Εξόρυξη Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Data mining refers to the practice and process of deciphering and extracting patterns from data. It is commonly used with data warehousing. Data can be transformed into useful information using the techniques of data mining. It is widely used in profiling practices in marketing, surveillance and science. If your business needs help with analyzing and mining data then you can hire talented freelancers for the same. Start connecting with freelancers by posting your data mining job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Data Mining Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Data mining project needed DATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS I need someone to design the data mining task, mine the data, and describe results. More details via PM. 6 Web Scraping, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, SAS, Αναλύσεις Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €51
ICO Analyst for Hacked.com We need a professional ICO analyst for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to write at least 1 article per day. The articles need to be well researched and you need to have extensive experience with cryptocurrencies. 0 Ανθρώπινο Δυναμικό, Επιχειρηματική Ανάλυση, Εξόρυξη Δεδομένων, Οικονομική Ανάλυση, IBM BPM Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα -
Research & data collection I need data (Director of company / Managers / contact details i.e. phone numbers and email ids / what type of services co. provides) of all the event companies, event vendors, wedding companies, wedding vendors, from all over India segregated city wise. 22 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Έρευνα Αγοράς Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €80
Data mining Experts Hi, I'm in need of a data mining experts for various needs. I'l need it on regular basis so looking for best rates and need it to be delivered quickly. Quality data is first priority , so will test first with small data before hiring permanently. Must be good with Local listings. Linkedin Data extraction knowledge is plus. Please write "Mini" before bid message to c... 10 Web Scraping, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, SAS, Linkedin Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €5
Build a small Web Scrapper to spreedsheet, Need a small script to do web data scrapping and add them to google sheet, 36 Excel, Web Scraping, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €327
Data extraction Extract data from our provided source and clean up data. 69 Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, JSON Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €612
NICE Actimize Architect Developer • Analyze, Design, develop/implement solution in Actimize by adhering to functional and non-functional (performance, scalability, security, usability) business requirements. • Experience in setting up infrastructure by installing AIS Modeler , RCM designer and different Actimize solutions • Develop and enhance/customize Actimize m... 1 Εισαγωγή Δεδομένων, SQL, Oracle, Εξόρυξη Δεδομένων, , Big Data Sep 20, 2017 Σήμερα9μέρα 10ώρα €13
Project for Golla Naga M. Hi Golla Naga M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 12 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Sep 20, 2017 Σήμερα9μέρα 9ώρα €12
need to predict credit scoring and payback time of customers in R Programming Language. - open to bidding I need to predict credit scoring and payback time of customers who purchased from an Organization from the data of their past transaction of particular time period. I need to develop using R Programming Language using algorithms to find out. 12 Python, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Spark Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €136
Web Data Mining for E-mail Dears, Very simple task. You have to find the Email in the website with the information given in excel. Total Records: 6700 Lowest bidders welcome. 41 Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €23
Scrape 20 000 URLs for phone numbers I need to extract phone numbers from provided URLs to ecommerce stores. I am aware that it won't be possible for all of them, but we want to get as many as possible. 47 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα €121
Need specified email marketing data I am looking for email marketing data for some specific industry. Details will be shared one bid is placed. 14 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping, Data Extraction Sep 20, 2017 Sep 20, 20175μέρα 19ώρα €73
Create Prediction Model this project i already completed data cleaning and apply liner recursion and decision tree algo now i want to add NB and SVM algo and do croos validation of algo then interpret the Results 16 Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Sep 20, 2017 Sep 20, 20175μέρα 18ώρα €104
Simple Data Preprocessing Using Weka i need someone who can write program in java using WEKA Part I: Statistics of a dataset using weka . Part II: Euclidean distance vs. Mahalanobis distance 18 Java, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Analytics Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα 8ώρα €37
USA Business Owner Lists w/ Valid Emails I am looking to purchase Legit - clean - fresh data - no more than 6 months old. Must be able to provide me a sample of the list so i can verify how good the list really is. I am looking for a list containing email addresses of Business Owners. Full information with SIC code will be a plus but emails are very important. Must have Persons first name - do not want any info@ or Customerservice@. ... 23 Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα 7ώρα €813
FORECASTING ECONOMIC INDICATORS THROUGH MACHINE LEARNING & ALGORITHMS -- 2 According to a dataset (which includes important financial and economic indicators for the Eurozone - 19 countries, transformed into growth rates - 17 years since the European Union was founded), i want to a) predict the inflation rate in a short term period (for the next 2 to 3 years), not only the average but also the entire distribution of the variable b) to look at which factors can contribut... 5 Αλγόριθμος, Big Data, Εξόρυξη Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Python Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα 4ώρα €26
FORECASTING ECONOMIC INDICATORS THROUGH MACHINE LEARNING & ALGORITHMS According to a dataset (which includes important financial and economic indicators for the Eurozone - 19 countries, transformed into growth rates - 17 years since the European Union was founded), i want to a) predict the inflation rate in a short term period (for the next 2 to 3 years), not only the average but also the entire distribution of the variable b) to look at which factors can contribut... 16 Αλγόριθμος, Big Data, Εξόρυξη Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Python Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα 4ώρα €170
Email Sourcing Hello, are you able to find candidate information from a PDF of candidate profile found on LinkedIn? I would need personal email addresses and phone numbers possibly. 26 Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping, Data Extraction Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα 2ώρα €24
Data Extraction Hello, I need to recruit for MD and Psychiatrist candidates. I would need you to find candidates using key words based on the job description and location. Or I can send you their profiles that I find and you find their personal emails and cell phone numbers. Which you prefer. Note: this is a trial run. If I get the results I need, I have recurring projects. 20 Εξόρυξη Δεδομένων, Linkedin, Data Extraction Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα 2ώρα €22
Website Crawling URLs from Search Engine Need to crawl results from duck- duck - go I will give you keywords - you need to extract all URL results from this keyword Before bidding - please check exactly if you can extract URLs from this website. 10 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Web Crawling Sep 19, 2017 Sep 19, 20175μέρα €7
Hire a Web Scraping Specialist I need a python scraping expert to scrap some websites. Developers should be expert level scrapper using javascript. I need the structured data after scraping. Also I'm looking for long-term developers. 50 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 19, 2017 Sep 19, 20174μέρα 23ώρα €129
Leads in Europe (SS) If you offer a price - it is FINAL. I will not haggle for further payment via Chat! Read the full text and send me your FINAL offer. Feel free to ask questions (that are NOT in this text or in the excel file) The companies can have different profiles 1: Distributor PPE (personal protective equipment) (70%) 2: Distributor of Consumables such as Paper, soap, diapers, cleaning equipment with ... 15 Οδηγίες, Εξόρυξη Δεδομένων, Linkedin Sep 19, 2017 Sep 19, 20174μέρα 22ώρα €160
Fill in a Spreadsheet with data of writers of blogs/sites indexed in the Hype Machine The project consists of building a PR database spreadsheet, filled with 150 different contacts of music writers, who write for blogs/sites which are indexed by the Hype Machine. Contacts of writers for blogs/sites that are not indexed by the Hype Machine do NOT count! (Full list of sites: [το url αφαιρέθηκε, συνδ&e... 32 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 19, 2017 Sep 19, 20174μέρα 22ώρα €84
Website Crawling URLs from Search Engine Need to crawl results from duck- duck - go I will give you keywords - you need to extract all URL results from this keyword Before bidding - please check exactly if you can extract URLs from this website. 35 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Web Crawling Sep 19, 2017 Sep 19, 20174μέρα 19ώρα €1707
Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Sep 19, 2017 Sep 19, 20174μέρα 15ώρα
Health data and health API research Need to gather health related variables, and market research to ask this information of people. This information will be used for machine learning purposes. Need experience in APIs. 11 Υγεία, Εξόρυξη Δεδομένων, Έρευνα Αγοράς, Διαδικτυακή Έρευνα, Data Analytics Sep 18, 2017 Sep 18, 20174μέρα 6ώρα €121
Build Custom Klip in Klipfolio We are looking to create a set of reusable custom klips in Klipfolio reporting tool for ActiveCampaign. Need to visualize the JSON data into Klipfolio dashboards, using bar graphs, sparklines, value pairs etc. We need to: View total contact growth - compared to previous period (days/weeks/month) View lists growth - compared to previous period (days/weeks/month) Campaign statistics - Opens... 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data Sep 18, 2017 Sep 18, 20173μέρα 19ώρα €135
web crawler Develop Web Crawler for an enterprise application. 38 Java, Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 17, 2017 Sep 17, 20173μέρα 3ώρα €113
Printer/Cartridge compatibility Database in Excel / Access Need a microsoft access database with list of all manufacturers model names /numbers of printers, faxes, laser printers, Multi Function, printers , in fact anything which has a toner cartridge, ink cartridge, ribbon or other cartridge and to have them listed with the manufacturers part code of their corresponding toner/ink/ribbon cartridge. Each printer must be listed separately For example if HP ... 2 Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, App Developer, Excel VBA, Data Extraction Sep 17, 2017 Sep 17, 20172μέρα 18ώρα €109
Script to compare pricing between Amazon.com and Amazon.co.uk I'm looking for a script to compare prices for items on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and [το url αφαιρέθηκε, συνδε&th... 25 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 16, 2017 Sep 16, 20172μέρα 6ώρα -
Find Suppliers Details from Websites Im running the website related to Hotel Suppliers. I need a USA / Africa region suppliers directory. Need to include the details in directory Supplier Name Email Contact Number Web Link Which Product can supplies for the hotels $10 per 500 Records if you selected & perform well project can be ongoing 28 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 16, 2017 Sep 16, 20172μέρα 4ώρα €10
Data collection on software vendors This is a data collection/mining/scraping project. Need to gather information for a specific vertical of software vendors that potentially has 1.000 companies to be mapped out as below. Countries of interest are the US, Europe and Asia (3 separate projects). This post is about the US only, which takes priority. Then I will run the other two. Output should be in excel/csv format, one line per compa... 31 Επεξεργασία Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping Sep 16, 2017 Sep 16, 20172μέρα 1ώρα €118
Scrape information from coinmarketcap I need someone to scrape all information from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and put in one page. Also I need to scrape price information from all pages which coinmarketcap shows. 80 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping Sep 16, 2017 Sep 16, 20171μέρα 22ώρα €52
SCRAPING 500.000 COMPANIES ON 1 SITE - open to bidding SCRAPING 500.000 COMPANIES ON 1 SITE. As written, there's a website, with more than 500 thousand companies inside. I need to obtain the email address of all. If you do a great job I can hire you every month. Thanks. 90 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 16, 2017 Sep 16, 20171μέρα 20ώρα €156
We need expert database miner We need an expert data miner. We need emails and telephone numbers as well. Please bid only after reading this project. In your proposal do mention the tools you are aware about and how you are going to mine the database from various sources such as linkedin, google search and yelp. 12 Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 16, 2017 Sep 16, 20171μέρα 20ώρα €94
Machine learning models (Linear model, LASSO, SVM, Random forest) implementation project using R programming I am looking for someone to work with me on a Machine learning project using R (R studio) or Python programming (Jupyter notebook) 44 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Sep 16, 2017 Sep 16, 20171μέρα 15ώρα €18
Hire a Web Scraping Specialist I have a database with customer name and address. I would like that to be filled with as many information as possible to feed my crm 50 Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 15, 2017 Sep 15, 20171μέρα 10ώρα €19
Research and Contact Data TVWV Hi- I need someone to research and compile a spreadsheet with company names and email contacts related to the following: "Screenwriting", "Filmmaking", "TV Writing", "TV Producers", "TV Industry", "Writers Guild" (any countries). Here's one requirement for any organization sourced to qualify.... They must have at least 10,000 twitter... 11 Εξόρυξη Δεδομένων, Διαδικτυακή Έρευνα Sep 15, 2017 Sep 15, 20171μέρα 6ώρα €76
Data Mining for Contacts FFT Hi- This isn't a complicated job, but one I just don't have time for myself, so I need a bit of help in research and data mining for contacts. I'd like to hire someone who can compile a spreadsheet with website info and "contact" emails for any organization related to the following subjects who are located or are for the areas of "Arizona" "Southwest" ... 19 Εξόρυξη Δεδομένων, Διαδικτυακή Έρευνα Sep 15, 2017 Sep 15, 20171μέρα 6ώρα €22
Data Base Scrape - Weed Maps scrape weed maps database for all california clients, identifying delivery service or store front 72 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 15, 2017 Sep 15, 20171μέρα 5ώρα €296
Collect/scrape/download for us a particular set of audio files We have a list of audio files that we want someone to help us collect/scrape/download from the web. Initially, 350 ones, but if you did a good job we might extend the project for more 113 Ηχητικές Υπηρεσίες, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping Sep 15, 2017 Sep 15, 20171μέρα €143
data scrapping software we need a software to take data from various sites about the product details and prices for analysis 27 Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Data Scraping, Data Extraction Sep 15, 2017 Sep 15, 201717ώρα 6λ €160
Fill in a Spreadsheet with Data How to build a Radio Fm channel with Satellite Rites. 9 Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 15, 2017 Sep 15, 201716ώρα 32λ €629
Email scraper for yellowpages.com.au (not limited to AU) I need an email scraper for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] that will fetch email addresses from ads/website posted on [το url αφαιρέθηκε, συ&... 47 Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping, Data Extraction Sep 14, 2017 Sep 14, 20173ώρα 7λ €64
Limesurvey - open to bidding Building lime Survey extensions and mobile templates and instgration with URL shortners for the survey platform 16 PHP, .NET, Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, HTML Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Έχει λήξει €374
Looking for freight customers We are looking for California based companies that recieve commodities to their warehouse or store directly. leave out all big chain stores. i need a list of 10 before I will hire you. This job is ongoing and pays well beyond the 30 dollars. This is a test. 10 Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping Sep 14, 2017 Sep 14, 2017Έχει λήξει €19
Data Entry , Data Mining, Whole India Database of Doctors Registered with Medical Council Of India I need a database in excel format (one file preferably) of maximum number of doctors (while bidding you must commit to the number and i will select the bid with maximum number of doctors you committed). In this database Atleast 50,000 -1,05,000 doctors should be from Delhi and the remaining should be from rest of India. Th... 38 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει €343
data mining expert to help with algorithms data mining expert to help with algorithms 14 Αλγόριθμος, Εξόρυξη Δεδομένων, QlikView, Tableau, Data Analytics Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει €22
I need Online Marketing Agency contacts from USA and Canada I need contact details from US and Canada from this field: Online Marketing Agencies I will need an excel list with separate files for USA and Canada. With the following information: - Company Name - Contact Name - Email address - Phone Number - Website - Company address Please state an approximate number of contacts you think you can provide and a time estimate. Please also st... 14 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει €18
Gather Data From Website I need some one to scrap data from :- [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Please tell me what fields you can give me. I pay for per million data. Low and genuine bidder will be awarded this job. More work available... 31 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει €166
Showing 1 to 50 of 274 entries
« 1 2 3 4 5 »