Linux Δουλειές και Διαγωνισμοί

Linux is a variant of UNIX and is an operating system. It is widely popular and in use all over the world in the form of servers and Linux-based desktops. If your business needs help developing for or working with Linux environments then you can hire freelancers who are experts in Linux. These freelancers can then help with your Linux-related tasks. Start connecting with them by posting your Linux job today.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Linux Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
502 Bad Gateway nginx I have a hosted ubuntu server with ruby and nginx. The server rebooted and now when I go to the site i get a 502 Bad Gateway error nginx I am looking for someone who will do a teamviewer session with me. I will log into the server and then they can troubleshoot / fix it . When it is fixed i will want to be able to reboot the server and ensure it can be brought back up. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ruby on Rails, Apache, Nginx Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €101
Fix mysql server ubuntu, socket problem I need to fix a mysql server on ubuntu, im having this message: error 2002 (hy000) can't connect to local mysql server through socket Regards 10 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, MySQL, Ubuntu Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €98
Professional Ruby developer needed My site was developed with Erubis, one kind of Ruby. And it has some errors but not serious. I want someone who can help my website. you should have mastered ruby language and also expert in Erubis. And you should know about virtual hosting in linux server. Don't care about the payment. If you think it's ideal project for you, don't hesitate to bid and contact to me. And sta... 7 Linux, Ruby, Git, Web Development Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €400
Expert MySQL DBA required to review Mysql DB configration and peformance I have a large mysql DB running on CentOS6.5. DB size is around 4TB with over 400,000 tables. Need expert advice on recommended mysql configuration (/etc/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) to achieve maximum performan... 10 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €933
vos3000+keygine i need install vos3000 version 2.1.2.4. I hosted 2 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Asterisk PBX, VoIP Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €183
Cisco Password I would like to have some passwords from my router with small help. 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €17
Server Rescue I have a server that I ran the wrong command on: mv /* /enter/some/directory/here/ This resulted in moving a number of my system files into the "here" directory. The server will no longer allow me to login via ftp or via root because it moved some of system files... I can boot into rescue mode, but not sure that will help. I'm looking for someone that can fix this issue o... 12 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €262
WHMCS VoIP Server Module Add-on "Suspension" Credit Balance if Zero/Negative Change to Suspend via API call VoIP Server Module Only Code must be compatible with PHP 5.6 and 7.x Begin: Check VoIP Product on Active Client Credit balance and if zero or Client has outstanding balance then make API call to change provider “Balance Management” from Soft (0) to Hard (1) on the particular Provider VoIP ID attached to the Client... 2 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VoIP, WHMCS Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €126
Setup cPanel DNS only servers We have two VPS servers that we want cPanel DNS only installed on and then setup correctly to be DNS servers for our primary hosting environment. We want someone who knows how to setup clusters. We want it so that when we add more hosting servers which we are about to do - it is easy to update. we have a second tool called Secondary MX which will be required to be installed as well on one of th... 8 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €83
java developer only USC Hello Software developer Java, Python, RabbitMQ Cary, NC MUST BE USC Ok for relo/ phone / webcame One of our direct clients located in Cary, NC is seeking a Java Developer. This is a 12-24-month contract and you must be willing to work on our W2. The consultant will work on problems of moderate and varied complexity where analysis of data may require adaptation of standardized practices... 1 Java, Python, Linux, MySQL Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €50
Raspberry PI SIP softphone Based on Ozeki VOIP-SDK to build a softphone. To enable Audio layer on Rpi, and use USB mic. No desktop GUI, only a service daemon, and simple web interface or API to make own on top. Audio full duplex and video support as well. As an option can consider an open source Linphone (or vaxvoip), if will run smooth and stable. 8 .NET, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, JSON, Raspberry Pi Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €1237
Linux Postfix S/MIME Mail Server We are looking for a Linux Expert who has experience on S/MIME mail/server configurations for Postfix, and generating/integrating Self-Signed Certificates with CA on mail server. Distributions: Ubuntu, Debian, CentOS If you don't have a previous experience on this, please do not offer. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, UNIX, Ubuntu, Debian Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €128
Deploying Rails application to AWS EC2 server Deploying my Rails application to AWS EC2 (Redhat) server. 2 Linux, Ruby on Rails, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €34
Urgently Help me complete an Azure high availability setup We have formed an Azure high availability setup. It looks like our engineer was not top of the range so we need someone really expert for helping us and train us to complete the following: - Enable new IP addresses - Install SSL certificates at Load Balancer Level (or Firewall) - Help us understand how Load Balanced system works and how we will be handling this 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Azure, Windows Server Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €15
Add syntax error detection to a C parser I have a C parser using generated code and want a C++ version with error detection. Further details and code to be provided, running under Linux with GCC. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €24
Project for Dimitris K. Hi Dimitris K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, , Ubuntu Feb 23, 2018 Σήμερα9μέρα 18ώρα €33
MySQL based list of servers to ping I need to ping a fair number of servers and the list changes constantly. Database -Create a simple two table database. -Manually enter the list of servers in one of the tables -Use the fields which I will provide when you contact me -Result should show the ping result (average) if any. -If server not available, put 'N/A' as result in table. -Include date and time of result entr... 13 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, MySQL Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €37
fix my xampp problem im having problems opening my phpadmin from xampp 21 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Apache, MySQL Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €18
Setup laravel application on Fresh installed VPS I need you to setup a laravel application that i bought and install it to my VPS. 18 PHP, Linux, MySQL, HTML, Laravel Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €17
Python programming-2 Looking for an experienced programmer in python, linux and automation. 22 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €922
Qt UI for project STB I'm going to develop with Qt a simplified html5 graphical interface for users who use this STB project. we need to create a very simple initial interface. the operating system is linux arm x64 16.04, and turn on a machine with ARM amlogic s905x processor. the operating system will be connected to the network, and can be accessed via ftp, to work on it, in case you have to do direct te... 8 Linux, Προγραμματισμός C++, HTML5, Qt Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €930
linux consultant Microsoft windows programmer here. Several Perl applications sitting in Ubuntu Linux have been dumped on my lap. Software is sitting in an old AIX/UNIX server. Looking for approx. 8 hours of direction on all things Linux. Can figure out the Perl part, but just looking for help in navigating the Linux server, running apps, setting up Cron jobs, etc. Would prefer in person on Long Island NY, but wil... 10 Perl, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €29
Deploy Traefik I need a DevOps or web engineer to help configure some DNS and networking configuration for docker containers running on my NAS/Web Server. I need someone to configure my domain name to point to my NAS behind a dynamic IP (hopefully pointing to a URL maintained via dynamic DNS. Next, I need to install / configure a wildcard SSL certificate I purchased (or free certs using Let's Encrypt). Fina... 4 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, DNS, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €136
Create AWS instance and install Virtualmin in the instance I want help to create AWS instance and install Virtualmin in the instance via TeamViewer. 11 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €45
Offline listening in android app I have a small project. We have this app [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] it runs mp3s which are stored in AWS S3. We want offline listening in the app, so that user can download the song (only playable in app)and li... 4 Java, Linux, Mobile App Development, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €89
Project for Vitaliy B. Hi Vitaliy this is Gevorg 2 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Nginx, MySQL, Feb 23, 2018 Σήμερα9μέρα 16ώρα €18
Install letscrypt certificate on bitnami wordpress installation on gcloud. Install a ssl certificate for a bitnami wordpress installation. 25 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Linux, WordPress, HTML Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €28
vps server setup with migration old server is vps and i want to migrate my old server to new dedicated server. its very simple project. 21 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Plesk, VPS Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €68
Recognition digits in PDF document I have a project. A. The main fuction is as follows: 1. Upload pdf file 2. Identify the digits in a specific location in the pdf file and return the recognition result string. 3. Made API interface 4. Recognition speed within 1 second [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&i... 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €148
create makefile Need to create make file to create shared library using c++ and c code 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Προγραμματισμός C++ Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €19
VOIP Setup - open to bidding I am interested in doing voip for my business. I have three retail stores, and think voip could be a better solution for us than the traditional landlines we have currently. I have researched the systems a little, and it seems like a cloud hosted FreePBX is the best choice for me. But I am open to other options that you might suggest. I would like to have one system that all three stores, but ... 15 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Asterisk PBX, VoIP Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €155
Create API documentation (API ALREADY CREATED AND PUBLISHED) Generate API documentation with the Swagger tool (I listen to a proposal about the tool to be used) Route api [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Chores - Standardize API for its correct documentation in swagger... 5 PHP, Java, Python, Linux, Git Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €18
Need someone who is familiar with configuring mod_mellon in conjunction with WordPress & Apache to troubleshoot SAML issue Need complete by March 1st. the way it is supposed to work, is that if you browse to SITE A and are NOT signed into SITE B or SITE C, you would be automatically redirected to SITE B to sign in first. this was working just fine, until the SITE A server was upgraded Cent OS and WordPress, after that the SAML stuff broke. so now it is shut off so people can browse to SITE A. I need someone ... 4 PHP, Linux, WordPress, Apache, MySQL Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €506
DNSSEC + HTTPS + .htaccess security settings Server: Ubuntu Apache2 by digitalocean. Domain: Is from Namecheap SSL: is also from Namecheap (InstantSSL) Need A Person who can set up all this from terminal over teamviewer. Please only Proffessional Persons who knows really what is todo. 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Nginx, Ubuntu Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €81
Network & System Administration Looking for experience DevOps guys who have working experience in Azure, as well as AWS. The current MVP we have built is hosted on Azure. That needs to be migrated to AWS. Looking for expert to help in setting up AWS cloud in best secure and optimized way. Must have knowledge about setting up jenkins task, git, docker, ELB, security groups, disaster recovery and backup. 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Azure, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €743
C or c++ all of softwere developed I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using C or C++. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €18
Oro commerce We have an Orocommerce webshop ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) We have trouble with: - product importing - pricelist importing -order exporting we need a freelancer who can help us fixing that issues 2 Linux, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Data Warehousing Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €138
cisco stp and network performane issue need to fix i have 2 x sg300-10, sg300-20, cisco wap361 and ubiquit edgeswitch 8 network is slow and need to check why and fix the issue and/or recommend changes i have two esxi servers and all gigabit cat6 connectons 8 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €21
Check network for STP, best throughput and performance and/or reconfigure! Check network for STP CONFIGURATION, best throughput and performance and/or reconfigure! I have a CISCO WAP361, 2 X CISCO SG300-10, 1 X CISCO SG300-20, UBIQUITI EDGESWITCH 8 POE AND FUNBOX DSL MODEM. SETUP SYSLOG AND AND SNMP FOR ONE CISCO SWITCH. I WILL PROVIDE NETWORK DIAGRAM 11 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €24
PMTA & Mailwizz guidance require Good day people ! WE are currently using Mailwizz with PowerMTA and facing some issue with Send rate and some other things. We need Guidance from Experienced person who deals with these Email marketing Tools. Also Interested to know Proper Warm up process, Inbox tricks, hardware requirements & optimization of Mailwizz and PowerMTA you should have your own notes. 11 Linux, Μαζική Διαφήμιση, Interspire, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €10
Project for Leonid N. Hi Leonid N., I am looking for someone with strong Asterisk skills to implement dialing from our CRM panel. 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Εξυπηρέτηση Πελατών, Asterisk PBX, Τεχνική Υποστήριξη, Feb 23, 2018 Σήμερα9μέρα 10ώρα €200
DIGITAL OCEAN transfer my droplet from one account to another i am looking for someone who can transfer my droplet from one digital ocean to other. 16 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, UNIX, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €26
Build Java Project and Run Simple Examples I keep getting SWIG not available when I try to build this project on Ubuntu: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I am looking for somebody who can troublehsoot it. Build it. And run one or two examples and guide me throu... 4 Java, Linux, Ubuntu Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €18
Recompile u-boot/kernel to rotate screen at Boot - Debian 9 - Tinker OS 2.0.4 I need help from a Linux guru so that I can recompile my u-boot or kernel to change the orientation of my display from landscape (default) to portrait at boot up. Changing the orientation of my screen using xrandr in my .xsessionrc file rotates the orientation after bootup, but does not stay permanent and reverts back to landscape after powering off the screen or unplugging the screen - It needs t... 3 Linux, Debian, Coding, Programming Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €186
RS232/485 to TCP IP We have Module of USR IOT which is used for the getting data to my server . i looking for the source code and GUI software makers for the projects for more details (Removed by Freelancer.com Admin) 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €387
Enhance TTFB and Over all speed of the website. =======Apply Only If You have patience + Knowledge About The Subject =========== I want that TTFB of my website will not be more than 270 MS and Need some one who can enhance over all speed of the website. We are using PHP7, Redis, MafiaDB, Nginx and CDN. So If you think you have experience in such job then apply. 5 PHP, Linux, Apache, Nginx, MySQL Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €83
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using Java. I have set of reports which is in my server and it generates report on daily basis. I would like to develop some kind of script or code which can pull these reports in my local system. These reports then can be view over browser. 16 Java, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €700
Email Server Hi , I am in need of creating my Own Email Server . I am looking for a Freelancer who can Set it up for me . 25 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Χειρισμός Email Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €74
I need a server company help me move the dedicate site and maintance my site is slow on the server , and i need to hire the server company help me managing the site issue and help me migrate the site to the dedicate server. Please ping me I need a long term working partner. 51 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €119
Github support You help me with providing modules via github. Linux know how is necessary. Job is most suitable for a student. Remote and onsite work (Frankfurt am Main, near Campus Riedberg). Flexible work hours. 5 Linux, Git Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €15
Showing 1 to 50 of 3532 entries
« 1 2 3 4 5 »