Επιχειρησιακή Ταυτότητα Δουλειές και Διαγωνισμοί

In marketing, corporate identity refers to the personality of a corporation or business designed to achieve its business objectives. It involves the use of branding techniques. Corporate identity involves developing suitable title or slogan, logo and logo type and other supporting stuff like corporate stationery. There are freelancers who can do corporate identity design and development work for your business. To hire such freelancers, simply post your job here today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Corporate Identity Consultant; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Other or not sure create mobile skin design with different images 3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
3d label design Turn a packaging label into a 3d design showing front and both sides. To have the design displayed on a shelf and in a shop display . 20 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Μοντελοποίηση 3D Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €73
Packaging design (Very high standard of work required) More details can be given in due course, I would need to see a very high quality portfolio of packaging design work before making the decision. Please inbox me with links to your work. 58 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €967
Produce a design for a bag, with our ideas, ready for production We are designing a bag to hold records. The bag is made from felt, but we need it to be contemporary, minimalist and appeal to trend setters. We are looking for someone with experience in design who can take our ideas and produce a design that we can then send to the manufacturer. 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχέδιο Μόδας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €88
Other or not sure Need of bold and beautiful models for a shoot at LA 0 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα -
Design values cards for my organization As an organization, we have landed on a mission, a vision as well 6 values (with each a series of statement of what that means). What we are trying to do is to create Mission, Vision and Values cards (one for mission, one for vision, and 6 values - for for each one). We want the back of the card to have the mission/vision/value, and the front to have the words/definition. We also need the c... 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €180
Build me a Logo Identity for Galaxy ERP We are Galaxy ERP, needs a fresh and minimal Logo for our Company. Kindly submit original designs only so that we can register trademark for the same without any problem. Requirements : must have Galaxy or GalaxyERP in it. must be unique and ready to trademark registration. ready to print design. should not contain any complex figures. 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €63
Logo Design - E-Com Sub Company We are a Media company, into events and e-com. For our e-com portal which will host products and solutions, we need a logo to be made for the same. We expect the turnaround to happen soon enough. This is going to be used on the FB Page for it, Insta Page, Website among other digital mediums. We want this design to be simple, elegant and come with text and a recognisable logo. 46 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €52
Create the Brand Logo, Fonts, Colors and Visual Design of a Cyber Security Startup We are launching a new security product and need to build its visual design. We need someone who has done similar projects for startups. 73 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €87
Other or not sure design a poster for me 10 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Short video ad for product contact me for details 8 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επεξεργασία Βίντεο, Adobe Premiere Pro Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €22
Branding, Σχεδιασμός Ιδεών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Nov 23, 2017 Σήμερα3μέρα 17ώρα
Design Brochure (Islamic Themed- Umrah Packages) Design Umrah Packages Brochure (tri fold). To have few sections. 1) Icon of bus, hotel, 2) Departure date 3) Terms and conditions 4) Etc. Will give example of files if accepted. 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €23
Update my company logo and graphics I'm looking to update my company identity graphics, logo and platform. Typefaces, color palette, orientation and symbology are open to revision, although I would like you to consider keeping the symbol if you think it still works - the symbol is a bee which was part of my original branding that got phased out. I like the symbol about "creating buzz" and "Pollinating" etc... 37 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Λογοτύπου Nov 22, 2017 Σήμερα2μέρα 16ώρα €42
Edit 4 live event videos into a single promotional video to promote an Emcee. I am looking for a Video Editor who can help me create a promo video to promote the services of an emcee by editing and manipulating 4 live recorded videos of the emcee. It should be something short and sweet that delivers and showcases the Emcees talent to potential clients. The final video should only be a few minutes long to accommodate the short attention span of potential event clients 7 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επεξεργασία Βίντεο Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €27
Design project I need a 3d video for a holographic project on dreamoc device 17 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €1088
Design project Hi, I am Subha. I want to make a mini theater in my room and I need help where to install the LED? 3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €15
Design an IT company logo Looking for a modern logo with a symbolic reference to holistic management of our customers IT systems. We want fresh bold colours, possibly using the rainbow spectrum. We need the word "neuvo" - no italics and an icon we can use to identify our brand, name and purpose. We are a highly experienced Managed Services Provider for small to medium enterprises, which encompasses networking, a... 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €37
Design project I want a cartoon of me and my girlfriend for a xmas present 29 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €35
Design a Logo NTER is a shortened form of the word interact. NTER Technologies Inc. is a startup business that aims to create a community online that reflects the communities we live in. Just like in the real world, in the NTER community, neighbours interact with each other, local businesses and government services. We are looking for a logo. Here are some of the characteristics we'd like to see in the ... 165 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Επαγγελματικές Κάρτες, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Nov 22, 2017 Σήμερα4μέρα 10ώρα €68
Update an existing logo Need to update an existing logo for a security guard company. Want to keep the same general concept of the logo but want more modern and reflective of security. This logo must keep the centaur as it is representative of something important. The logo will also need to be appropriate for security guard badges as we will be using them for that purpose as well as any marketing materials. I would lik... 41 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Nov 22, 2017 Σήμερα2μέρα 9ώρα €34
Vantage Homes brochure We are wanting a presentation brochure designed for print in American A5 size. The brochure needs to have the branding throughout that complements our latest logo design. We are looking for a 10 - 12 page brochure which will be used to present our housing development company to investors. 65 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €417
Restaurant name and design I need to find a name for a restaurant. The restaurant is on a small island in the city park surrounded by water. It serves grill steaks, burgers, pizza and pasta. The design of the restaurant is modern to industrial. The restaurant targets medium to high income guests. A few of our choices are: Grill by the lake, Lake House, By the lake, Fire by the lake, Park lake. We need some outside ideas as... 8 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Λογοτύπου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €34
logo, static website and other brand artefacts for new startup Please read the whole description before bidding We need to brand our new startup We are software service provider and are very busy with current client needs. ELEGANT and BOLD comes first to us than Fancy STYLE: elegant, minimalist, clear, fresh. INSPIRATION: Our brand inspiration is closer to an Innovation / creative and Technology. Our brand should reflect - Quality, Dependability, O... 29 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, HTML5, Δημιουργικό Σχέδιο Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €117
Baby fashion designs I am looking for a fashion designer for a winter baby range, including print design, clothing design, tech packs ready for manufacturer. 13 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €354
Need a Designer to Brand and Branding a Beauty Clinic and Cosmetic Line I need to Rebrand a Beauty Clinic and a Cosmetic line. I need someone who does brand and branding, high level of experience and a samples of your work are required. Rebranding Logo Layout product label (pot design and packaging layout) Layout for the webpage Layout for paper bag 53 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €126
Basektball Uniforms - open to bidding Hi Juan, I noticed your pandas jersey, and was wondering if you'd be interested in more of this work? I'm starting a company supplying basketball jerseys to teams in Australia. The work will be fairly random, maybe 1 jersey one week and 12 another week. How much would each uniform cost? Look forward to talking to you. :) 5 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Photoshop, Google SketchUp Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €3
Design a Logo and stationary for a business About the company and its field of activities: Arys Ryan pioneer consultants International company, is a newly registered International consulting company, in Tehran Iran, which aims to enter the global scene and compete with the best global consulting firms all around the world. The company has been registered to be able to operate in various fields such as , management , finance, asset manage... 97 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα7μέρα 6ώρα -
Edit photos I need photoshop work for 16 photos 64 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Brand Marketing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €23
Pouch Design I need a Pouch Design of my product 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €16
Graphic design for tea PouchBag, including logo Graphic design for tea Pouch Bag including logo. The Tea is Tulsi of the Krishna variety. The Design ideally should allow for adding different flavors in the future to be displayed with the same core design. You need not worry about the dimensions, since the packaging company will fit them accordingly. What I need is an elegant but simple front design with the a unique Logo design, the rest of the... 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €122
Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Photoshop Nov 22, 2017 Σήμερα4μέρα 3ώρα
create packaging like the link below Hi Need this replicating We will send image attached in Raw Need front and back creating for this 24 hours to complete Guideline: Ideal Artwork should be: The panel size is 230mm x 270mm (portrait), we just require the file to be high resolution. Illustrator files. All fonts converted to paths. 5mm bleed off all sides. 0.25mm trap/grip. Ensure the image is a minimum of 30... 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €26
send me specification Design a Logo, Brochure & Other stuffs We are training institute, we need to get the following stuffs designed. 1. Logo (simple, education oriented) 2. 3 sets of brochure design. 3. Envelope cover (A4 and long) 4. Letter Head 5. Visiting Card 6. ID Card 7. Certificate 8. Color Palette (According to the design aspects) We want it all designed urgently by a experienced graphics designer. We want to give our brand an internat... 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €286
Design project I’m looking for someone to draw two family portraits from a collection of photographs, I’m looking for 16 people in the one image and 10 in the other. 31 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €413
Start up company requirements Company is newly registered in Mumbai, Require someone to give final touch ups to the company logo or input better ideas into it and prepare the company logo, Make company business cards, letter heads, portfolio, brouchers, prepare and get company rubber stamps, (in short all Essential Company stationaries) etc. Design and prepare company website and host it ( All of the above should be very appe... 22 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επαγγελματικές Κάρτες Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα €114
Design logo, business card and letter head for restaurant We are in the Indian restaurant business since past 12 yrs. Now we are expanding our business. We are opening another Indian restaurant with function centre facility. Our business name will be 'Grand Bawarchi Restaurant & Banquet Hall' We need a design which look elegant, Not too many colours in the logo. 109 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επαγγελματικές Κάρτες Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 22ώρα €64
LABELS TO MAKE We need some labels. We have an example of it. You should create better label than our given design. 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 22ώρα €22
design of product catalouge i want to hire a freelancer who can design my product packaging. 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Προϊόντων Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 22ώρα €13
Design Brochure Design brochure for our product. We want bi fold product design. It must be well printable. 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 22ώρα €21
Artwork for a graphic project Need to prepare a artwork for a graphic project of medicines of our company. All the basic details (detaling and about the product) would be provided. Artwork needs to be produced in a way that draws audience attention about the product. Preffered way is Artwork applications. If you want to have a look at the product then check out [το url αφαιρέθ... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 22ώρα €95
travel brochure brochure designing for travel company 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Μπροσούρας Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 20ώρα €20
Design project I need a designer to create some tiles for FB advertising my products. Approx. 10 tiles to begin with. 46 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 19ώρα €51
Design a corporate Identity Looking for somebody to design me a basic corporate identity for an existing brand. The logo already exists but need to include reversed example as well as the new strap line. The brand is a fire proof company. 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 18ώρα €162
I need some Graphic Design for company CI logo. the company is Data Insight. our business is so called a SIEM software projuct business as a vendor. the SIEM stand for Security Information & Event Managemnt. we Data Insight are doing aggregattin, indexing, analyzing all secutity device evnt like firewall, IPS, anti-DDoS, Anti-Virus and all IT server, network system log data Please give me a very good conceptual design for my company CI. company name is " D... 222 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Nov 22, 2017 Nov 22, 20175μέρα 17ώρα €160
Mascot design and queue card design Need a mascot to be design together with a queue card for customer to be holding. 2 items. Will be using the mascot to distribute flyer. Required different version to be given. Will provide the company logo, name and name card for selected designer to either use or have a better idea of what to design so that it link. Nature of business: selling of durian 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Διαφήμισης Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 16ώρα €51
Tagline and slogan required I will need 3 tagline and 7 slogan. Business nature: selling of durian. Need catching slogan to be use on marketing campaign. Will provide the logo of the company and name for the selected person to come out with tagline and slogan that link well. 18 Διαφήμιση, Branding, Διαφήμιση, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Brand Marketing Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 16ώρα €58
corporate gifting I am looking for 500 qty of a corporate gifting article within the price range of 80-100 Rs. The gift has to be given to managerial positions. 2 Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 16ώρα €398
Packaging redesign Looking for someone to help revamp my packaging for my fine jewelry company. I already like most of my packaging, but want to redo the gift bag. I want to change it from a typical gift bag that I usually stuff with tissue paper, to a gift bag with a flap over the top that is closed with ribbon. Can send pictures of my current packaging as well as the changes I want. 65 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 16ώρα €89
Packaging redesign Looking for someone to help revamp my packaging for my fine jewelry company. I already like most of my packaging, but want to redo the gift bag. I want to change it from a typical gift bag that I usually stuff with tissue paper, to a gift bag with a flap over the top that is closed with ribbon. Can send pictures of my current packaging as well as the changes I want. 1 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 16ώρα €236
Showing 1 to 50 of 1173 entries
« 1 2 3 4 5 »