Εξόρυξη Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Data mining refers to the practice and process of deciphering and extracting patterns from data. It is commonly used with data warehousing. Data can be transformed into useful information using the techniques of data mining. It is widely used in profiling practices in marketing, surveillance and science. If your business needs help with analyzing and mining data then you can hire talented freelancers for the same. Start connecting with freelancers by posting your data mining job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Data Mining Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Data Mining I'm looking for someone to be able to get phone numbers and designations from people who are based in the UAE (telephone numbers and names)... preferably of people who have been here less than 6 months, along with their designation in the company and nationality. Please do not offer services if you are not able to do exactly what I have described. Thank you 23 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €218
Data extraction from 2 websites We need a data extractor to use a script to get data from 2 websites, and then to delete all duplicates and send us the final result as a CSV file. There are 3 columns of data needed, and approximately 200,000 to 300,000 rows of data. 55 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €35
Data Entry - Data mining/research for Job Openings Fill in google sheet with job opening data using research and data mining. High quality data is needed. Instructions are explained in the attached excel template. Please message with any questions. Thanks! 60 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €86
Project for Daniel Mauricio V. Hi Daniel Mauricio V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Unfortunately this is the only way to contact you as my Real Estate crawler was blocked by freelancer.com. Please let me know if you're still interested on the project. Best regards 5 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Jan 20, 2018 Σήμερα9μέρα 12ώρα €13
Real estate research I am looking for an experienced Real estate researcher who can research 300 email address of the real estate agents on our list. 14 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Κτηματομεσιτικά, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €15
Extract ALL BIAs information USA, CANADA Extracts BIAs in USA and whole Canada BIAs. Need contact number, phone, email, and address. For example, for province BC, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] go to each link and find and list out the in detail for ex... 47 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €21
Create a python application, plotting datasets (comparing), word cloud, creating twitter streaming api, scatter graphs comparing months, clustering algorithm, k means, facts and statistics on road traffic accidents, use SPARQL ENGINE + RDF FRAMEWORK Create a python application, plotting datasets (comparing), word cloud, twitter streaming api, scatter graphs comparing months, clustering algorithm, k means, finding facts and statistics on road traffic accidents, use SPARQL ENGINE + RDF FRAMEWORK Highlighting the map with numbers and percentages, predicting liklihood algorithms. Study the requirements and build me an application that is co... 12 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €550
Scrape Data from web forums I will provide a list of site to get the data and you will download the data and put it in a mysql table or excel file. 39 PHP, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €113
Internet Research & Data Collection I am looking for someone who is skilled at doing internet research an compiling an Excel data base from that research. This researcher MUST have a virtual private network (VPN) with USA IP addresses, which will be used in that research. The number of records that need to be researched is about 2,600, and I need eight data elements from each of these records. Five of the data elements will be ty... 54 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €181
Scrape Data for a list of 110 Companies See the attached template. Fill up the columns shown, for the 110 rows. Instructions: AnnualRevenue : No currency symbol. Just number. Number of Employees : Just number. No commas. Address Street Address City Address State Address Country Address ZipCode Website Year Founded Description : A plain text paragraph from internet, that summarizes what the company does. Random Date ... 73 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €21
Provide Advice on Algorithm Development for a Social Networking Platform I am looking for an expert in algorithm development for websites/social networking platforms that I can advise me on how best to move forward in this area. I'm developing a social networking platform for posting notes from books and documentaries and would like for the site to also provide recommendations on book and documentary pages to follow and other notes to check out based on the user&#... 3 Κοινωνική Δικτύωση, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 23ώρα €17
Build a Scraper that will collect links of ADS from search results page Hello Freelancers I need a Scraper that will collect all links from "Voir l'annonce>>" from the page of Search result and save the filename in .txt format ( if possible also in .csv format ). The script must contain the following inputs: 1. Link of the search result page 2. Page Number to Start 3. Page Number to END 4. Input for filename that will be created ... 9 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 23ώρα €98
Data research and analyzing I need to research and analyzing data about famous companies in Europe. 38 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 22ώρα €324
Hire a Data Entry Clerk Purchasing order, Performa Invoice, Billing Receipt Entry 46 Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 20ώρα €11
Statistics For Hashtags In Twitter Looking for someone to scrap 2 pairs of hashtags (#) (3 is counted as 1 pair) in 2 categories in Twitter, Facebook and Instagram. This has to be done on a daily basis until March 4th, 2018 for one category and March 28th, 2018 for the other category. You are to generate the results and send it to me by 12am everyday. Let me know how much. If you are going to charge crazily high, just p... 9 Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 20ώρα €25
vehicles data of spare parts of all manufacturers Please understand my requirement before , read below well I want the data of spare parts of all vehicles manufacturers/ year make, model versions The data should include the OEM, Year Make applied and versions applied of each car model, forexample, maybe the spare part OEM (number) is GE2i490393949593 is for mercedes , versions SLK verion1 and version 2 which is in the year make of 2010 ... 20 Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Warehousing, Data Extraction Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 20ώρα €109
Web Scraping - Price comparison 6 websites I will like to scan some airline websites and save the output into a sheet (RESULT) in excel In the first excel sheet it will have the principal INPUT variables. We will create many output rows per one input, every time departure, every airline and every segment (going-return) will create a new row per one input search - - - * Input: * ID CASE DEPARTURE RETURN From (city) ... 63 Python, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Jan 20, 20185μέρα 19ώρα €2531
Spare Parts categories manufucturere and OEM This is not development, I already have a website, I just need to put in it data and categories of cars and models and version, each spare parts of each version of the model and manufacturer 13 Εξόρυξη Δεδομένων, Data Warehousing, Data Extraction, Datatables Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 14ώρα €91
Multilabelling using clustering algorithms Hi, I have a dataset (text) and I don't know the labels of its samples. I want to classify these samples, but I need to first label samples. So it is impossible (and time consuming) to manually label samples. I want to use clustering algorithms to label samples and then use supervised (classification) methods to classify samples. This might be helpful: [το url αφ&a... 15 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 10ώρα €47
Data/Contact Info Enrichment I have a list of 350 records that contain contact name, company, title, and business area (not address). The objective of this job is to enrich the records with work email, company website, full address, and work phone. Do you have experience with jobs such as this? If so, please describe. What techniques will you use to collect new data? What percentage of lead data do you anticipate collect... 60 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 9ώρα €14
Professional web data scrapper required or readymate if y have already Details over chat..........let's chat...... 30 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 5ώρα €4
Data Scraping Hi, I would like to acquire bids information from Freelancer.com. Currently, Freelancer's API is working and I want to scrape data based on provider ID and acquires providers' bidding history. Please let me know whether this is possible and how many data and different characteristics of the provider you could get. Deliverables are the scripts used to acquire the provider data and a sam... 31 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 4ώρα €109
Worldwide data mining project I need your help to find: Companys who does concerts and shows alle over the world. I have a show product that I want to propose worldwide. To apply for this job i kindly ask you to make a sample of: 10 Companys who does concerts and shows in USA. Send the sample to me en the chat, and I will be open for choosing you for my business. 11 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 3ώρα €964
Req Candidates for BigData, Hadoop, Spark and Abinitio We have huge openings for BigData, Hadoop, Spark, Hive and Abinitio with a leading MNC. Openings span across Chennai, Bangalore and Pune. We are looking for genuine candidates profile with 2 - 10 years of experience. For each valid resume we will be paying INR 5. 4 Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Big Data, Hadoop, Elasticsearch Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 2ώρα €114
Need a screapper Hello, I need a scrapper for extracting the data from the website. site to be scrapped : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Fields required : Domain Name , Email ID, Contact No, COntact Name and other fields. 49 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 22ώρα €284
Pakistan Customs Export Data Looking for Pakistan export data for a UK company exporting to UK and Ireland. 14 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 22ώρα €126
Fill in Google sheet with data (email addresses, name, etc) using research/data mining I am looking to gather personal email addresses and names associated with emails of those who operate playlists on Spotify. On the Google sheet I will have a link to their spotify and names if I have already found them. 43 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 21ώρα €92
I need genuine scrapped data from a Real Estate website. Hello Guys, I am looking for data from a real estate website which is running in India. I need this data with all locality and cities. Need all listings. One more thing, First I need a demo for the same and i will verify it. Then only I will proceed. So If you are a Python expert and you can extract those details which I need. I will give you this opportunity. Waiting for your responses. I will... 10 Python, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 19ώρα €1654
Identify pattern within a dataset We have a csv dataset with ~50.000 samples of two analog sampled quantities 'buried' in heavy 'noise'. We are looking for innovative approaches to cancel out the noise/recover 'information' (samples are 2.5ms apart - an 'event' which is several seconds long happens 4-5 times during sampling. We need to identify WHERE within the dataset, this 'event&#... 5 Big Data, Εξόρυξη Δεδομένων, Matlab and Mathematica Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 19ώρα €250
i need data mining and data entry expert i generate the data according to demand 9 Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 18ώρα €300
Data of product catalouge from e-commerce webpages. Data entry of the products details like model and quantity from E-commerce pages in selected E-commerce websites. We created ceratin metrics for selected brands and segments of brands which helps in data extraction process. This whole data should be presented in excel sheets. 36 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 17ώρα €88
Organise an Excel database for me - Easy job Hey there, I require a simple Excel database to be established. It will hold the data for the products I upload to my store. I will include an example of my database in the job description. I will provide around 300-400 links for you to organise and setup the data for. My budget for this is $15. 44 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 16ώρα €14
Collecting Domain addresses We want someone who can go to an industry (example: Plumbers on the Gold Coast of Australia) and present us with a list of websites addresses / domains. This will be repeated many times for different industries in different towns and cities all around the world. 85 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 16ώρα €12
Project for Daniel Mauricio V. Hi Daniel Mauricio V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I have a small python project which should be fairly simple compared to your skills. let's discuss it a bit if that is ok 8 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Jan 18, 2018 Jan 18, 20187μέρα 13ώρα €213
Project for Diego S. Hi dsendra, I noticed your profile and would like to offer you my project. I am looking to scrape my eBay store into a excel spreadsheet. Specifically scraping all images and titles. 7 ASP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Jan 18, 2018 Jan 18, 20187μέρα 12ώρα €210
scrape data from store locator I need 4-6 different retail store locators web-scraped into csv/excel with X/Y (or longitude/latitude) info, address, suburb example (just an example, not this one) [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 27 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 12ώρα €17
Hype Machine Email Scraping/Data Mining Please find 150 DIFFERENT bloggers using the 5 "Search Tags:" Jai Wolf, Marshmello, Slushii, Ookay, Chet Porter, on the Hype Machine website. I am looking for complete information only! Remember: The "PERSONAL email address of blogger" is that blogger's individual email address. That is different from the blog's "GENERAL blog submission email" address. You... 29 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 11ώρα €92
Web Data scraping needed Hello, i need someone to scrape data from this website into a CSV file [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need this data scraping as many times as possible. Will be continuous job for a freelancer. Also have anot... 45 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 10ώρα €119
Text clustering using unsupervised learning Hi, I have a data set consisting of almost 40,000 samples (texts) that I would like to employ unsupervised learning methods on it to cluster the samples. 17 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 10ώρα €92
Gather Data My company is looking to have a collection of data created onto an excel spreadsheet. The categories are: Company Name Key Contact (This MUST be the ACTUAL contact) Title Contact Information (address, postal code, etc.) Industry The search will include all commercial businesses South of Calgary, Alberta, Canada within the East/West/South Alberta borders. 39 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 10ώρα €247
dispensary leads in denver colorado we need dispensary leads in denver colorado 30 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 8ώρα €3
data capturing move data from multiple disorganised spread sheets to one orded sheet 64 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 7ώρα €6
I have need some worker for long time job I need only Bangladeshi and new comer of my job. 41 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 4ώρα €3
Post adverts to different sites We require someone to post the details 20 of our different products on 6 different sites 65 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 2ώρα €19
LinkedIn data mining I need to someone to get the details from LinkedIn of nearly 8000 people from Netherlands. Here is the link which give you list of people: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Also check the attached sample records ... 50 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων, Linkedin Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 1ώρα €73
Use scrapy to crawl Wechat data We want to crawl Wechat data from weixin.sogou.com. Use key words to search the articles, you will get a list of articles. You need flip all pages, and enter editor's page, get editor's name and account name. We use scrapy to crawl data, so you need know how to code python. We use [το url αφαιρέθηκε, συν&del... 12 Java, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20183μέρα 23ώρα €70
Labelling data for machine learning classification Hi, I have a large number of samples (text) that I want to manually label them to use machine learning methods for text classification. The problem is that, since the number of samples is too large (almost 40,000 samples), it is impossible to label them manually. I'm wondering to know: Is there any intelligent way to label samples automatically? 23 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20183μέρα 22ώρα €34
Need addresses for every currently living person that has visited the International Space Station. I need a list of contact info for every living person that has visited the International Space Station. This list can be used as a reference: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ONLY include astronauts that are CURRENT... 52 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20183μέρα 21ώρα €92
zoominfo scraper I need one who can get me email addresses of decision makers from zoominfo 20 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 14ώρα €347
Data Scraping, Scrapy, Web Scraping Automation Expert Needed -- Urgent - 17/01/2018 21:31 EST I need the automation expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 28 Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 14ώρα €87
Showing 1 to 50 of 782 entries
« 1 2 3 4 5 »