WordPress Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you harming the success of your project or business by spending too much of your time struggling with WordPress, trying to get your site to look and work as great as you know it can? Even an entrepreneur who is confident with WordPress could get buried beneath the pressure of trying to keep on top of all the latest themes and plugins while trying to keep their site feature rich and looking great.

Maximise your potential to develop your business into something special by taking away the pressure of WordPress development from your already heavy workload. Get back to the core of your business, get back to developing your product and pleasing your customers, get back to doing what you love.

With Freelancer.com you have access to the best WordPress developers from around the world with just a few clicks. By posting a WordPress project right now you will start receiving bids in minutes from some of the most reliable and experienced WordPress developers on Freelancer.com who can help you create the site of your dreams.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a WordPress Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
fix website issues, wordpress I have a website that does very well in search engines; however, recently it has been experiencing some issues of website speed based on some tests we have run. It used to get A-'s and B's in the speed ratings. Now it is getting C's and D's. I would like someone to look into why this is happening and fix it as well as let me know of any other things we can do to improve the ... 1 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα23ώρα 58λ €245
Pictition Hi Res output - open to bidding Need high-resolution imagery of our mosaic for use in marketing materials. I will forward files if interested. 13 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €137
WP Plugin based on API Hi there, I want to get a plugin developed based on API code from another website. Everything will be provided to you. Exact details in chat. Thanks 27 PHP, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €136
Install wordpress on localhost I have Window Server 2008. XAMPP is installed. MySQL is available. I want to get Wordpress installed on my machine. 18 WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €2
Create WordPress Plugin Hi guys, I need a wordpress plugin that will give me a schedule calendar, the option to select the subject, and level. It should also reflect how many slots are left available, and booking can be done onsite. It would be good if we can include a payment option, but otherwise, we can skip that. Once the client has made the booking of a seat, an email will be sent to the operator to check further... 21 PHP, Mobile App Development, WordPress, CSS, HTML5 Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €108
Build a wordpress website I am building a camera rental website. I have started building on free one page theme, but I don't have the skills to finish it. 44 WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €130
Outdoor Sporting Scene I built the basic design of my project already, but it was through Godaddy and some of the options I want on my site are not available on their platform. So I want to build a wordpress website for outdoor sports, where I am able to input the main content (pictures and descriptions) and users are able to give and read reviews. 7 SQL, WordPress, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Αγγλικά (ΗΠΑ) Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €1045
Shopify e-commerce I need shopify re-configured. 13 WordPress, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρονικό εμπόριο, MySQL, Shopify Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €30
Hire a Website Designer -- 2 We are looking for someone to update our website. The website is complete and has all of the content that is necessary. We are just looking for a company to give it a facelift. Make it look new and dynamic. Change out images, fix spelling/grammar errors and perhaps convert it to a wordpress site. Lowest bid wins. We would like to see a mock design on the homepage before we hire a freelancer. Requ... 52 PHP, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €372
my project Design a logo 14 PHP, Mobile App Development, WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €86
508 Compliance We have a large site that we need to make 508 compliant. We would like 5 pages updated and information on how to complete the rest, because we have a small budget. 12 WordPress, Συμμόρφωση Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €424
Upgrade an existing website I already have a website. It has to be upgraded because my business changed name. It needs a new domain name and some text and pics have to be [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] needs some SEO. 77 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €125
Web development I need my website re-configured. We have a kludgy custom build on a Symfony/MySQL base (now outdated). As a result of some unfortunate attempts to optimize code, the ability to add inline images to the templates (which was accomplished using TinyMCE) is now borked. It's unclear whether this is an issue relating to an outdated version of TinyMCE, or whether it's just a file pathway iss... 27 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, MySQL, Shopify Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €332
Build a New part to existing website So currently in the process of setting up the new website www.foodnzdelivery.com. This is a food delivery much like Uber Eats, Just Eat, Door Dash, Deliveroo etc. The website does not currently have a Driver Side/login and this needs to be created. When a driver logs in they are able to have their own dashboard And Can see LIVE what orders are coming in. They see the restaurant name And pic... 28 PHP, Java, WordPress, MySQL Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €108
music artist website and facebook page CREATIVE PEOPLE ONLY. I am a music artist would like to make a modern looking website. have music , video, photo, blog, easy for me to add and manage . seo friendly .register page. also link and make my facebook page. very clean modern simple design. 49 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €143
Code landing page with submission form. I have a few simple landing pages I need coded into wordpress. Its pretty simple, however I need them done fairly quick. 49 WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €108
customize a wordpress theme I have a theme already just need help customizing it nothing major. 87 WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €107
Hire a WordPress Developer I need help setting up a video sharing Wordpress theme I purchased. Moreover, I need the platform to have interactions with the video, live chat, and user sign up. 78 Javascript, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €863
Develop a Interactive Google Map With Categories Checkbox and Pins Location 1 - Add the address on the map 2 - Add the pin points on the map with description of: DISTANCE TIME, ADDRESS AND LOCATION NAME See in action: https://www.storiaimoveis.com.br/lancamentos+apartamento+1-quartos+brooklin-paulista+sao-paulo+AVzK6PJEOMvlKb0ChUtw This needs to be EASY for the person to add the address and the pins with the 3 descriptions you can use a existent plugin but needs to... 13 PHP, Javascript, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €110
Provide SEO and Properly Configure Yoast SEO Premium for All Pages, All Products, All Posts Provide SEO and Properly Configure Yoast SEO Premium for All Pages, All Products, All Posts for, see link: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] -- must be professionally done, no sloppy work. Payment will be released once ... 26 SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €143
Hire a WordPress Developer I want to hire a WordPress developer more details with the selected Freelancer. 30 PHP, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €4
Website Design for Cyber Security If any of the below points are missing, you will not be shortlisted. 1) We are looking to create a very attractive website. 1a) The content is ready we will just need to integrate with the design and process publishing it. 2) Your past experience and samples are required, which will assist us in making a decision. 3) We are going to have 2 more websites in the next 6 months so price co... 40 Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML5 Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €166
woocommerce subscription assistance Our wordpress site uses woocommerce subscriptions to grant access to "groups" which control the content that they can access. we have an error which has set all recurring payments to manual and stopped collecting income, whilst still allowing access. a php error is preventing the manual collection of payment and the automatic payment function to be re-applied to each user. i have tr... 26 WordPress, WooCommerce Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €19
Auction site (enchere) Hello, name: B(e)Auction I need website for auction with wordpress or java jsp. Description: This is a website dedicated to organizing exclusively through the internet, auctioning of automotive clothing and fashion accessories. The site is not to be compared to a site such as "EBAY". Indeed the company alone will have access to the sale of products, it is not a site open to everyone... 36 Java, JSP, Javascript, WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €654
Fantasy Sports Website Development We are looking for a talented freelancer with the professional skills needed to help technically manage and grow our WordPress website. You will be tasked with checking our complete WordPress code and build for bugs and errors, as well as fully optimizing the website so it is much faster and cleaner. We also need you to fix any and all link errors, and suggest any and all changes that can help our... 61 SEO, WordPress, HTML, Εργαλεία Google Webmaster, App Developer Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €405
Build a recruitment website for a AI startup Please see the attached project brief for more information. In short, we're looking for a website to introduce AiGENT to prospective employees. We are a pre-alpha startup based in Amsterdam that's currently recruiting skilled developers, with a particular emphasis on AI and Natural Language Processing. The scrolling website should have sections, as defined in the brief. We are open to... 7 Σχεδιασμός Γραφικών, HTML5, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα18ώρα 1λ €832
Modification of Custom WordPress Plugins Modifications to multiple custom WordPress plugins as outlined in detail in the attached file. Some back-end pages obviously not accessible without WP credentials, but gives a good idea of scope. 45 PHP, WordPress, CSS, MySQL Sep 19, 2017 Σήμερα17ώρα 51λ €139
Hire a professional content writer I am looking for a content writer to update all of a websites content in Wordpress. I am looking for someone proficient in english and knows Wordpress like the back of his hand. It needs to be original content and specific to our products we offer. I would also like someone who has SEO writing skills. The website is [το url αφαιρέθηκ&epsilon... 23 WordPress, Αγγλικά (ΗΠΑ), Συγγραφή Περιεχομένου, SEO Writing Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €324
Hire a WordPress Developer Fix server errors on wordpress website hosted on Bluehost. Please bid to fix all errors highlighted in in brief and GXMetrix report all attached. 63 WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €139
Wordpress on google cloud Instalar en google cloud un contenedor linux lxc, nginx, mariadb, php7 y hhvm, http:2, para posteriormente instalar wordpress. 18 Διαχείριση Συστήματος, WordPress, Nginx, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , MariaDB Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €83
I need a new website I need a new website. I need you to design and build a website for my business. It should be best portfolio. I will hire the person permanently for my work. 31 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, Εγκατάσταση Ιστολογίου Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €104
Update and Maintain WordPress Website Need a wordpress specialists with expertise in e-commerce and MailChimp to update and maintain the site. Looking for quick turnaround. 82 WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Mailchimp Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €9
Project for Gregory Bair, MBA Hi Gregory Bair, MBA, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Windows Επιφάνεια Εργασίας, SEO, WordPress, Drupal, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Sep 19, 2017 Σήμερα9μέρα 16ώρα €77
Modify WordPress Newsletter Pop Up 0 CSS, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα2μέρα 16ώρα €8
Develop a highly speed and seo optimized elearning website using wordpress I want a a highly speed and seo optimized elearning website using wordpress 12 PHP, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €83
wordpress website exisitng website, some modificaitons, mega menu, VC plugin, 106 PHP, WordPress, LESS/Sass/SCSS Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €123
Website Design - open to bidding I would like a website design for service industry built from scratch. We service several cities. I need some one with Seo expertise as well. i need it to follow all google best practices. Thank you Rick 88 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €401
Hire a WordPress Developer to create online training & testing module We provide safety and operations training for workers using heavy equipment (bull-dozers, backhoe, front loaders, forklifts, etc.). We need to create / set-up an online training and testing module added to an existing WordPress web site that will prepare our trainees for classroom and hands-on field training. We provide all content. You upload info and set up user interface, login and password se... 42 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Αγγλικά (ΗΠΑ) Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €506
Build a Website utilizing 3 databases Medical website utilize there different databases. We have wholesale clients, retail clients and drug database information area that is the core of the design. I need a creative person to assist in the the design idea and creative process beside the development 64 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, SEO, SQL, WordPress, HTML5 Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €1842
Make the website fast Hi I am having some issues in the website loading time. My dashboard is taking quite long to load and I think there are times when adding products to cart and also the pin code check in the single product pages is longer than usual. 20 WordPress, Nginx, Βελτιστοποιητής Ιστοσελίδων Google Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €19
add 300-400 product to the site Hello there, I have about 300 to 400 product I need it to upload to my website ( WordPress ) I will give it by excel photo with SKU and description thank you 132 Εισαγωγή Δεδομένων, WordPress, Διαχείριση Ιστοσελίδων Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €29
Hire a WordPress Website Developer to tutor me Need 2-3 hours of WordPress web site tutoring from a very experienced WordPress developer so I can better manage my WordPress websites. 29 WordPress, Αγγλικά (ΗΠΑ) Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €106
Build a Website I need a wordpress website. Its kind of link building website. Ref. website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], [το url αφαιρέθηκε, συνδ... 11 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €26
wordpress dev work Wordpress dev work needed on variousprojects so would like to hire someone to help 58 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €230
I need a custom Wordpress Theme based on existing one (Responsive) IMPORTANT: this is an urgent project. I need it to be finished within 10 days. Please go through all requirements first and only place bid if you can finish this within 10 days. All requirements are crystal-clear documented (see pfd in attachment) I have an existing Wordpress Theme ("Hush") but I need you to create a similar one from scratch, with only the (new) functionalities and... 88 WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €408
Wordpress website I need an existing website rebuilt. Wordpress website Basic directory International Dr services listing Dashboard Clinic Or Doctors Staff addition Map Manage booking Video and chat Sms notifications List and manage services Users dashboard To book consultation Manage booking Video and chat Sms notifications Restrictions for both users. Article section Fully automated Newsletter Autores... 83 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, WooCommerce Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €206
Create website Like udemy create website like udemy for courses and quiz 52 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €208
increasing the speed of my website I am running an elearning website . I want the website speed to be optimized . Looking for some high end professionals who can help me in this 32 PHP, WordPress Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €82
I want to hire a freelancer bidder I have a professional team of designer and developers of shopify, WordPress, magento and html css and front end developers and also have graphic designer's so I need bidders that help me to grow up my business and only apply those bidders who is interesting on commission based work with me and my team 12 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, PSD σε HTML, Shopify Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €17
Hire a Website Designer Design a Fun Ice Cream Sandwich Shop WordPress website, Read Attached Docs for further description. Thanks 94 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Sep 19, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €414
Showing 1 to 50 of 3769 entries
« 1 2 3 4 5 »