Χωροταξία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Geospatial information sciences are a large, fast growing industry incorporating elements from information technology, knowledge management, land information, sustainable resource management, tourism and transport.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Geospatial Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Mapbox Maps 10-12 maps to be designed in mapbox to be mebedded in our websites, Data or mapinfo maps with this data, maps in ai format available. we just start using mapbox, your advice will be helpful. the first maps only to start a long term project! 10 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, HTML5, Χωροταξία Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €160
Height between sea shore and cliff How can I get the vertical height between the shows from two points? I want to identify areas with a height of 50 meters upwards. 9 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Google Earth, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 14, 2017 Dec 14, 20173μέρα 9ώρα €22
Project for Vasilis S. Hi Vasilis S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, GPS, , Χωροταξία Dec 12, 2017 Dec 12, 20174μέρα 2ώρα €109
Digitize Paper Cadastral map into digital map I have a scanned copy of the paper based cadastral map and looking for help to digitize the map into GIS. It can be arcgis or qgis and need to digital map and shape files. Can use Arcgis or qgis 21 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 11, 2017 Dec 11, 201712ώρα 37λ €122
Write some Software -- 2 I am looking to have a web map base built using leaflet and leaflet api that can be deployed in ruby on rails. The web map will have ability to have basemaps and data layers and have a widget like framework with 5 basic functions (layerlist, legend, timeslider, attribute table, search). layerlist= Should interact display basemap and data layers. Allowing for grouping of data layers and for users ... 22 Javascript, Ruby on Rails, CSS, HTML5, Χωροταξία Dec 11, 2017 Dec 11, 20172ώρα 8λ €1966
Grasshopper Help for basic Project based on images & contour lines I am a young architect and I need help completing a project on Grasshopper and need someone to meet for a few hours to help me create a few visuals. - A visual mapping showing the 30 most used words from three TXT files. I have the script but unfortunately, it has an error at the moment. - A visual mining data from 1000 images showing hue, saturation and a few other options. - A map create... 5 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Dec 10, 2017 Dec 10, 2017Έχει λήξει €17
project using arcgis my project which will show us the data where crops are grown and what kind of crops are present, so that if a person wants to grow a particular crop he can invest properly by knowing the complete information about that region like is there any cultivated crop land around that area or whether they have any water source, is it a urban area or it has lot of uncultivated area. It can also be useful fo... 24 Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Dec 9, 2017 Dec 9, 2017Έχει λήξει €174
Interactive offline GIS system with mysql inetgration google map We need a GIS system integrated with mysql database to work offline with google map (with labels) as background image or Google earth We have different shape files with each layers that will reflect Roads, area & points, each layer shall have a icon to represent and when clicked on a point a popup will open with data derived from mysql database. Also we should have a provision to filter or... 14 MySQL, Google Earth, GPS, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €209
Project for Volodymyr T. Hi Volodymyr T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, , Χωροταξία , Γλώσσα Προγραμματισμού R Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €218
Build a GIS Map using MapTiler or similar from Historical Imagery Looking for someone experienced with MapTiler or similar software to create a geo-referenced map overlay of historical imagery from 1990. No images provided. Contractor must "stitch" images together from Google Earth. Map with historical image overlay should be provided in the highest resolution possible. The map the contractor provides will be used to create a mobile map application ... 26 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Dthreejs Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €408
ArcMap: Calculate road distances between all the cities in a given map I have two shapefiles/datasets of cities of Ecuador and all the roads that connect them. I need to calculate the distances between every city with every other city. As a result I need a matrix with 222 x 222 cities with all the distances. 11 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €96
GeoServer Expert needed My geoserver is throwing errors for a mapping software package. When looking at the http, it is showing '403 Forbidden'. After looking into UserAgent further, it looks like my geoserver doesn't like 'Mozilla 3.0', which is what this mapping software needs. I know UserAgent works with 'Mozilla 4.0', but I need it to work with 'Mozilla 3.0'. Need my Ge... 3 Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €124
Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Χωροταξία Dec 2, 2017 Dec 2, 20171μέρα 17ώρα
Geoserver EXERT needed My geoserver is throwing errors for a mapping software package. When looking at the http, it is showing '403 Forbidden'. After looking into UserAgent further, it looks like my geoserver doesn't like 'Mozilla 3.0', which is what this mapping software needs. I know UserAgent works with 'Mozilla 4.0', but I need it to work with 'Mozilla 3.0'. Need my Ge... 1 Linux, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €94
Create a PDF map I have a map in a variety of formats, TIF, KML, shp. xyz point cloud, dxf 3d mesh point cloud etc that I need imported into AutoCad or similar software. (everything is survey grade accuracy) Then we need to simply outline the property Boundaries (coordinates will be provided), locate and outline a few buildings, holding tanks, manholes then show their relationship (measurement) to property lines. ... 62 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, AutoCAD, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €296
Project for James O. Hi jol5a0b3b748050c, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, , Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Nov 22, 2017 Nov 22, 2017Έχει λήξει €229
Create inverted KML I have a KML, need to create inverted version. Example: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] This should be a quick fix/tweak, the actual KML to convert is attached to the project. 8 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Google Maps API, Geographical Information System (GIS) Nov 20, 2017 Nov 20, 2017Έχει λήξει €9
calculate intermediate Polygon from two given ones The need is to make the algorithm to calculate an intermediate Polygon between 2 given Polygons. Some details: - Center point is given. - We need to calculate the intermediate polygon given a proportion. For example '1/2' will calculate the polygon in the very middle between the other 2, '1/3' the polygon closer to the 1st polygon, etc - The given polygons can be composed of... 17 Αλγόριθμος, Χαρτογραφία & Χάρτες, Μαθηματικά, Χωροταξία Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €74
Mapping Tool for Geospatial Data (Millions of records, MapBox experience a HUGE plus) Full Project Described in attachment. Summary here: We need a map for end users of oil and gas data. We will provide you with a single table that has everything you need. Latitude, longitude and metadata about each wellbore in the United States. One of the key features will be a “lasso” capability where users can zoom in and draw a shape around a set of wells to select them. This w... 19 node.js, Χωροταξία , Ανάπτυξη Λογισμικού, Google Maps API, Geographical Information System (GIS) Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €1122
GIS based map development using OSM data Work with address resolving maps, 3D building objects and UI creation 1 Απεικόνιση 3D, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €20
Extraction of adjacency list from ESRI shapefile I have an ESRI shapefile that I'm trying to extract an adjacency list from for the point of applying random sampling algorithms to create maps for an electoral redistricting project. Because census and electoral data are merged together in order to track demographic/political information, there seem to be some precinct partitions that don't quite meet up at the edges. It also might just ... 7 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Χωροταξία Nov 9, 2017 Nov 9, 2017Έχει λήξει €60
Electrical Pole Line LiDAR Classification We have 40km of electric pole line lidar data in ".LAS" format. We need the data separated into three categories. 1. Ground 2. Vegetation 3. Poles and Wires 17 Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €144
I would like to hire a Google Earth Expert I need to outline a parcel of vacant land on Google Earth. The only information I have is a tax map ID number, which consequently is the same as the parcel ID number. I also have a picture of the parcel on the county's GIS map. There is no street address. 33 Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, GPS, Χωροταξία Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €14
Merge GIS datasets with lat/long csv. I have a list of Lat/Long collected on some roadways in Melbourne Australia. I want to merge them with a government database that measures speed limit, traffic volume, average speed etc. My data has heading in degrees, and the govt datasets seem to have 8 point cartographical descriptions of the direction heading. I have an arcgis account but using python or even R would be better. [... 36 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Oct 29, 2017 Oct 29, 2017Έχει λήξει €13
Survey / Surveyor Map Plat of Historic City Need a licensed surveyor (preferably in the USA) to procure a boundary PLAT of the old historic city of Ardmore, South Dakota. There is an existing plat dated 1891 and there are GIS maps and even Google Maps and Google Earth shows the city had city boundaries. Our new plat will be professional and once complete I will turn the new plat / survey into the county dept for filing / recording. 0 Δομική και Στατική Μηχανική, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, Σχεδιασμός Μηχανικής, Χωροταξία Oct 28, 2017 Oct 28, 2017Έχει λήξει -
Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει
Need 3D elevation GIS map and data Hi, I need to draw a 3d elevation map for a specific area in Victoria, Australia. Don't have the 3d data. but should be accessible online. Need a GIS expert which have access to data and give me a general map and files. 6 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει €88
Coding and documentation required for Image Processing and Image Segmentation of an Architecture Drawing in Python or Open Source Code. 1. A simple floor plan of a building needs to be image processed / segmented through Python or Open Source Code. This image processing should be via a web / cloud based operation. 2. The plan should be image segmented as per the different components such as walls, internal walls and windows. 3. Check whether the following file formats are compatible for image processing in Python or Open S... 5 Python, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Oct 25, 2017 Oct 25, 2017Έχει λήξει €112
Create KML file of Indian wind speed regions to IS 875 I need an accurate KML map based on IS 875 Part 3 - 2015. Each polygon is to be named based on it's wind speed in m/s as per the attached map: Very High Damage Risk Zone A - Polygon Name = 55 Very High Damage Risk Zone B - Polygon Name = 50 High Damage Risk Zone - Polygon Name = 47 Moderate Damage Risk Zone A - Polygon Name = 44 Moderate Damage Risk Zone B - Polygon Name = 39 Low Dama... 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €112
GTFS, network building using ARCGIS I need to build a network using arcgis of manhatin city and test a routing algorithem also i have gtfs data that needs to be updated 6 Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία Oct 22, 2017 Oct 22, 2017Έχει λήξει €148
Google API Map We're looking for a programmer able to create a Google API Map from our .kml file and integrate it into our site. The .kml file already contains all the markers and elements we want on the map. We'll also provide markers icons, info and thumbnails. You can find a screenshot of the map we developed in Google Earth that we'll export into a .kml file. 28 PHP, Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Google Maps API Oct 20, 2017 Oct 20, 2017Έχει λήξει €143
create shapefile map I need shapefiles for the school attendance boundaries described in the attached file. There is a total of 7 named areas with an unknown number of polygons (i.e. discontiguous areas). You can validate your boundaries by entering the school name into [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε... 11 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Έχει λήξει €24
Fault and Horizon Mapping on a Seismic data I am currently working on a whole bunch of research projects in Geophysics and need to hire someone good in seismic data interpretation using petrel. The freelancer geophysicist will help me to trace fault planes and horizons of my interest on a seismic section and return the file so I can incorporate my already interpreted logs and tie. I will indicate the marker beds of interest (about 6) but I ... 10 Μηχανολογία, Γεωλογία, Χωροταξία Oct 18, 2017 Oct 18, 2017Έχει λήξει €209
ArcGIS Digitizing Project for Dimitrije ONLY Digitize parcel data from images using arcGIS 4 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία Oct 17, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €3
Fix 3 Matlab files related with seismic exploration in 3 days. Please fix the Matlab files and do the problem to test your code. The details are in the "requirements and problem" file. Let me know if you have any questions. Please bid after you make sure you can finish it correctly. 15 Matlab and Mathematica, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Γεοτεχνική Μηχανική Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €64
ArcGIS Digitizing - Dahmani - Long Term Full Time Project ArcGIS Digitizing - Dahmani - Long Term Full Time Project. Hourly requirements of digitizing work as specified in previous post 1 Επεξεργασία Δεδομένων, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Geographical Information System (GIS) Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €2
Lidar processing I have a lidar dataset for a city which I need to determine building footprints, sidewalks, driveways, low grass areas, high vegetation areas and tree canopy areas as polygons. 11 Επεξεργασία Δεδομένων, Απεικόνιση 3D, Χαρτογραφία & Χάρτες, Μοντελοποίηση 3D, Χωροταξία Oct 15, 2017 Oct 15, 2017Έχει λήξει €168
investigate and fix geocoding errors Need someone to investigate the reason for each of the attached to fail geocoding through Google, e.g. new construction address, wrong spelling, etc. And provide correct latitude/longitude where possible. Must check each address one by one against research sources and document the findings. 5 Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Διαδικτυακή Έρευνα, Geographical Information System (GIS) Oct 15, 2017 Oct 15, 2017Έχει λήξει €22
Project for Darko J. Hi Darko J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 PHP, Χαρτογραφία & Χάρτες, MySQL, Γεωτοποθέτηση, , Χωροταξία Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €217
Feeding census data in the Cs pro and creating easy accessible map we are currently on to a urgent research project. we need a well experienced person who is a Cs Pro [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] have population data of Sri Lanka, you need to feed them in Cs pro divisional and et... 5 PHP, Έρευνα, Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Google Maps API Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €29
gis methods using gis methods to Animating Tracking Data 3 Χαρτογραφία & Χάρτες, Μάθηση μηχανής, SAS, Big Data, Χωροταξία Sep 30, 2017 Sep 30, 2017Έχει λήξει €137
Do a Geology project I want you do a project in Geology ,you must have very good skills the maximum bid amount is 90$ , I will give preference to lower bids and experience 26 Γεωλογία, Χωροταξία , Γεοτεχνική Μηχανική Sep 27, 2017 Sep 27, 2017Έχει λήξει €92
Design a SaaS based Enterprise web GIS solution Design a SaaS based Enterprise web GIS solution using open source technologies mentioned below. Technology Stack: GeoServer - Geospatial Web Server Leaflet - Leaflet is lightweight JavaScript web-mapping library Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) - ETL Postgres/PostGIS - Geospatial Database 4 Python, jQuery / Prototype, Χωροταξία , PostgreSQL, Geographical Information System (GIS) Sep 26, 2017 Sep 26, 2017Έχει λήξει €3396
Build a Wi-Fi hotspot Radius Server Looking to build a Wi-Fi hotspot AAA Server with the following vouchers - Vouchers and Billing - Advertising - Geo location - Surveys and Coupons - Analytics and reporting Full Spec will be provided. Short time line for development. Expertise in Radius and Hotspots required 20 MySQL, Γεωτοποθέτηση, HTML5, Χωροταξία Sep 7, 2017 Sep 7, 2017Έχει λήξει €8112
Project GHX I need an iPhone app. I would like it designed and built. I would like to set up a series of geo fances up for a particular city. If a person goes inside the fence, it will send another person a message through the app. A push notication will sent to the phone to verfy location. Users should be able to link to their facebook account and build a profile of demographics/picture information. 46 Mobile App Development, iPhone, Γεωτοποθέτηση, Χωροταξία , Facebook API Aug 29, 2017 Aug 29, 2017Έχει λήξει €2168
ESRI arcGIS Javascript map with JSON data feed plotted Need arcGIS ESRI map using javascript SDK that allows for JSON web service data feed to have items plotted on map with popup of JSON object information such as address, city, state, zip Must be ESRI arcGIS javascript Must have ability to plot user GPS position on map via button Must have ability to switch basemaps to ESRI provided basemaps such as "streets", Imagery (satellite), etc... 2 Javascript, Χαρτογραφία & Χάρτες, Γεωτοποθέτηση, HTML5, Χωροταξία Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Έχει λήξει €157
GIS, extrapoling / kriging Develop a spatial distribution map using kriging interpolation analysis. 37 Χαρτογραφία & Χάρτες, Χωροταξία , Γλώσσα Προγραμματισμού R, Geographical Information System (GIS) Aug 4, 2017 Aug 4, 2017Έχει λήξει €41
Mineral Exploration Project Data Review and GIS (MapInfo) Package Complitation Mineral Exploration Data Compilation and review Historic Geological data. We have a number of new Tenement (EL) Applications in the Northern Territory, Australia. We need 1. Data compilation of all historic reports. (mostly available via NT Government website "Strike", see [το url αφαιρέθηκε, συνδ&... 18 Γεωλογία, Χωροταξία Jul 29, 2017 Jul 29, 2017Έχει λήξει €397
Northern Territory New Project Data Review Can you before we start Provide me with more information on your experience relevant to the below job. We have 6 NEW Tenement (EL) Applications in the Northern Territory, Australia. EL 31564, 31565, 31566, 31567, 31598 and 31599 We need 1. Data compilation of all historic reports. (mostly available via NT Government website "Strike", see [το url αφαι&r... 6 Γεωλογία, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D, , Χωροταξία , Γεοτεχνική Μηχανική Jul 29, 2017 Jul 29, 2017Έχει λήξει €5
Making a sea surface temperature (SST) map Sea surface temperature (SST) map 18 Research Writing, Χαρτογραφία & Χάρτες, Google Earth, GPS, Χωροταξία Jul 21, 2017 Jul 21, 2017Έχει λήξει €20
Showing 1 to 50 of 51 entries
« 1 2 »