Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Δουλειές και Διαγωνισμοί

You have got a fantastic business idea that your are excited to launch, you just need the perfect website designed and built. Perhaps you have a specific theme on your mind, or maybe you need a awesome designer to work their magic and create an awesome website design for you.

With access to over 1 million graphic designers, Freelancer is the perfect place for you to find the best freelancer for your website design project.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Website Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Build a wordpress website like: adespresso.com - Facebook API knowledge needed - Hi I need a competent freelancer to build a wordpress website similar to : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . knowledge in : Facebook API isneeded as well as in php, css3, html5 and bootstrap should include ... 14 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML5, Facebook API Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €325
Amend our website application on Magento We are an automotive website that sell car and other vehicle seat covers. We have a website application which allows customers to design their own seat covers, it's pretty dated and it's showing the incorrect costs. I just want to update it with new information and costs so when a custom is making their own seat that they are giving a true reflection of the price. I have attached a... 1 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €20
UX/UI Designer needed to redesign homepage and information page of website (Not allowed Indian,Pakistan Designer) We are looking to hire a designer that is skilled at designing beautiful, user-friendly web pages. We need work done on our home page and our information page. We would like to be presented with a few different mockups of each so that we have some options 0 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Create website till 100£ offers only be accepted!! -- 2 More details be send in chat to know. 43 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €128
Conference Website - WP Simple. We have just purchased a conference theme (Eventum) from themeforest.net. Preview before reply to bid. We want to set it up so we can use for different clients that have a conference. So we will need for you to send us screenshot of page(s). Then park it on provided hosting account when completed. VIEW this website most of the text content will come from: [το url αφ... 21 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €24
Project for Md Arman A. Hi Md Arman A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML, Jan 22, 2018 Σήμερα9μέρα 23ώρα €221
Logo Design for website Need logo for my Website, based on IT services,which provide Website development & Support. It should be professional. Name Of website will get to know while conversion. 23 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €19
Website Technician I am Nicholas from Nigeria. My friends call me NikoWeb because i love testing new web codes and finding solution to problems regarding websites codes arrangement. I am currently working with jewishecardsandmore.com. I am an honest human and wish that my clients are good too. I am a professional html, css, javascript, php, sql and Oracle database administrator. I also have an ICT training school. W... 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, MySQL, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €126
Build me a website with a program Looking for an AI based web application. this deals with cresting a program on website which acts like a virtual friend. Basically as a concept this is targeted to the many working professionals who are looking for a place to destress and can talk to a virtual non biased and empathetic friend. Budget $200 1 PHP, Java, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €99
Build a Local Radio station website We need FAST and FULL automated website. On this website it should: - Generate News from another local website - Add local Radio stations - Generate Podcast from other website - Generate Business listing option from other website - etc etc.. PLEASE READ THE DISCRIPTION CAREFULLY. I WILL AWARD ONLY THE PERSON WHO SHOW ME STRONG UNDERSTANDING OF WHAT I NEED. 32 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Codeigniter, MySQL Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €428
React Developer Looking for a react developer to help develop a data and chart focused site. We will be connecting to data from GraphQL. We will be using this template [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] We have upgraded it to... 2 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Web design from PSD to HTML/CSS I need a website designed. I need from scratch PSD to fully integrated into my script. All pages required. Current look : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need fresh look with clean,easy,modern,responsive to any de... 30 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, PSD σε HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €105
Custom-Coded Email Template I have a daily e-newsletter reaching 22,000 subscribers that is sent out using a custom-coded template in Constant Contact. The email contains ad tags from Live Intent. I feel like the ads could be maximized more with a better design. I need someone who is comfort custom coding who can create a template that is more attractive than what I am using. (Some bonuses: you are comfortable in WordPr... 5 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €18
PHP developer needed I am looking for PHP developer for one of my project. 73 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €384
CUSTOMIZE ECOMMERCE WEBSITE FOR ALREADY LIVE PORTAL - CLOTHING We have an eCommerce website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] we are looking for developers for phase 2 of the project which includes customization features. Domain is clothing, footwear, accessories. The project is on... 26 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €147
Design new Wordpress website Hello, I am looking for a good developer to help us in developing a new website Our running website has so many errors and we need them removed. This is the first project 3 others will be posted toning. We actually want to hire the same company or group of freelancer Our website url is, Visit [το url αφαιρέθηκε, σ&upsilo... 68 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €506
Prestashop Layout update and minor issues move around some variables, minor updates to the layout, solve an issue with the BO product page (it freezes for 60 secs ish) 25 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Prestashop, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €144
Ubiquiti unifi custom portal or external captive portal Hi my name is Reuben, I want a paid customize portal or a paid external portal portal for a community wifi hotspot project where users can login with the voucher they purchase online either with a visa card, mastercard, or a mobile money which is a common payment method in our country for which i will provide you the site for the API. On the login page, i want an advertising banner for display pr... 2 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €126
Required to Build a Web-site Hi Freelancers, We have a requirement to build a website for a purely information site, where users will be of 2 kinds. 1) One will be the Product providers who will log in to the website and update/insert their product lists. 2) Second one,Generic user who search for the products and providers defined by above user. The person should have good end-to-end knowledge. Right from Database de... 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €125
Web development I need a new website. I need you to build a website for my small business. Building matriel supply 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €149
Build A Website and app We want to create a website which will support an app where users can create and monitor personal challenges (eg 30 miles in a month, dive 50 times in a year etc). The users will be able to sign up for centrally created challenges as well as create their own. Challenges will be categorised into broad areas (Fitness, Academic etc) and the users will receive points for completion of challenges. U... 16 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €1236
Build me a custom made classified website I am looking for an experienced web developer who can build for me a A mobile friendly and friendly custom made classified ads website. This website should have both the front and Back end User interfaces. The Front end interface should provide a functionality where the Users can post freely their ads of the items they want to sell. Those who post ads must be registered users. And the Back end mu... 29 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €183
need a mobile app designer need a mobile app designer for social networking app 4 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
Create Bitcoin Exchange Hello I need to create an Exchange of bitcoin, litecoin 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Bitcoin Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €1367
Transfer Weebly Website to Wordpress Website I wish to move all content from here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] TO [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ&e... 56 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €175
Edit Existing Web I want to edit an existing web and make some little changes, all explained in the attached pdf. Please, review the pdf. 31 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €34
wordpress project expert contact me asap so that we can proceed further. 91 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €366
Magento 2 Visual swatches customization Magento 2 visual swatch used in configurable product doesn’t satisfy our needs. We would like a customization of this jQuery widget to meet our requirement described below. The concerned FrontEnd page is the product page, the image swatch attribute are in default as showed in the “before image”. The desired results should be a dropdown menu where the swatch images are orga... 17 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €180
Build a website for my Business I require a new website. I need you to design and develop a website for my small business. Looking for the modern website for computer Institute . . but calming feeling. Word press and social media social. 37 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €110
Redesigning and existing website - We require a design savvy person who can redevelop the design of our website with state of the art technology. - Integration with Zoho recruit to post our jobs online. - This is an absolute NON-NEGOTIABLE item. You must have experience with AWS. - We have cPanel license - cPanel must be deployed on AWS before starting work. - Design, develop, deploy, and support (must support for 6 month... 36 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €350
PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα
Lyrics website I want website.. Details are shared below. 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €32
Build me a website Curtain Selling Website where people can choose colours, length width and it displays price. Checkout. 63 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €187
Web development -- 2 I need some changes to an existing website. Je veux modifier mon site, et en faire un site d'investissement, Ou l'on pourrait investir et faire du profit, plusieurs mode de paiement , affiliation possible , et intégration de plugin pour monétiser le site, Un espace membre et Un tableau de bord pour suivre sont investissement , référencement du site sur G... 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €18
Build a one page leaflet I require a one page design of a leaflet similar attached image travel-flyer.jpg. The photo and design should be as per attached file [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and the page 27 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
build a website build a html5 interactive website 70 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML5, HTML, Μοντελοποίηση 3D Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €487
Redesign a Website My website is out dated. Please give me a quote to redo it like the sample that I’ve included here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I will supply all the written content. I would like to be able to revis... 49 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, SEO, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €132
Custom Facebook Pixel Install (MAX. 2h) We need the install the Facebook pixel to pick up on; a particular button click, a checkout page & a thank you page! 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €20
Make a website where you can earn money. Please create a website where you can earn money without monthly investment. Provide great ideas and create websites. Buy and create paid themes and everything yourself. There are also some suggestions. I want to pay the development fee by installment. Apply only to developers who agree to this. Also, integrate your social network service with your website. 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
re design page on wp dear freelancers im looking for help to redesign wp pages as well to create a newsteller template for email notification if you know wp and know design I like to hear from you thanks 34 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, CSS, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €147
Build me a website I want to build an eCommerce website to sell prints. It will require custom instant quotes depending on the print dimensions and will need ftp access for clients to upload their files. 71 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €344
Website with sales funnel modeling structure. I have a rough wesbite and content but I want to structure it using classic marketing funnel. Using just 5-8 pages. I already have most of the content. Just matter of formatting it and structuring it. I have it as responsive HTML and not wordpress etc. Instead of using standard templates, I wanted to just convert what I have to this structure. This is a project to understand market size by att... 10 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαφήμιση, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €238
Complete Laravel Project Hi, We are working on sports tournament website in Laravel and we finished 70% of website. Because our PHP programer left us we need skilled Laravel developer to finish project for us. For all informations please feel free to contact us. Please only bid if you have advanced knowleage with Laravel. We are tight on schedule and we need someone who can start working right away and someone who c... 54 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML, Laravel Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €439
Required a Business Development Executive(BDM) in IT sector for online bidding Hi, We have required an experienced BDM in IT sector as a freelancer, specially who is having expert knowledge in Online bidding to grab Projects. Payment will be project Basis. 10% - 20% of total project cost / Per Project. Can discuss for fixed salary also. Interested freelancer can [το url αφαιρέθηκε, συνδ... 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €76
Graphic designer Looking for skilled graphic/web designer to build landing pages for ad/marketing campaigns. 47 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €25
Develop a contact database for external companies in React.js. Please send us examples of your work in React A database to manage external company contacts for staff members in a big industrial company should be developed and implemented. Up to fifteen columns with text, numbers and checkboxes are needed (see example file). External company contact persons should be able to edit their records and keep their contact data up-to-date. For this purpose user management with login is required. The database sho... 15 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, React.js Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €657
Simple Website for Business Hey there, I need a one-pager website made for my company. It's to basically showcase a project roadmap, a brief about as well as a graph about how funds will be split. Similar to this - [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&eps... 56 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €110
urgently required a business development executive in it sector for online bidding Hi, We have urgently required a experience business development executive in IT sector as a freelancer, specially who have expert in Online bidding to grab a Web Development & Software development Project. Payout Every Project Basic- 10% - 15% of total project cost / Per Project. Interested person please bid. 3 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €113
Project for Arif M. -- 18/01/22 18:13:47 Hi Arif M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Φωτογραφία, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Jan 22, 2018 Σήμερα9μέρα 22ώρα €16
Build me a website Hello! Want to develop a jewellery website for selling purpose. Mostly in India. 28 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €90
Showing 1 to 50 of 27167 entries
« 1 2 3 4 5 »