Χωροταξία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Geospatial information sciences are a large, fast growing industry incorporating elements from information technology, knowledge management, land information, sustainable resource management, tourism and transport.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Geospatial Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
GIS Application for identifying (Empty/Build up Plots) GIS Application for identifying (Empty/Build up Plots) We need this software to mark (Empty/Build uplands) based on the satellite imagery. As per our requirement supplier need to perform the following task. Download and use the satellite imagery from any of the free to use sources available over Internet like Based on selected area in our case "Jeddah" city this program will input the GI... 8 Χαρτογραφία & Χάρτες, NoSQL Couch & Mongo, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία , Elasticsearch Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €480
arcgis model creation We are looking for someone skilled in creating ArcGIS models. Specifically we need a model that chooses the correct ArcMap MXD template (that we've created) based on an online order, adds the KML file that was generated during the order, reprojects based on the center of the map, exports that KML into a Shapefile, then adds imagery and exports it. Also needs to add DEM tiles as well and perfo... 15 Python, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 8ώρα €48
Make some maps I am with a real estate development company and am producing a presentation that shows various areas where I am searching for development opportunities. I need somebody with mapping or GIS experience that can produce several maps that show boundaries of various neighborhoods, boroughs, cities and counties. The maps need to look professional with the subject areas shaded, outlined, and overlaid o... 35 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, Χωροταξία Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 1ώρα €163
Data Mining - Strava Heatmap I need help in extracting some data from the Strava Heatmap database [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] There's a developer website [το url αφαιρέθηκε... 27 Web Scraping, Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 22ώρα €138
Convert JPEG image to shapefile (polygons). Time-sensitive request. Looking for very quick turnaround on conversion of JPEG map (attached) to an ESRI ArcMap suitable file (eg SHP). Should be fairly quick to convert using ArcScan. 9 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 21ώρα €23
I would like to hire an R Programmer Develop R script to generate the spatial file visualized based on lat, long, azimuth & radius as shown in the uploaded file "Output". Azimuth is the angle separation between cells/polygons. Need expertise in R, leaflet 12 Χωροταξία , Γλώσσα Προγραμματισμού R Mar 14, 2018 Mar 14, 20181μέρα 21ώρα €126
GIS - Script Development - Street Centerline Cross Streets Cross Street population into attribute table for a Street Centerline. Please refer to attachment for project description. Sample data available upon request. 17 Python, .NET, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Mar 13, 2018 Mar 13, 20181μέρα 9ώρα €415
Create KML files for 10 regions of Australia Create 10 KML files for importing into Google Maps by amalgamating or dividing publicly-available shape files. Three are relatively simple: 1. Australian Capital Territory – existing borders 2. Tasmania – existing borders 3. Aurelia – all of present-day Western Australia south of the 20th parallel south A further six are more complex: 4. Carpentaria – –Wes... 23 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, Χωροταξία Mar 12, 2018 Mar 12, 20182ώρα 43λ €294
Python OpenCV script Extracts and Sampling roads automatically from diffrent aerial images The project is to give answer to extracting and sampling roads automatically with Python script. Use Python OpenCV latest Need to provide complete answer for different areal images Examples of areal images will be shared with developer after starting the project. 44 Python, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS), OpenCV Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €476
A Scalable Cloud based Big data solution for Geo-Spatial Sensory Data I need scalable most cost-effective a solution and technical architecture for storing and processing geospatial data acquired through different sensors. It will require to store a massive amount of geometry data for further processing and querying. It will need to incorporate a detailed workflow and process flow from the point of data acquisition to load to store and process. 3 Azure, Big Data, Χωροταξία , Spark, Aws Lambda Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €81
localized map-overlay a tiff image with markers at certain lat and long-python I need a local mapping system, where georeferenced tiff images is displayed(used) as a map, and user sees markers drop on the image(map) based on the latitude and longitude of some point within the image. I need this to be done in python and it has be web application freindly as it would be used as part of a flask web app. 9 Javascript, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €29
Project for Jakub K. Hi Jakub K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, , Χωροταξία Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €314
Map Data Greater Sydney Need Data populated into Greater Sydney areas as far north as Newcastle and as far south as Wollongong and as far west as Penrith. Need to show radius points on Greater Sydney map of 25, 50, 75 km radius from the centroid of Greater Sydney. In addition need to show all transport infrastructure along with transport routes for rail, road, air etc and travel distances and concentric circles. 32 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Χωροταξία Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €267
Create in Erdas Imagine Photogrammetry file (.blk) with some documented process description I'd like you quickly (if it possible - today) create Erdas .blk file (Imagine Photogrammetry) from GeoTIFF Drone Images with CAM file . I'd like the .blk file to be ready to use in Erdas Stereo Analyst Project. Once blk file created, I'd like to understand the creation process via Skype Session (in English or Russian) or some document describes process (simple one in English or Rus... 8 Γεωλογία, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €104
Create in Erdas Imagine Photogrammetry file with some documented process description I'd like you to create Erdas .blk file (Imagine Photogrammetry) from GeoTIFF Drone Images with CAM file . I'd like the .blk file to be ready to use in Erdas Stereo Analyst Project. Once blk file created I'd like to understand the creation process and some document with process description (simple one) 0 Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει -
GIS of Middle Easten ports I am working on a paper to determine the factors affect Jeddah seaport's containers handled. GIS -I think- is needed to analyze the relationship between container volumes handled in Jeddah port and the regional factors. Data available includes: - Container volumes of 21 seaports in 12 Middle-Eastern countries for the period from 2009 to [το url αφαιρέ&th... 21 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Στατιστική Ανάλυση Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €77
Bar charts using d3 Need a couple of bar charts using d3 from csv data. More details to be provided. 22 Javascript, Excel, Στατιστικά, Χωροταξία , Dthreejs Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €28
Mapping Using Openstreetmap GIS Part A: Mapping records: 1. Given a set of records obtained by an API (provided by me ), show there records on map. The records will contain latitude and longitude for each row. See part C if no coordinates found. Initial map zoom set to extent of records. Part B: Finding Records on map (drawing tools similar to [το url αφαιρέθηκε, &... 24 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €449
Split a ArcGIS State map into counties with layers using Python I have map data, which is the whole state but want to produce country maps, which will be exported as PDF files. More details to be provided. 20 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Mar 2, 2018 Mar 2, 2018Έχει λήξει €30
Display GeoJSON on map - 1 hour job for someone whow knows GIS well Display GeoJSON on map on a website. The map is attached. 31 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Google Maps API Mar 2, 2018 Mar 2, 2018Έχει λήξει €349
Pick Travel Distinations I need to pick a global travel destination with the following parameters. We are an adventurous international group going on a bachelor party. I would love to get help with a map charting options that are satisfied by the first parameter, but any additional advice given the remaining seven requirements would earn a bonus: 1) Less than 8 hour direct or 12 hour connecting flight from LAX (Los Angel... 12 Χαρτογραφία & Χάρτες, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €106
Geospatial (GIS) web app with ability to visualize data in D3.js Hi I want to develop a Geospatial (GIS) driven app(leaflet,arcgis javascript api etc) which will have two main functions.1- Map view with geojson polygons with ability to have popup up and tooltips while hovering on polygons and mainly have ability to visualize attributes of those geojson polygons in the form of interactive charts and graphs d3.js. 2-a report database( text,images ,hyperlinks, c... 23 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Dthreejs Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €1010
User needing QGIS support and instruction. I am needing instruction on using QGIS. 3 PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €13
AI/Data Scientist We are serching for data scientist to work at our's office in London. Responsibilities and Duties - Develop tooling and reporting to ensure high-quality data throughout our data pipeline - Create new datasets from scratch to enhance existing data - Derive new datasets through analysis of our massive set of existing data - Create custom audience segmentations needed for clients - Verif... 10 Python, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Hadoop, Χωροταξία Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €43059
Geospatial analysis on two data sets -- 2 Calculate the number and percentage of population in Africa by their distance from power lines with a histogram as the final output (see below example) The data: • Geospatial data on powerline locations, .geojson format , line vector in GIS ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε... 14 Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €379
Dosso region roads digitizing Objective: map roads according to open street map classification for Dosso region of Niger (see [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]). Methods: 1. Download existing OSM data ([το url αφ&alpha... 22 Χαρτογραφία & Χάρτες, Εισαγωγή Δεδομένων, Geographical Information System (GIS), Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Feb 24, 2018 Feb 24, 2018Έχει λήξει €345
GeoRefrencing in QGIS Hi, I need expert in QGIS who can work on small project to georeference a roman empire map and compare it with recent map. Please contact if you can do in 24 hours. 25 Μαθηματικά, Χωροταξία Feb 23, 2018 Feb 23, 2018Έχει λήξει €23
Make some maps I am with a real estate development company and am producing a presentation that shows various areas where I am searching for development opportunities. I need somebody with mapping or GIS experience that can produce several maps that show boundaries of various neighborhoods, boroughs, cities and counties. The maps need to look professional with the subject areas shaded, outlined, and overlaid o... 45 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, Χωροταξία Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €129
Spatial analysis in R (kernal density ) I need some one who experts in spatail analysis R ( kernal density ) 14 Χωροταξία , Γλώσσα Προγραμματισμού R Feb 19, 2018 Feb 19, 2018Έχει λήξει €136
Extracting and sampling roads automatically from an aerial images with pytion script. The project is to give answer to extracting and sampling roads automatically by python algorithms. Instructions for the project in the attachment. 5 Python, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €23
Updated tableau shapefile for Kashmir state, India I need a shapefile that I can integrate into tableau desktop that shows the full size of Jammu/Kashmir state, i.e. integrates territories occupied by Pakistan/China as part of the state. Am sure this is somewhere on the net, but I'm stumped... The output show allow me to easily import the file into tableau and recognize and include the updated borders for Kashmir when I use state boundary map... 7 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Tableau Feb 14, 2018 Feb 14, 2018Έχει λήξει €25
ArcGIS Python script I am looking for a python script for ArcGIS that will take a SQL Server table with a Geometry field, and create routes ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) within a dataset on the SDE (sql server). It will then republ... 7 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €831
ARCGIS Project I need help on ARCGIS finding walking distance 16 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €184
mapbox dataset + training I have layers in mapbox and I want to associate to them time related information (so I can implement timeline and see layers change based on time) I assume this has to do with dataset and I want a crashcourse of mapbox dataset and time bound visualization 4 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, HTML5, Χωροταξία Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €165
GIS integration: Geonode + Odk + Viewer improvements The project goal is to integrate GEONODE and ODK (or some of the derived tools like ONA or KoboToolbox), and replace the Geonode viewer and toolbox, with a fresh and modern look and feel. To conduct the project It's a must having deep experience in Geonode and Geoserver. Activities of the project: Geonode - Use the latest stable version - Develop a new viewer and toolbox, with ... 5 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Ανάπτυξη Λογισμικού, Geographical Information System (GIS) Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €3959
georefencing project 180130-B - Repost - open to bidding I need shapefiles with polygons outlining the school attendance boundaries defined on this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I do not fully understand the information on the site myself, and I need it translat... 27 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , SPSS Στατιστική Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €105
Geo-code Address I have a list of addresses (less than 500) that need to be geo-coded into a map. ArcGIS doesnt give a free trial anymore, so I can't do it myself. It should take no more than an hour to do. I need to update this map. 46 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €112
georefencing project 180130-B I need shapefiles with polygons outlining the school attendance boundaries defined on this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I do not fully understand the information on the site myself, and I need it transl... 16 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €90
Need An Expert in Remote Sensing Hello We need an expert in Remote sensing Yours 10 Γεωλογία, Ενέργεια, Τηλεπισκόπηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Έχει λήξει €200
Text Visualization with Python or R Using Latent Dirichlet Allocation model to create visualization with graphics engine such as ggplot to draw 3D contour. create text tagging based on topic analyzed from LDA. 18 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Χωροταξία , Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €1804
Project for Eduardo J. Hi Eduardo J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Cold Fusion, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, , Χωροταξία , eLearning Designer Jan 23, 2018 Jan 23, 2018Έχει λήξει €163
3D gridding in GRASS GIS I work with GIS softwares (not GRASS GIS) and will like someone who can teach me how to do a 3D griding (vertical interpolation) in GRASS GIS. I will need this delivered as a video clip or something of this nature. 8 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Jan 21, 2018 Jan 21, 2018Έχει λήξει €15
AutoCAD on Bing Maps Superimpose interactive property lines from AutoCAD files onto Bing Maps (2D). IMPORTANT: BING Maps NOT Google Maps Issues and Limitations ------------------------------------------------ - UNSYNCHRONIZED: Plans, property lines, structures are unsynchronized with Bing Maps. - STANDARDS: Multiple files, different standards. - 200 FILES: 200 AutoCAD DWG Files to upload, correct, offset, co... 13 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, AutoCAD, Google SketchUp, Χωροταξία Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €71
Project for Mykhailo Z. Hi Mykhailo Z., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, , Χωροταξία , Google Maps API Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €45
IIS Application Request Routing Config Help - ArcGIS Server Hi we are trying to configure Application Request Routing on a Windows Server 2016 box to reverse proxy a few requests to an internal server according to this article: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . AAR and its dep... 6 Διαχείριση Συστήματος, IIS, Windows Server, Χωροταξία , Διαχείριση Δικτύου Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €27
GIS C++ Ruitines I need same routines in c or c++. You must check solution in gis software with 2cm presition. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I will verify with the comparison. For example, I will calculate the distance according ... 3 Χαρτογραφία & Χάρτες, Προγραμματισμός C++, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €29
Traccar bugfix for GPS data receipt Hello, We have a traccar installed in server for data receipt from GPS servers. Suddenly data receipt stopped seems issue with traccar. Need expert who knows traccar to check and fix the bug in same Those who already worked earlier on 4 Java, Γεωτοποθέτηση, GPS, Χωροταξία Jan 6, 2018 Jan 6, 2018Έχει λήξει €20
tree damage paradise golfI would like to hire a Geospatial Expert a developer has cleared 12,500 square feet of my land to build a daycare next store to my property. We will probably end up in court and my lawyer is telling me in order to insure i am properly compensated for the damage done to my trees we need before and after aerial shots. So i am just looking for someone that could help us with this project. I am a small business owner who is just trying to pr... 9 Χωροταξία Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €378
Building a pool of ten thousand buildings, polygonally bound. Building a pool of ten thousand buildings, polygonally bound. Scale scale of 1: 400 The output should be a polygonal shape layer Attached is a sample layer for what I want to receive coordinate system : WGS_1984 16 Γεωλογία, Google Earth, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS), Writing Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €127
Village Maps on Google Earh Web site showing google earth location using gis files (Village Maps). I want to show village maps with servery nos with satalite image 10 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, Χωροταξία , Google Maps API Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €10276
Showing 1 to 50 of 83 entries
« 1 2 »