Ασφάλεια Διαδικτύου Δουλειές και Διαγωνισμοί

.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Internet Security Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
uggo drinks i want 3 sales manager for my product i want one staff for my online business setup 2 Ασφάλεια Διαδικτύου, Sales Promotion Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα €295
full website with erc20 Hi there, We are looking for someone who can do either Python, C# or Perl webprogramming with MySQL/SQL database support for an new project. ERC20 needs to be fully integrated. Looking for a editable landing and site (responsive) Admin system for site management, member management and fee management. Member login for viewing amount of tokens, see the referals and the gain on referals per ... 24 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Apache, MySQL, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 19ώρα €7840
Many Phishing Attacks to My Site We have hacking problems with a site that is hosted in Godaddy [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] (Wordpress) on several occasions have uploaded files that have put the site as phishing which has caused us problems, we h... 31 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 7ώρα €122
Vulnerability detection on Wordpress I need some people with experience on computer security and wordpress to detect a security hole on my web site, I have problem with a phishing virus. 37 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 6ώρα €35
Metadata extraction, analysis and review Hi, i need to extract, analyze and compare metadata for a number of emails. 10 Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 22ώρα €42
Server migration and configuration We are moving our server. The running include: - apache2 with MySQL and PHP extensions - postfix + addons (spamassassin, clamav etc.) - VSFTPD - Ruby On Rails A few more minor apps. There are a few virtual domains running on it via apache and on postfix/mail. The migration is from debian 7 to debian 9. What I will need you to do is to: - create a suitable environment to host all the e... 21 PHP, Linux, Apache, Debian, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 22ώρα €99
Private Investigator/ Detective Wilsons Detectives is looking for private investigators skilled in or willing to train in cyber security, agent provocateurs, asset tracing, communications monitoring, due diligence, forensic investigation, honey trap, infiltration, interviewer/ statement taking and surveillance. Salary ranges from £80,000 to £110,000 annually depending on their skills and experience. It is essential ... 8 Έρευνα Επενδύσεων, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 21ώρα €550
Recover my server and remove malware My server doesn't work properly because malware... I need someone to clean the server and get it work normally 32 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 20ώρα €35
Multi currency mining pool I require the following: 1. Recommendation for efficient server (VPS) deployment in multi-location (eg using amazon, google, MS server, Alibaba cloud, instances in different locations - your suggestions are welcome and show your knowledge) 2. Installation and configuration of php-mpos see ( [το url αφαιρέθηκε, συν&delt... 7 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα 14ώρα €134
Search a virus / malware expert Hi searching a virus/malware experct. Let me know if you are a developer that have knowledge in that area. 21 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα 5ώρα €30
MPLS VPN vs Public Internet report includes comparison between MPLS VPN and the Public Internet, include the Packet Tracer file and full network configuration for both of these types. 20 Επεξεργασία Δεδομένων, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Computer Science Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα 3ώρα €106
Security Check for my CloudLinux Hosting Server I have a Dedicated CloudLinux Hosting Server with around 100 websites hosted: 1. I need my server to be checked for any security vulnerability and provide a good overall security report, also optimize, configure and fine-tune the server settings where required. 2. We are facing phishing attacks especially for a few websites, we need to know if it is a server issue or a website issue. 3. Emails... 8 Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα €94
System Security Consultant Needed We need a consultant who can help us compile a security classification document for our web application. One of our customers is a large Swedish government agency and they need a classification of our application. There are many technical questions to be answered relating to security procedures, encryption etc. Many of these questions are beyond our understanding so we need help to compile the a... 20 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 19ώρα €344
Need Help Finding Security Vulnerabilities Need Help Finding Security Vulnerabilities. You will not get access to the server. If the Vulnerability can be proven then you will receive a bonus. You will receive the url in chat. Thank you and I look forward to working with you soon. I have many of these projects and can prove constant work for the right person. 44 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 16ώρα €869
Crypto Wallet Portal BTCTENT.com What i need is : •A secure Crypto website that accepts deposits from the public and store their coins •A payment network which let them transfer crypto-currencies to each other fast and securely Secure Crypto Wallet Abstract Virtual currencies and mobile banking are technology advancements that are receiving increased attention in the global community because of their accessibil... 47 PHP, Ασφάλεια Υπολογιστή, Bitcoin, Ασφάλεια Διαδικτύου, Blockchain Dec 11, 2017 Dec 11, 20171μέρα 23ώρα €1225
Network Security IPS/IDS Firewall Engineer Looking for a support who have a experience in Provisioning , Monitoring and Management of Firewalls IPS/IDS 23 Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 9, 2017 Dec 9, 201717ώρα 12λ €416
detect stepping stone intrusion need a sample cyber security project to detect stepping stone intrusion 6 .NET, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 9, 2017 Dec 9, 20174ώρα 2λ €332
A Survey to showcase IMPORTANCE of CISO in an Organization Most companies don't hire a CISO- Chief Information Security Officer. Conduct a Survey of the Cyber Security leaders and capture results. Purpose of the survey is to highlight o How CISOs can justify their budgets o CISO and their importance in modern organizations. o 5 Biggest challenges CISO faces o How to make CISO equip to get a buy-in from the board for their plans and budgets. ... 8 Έρευνα, Research Writing, Έρευνα Αγοράς, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €341
Malware removal on our websites main domain and subdomain we need our website cleaned from Malware it has been suspended by our host. there is a main domain and some subdomains we have all hosted on. we need it cleaned we need the Black lists removed from google and other search engines also. and we would like to find out where it came from IE last website we had developed? 47 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €108
Our Server files are infected with a virus, need help removing and cleaning Hi Freelancers, Our server has multiple sites and our server keeps getting suspended from our hosting because a script keeps sending out spam email. I need an experienced freelancer that has experience in security to help us clean these files and detect the problem. The hosting already sent us where the bug is, but they said it could be other back doors open for the same problem, if you ... 17 PHP, Ασφάλεια Ιστού, HTML, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €36
ICND2 Tutor I recently passed my ICND1 exam and now want to clear my ICND2 exam. For this I am looking flr someone with great experience in the networking field and someone who would have preferrably cleared the exam or know the content involved. The classes will take place everyday and payment will be made in AUD dollars. 10 Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €43
malware analysis The project is about analyzing different kinds of malware statically and dynamically. And about creating malware using virus generator and testing them. There is a report writing part as well. Please contact me for more details. 8 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €236
pfSense network and firewall expert wanted! We search for an expert who can design a new pfSense firewall system for a datacenter. Your job is to document the existing Cisco ASA network and to provide the documentation for the new pfSense. Also part of the job is to consult us in a new solution how to setup best the new network for IPv4 and IPv6. Also part of the job is to share us how you want to document NAT and firewall rules and ho... 14 Διαχείριση Συστήματος, Cisco, BSD, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €33
Read Description First ( Analyze Three Graphs ) - Bids from (Pakistan,Kenya or India) will not be accepted -Less than 500 words analysis between two papers -I wrote 500 words but they need better analysis based on three graphs -Machine learning terms 4 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Αναλύσεις, Στατιστική Ανάλυση, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €32
computer security assessment for a small project Assessment on a computer security project with experienced programmers 12 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €29
is anybody familiar with hawk headers? I want someone to help me generate hawk auth headers with mac and nonce. I will explain more to someone who has experience with it. 0 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει -
Security expert wanted Remove a malicious software from a website / server! Security expert wanted Remove a malicious software from a website / server. 1 of our servers is running at 100% of processor speed and sends out 1000 malicious mails per day. You remove all malicious software so the server does not send mail and is running normal again. Our machine is a Cent OS 7 machine with Direct Admin. BUDGET 30 USD 19 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €23
DNS / HTTP / HTTPS and website accessibility health audit and advice I am looking for a technical evaluation of my servers and main domain names DNS health and accessibility. I have had some reports of DNS issues or HTTP accessibility issues and need some high-level technical assistance / scans / reports to locate any issues. The dns of the server was configured over 6 weeks ago so propagation should not be the issue. Thanks 18 Linux, Ασφάλεια Ιστού, DNS, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €41
Computer security It is a micro project based on the personal computer security . 21 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €21
PCI - DSS approved on a case-by-case basis by a PCI QSA PCI - DSS approved on a case-by-case basis by a PCI QSA The PCI DSS 12 requirements are as follows: 1. Install and maintain a firewall configuration to protect cardholder data. 2. Do not use vendor-supplied defaults for system passwords and other security parameters. 3. Protect stored cardholder data. 4. Encrypt transmission of cardholder data across open, public networks. 5. Use and regula... 12 .NET, Ασφάλεια Ιστού, SQL, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €3780
Recover suspended Twitter accounts i need some proficient in twitter accounts recover, to recover multiple suspended twitter accounts, its a business accounts 7 Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €30
Review website for security vulnerabilities I am a startup founder who has no technical experience, looking for any developer or researcher with good web security expertise to review my business's website. I am concerned about any vulnerabilities which may compromise the site's normal functioning and/or expose sensitive customer details. The website is: [το url αφαιρέθηκ&epsi... 4 Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος Ιστοσελίδων Dec 4, 2017 Dec 4, 201718μέρα 17ώρα €26
perform a search on the web for articles and stories on social engineering attacks or reverse social engineering attacks.Find an attack that was successful and describe how it could have been prevented perform a search on the web for articles and stories on social engineering attacks or reverse social engineering [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] an attack that was successful and describe how it could have been preven... 16 Ασφάλεια Ιστού, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €95
Research(Report) about latest virus i want a report about latest virus please notice that "The virus MUST be new" In the report I need the following points: - what the virus can do ? - How can i protcet my self from this virus? - References # I need 5 pages only 36 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €46
Security checks and vulnerability fixing for WordPress site and VPS hosting This is a simple project for security checks and vulnerability fixing for WordPress site and VPS hosting, Provided file with vulnerability lists that need to be fixed on the WordPress site and VPS hosting. project shall be closed only after closing that list of vulnerabilities. 20 Linux, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €23
Mathew senior project I need a 5000 word project discussing the two main points in the Mathew file, in addition to that I will have to be able to present the situations with the hardware (iphone, galaxy) itself in front of the group. plagiarism is not an option. the senior project file has the first draft submitted to give you a clear idea of what needed to be done.( the problem can be changed if you wish to do so)... 0 Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει -
Large group VPN infrastructire with SoftEther We are going to build a group of VPN server in different locations. We need a Linux network professional to design infrastructure for the following purposes: 1. Internet routing 2. Failed over 3 Load balancing 4. Against Censorship and blocking to VPN server 5. Easy maintenance, backup, and restore He / she will need to install OS and SoftEther server, link up the servers through virtua... 12 Διαχείριση Συστήματος, Linux, VPS, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €278
MiBPHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted and Configuring SASL authentication for memcached in 2 plesk Centos 7.4 servers MiBPHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted . Need to correct in order to run magento2 compile command Configuring SASL authentication for memcached in 2 plesk Centos 7.4 servers. Check memecached configuration and correct memecached security. Report before and after the task. We have to wait report (automatic message) for the next 24 hour from servers' hosting co... 1 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Apache, Plesk, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €43
DDOS Attack Issues We have a DDOS attack that seems to only be attacking the home page.. We are moving to another server soon which would be able to handle this issue no problem, but in the mean time I need a solution to this issue. I am sure there are settings in ISS on the widows server, but I do not want to interfere with legitimate traffic or spiders such as google or bing bot. I see no where I can limit conn... 20 PHP, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €134
Write a report on Information Security Write a report on Information Security 36 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, UNIX, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €32
WSN routing protocols With Cryptography in Omnet++ Implement some routing protocols codes in WSN within specific Cryptography to extract some measurements. making project running on my laptop. 3 Ασύρματη Σύνδεση, Mac OS, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €295
Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει
create simple app for connecting teacher and student i need apps to connect teacher and student we will need admin page payment with balance(need to be secure) register login home page directly chat to me now.. 40 PHP, Mobile App Development, Android, MySQL, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €470
IOT Security Hello, I'm looking for PHD proposal in Internet of things area ( security, cloud computing ... ). The proposal should be submitted within 4 days . Please contact me if you have any further questions. Regards 23 Cloud Computing, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €97
Urgent help to write best practise about IT and Digital Security (within 12 h) I got 10 topics that I need some content for what is best practise for a software developer company (with a staff of 50-100): 1. Best practise of "security organization and governance structure" 2. Best comply with General Data Protection Requirements (GDPR) 3. Best way to "identify and manage the information security vulnerabilities in your IT systems, including change managem... 17 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €126
Identifying violators in RADIUS / Wireless Access Gateway We are running university Wifi networks, with NATTING. Need to identify the end users for access violations getting reported on the basis of time stamps / port details. 2 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €151
Looking for a devloper who is expert on security bulding We have an in house tool build for an end to end solution. It is build using cake PHP, and right now its very low on security and vulnerable to cracked by a hacker. So I am looking for some one who can add a security layer to our tool so that it cannot be hacked or cracked easily. As it will hold all the information of our client from financial to Project codes. The company or a individual shou... 28 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, HTML, Ασφάλεια Διαδικτύου Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €883
Penetration Tester-- Remote Based We are looking for a passionate and skilled pentester, who is full of confidence in fulfilling client’s expectation. The reward is depend on your technical skill, and I can guarantee you will get a good pay if you have strong ability to complete the task as required by client. The basic skills for this role are one or more of the following: Internal/external penetration testing, wireless ne... 11 Ασφάλεια Υπολογιστή, Δοκιμή Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Διαδικτύου, Penetration Testing Nov 30, 2017 Nov 30, 2017Έχει λήξει €3109
Expert Needed: Professional Consultant (IT) I am seeking to hire an expert who wants to earn extra revenue consulting with my business partner and I. Essentially you will be paid by the hour to help us understand different fields of technology better & teach us how we can apply them our business model in the most effective way possible. I run a proxy company which specializes in selling proxies to customers who engage in the limited com... 23 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €32
I need Penetration tester for my website Hello, I need an expert to test my website security and give me the solutions. 45 Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Διαδικτύου Nov 29, 2017 Nov 29, 2017Έχει λήξει €354
Showing 1 to 50 of 261 entries
« 1 2 3 4 5 »