Ασφάλεια Διαδικτύου Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Internet Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Animated GIF banner creation Hi I need banners for my site like homepage banners and inner pages Need a homepge banner for cigarettes website, including text, quality logo, and related image Bid is for 2 banners, for homepage 12 PHP, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 17ώρα €32
Optimise site loading speed need to optimise site loading speed through optimisation of images, minification etc 28 PHP, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 16ώρα €51
online security and pentesting Need talent person help me with the issue of online security and pentesting 20 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 16ώρα €405
website security audit report from CERT- Empaneled agency We are looking for website security audit report by CERT Empaneled agency 1 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Διαδικτύου May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 6ώρα €28
need advice on pc, network file recover and deleted file, hacking i need some advice on something that was deleted . can it be done remotely and can we trace back the deleted file even from the recycle bin. how many percentage and so on.. 11 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 23, 2018 May 23, 20185μέρα 6ώρα €15
Ethical Hacking - Hack my website I want a hacker to hack my website and tell me the 'open doors' so that I can fix those. It should be detailed hacking. You should be a good hacker who can hack website. Website is in PHP. We will host the website on a demo server for hacking. You will not get access to code. 20 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου May 22, 2018 May 22, 20184μέρα 7ώρα €455
Project for Dmitry T. Hello Dimtiry! I am an network engineer and I need to extract protocol descriptions from a binary file. It probably uses protobuf to pack messages. I need those discoveries to setup firewall in our infrastructure. Your goal would be to extract all mesage types and their payloads from the binary file that is used in TCP communication. The binary file is compiled C++ program for Linux or Windows.... 1 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Λογιστικός έλεγχος, , Κατασκευή Παιχνιδιών, Ασφάλεια Διαδικτύου May 22, 2018 May 22, 20186μέρα 23ώρα €150
Pentesting web application attack methodologies Http methods 15 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 17ώρα €122
MarketResearch Research on the size of the cyber security training market size. Competitor analysis of cyber security training. 33 Ασφάλεια Ιστού, Έρευνα, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς, Διαδικτυακή Έρευνα, Ασφάλεια Διαδικτύου May 21, 2018 May 21, 20183μέρα 6ώρα €23
Online gaming website and mobile app I need a new website and possibly mobile app. I need you to design and build a website and maybe a mobile app for my online gaming business. 43 .NET, Mobile App Development, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Ασφάλεια Διαδικτύου, Payment Gateway Integration May 20, 2018 May 20, 20182μέρα 20ώρα €2254
Cyber Security Task I have a Cyber Security Task - Only White-Grey-Black hats Only. 27 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing May 20, 2018 May 20, 20182μέρα 14ώρα €81
Personel Mail / PC security I need to secure my personal mail and data. 18 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 20, 2018 May 20, 20182μέρα 2ώρα €97
Security analysis of existing cryptographic system The protocol is implemented using ECC based PKI scheme. I have to evaluate the scheme in terms of complexity (operations in each phase) and security (how it will resist certain attacks) 9 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Κρυπτογράφηση, Ασφάλεια Διαδικτύου May 19, 2018 May 19, 20181μέρα 20ώρα €306
Networking Expert Wanted Expert of networking wanted but domain expert is required Bulk work assured 7 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 19, 2018 May 19, 20181μέρα 9ώρα €89
Networking /Security/ Project:- Proposal, Development and Report 1-3 year Experience required: Python or Ruby or C Language Depth Information of TCP/IP Academic Writing, Technical Report Writing (Documentation) Configuring and Maintaining IDS:- Snort, Suricata Firewall Rules, IPTABLES Checking Vulnerabilities WINDOWS, LINUX. Knowledge of DNS LOOKUP Tools 15 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 18, 2018 May 18, 201819ώρα 34λ €387
Job management I need you to develop job management software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. And develop it for android and ios. 19 Java, .NET, Windows API, Ασφάλεια Διαδικτύου, iOS Development May 18, 2018 May 18, 201815ώρα 4λ €113
I AM LOOKING FOR NETWORK ENGINEER WHO CAN HELP ME WITH LUMINATI TOOLS AND APPLICATIONS I AM LOOKING FOR NETWORK ENGINEER WHO CAN HELP ME WITH LUMINATI TOOLS AND APPLICATIONS [login to view URL] 4 Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 18, 2018 May 18, 201813ώρα 52λ €14
Website Malware Removal Expert Required I need person who check website error and tell me the solution. I must fix this by myself. Before applying for this project be aware that i am not awarding project, until my problem is fixed. If person dont accept condition then please dont apply for this project. 33 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου May 18, 2018 May 18, 201811ώρα 53λ €108
Help with my failed web PCI compliance My PCI Compliance has failed on 2 counts - can someone help me resolve this? See below.... 1. "This web server is reachable through a reverse HTTP proxy." 2. "According to its banner, the version of OpenSSH running on the remote host is prior to 7.6. It is, therefore, affected by a file creation restriction bypass vulnerability related to the 'process_open' function in the... 7 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 18, 2018 May 18, 20187ώρα 2λ €159
Social Media Marketer need more info i will give you inbox 20 Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Ασφάλεια Διαδικτύου, Instagram, Instagram API May 18, 2018 May 18, 20183ώρα 4λ €15
Project for Willy W. Hey theree 1 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, , Ασφάλεια Διαδικτύου May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 1ώρα €28
I need a private hack just for me. I need someone with high coding skills or someone that wants to show off his hacking skills, i've been testing hundreds of hack already and made a lot of Top Globals with them in many games without getting banned or even someone be suspicious at me, so i wanna see what you are all about, private cheats are said to be the best but i think if only they are made by a proffessional. 7 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €780
Fix security / hacking issue discovered by bug bounty Hello, I have a security problem with my website; I believe it is a SQL injection. Some data may have already been lost. I have details from the bug finder. More details can be provided. Please apply if you are well versed in security/hacking issues. Thanks 24 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, MySQL, Ασφάλεια Διαδικτύου May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €107
I would like to contract a hacker I need an experienced hacker to test some internet systems 18 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €398
Reporting a relating security audits and controls, security standards and security best practices. IS Security & RIsk Management The report will include DR and BCP, and risk analysis of the identified risks and threats. 26 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Ασφάλεια Διαδικτύου May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €250
security service All over the Jalandhar ,Punjab are provided security support to various Places( Industrial,School and college, Hospital ). 6 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €332
Setup Security for our Azure subscription The Australian Physiotherapy Council (Council or APC) is the only accreditation authority to guarantee the standards for physiotherapy in Australia. We achieve this by accrediting Physiotherapy Education Programs in Australia. Another big part of our work comes from assessing overseas candidates who wish to come and practice physiotherapy in Australia. APC's main application is hosted on ... 3 Ασφάλεια Ιστού, Cloud Computing, Azure, Windows Server, Ασφάλεια Διαδικτύου May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €822
Iam Need some help in building a project for computer science and Network security. Project - Security Analysis for User online behavior on any web application. I am planning to build a project on Security Analysis for User online behavior on any web application. Computer science and Security documentation skills are needed. 4 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €136
Generate Inbound calls for Tech Support. Geography - US, Aus, UK We are a Tech Support Company, with over 150 employees. We're looking for professional teams to generate and manage a regular call volume for our Sales Team. Regions: USA, Canada, Australia, UK. Call volume: Currently we need an additional 500-700 calls per day, with a capacity to expand to over 2000 calls. Awaiting suitable proposals for the campaign. Regards, Saurabh Khan... 0 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Οδηγίες, Τεχνική Υποστήριξη, Ασφάλεια Διαδικτύου May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει -
Find Security theft in my website I Want to find security loop holes in my website and how can a person brake my website security and access database. 14 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, MySQL, Ασφάλεια Διαδικτύου May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €83
Project for Prabitra B. Hi Prabitra B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, , Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 15, 2018 May 15, 201811ώρα 44λ €6
Security researcher with expertise in software development needed Security researching with heavy expertise in analyzing software and developing software. 8 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €334
Website was hacked. I need it fixed Website was hacked. I need it fixed 55 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €217
cyber security expert I need an experienced freelancer to do vulnerability assessment of my website and provide me the required security suggestions. 27 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €24
Project for Juan M. Hi Juan M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Matlab and Mathematica, Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Cisco, , Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €9
Bussiness Plan Doc I need some help with my business Plan Doc 16 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επαγγελματικά Σχέδια, Ασφάλεια Διαδικτύου May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €130
Project for Cristian C. Hi Cristian C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, , Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 10, 2018 May 10, 2018Έχει λήξει €11
Create a hack por PUBG 1. developing a secure hack for PUBG game includes player ESP, Player Health, Player Distance, Items ESP, Aimbot, Norecoil and no sway. 2. Bypass BE antihack engine 3. should have knowledge in dll injections and external overlays 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Ιστού, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ασφάλεια Διαδικτύου May 10, 2018 May 10, 2018Έχει λήξει €96
Network & System Administrators - Configure & Setup network and servers The project involves setting up a linux servers, firewall, web servers, virtualization host, VPN and implement security measures for a private cloud. Total of 3/4 servers. 14 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Virtualization May 10, 2018 May 10, 2018Έχει λήξει €1933
Fight Virus Ptogram we are technical support company removing viruses and other computer issues. need to setup adwords following a competitor website. 3 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €21
Trainer for Ethical Hacking Looking out for a Freelance Trainer for Ethical Hacking for our client at Chennai. Chances of getting periodical assignments. Training has to be executed at the client site. Rates will be on per day basis. 3 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €250
Ethical hacking I need a teacher or someone who wants to teach me some CNO , CNA , CNE 6 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Κρυπτογράφηση, Ασφάλεια Διαδικτύου May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €19
pc security need pc security infotmation thanks 24 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €42
Remove Virus from server Server is infected with Dirtycow virus. We need to remove that as soon as possible. 22 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €76
Growth hacker Needed! Hey Guys, We are looking for a growth hacker who can help us to acquire Instagram Influencers in a smart and efficient way, through a tool or other smart techniques. Let's connect! 8 Ασφάλεια Ιστού, Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €481
Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου May 6, 2018 May 6, 2018Έχει λήξει
secure networks Wear-IT-All is a department store chain which is evolving in textile market due to its trend setter clothing products. The company has recently decided to host a web server in their network to account for an online shopping portal in order to cater increased demand for products and to strengthen its market. The company deployed a flexible, popular and open source http server - Apache 2.0, whic... 16 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Ubuntu, Ασφάλεια Διαδικτύου May 6, 2018 May 6, 2018Έχει λήξει €171
Network & Security Implementation New Project implementation of networking, all kind of network devices. Project of new company network and security setups. • Configuration and Implementations and monitoring Firewall TZ600, NSA 2600, 3600, 5600 FortiGate Firewall 300C and 500D • Configuration of the networking devices of Cisco 1921,2911, 4300. • HP Switches 1910, 1920 ,5500, 5100, Cisco switch 3600. • ... 16 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 6, 2018 May 6, 2018Έχει λήξει €382
Proxy Developer Needed w/ Automation Skills Logging into my server and proxifying all ipv4s available and then exporting that list to a .txt file. 1. Proxy process must include user:pass option and IP authenticated option. Very simple for experienced proxy developer. Please message me with experience. 6 Linux, Ubuntu, Debian, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου May 5, 2018 May 5, 2018Έχει λήξει €101
required Cyber Security Professional You must be CEH Certified, having strong skill on cybersecurity. Have to teach our students online. Interested candidates can submit your proposal. 6 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου May 5, 2018 May 5, 2018Έχει λήξει €8
Showing 1 to 50 of 416 entries
« 1 2 3 4 5 »