Ασφάλεια Διαδικτύου Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Internet Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Linux VM box Compromising Very small project (Linux expert can do within 2-3 hours) Need to compromise the vm linux box and attain root level privileges. Additionally there are five flags, these flags are represented as values and are awarded at each point of system compromise. Look for them in home directories, web pages etc. Tips are given to gain 5 flags. Just need some one who capable with kali linux environment. This ... 1 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €80
Code review for ERC-20 token I need a code review with a detailed report for an Ethereum based ERC-20 token. 0 Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα -
Security Assessment toolkit We need to develop assessment toolkit to measure current security posture and how to achieving target based on : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and make it in excel sheet : - make it as questions with ans... 5 Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Λογιστικός έλεγχος, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €212
PreCards website Https website security implementation 6 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου, Web Development Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €29
Ethical hacking services I need help on information on people attacking me personally on the internet. 5 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 16, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €91
Cyber security vs information security I want two pages about different between information security and Cyber security I need it in few hours from now Thanks 12 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 15ώρα €9
Penetration Testing Videos - Burp Suite I need someone who will be able to create a training (Video) on how to properly conduct pentests using burp suite. This walkthrough video should be clearly articulated, video/audio clear and be about 25 minutes but split in 5 video increments. In addition this project I will require a mini contract signed transferring ownership of the video so we can use it as needed. 7 Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 13ώρα €976
Teaching Kali Linux penetration testing & ethical hacking looking for experienced person who can teach me this two topics 8 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, UNIX, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 13ώρα €75
Internet working I need someone whos good at C# and Internet working. 11 .NET, Κοινωνική Δικτύωση, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 4ώρα €25
ion detection system using Cooja I want someone professional in working on Cooja or OMNET ++ or OPNET to Study the effective of attacker behavior in my proposed IDS such that we should have 3 types of attacker behaviors that will be illustrated later. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 15, 2017 Oct 15, 20175μέρα 3ώρα €243
Basic Configuration Pfsense Pfsense V 2.3.4 installed and no configuration. Four ethernet ports. ETH1 - WAN / 22 ETH2 - LAN / 20 Tasks: 1) Configure NAT 1: 1 WAN_a / 24: LAN_a / 24 2) Configure LAN_b / 24 -> WAN_b / 32 3) Configure ETH3 - DMZ 4) Configure WAN_c / 26 - DMZ 5) Install Pfblocker 6) Configure Pfblocker to block all countries except CDIR Portugal and Brazil access LAN_a / 24. 7) Configure VPN serv... 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 14, 2017 Oct 14, 20174μέρα 22ώρα €106
CyberSecurity and Networking expert I need someone with extended Networking, Linux, and Cyber-Security knowledge and experience. Please do not bid if you do not fit, I am not looking for writing skills. 15 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 14, 2017 Oct 14, 20174μέρα 3ώρα €20
information security expert i need the services of a skilled and professional information security expert with a linux background 27 Linux, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 22ώρα €29
zmap.io help. If you have any experience with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], and can start soon, please contact me. 4 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Computer Science Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 19ώρα €401
I need a programmer I am pursuing to develop IoT applications for end-users, so I need a SW programmer to work on this development , we need to design, build , deploy innovative solutions 2 Ασφάλεια Διαδικτύου, Programming Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 18ώρα €19
Intrusion prevention system(IPS) in GNS3 Need to inspect packets using IPS( Deep packet inspection) entering a private network Need to use different types of packets(IPV4/IPV6) 6 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 12ώρα €216
we need to do programming work to reduce and remove negative posts we need to do programming work to reduce and remove negative posts from various websites. Job is on a long term basis, and we are seeking for a security specialist or programmer who can help us in ethical way on this process. 14 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 9ώρα €134
Writing a technical document (Amazon Web Services) AWS We can work over chat, email, but extremely important that if I need to talk to you over the phone or web apps such as Skype you will be available. Requirements: Proficient on IT Security Standard (Network and Cloud Computing such as AWS (Amazon Web Sevices). Attached is the document that we are going to work out of. 23 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Τεχνική Συγγραφή, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 9ώρα €135
track a gmail ip address how to track an annoynomous email may be apipa 3 Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 5ώρα €76
config snort to block all attacks on iptables and make some rules My server is on prodoction he work perfectly this my config: -Snorby 2.6.3 -snort -Barnyard2 -iptable Firewall version ConfigServer Security & Firewall 11.00 Operating system Ubuntu Linux 16.04.2 Webmin version 1.852 Usermin version 1.720 Virtualmin version 6.00 Time on system Friday, October 13, 2017 10:08 AM Kernel and CPU Linux 4.4.0-97-generic on x86_64 Processor information... 3 Ασφάλεια Υπολογιστή, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 13, 2017 Oct 13, 20173μέρα 5ώρα €41
Network Traffic and Binary Analysis Part 1: Drive-by download (DDL) 1. Which domain was initially visited? 2. Which URLs comprise the intermediate chain of requests? 3. Which CVE does this artifact target? 4. What malware instance was pushed to the exploited system? Part 2: Deobfuscation 1. What is the mechanism used to change data into code? 2. What is the virtual address range of the code that performs this transformati... 2 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 14ώρα €48
malware and virus clean in the host malware and virus clean in the host - host has 30 wordpress web sites almost 90% wordpress, most of them are infected with popups , slowness, or sending auto mails. want to recover and get it back 24 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 5ώρα €45
Enable remote access to MySQL server in centos I have a MySQL server that is hosted in my home network. I have admin access to the Window 10 O/S as well as the MySql server. However, am unable to access this from outside my home using the public IP. I am posting this for the 2nd time as the previous freelancer had confirmed that port 3306 is not opened by my ISP. I wanted someone to validate that and if valid, a) talk to my ISP in their li... 15 Windows Επιφάνεια Εργασίας, MySQL, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 12, 2017 Oct 12, 20172μέρα 5ώρα €8
Create and Document a data protection and Security Process We require to create and document processes for data protection and data security in line with industry standard such as ISO 27001 11 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 22ώρα €1590
Vulnerability assesment 1. Create a semi-random risk assessment table for two applications 2. Illustrate the concepts of risk classification, risk ranking and risk review 6 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Εγκατάσταση Ιστολογίου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 11ώρα €20
Long term Project - Technical Writing We are looking hire Content Writers who have written and can write on Internet Security, VPN Original content - Each article about 1000 words - Blog / article / copy writing - 3 to 5 per day (minimum of 50 articles a month) Our budget is 6$ for 1000 words (The low rate is due to quantity involved) Rewriting 3$ for 1000 words Same as above. We will provide the article and you will ... 13 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 2ώρα €99
Secure a software An offline navigation software developed is under development mainly in C++ including 98 standards SDK and cross platforms (Windows CE, Linux, Android). The software is designed to runuse on car multimediaAVN systems; before commercializing the software we need to apply a reliable security and licensing mechanism to protecting the software codes from cracking and reverse engineering. The first ... 12 Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 11, 2017 Oct 11, 20171μέρα 2ώρα €245
internet security internet security 5 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cloud Computing, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 10, 2017 Oct 10, 201720ώρα 43λ €103
Training on IT Security/ Cyber Security I am looking for Indivitual Trainer or Institute to learn IT Security or cyber Security courses example, GSEC or CISSP or anyother training. I am specifically looking for someone only from ISRAEL. Basically i am looking for someone who can train me and mentor or give guidance on IT Security career path. I am a working processional in IT Infrastructure now looking forward to move on IT Secur... 15 Ασφάλεια Ιστού, Εκπαίδευση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 10, 2017 Oct 10, 20179ώρα 36λ €910
Linux Capability: tutor Help to complete tasks on Lab. Excellent command / highly proficient in spoken and written English [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]~wedu/seed/Labs_12.04/System/Capability_Exploration/[το url αφ... 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ubuntu, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 10, 2017 Oct 10, 20174ώρα 34λ €8
a literature review I need a literature review to be done for a research, details will be provided in private chat 62 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Μάθηση μηχανής, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Λήγει €29
Developping TOR website + bitcoin escrow payment system Looking for a webdeveloper that has experience in developping and securing TOR websites. What I need to be fixed: -fully functional website -back- and frontend Also I need a integrated automatic escrow bitcoin payment system. Remember: - tor website, so no javascript coding allowed - TOR knowledge required!! So anonimity and privacy must be guaranteed 14 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Bitcoin, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €1273
Remove go.pub2srv.com pop-up ads + Malware from Wordpress Site My site has been infected with injection scripts that need to be removed and cleaned. 34 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €35
Hands on project in security domain I need to create and simulate a project related to security topics. below are few of my topics, but if you have anything better than this, we can select that as well : i)IT Security ii)Cloud Security iii)Security of IoT iv)Data privacy v)Cyber Security Duration: Nearly 70-80 days. Note: I do not any tool to simulate the project, so when bidding, make sure you have the tools or can use onl... 9 PHP, Cloud Computing, HTML, Συμμόρφωση, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €165
Need to analyze traffic of my android application I need to analyze network traffic of my android application 27 Ασφάλεια Ιστού, Android, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing Oct 9, 2017 Oct 9, 2017Έχει λήξει €504
Gve me hacking advices during hack competition and we split over $1500 US. The participants (we) are presented with a so called Capture the Flag (CTF), in the form of a simulated, virtualized network. Our job is to hack it! The participants don’t attack each other, their task is to hack and break the different challenges presented for them. There is no active defensive side. Instead your job is to penetrate into the (rather passive) simulated network by completing ... 11 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Red Hat, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €157
CISSP Training - open to bidding I am looking for Hire CISSP training for 14 days training project for very well known firm. And ready to pay on per day basis. Training has to be delivered in Delhi from Tuesday 10th October. 0 Ασφάλεια Υπολογιστή, Συγγραφή Αναφοράς, Cisco, Διαχείριση Κρίσεων, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει -
Network security Intrusion Detection Deadline on Friday 14th October 2017..... Netassist is multinational company based in Colombo and the branch office in London. The main server environment and disaster recovery plant, web server located in Colombo. And two data centers in each location for high availability purpose. They use hybrid environment for mail server with Office 365. The main office network connectivity and the internet ... 4 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cloud Computing, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €40
Read description first, Write IEEE paper - -- -8 pages needed ( how much per page or per 100 words ) -IEEE format using Latex -I have already some pages but it needs more content, grammar and constructions, graphs , References, and to make it better quality in general . 11 Python, Μάθηση μηχανής, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Επιστήμη Δεδομένων Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €124
Cloud Security Article I need an information security research article about cloud securtiy. The articles must have our company marketing at end. Only people with relevant expertise in information secruity apply. We need it urgent within a day. 15 Ασφάλεια Ιστού, Έρευνα, Cloud Computing, Article Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €22
MISP and Linux configuration and tutorial Looking for someone with wide knowledge and experience with MISP (MISP - Malware Information Sharing Platform and Threat Sharing) 1. Explain how to install and configure MISP on UBUNTU. 2. Explain MISP, how to use, what can be done with it, how to configure and what configurations are avaliable. 3. hardening linux security. 4. hardening MISP, EMAIL SERVER, MARIADB security. 5. Explanations about ... 3 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ubuntu, MariaDB, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 8, 2017 Oct 8, 2017Έχει λήξει €143
Research proposal Need some research proposal for any one of the below security domain could be : i)Security of IoT ii)Cloud security iii)Cybersecurity iv)Mobile application security v) application security threats vi)Data Security Note: Research proposal would be just 1 to 1.5 page answering two questions ; i) State the research problem ii)What is the significance of tis research Note: Due by 11th O... 47 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Συγγραφή προτάσεων/προσφορών, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €68
Lab – One-Way Hash Function and MAC Answer questions from task 1 to task 3. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]~wedu/seed/Labs_12.04/Crypto/Crypto_Hash/ 5 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ubuntu, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 7, 2017 Oct 7, 2017Έχει λήξει €31
Research work related to Identity Based Encryption (IBE) and Elliptic Curve Cryptography (ECC). Research work related to Identity Based Encryption (IBE) and Elliptic Curve Cryptography (ECC). Need professional with expertise in security architecture – Network security, application security. Deep technical experience in Security/Identity based Encryption (IBE) and Elliptic Curve Cryptography (ECC). Encryption expertise, HSM (Hardware Security Modules) 5 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Κρυπτογράφηση, Μάθηση μηχανής, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €41
ShoppingPost Security Vulnerability We have an android app and a home page. We would like a professional security professional to find vulnerabilities and help us fix them 11 Ασφάλεια Ιστού, Apache, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Έχει λήξει €10
digital forensics develop a hypothetical digital forensics case. investigate on it and write a whole report. 6 PLC & SCADA, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Υποστήριξη Γραφείου, Βιομηχανική Μηχανολογία, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €301
Cyber security for unmanned systems Please write a research project on Unmanned Systems security. 32 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €113
Build a report : information securities and policies Build a report : information securities and policies based on the questions provided. Due: 6th October, 12 pm CST. Note : Place the bid only i you can deliver the project by due date 9 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, ISO9001, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €36
Information securities and policies Approximately 5 pages report need to be created based on the questions given. Due by : 6th October, 12 pm CST (Chicago) 16 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 5, 2017 Oct 5, 2017Έχει λήξει €241
Applied Cryptography Please look at the attached PDF. The successful candidate must know DES and other cryptography methods to be able to finish the task 10 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 4, 2017 Oct 4, 2017Έχει λήξει €114
Showing 1 to 50 of 186 entries
« 1 2 3 4 »