Εξόρυξη Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Data mining refers to the practice and process of deciphering and extracting patterns from data. It is commonly used with data warehousing. Data can be transformed into useful information using the techniques of data mining. It is widely used in profiling practices in marketing, surveillance and science. If your business needs help with analyzing and mining data then you can hire talented freelancers for the same. Start connecting with freelancers by posting your data mining job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Data Mining Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
advance Data scraping from aspx website Hi, I need someone great at data scraping. There is online system which has: 1- login (username, password) and captcha 2- list of data with pagination I need to scrap data and save them in the new database. Please DO NOT add your bid if you are not expert, because my feedback will hurt you. 29 PHP, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 20, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €44
Design a algorithm to scrape information from multiple websites and compile the data. I need someone to who can design an algorithm that can scrape a website for multiple bits of information. Output the desired information into a readable fashion. Store and Use the statistical information to come up with a desired grading. This information will be used to output to a website online and also have the capacity to output the information into a PDF. There will be numerous bits of i... 4 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €554
Application Engineer - DataMine No time for long refresh learning on DataMiner Create one for me to use 4 Αυτοματισμός Δοκιμών, Εξόρυξη Δεδομένων, Autotask, Data Scraping, Data Extraction Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €49
Enthusiastic Big Data NLP Developer needed for a kool Tech Startup @ Bangalore Total of 7+ yrs of experience with a minimum of 2 years of experience with Hadoop technologies like HDFS, Hive, MapReduce and experience  Experience in NLP Experience in R and Python is highly desired Experience in performance tuning and optimization techniques to process big data from heterogeneous sources. Ability to communicate clearly and concisely across technology and the business ... 3 Java, Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data, Hadoop, Spark Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €3001
Twitter sentiment analysis using R language Twitter sentiment analysis using R language 8 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €25
Need 20K handles along with emails Need 20K handles from group along with emails. 10 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €21
Data collecting Looking for someone to do data collecting for us 122 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €2
Zillow Weekly Phones Scrape Zillow weekly or monthly for those owners advertising homes for sale or for rent in cities or counties of Florida getting property addresses and Owners' phone numbers save in csv. 19 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €113
R Programming Work I need experts in data mining and R programming language. 20 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €154
Data scraper & wrangler needed I am looking to build a list of all the people in a certain industry. I have done some scraping of one website that has given me a list of about 22,000 people that I assume is just about everyone. This list has most of the information that I want (names, addresses many URLs), but it is missing emails. I need you to help me complete this list and fill it with as many emails as possible. I a... 39 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €115
UK Household data I am looking for a script where I can collect UK household data. I want to enter postcode like NN3 8TZ and collect everyone in that street by the following Are they homeowner yes no First Name Last name House Name of number Street address Town/City PostCode Telephone number 12 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €103
Data entry specialist Job description: Are you hard working, always keep close eyes to details, fast, efficient and structured? Search hotel websites and insert data from hotel own website to new website. This includes text, images and prices. All has to be done in a very structured way. We are looking for a data entry specialist who can work on your own and be very structured in your daily work. You must ... 64 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Nov 19, 20175μέρα 23ώρα €3
Write some python code Refer the attached Doc. Need code to clean data and extract features from the data-set. The code should match the refereed doc. 13 Python, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Nov 19, 20175μέρα 22ώρα €25
Completing Java and Python Scraping Source I am looking for web scraping and Mongo DB expert who has been familiar with Java and Python. I have two scraping projects based on Java and Python. One is a source to scrape game data from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&eps... 12 Java, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Nov 19, 20175μέρα 19ώρα €39
pattern selection in Logical analysis of data ( LAD ) - 17/11/2017 11:57 EST - open to bidding I generate a lot of patterns by LAD I wanna to improve the pattern quality and apply pattern selection ( pattern reduction ) to increase the accuracy results 14 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 19, 2017 Nov 19, 20175μέρα 17ώρα €323
Web Scraping / Web Search Project This is a web search / web scraping project looking to gather contact information for a list of specified business types (for example photographers, designers, t-shirt printing etc) across the US. 101 Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαδικτυακή Έρευνα Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 16ώρα €85
Work in OpenRefine, Weka and R (data mining) 1 I have some work in OpenRefine, Weka and R (data mining). 3 Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 13ώρα €157
Data Mining from Internet I need the info from this google search datamined into the excel file. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The first 12 pages on the bottom have been done. Attached is an excel file with the work done to date. ... 41 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 11ώρα €28
Hire Web scraping specialist ,data related real estate Need data at least in total 5,000(5K):- a)Real estate agents b)Investors c) Property managers Search Area : Rhode Island Time : 24 hrs Hint :YP has approx 1.5 k 21 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 5ώρα €7
looking expert for web scrapping long term project approx minimum 12 month project PLEASE DO NOT BID IF YOU ARE DATA ENTRY OPERATOR. WE ARE LOOKING DEVELOPER NOT DATA ENTRY OPERATOR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hello, we are looking candidate who have good experience in developing data extracting tool. where we can be able to fetch data... 21 PHP, ASP, Web Scraping, Προγραμματισμός C++, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 18, 2017 Nov 18, 20175μέρα 4ώρα €17
Facebook Close Group Members Data Scraping. I need a csv (Comma Separated Value) file for a Facebook close group members may be (75K) data collection. The csv file template will be .... first_Name last_Name Work_position company profile_URL and additional information if possible. The sample will be as like as uploaded file. The qualified freelancers are requested to apply for this position. Please no time vest. Thank you. 19 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 18, 2017 Nov 18, 201711μέρα 19ώρα €30
Data Research - Data Mining We want research done on a particular industry channel and the companies in that channel. Reporting must be done in the following format via Spread Sheet in xls Company Name Street Address 1 Street Address 2 City State Country Post Code Zip Tel Fax Email Website Contact First Name Contact Surname Contact email Mobile / Cell no Branch locations to be included Keywords will be... 70 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 18, 2017 Nov 18, 20174μέρα 17ώρα €71
Web Scrapping Tool Hi I have around 250 sites and want to scan all the pages on regular basis and identify the presence of certain key words. if the key words are present I would like to see the reference link where that key word is present so that I can delete them. 42 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 18, 2017 Nov 18, 20174μέρα 16ώρα €78
Data mine for the addresses to mail to I need the address of properties on 12 streets so I can mail to them needs to be in a format so i can mail merge for a mail out 20 Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα 15ώρα €13
Data scraping or data mine a website I would like to add locations and details from one website and feed directly into mine (I'm trying to be a one-stop-shop information website for a particular category). 35 PHP, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Scraping Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα 13ώρα €76
SPSS data analysis (UK please) 1 Dataset to analyse using SPSS 23 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα 11ώρα €136
domain name search i am looking for a domain name, short 4-5 words, for a social website 31 Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαδικτυακή Έρευνα Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα 7ώρα €20
Scrape data from a website I need to pull public data from a website. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I need to collect all of the cities, states, grave yards, and grave sites within the yard. I need this data so I can dump it into a database 106 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα 4ώρα €100
pattern selection in Logical analysis of data ( LAD ) I generate a large number of patterns ( about 200 positive patterns + 15 negative patterns ) for binary data sets , now i wanna expert in classification to reduce this number and improve prediction models ( classification models ) and increase the accuracy results as well as decrease the error rate . my project about improve the quality pattern for LAD methods . so what is the patter... 19 Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάλυση Binary, Data Analytics Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα 1ώρα €353
web scraping expert for long term require expert candidate who have good experience in web scrapping 39 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20174μέρα €21
Target Data I need a good web crapper and data minner 18 Επεξεργασία Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 23ώρα €116
Scraping live TV stream from a website Looking for an experienced Developer who can scrap Live TV stream from a website every 12 hrs using a cron job then put it in a Database. I have around 20 website channels that needs scrapping! For the demo I want to scrap the stream URL ONLY from this page: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsilon... 12 PHP, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 22ώρα €352
I NEED WEBSCRAPER I NEED SOMEONE WHO CNA MAKE A WEBSCRAPER FOR ME AT A FAIR PRICE 40 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 22ώρα €104
Create an Arabic ontology To create an an application for Arabic grammar ontology for the Recognition of meaningful linguistic units that can be reused in Arabic TALN applications. For Morphological analysis of Arabic text, we will use the software Al khalil For Sequential association rules we will use the SPMF Framework For Automatic ontology creation we will use the JENA API 6 Αραβικά, Computer Science, Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Java Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 21ώρα €115
I need a scrapper for manta.com Hello, I am looking for someone who can provide scraper for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] so i can scrap data from this website by myself. I want .exe and input will will be the url. more details will be given to ... 20 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 18ώρα €101
Web scraping expert I need a web scraping expert to scrape live data from a website. I will give you more information on the project via chat. 107 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 18ώρα €119
Web Scraping Thank you for viewing my project. I Need to create a list of live ".[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]" websites that do not contain telephone numbers. Websites listed should ideally not be holding pages. ... 50 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 17ώρα €141
scrape google maps for business data I am looking to scrape all business data from google maps for the state of arizona to include all of the following fields: Company Name, Contact Name, Address, City, State, Zipcode, Email, Phone Number, Website 73 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 13ώρα €321
Scrape Data, and List Appending I am looking to scrape data from several different sites for businesses located in phoenix arizona, including google maps (local places for Entire State of Arizona), [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 233,275 records are... 52 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 12ώρα €338
Data analysis using SPSS IBM 1 dataset to analyse with techniques 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 11ώρα €82
WP DATA SCRAPER PROJECT Copy and scrape data and images for 500 products 65 PHP, Εισαγωγή Δεδομένων, WordPress, Web Scraping, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 9ώρα €59
Data collection on gyms, studios, health clubs and fitness centers I would like to get info (name, contact, email, ZIP code) of all gyms, studios, health clubs and fitness centers in the states of New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts and Miami. This would be obtained from a mix of sources ([Removed by Admin-TOS], Google Maps/Business, etc.) Thank you 87 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 9ώρα €300
Crawl job sites and fetch new jobs posted on sites Hi, I am looking for developers working in python to help crawl 3 job sites and fetch the latest jobs that are posted on them. This will be like indeed.com. Looking for developers who have done this in the past. Best, Arnav 9 Web Scraping, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Εξόρυξη Δεδομένων, Web Crawling, Data Scraping Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 6ώρα €287
Finding Email Adresses Based on Firstname and Surname Hi, I would like to extract exact email addresses based on firstname and surname I provide. The emails should work and not bounce back with an 80%+ success rate. Working on a list of 90K names. 52 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 4ώρα €124
USA consumers database required Hi, I need US consumers database in bulk. Name, Phone, Address and email. Please quote me your price/100k data. I'll need to check your data's sample before awarding project. Happy bidding. 14 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 3ώρα €108
Fill in a spreadsheet with data I need you to fill in a spreadsheet with data. 65 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20173μέρα 2ώρα €74
research on market feeds-reuters and bloomberg I need a little market research on market data feeds providers like reuters and bloomberg from which all real time and historical stock data can be fetched using api service. Wanted to know the costs for each service and the process to fetch data 5 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Έρευνα Αγοράς Nov 16, 2017 Nov 16, 20172μέρα 23ώρα €18
Python and Web Scraping Expert Needed -- 2 - 16/11/2017 05:48 EST -- 3 I need a Python and Web Scraping expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 17 Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20172μέρα 23ώρα €57
Data Analysis Assignment Details will be shared within the chat. Make sure you are an expert in SAS Studio and know Data Visualization, Data Cleaning and and Model Building. 7 Στατιστικά, Εξόρυξη Δεδομένων, SAS, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Nov 16, 2017 Nov 16, 20172μέρα 23ώρα €59
Python and Web Scraping Expert Needed -- 2 - 16/11/2017 05:48 EST -- 2 I need a Python and Web Scraping expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 6 Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων Nov 16, 2017 Nov 16, 20172μέρα 23ώρα €29
Showing 1 to 50 of 621 entries
« 1 2 3 4 5 »