Εξόρυξη Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Data mining refers to the practice and process of deciphering and extracting patterns from data. It is commonly used with data warehousing. Data can be transformed into useful information using the techniques of data mining. It is widely used in profiling practices in marketing, surveillance and science. If your business needs help with analyzing and mining data then you can hire talented freelancers for the same. Start connecting with freelancers by posting your data mining job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Data Mining Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Create a Crawler to scrape data from a website. I am in need of a crawler that will scrape information from a website, There will only be two pieces of data that needs to be scraped and then placed into a csv file, the 2 bits of data extracted needs to be accurate and line up in the csv file, no additional work to the csv file is needed. 17 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €77
Web Crawling Project Need 5 sites crawled but each site is a different format. Want to collect social profile information. Will share sites in private. 17 PHP, Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, HTML Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €146
R and SparkR Data Scientist Looking for an experienced R and SparkR Data Scientist to have in-depth knowledge on Random Forest, Gradient Boost, XGBoost, etc. models. 3 Στατιστικά, Μαθηματικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €20
Creating a "Proof of Concept" for a new Start up I am looking to build a web scraper to obtain a standard set of information from a number of websites. This data should be written into a CSV. The goal is to import this data from two websites initially and then grow out to scrape data from other websites. 1. Authenticate with the website The scraper should provide a mechanism for specifying username and password details to the website in an... 10 Java, Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Scrapy Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €15
Hire a Web Scraping Specialist (Yelp Scraping) Total 26 categories and url's 2208 records in all categories. Output in Excel: Category, Company Name, Address, Phone, Rating and #Reviews For more clarification check attached files. Fixed budget $15 for 2208 records. 14 Javascript, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Extraction Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €4
Project for Ivan V. -- 3 Hi Ivan V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Visual Basic, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Apr 20, 2018 Σήμερα9μέρα 17ώρα €216
Crypto Currency Blog Writer list needed Crypto Currency Blog Writer list needed. I need Some who can scarp crypto currency blog writer with their mail, name and blog link. Expert data scraper only apply please. Payment after work done. My budget $10 for 250 blogger name. 10 Python, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €15
Collect 200 contacts of music blogers and influencers on Hype machine I would like to hire somebody who could fill out a spreadsheet and collect contact info (names & e-mails) of 200 music bloggers on Hype Machine. I want all the contact details of people who are writing blogs about: House music, Deep house music, Disco, Nu Disco, Old-School House. I'll prepare the spread sheet, you do the rest. 26 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €26
Hire a Web Scraping Specialist--22 URL Link: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] For more clarification please check attached file. Total 2882 records. Fixed budget $5 for 2882 records 8 Javascript, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Extraction Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €2
Hire a Web Scraping Specialist--21 URL Link: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] For more clarification please check attached file. Total 2882 records. Fixed budget $5 for 2882 records 4 Javascript, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Extraction Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €2
Data extraction website v2 Need to extract some info from a website 56 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €21
Web Scraping expert needed..... I need a Web Scraping expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 32 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €26
Web Scraping expert needed--2.... I need a Web Scraping expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 17 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €18
Granite Slabs Importers Company List USA,UK,CANADA,U.A.E we are granite slabs manufacturing company in India, we are looking for granite slabs importing companies, in USA,UK,CANADA,U.A.E. the company should be specific to GRANITE SLABS dealing. We need importing company details in excel company name, contact person name, website address, tel,fax and important email address, country wise, if we can get more details nothing like that. payment will be rel... 6 Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €115
Web Scraping Expert : 3 Websites of Data Web Scraping Project WARNING! READ CAREFULLY AND READ THE ENTIRE DESCRIPTION BELOW. Failure to follow simple instructions will lead to us reporting you to Freelancer. We hate auto-bidders and anyone who uses copy/paste without reading the project description. We want to scrape 3 sites for data. 1. Etsy. The script should scrape all items based on a keyword, "digital download&quo... 6 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €31
Random Forest Classifier - on a small data set using R I have a small dataset (600 x 15), to which I need to apply Random Forest Classifier. Need to run the classification and output the following: Truth table OOB ROC Important variables 18 Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €14
Address Extraction - Data Mining We are a security tech company based in Melbourne who prides ourselves on protecting our clienteles businesses and livelihoods. We strive on providing an in-depth and accurate screening across the business and it's location to ensure that we are giving the best possible service and protection to the client. Our project is in need of a freelancer who is able to sweep a number of websites to e... 33 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 23ώρα €82
Alternating codes that have been already written to produce different results in Biomix I am working on a research project. I am using the Linux system biomix. The research has been done before and the professors have given me their program and codes to set up and rerun it. I have finished the setting up part and ran their program successfully. Now it is finally my turn to rerun the program by switching up the codes and produce different results. 3 Έρευνα, Βιολογία, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Coding Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 18ώρα €456
Project for RamziTRA -- 7 Hi RamziTRA, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, , Data Scraping, Data Extraction Apr 19, 2018 Apr 19, 20188μέρα 17ώρα €203
Project for Jubayer R. Hi Jubayer R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Μαζική Διαφήμιση, Web Scraping, Οδηγίες, Εξόρυξη Δεδομένων, , Διαφημίσεις email Apr 19, 2018 Apr 19, 20188μέρα 14ώρα €216
Web scrapping using C# Looking for scrapping expert I need simple C# scrapper for extracting data from amazon sites. I will provide detail via PM. Thanks 11 Web Scraping, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 14ώρα €28
Python developer needed for webscraping I need a python developer to webscrap and write a process for me so I can run it everytime i need. Websrap data from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 40 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 13ώρα €128
IT Exam Preparation Tutor IT Savy Engineer to assist in preparing study material, Creating VCE files and Flash cards. Compiling and organizing study material. Creating Practice material and Testing strategies. Must have experience studying and completing IT Certs. Must have IT Background 1 Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 10ώρα €6
Scrape emails from specific domains I need email address based on certain keywords to be scraped from a specific top level domain 23 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 10ώρα €45
Extract phone number (Excel) We just need to extract all phone number of 53 excel files. Result in one columns. 55 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 7ώρα €17
Build a website or a dynamic spreadsheet with financial data for stocks listed on NYSE/NASDAQ/BSE/NSE/HKEX Scraping data from websites and putting together certain financial ratios for companies listed on the exchanges mentioned. Most of the data will be static. It could be a website or a dynamic spreadsheet as most of the use will be internal. 31 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 5ώρα €92
Scrape Personal Gmail and Upload content from emails to Email Marketing Campaign automatically Refer to the document attached. Would like done as soon as possible. 40 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαφημίσεις email Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 4ώρα €365
weedmaps.com - open to bidding - 18/04/2018 23:37 EDT We will need to scrape all the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] updated information for April 2018. Scraping will need every dispensaries and delivery services on weedmaps.com. Format will need to be compatible with ... 36 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 4ώρα €116
Mail Extractor expert or scraping I am going to extract customer mails from aws site. If you have enough skills, apply. 20 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 3ώρα €412
historical market patterns My company needs stock market statistical analyst for creating a program which can research and analyze historical data of specific securities..purpose will be to find repeating patterns at specific times .. then need charting of results 1)the program will need to search over a securities historical data...we can use STOCK CHARTS or YAHOO FINANCE to secure this... 2)the data will search major... 14 Python, Αλγόριθμος, Εξόρυξη Δεδομένων, Οικονομική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 2ώρα €365
Data Analysis Challenge Need an expert who can use python to play data by using data analytics, data cleansing, data processing, data mining, and data visualization 6 Python, Εξόρυξη Δεδομένων, Επιστήμη Δεδομένων, Data Analytics, Data Cleansing Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 2ώρα €37
Scraping Website Looking to scrape several betting websites for their sports schedule and match links. 44 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 2ώρα €355
Data mining information from a website and put it into excel I have a website which has information on property owners in the Adelaide CBD I need that information taken out and out into excel I need it done urgently- within 24 hours 52 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 1ώρα €17
Mail Extractor expert from AWS site I am going to extract customer mails from aws site. If you have enough skills, apply. 15 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα €386
Web scraping to supplier inventories Hi. What I need is to be able to know if my supplier has in inventory the goods that I am promoting. I don't know if it is possible to enter his inventory system. He has tons of products in his warehouse and I am promoting just some hundreds. If a client of mine buys some shoes that I am promoting and my supplier does NOT have it, the page where I use to promote my products will pena... 12 PHP, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 23ώρα €329
Project for Lin F. Hi Lin F., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Apr 18, 2018 Apr 18, 20187μέρα 22ώρα €26
classification of nursery dataset using genetic algorithm The project is to do classification on application forms for nursery schools using genetic algorithm. Dataset is taken from UCI machine learning repository. The language preferred is C++. I want the project in 7-8 days. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 19ώρα €80
Mail Extractor expert I am going to extract customer mails from aws site. If you have enough skills, apply. 16 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 18ώρα €388
Project for Moumita S. Hi Moumita S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Apr 18, 2018 Apr 18, 20187μέρα 17ώρα €202
need someone to scrape tecdoc car spare data in csv file need someone to scrape tecdoc car spare data in csv file 7 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data Sales, Υπηρεσίες Δικτύου Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 17ώρα €17
Experienced Machine Learning, Data Visualization, AI, Deep Learning Freelancer needed. Experienced Machine Learning, Data Visualization, AI, Deep Learning Freelancer needed. Must be good in Data Visualization, Experienced in Python, Tensorflow, or other Machine Learning Tools. 14 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 15ώρα €97
Python, Web Scraping Expert I need a Python, Web Scraping expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 29 Python, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 13ώρα €51
Data retrieval (mining) and re-posting I use an Electronic Medical Records (EMR) program that I access online and do not have proprietary access to. In face of HIPPA (confidentiality) rules, I cannot allow a worker/coder random access to the program. When I have completed posting an encounter, I save its contents as a PDF. When the same person returns to be seen again, the program requires that I re-enter much of the same informat... 5 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 12ώρα €158
R Analytics Training in Chennai R programming is a widely familiar open-source programming language which is immensely used as an open source analytics tool around the globe. This certification course is designed to deliver broad introductions to R programming. The purpose of R Training in Chennai is to enable students to confine a detailed learning experience. FITA focus mainly on developing practical knowledge and skills requi... 4 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 9ώρα €3
data scraping Need to pull up the data from few website and share it in excel sheet 47 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 8ώρα €16
Scrape digital billboard data from 2 sites into Excel Please scrape all records from these two sites: ttp://[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&ep... 55 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 3ώρα €94
machine learning data mining calculate the entropy and information gain from a given table of data 6 Java, Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 3ώρα €24
build an SAAS for data/web scraping with rapidAPI PROJECT: Seeking data science / web development team to build a web SAAS similar to Parsehub. This service will be catering to active financial traders and investors who would like the benefits of big data to make better trading decisions. >> I want this SAAS to connect to RapidAPI to access any of the hundreds of API's they have in their network, to pull data from. >> Also, b... 22 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων, HTML Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 2ώρα €2259
Buy bulk emails of Hotels all over the world I want to buy bulk data of emails of hotels, travel companies, tour operators, tourism boards, national parks all over the world. I can scape from my own PC 5k an hour but happy to data if anyone's got some stored away from past projects? 29 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα €338
Scrape 17,278 Records (Fixed Budget $4 per 1000 Records) Scrape 17,278 Records (Fixed Budget $4 per 1000 Records) Website: https://www.theguardian.com/film+tone/reviews Please check attached file for output sample. 19 Javascript, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Extraction Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 11ώρα €2
Showing 1 to 50 of 1020 entries
« 1 2 3 4 5 »