MySQL Δουλειές και Διαγωνισμοί

A database could be anything from a simple shopping list to a picture gallery or the vast amount of information in a corporate network. To add, access, and process data stored in a computer database, you need a database management system such as a MySQL Server. MySQL is the world's most widely used Open Source database management system. It is developed, distributed, and supported by Oracle Corporation. Your business might be using MySQL databases, so you may need help from MySQL experts and administrators. Freelancer.com offers you a lot of professional and expert MySQL freelancers ready to help you having your jobs done.

Do you have the experience and the ability to do MySQL projects? Freelancer.com offers you a lot of MySQL projects with clients who want help with establishing a MySQL database or edit one that already exists, converting an Excel database to MySQL, and solving MySQL problems.

If you believe you can do that, then start bidding on MySQL projects and get paid with an average of $200 per project!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a MySQL Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
SMS hopping on system. You have build this before I'm seeking for someone that has already build a system you text a certain word to a number and it will automatically hop you on and add you on the database. 10 PHP, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €673
NecUltra solution Application coded in JAVA on Android communicating with a Unix server for configuration params ++ code: Cake PHP and MS-SQL Need someone who can support the applications but part time. Coder will need to fix a glitch in the code 8 PHP, Java, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €308
Make a dynamic avatar mod for phpbb (PLEASE NOTE THIS LISTING IS JUST ASKING FOR A QUOTE FOR THE PROJECT. ) Hello, I am trying to have a mod made on phpbb that is a dynamic avatar mod. Basically the works like a port of the dynamic avatar mod for phpbb 3.0.11. I would like a mod that is compatible with the ultimate points mod extension that allows the admin to make shops with clothes, hairstyles, etc. that people can dress their av... 7 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €110
Program with Java and forms to create a report of shirt sizes Description: An application to register users with a series of fields, in which later on the application we need to take note of shirt sizes and generate a report of the summary of amount of shirts of sizes and another report of a user list containing user information and shirt sizes. Requirements: The application should be able to • Users • Groups • Types • Shirt size &b... 9 Java, JavaFX, MySQL, Ανάπτυξη Λογισμικού, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €241
PHP Project 1. Fix malware issues and email spamming. 2. Show SSL green padlock. 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €280
Create a stored procedure in MYsql with conditions I need help in Creating a stored procedure in MySQL with conditions. Please read the attached 15 PHP, Linux, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Install a dashboard app to monitor VPN connection 1) Install the Grafana or other type of dashboard APP on a server 2) Config and setup the dashboard app to monitor VPN connection activity and VPN Client activity and VPN server status. 3 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €24
Search functionality and automatic subscription of the topic starter Please submit new pull request to [login to view URL] that will add search functionality to that content management system (ZeroTalk) and solve the issue described in this post: [login to view URL] I think it may be an looking glass icon next to button "+ Start new topic", once clicking the search box appear, just by typing 3+ characters without hitting enter, the page will show relevan... 1 Javascript, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €86
Access Queries I want an Access database that automatically logs me into my website, logs into individual business accounts, and pulls customer data. 6 PHP, SQL, Microsoft Access, MySQL, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €141
Create a landing page for registration in Moodle courses Hello, We are creating a sort of massive course that will have a Moodle backend (because my user want to use Moodle) and we are thinking of creating a very simple (for dummies) landing page that can handle the registration process as shown in this picture [login to view URL] However we have a doubt if using NodeJS would be a better idea than using php for this 24 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €30
.PHP SCRIPT W/ MYSQL DATABASE i like a jackpot wheel or wheel of fortune where each player will be able to spin the wheel in every 5 minutes it's multiplayer and whoever wins will be awarded with bitcoins. it's similar to this website [login to view URL] more details if you are hired 1 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €43
Fix bug in a PHP jobboard software to connect to facebook and linked in login I need a programmer to fix a bug in PHP job board software so that users can logon using their Facebook and linked in logins. The code was supposed to be already in the software, but it has a bug... I need a relationship with a programmer who will maintain and make future changes to the website including inserting the code for Google jobs, and other changes that may come up eventually. The site ... 1 HTML, Linux, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Jun 18, 2018 Σήμερα2μέρα 18ώρα €163
Project for Bruno G. 2 Hi Bruno G., I noticed your profile and would like to offer you my project. Requirements/Details as already discussed and in Project ID: 16582781 5 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Φωτογραφία, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €401
Speedup my Magento website I want to speedup my website [login to view URL] Minifying JS causes issues with checkout etc. 10 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €73
YouTube Video Upload website | budget is 5000 to 20000 indian rupee 1) Create home page and it has following functionality - Search bar with category and one more button will be on home page which will allow visitor to filter/search videos based on category, subcategory, country, City, display email id, display mobile number, Date of Posting, Playlist (if user selected playlist option then only give play list not the single video, in case no playlist found give a... 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML, Laravel Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €181
Setup Customized Classifieds Posting Site I need someone who has experience doing classifieds listing & directory page to help me customize a classifieds post site. This means doing up the main page, sub pages and forms etc from scratch using the script which I've purchased. We can discuss maintenance and support as an additional scope later on if necessary. A big bonus if you have experience on using the following wordpress the... 45 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €319
Setup sequel pro and mysql on my mac Hey guys, I have just reinstalled everything on my mac. And I can't get my valet and laravel to work. Or I can get composer and valet to work. I need a person to do. 1. Help me with laravel. I can't get the export PATh thing to work.. 2. Help me with Sequel pro. It says following when I try to connect to sequel pro: Double-check that the socket path is correct and that you have... 7 PHP, iPhone, MySQL, HTML, Laravel Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €28
PHP / MySQL EXPERT for Wordpress Plugin I am looking for a PHP / MySql Expert for fixing a couple of issues with a Wordpress plugin. Experts only. Need within 24 hours! 21 PHP, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €27
Ongoing Maintenance and Admin for Linux VPS server I had a software built that needs a VPS server and it needs a developer with Admin skills and mongoing maintenance and support. How much will that cost potentially? 33 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €30
write user stories for my web development write user stories and project specification for my website so that my web developers know what I want to develop 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €15
Build a website for me. want a education based website for my education based project like udemy including test portal. 31 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €682
Build a website and data logging platform Hi I am looking for someone to build me a website with a data logging platform, shop attached to it and a simple cross-platform viewing app. I will be looking to host it on a dedicated server. It must receive data from a logging device, stoor the data, analyze and process the data using various formula and reporting the data on a web page for each individual logger in a graphical format including ... 89 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €1197
Duplicate a website and software system Hello, My business partner and I were interested in buying a website at auction, but didn't win the auction. So, we are hoping to build it ourselves if we can do so cheap enough. This software works with Instagram, and I need someone to build this for me. Thank you 17 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €4
Full stack developers needed for our projects We need multi talented full stack developers for our projects mainly experienced in Laravel, Magento, Node js, Angular 5, Asp.Net Core if you have experience more than 3 years in any of mentioned technologies you are encouraged to bid 33 PHP, MySQL, MVC, Laravel, ASP.NET Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €964
Bug Fixing of my website and security check and fix Hello everyone, I have a website which is build in cakephp framework, I need to hire a developer that has prior experience that can work with and fix another developer code you will need to do QA TESTING. you have to work via team-viewer on our server, This is not an hourly job fixed price only. I will create milestones and fund the milestones and release the funds in the milestone when the work ... 6 PHP, Ασφάλεια Ιστού, CakePHP, MySQL, node.js Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €24
Edit a PHP project to implement Excel data import and License Expiration feature I already have a PHP project which has several thousand lines of code. I want a program that would import Excel data into the Database and also add a feature that would cause the program to expire after a predefined number of days. The program would start to work only when the license is renewed. Further, there is an exe file (source code is available) whose source code needs to be changed as per... 17 PHP, MySQL, Qt Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €147
Webdevelopment for rent car website Hi, we are looking for a freelancer to create the connector between the ERP and the website. The calls and pushs will be by SOAP protocol. The Web design was customized from a wordpress theme / WooCommerce but depending on your technical recommendations, the use of this CMS is optional, eg HTML theme can be exported and work under Laravel or other framework / CMS. There is also to do the implement... 38 PHP, WordPress, MySQL, Laravel Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €18
Need mulitple file uploading program using laravel and ajax I need a simple bootstrap form with name, number, description and drag & drop image fields. When user submit form name, number, description should stored in one table and image names stored in another table as well as move images to a specified location. It never refresh page. This form should capable of uploading at least 50 images. Code must be clean and should use proper commenting 9 PHP, Javascript, AJAX, MySQL, Laravel Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €19
CAFETARIA MANAGEMENT SYSTEM Need to debug the software that has been developed using PHP/My SQL 20 PHP, SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €29
Review and offer recommondations to improve performance and stability to our Promox, Gluster storage cluster. We are looking for an expert to review our setup and provide recommendations to optimize and increase greater stability. This is our setup and symptoms: We have a Proxmox cluster consisting of three Proxmox nodes - 2 Dell R710s and 1 Dell 2950 - and a storage cluster consisting of two Gluster nodes - both Dell 2950s. We used to have the recommended 3 nodes in the Gluster array, but performance w... 7 Διαχείριση Συστήματος, Linux, MySQL, Virtual Machines, Virtualization Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €33
php mysql error debugging IVR code need some one good to handle error handling in my code already existing IVR php mysql system 14 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Asterisk PBX, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €18
integrate Google map to vtiger integrate Google map to vtiger. Make the map work on the lead form, allowing the user to search for an address on Google map on the lead form and save the address to the lead form Automatically. 12 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, vTiger, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €13
Fix a MYSQL Report I need someone to fix a PHP/Mysql report that combines data from a database and a Json API. Most of the logic is there, but needs to be fixed to sort properly. This report then generates a child report that is working right now, but that also needs some adjustments and verification that the data from the first report is identical to the parent. I will need to be able to talk to you so you must spe... 32 PHP, Javascript, XML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €114
Bitcoin Mining website Need a bitcoin mining site for bitcoin trading 19 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €17
PHP Developer We are hire Php developer, good knowledge of ci,cms,wp 17 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €14
PHP Freelancer We need PHP Freelancer who can do work 24*7 on regular basis, should have knowledge of multi php application. 24 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €430
Opencart with Tecdoc SQL & search extension Hello, we need our visitors to be able to search a part by selecting their car from a pull-down filter with the fields "Make(Manufacturer)" "Model/Year" and "Engine" or instead find a part by it's reference/part number. For instance, you can select an Audi (Make), A4 (8E2, B6) (Model), 1.6 (engine) and the functionality should answer with the suitable parts for t... 13 PHP, SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Open Cart Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €1939
laravel developer needed i need a laravel developer for an taxi app 12 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML, Laravel Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €5
PHP Laravel Web Development Looking for a great PHP / JS talent for a 2-3 month project with solid opportunity for full time salaried position on completion. We are rebuilding an existing payment gateway from the ground up using Laravel 5.6 and MariaDB Will work closely with our full time India developers (2), ideally lead the project and direct the development. I need your full time effort here - at least 40 per week. G... 67 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML, Laravel Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
New PHP Fixes Need good PHP developer to fix issues to start now. 73 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, AJAX, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €16
Web Developing I want to build a web page to sell merchandise for our company that is also linked directly to our manufacturers ordering system in the back end. order through us > pay eg. $20 > then order is sent to manufacturer > we pay eg $15 > customer receives order via post. with the obvious markup being our profit. 34 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €407
SQL Stored Procedure Need a SQL stored procedure for summary & grouping 61 SQL, Oracle, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €78
Hunt_Project I need a web-based database of vendors used by Hunt Oil and contacts from those vendors. 24 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €16
Build module to add extra images to product pages I want a simple module for Prestashop 1.7 that will enable me add 2 extra images upload fields for each product on their respective product pages. One of the images will be used to add an image as logo for each product and the other one to add a background image. The first image upload should allow only PNG or SVG images. The second can allow different formats. All I want is the basic file and t... 3 PHP, Prestashop, MySQL, Smarty PHP Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €26
PIMCORE Senior Developer I'm looking for a senior PIMCORE expert to work on a new bigger website You should be excellent at -PIMCORE -implementing existing modules and how to create new ones -rights management for page editing and modules -embedding 3rd party REST APIs 14 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €923
Push notificaton setup from admin web PHP to android Push notificaton setup from admin web PHP to android and setup a order button to request user 50 PHP, Mobile App Development, Android, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €140
WP All Export import (Must have pro version) Import my csv file with all data and place the correct images (From Computer) to the listing. Must have experience with WP All Import and setting up hierachy. 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €12
Develop a cloud mining website we want you to develop and design a website based on another one with some extra features.. more specific details will be sent later. Budget range: $50-200 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €165
Web Developer Looking PHP Developer who can make website in PHP. Freelancer apply only. 40 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €292
Secure mediawiki website. Delete spam from website I need my wiki website secured and spam content removed from the website. 10 PHP, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €31
Showing 1 to 50 of 644 entries
« 1 2 3 4 5 »