Επανασυγγραφή Άρθρου Δουλειές και Διαγωνισμοί

Fresh new content is hard to come by, so consider rewriting your article and completely transform them while conveying the same message only in a higher quality and new approach that is much simpler, faster and easy on your budget. Allow your time to be better spent by outsourcing your article rewriting projects to an experienced freelance writer.

If you can completely rewrite articles to make them more informative, unique, interesting and sales-boosting while conveying the same message, then go ahead and start bidding in one of the thousands of projects available here at Freelancer.com. You will be asked to rewrite newsletters, blogs, articles, emails, etc. If you believe you can do that, then start bidding on rewriting projects and get paid with an average of $30 per project.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Article Rewriter; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
website , content writer , logo design want to make logo and need a content writing staff on regular basis 6 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
Article/Content Writer Needed Only high-quality writers are needed. Need to do a small task before selection. Message me for further details. 3 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €24
Content Rewriters Required - Need a Content Rewriter urgently. - I can provide the details. You just have to write the content. - Native speakers or Freelancers with strong English background are preferred. - The Project has a fixed rate of 15$(Non - Negotiable). Bid ONLY IF you agree to this rate. - I'll provide you regular works at a better rate, if you do this project good. - New freelancers are welcome to bid.... 28 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €13
Article Writer Needed For Niche Sites Hello, We am working on around 10-12 niche websites and need high-quality original content writers for the same. Since it will be a high paying long-term project, the writers need to do a small task to demonstrate their ability. Only message if you are willing to do it. 1 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1661
Need a new writer for a simple task. I am looking for a new writer for a simple rewrite task. This job doesnt pay you much money but if you do a decent job, I will write you a 5 star review. You should be available right now. PLACE YOUR BID for 100 INR only 21 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €2
Project for Ipalei O. Hi Ipalei O., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Έρευνα, Λογιστικά, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Dec 17, 2017 Σήμερα9μέρα 22ώρα €8
Content Marketing - open to bidding I am Ashwani Kumar and I am a freelance digital marketer. Just wanted to check in if you can post my article on quality sites, like News, Niche Blogs. Please walk me through with the process. I'm looking for the seasoned website with good online authority. So if interested please get back to me. Looking forward to hearing from you soon. Thanks & Regards, Ashwani Kumar 1 SQL, Oracle, Απομαγνητοφώνηση, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €34
-urgent -اعادة كتابة محاضرة طبية بالعربي-المادة الرئيسية للمحاضرة موجودة plz only Arabic speaker المحاضرة باللغة العربية اعادة كتابة وتنسيق وترتيب النص على شكل شرائح جذابة ومنمقه عمل ورشةعمل ونقاش من وحي مادة المحاضرة مادة المحاضرة سوف ازودك بها لكن تحتاج اعادة كتابة وصايغة وتنسيق بشكل عاجل جداً للغاية لا اريد تصمم - مجرد اعادة كتابة النص بطريقة متسقه وجميله 12 Article Writing, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €83
Looking for Writers - 175 We are looking for some teams of writers and individuals to join our team. Before you apply, you should be confident that you have some excellent English content writing skills. Please stay ready with some samples of your past work as we might need them. Also, please note that this work is for a long-term position. If we like your writing skills, you shall be entitled to receive a continuous fl... 33 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €3
Write Articles for Me I am looking for a writer to produce a series of articles on financial and lifestyle topics relating to women for my blog. I have some rough ideas and need someone to expand on them into professional and engaging articles to relate and connect with readers. My target readers are busy working women in their late 20s to early 40s so I want the writing tone to relate to this group of reader'... 38 Έρευνα, WordPress, Blog, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €234
Help me write a report I need a report. The topic is "children health". Oscola referencing. Need to be done within 6 days. 40 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €77
Looking for Writers - 174 We are looking for some writers to join our team. Before you apply, you should be confident that you have some excellent English content writing skills. Please stay ready with some samples of your past work as we might need them. Also, please note that this work is for a long-term position. If we like your writing skills, you shall be entitled to receive a continuous flow of work from us. We ca... 6 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €3
Write hypnotherapy research blogs First, please make sure you are a fluent speaker of the English language. That is the most important thing. I need some ghost writers for my hypnotherapy business blog. Blog posts are 500 words minimum. You do not need to produce a fanciful intro or conclusion. It detracts from the work. You can summarize summaries or abstracts. Please use only peer reviewed sources (but again you can use t... 21 Έρευνα, Blog, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €26
Need a native writer I need a good writer for my blog [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] should be native writer or expert writer. 15 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €111
Proofreading task I have a draft ready but it needs proofreading. It's approx 50 pages. I need it within 50 hours from now 71 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €255
Write some Articles for my Buying Guide site. 5000 words total - 16/12/2017 16:31 EST What I need: I search for native entry-level writer, for writing some articles about pregnancy body pillows based on info from another sites and amazon info. (I will make 100% plagiarism check) Deadline is 5 days. 1. Guide article about the Best Pregnancy Pillows (4500 words, 400 words for each of 10 pillows) 2. 500 words task for my website Scholarship (500 words) So, 4500 words total... 17 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €76
Content Writing - articles I am looking for a freelancer who can write articles on given common topics by searching them on the web. The content should be made by forming own sentences after reading from any website rather than copying from any source. Its mandatory. Each article might have around 600 to 1000 words depending upon the topic. Relevant pictures from Google are also to be added to the article. Current work : ... 45 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €20
Web articles Write about us for my website. Must be plagiarism free 45 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €65
want to hire content writer Hello, Require plagiarism free 10-12 articles on a regular basis.. will pay $1 or INR 65 for 500 words.. will provide you keywords and reference URL. 16 Copywriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €19
Article Writer Needed For Niche Sites Hello, I am looking for a professional native content writer for my niche sites, who have to write different types of content like the blog post, list post, product review post, etc. on various niche. Requirements For this Job: 1. Content must be informative, 100% grammatical error free and Copyscape pass. 2. Should follow US writing style. 3. Must have SEO content writing knowledge. 4. Wri... 18 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €24
Write an article for me I need your help in Analyzing the character of Mouria in "Rider's to the Sea". 41 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €81
Need a native English writer who is familiar with cryptocurrency -- - 25/11/2017 16:03 EST - 16/12/2017 13:19 EST Only Native English writer, please. I need someone with experience in cryptocurrency and blockchain. I need multiple articles and my rate is $5 per 500 words. Newbies can apply but they should have the previous experience of writing. Thank you 9 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €20
Need a well experienced article writer Articles would be mostly related to indian real estate. In depth knowledge and good SEO writer needed. Strictly, It should not be a copy or should not resemble any other articles on internet. Rs1000/10 Articles Weekly - 10 Articles needed - Weekly Milestone 8 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €12
Get Articles Written I need someone to write a good sales copy for me. Native preferred. 16 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €16
Hire an article writer Topic is: "Drug legalisation" Word count should be 2500 words. Need it within 36 hours from now. 66 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €89
Rewrite Home Remedy Articles I have 10 home remedy and natural cures articles I need rewritten. Each Article is between 600 and 1000 words. 80 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €43
Need a native English writer who is familiar with cryptocurrency -- - 25/11/2017 16:03 EST -- 3 Only Native English writer, please. I need someone with experience in cryptocurrency and blockchain. I need multiple articles and my rate is $5 per 500 words. Newbies can apply but they should have the previous experience of writing. Thank you 6 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €20
Rephrasing 10 Pages Hellow, I have doc with around 10 pages (single space + font size = 11 ) , I need some one to rephrasing to be 0 plagiarism , the topic is in computer science filed. Please not below point: 1- my budget is clear posted ( Max 50 $ to the whole task) 2- I need it to be done within 2 days Regards, 64 Τεχνική Συγγραφή, Επεξεργασία, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €49
Rephrasing 6 Pages in CS Hellow, I have doc with around 6 pages (single space + font size = 11 ) , I need some one to rephrasing to be 0 plagiarism , the topic is in computer science filed. Please not below point: 1- my budget is clear posted ( Max 20 $ to the whole task) 2- I need it to be done within 24 hour Regards, 28 Διόρθωση, Τεχνική Συγγραφή, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €21
Rephrasing 6 pages Hellow, I have doc with around 6 pages (single space + font size = 11 ) , I need some one to rephrasing to be 0 plagiarism , the topic is in computer science filed. Please not below point: 1- my budget is clear posted ( Max 20 $ to the whole task) 2- I need it to be done within 24 hour Regards, 37 Τεχνική Συγγραφή, Επεξεργασία, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €272
Write some Articles $2.5 per 500 words (Long term job) Hello writers, We are looking for professional native content writer for different type of content writing job like article, blog, product description, review, etc. on various topics. Pay rate is $2.5 per 500 words ($0.5 per 100 words ) and it will vary depend on the word length. (For example: For a 1000 words article the pay rate will be $5). Requirements to all writers: 1. Content must... 32 Copywriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Blog Writing Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα -
50,000 words need to be written , 50 articles Newbie is welcome on this project, need to be done very quickly, in just 15-20days. Please apply if you can deliver articles faster! 38 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €156
Hiring smart New Writer. I am gonna hire translators and web developers. Note: Pleas bid only African Everybody else will be hidden! I am willing to pay $1 for 500 words. It's very big job. Happy bidding. 7 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €118
Required a Creative script writer Dear Freelancers, We are looking for creative script writer, content writer and humerus script writer for long term basis. Please share with me your portfolio so that i can select the right candidates. The job is for full time or part time who has command over the mentioned skills. 11 Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €20
write content for our injectionmoldchina website We need original content for 20 pages of our website I will give you a main topic written in a few words, you have to make an original page of it ( around 400 words) also we give you an existing article, that needs to be written in you own words. 36 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €172
Looking for Native Proofreaders Hi, I have 10 write ups of 1000 words each to be proof read every week. Please bid for 10. Should do some copy editing to make it more engaging. Regards, 47 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €75
Write some articles (Indian, kenyan and Nigerian writers are preferred) I am looking for high quality writers, who can work with me on a regular basis, I have a bulk work. Waiting for your proposals. Happy bidding :). 39 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €16
Assignment writing using Harvard referencing and citing for U.K university...On education - 16/12/2017 05:37 EST A critical review of two published papers which provide differing interpretations of an aspect of inclusive schooling in two different countries. This should include a justification of your critique through reference to a range of literature. 21 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Βιβλίων Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €71
3,500 words assignment. send me a message then i will let you know 57 Συγγραφή Αναφοράς, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €94
Write some Articles for my Buying Guide site. 5000 words total -- 2 What I need: I search for native entry-level writer, for writing some articles about pregnancy body pillows based on info from another sites and amazon info. (I will make 100% plagiarism check) Deadline is 5 days. 1. Guide article about the Best Pregnancy Pillows (4500 words, 400 words for each of 10 pillows) 2. 500 words task for my website Scholarship (500 words) So, 4500 words total... 42 Blog, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €47
Write me articles and Sales Copies I'm in need of a writer who can write both promotional articles and sales copies. If you think you are the best fit for this project, please contact asap. This will be a long time working relationship. Thank you. 27 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα €20
Research Article Writers Required -- 2 - 16/12/2017 03:32 EST We are looking for quality writers who can work with us for a long time frame. Requires research articles for International blog. Articles should have support of stats/graphs etc Proper high-quality references are required. Images/stats/graphs should be properly referred to the actual source. Requires 20-25 articles a month. Pay is 7 AUD/1000 words. Can increase the pay from second work on... 22 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα €3
Create a small Wikipedia Page for a company I will give you all the text/resources needed. You just have to create the page give it a nice look and publish it on Wikipedia. Important for me is you have a confirmed Wikipedia account. 12 Copywriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, WIKI, Βικιπαίδεια Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα €41
Remove the Plagiarism of Technical Report with 10000 words -- 2 - 16/12/2017 03:20 EST I have a Technical report and i want to remove the Plagiarism of that Report. Report contain 10000 technical words. My budget is in between 600-1100 (INR). I will give first priory, who have turnitin software for check the Plagiarism of my work. 20 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα €16
Project for Abeda K. Hi Abeda K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Συγγραφή Αναφοράς, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Dec 16, 2017 Dec 16, 20178μέρα 23ώρα €4
Write Blog On Education Topics Required: Blogger Topics Covered: Education, Psychology, Parenting, Career etc. 44 Blog, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 22ώρα €3
50,000 words need to be written , 50 different article (each will be 1000 words) Newbie is welcome on this project, need to be done very quickly, in just 15-20days. Please apply if you can deliver articles faster! 81 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 16, 2017 Dec 16, 20175μέρα 22ώρα €153
Translation of a page from English and written in Thai Language I'm looking to try something out in the gaming market, for this I require a text in Thai language to be able to appeal to the customers I wish to attract. This is a project early in the making, if there is some success from this adventure I would require additional services for more translations. 10 Μετάφραση, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Ταϋλανδικά Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 20ώρα €18
Needs Help for marketing task I want someone who can do a task for me ASAP. Should be good with academic writing 22 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 19ώρα €23
website content rewriting I need you to write some content for a website. mention your rate for 2500 words in 6/8 hrs... I will provide the content u have to rewrite it to make it engaging and interesting. don't forget to give me your rate... lower will be the winner thanks 36 Περιγραφή Προϊόντων, Επανασυγγραφή Άρθρου, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 19ώρα €18
Showing 1 to 50 of 2883 entries
« 1 2 3 4 5 »