Επανασυγγραφή Άρθρου Δουλειές και Διαγωνισμοί

Fresh new content is hard to come by, so consider rewriting your article and completely transform them while conveying the same message only in a higher quality and new approach that is much simpler, faster and easy on your budget. Allow your time to be better spent by outsourcing your article rewriting projects to an experienced freelance writer.

If you can completely rewrite articles to make them more informative, unique, interesting and sales-boosting while conveying the same message, then go ahead and start bidding in one of the thousands of projects available here at Freelancer.com. You will be asked to rewrite newsletters, blogs, articles, emails, etc. If you believe you can do that, then start bidding on rewriting projects and get paid with an average of $30 per project.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Article Rewriter; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
can we discuss regarding your project ? - open to bidding For better understanding of my work profile please take a look on my recent work : Nativoo Travel Guide [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Oneflare [το url αφαιρέθηκ&e... 1 Τεχνική Συγγραφή, Απομαγνητοφώνηση, Εικονικός Βοηθός, PDF, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €3
Hire an Article Writer I need law articles for Estate Planning, Probate, and Employment law websites. If you have a lot of knowledge in these areas I'd love to work with you. 22 Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Νομική Συγγραφή Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €100
Writer Needed For A Short Term Project Writing We are in search of a versatile copywriter, who can write on various niches without compromising on quality. If you are a writer interested in writing on diverse topics, and willing to research the topics thoroughly then you may be who we need. You must be available to write a minimum of 10 articles of 500 words to a maximum of 20 articles per week. If you are a candidate with excellent Engl... 8 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €89
Looking for Hindi content writers Hello freelancer, We are looking for couple of proficient writers to write news articles in Hindi. This is a long term project so bid accordingly. First you need to write a sample task for us if it goes well then we will hire you for the whole project. Please do not bid if you do not agree with the conditions. Happy bidding 3 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €2
German article writer we are currently looking for a writer for German articles, mainly product reviews. The knowledge of English is required, as sources are both in German or English. The entire project includes 30 products, ranging from a maximum of 1000 words to a minimum of 550 words each, for a total of approximately 30000 words. Since we are going to pay via words rate, the cost per word is 0.012€ (so th... 4 Ghostwriting, Article Writing, Κριτικές, Επανασυγγραφή Άρθρου, Γερμανικά Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €308
I need a professional content writer for nutrition exercise Hello freelancers! I need a professional content writer for a nutrition exercise . So I need skilled writer for this project. Please bid with your previous work. If i like your portfolio I will give you detail over the chat. Thanks. 9 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €3
Hire an Article Writer we are currently looking for a writer for English articles, mainly product reviews. The entire project includes 30 products, ranging from a maximum of 1000 words to a minimum of 550 words each, for a total of approximately 30000 words. Since we are going to pay via words rate, the cost per word is 0.012€ (so the payout would be around 360€). The articles should be written and sent ever... 39 Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €522
Need a content writer to re-write some content We will provide few pages content , you need to re-write content by changing wording but keep same meaning. 21 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €3
Need Hindi content writers Hello freelancer, We are looking for couple of proficient writers to write news articles in Hindi. This is a long term project so bid accordingly. First you need to write a sample task for us if it goes well then we will hire you for the whole project. Please do not bid if you do not agree with the conditions. Thanks!! 3 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €3
Rewrite arabic text ( pills, machines, adult content) Only for ARABIC People, We will need rewrite arround 20 pages for an arabic website , we are willing give 70 usd for that, only arabic people can apply, each page contain less than 500word. 21 Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αραβικά, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €35
Article writing in Russian and posting in qualified blogs - 17/10/2017 13:05 EDT I need article writing in Russian, telling about my website, products and services i offer - high quality diamonds for excellent prices. custom engagement rings. when you visit new york you can visit our office. VIP service. buying diamonds for your love or or for investment this is the best place to visit by appointment MDC Diamonds New York 2 Blog, Article Writing, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου, Ρωσικά Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €23
Article writing in Russian and posting in qualified blogs I need article writing in Russian, telling about my website, products and services i offer - high quality diamonds for excellent prices. custom engagement rings. when you visit new york you can visit our office. VIP service. buying diamonds for your love or or for investment this is the best place to visit by appointment MDC Diamonds New York 6 Blog, Article Writing, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου, Ρωσικά Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €21
Proof-reading and editing of an article on political metaphor What needs to be done is ensure that a somewhat 30-page text becomes an academic article to be published in a scientific journal. The text is part of a senior thesis on metaphor use in presidential discourse. In the end, there should be five parts in an article - introduction, subject matter and method, research, discussion, conclusion. These are followed by a list of references. the text should b... 0 Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Copy Editing Oct 17, 2017 Σήμερα2μέρα 22ώρα €59
Proof read and import company blogs Looking for an advance english writer to write based on our outline or to proofread an exiting article/blogs. We are a management consulting company that works for Banks. Looking for 1) Highly proficient English writer 2) Knowledge of banking, banking products and financial environment 3) Understanding of technology an innovation Many thanks, Alberto 41 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €319
Need Hindi content writers for long term basis Hello freelancer, We are looking for couple of proficient writers to write news articles in Hindi. This is a long term project so bid accordingly. First you need to write a sample task for us if it goes well then we will hire you for the whole project. Please do not bid if you do not agree with the conditions. Thanks!!! 5 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €3
1000 word summary needed reading will be provided to selected writer. 82 Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €67
Blog Manager Hi, we are having this blog on wordpress : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] we need somebody to manage the blog, submit artciles, modify content , summary, optimize blog to revenue etc.. 22 WordPress, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €8
Need a technical 4 pages article re-write with plagiarism check pass Need a technical 4 pages article re-write with plagiarism check pass about database design and system analysis. Max $20 don't bid higher. -------- URGENT ------ need to be done in three hours -------- URGENT ------ 13 Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €18
Blog Writing for Insurance Related Topics Looking to hire someone to write two 300 word blog posts about insurance. We will provide current events related to insurance for you to cover. Although you don't have to have expertise in insurance, we would like you to be proactive in researching the topics. We're looking for someone fluent in written English with correct grammar and punctuation. Please show relevant work. ... 34 Copywriting, Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €74
2000 Word Article Write a 2000 word book review based on the book Paradise Redefined Transnational Chinese Students and the Quest for Flexible Citizenship in the Developed World. Please include the core thesis of the book and compare it with 5 other resources. 51 Έρευνα, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €68
ONLY NATIVE WRITERS- $5 for each 1000 words. There is a bulk work for native writers. the rate is $5 for each 1000 words article. Please dont bid if you are not native. Native newbies with great passion towards writing are welcome. Thanks. 13 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €3
Proofreading and edit a report 1000 words need someone who is an experienced editor and good at academic writing. 39 Διόρθωση, Επεξεργασία, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €25
Event Content Writing I have 10 event concepts that I would like to write details on 31 Copywriting, Έρευνα, Επανασυγγραφή Άρθρου, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €27
Writing works Hi, can anyone please help me in a essay writing work please see the attached file 28 Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Essay Writing Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €69
Turn Bullet Points into a Well Written Letter English is not my first language and I need to write a strong, professional letter. I will include bullet points for content. Will mostly be written, just needs polishing and structure. Around 2500 words. 36 Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €31
Rewrite some Articles I'm trying to build a database of work that I can share on my website and social media to drive traffic to my website. I have samples of some Whitepapers and eBooks that I would like re-written. I need you to come up with a great and catchy eBook title, then write an ebook with the following headings: A. Why optimise your fleet? B. How can a GPS Tracking Solution help 1. Reduce Fuel C... 34 Έρευνα, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Βιβλίων Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €83
Research writing, re-writing and editing I am looking for a freelancer with a background in Psychology, and excellent command of the English language. The freelancer will be solicited for research writing, re-writing and editing. 34 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €94
Translate from English to German(Deutsch) I want someone who can translate English to Deutsch in a professional way. I want to translate contents of my website which I can provide in English. Give me your best translation as a reference for any of the paragraphs of my website page [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&iot... 11 Μετάφραση, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €41
Experienced CV writers needed I'm looking for experienced resume writers to assist with a heavy weekly workload, preferably people who have worked with a resume writing company or similar in the past. This job is for a single resume for college application. I'm looking for people with a genuine knowledge of how to construct and edit resumes/CVs and the ability to reword entire experience/job outlines or stru... 29 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Βιογραφικά Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €21
Blog writer needed for regular air conditioning & refrigeration topics We're looking for someone to write 4x 600 word blog posts about air conditioning and refrigeration systems for commercial & public sector customers The articles do not need to be extremely technical. I'm more interested in writing that persuasively conveys the value proposition behind these rain collection systems - and that can engage with the target readership. You don't... 42 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €115
WILL PAY 1-1.5 AUD PER 100 WORDS!! NATIVES OR NATIVE LEVEL WRITERS ARE REQUIRED!! LOOKING FOR LONG TERM WRITER!! I need a LONG TERM WRITER for my work as I've continuous work all the time. The writer must be NATIVE or at least NATIVE LEVEL. I'll not accept anything below that. PAY RATE is 1-1.5 AUD per 100 words. You'll have continuous work all the time. 50 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €70
Article Writing -- 97486 Hello, I am looking for a writer who is able to start right now and do around 2500 words in the next 12 hrs. All works must be original and 100% copyscape passed. Upon successful collaboration, ongoing work will be given. Happy bidding. 36 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €9
Write Articles for my website Need 25 articles of 500 words, Fee is fixed/article. Articles accompanied by relevant images would be better. Delivery of articles should be done at 0900 IST. We have a website, which can be used as a reference to know what keywords would needed to be present in the articles. Apart from that some long tail and other keywords will be provided to be included in the articles for better optimisation... 4 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €87
ivate for Pristeen Vane Ad discussed. 10000 words, rewrite, original text, no copy paste. 9 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €196
Articles Rephrase / Rewriter someone who is good to rephrase / rewriting technical papers.. Regards, 44 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €4
Write and Rewrite few Articles 2000-3000 words daily $1 per 600 words No milestone No advance payment Weekly payments Bid only if you agree to our terms and rates mentioned above ONLY SERIOUS WRITERS Bid only if you can start now 20 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €1
awwwards(dot)com members Need support for using awwwards(dot)com 5 Copywriting, Ανάρτηση Φόρουμ, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €3
Need Gambling rewriter Work every day from monday to friday. Accept only native english 15 Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €86
proofreader and copy writer for an Article About health proofreader and copy writer for an Article About health , It will be a very simple but effective and written in a professional way 23 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €68
Rewrite easy 100 articles for $0.50 per article- Long Term Job Hello I have 100 articles with bad english grammar who need to be simple rewrite. I will send you articles and you have to make them human readable for my website with good grammar and sense. Every article have 1000-3000 words. All articles from Tech Niche, Medicine or Repair. I pay $0,50 per article. (you don't need to write articles only edit ready articles) *** I will not write to pe... 43 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €76
Article rewrite - travel related Looking for an excellent english writer to rewrite some travel related articles. Preference for a native of an english speaking country such as Philippines, UK, US, Australia, NZ... 10000 words in total. 59 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €133
i want hindi article writer for my website i can give u monthly rs4000 i want hindi article writer for my website i can give u monthly rs4000 . i want very short ( 200-250 words) article .i want 3 articles per day . i can offer u monthly rs 4000 6 Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €58
blog writer Looking for a blog writer to write fresh blog content within the gardening industry twice a week. keywords will revolve around flower pots etc 73 Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €370
Write some Articles Hi, there, I'm in need of a qualified writer with skills in keyword based writing. Have you been there searching for a long term project? If yes, then apply on this. Thanks 31 SEO, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €25
One technical article (3600-4000 words) about our free app in German language Hello! This offer is only for professional native German content writers. I don't want translated articles from English to German language! I need one and very good quality article about our free and premium online solution SMS EasyReader&Printer and our free apps for Android and iOS smartphones. I want to explain step-by-step how to transfer/export and print SMS text messages fro... 4 Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Γερμανικά, Ghostwriting Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €99
Articles for 10 USD per Piece Hello, need few writers and terms and condition left below. Please if all agreed then you are welcome to bid Terms of agreement: I am not looking for excuses or excuse givers. Only need responsible people without any baggage. You must be able to write 3000 words+ per day. Articles must pass copyscape premium and must be without any grammar or spelling issue . no compromise about this. P... 30 Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα -
5 Articles about Yoga for WeightLoss Hello, I am looking for a writer to write some contents for me. The writer must be able to start now and do around 5 x 500 words articles in the next 1-2 days. All works must be original and 100% copyscape passed. More ongoing works will be offered to the right candidate. Happy bidding. 54 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €7
Content Writer Required Urgently We are looking out for a content writer and strategist who can help in the conceptualization, creation and implementation of content marketing strategies for our company and our [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] respons... 17 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €319
Writing 100 Blog Articles/Guides/Tutorials on how to survive Homelessness Writing daily Articles/Guides/Tutorials on how to survive while homelessness in any country Need to identify ways to survive with no money How to make money How to find the best resources in the local area to find shelter Original content with copied material. Content must be about solving issues that most homeless people go through. Pictures includes, at least 1000 words per ar... 62 Copywriting, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €455
50 articles - Write some Articles - 40 Need 50 articles of 600 words fee is fixed. Delivery 7 to 10 per day (no excuses). If you send more, the better. First 10 to be delivered in 24 hours of project award. per article is fixed rate. If you want more – DO NOT BID. Main article Parameters; 1. Free of spelling errors 2. Free of grammatical errors 3. Original (Plagiarism free ... need to pass 2 tools including premium ... 10 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €27
Showing 1 to 50 of 1476 entries
« 1 2 3 4 5 »