Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  71,804 lotus notes δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ARI MADELLIS – Email 1 some notes and answers for the moodle project Το moodle λειτουργεί με διάφορα plugin που μεταξύ τους συνεργάζονται. Κάθε plugin γράφεται σε γλώσσα php. Δείτε εδώ: Αυτό το plugin μπαίνει σε συγκεκριμένο φάκ&epsi...

  €1814 (Avg Bid)
  €1814 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Copy Typing 40 pages (A5 size) Έχει λήξει left

  ONLY FOR GREEKS There are about 35-40 pages of A5 notebook of hand-written material that should be copied to a word pages are full of notes,other pages have less notes and are semi-full. Please bid if you are native greek,academic skills are required (especially social sciences). Μόνο για έλληνες Έχω περίπου 35-40 σελίδες από τετράδιο σημειώσεων,γραμμένα στο χέρι,και θέλω να περαστ&omic...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Customer Service Specialist, B2B & B2C (Remote) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...troubleshooting process until resolution • Field and efficiently diagnose customer reported technical, pre- and post-sales issues via phone, email, and chat • Efficiently escalate issues internally in the event the issue cannot be resolved via normal troubleshooting steps • Assess content against policies • Identify and take action against all reviews/forum posts that require moderation • Provide detailed notes on each customer interaction • Adhere to your schedule. Assigned shifts may include evenings, weekends and some holidays. • Participate in User Acceptance Testing, reporting defects • Identify and share enhancement requests from clients • Follow all standard operating procedures • Additional duties as assigned Job Requirem...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  €74 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  reserch paper editing -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced editor to help me with my research paper in Theology. The paper is less than 1000 words and I need assistance with grammar and punctuation. Skills and Experience: - Strong editing skills, with a focus...and I need assistance with grammar and punctuation. Skills and Experience: - Strong editing skills, with a focus on grammar and punctuation - Knowledge of Theology or related subjects - Attention to detail and ability to enhance clarity and coherence in writing - Familiarity with academic writing and citations, specifically Turabian Notes-Bibliography Style submitted documents. I need all the citations in the uploaded paper formatted. To Turabian Notes-Bibliography Style according to the specification list on pages 91-98 of the guide, I a...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  website for class project 6 μέρες left

  ... Does not have to link e-commerce You need to include, at minimum, a navigation bar, columns of text, image galleries, some interactive site customizations. Design and Layout: - The client does not have a specific design in mind but has some preferences Functionalities: - The website should have an online store feature Ideal Skills and Experience: - Web design and development Additional Notes: - The website should be visually appealing and user-friendly - The client may provide references and examples for the preferred design - The online store should have secure payment options and inventory management capabilities - The website should be optimized for search engines and have proper SEO implementation - The client may require assistance with product photography and conten...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Zoho Creator- build customer support app 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want an app built via Zoho that is branded to our company, so that our VIP membership customers can have their own portal to use for communication and tasks. The app should include: - Home page will include membership in...requests to us (via Zoho Desk) - Allow user to create a "Punch List" of tasks that they want done during their next service appointment. This should be a running list they can add/edit/delete. Our Admin users should be able to cross these tasks out when they are done. (keep task history) - Allow user to send us messages through the app. - Reference back to Zoho CRM with all relevant customer data. Notes: Customer MUST be on a paid plan to access this portal. If their membership expires, they cannot log in, but will be redirected to signup or reactiv...

  €512 (Avg Bid)
  €512 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Update trilby4.com 9 μέρες left

  Hi Abid A., here is the link to my figma to see the changes I made. I also have written up notes on what I want updated. Ive also uploaded the files for each page.

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Polish speaking people needed for performing calls 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... You need to convince and give the number of the main manager who is much more experienced in trading and who will accept the deposit payments and share the details. So, you will be the second step in a 3-step job. Calls will be done via an IP telephony software that can be installed both on your pc and smartphone, so it will be free of charge and your number will not be involved. 2. Make some notes on the system, like did not reply, interested, agreed to make deposit and so on. Calls will be recorded automatically. 3. In case we have a high refusal rates, we will conduct calls with you in the end of the day to understand why people refused, what can be done to improve the rate. We will be translating some calls ourselves to understand how you talked and what was problem. This wi...

  €1045 (Avg Bid)
  €1045 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  We are seeking a talented freelance video designer to create a captivat... Portfolio: Showcase relevant video projects or advertisements previously created. Concept: Provide a brief concept outlining your approach to the video creation. Timeline: Specify the estimated time required to complete the project. Budget: Please provide your proposed budget for the entire project, including any potential additional costs such as stock footage or music licensing. Additional Notes: The selected freelancer may be approached for future projects based on performance. All content created must comply with Facebook's advertising policies. We look forward to reviewing your proposals and collaborating with a creative professional to bring our trading indicator to life through an engaging video...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Technical Writer (Software Product) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...ability to convey complex technical concepts into clear, concise, and reader-friendly documentation. Key Responsibilities: Collaborate with product managers, software developers, and other stakeholders to gather product details and user requirements. Write, edit, and produce documentation for software products, including but not limited to user manuals, online help, installation guides, release notes, and FAQ sections. Translate complex software functionalities into clear, step-by-step instructions. Ensure technical verbiage is understood by both technical and non-technical users. Maintain a comprehensive library of technical terminology and product documentation. Review, revise, and update existing documentation as software updates are released. Create visual aids, such as dia...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Database for storage (small business) 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the first digits to denote the rack, followed by the shelf. Development of Data Entry Process Inventory Availability Check: Before adding a new item, an employee should scan existing barcodes or use the search in your system to ensure the item is not already logged. Creation of New Positions: If the item is new, the employee must enter information about the item (name, quantity, date of receipt, notes) and create a new barcode. Printing and Sticking Barcode: After creating a new barcode, it should be printed and affixed to the item. Scanning the Storage Location: Scan the barcode of the shelf where the item will be stored and link this information to the item in your system. Integration with Software Database: Develop a simple database where all data will be stored. Use SQL or ...

  €467 (Avg Bid)
  €467 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  calculate size of structural steel beams 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can calculate the size of structural steel beams for a new construction single-family home. I do not need stamped drawings, just the sizes of the W-sections with any relevant info/connection requirements (if any) will be sufficient as a deliverable. The Attachment illustrates the 2 beams that need to be sized with the following notes: Beam 01 (steel): Carrying level 01 floor load with a tributary area of 322 SF Both ends are end-bearing would like to keep it as shallow as possible Beam 02 (steel): Can this beam be around 8-1/2" in total depth to fit above the finished ceiling? Something like a W8x48? Please refer to detail 3/A9 on the first page of the attachment Carrying the following loads: - second-level floor load with a tributary area o...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Project Description: I am looking for a custom-built website for the education sector. The website will have the following features: - Upload videos, notes, test series - Management features to manage all the details of students, expenses, courses, etc. - Chat box feature within the platform Preferred Website Platform: Custom-built Additional Features: I am open to suggestions Budget: Less than $1000 Ideal Skills and Experience: - Web development experience with expertise in custom-built websites - Strong knowledge of database management and integration - Proficiency in front-end and back-end development - Experience in developing management features for student details, expenses, and courses - Familiarity with implementing chat box features within a website - Creative probl...

  €374 (Avg Bid)
  €374 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...Did/Do you include all formal Criteria in your Thesis? 6a. Check Thesis Handbook 6b. List of…/List of Abbreviations/Abstract etc. Research Formatting: Length: 60-90 Pages of Content (Excluding Index, References etc.) Paper format: DIN A4 Margins top and bottom: 2 cm; left 2 cm; right 2 cm General text font: Arial 11 pt, justified Line spacing: 1.5 Type setting: justified and hyphenated Foot notes: Arial 10 pt, justified Paragraphs: 6 points following line break Chapter levels: 1. Maximum 3 levels (1 Chapter, 1.1 Sub-chapter, 1.1.1 Section) 2. The sections preceding and following the main body ofthe thesis are numbered using Roman numerals (I. List of Abbreviations, II. List of Figures, III. List of Tables. .. ) 3. Do not use underlining. Use italics sparingly when se...

  €170 (Avg Bid)
  €170 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Need an iOS Developer who has experience in Dating App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  One of my client need a Dating App in iOS. Designing is done in Figma Android app is done Backend and apis is provided by us. In iOS, Designing integration is almost done too. Notes :- You must have an experience in creating dating apps At least 2 Dating app should be done in iOS native Start your bid with "Native Dating iOS App" Budget range in b/w 50k to 80k INR. Timeline :- 2 Months. Only Small companies and individual full time freelancer can apply who has at least 3+ years of experience. Thanks.

  €788 (Avg Bid)
  €788 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  podcast production 5 μέρες left

  I am looking for a podcast producer who specializes in editing and post-production services. The ideal candidate should have experience in working with existing audio files and be able to deliver a podcast with a desired length of 30 minutes. Skills and Experience: - Proficiency in audio editing software (e.g. Adobe Audition, Audacity) - Strong understanding ...Audition, Audacity) - Strong understanding of podcast production techniques and best practices - Ability to enhance audio quality, remove background noise, and edit out any unwanted segments - Knowledge of adding intros, outros, and music transitions - Familiarity with podcast hosting platforms and distribution channels - Creating podcast tiles for each episode based on our style guide - Adding show notes and links to ecomm...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am looking for a programmer to create a program that will automate the process of creating various documents such as invoices, credit notes, statements, packing lists, and quotations using Microsoft Word. Requirements: - The program should be able to generate these documents based on user input. - The program should be able to create a template for these documents. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in microsoft words programming. - Experience in working with Microsoft Word and creating templates. - Knowledge of accounting software, specifically Xero, would be beneficial for integrating the program with the accounting system.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Adding Calendar feature on Flutter App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We just need to add a Calendar feature wherein they can add notes /create/ delete * set reminder, on our Flutter app

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  Notes: - text prompt field should accommodate around 4 lines like it is in the layout, and if longer prompts are entered it should not increase the size of the text field but show a scroll down bar for the text field - When generating an image, only the image window should refresh, not the whole page. Any information in the forms such as text prompt or slider number shouldn't change when an image is generated. - Image Gallery: Added a "search" feature, for the user to search its own images by prompt keywords - Image Gallery: Button says "Add to Cart". When the user clicks, the number of products in the cart goes up but the user is not taken out of the page. The text of the specific button 'add to cart" clicked changes to "go to checkout" ...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  CloudOneX Customization and bug fixing 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...each invoice, we have to manually select each tax for each item listed in the invoice manually. this can be troublesome as sometimes we make a mistake and charge wrong tax to wrong customers. -how i want it to function: -if country is NOT Canada, then automatically tax = 0% -if country is Canada, then check province name, and assign tax based on province listed in customer's profile 7) admin notes not showing correctly on client page unless we click edit. go to any account, create admin note with multiple lines, save it and take a look at it, you'll see all text is written like a paragraph, not separate lines. 8) on the invoices, i may need to modify very minor things in the print design, nothing complicated. we can discuss details. 9) customer signature, try to op...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...research background information and specific details about the subject's life and that of his ancestors. The work will be part time, probably a few hours a week, and it is likely to go on for some weeks or longer depending on how we progress. You will have diligence, natural curiosity, good research skills and empathic listening skills. You will also be proficient at writing up detailed, clear notes. Please get in touch if you think this is you. Skills and Experience: - Strong research skills - Natural curiosity and an ability to follow leads - Skill in conducting in-depth biographical research - Ability to gather information from various sources - Proficiency in organizing and synthesizing information - Attention to detail to ensure accuracy in the account Requirements:...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  UGC creator, spokesperson 4 μέρες left

  ...see if this is for you. 9: This is not a high-pressure sales call or anything like that, we just want to see if you’re a fit for us and if we can work together and get you results. 10: Join the hundreds of other clients who have had the exact same concerns you had today. And see how we can help you create another stream of income today with your own proprietary piece of digital real estate. Notes - Make sure to use professional colours - Make sure everything is high quality audio/visual - Add sound effects for when screenshots enter the screen, and when the client is messaging in the first section. looking forward to your reply. And wee will be ready to start!...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a developer to port an existing SPI driver written in C to Rust, specifically from ESP-IDF to ESP-IDF-HAL/ESP-IDF-SVC. Skills and Experience: - Experience working with Rust and the ESP-IDF-HAL is required. - Fam...Rust, specifically from ESP-IDF to ESP-IDF-HAL/ESP-IDF-SVC. Skills and Experience: - Experience working with Rust and the ESP-IDF-HAL is required. - Familiarity with SPI drivers and protocols. - Strong understanding of C and Rust programming languages in embedded contexts. - Knowledge of the ESP-IDF-HAL framework is preferred. Timeline: - The project is expected to be completed within a month. Notes: - Remote access to a machine with prototype hardware will be provided. Example running code in C with the driver and in Rust without the driver will be ...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Logo Designing for Ayurveda Studio - The Ayurveda Studio is seeking a talented designer to create a logo for their clinic. - The preferred colors for the logo are earthy tones, such as greens and browns, along with the addition of the 7 chakra colors. - The client is open to incorporating symbols or elements into the logo, such as lotus flowers, Om symbols, or Ayurvedic herbs. - The ideal designer for this project will have experience in creating logos for wellness or holistic clinics, and a strong understanding of Ayurveda principles. - The logo should evoke a sense of balance, harmony, and natural healing.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  App to WordDokument 4 μέρες left

  I began to develop Powerapps for our Buisnes and now i want to offer my team a app where they can make Photos for Projects and all that wil be saved temp. in a sharepoint list . In the Browser Gallery i can filter my Content and (look the attachment) i flag my Notes . wiht a simple click i start a flow wich fills a Word template with all my flaged content and the word will be send to my email . I have a Power autmate pro License and i allready fill a word template with simple text strings . I hope i gave you a short understandable briefing : I am looking for a skilled developer to create an app to Word document conversion tool. The app is a Powerapp that needs to be converted to a Word document. Formatting Requirements: - No specific formatting requirements, any formatting is fi...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Backend Developer for MVP V1 - Speech-to-Text and GPT Integration 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Seeking a skilled backend developer to create a Minimum Viable Product (MVP V1) f...suitable for early user testing and feedback collection. Skills Required: Experience in backend development, preferably in Node.js or Python. Knowledge of RESTful API integration. Familiarity with basic asynchronous processing techniques. Understanding of secure coding practices, particularly for handling user data. Project Duration: Expected completion within 1 to 2 months. Budget: $600 Additional Notes: This project is intended to build an MVP. Efficiency, simplicity, and reliability are key. We're looking for a developer who can contribute ideas to enhance the MVP within the project's scope. Please share any relevant experiences, particularly with API integrations...

  €697 (Avg Bid)
  €697 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Transfer data to a table 4 μέρες left

  Welcome I want someone to make a table that contains short term and long term investments of the company. I will give you the important files Balance Sheet Notes I attached a picture of a schedule similar to the work I want The work is very easy, so my budget is $15-20 If you are not ready for the job, do not apply for it

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am looking for someone to take my handwritten biology notes and type them in a Google Doc. The notes are long and very detailed, so attention to detail and accuracy are important. The preferred format for the typed notes is bulleted or numbered lists. Skills and Experience: - Proficient in typing and formatting documents in Google Docs - Excellent attention to detail and accuracy - Familiarity with biology terminology and concepts - Ability to organize information in a clear and logical manner - Strong communication skills to clarify any unclear or illegible handwriting

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  146 προσφορές

  I am looking for someone to take my handwritten biology notes and type them in a Google Doc. The notes are long and very detailed, so attention to detail and accuracy are important. The preferred format for the typed notes is bulleted or numbered lists. Skills and Experience: - Proficient in typing and formatting documents in Google Docs - Excellent attention to detail and accuracy - Familiarity with biology terminology and concepts - Ability to organize information in a clear and logical manner - Strong communication skills to clarify any unclear or illegible handwriting

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  120 προσφορές
  Take handwritten biology notes and type them in a Google Doc 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to take my handwritten biology notes and type them in a Google Doc. The notes are long and very detailed, so attention to detail and accuracy are important. The preferred format for the typed notes is bulleted or numbered lists. Skills and Experience: - Proficient in typing and formatting documents in Google Docs - Excellent attention to detail and accuracy - Familiarity with biology terminology and concepts - Ability to organize information in a clear and logical manner - Strong communication skills to clarify any unclear or illegible handwriting

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  Format: Video tutorials - h.264 I am looking for a freelancer who can create a series of ten, 90 seconds or less video tutorials for the application: PowerPoint on PC. The tutorials should be aimed at beginners who have little to no knowledge about the subject. Skills and Experience Required: - Can speak fluent and clear English - The video must be 4K: 3840x2160 - at least 24fps - No face ...make a Venn diagram in PowerPoint - how to make a kiosk in PowerPoint (via "Custom Slide Show" feature, mention that it only works for 3 days before needing to be reset) - how to create a theme in PowerPoint - how to animate bullet points - how to animate backgrounds - how to loop slideshow - how to group objects - how to fill shape with a picture - how to automatically advance slides - how...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Trophy icon Logo Design for a Coaching Brand 4 μέρες left

  Brand Name: Inspiration Coaching Tagline: Insight | Influence | Impact Brand Essence and Values: Inspiration Coaching is built on the values of honesty, integrity, fun, wisdom, collaborati...language. Focus on simplicity, clarity, and elegance. Tone and Mood: The branding should be professional, friendly, and welcoming. It should resonate as inclusive, non-preachy, and capable of building strong rapport with the audience. Application of Branding: Versatile for use on online platforms (websites, social media), as well as print materials (business cards, handouts, brochures). Additional Notes: The design should be adaptable and scalable, maintaining its impact and legibility across various sizes and applications. No specific additional elements or graphics have been requested at ...

  €48 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Σφραγισμένο
  €48
  396 συμμετοχές
  B2C Delivery Service Website 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Objective: Develop an on-demand delivery service website akin to , facilitating efficient delivery management and transactions between merchants and customers. Key...allowing easy export of transaction data into Excel format. Project Deliverables: Fully functional website prototype mirroring the specified features. Thorough testing and debugging to ensure functionality and security. Documentation: Comprehensive guide/manual for website usage and management. Training: Optional provision of training sessions for merchants on using the dashboard. Additional Notes: The design and layout should be intuitive and aesthetically pleasing. Ensure compliance with relevant regulations and security standards. Timely communication and progress updates throughout the development process.

  €2111 (Avg Bid)
  €2111 Μέση Προσφορά
  203 προσφορές
  Develop advanced Unreal Engine VRIK system 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...si=6E5F-tBf9tfocaTT The goal is for this to be very realistic and rather high quality, fully allowing the use of ALS’s advanced movements and mantling etc, but also allows clean blended expressions of player body movement with motion controllers and room scale HMD position Integration must be clean, ie: disable IK when mantling and reenable when done mantling, minimalize IK effect when sprinting, etc Major Notes: It must run on Windows, Android, iOS, and Mac. If one platform is a problem, I will be flexible and may be able to hire additional support for converting to other platforms. The game is cross platform, so if a user is NOT in VR, VRIK movement should be disabled, but they should still be able to see other people who are in VR’s VRIK movements. It *MUST* b...

  €1455 (Avg Bid)
  €1455 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Social Scheduler Chrome Extension 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...period after project completion (e.g., 3 months). Timeline: The project should be completed within [insert timeline here] weeks/months from the start date. The specific timeline will be discussed and agreed upon with the selected developer. Communication: Regular communication is essential throughout the development process. Weekly progress updates and status reports will be expected. Additional Notes: The developer should be familiar with the APIs and developer documentation of the specified social media platforms. Compliance with the terms of service and API usage policies of each platform is mandatory. The extension should be designed with scalability in mind, as additional features and platform support may be added in the future. Evaluation Criteria: Relevant experience a...

  €381 (Avg Bid)
  €381 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I Need To Create A Custom layouts report xml Report in Odoo 16 1-Invoices 2-Pro forma invoice 3-Quotation 4-Delivery 5-Picking

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Make PPT graph and charts 3 μέρες left

  Attached PPT with tasks explanation under notes. Overall, I want to design charts and graphs to present the information. the idea is to present the information in easy understandable way, so audience "Senior management" can grab and understand the information easy

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create study notes on Business Communication, specifically focusing on Written Communication. The study notes should be based on general research, as I do not have a specific textbook or resource in mind. The expected length of the study notes is more than 20 pages. Notes should be in simple and good English. Skills and Experience: - Strong knowledge of Business Communication and specifically Written Communication - Excellent research skills to gather relevant information - Ability to condense information into concise study notes - Strong writing and editing skills to ensure clarity and coherence in the study notes

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Autocad design 3 μέρες left

  I am looking for a skilled Autocad designer with experience in electrical design. Purpose of the Autocad design: Electrical design Specifications: I am open to suggestions and do not have specific dimensions or specifications for the design. However, I would like the design to be detailed with notes and labels. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Autocad - Strong understanding of electrical design principles - Ability to create detailed designs with notes and labels - Attention to detail and accuracy in design - Knowledge of industry standards and best practices in electrical design If you have the necessary skills and experience in electrical design using Autocad, please submit your portfolio and relevant work samples for consideration.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a Google My Business (GMB) API Integration Specialist who has experience in PHP, JavaScript, and HTML. Specific features that need to be integrated with ...your proposal to ensure attention to detail. Additional Information: Platform: [Specify your platform or system details] API Documentation: [Link to Google My Business API documentation] We look forward to receiving proposals from qualified individuals who are passionate about delivering top-notch GMB API integrations. Feel free to reach out with any questions or for additional clarification. Notes: All code must be human readable and limited comments if an explanation is helpful. The ideal candidate should have an existing Google My Business account and be able to complete the project within a timeframe of ...

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Taking notes / Make PPT from study material provided 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can assist me in taking notes and creating a professional PowerPoint presentation based on provided study material. The project details are as follows: Length of the study material: 10-20 pages Deadline for completion: Less than a week Formatting and presentation style: Yes, I have specific requirements Skills and experience required for this project: - Strong note-taking skills to accurately summarize the study material - Proficiency in creating visually appealing PowerPoint presentations - Ability to follow specific formatting and presentation style requirements - Attention to detail and ability to meet tight deadlines If you have experience in creating concise notes and delivering high-quality presentations, please submit your proposal...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Taking Notes on Medical Subjects 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Taking Notes on Medical Subjects I am looking for a freelancer who can help me with taking notes on medical subjects. I need a mix of both detailed notes and key points for each medical subject. Specifically, I need 6-10 pages of notes for each medical subject. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and understanding of medicine - Ability to summarize complex medical information into key points - Attention to detail in capturing important details in the notes - Experience in taking notes on medical subjects Note: Please provide examples or samples of your previous work in taking notes on medical subjects.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am looking for someone to take my handwritten biology notes and type them in a Google Doc. The notes are long and very detailed, so attention to detail and accuracy are important. The preferred format for the typed notes is bulleted or numbered lists. Skills and Experience: - Proficient in typing and formatting documents in Google Docs - Excellent attention to detail and accuracy - Familiarity with biology terminology and concepts - Ability to organize information in a clear and logical manner - Strong communication skills to clarify any unclear or illegible handwriting

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  352 προσφορές
  bug fix in my script 2 μέρες left

  I'm having problems with my script. my script goes to even though qr_id is not associate...and status are retrieved and stored. The statement is closed. Check Access Status: Based on the retrieved information about the arena, QR ID, and status, a decision about access is made. If all conditions are met, the user is redirected to a success page (). If the conditions are not met, the user is redirected either to a rejection page () or an error page (). Notes: The script uses prepared statements to guard against SQL injection. The HTML form triggering this script should contain input fields with the correct names (packetname and qr_id). If errors occur in the process, the user is redirected to an error page for further information. my script are add

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Trophy icon T-Shirt Designs 2 μέρες left

  ...additional colors are needed, use shades that complement the eco-friendly and modern aesthetic of the brand. Style and Aesthetics: • The overall design should be clean, modern, and align with the latest fashion trends. • It should appeal to a young, eco-conscious demographic. • The t-shirt itself should be of a sustainable material, if possible, to reflect the company’s values. Additional Notes: • Consider the placement and size of each design element to ensure the t-shirt doesn’t look cluttered. • The final design should be versatile enough to be printed on different colors of t-shirts, if needed. Deliverables: • A mock-up of the t-shirt design in .pdf or .jpeg format. • Source files in .ai or .psd format, suitable for ...

  €15 (Avg Bid)
  €15
  130 συμμετοχές

  ...Filterable table view that shows all open tickets from ConnectWise PSA for all accounts linked to user account. o Allows a ticket to be selected from the view that will then show the details of the ticket. This will also allow notes to be added or for the ticket status to be updated. • Search all Tickets o Search form to query all open and closed tickets in ConnectWise PSA for all accounts linked to user account. o Allows a ticket to be selected from the view that will then show the details of the ticket. o This will also allow notes to be added or for the ticket status to be updated for open tickets. • View Open Projects o Filterable table view that shows all open projects from ConnectWise PSA for all accounts linked to user ac...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...Filterable table view that shows all open tickets from ConnectWise PSA for all accounts linked to user account. o Allows a ticket to be selected from the view that will then show the details of the ticket. This will also allow notes to be added or for the ticket status to be updated. • Search all Tickets o Search form to query all open and closed tickets in ConnectWise PSA for all accounts linked to user account. o Allows a ticket to be selected from the view that will then show the details of the ticket. o This will also allow notes to be added or for the ticket status to be updated for open tickets. • View Open Projects o Filterable table view that shows all open projects from ConnectWise PSA for all accounts linked to user ac...

  €4219 (Avg Bid)
  €4219 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  MEDICAL NOTES TO PAGES - 01/12/2023 17:25 EST 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can convert patient histories into pages. The ideal candidate for this project should have experience in medical transcription and be familiar with the terminology used in patient histories. Skills and experience required: - Medical transcription - Familiarity with patient history terminology - Attention to detail - Ability to deliver high-quality work within a short timeframe The project needs to be completed as soon as possible, so it is important that the freelancer is able to work efficiently and meet tight deadlines.

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  FreeSWITCH SIP Proxy configuration 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a freshly installed "FreeSWITCH", and I want to configure it with the below example: The "Outbound Traffic" - Accept the SIP traffic from the Local "A" () SIP Server. - Redirect the Signaling to the Local "B" () SIP Server. - If the Signaling response is acc...() SIP Server. The "Inbound Traffic" - Accept the SIP traffic from the Local "C" () SIP Server. - Redirect the Signaling to the Local "B" () SIP Server. - If the Signaling response is accepted, the traffic (Signaling and Media) will be redirected to the Local "A" () SIP Server. All the traffic mentioned will be on the local network and should be over 5060/UDP. NOTES: - Please don't waste the time if you're not an expert in the F...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές