Γλώσσα Προγραμματισμού C# Δουλειές και Διαγωνισμοί

C# is a well-known programming language from Microsoft Corporation, built within the .NET initiative. There are many commercial projects these days that are built with the C# programming environment. Your business might be developed using C#, in which case it would do well to hire expert freelancer\'s help for coding in C#. An expertC# freelance programmer can help your business quite skillfully and cost effectively.

If you can work under pressure, are an expert at working on C# projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking to use your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C# projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C# Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
SRS Requirement APP PLEASE DON'T BID This project is for the srs requirement of another project I posted 3 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €153
App - Mobile Order (Android - iOS) Have an app for Android and IOS OS that allows employees of different clients, to place orders for devices and/or simcards, etc according to what the current campaign of its organization offers. A client is equivalent to an organization or company, but the end user is the employee of each client company; therefore, it should be considered that users of different companies will login to the ap... 14 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €2807
C# MVC Developer Required Hi, we need C# MVC developer to develop new features to our application which is half finished. our applications uses SQL for DB needs. we will have few hours per week, which we need to be done via TeamViewer. We will give small tasks and then you need to complete then as and when required. 20 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €8
Amazon product feed I need to be able to push an xml product feed to Amazon to create products, update prices and update stock quantities. Amazon have an api library for such cases in their Amazon Marketplace Web Service site called Feeds, which is attached to this project. There is also a documentation for the feed format, which can be seen in the attached xml documentation pdf. I need to have build a console ... 14 XML, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €499
Fix issues with my website #1 I have an existing website with several issues and bugs. Need to get them fixed one by one 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €23
Project for Jobin J. Hi Jobin J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dec 18, 2017 Σήμερα9μέρα 21ώρα €8
C Program training Looking for teaching C programming solving problems based on the syllabus . 31 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €106
Development of Two forms and two reports in ASP.NET , C# , SQL Server School Grading software , We have designed the screens need to develop the code in Dot net. 24 .NET, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €68
Build a Software want to build a software to access computers remotely 34 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Ιστού, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €391
Upgrading ERP desktop program C# As part of developing/upgrading an existing ERP/POS program which was developed with VB6/SQL earlier, looking for freelancers to designing and coding various modules. Its too urgent and looking only the developers those can spare at least 5 hours daily. The developing tool has to be VS 2015 Community edition and SQL 2014 Express. A project manager is available for 24/7 assistance. 38 SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, VB.NET Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €171
Data Scrapping from IE/Silverlight website I need to extract data from a website which works on Internet Explores and uses Silverlight Plugin. Please apply if you are familiar with Silverlight Plugin and think that you can handle this and accomplish the job successfully 12 .NET, Web Scraping, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VB.NET Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €80
Micro project: Write Source Code For DrawingText in a TImage32 in RAD Studio 2010 (Delphi) Summary: This is a micro project for a Delphi programmer or a small team. The person or team that will undertake this project has to have experience in Delphi and the GR32 Graphics library ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&eps... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Visual Foxpro Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €25
Want API for Block.io for .net Hello We want .net API for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] website for accept payment in form of Bitcoin. We know very well how [το url αφαιρέθηκε, &sig... 8 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €123
Create a Plugin for a software Options Oracle with data feed Options Oracle is a investment software that provides calculations and strategy for Option. The software is available on the free domain with no further support from the developer. The Source code is available in .Net at the below site : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ... 15 PHP, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €441
Configure web API on server made in .net We have made an api locally its working but when we upload on server we are getting 404 error. developer says its routing problem and not able to find the solution for same. Please apply only you have created api and configure to server and that api must be used by client. 15 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, ASP.NET Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €28
Bit Coin Wallet Bit Coin wallet using open source for web android and ios 27 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, iPad Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €386
C# .NET Based CMS website Need one small CMS website which is built in C# language. Freelancer must provide me 2-3 design suggestion and later do changes in the design to get as per client suggestion. Later that need to be developed and designed on top of one CMS. Note : we must have source code with every update and admin must be able to manage full content from backend. Also initial content wil be placed by free... 40 .NET, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, HTML, ASP.NET Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €188
Create CSV Parsing App in C# or C++ Objective = Create Application which will parse data from csv file and catalog it into output file. The Application should be fast and multi threaded for speed and performance. will provide the specs once you bid. 54 .NET, Επεξεργασία Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €129
mobile game - 18/12/2017 01:22 EST unity programmer needed for a strategy mobile game with geo tagging technology 7 Mobile App Development, iPhone, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €910
Convert C# function to PHP Convert this C# function to PHP Compressed: "oQAAAB+LCAAAAAAABAA9jrEKwzAMRH9FaDalc9ZC5qwd1Vi1jRWrREpLCP33uku2e9zjuAPNyTfDAZtWDLiwGSXufNcNMr0ZfC0cwVVhobaDl+5cYBIm+5c7UKLSQMh57QuW9TMyxwfNFYcniXHATDaVdmLUyCdIaZXjTZvT7P3JNeBLZZTU4/cH7/kteaEAAAA=" Decompressed: "{"status":"nok","message":"You have tried too many times. Please try again later"... 25 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 18, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €114
Modification on existing Desktop Application (ASP.Net) We having Desktop application in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] framework and SQL server. Now we want to modify the application with some new functionalities. 42 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €154
Modifying the unity project I have some projects that has to be modified. Looking for a professional unity developer. 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα -
create dashboard asp.net mvc i need expert developer can work on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] mvc expert webapi bootstrap and angular jquery 41 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server, Angular.js Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €151
Create .Net Core Login with User Data Secured Need a small project written that uses [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] identity to store and secure user data. This should be a quick easy project as a starter project for me to evaluate using freelancer as a viable o... 33 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €146
automatic e-mail sender - configurable "canned responses" or plugin to customize NopCommerce email templates We are a mobile phone line rental service and when a client does not pay the bill we need to send an email to the mobile carrier requesting that the line be blocked so that it can't be used. Depending on the carrier (we work with 2 carriers) we need to send the request to a different email address and with a different body template that contains our basica company information and what we nee... 8 PHP, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €113
Create Dynamic Tests Hello, Looking for programmer for project to Create Dynamic Tests [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] WEB FORMS C# 16 Javascript, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €136
Create Sports wagering website It must be done in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and SQL Server 2008R2. I will provide you the Database Schema To be implemented. The application should: 1. Allow place wagers and save them to the database. 2. ... 14 PHP, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, VB.NET Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €469
Web-based ASP.NET C# Artificial Intelligence and Machine Learning Project If you are excellent in programming Artificial Intelligence (A.I.), Machine Learning and Natural Language applications utilizing [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] C#, and you have experience with APIs please bid. I want... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μάθηση μηχανής, ASP.NET, Microsoft SQL Server, Τεχνητή Νοημοσύνη Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €106
software development new internet search tool - can be standalone app or web site not sure. Looking for local or US based person. Would like someone interested in partnership, but not mandatory. 39 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €3247
I need help opening a file from a software Hello, I am a software developer and I need help to be able to open and view the text contents within my .xmzx file. 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €118
Whatsapp From VB.NET need a app to send whatsapp from windows [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] coding. $15 Demo first then award project 4 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft SQL Server, VB.NET Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €15
solutions architect Comprehensive mobile application for streaming media entertainment application 52 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €28068
Cryptocurrency exchange built with Solidity on Ethereum We need a DApp on the Ethereum block chain. It will be a cryptocurrency exchange. The exchange needs to be built in Ethereum due to its open architecture and peer-to-peer platforms, specifically for creation of financial instruments. We need a programmer who knows C++ and/or Java. The language of Ethereum is Solidity, and based off the above languages. Much of the building blocks for this lan... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €13
Develop MSSQL based application to edit list data I currently require an application which can be used by about 7 users to edit table records, add new record, search, sort, filter. I am thinking to store the data in MSSQL Express version and have a front end application for users to interact with the data. The application need to register the username added or edited a particular record and time. Their is only one table with a maximum records... 22 SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €63
ICP program for stitching Point clouds captured by Kinect v2 The Project is to implement an ICP algorithm for stitching point clouds captured by a Microsoft Kinect v2. All the setup has done and all I need is this part to have a complete map of point clouds stitching together. It's a simple course project and the 90% of the code is available. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Kinect, OpenGL, Graphics Programming Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €63
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα
Computer Vision + Deep Learning -- 2 Develop a program capable of recognizing objects by image (live camera RGB/Depth) Kinect v2 integrated into Deep Learning. Video example: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Kinect Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €432
inference by enumeration with bayesian network for a car diagnosis c# I need a small project who can solve a car diagnosis with inference by enumeration with bayesian network,more details in private. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Τεχνητή Νοημοσύνη Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €23
Looking for a developer that can do record specific cameras in Unity I am looking for someone familiar with using multiple Unity packages at the same time. This project is to record the camera on iPhone and keep it locally. Specific details will be discussed in the private chat. 16 Mobile App Development, iPhone, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €459
I would like to hire a Software Developer I would like a program developed which carry out the following features: 1. The program should intercept the FileDeletion event on Windows OS and prompt the user to enter his preset password to authorise the FileDeletion event. If an incorrect password is supplied, the deletion event will be terminated by the system thus preserving the file. 2. The program will be intercepting the FileDeleti... 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Dec 17, 2017 Σήμερα6μέρα €161
accounting & payroll software payroll for trucking company and account expense 19 PHP, Λογιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Οικονομικά Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 23ώρα €370
unity 3d developer pls bid if you expert on this 28 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 23ώρα €12
unity 3d develoepr need............. i hv small issue in my apps pls bid if you can fix 13 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 23ώρα €10
By Pass UAC verification on my Application Can you help by pass the UAC verification ? Note the application is mine, what i want is someone to help me bypass UAC verification when user install my application. 4 PHP, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 22ώρα €32
Web Crawler to get information from Mobile Carrier web page We would like to make a test web crawler (bot) with very basic MINIMAL functionality to verify if its possible to verify status of the mobile lines and also alter the status of the lines. To test we only want the minumum functionality. 1) Login to site 2) search for a phone number 3) verify status of phone number (active or inactive) 4) change status from active to inactive or reverse this.... 12 Javascript, .NET, Web Scraping, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 21ώρα €369
I need Unity advice for a 2D platformer for Windows Hi freelancers I am developing a 2D platformer on Unity 5.6 and I need help with character controller and meelee attack system. This should be a simple job for a few hours. Apply only if you have great and real portfolios. Thanks, Benjamin 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 21ώρα €128
Create a New Home Screen & A Progress Box for an Android File Manager Application Please bid after reading the complete details as I'll consider your bid as your final word and will not negotiate about your bid. If you waste my time in chatting about the required function and then ask to increase the price, i'll simply report you to the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsil... 4 Java, Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 21ώρα €19
Intrusion Detection System on Windows Hello, I want to make a Windows Application which will be used as extra security layer while logging into Windows account. The application should contain following security layer: 1. Standard Windows Login System 2. Facial Recognition (FaceID) Login 3. Fingerprint Recognition Login 4. OTP Based Login After going through all these security layers we need to encrypt the windows files (AE... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 21ώρα €811
i'm loocking for good coder in any .net langage i'm loocking for good coder in any .net langage for a software coding for me i need to creat a similar software to this one i will add attachement to this page for understand how is work algorithme 48 Java, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, VB.NET Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 20ώρα €939
simple error in asp.net mvc5 a simple error in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] mvc5 34 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, PSD σε HTML, MVC, ASP.NET, Web Development Dec 17, 2017 Dec 17, 20175μέρα 20ώρα €7
Showing 1 to 50 of 2450 entries
« 1 2 3 4 5 »