Διαχείριση Δικτύου Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Network Administrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Write papers 1. Write a four page paper that includes: An overview of Spark, languages supported, Spark core components, compare and contrast RDDs and dataframes, techniques and tools for detecting data quality problems (Spark tools) 2: Apache Storm Paper Write a 4 page paper that includes the following information. Include images for topologies, architecture, and use cases. • Storm Overview •... 22 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
I would like to hire a Network Administrator networking administration 24 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €179
Security and Privacy issues and challenges related to Internet of things I would like to do a research in the security and privacy issues and challenges in IoT, so i would like to have document that contains an introduction of IoT and its types and economic benefits in different areas, also move to the concept Industrial internet of things (IIoT) and describe its types and discuss are the smart metering and scada could be considered as IIoT , then move to the securi... 22 Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €142
OpenWRT Customization Hi Following is our project requirement which is in 4 part milestone. WORK ORDER- PART 1 1. Cloud based openwrt ( Router mode/AP Mode/ Mesh Mode/Bridge Mode ) 2. User to manage/configure hardware via accessing openwrt hosted in the cloud 3. Router Settings are pushed to hardware router from cloud based openwrt 4. Router hardware should be able to connect to cloud based open wrt via i... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €468
BGP Configuration Assistance Need assistance in configuring BGP setup on my Cisco switch. Currently the BGP is hosted with the ISP and we will need to configure internal BGP. I will also need some education on how the setup works. 4 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
Project for MuquimK As discussed previously over phone Migrating SQL 7.0 database to SQL 2005 or later version that can work on Windows 2008 and is recognized by the existing version of Yardi Setup Windows 2008 on AWS with SQL as database Setup and configure Secure Network Connections for WIndows 7 (32 bit) clients for Yardi Client to access database. configure daily database backup (full backup with 2 week ret... 0 Windows Server, Διαχείριση Δικτύου, Microsoft SQL Server Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα -
VPN Technical Writer Need someone who can write on VPN related products. 7 Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Cisco, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €3
Configure vlans on switch steps I have vlan number and ip's need to configure .Somehow I am missing some part not able to configure. Need help regarding that. 5 Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €37
Need a network engineer to solve nat/routing issues Need a network engineer to solve nat/routing issues" Cisco, JavaScript, Wireless, Network Administration as project skills 3 Javascript, Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €43
Prevent websites Tracking Is there a way to avoid websites tracking us ? when I post ads on a classifieds site using proxy or vpn connection still the website identified using cookies or some other means. Is there a way to hide device id so we can do better on marketing? 3 Μαζική Διαφήμιση, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Διαφήμιση Μηχανής Αναζήτησης Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €14
server offer can u pleas tell me what is the cost of virtual server ? 31 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Oct 23, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €321
ICND1 Help I am going to sit my ICND1 exam in 2 weeks and now am looking for someone to guide me on how to revise what I know and just guide me on what else to do to ensure I pass the exam. In a way they will be my tutor/mentor. They must be able to speak english properly and communicate with me. PAY WILL BE IN AUD DOLLARS 7 Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 19ώρα €11
Hacking for my business Need someone with a certain set of skills. 12 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 18ώρα €351
Network Project see the attachment please and see the best you can do 11 Java, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 18ώρα €30
Port 80 Apache I was working in my Vhosts For Apache I must've done something because as it was working before right now It's not and here's my issue. NameVirtualHost *:80 http:// ... I receive: Object not found! The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again. If you think this is a server error, please contact... 18 Διαχείριση Συστήματος, Apache, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 18ώρα €20
Network Marketing MLM affiliate program Matrix plan & Stair Step break away ( No unexperienced developers) 3 x 9 matrix compensation plan and stair step break away plan needed. If you don't understand MLM/Networking marketing please don't submit a bid for this project. I only want to work with developers who have experience creating these type of compensation plans. I want this custom built for my social network site. I have attached a document for your review. 17 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 17ώρα €2416
Simple Work I need an expert at Network administration. Bidders must be an expert who has a rich experience. It's so simple. I'm going to discuss it through chatbox. 3 Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 14ώρα €22
Configuration multipe Socks5 proxy I would like to set up multiple socks proxy servers on my server. I want to proxy server listen on many ports and connect to different proxy server. It would looks in such manner: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ->... 3 Linux, Debian, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 11ώρα €105
Serverpilot.io Issue [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να &de... 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Google App Engine, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 10ώρα €403
system engineer The IT Network & System Engineer will play a key role to ensure our Network Scanner is running for all clients. He will be responsible to install, configure, support and monitor the Installations, test performance, and perform maintenance and upgrades as needed. He will report directly to the Director of Information Technology. 11 Sharepoint, Active Directory, Διαχείριση Δικτύου, ITIL, Powershell Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 7ώρα €140
Ubiquiti router configuration We need to configure Ubiquiti touter ERPro egde-8. Currently, the mikrotik is in production and this configuration should be set on the Ubiquiti routers. So, how to set up mikrtotik to be set up and it's on to the Ubiquiti. On Ubiquiti necessary set up and link failover and loadbalasing as well as DPI. Detailed information will be provided on request. 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 7ώρα €33
Intrusion prevention system(IPS) in GNS3 Need to inspect packets using IPS( Deep packet inspection) entering a private network Need to use different types of packets(IPV4/IPV6) 2 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 6ώρα €23
windows server Remote no work Hello i have a windows 2012 r2 std the problem is nobody can access my server via remote desktop connect or any remote program. please help me if u can fix it. thank you 42 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Windows Server, Προσωπική Ανάπτυξη, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Δικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα 20ώρα €13
Ethical hacking I need someone to help find out the name of the present windows user for my stolen laptop. I have the serial number, so I assumed the thief will try and reinstall it so they can use it. So I need help with that 4 HTML5, Διαχείριση Δικτύου, Διαδικτυακή Έρευνα, Ασφάλεια Διαδικτύου, Programming Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα 15ώρα €150
CISCO 2800 with FXO ports to Elastix -- 2 Dear all, I have CISCO router 2800 with FXO VICs , and I would like to configure it with Elastix as FXO gateway , I am attaching my router to my laptop via the USB > Console cable and I am on the console page yet I am unable to do the proper configuration, thanks 10 Linux, Asterisk PBX, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα 14ώρα €142
Website Fingerprinting Implementation I need help implementing website fingerprinting attacks in a closed world setting on my virtual network for a study I'm doing on the Tor Network 5 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα 9ώρα €206
VMware SRM 5.1 LAB I got a VMware 5.1 lab with 2 hosts source and target with VSphere replication and Netapp replication. I had to reinstall source VC. From then the replication and SRM doesn't work. Need help to fix it. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, VMware, Διαχείριση Δικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα 3ώρα €97
Need CCIE to fix problem in Cisco device Project for Zia U 4 Javascript, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα 2ώρα €136
Project for Configuring Linux server for Mass Mailing Purpose I want to Configure Linux server for Mass Mailing Purpose by configuring Ip to the server with remote access to the Server . I also want to Configure Cisco Ip Phone as well. 7 Linux, Cisco, Διαφημίσεις email, Διαχείριση Δικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20174μέρα €119
Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαχείριση Δικτύου, Έρευνα Επενδύσεων Oct 21, 2017 Oct 21, 20173μέρα 23ώρα
computer networking assestment Reliable Data Transfer: Stop-n-Wait, Selective Repeat and Protocol Eciency. trying to calculate maximum utilization of the link 10 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 19ώρα €34
Icould server expert Icould server expert i need person expert in servers 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Εγκατάσταση Ιστολογίου, Διαχείριση Δικτύου, Storage Area Networks, Neural Networks Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 18ώρα €115
Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Υποστήριξη, VMware, Διαχείριση Δικτύου, Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 14ώρα
who knows in SAN networks I have to discuss it with some expert in networking ( SAN networks for example ) .. How to build a network between two positions using SAN network ? 8 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 12ώρα €110
Juniper EX2200c first time configure I bought a second hand Juniper EX2200c and need to configure for only as a switch. 15 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 10ώρα €29
Simple NETWORK DESIGNING Project Simple NETWORK DESIGNING Project. You should know Cisco Pocket Simulation work and GNS3 work 25 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 9ώρα €13
Customizing wireshark application for 60 usd I need a menu item to be placed in Wireshark application so that it will execute another application with the selected frame's number as a parameter. The source code is : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 7ώρα €121
linux troubleshooting help with linux troubleshooting for email relay with postfix 19 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 7ώρα €49
Networking Hi, I have a small Networking Work Project. 12 Διαχείριση Συστήματος, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 4ώρα €39
project net i have an networking project which needs to be done.. 26 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Διαχείριση Δικτύου, ASP.NET Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 4ώρα €76
Admin support - Websites Profiling We are looking for the admin support expert to help my working. If you have a good skill in Admin support field such as email handling, social management, web research, etc. Provided will be provided to candidate after check your proposal. 17 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 3ώρα €134
Need CCIE to fix problem in Cisco device Need Need CCIE to fix problem in Cisco device, please bid if you have this experience. I don't want to waste my time. 16 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα 1ώρα €122
Wireless Internet service provider streamline I need an expert that do consultation on existing system. Current layout is a radius server with Mikrotik doing pppoe for the client accounts. The consultant must be understand Mikrotik and routing. I will explain current infrastructure and must help me remotely via Teamviewer to do the changes. 11 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα €17
Deploy a network in azure. Hello i have a simple network design which i want to be deployed in my azure account 11 Cisco, Azure, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα €52
Help in Networking Project 1 I need help in project in packet tracer 7. I need expert person. 17 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα €27
East-West Communication in SDN WAN I need multiple controllers on separate Virtual machines (VMs) to communicate. The controller choice is floodlight controller. 2 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20173μέρα €21
Distributed systems Build the software only for the research. Investigate the suitability of password storage and authentication over a distributed system, where the data and information are stored on multiple cloud storage system called OpenStack. 3 Java, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20172μέρα 23ώρα €82
Design QOS on CISCO WE have an application similar to VOIP, does not tolerate delay. network: A---1GB---cisco 3560----40MB MPLS NTU---4x separate offices Goal is to shape outgoing traffic from A to NTU, not drop , like this: if dest_ip is 1.1.1 shape to 10MB(each office), buffer excess burst, do not drop packets. In summary, design QOS shape policy on 3560 to shape and buffer traffic to 10MB per office. ... 12 Ασύρματη Σύνδεση, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20172μέρα 23ώρα €320
Installation and testing Scope: 1. NBN Telstra modem need to be patched to the patch panel. 2. Patch the users’ machine to the patch panel and test the internet connectivity. 3. Test the connectivity with the users. in different locations Cathedral Preccinct (DMJC) 565 Hay Street, Perth WA 6000, Western Australia Rockingham Court 16-17 Whitfield Street, Rockingham, WA 6168, Western Australia Geraldto... 6 Διαχείριση Συστήματος, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20172μέρα 22ώρα €27
Wireless, Telecommunication, researchers required. Wireless, Telecommunication, researchers required. . I am looking for some people who can be very good in one of the following research area. . Sensor network localization . Physical and MAC layer protocols, low power link layer technologies (PLC and wireless) · Resource management and cross-layer optimization · Multi-hop communication and mesh networking · Scalable ne... 11 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20172μέρα 18ώρα €121
Showing 1 to 50 of 450 entries
« 1 2 3 4 5 »