Εικονογράφος Δουλειές και Διαγωνισμοί

Adobe Illustrator is a vector graphic editing software package from Adobe Systems. An illustrator also refers to a graphic artist who specializes in providing visual representations of the content of a text. The illustration is intended to clarify concepts described literally in the copy. If your business needs help with Illustrator software or the process of making illustrations, then you can get the help of freelance experts for the same.

Start bidding on Illustrator jobs if you are creative, professional, and talented. Freelancer.com offers you many clients that need your help with Illustrator designs, Illustrator logo, cartoon Illustrator, vector Illustrator, and children\'s book Illustrator.

If you believe you can do that, then start bidding on Illustrator projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Illustrator; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Photoshop background Hi, I have a photo I had done with no background, Its just whit! I want to add bricks behind me to make it look better. Plus I need my eyes blue! can anyone help? thanks 29 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €200
Looking for graphic designer (Its long term project) Need someone who has experience. Numbers of the project I have for a graphic designer. I have a website up and running but need to change so many things. Its long-term project so needs someone reliable, experience and available person. 24 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €95
Logo for my company I need 2 logos . need something unique . we will be dealing in clothing and accessories . So need the logo which will resemble our line of work 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €13
Design a Logo VI Need a logo to be designed for a women's hiking group in Northern California. Please include some of the following elements (do not have to include all of them!) - Redwoods/forest Trails on a cliff/by the sea The words 'Girls Who Hike Northern California' OR 'Girls Who Hike NorCal' The words 'Est. 2016' Included images of other logos for inspiration. ... 34 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα2μέρα 23ώρα €28
cool cupcake sticker design File Formats Accepted: JPG, PNG, GIF Maximum File Size: 10 MB Maximum Image Size: 4500 x 4500 pixels Min. resolution at actual print size: 150 dpi This needs to be very graphic. Outlined in black or white, very colorful, needs to draw in tween girls. 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €290
Graphic Designer/Illustrator Need designer who can help our media company with infographics and illustrations. 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €83
Build me a logo My name is Joshua and I own an mobile oil changing business and I need a logo for put on business cards and advertisements. I want the logo to signify that my business is based around me coming to them to change their oil instead of them coming to me. To do this, I was thinking of a logo that is an oil can but on/has wheels that maybe have tire marks behind it to signify its moving. Something like... 92 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €65
simple design job i need an .psd file with a logo needed to be done in 1024x1024 .png .. logo is already done, i just need to convert it to .png with transparent background.. should not take more than 5 minutes will provide file on pm 67 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €13
Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Adobe InDesign, Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα23ώρα 14λ
Removing White Box From Photo Pretty easy one, I just don't have any software at work to do the task. I have a logo (PNG Image) I just need the white background removed so I can paste it wherever I want (usually excel or word) without making the piece look cheap. Looking to have it completed quickly as I am in the middle of completing a project. Thanks 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €11
New Logo Design I need a fresh new logo for my music lesson platform brand; It needs to correlate with the brand and style. In the attachment, I am sending more information about the brand. The Logo Should be: Memorable; Be Unique; Consistent; Company name: MastersTricks Colors to consider: Orange, Black, White (any variation, color inspiration) Font: Custom Font (not all submissions have ... 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €50
Photoshop job Hi, I need an quick and easy Photoshop job done 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €14
A3 Artistic Food Poster The project is about the design of a Foodtruck poster that will be informing potential clients about a new product. The paper configuration: A3 - vertical position. The file must be ready to print (high resolution, bleed lines etc). We have our visual identity created already, please use our main colours and a retro touch as references to your creation ([το url αφα&iota... 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €68
Design Logo and social media graphics Looking for a designer with great ideas to help design Logo and social media graphics 31 Photoshop, Εικονογράφος , Adobe InDesign, Σχεδιασμός Photoshop, HTML Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €18
New company logo We require a new logo for our company "Spindle Thorn" We are thinking that the logo would simply be the name with the letters S & T featuring just above the gap between Spindle & Thorn. The name Spindle Thorn comes from a thorny spikey bush so this could maybe used as the inspiration for the S&T letters. Colouring is open to suggestions. We require the logo artwork in full... 29 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €56
Build me a one page sales document I'd like a layout please in AI if possible (file below "one pager" - one page layout using similar look and feel to the jobs attached. the numbers are to signal to you the rough order that i would like the reader to consume the information but this is a guide only. 0 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα2μέρα 22ώρα €41
Logo design for tshirt brand I am starting my tshirt brand named Fargo and looking for a sleek and modern logo which can be applied on tshirt tags and as my brand identity on social media. Experienced designer please get share your proposals. To filter out, please write JOLT in your brief start. Good day and happy bidding. Regards, Michael 94 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €91
Logo art design I want logo art design of a chicken holding a microphone, singing expression with a word "Koke" Prefer background in yellow color 36 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €18
La famillia promotions this is a promtion company. that i am starting up i just need a logo something fresh something that has to do with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] urban nd as you know la famillia means family 41 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €64
Illustrate semi trucks Want someone who can be our go to artist for illustrations of exaggerated chromed out semi trucks and other machines. These will go on shirts, pads, mugs, cups ect. 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €306
build me a logo the name of the company is : SAMAN real estate , development & investment 49 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €18
design a sport logo Hello Freelancer We need a designer who can make our logo. We would use the logo on every kind of platforms like print, web, clothings, etc. I added an document where you can find more informations about the idea we have. Thank you 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €100
Illustration for a website. I am looking for an illustrator/designer (see attached images for example) for a website I am building. The website is technology related. The illustrations are of characters (humans) and chatbots. The illustration don't need to be animated. There is around 5-6 scenarios/scenes on the website. 46 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €279
Create Logo for Recreation Bungalow Hi all thanks for tuning in, First thing you have to know is the following; I have a Recreation Bungalow for rent and looking for a Logo to use at correspondence between my customers (like; Bills, Information, etc). The Name of the Bungalow Is; TuinHuisJean This Name can be splitted in two parts, TuinHuis (Means Bungalow) and Jean (Name of the Bungalow). But both parts must be there in th... 8 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €16
Photoshop: Change the numbers on 2 images (MUST LOOK 100% REAL EXPERTS ONLY) Hi, I have 2 computer images/screenshots. I need to have the numbers changed on them. Experts who can do a perfect job only. 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €39
Logo Designing Please design an awesome Logo for my sporting brand. Thanks 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €26
AMATEUR ICE HOCKEY LEAGUE LOGO FOR PLAYING SWEATER Need a logo to be print on white and on black ICE hockey Sweater (to play with). This is an amateur ice hockey league from Quebec, Canada. This league exist since 1972 The name of the league is : LA LIGUE DES AS The players of this league plays for fun. They enjoy the BEER after each game. Players are better at drinking beer than playing hockey ! Attached files are only example of some ex... 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
Logo design 2 I need Sports logo includes all sports 49 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €22
editing my logo I have a logo I need edited. Its plain would like n artist to bring it to life and make a business card if possible 97 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €52
design a logo I need a logo for my textile shop. We produce tight or body for women to wholesaler, actually it depends on customer demand. We usually producing according to order. The company name is "Zambak Tekstil" Zambak is a flower name in Turkish. After logo design we may order the other designs (facebook cover pic, instagram profile pic, business card design...) But we need a logo firstly. ... 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα2μέρα 20ώρα €24
design company logo in full we need a logo for the company to replace the current one, 88 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €23
Creative 5 Illustrated "how-to-guides" A4 document - Some Hand-Drawn Illustration Hello! Looking for an ILLUSTRATOR / GRAPHIC DESIGNER to create 5 simple, but beautiful looking “How-to-guides” for some craft project. 2-sided A4 designs This should be quite simple, but we are looking for someone with some creative flare. SIMILAR EXAMPLE: HELLO FRESH RECIPE CARDS, EG: [το url αφαιρέθηκε, σ&ups... 45 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Adobe InDesign, Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €166
New logo wanted! (Diabolo competition 2018) We need a Logo for Diabolo Competition in Tokyo Japan (All Japan Diabolo Competition) Must use the word "AJDC2018" And use some motif of diabolo. Attached some reference files. Thanks! [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δεί&... 61 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα5μέρα 19ώρα €82
seeking an experienced an artist who can ink and colour in the Studio Ghibli style I am seeking an experienced artist who can ink and colour in the Studio Ghibli style (i.e. similar to Graveyard of Fireflies and The Wind Rises) to ink, colour, and do speech bubbles and text for a 20 page digital comic book - the sketching has beeen completed. I will use the comic book to raise funding to make a 3.5 minute animated trailer that will be used to raise funding for the 120 minute 2... 6 Εικονογράφος , Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Εικαστικές Τέχνες Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €2123
High Resolution E-Sports Logo incl. Vector Files Hi there, I need someone to design me a E-Sports Logo as a Vector file. It should have something to do with the game "Playerunknown's Battlegrounds" in best case have a character of the game in it. The Name on it should be "i bims lan", it can be shown in 1 line or in 2 lines like this: ibims lan I'm only hiring someone that can present me a portf... 58 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €61
Logo design My company name is Arctos. It is a property investment business. I would like a logo that suggests property, possibly using the shape of the A to depict a roof top. I would like a modern, contemporary look and feel. The words 'Property Development and Investment' should sit under the main logo. I am open to suggestions with the colour palette. I've attached the current logo. 107 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός 3D Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €78
Logo Designer I am looking for Excellent Logo Designer. I need our company logo. This is Relator Website for Sellers and Property owners. 103 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €269
ILLUSTRATOR | hand drawn | watercolour | Indian ink | Isograph Pen style preferred! Need an illustration similar to this done for a new charity website launching this Spring! Please get in touch so I can share some examples of what I am looking for and we can discuss budget and costs! Best, Kei 67 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €501
Design a 5 star logo for my high end luxury painting company I need a luxurious logo for my high end painting company. The name of the company is PENN PAINTING I will also ask for a variation in the name to PENN FINE FINISHING and PENN REFINISHING My client needs high end sports car and high end hotel luxury in the logo Confident colors (dark blues, charcoal, deep colors a must) NO PLAYFUL FONTS lets get this started I can't wait to see ... 32 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €122
pizzaim logo i want to have a unique and modern logo design for my business. Pizzaim 95 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €25
Prepare EPS Data for Plotting Logo in 3 Colors: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] EPS availible. I need it separted into 3 eps to create a huge sticker on a plotter. (Without the (r) ) Yellow as base, then Black, then Red on it. The Bla... 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €20
Desigm for Photo frame and shape for laser cut I need design for ghift pack for mother day. Same photo framme, for ohotoprint A4 and 10x15 cm, for photomagnets and for stamping photoframe. 32 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €75
create me a logo I am an artist. I paint in oil for now. I am colorblind and visually impaired, and need a logo in English and Hebrew. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 56 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €26
make me a logo make me a logo..................... 92 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €24
Designer for backpacks We are manufacturer of Backpacks we need printing designs for our school bags 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Μπροσούρας, Corel Draw Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €21
Facebook/IG Content Creator A small tutoring home business looking to have a bigger presence online (Facebook/Instagram). We are looking at having some content created . Approximately 10 photos for starts. We wont be posting them all at the same time but could be lead to more content later down the track. Basic photoshop design. Creative control will be left to the designer. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Διαφήμιση μέσω Facebook , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €82
vectorise a sticker redo a label in vector format and with editable texts 41 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €24
Need Branding We need branding of our brand .We are finding some one who is expert in his field. we have more work in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] all goes well we will hire you for long term 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €86
Illustrate Book for my Child I'm looking for someone to illustrate a book for my child, where she's turned into a fairy doing different things throughout the book. This will include a cover illustration with the fairy against a wallpaper background and 13 or 14 other illustrations of her against different landscapes (e.g sitting on a rock by the sea), mostly full page spreads and 8x10 inches in size, the program I&#... 69 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €388
retouching product images - 3 months engagement. I need someone to alter some images of products / gadgets that I will give you. you need to edit and retouch them comparable to the quality of [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . only professional retouchers. 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €18
Showing 1 to 50 of 4344 entries
« 1 2 3 4 5 »