.NET Δουλειές και Διαγωνισμοί

.NET is a programming framework created by Microsoft that developers can use to create applications more easily. You might have a bug in a .NET application or need it modified in some way, or perhaps you need a completely new .NET application created, or you simply need a website to become interactive. Whatever your need, Freelancer.com offers you a lot of professional, talented and expert .NET developers ready to help you.

Do you have the experience and the ability to do .NET projects? If you are an expert at working on .NET projects and can work under pressue, then Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking to use your expertise to have their jobs done professionally, settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on .NET projects and get paid with an average of $200 per project!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a .NET Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
VS2017 Project: Multiple Browser Solution - Style WebForm Controls using CSS I have a Visual Studio 2017 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] VB sample project ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθεί&tau... 0 Javascript, .NET, HTML, jQuery / Prototype, ASP.NET Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
c# developer I have c# project Need strong math skill for 6~ 16 years old ... I am looking forward to hearing good new from talented and fast developer. More details will be shared in chat. Budget is max 100.. First i am giving you half. After done, i am willing to give you other 50.. Thanks. First do not bid if you did not check below links. I will attach source First one , you will install it and... 16 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, VB.NET Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €94
SMPP SMS server software Hello we in need software written in .net which connects to a sql database, get the users details and check the balance and sends the content to an SMPP provider, also we need to be able to give a sub smpp account to our users too, also must be able to get the DLR ( Message Status ) and save it in sql table our main system running on http api so we need to send the http request to this smpp... 12 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft SQL Server Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €143
Fix publishing of Visual Studio WinForms CefSharp application Hi, I have an issue when publishing my VS WinForms CefSharp application. After installing it, when it launches, it does not show the web page that gets loaded on launch. I get a plain white screen. 15 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, ASP.NET Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €93
Migración a Factura Plus Windows .NET Aplicación de migración automatizada de albaranes desde un software propio con base de datos PostgresSQL al software Factura Plus. 0 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα -
Personal Finance Software I'm sick of quicken and would like an application developed that will download my financial transactions using Yodlee API's into an opensource database on my desktop. I would like to use create a front end similar to Personal Capital with an account bar, net worth, graphs, etc. 22 PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €377
.Net pages for website I need someone to code .net webpages, a sql database, html pages , and javascript for a website that I am putting together. The work will be a collaborative, expanding project that will develop over time. I will I will work with the developer/developers at each stage assisting in the design and layout of each step. This website will host points for teams and individuals, displaying the points a... 22 Javascript, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, HTML, ASP.NET Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €20
Project for Radhika P. Hi Radhika P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 .NET, SEO, Ruby on Rails, , SEO Auditing, PPC Marketing Nov 18, 2017 Σήμερα9μέρα 17ώρα €212
Project for Dhivya C. Hi Dhivya C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 .NET, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, , Angular.js Nov 18, 2017 Σήμερα9μέρα 17ώρα €227
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using .NET. M pnd solution owner 13 .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €353
asnani.org مطلوب تصميم 10 صفحات بلغة [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] عبارة عن لوحة تحكم وادخال بيانات واخراج احصائيات شكرا لكم 23 Visual Basic, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €436
Asp.net project using mysql I need an experienced [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] expert with knowledge of MySQL budget 40$ 19 .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, ASP.NET Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €17
Email Service for a asp .net website with godaddy hosting I am facing issues with running email service on Godaddy hosting as they provide shared hosting. They do not allow to run exe on shared hosting, hence, my dll files which I was running using exe file, I am not able to run it. Hosting - Godaddy, Website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&eps... 8 .NET, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €17
XAMARIN FORMS EXPERT to help with development of hybrid apps in MS Visual-Studio (ongoing long term work) Work would include: 1. Working side-by-side, with a Xamarin developer employed by the company, in various projects, to "boost"/"accelerate" the work, and help reach deadlines on time. Usually such work will be done in a limited capacity and for a limited time-span, so it can be achieved in parallel to the "day job" of the freelancer. 2. Help the Xamarin developer em... 17 .NET, Mobile App Development, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, Xamarin Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €10
connect google drive to asp net form I need to make a connection between a asp net form, mysql, ms sql and a google drive file with really complex formulas. I need a only expert architect developer, not senior, not junior. 30 ASP, .NET, MySQL, ASP.NET, Microsoft SQL Server Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €15
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. Persons with minimum 10 years experience in vb .net c# & sql can apply. Salary - 75000 ( seventy five thousand per month ). Should work onsite at salem. ( one year contract ). Condition apply . For conditions mail me at 9 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €13506
Project for Krishnaa K. Hi Krishnaa, My name is Lucas, I'm a young entrepreneur doing a project in fashion and i noticed your work on Code Canyon about the Instagram Scraping. I'm contacting you because i saw this really cool Instagram Money Calculator : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ενσωματωμένο Λογισμικό, , App Developer Nov 17, 2017 Σήμερα9μέρα 1ώρα €49
instagram helper You need to write program on C#( .net 2.0 ) which will allow to manage instagram account Something like this program: keplerbotDOTcom It is long term project Placing your bid reply with word COOL_PROJECT and tell me how you will implement program 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα €358
BULK SMS SENDER software We need a BULK SMS SENDER software that uses TEXTFREE ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) free accounts. It must have the following features: 1) multi-threading, 2) be able to use http&socks proxies, 3) be a... 28 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 23ώρα €1152
Asp.net developer needed We are looking to hire [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Developer from Pakistan .He/She must have extensively worked on .Net and WFP projects . 8 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €147
Programming Language I Need Experts for Developing a Programming Language Like .Net, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] A programming language is a formal language that specifies a set of instructions that can be used to produce various ... 5 Java, .NET Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €35845
Design a website like https://www.tradingview.com/ I want to develop website in .Net that should also support in mobile device . It is Share Bazar website. like this https://www.tradingview.com. 20 .NET, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, HTML Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 20ώρα €324
I need someone who have a rich experience in whitebotchief. I need someone who have a rich experience in whitebotchief. 4 PHP, Java, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 19ώρα €74
visual basic developer visual basic fuel efficiency reporting tool 13 PHP, Visual Basic, .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VB.NET Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 19ώρα €349
client end task small task need mvc .net developer hi got few task on the current developing application where a need to add the graph for server usage and memory description with an application running at background 17 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 19ώρα €3
I need connect to SFTP from Visual Basic.NET I need connect to SFTP from Visual [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I have a PPK file (Certified), host, user, password, port but its impossible connect If you try from winscp its possible. Only I need the form fo... 7 Visual Basic, .NET, Microsoft, Visual Basic για Εφαρμογές, VB.NET Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 18ώρα €5
Instagram project I need you to develop for instagram project 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Προγραμματισμός C++, Instagram, Instagram API Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 17ώρα €77
Playing Cards Effect Application to Split & Customize Tickets I require someone talented in graphical web technologies used in Playing Cards to use similar events by taking a deck of cards (tickets) and split them face up on the screen, allowing the user to do name & phone number customization on each card (ticket) which (upon save) = [DEAL] will trigger some actions including saving to database and firing SMS messages. unless you have this capabiliti... 17 PHP, Javascript, .NET, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 15ώρα €413
Convert .mdb to CouchBase in C# Create a Windows C# program that converts a Microsoft Access. mdb database with all tables into a CouchBase database for Windows. The C# project with source code becomes the property of the contracting authority. 15 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 14ώρα €294
Forum conversion from Classic ASP to ASP.NET I need to convert a Forum application from Classic ASP (Access database) to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] (MSQL database). Rather than a Forum we could talk of a Q&A (Questions and Answers) application, in fact... 51 ASP, .NET, ASP.NET, Microsoft SQL Server, Angular.js Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 12ώρα €625
GST Project with Source Code i need a complete GST Project with Source Code. 13 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 12ώρα €149
Project for Shaligram Infotech -- 3 Hi Shaligram Infotech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 PHP, .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, , ASP.NET Nov 17, 2017 Nov 17, 20178μέρα 12ώρα €11
Project for Shaligram Infotech -- 2 Hi Shaligram Infotech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 PHP, .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, , ASP.NET Nov 17, 2017 Nov 17, 20178μέρα 12ώρα €220
Need a software to translate my excel file using Google cloud translation api. Hello, I have an excel file. I want a desktop software to import this file and export the file with translated text. I want you to use google cloud translation api for this software, you can see the detail at - [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να &del... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 12ώρα €31
Build a Website Need full functional eCommerce website (Multi vendor, Multi Currency) with admin panel and Android and iOS Application too. 43 PHP, .NET, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 11ώρα €4031
Small Program to automate website request procedures We need a program that can query a website and produce a report in excel / PDF 47 PHP, Visual Basic, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 10ώρα €143
GST SOFTWARE Need a Complete GST Project with Source Code . Please contact us , if you have proper portfolio. thanks 14 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 10ώρα €120
full time bidder for a profile hi i want a bidder for full time for my profile either on commission or on salary based more details will be discuss (For fresh profile ) 10 PHP, Java, .NET, Android, iOS Development Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 10ώρα €97
Design & Develop Exam Software for College Extermination module for college 3 course need marksheets supervision reports result calculations and other reports 16 .NET, Android, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 9ώρα €160
Connect biometric attendance online I've 2 CP Plus CP-VTA-T2324-U Finger Print Reader for attendance. I need a way to monitor attendance logs every day from my laptop. 4 PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 7ώρα €63
Asp.Net Core with owin Libraries using ADO.NET [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Core with owin Libraries using [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε &gamm... 11 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 6ώρα €22
Microsoft PowerApp Developer I need someone to help me create a microsoft power app for a simple spreadsheet of 6 variables and approximately 100 rows. 10 Visual Basic, .NET, Excel, Microsoft Access, Microsoft Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 5ώρα €11
Need a c++ person now urgent i have c++ person task and need to complete it now 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 4ώρα €6
window 10 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I would like to know hw to create a software 4 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 3ώρα €39
NIC Sniffer - Voip Recorder A brief summary: - for Windows. - The application should sniff the traffic of a local network card that is receiving the mirrored VOIP traffic of a switch. - All RTP traffic must be stored in WAV files. (necessary to have the ability to unpack the CODECs:: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, and GSM6.10). - If the SIP protocol is present, the connection data should also be stored in a text file. ... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VoIP Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 1ώρα €1484
automated software for social media For a selected social media app we need to; Needed to be desktop software. Needed to implement licencing feature. protecting code for Decompiling implementation with confuserEx. - can see private messages - can send mass private msg - with media -follow users defined post liker/users follower - save action with time. -unfollow all- save action with time. -unfollow users who don't ... 10 PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα 1ώρα €405
Windows I need you to re-develop a web application for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. MVC5 13 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Bootstrap Nov 16, 2017 Nov 16, 20175μέρα €37
OHIP MCEDT HCV WebServices Console Applications I am not including a detailed description as of yet because I'm only looking for developers who have existing experience developing something like this. Only bids from developers who have done something similar will be considered, and one awarded. The amount of $2700 is for both programs and will be paid in four milestones. Knowledge required: SOAP Envelope SHA-2 TLS 1.1 TLS 1.2 11 .NET, Ασφάλεια Ιστού, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Υπηρεσίες Δικτύου, VB.NET Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 23ώρα €1583
Hire a .NET Developer Hello I am looking for a talented developer with a genuine passion for web application development. You will have to be responsible for coding in all phases of multi-tier applications. Responsibilities: Understanding business processes, industry and functional specifications Developing websites, web applications using C#, ASP .Net and writing web services. Troubleshooting errors encountered and... 76 PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, HTML Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 22ώρα €534
login using gmail account using .net i want a script that allow my user to access my [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] app using our gmail company account and bid it with my current profile 15 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, VB.NET Nov 16, 2017 Nov 16, 20174μέρα 20ώρα €22
Showing 1 to 50 of 1543 entries
« 1 2 3 4 5 »