Επιχειρησιακή Ταυτότητα Δουλειές και Διαγωνισμοί

In marketing, corporate identity refers to the personality of a corporation or business designed to achieve its business objectives. It involves the use of branding techniques. Corporate identity involves developing suitable title or slogan, logo and logo type and other supporting stuff like corporate stationery. There are freelancers who can do corporate identity design and development work for your business. To hire such freelancers, simply post your job here today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Corporate Identity Consultant; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Develop a Corporate Identity for a new travel startup Building a new corporate identity for a travel startup from scratch, and bring life to a new name. We are excited to have YOU working on our brand future, and are looking forward to getting your view of how we can stick out of the crowd. Please find the details of what we need in the attached briefing document. 6 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €413
Design a box about building blocks. Design a box for packaging [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] building [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε ... 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €38
An Awesome Brochure for a Sports Academy - 26/04/2018 09:32 EDT An Awesome Brochure for a Sports Academy 41 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €27
A 8 Page Brochure for a Tech Company - 26/04/2018 09:27 EDT A 8 Page Brochure for a Tech Company 65 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €93
Create Print and Packaging Designs I need a classic designed label for a new bottle water production of 0.5 liters bottle. The design should be very catchy and attractive to attract customers to the product. The logo and other diagrams can be re-designed and the colours should be at most 3 but with the main sea blue and orange colour. attached are the details and diagrams for the label. 1 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop Apr 26, 2018 Σήμερα13μέρα 19ώρα €33
design cake box Size 26*26 is the basic main design attached, Ideas of boxes are welcome. to include the contact and address details attached. (please use icons for watsapp, instagram and facebook) 2 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €17
Create Print and Packaging Designs Packaging concept For our Spirulina seaweed powder we need a graphic concept for a box, jar bottle and sachet. See detail on the attached file 1 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών Apr 26, 2018 Σήμερα9μέρα 17ώρα €124
Corporate Identity Creation - 26/04/2018 05:37 EDT We need to design full corporate identity in the name of (Hallaj Sustainability Services) logo attached, and it has 4 elements: Orange=energy Green tree=environment and sustainability Blue=water Hands=social responsibility and capacity building Hint ***The HSS can be changed or removed*** We need to build the following: 1- Company Profile 2- Company Brochure 3- Business Cards 4- Stat... 64 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €126
Illustration for my parrot book I have written a children’s book and i am looking for someone to do some illustrations on it. It will be about 32 pages but i need illustrations for 16 pages. So one illustration for 2 pages. Some will be coloured and others for the kids to colour. Thank you 75 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €149
Intro video for website , to give promoters Need someone to make an intro video to give to promoters which is customisable for me to be able to edit and put different names for different promoters , want 3d design of a sniper shooting a bullet , and the camera following the bullet before it hits something and explodes into my logo , if you can do this please comment with “sniped” no bots and serious people only 29 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €83
Design a company Catalog, I want some to design a full attractive professional attractive catalog for my company, our company produce and sells lighting fixtures. Design a company Catalog, I want some to design a full attractive professional attractive catalog for my company, our company produce and sells lighting fixtures. Therefore, I am looking for someone very professional and who can generate a very attractive and elegant catalog, Jean EL-HAWA Managing Director [Removed by Freelancer.com Admin] 74 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €263
Fix my Brochure Please provide a price to turn my rough draft into a polished product, I know it would be simple for a PRO. 112 Σχεδιασμός Γραφικών, Adobe InDesign, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €41
Design a school magazine for print Design a school magazine 65 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €68
Build a company profile and website - 26/04/2018 02:36 EDT website and corporate identity 98 Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδίαση , Web Development Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €163
Design a company profile It has to be UNIQUE, without using any templates 96 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €76
Create me a logo Company Name: Erdos Preferred Colours: Green, Black I have been in IT for many years and I have recently started my own IT Consulting business. I offer consultancy and educational services and I need a logo which has a corporate appeal, whilst also providing a modern feel. 80 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Apr 26, 2018 Σήμερα4μέρα 12ώρα €25
Hiphop cover art Need a mixtape single cover art for a hiphop song A cartoonish mixtape single cover of a black man n a tux marrying a marajuana bud 36 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €27
Label Packaging Designs We need a label design in vector format. See attached for details. We want a mouthwatering design! 7 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ετικέτας , Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 26, 2018 Σήμερα2μέρα 11ώρα €157
Design a Logo for a Building Company. We require a original iconic/typographical logo design for "Taylor Built Homes" a building/construction company. A black background/canvas with lime green and white logo design is preferred however we are open to your simple 2 or 3 colour themes as well. The winner must provide a Illustrator CS5 vector file format and fonts within the final files set. Please do not present ent... 122 Adobe Illustrator, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 26, 2018 Σήμερα2μέρα 11ώρα €34
Digital Brochure We are a prestige real estate company specialising in high end properties. We are needing an online digital brochure designed that will be used in email format (pdf). We also want a print version as well. All copy and images will be supplied, we need help with layout. The digital version needs to have a video embedded in it. We also want it in a book layout, with pages rolling right t... 71 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Adobe InDesign, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €581
I need a portrait painted or digitally painted the portrait is of one person and two pets 16 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €77
Make me a logo and a channel art and a name for my channel I need a name, a logo, and a channel art for my YouTube channel. My channel is going to focus on pranks, giving away food to the homeless, and social experiment. please make me a good logo and a name and channel art. Thanks. PS, I can only spend 15 to 20 including Freelancer fees 30 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €19
Design project I need someone to paint a portrait for me 22 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €92
packaging design packaging design needed for cat toys (a5 and a6 size) need to be able to use same packaging with multiple products 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €21
Create a brochure We are looking to create a duplicate editable "in Design" copy of a brochure. The project is 20 pages of content, to be laid out in the a similar design as provided. Optimized for a 8.5x11 Brochure. Internal graphics will need to be recreated or a similar substitute create. This is a full color brochure, color samples are provided for review. 51 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Adobe InDesign, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €9
Cosmetics and beauty branding Branding for a makeup and cosmetics booth The idea is a booth and shops in malls (my thoughts is a van shaped booth like the old volks wagen van Shop design Logo design Slogan Concept Booth design ( dimensions 3*3) Products arrangement and booth arrangemnet Uniforms Giveaways concept design Box and basket design Packaging design Website Application In other words a turnkey project for a mak... 31 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €184
business name and logo I am launching a business on Amazon and would like to create something simple,but that would be visible and attractive for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] few words something that make people wanna buy my product. 9 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Πωλήσεις Apr 25, 2018 Σήμερα3μέρα 3ώρα €22
Design project We are looking for a mural artist in Thailand or who will come to Thailand to paint a sea type mural on the side of our beach house in Trat province. 16 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €864
A4 Playmat design of cartoon world I am looking for someone to design a small A4 playmat design which will be printed onto pvc. The design needs to be something like the attached but using my brand logo, colour and characters illustrations which i already have. We would like the following places on the map for children to visit using the little toy figures they buy. .Candy store .Bakery .toy shop .zoo there would need to be p... 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα €141
2018 NASPAA Annual Conference Branding NASPAA is seeking for a freelance graphic designer to design a brand and graphic identity for our 2018 annual conference, and deliver an executable brand package, as well as a number of specific print/digital media products. FIRST, you are bidding for a design of NASPAA Conference Cover of printed program book 8 ½ x 11 inch. We would like to see 3 different concepts by May 1. Then we wi... 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 23ώρα €88
Address label design We need a disign for our postage address labels. 3 companys, 3 different label designs. Shoul be easy to be printed via Macs we would like to make payment with bitcoin if possible 68 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 23ώρα €332
Design project I want a designer to design lahenga for marriage 17 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 23ώρα €95
Retail Shop Branding This is a branding for a retail shop outlet for fried chicken, all the details has been there in the attached file, please design an outer look and some graphic design for the internal wall 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός 3D Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 23ώρα €94
Retail Outlet Branding This is a fried chicken selling retail outlet , i am looking for a design with following color combination, white, red and wood color (but not too much strict on it) but should be a simple one, i am just attaching the size details and one sample picture, we need something the similar but different color combination, detailed requirement will be there in the attached file 32 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 23ώρα €104
Animated explainer video I need a explainer video for my project which would be for 60s 31 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 23ώρα €141
graphics designer We are looking to design our product brochure. 92 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 22ώρα €722
Design of Corporate Brochure We require a very high quality corporate brochure design. The brochure will be 8 pages (including front and back cover). Brochure size will be a square 210mm x 210mm. Logo and content will be provided but as an overview the brochure will contain: Front Cover Company Introduction Case studies Team page Contact details There maybe some more information but this will be supplied. The f... 77 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 22ώρα €281
New Resort Branding Material We are in process of establishing a new beach front resort in Karachi, Pakistan. This 250 room facility replicates a horizontally spread South Asian village, based on Islamic Geometric Pattern The name is "Jasmine Beach Resort" - Need a tag line as well. The hotel is under design but i've attached the basic bird eye view of the property. Jasmine Flower is the national flower o... 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός 3D Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 22ώρα €368
Design a Beautiful Brochure Hi! I am looking for a talented person that can beautifully design an online brochure for my event planning, floral, and calligraphy business. It must look clean, whimsical, and easy to read. I have fonts that I use for my company that we can discuss the use of as well. Must be several pages long as there are different services I offer for my company. My website is [το url αφ... 100 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 22ώρα €85
branding for my company I need someone with experience to make branding for my company 41 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 20ώρα €96
Comic Webtoon My name's Quinton, I attend college, and I'm looking for someone to work with to create a webtoon. An if lucky, maybe even more future jobs. 28 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 20ώρα €862
Broken Back Trout Packaging We need packaging designed for a header card. The size of the card will be Width: 4" and Height 3". Our Product is the Broken Back Trout. Here is the link to view the product: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&epsil... 3 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 19ώρα €83
Design Brochure for a Pharma Company Design Brochure for a Pharma Company 83 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €39
Brand and product design Cakeup - a makeup retail store (a van booth) chick girly style Requirments Logo design Slogan Booth design and arrangement Product arrangement inside booth Booth not larger than 3*3 3D design and renders Website design for customers Application Uniform design Giveaway idea Basket design Basically a full branding and concept design for a makeup line Also fragrances will be included I came ... 0 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €248
Design a Creative Brochure Design a Creative Brochure for us. 92 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €106
design a catalogue I'm vegetables, fruits and groceries supplier, so i need to have a catalogue to pitch in front of my customer. 64 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 17ώρα €307
Signature Design Hi There ! We would like to have a signature design for our corporate email accounts. Attached is the logo for our company called IO Global which is an Internet Service Provider in Afghanistan. We should be able to add this signature in our outlook and gmail so it should have the compatibility. The Color Code for our official logo is 1: C:09 M:100 Y:100:K:02 R:216 G:31 B:39 2: C... 42 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Δημιουργικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Sign Design Apr 25, 2018 Apr 25, 20181μέρα 15ώρα €64
graphic designer We are looking for a creative Graphic designer with up-to-date knowledge to interpret our clients needs and to design solutions with high visual impact. You will work on a variety of products, including magazines, product packaging, websites, exhibitions, corporate identity etc. and you will cooperate with our designers and sales team 32 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 15ώρα €246
inspection of building using drone looking for experience drone operators who has experience in inspection of building or different sites using drone 4 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 14ώρα €920
virtual currency Marketing Hello! My company would like an animated virtual currency marketing video. The videos should be 2 minutes long. Please send us your portfolio :) 14 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 13ώρα €269
Showing 1 to 50 of 1918 entries
« 1 2 3 4 5 »