Γλώσσα Προγραμματισμού C# Δουλειές και Διαγωνισμοί

C# is a well-known programming language from Microsoft Corporation, built within the .NET initiative. There are many commercial projects these days that are built with the C# programming environment. Your business might be developed using C#, in which case it would do well to hire expert freelancer\'s help for coding in C#. An expertC# freelance programmer can help your business quite skillfully and cost effectively.

If you can work under pressure, are an expert at working on C# projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking to use your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C# projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C# Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Application Software engineer need to build Application to collect data from ADCs 34 PHP, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €122
Web application creation The application is based on the following characteristics: Creation of a web application to visualize three-dimensional models of the human body. The models will be sent to you. The application should be able to be inserted in a page of our platform that is made with Wordpress, and can be adapted for use and display on any mobile device. a. Interactive and user-friendly application b. 360 deg... 29 PHP, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €1858
sharepoint workspace create a SharePoint Server 2013 team workspace. 13 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Sharepoint, Azure, Microsoft Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €115
Mobile App I have chicken shop , and i want accounting based Mobile Application. Like purchase Goods and Spending money. 16 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €116
MBR Filter Driver I want compiled version of driver source code that I already have. I want the compiled driver to be running successfully in Windows from XP to 10 for both 32 bit and 64 bit. I will share the source code for the same. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €112
.net Application Patients and payment management application 64 .NET, ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft SQL Server, MVC Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €13524
Asp.Net with MVC Project Details Looking for a front/back end developer with 3 to 5 years of experience with following skills: 1. ASP.Net 2. C# 3. Windows Communication Framework (WCF) 4. HTML 5. SQL Server 6. Java Script 7. JQuery/ AngularJS/BootStrap 9. CSS 10. DOTNET MVC 11. IIS 12. Entity Framework working hours will be 9 hours a day with one hour dinner break and 5 days a week Remuneration will ... 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server, Angular.js Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €676
data encryption, decryption i have to write a program in c++/Java that encr or decr data 38 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €21
TEXTNOW SOFTWARE I need a TEXTNOW SOFTWARE to send bulk sms 15 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €135
Simple Listview app in ANDROID with small function required I need a simple list view sample app, that allows users to select and deselect listview items but the selections should only be based on the number of items allowed to be selected. Everything else should be disallowed. For e.g. I have a listview with A,B,C,D,E,F,G,H. However i only allow 4 items to be selected. So i select, A, B, C, and the counter reduces from 4 to 3 to 2 and so on. Whe... 9 Java, Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €13
Simple Listview app in ANDROID with small function change required. I need a simple list view sample app, that allows users to select and deselect listview items but the selections should only be based on the number of items allowed to be selected. Everything else should be disallowed. For e.g. I have a listview with A,B,C,D,E,F,G,H. However i only allow 4 items to be selected. So i select, A, B, C, and the counter reduces from 4 to 3 to 2 and so on. Whe... 31 Java, Mobile App Development, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €19
C# application 3 small C# applications to be completed and submitted in Microsoft Visual Studio files, no need to develop into standalone applications. Please contact for more details and project descriptions. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €22
Project for Timur I. Hi Timur I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Javascript, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, , JSON, Excel Macros Mar 19, 2018 Σήμερα9μέρα 12ώρα €174
C#, "Product Advertising API", Working code to return products from search in amazon I need a class, using [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] with just 1 functions Results[] Search(string searchTerm, int resultsCount) this class should work with [το url αφαι&... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €38
Hilal Database To develop cloud based web application for managing company modules: profile, contacts, &subscription modules Detailed description is attached 31 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server, LINQ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €464
Simple user registration page using AngularJS 1.x and Web API Core Requirements are attached in the file. Technology Front-end should be using AngularJS 1.6 (should follow proper directory structure), HLML, CSS, Bootstrap Back-end should be using ASP.Net Web API Core Note: " You may mock the backend API.” No need for DB and Entity Framework to save actual data from API endpoint. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, Bootstrap, ASP.NET, Angular.js Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €24
Dynamic GP Looking to develop a Dynamic GP billing further details to selected candidate. 12 PHP, ASP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML5 Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €865
Pipe count Develop software for counting pipes in a photo 11 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €33
Mario kart Mario kart game in unity3d. Cartonish design same quality as Mario kart Developer must be top More details will be given later to right bidder 29 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Maya, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €1075
Excel Developer Excel Bulk Data Handling and Solution For any type of Calculation And also for Macro program 31 Excel, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Oracle, ASP.NET Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €116
Send mail from asp.net MVC project We are trying to send the mail from asp.net MVC project and its giving below error: Transaction failed. The server response was: 5.7.1 <unknown[[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]]>: Client host rejected: Access ... 30 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €9
Scraping Betting Site for Odds I need a program that can scrape a betting website daily that'll send me all the odds parameter of my choosing. 44 PHP, Python, Web Scraping, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €387
Facebook APi & scraper & windows desktop Required programmer have experience Facebook APi & scraper & windows desktop 10 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Data Scraping Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €112
Ai using auto "bid/ask " arbitrage software. Artificial intelligence decision and running ask and bit by exchangers API. This software is a computer trading that automatically submits ”ask and bit trades" to an exchange without any human intervention. We would  prefer  just simple auto arbitrage software by Artificial intelligence. Example: Using open source [το url αφαιρέ&t... 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €1505
Browser based Kiosk Software Building a Chrome base kiosk software with the following requirements: - C# WPF application - Windows 10 compatible - Must be fully built in-house, no licensed SDK involved - Browser Lockdown with the Chromium browser engine, automatically the configured website on startup - Chrome lockdown - Hide Chrome features such as the Bookmarks bar, menus, home button, tabs, right-click menu, Setting... 26 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, WPF Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €13525
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα
Accounting & Billing Software We are looking for Billing and Accounting Software with all features like busy, if you have developed those features kindly contact us 15 PHP, Λογιστικά, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Οικονομικά Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €356
mvc mef plugin system hi, i want to easy plugin system with asp.net mvc c# mef. one demo and easy site and mef plugin cshtml page plugin into easy site. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, HTML, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €16
Build a multi-tenant application framework I would like a multi-tenant application framework which I can use as the basis for a new product. The framework will need to be build using the latest Microsoft ASP.NET Core MVC and Entity Framework technology, be written in C#, and must adopt an N-Tier architecture. Importantly, the application should support multi-tenancy with a shared user repository, meaning that a single user can access mu... 36 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €368
SSRS Reports - Procurement Report SQL Server Reporting Service - For Procurement System Reports See Initial Format, To be change after approved by Clients 30 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Συγγραφή Αναφοράς, ASP.NET, Microsoft SQL Server Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €344
C# console app to screenscrape a website and store the results in a .XLSX file. I need a C# console app that screenscrapes a website and stores the results in an Excel file. Please see the attached document for more details. To filter out auto-replies, I've added a question in the middle of the document so please include the answer to the question in your reply. I would also prefer you to have .NET Core/JS/CSS/Bootstrap skills as if I like our work, I have another ... 48 Javascript, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, jQuery / Prototype, ASP.NET Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €150
Dynamic GP - Housing Billing Project Looking to develop a Dynamic GP billing that is fully integrated with GP - AP, AR, GL modules. The development has to be able to capture customer names, calculate interest and issue loans. 29 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, ASP.NET Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €2357
Windows Application similar to Tally I need an application for my business just similar to tally. 15 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €322
LDAP Query application written in C#.Net as a Windows Service - 19/03/2018 02:31 EDT We require an application that runs as a Windows Service that connects to an active directory server to collect data based upon filters and uploads data to a website Stores parameters in an XML file, tunable parameter would be server, username, password (secured), scope, filter, attributes to collect, process interval Environment: .Net 4.x, built using Visual Studio, c# Code must be docu... 21 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Server Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €323
Convert C# Cryptography code to NodeJS Converting C# legacy client-server code to NojeJS need help to convert some Cryptography code Code use DES and RSA algorithms Need to make sure interoperability between legacy C# client and new NodeJS server implementation, so old client will be able to talk with the new NodeJS code without changing the client code or public key Attached full source code (total fo 350 lines) 10 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, node.js Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €125
Fix Model position issue in unity using vuforia When scanning the image target the 3d model appears on the target image and take away the phone from the target then the model appears center of the phone camera screen. We're using touch input of drag, rotate etc for the model. I instantiate the 3D model on the screen from the image target lost. I'm using transform for the target image model for the drag. If i use transform then my inst... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Augmented Reality, Vuforia Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €10
Build a mobile application I need a mobile application which will take photo of important certificates of my user, store them in their google drive and local. An OCR option to read the issue date and expiry date of each document to be recorded into apps database. When the expiry date is nearing the app will trigger an reminder that one particular document is expiring. For example : My user can take a snapshot of his passpor... 32 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €463
Gmail selenium webdriver I need someone with experience in using selenium webdriver to create the software that will automate sending emails from Gmail and from chrome browser. The software will loop through the list of of gmails and send custom message. It will load emails from .csv file. It will have option to set custom delay between each message. 17 Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Selenium Webdriver Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 23ώρα €21
Build a mobile app I need a mobile app that will do the following: - provide the ability to create notes that will be attached to a specific geographical location (latitude/longitude) - everyone who has the application installed and it is w/in a radius of 100 meters from that location will be able to see the note Application should have a beautiful design as well. It should work on Android and iOS as well as win... 53 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows Mobile Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 23ώρα €328
C# MVC Webapp to sync invoices from Connectwise and custom app to MYOB We require a MVC C# webapp that will handle account sync service to and from MYOB AccountRight and Connectwise and also a custom webapp. The service will be required to have and do; - Authentication using Microsoft Account login using Azure tenant. - Ability to publish direct to Azure. - MSSQL Backend - Ability to add clients. - Ability to add connectors (endpoints) for each client added to... 28 .NET, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 23ώρα €469
Build me a website Knowledge in C#, MVC and Entity Framework for the back-end. Angularjs for the front-end and both need knowledge in SQL They need knowledge in the following areas: Database structures architectural design Backend: ASP.NET MVC, EntityFramework, Web API, C#, SQL Server Management, Linq Frontend: AngularJS, CSS And we need to see sample code. 12 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 22ώρα €148
Camera and Projector Calibration Tool visual studio c++ 2015 OpenCV Purpase of the program: We need a tool to calculate needed parameters to pre-distort an image/video within an area of projector’s maximum screen. This software will use a simple 1080p webcam which is pre-calibrated by using chess board calibration method. This calibrated camera is fixed over a projector and will be directed to a screen which has 4 markers on 4 corners manually placed. Wit... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, ActionScript Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 22ώρα €259
Software Developer We are looking for Software developer in South Delhi Location Lajpat Nagar Full time JOB 7 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 22ώρα €304
AR Application An app just like roomy but for a different purpose. 69 Mobile App Development, iPhone, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, iPad Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 21ώρα €1515
small work based on c++ need to write a small source code in a visual studio 41 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 19ώρα €20
Azure Queue and Function Code Development v1 Hello, I require a coder to write some code that utilises Azure Queues and Functions, as well as SQL Database and SendGrid. Function 1 named UpdateReminderQueue This, which will be a scheduled function (runs every day at 1am). This will query a database for email addresses, where the ReceiveEmails = 1, Unsubscribed = 0, MessageSent = 0 and the SubsExpiry date is within 14 days of the day... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Azure, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €126
dfa simulator and minimization (Hopcroft algorithm) fluent in c language. needed ASAP 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €111
IAT Hooking+shell codes so i am studying c++ but i couldnt understand this thing so I want a IAT hook that will call my Main dll to get injected into (Batteleye Protected games) so i have a manual map injector i just need someone to make the IAT hook and the shell code to call my other Dll main so it gets injected + Need a source code for it you can contact me [Removed by Freelancer.com admin] 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €24
Applications of C++ Programming Project Hi, Few tasks related to programming project to be completed using C++ 19 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 17ώρα €32
modify a 3d unity game here is the link of the game; [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] you have to add the following items in it; 1. Facebook SDK so the user can login with his fb id in the game to send fb invite (reward based) to hi... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 17ώρα €106
Showing 1 to 50 of 3518 entries
« 1 2 3 4 5 »