Γλώσσα Προγραμματισμού C# Δουλειές και Διαγωνισμοί

C# is a well-known programming language from Microsoft Corporation, built within the .NET initiative. There are many commercial projects these days that are built with the C# programming environment. Your business might be developed using C#, in which case it would do well to hire expert freelancer\'s help for coding in C#. An expertC# freelance programmer can help your business quite skillfully and cost effectively.

If you can work under pressure, are an expert at working on C# projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking to use your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C# projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C# Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Write an generator software I would like to build a script or program which can create a large (or specific )number of gmail account. Please bid on this project with your details, only if you are confident of such experience. Thank you. 2 PHP, Python, Web Scraping, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Έλεγχος Ιστοσελίδων Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €151
write a piece of software Convert Shapefile to Tiles that can be overlayed over a map (like Google, Bing)...each region with in the shapefile should be clickable on the map to display details... 9 Javascript, Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €383
Compile a c# Visual Studio Xamarin Source Code I want to compile an Android and iOS source code written in C# with Xamarin support, I have issues installing visual studio 2017 plus on my PC right now so I need developer with visual studio with xamarin packages and other requirements to compile the source for me ASAP. Please only for dev with the requirements 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Mobile Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €86
File converter software required!!! Hi I need to convert any file to hexadecimal such as: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] the very large hexadecimal code will be automatically converted by this program into a new file type I have created which is sm... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €155
Build a Website Introduction [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is a platform, where users will be able to watch movies, watch and upload videos and have Georgian and foreign live channels on one website. The idea is to make a platfor... 28 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Angular.js Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €3949
Create an APP I Want an App for our business. 1. Our workers are walking free a terrain 2. I Want to creat QR Codes and glue them on important places 3. The work will walk around und scan them. 4. So i know, when an where he is 56 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, iPad Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €15
Asp.net Want to make web api call to server You need to set at server my Webapi call file . All coding is done only need to set it at my server . i have all code and library.. You have to work Via Team-viewer in our screen . ( Milestone not made until complete work ) Experience person have only 10 to 15 mins work. More details will share after connect via TV Must need it done at the end of the day. 6 ASP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, IIS, ASP.NET Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €52
Need a Experienced .Net Developer to work on Existing and New application Need an experienced C# MVC developer to work on an existing project for a client. I'm a developer who needs an someone good who can develop MVC applications. Need more that 5 years of experience in development 57 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €13
Adding in features to existing C# code 1) Some of the cells in UI of C# visual studio to be coloured. The purpose is that when it is exported to excel, there will have some cells with colours 2) Adding in a very minor condition to existing code 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €17
Warehouse Management Software C# Need Warehouse c# ready made software completed which have all reports under a company's management, reports per item etc.. Need to have demo Please do not bid if u do not have ready Made! 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €498
Want to make web api call to server (ASP) You need to set at server my Webapi call file . All coding is done only need to set it at my server . i have all code and library.. You have to work Via Team-viewer in our screen . ( Milestone not made until complete work ) Experience person have only 10 to 15 mins work. More details will share after connect via TV. We have to done this end of the day please apply onl 6 ASP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, IIS, ASP.NET Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €109
Data Collection Need a program to collect data off some information websites in xls format. 24 Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €100
Need to Create Simple Android Application (Just one Screen) from C# Code C# executable is attached please play around with it before bidding on the project. C# code will be provided if you want to see how I have created logic in C#. Target code is required in android. Exact same functionality is required. Look how boxes change when you add space in between any word written in small textboxes generated. Look how boxes change when you add space in the complete text ... 9 Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €22
Integrate Project into Framework - Objective C We have few screens(4) that needs to be converted into framework and bind with demo project. You just need to convert and bind on our current code Looking for developer can start and finish today itself. 2 Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €17
Create a Telegram Crypto hourly ticker bot for the specified Symbol I need the bot to - get price from exchanges and get price in BTC/ETH/USD/THB - gem market cap for the given symbol - the coin symbol is fixed (will tell when project approved) - need to post the detail every hour in the group as message. - function to get price if user ask for "/price" 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €85
VPN over DNS Tunnel Project -x I want a software developer who can make a Tunneling software that has to Tunnel OpenVPN over DNS. The VPN part should be able to use UDP protocol and not TCP. Bid for this project if you are familiar with OpenVPN and DNS. I would prefer this done in any Of these languages C/C++/Java and C#. I will be offering similar software or any google search would show you similar result 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €126
GB Wallet for new crypto currency We need programmer in c ++ and Qt Version 5.5.1 for the development of a multi-platform wallet. for a new crypto currency 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, OpenGL Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €549
Multilingual Website This is a project and needs to be added attached features for 500 AUD. 23 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €422
.NET, Excel, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Access Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα
Pathology/Biochemistry Lab Machine Interface We need lab machine interface software with source code Software collect data from lab machine (ex. Hematology Anlyser /Bio Chemistry) and save data into sql server database. Looking to get a quota Only serious bids who have already developed 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €364
8 Ball pool Make a snooker game similar as 8 Ball pool Users play against eachother in games and tournaments You make design and development in Unity3d (ios/android ) Total budget: $1000 or less 28 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €1010
3d shooter Call of Duty style shooter. Same style also 3d and multiplayer. Check call of Duty so you can see all 19 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Παιχνιδοποίηση, Κατασκευή Παιχνιδιών Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €1037
website in Asp.Net i need the planing and implementation........................................ 17 ASP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €30
sharepoint just tried to create & modify SharePoint2010 list views and got error "cant complete this action" some answers says this need to disable the MDS feature in site sittings but MDS not appeared in our site features list. others suggest to enable the HTTP compression but not sure how to do it on Forefront TMG do you have any solution? i am not that much involve in sp dev and just nee... 13 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Sharepoint Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €118
Want to make web api call to server (ASP)- Only Expert please apply . -- 2 You need to set at server my Webapi call file . All coding is done only need to set it at my server . i have all code and library.. You have to work Via Team-viewer in our screen . ( Milestone not made until complete work ) Experience person have only 10 to 15 mins work. More details will share after connect via TV. 4 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, IIS, ASP.NET Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €43
PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Sharepoint, Microsoft Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα
Add machine id based licensystem and login system in a c# based application 1. when it open the application for first time it will show for machine id . 2. now in database you need to do something like Login password and machine . if in our database its there then only application will open good and people can use it . must remember Login - password - machine id must match . 5 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός C++ Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €28
Project for AngelinaSteven Hi AngelinaSteven. I hope you help me with previous project(C# code for Optimization Problem, ACO, BBO, PSO etc)). Please see my images and bid for my project soon. 1 Matlab and Mathematica, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €30
I not pay first for debug my script C# Hello i have 3 errors in my code c# can you repair ? 45 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €352
PokerStars hand history grabber Hello, I need to make a parser that will parse from another program and, more precisely, from a PokerStars poker client [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] It is necessary to get the history of the hands behind all the ta... 9 Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Oct 17, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €148
Write some Software Develop a voucher management system including the following features 1. Have a complete workflow setup for users to request for a voucher with custom content. Workflow should follow like this Users - Department Head - General Manager ---> Notify Finance + User 2. Once the workflow is approved, user can print voucher with a unique serial number generated by system. 3. System to manage ... 31 Γλώσσα Προγραμματισμού C# Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €41
Shortcut Chrome App Very Very simple work, chrome app that creates shortcut in "Apps" for one website.. 4 PHP, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Chrome Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €19
quickbooks online Conectar quickbooks online mediante API nativa en Visual C# y crear un simple select a cualquier tabla. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Intuit QuickBooks Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
DocMediaUpload I Need a webapi [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] C# module that will do the following: 1. Upload MP4, MP3, FLAC, WAVS, MOV, WORD, TXT, and PDF to AMAZON Cloud 2. Encode Mp3, FLAC, and WAV MetaData during Upload 3.... 15 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, ASP.NET Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €447
Script C# Bugged (I not pay first) Hello i have one script and i have errors. Can you help me ? 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €419
MVC WCF SQL Server Bootstrap C# .NET UOW Video Chat Prototype ready HTMLs with bootstrap CSS there. Need to make it functional. C#, MVC, Sql server database 2016/17 management studio, using visual studio 2017. Web service (WCF) , Unit of work, repository pattern, ADO.Net. Need to build a web application . Complete .NET Framework. Tutor and student will communicate and audio video chat like skype Group chat . Can save the recording . Student can ... 28 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €2315
ASP.NET Core web app + API that will be able to receive and show data A [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Core web app + API that will be able to receive and show data. - Description - The app's data will be submitted by an Uploader (uploader app is separate project) via HTTP ... 19 .NET, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €558
Software Requirements Specification Document I need a design specification document to be created for a new software application 13 PHP, Java, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €96
Urgent Developer erc20 token JUST Serious Developers ONLY PLEASE Develop erc20 token " previous experienced is preferred " who had developed one before , Please note we are hiring for our clients as we don't have time to work it so it might be long term deals between us and you if every thing gone smooth and perfectly Requirements : 1- Token development as we want . 2- Windows and linux wallets . 3- Do all the ico requirements . ... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Ethereum Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €478
asp.net web api error Hi web api error solve for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] its one hour job for expert 6 ASP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €21
Find fingerprint software that works with DigitalPersona fingerprint scanner. Find fingerprint software that works with DigitalPersona fingerprint scanner. 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €39
Food And Grocery Delivery and order management Android app Features: Super Admin b. Vendors c. Customers d. Delivery Personnel Super Admin 1. Log In 2. Vendor Management (add/edit/filter/block) 3. Orders Management 4. Delivery Management 5. Customer Management 6. Delivery Personnel Management 7. Content and Offer Management 8. Price Settings 9. Misc. Settings 10. MIS Reports (Orders/Revenue/Cancellations/Delivery) 11. Log off Vendors Mo... 21 PHP, Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €455
poker software Poker Software 18 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €507
C++ Conversion project (C# to C++) I am trying to better understand what my developer has put together and convert it into C++, among other tasks. I need someone on a regular/daily basis. $2 hr. [Removed by [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Admin - ple... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €3
Convert a 2d chess game to 3d UNITY Unity 2d to 3D conversion chess game and change the input of pieces from drag and drop to selection 25 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μοντελοποίηση 3D, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €254
Proleme d e skript C# Bonjour une application mais je trouve pas comment resoudre mes erreurs 22 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €481
solve error regarding asp.net web api Hi web api error solve for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] its one hour job for expert 9 ASP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €23
ASP.net MVC expert developer (Urgent!) Please bid if you consider yourself as an expert in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] MVC and have already build more than 5 systems which are live as a source of reference. More details in the chat. 27 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, HTML, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €554
Change somethings in stock control app I have software and need you to change and add some software for me. I would like this software to be developed for Windows. 9 Windows Επιφάνεια Εργασίας, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €19
Recreate XOR Algorithim from ELF file We have an elf file that contains an algorithm that xors several inputs. We no longer have the source code. We need the algorithm recreated in c, or cpp. 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €111
Showing 1 to 50 of 1229 entries
« 1 2 3 4 5 »