WordPress Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you harming the success of your project or business by spending too much of your time struggling with WordPress, trying to get your site to look and work as great as you know it can? Even an entrepreneur who is confident with WordPress could get buried beneath the pressure of trying to keep on top of all the latest themes and plugins while trying to keep their site feature rich and looking great.

Maximise your potential to develop your business into something special by taking away the pressure of WordPress development from your already heavy workload. Get back to the core of your business, get back to developing your product and pleasing your customers, get back to doing what you love.

With Freelancer.com you have access to the best WordPress developers from around the world with just a few clicks. By posting a WordPress project right now you will start receiving bids in minutes from some of the most reliable and experienced WordPress developers on Freelancer.com who can help you create the site of your dreams.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a WordPress Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
New Website 10 Page, brochure site for a clothing store, Woo Commerce OK for e-com. PSDs provided 23 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €8
Install and configure wordpress theme Install and configure a WPLMS learning management theme. Work out any issues in styling, registration, login, security, site speed (cache). Site has to work perfectly with mobile and tablet. Site must be ready to for end users to log in and use site after installation. Need logos uploaded (maybe a new design), forums configured and styled, and some possible some additional styling issues. 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €356
Online support for a software product -- NEW - Repost - open to bidding Monitors AnyWhere are looking to hire an online technical support engineer on a freelance basis. Approximately 160 hours per month. Mainly working with the US market - must be based in North America. We are searching for experienced engineers with good knowledge in Windows operating systems, Network infrastructures and Virtualization. 3 PHP, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CMS Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €18
Lucknow Tourism The Capital city of Uttar Pradesh and often described as the ‘City of Nawabs’, Lucknow is one of the most pristine and multicultural tourist destinations of India. The city primarily flourished during the 18th and the 19th centuries as an artistic and cultural center of India under the reign of the Nawabs of Awadh. The city is also the 2nd largest city in north, east and central India ... 3 ASP, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, WordPress, Web Development Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα
Moving Hosts and Need Someone to Help Migrate WordPress Sites I am moving hosts and have until Tuesday to finish the last 10 or so sites. Sites are WordPress, you need to download latest backup, then upload and install on new host ready for me to make the DNS changes. 23 PHP, WordPress, MySQL, HTML, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4
Build A Website Need a taxi web site like as Uber. Please bid for those who have long experience. Please do not bid on those who have not done this kind of work before. 0 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Design Woo commerce Checkout Page & Thank u Message Project Description... 1. Remove current checkout page 2. Added Log In/ Sign Up with social media login in custom checkout page 3. After successfully login/sign up show "pay now" button 4. After successfully payment show "Thank you message" with go to my account link. 5. Thank you message different for different purchase. 6. Email confirmation mail at the time of sign/up. 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €19
Need help with setting up a Wordpress Ecommerce project Looking for a Wordpress developer to setup an commerce website. I am tight on my schedule and so need quickness. All is installed (hosting, divi theme, plugins, domain name...). I have already started few things but I need someone who can achieve it quickly (willing to pay max of 10 hours). I already have PSD documents for the design. There is something like 6 or 7 pages on my website. 12 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €19
Quick Remove and Update on Website Hi Need quick the following to be done: (Must know WP, this should not take more than 30min.) 1. Put logo/Disclaimer on Footer/Bottom of website page. 2. Services - REMOVE View Presentation/Brochure and REPLACE this AREA with the Testimonials that is now further down on the page. 3. REMOVE 3 current Blogs and REPLACE with 1 NEW Blog. 4. Top Right of page make sure link to correct email and wh... 28 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
Make the webpage rapidly faster within the budget www.aloquence.eu Make the webpage rapidly faster within the budget [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 53 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €393
Adrotate Pro and ad block protection we are building a new website just need someone to set up this [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] plugin is installed plenty of banners in place just need this doing. Hope to complete the job in 48 hours site is word ... 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €189
New Freelancer Website I need a new website built. I have all the text, graphics, navigation system, and partially completed wire frame. You must be a native English speaker. I have interviewed and worked with enough web developers to know that $155 is the correct price for a Freelancer web developer for this project. You must work fast. This will be a WordPress, WooCommerce website You must install Stripe, the Word... 29 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €145
Toran Construction one page website Really simple page. I want what I have to be made more professional. Put some contact buttons and a link that will allow a pdf to be downloaded. That's it. 46 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €98
Urgently Needs a Wordpress website Developer I am looking out the developer for a Wordpress website to develop some categories on the website. 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €68
Wordpress Expert Needed for long term basis We are planning to build so many wordpress websites. So we need worpdress experts for us. Please apply if you can help us perfectly. Thanks. 93 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €26
Need Woocommerce Expert My Wocommerce site can't send the order-received email to the customer. and i can see some error log [18-Nov-2017 17:25:18 UTC] billing_email was called incorrectly. Order properties should not be accessed directly.. This message was added in version 3.0. [18-Nov-2017 17:25:18 UTC] order_date was called incorrectly. Order properties should not be accessed directly.. This message was added ... 32 PHP, WordPress, MySQL, HTML, WooCommerce Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €126
Website page speed improvement I am a independent management consultant, based in the UK. I need to improve the page speed of my BT hosted website (ranks Poor for both desktop and mobile on Google page speed and similar tools). Part of the solution are the following tasks: 1) Enable compression 2) Optimize images 3) Minify Javascript 4) Browser cache for static content Wordpress website. 43 pages (most have 1 ... 59 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €164
Hire an Open WordPress developer Hi, I required an Open WordPress developer who is well versed in working WordPress + Server side + Server side, Responsive design, Flat design is simple and attractive and Localization of the interface /(English/ Arabic) right-to-left General Conditions : The content management panel is designed in a professional and distinctive, it allows control of the contents of the site easily. Please off... 39 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €135
Asian coin - open to bidding I want to create a mlm software based on cryptocurrency like lcc [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] coin or anything else i will provide you full plan details as well as the daemon so that you can also create a wallet in... 5 PHP, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, MySQL, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €125
Need to configure taxes with WordPress plugin Paid Membership Pro We are using Paid Membership Pro plugin. We need to have 2 taxes applied to the final cart amount. Some coding is required in order to have this settled. We are looking to have someone who can work for us for the next few hours right now Thank you 24 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €7
Website for a Career Coach Team I am looking for a Wordpress Expert for one of my projects 10 Page SEO friendly Website with my preferred theme Light Blue With White Design, Gray and Black Text Please Provide any of your sample work for understanding SOW: 1 Logo, Website Design, Current Content Review Plus suggestion and upload, Deliverables: AI or PSD file of the project and site upload. *NB: Please Note that m... 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €104
Slow Search Result for WP Travel Website My travel website for some reason became very slow (42 seconds) populating results. Need to have normal speed of 5 seconds or less. I also need to optimize images about 8 other websites in WHM. 16 PHP, Linux, WordPress, MySQL, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €25
small work on wp - 1-2 hours On wp 1. Ppl can register on wp with fb and gm 2. I can add gmaps customize 3. Registered users can add placemarker on the map with name and details (and show the user that added) 4. Register users can send to each other private messages 18 PHP, WordPress, CSS, MySQL, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
Website Design by using word press job manger We are looking for an expert platform min 5 yrs. industry experience in various aspects of web development. We want to create job board/job portal using word press job manager and exciting plugin, therefore, anyone who has previously worked word press job manager will be an advantage. Note: Exciting plugins as follows [το url αφαιρέθηκ&ep... 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, MySQL, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €488
Website got messed up, wp-admin deleted, need help to restore it Someone I tried to hire earlier to reset my wp-admin and do some minor fixes on my site actually messed up my site by deleting all the backups in my server, my plugins are gone and now my site wp-admin is missing. As you can see on my site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&iot... 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, MySQL, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €7
We would like to develop a wordpress website with an online radio streaming functionality with JAZLER Radio Automation Software. -- 2 The website must be fully responsive. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . 16 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €44
need a freelancer bidding expert hay freelancer , I need a freelancer bidding expert and business manager for my website development company , who can bid on freelancer and get projects for me. interested freelancer bid with best price . [Removed by admin] 10 SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €113
Home page improvement for Leela-Fashion.com Hi, Home page of my website needs improvement. footer etc is missing. we need it to be business ready. we also need it to be SEO friendly. it already has payment gateway connectivity. Any creative/improvement suggestion are welcome. website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε &gam... 34 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €109
Fix & Finish "Email Before Download" plugin on Wordpress Site I have installed "Email Before Download" plugin to Wordpress site, but it is not displaying the link properly (showing symbols instead) and redirects the user to 404-not found page. Everything else appears to work (e.g. user receives email...although the link still doesn't work, I receive email notification, etc.) 19 PHP, Javascript, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €23
ImProgrammer Web Contetnt Specialist March 24, 2013 to January 10, 2014 -Create, develop and manage content for organization’s web presence (requires working with content management software) -Web design and Photoshop editing to create compelling designs -Maintain a consistent look and feel throughout all web properties -Create customer profiles, packages, and other related online marketing content ... 10 PHP, Javascript, WordPress, CSS, Codeigniter Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €45
Performance testing for my website and create report in excel I have recently got my website online which I need to be thoroughly tested and reports regarding the same needs to be sent in excel format as soon as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] any defect/logical error being foun... 21 Εισαγωγή Δεδομένων, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, WordPress, Δοκιμή Λογισμικού, Digital Marketing Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €86
I need experienced wordpress developers There is a website that I like and want to have one similar to it. Its a music based website, I want to find out what the theme is or if its a custom development. If its a theme, this project is to install it on my server, add my logo, colours etc. Before I can accept you have to tell me if its a custom theme or one that they have bought. 84 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €367
Html, CSS, Wordpress, Word, Excel, Social media. Multiple tasks - 18/11/2017 09:29 EST - 18/11/2017 09:50 EST Hi, i am looking for an assistant/aide to help me in my tasks. I would simply need her/him 1h-2h max per day, 5 days a week executing tasks to help me in my schedule. I am in business in the world of technology and have multiple projects going on right now. Your tasks could be to : Fix errors in websites, promote websites/apps on social media, enter data in excel, testing websites, testing app... 14 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €17
insert video in wordpress insert and upload video in wordpress site (not embed link) 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €16
flowchart of website I am looking for a detail FLOWCHART of 3 websites that does live streaming. I need detail flow of the content provider, user and admin. I will provide the site if you can do them, here are 2 sample sites [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&e... 16 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €133
Html, CSS, Wordpress, Word, Excel, Social media. Multiple tasks - 18/11/2017 09:29 EST - 18/11/2017 09:50 EST Hi, i am looking for an assistant/aide to help me in my tasks. I would simply need her/him 1h-2h max per day, 5 days a week executing tasks to help me in my schedule. I am in business in the world of technology and have multiple projects going on right now. Your tasks could be to : Fix errors in websites, promote websites/apps on social media, enter data in excel, testing websites, testing app... 20 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €3
Need Modify a Booking plugin in wordpress. -- 2 No Indian Please. I need urgent someone who can Start work now modifies a Wordpress Booking plugin. Only Expert bid on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] the attached file. 6 PHP, WordPress, CSS, MySQL, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €50
Complete my Vacation rental website Quick Hi, I have a word-press vacation rental website. The current developer is not working anymore. I want someone who can ready my website very nicely with below features:- 1. Login ID/ Password 2. Sign up 3. Property description, location, number of guests, book (tab), other amenities etc etc. 4. Unlimited people can register their properties on my website like as in airbnb. NOTE: I want ... 12 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €74
Html, CSS, Wordpress, Word, Excel, Social media. Multiple tasks - 18/11/2017 09:29 EST Hi, i am looking for an assistant/aide to help me in my tasks. I would simply need her/him 1h-2h max per day, 5 days a week executing tasks to help me in my schedule. I am in business in the world of technology and have multiple projects going on right now. Your tasks could be to : Fix errors in websites, promote websites/apps on social media, enter data in excel, testing websites, testing app... 19 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €3
Vet Clinic Practice Management Software Wordpress based or equivalent cloud based. Requirements - Electronic Patient Records Appointment Reminders & Appointment Scheduling Prescription Management Billing & Invoicing example - [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsi... 20 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €369
i need to add dating code or app on my site please me i need to add dating plugin or coding on my website 21 WordPress Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €110
WordPress with Divi-based theme design of Power tool servicing web site I require the redesign of an existing web site. The design has to then be applied to a Divi-based theme ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]). The requirements are: - Main page and 2 variant pages - Reuse of the red... 33 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €210
Automobiles Website Project Select a theme for a type of business that you would like to have or may already have. I Design a website with twelve (12) pages based on your selected theme. A) Page One Home Page B) Page Two Product Specification C) Page Three Photo Gallery D) Page Four Frequently asked Questi... 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €193
Fix quickrcare.com geo location - 18/11/2017 08:49 EST Fix geo location and dynamic slider on website 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €21
add a notifications window for my website I want to add two bulleton windows in my wordpress site to give exam updates to students [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 14 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €20
Wordpress Website into app Native android and IOS App for athletes. We are looking to converting our online database of players onto an app that will also allow them to search for different products and services regarding the sports world. We would like it to include live chat and a new feed that allows each profile to post video and sports content. Adding these additional functions to our current website. 1. Two subsc... 94 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, WordPress Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €1303
everythingfunny.org I simply need to have my current website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] updated to a new theme. I already purchased the Generatepress Pro theme - I just need to have it installed correctly so I do not lose the thousa... 67 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €358
Turn Wordpress themes into Buddypress plugins I need these two wordpress THEMES [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&epsilon... 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €197
Fix quickrcare.com geo location Fix geo location and dynamic slider on website 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €20
Showing 1 to 50 of 7969 entries
« 1 2 3 4 5 »