Γλώσσα Προγραμματισμού C Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you looking for a stellar C developer? Despite its age, C remains one of the most popular programming languages in the world, but finding the right developer can be difficult. C has been used to write a wide range of software, including operating systems, device drivers, banking software, games, and even GPU-based learning algorithms. The sheer range of projects that C has been used for means you need to find a developer that\'s familiar with your particular problem.

So how do you find that developer? On Freelancer.com there are thousands of C developers that are available for hire. To find the right one, all you need to do is post the details of your project. Within minutes our talented C developers will see your project and will start responding with detailed proposals about how they would complete your job. Like C, the whole process is fast, efficient, and can scale up if you need it. So why not give it a shot? All posted projects are obligation free, so if you aren\'t happy with the proposals, you don\'t need to choose one.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Build me source and exe PYTHON program - very SIMPLE project, 3 steps only for Python 2.7.15 for Windows there is needed: a) source code so that it can be compiled, step by step instructions needed b) exe working file also needed WHAT IT SHOULD DO? 0) simple UI with three buttons, click box with arrow inside square, picture box, text box and label box 1) when we click on a button1 it should define three variables. var1 should be text type, var2 should be text type, var3... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €31
C sharp Windows application of Excel style plot This project is to create a Windows Application (written in VS 2008 C#). The code reads in small text files and plots a representation of the data in an Excel style plot. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €85
Add feature for bitcoin fork (Altcoin) PLEASE READ BEFORE BIDDING (NO ETHEREUM BASED BLOCKCHAIN) I wait from a blockchain developer to integrate this feature to the bitcoin fork: - Set sending limit (Anyone can set a send limit for a specific address using the private key, for example i set to my address to be able to send only 0.3 BTC under 24 hours, i can remove this condition with my private key, or modify it) - More information... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Blockchain May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €131
Create DDOS protection system DDOS protection system should work by analyzing packages in real time via something like pf_ring or dpdk (turning traffic to dpdk via vrf or port mirror). System should anlyze packages an by various rules generate bgp flowspecs rules to stop these attacks on core router or upstreams. Also dpdk can work with forwarding all traffic to it so may be if attack cant be stopped via inspecting traffic and... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €3098
Bot - Auto Forward Telegram messages from other channels to my own channel on telegram I would just need to make sure that the script is able to copy the contents of all incoming messages in two telegram channels and forward the messages into a 3rd channel/chat on Telegram. So in Summary: I want a bot by which i can get all the posts instantly to my Own Channel where i am Admin. I want to get all the messages instantly when it is posted in a specific channel. But i am only a membe... 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €125
develop a desktop application POS for PiZza restaurant I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €162
Forex news trading software Hi, i need a forex news trading expert which can program a news trading software with help of mt4 server api. Software should be able to trade on more than 50 mt4 accounts without i have to open mt4 terminal. 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €2527
Crypto exchange and trading platform developer We are looking for cryptocurrency exchange and trading platform developers. 20 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €39
Auto start Hello, I want to setup my Lenovo ThinkPad P71 laptop for auto start which means the laptop will auto start/boot at a certain time. I looked into the BIOS but could not find such option. Please let me know how to do this. I have attached BIOS pics. ThinkPad P71 Part No: 20HKCTO1WW Configuration Details ● Intel Core i7-7700HQ Processor (6MB Cache, up to 3.80GHz) OS Name Microsoft Windows 7 Profess... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €21
Software to check in my website a list I need a software to check fast a list of 300 VIN in my website, i don't have time to du this manualy 1 afther 1 and other 1 ........ 19 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €122
Project for Francisco C. Hi Francisco C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Python, , Ανάπτυξη Λογισμικού, Swift May 21, 2018 Σήμερα9μέρα 18ώρα €3245
Tradingview signal sent telegram I need a simple line of code that allows me to send alerts from tradingview to a telegram bot, The tradingview pine script allows us to send alerts, i want to send the alert (my custom alerts whens there is movement on a trade/ strategy and send the alert to the telegram bot price offered for this simple project is $30. Non negotiable Serious takers only Beceriler: C Programlama 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €22
Increse the sales of my products include the website olx.com and facebook I wish to increase my sales of watches in the website [login to view URL], facebook and my own website. I need ideas 17 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Joomla, WordPress May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €435
Information Security android smart phone extracting data remotely. I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Information Security,  android, smartphone data history. 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €487
Increse the sales of my watches include the website olx.com I need to sell more watches in my online store, olx.com. I have the images and the descriptions and need more sales. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Πωλήσεις, Sales Promotion May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €124
I need simple "Crop & Paste" Script Hello, i need a little script which takes information from one browser window and copy to an other browser window. Thats all. Thanks, Sascha 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €18
I need tradingview pine script to send email / alert when box color was changed on the renko chart I need tradingview pine script to send email / alert when box color was changed on the renko chart when the green box closes ( for confirmation ), send BUY email / alert when the red box closes ( for confirmation ), send CLOSE TRADE email / alert SOURCE CODE 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €123
Automated Checkout/Scraping Program/iPhone Application Development (ALL INTEGRATED SEAMLESSLY) Hello, Thank you for you interest into my project. This project is confidential and I would like to sign a Non-Disclosure Agreement (NDA). I will provide the minimum requirements in the description on this page. But after I send a Non-Disclosure Agreement I will provide you 100% of the details about the project. I have an extremely detailed 3 page document outlining all of the features and logist... 29 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Mobile App Development, Objective C May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €1184
BINARY OPTIONS TRADING SOFTWARE I looking for an expert who can build binary options trading software for profitable trading. The software or Robot whatever you call it must produce 90% accuracy or winning trades. Those who are interested in taking over my project will be suitably rewarded. 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Metatrader, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €342
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα
develop hardware for manage/adjust an analog signal develop hardware for manage/adjust an analog signal 29 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €1071
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Token-based password hardware on AVR MCU. 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €21
Convert Java to Node.js I have compiled java that can easily be decompiled which I need to rewrite the code to node.js. These are not complicated and long codes but I require someone that is advanced and quick. 36 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, node.js May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €402
CSGO NO RECOIL PROJECT Hello, I would like a no recoil script for CSGO to use it on FACEIT , should be undetected for the anti cheat , can be done in c++ as I know . Check the video below to understand exactly what I need. [login to view URL] 0 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα -
Object Detection and Tracking using Convolutional Neural Network I need to write documentation 4-5 pages approximately for my existing project in details. Let me clarify a bit about my project for better understanding. It's a project about object detection, classification, and tracking using Convolutional Neural Network. The project is already done and working fine. The method used in my project is Single Shot Detector(SSD) and language is C++ using OpenCV... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, CUDA, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €147
manage a signal with android/ios app i want an hardware and android/ios app for manage and modify an analog signal 28 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, iPhone, Android, Bluetooth Low Energy (BLE) May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €612
C developer urgent tasks. This is a graph project. Only experienced developer bid. Programmers from Vietnam, China, Hungary, Maxico etc are preferred. 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €17
We need to add new feature for bitcoin fork (altcoin) PLEASE READ BEFORE BIDDING (NO ETHEREUM BASED BLOCKCHAIN) I wait from a blockchain developer to integrate this feature to the bitcoin fork: - Set sending limit (Anyone can set a send limit for a specific address using the private key, for example i set to my address to be able to send only 0.3 BTC under 24 hours, i can remove this condition with my private key, or modify it) - More information... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Blockchain May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €80
computer graphics draw a human hand in 3d using bezier surface in opengl and c. To see our hand and do texture mapping . set property like rotating 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Μοντελοποίηση 3D, OpenGL May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €268
Mini Shell Terminal C Programming You have to program a UNIX command interpreter. The interpreter is expected to display a prompt ( $> , for example) and then wait for you to write a command line, which must be validated by a newline. The prompt must be displayed again only after the command execution. Only basic command lines are expected to executed; no pipes, redirections or any other advanced features. The executables shoul... 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €64
implementation of TPC(64,57) decoder 1. Can You make your own version of hardware decoder based on the decoding algorithm. the number of bits however should be remain the same is 64×64,(the decoding methods SISO decoding and Chase Pandiah, type 2 Chase algorithm) and after simulate the decoder on Xilinx ISE and coding in VHDL. 2. and write a brief report explanation how is the hardware structure work and etc. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, FPGA May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €30
Trading Software required We need a software for trading on different - different exchange. 19 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €716
develop CARDSHARING server and client CARDSHARING - you know what is ? How it works ? if NO - then please lets dont waste our time if YES - we need develop server and client from zero. lets discuss 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C# May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €3388
Project requires expert with DASM , C++= more details will be given via chat 10 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €33
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα
Project requires expert with DASM , C++,= more details will be given via chat 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €19
Build me an Instagram software (follow, like, post schedule etc) Desktop application is preferred for this project. The MAIN features required for this project are as follows: Auto follow - User can search for Instagram users in their niche and automatically follow them to get their attention. We will need filters so user can target users specifically. Auto like - User can search for high-quality images on Instagram and automatically like them. Auto comment... 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €573
looking for automate the video uploading process to one of the adult tube site Hello I am looking for bot which can upload the videos to one of the top adult site and able to do following task . 1) Managing multiple accounts: it should have features to manage uploading to multiple accounts at the same time 5-6 uploading threads simultaneously and able to manage 100 accounts 2) Proxy Support: it should use one proxy per account . and do all task for that account through t... 5 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €140
Verifone VX 675 application development I need to have an application developed for a Verifone VX 675 device. If you have developed it already, it will be great. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Coding, Programming May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €169
Build Me An Ebay Scraper I need a program built to scrape data from ebay store users. It needs to be able to do the following: 1. I enter for example the eBay user: bixlife 2. Scrape their eBay listings (using search criteria) and have the ability to filter using said criteria I will specify. 3. Display the following data in columns: -Listing Title -Ebay URL -Ebay Price -How many sold (on eBay) -How recently it sold -... 16 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Web Scraping, eBay May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €154
QuickBooks SDK Java Hello, I am using Java (JACOB) to communicate with QuickBooks SDK, i've created a sub menu inside QuickBooks, But when use click on it my application doesn't receive the callback (response), i should implement interface IQBEventCallback, but i can't figure it out. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Windows API May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €21
Create fork analog PIVX, POS, MASTERNODE Need to do fork analog PIVX, POS, MASTERNODE, wallet windows, linux, max, source code, block expoler. Only a professional developer with extensive experience is [login to view URL] the price for the whole set. Desirable examples work. Please scammers do not write! 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €478
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Attiny85 RFID front-end reader/writer module(Mifare NFC 125KHz). Write/read raw-data to/from NFC tags and communicate by I2C. 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €462
Build an Instagram software (follow, like, post schedule etc) I need someone to build an Instagram software using these as examples: FollowLiker Jarvee GramMultiTool Mass Planner 2 Instagress The MAIN features required for this project are as follows: Auto follow - User can search for Instagram users in their niche and automatically follow them to get their attention. We will need filters so user can target users specifically. Auto like - User can search... 32 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €460
Screen recording using USB programming. I am looking for hardware & software programer for developing USB programming to capture videos and stores in USB stick which is connected to computer. With below specifications; [login to view URL] will be a filter driver above usb driver [login to view URL] will act as filter for video driver to block notificatins [login to view URL] will need to be digitally signed by Microsoft, which you... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Windows Server, Windows API May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €71
C++ Expert Required I am looking for a C++ expert to fix few issues in my code. More details will be shared with selected candidates on chat. 46 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €314
print to PDF software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows. there are several software available like doPDF, cutePDF . I want a similar product , it should be very light weight . should be written in java ,C or .net the software should install it self as a printer . should support windows xp,vista ..etc * if you can't convert it to PDF atleast you ... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Windows Επιφάνεια Εργασίας, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €86
Compilation c++ FIX Hello i need a c++ coder to fix some compilation errors in my c++ code to generate windows binary Goal : generate a working QT wallet on windows code : [login to view URL] Requirements : Before the hiring the freelancer should provide a full detailled report of the found errors and which line and which file , corresponding milestones will be created 27 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €437
Compiler Design Work in C++ I need to make Bison language compiler in C++ All the functions are already given, we need to complete the methods. I will share details with interested candidates 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Computer Science May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €26
Write a simple Unix command-line shell called "nsh". Write a simple Unix command-line shell called "nsh". It will support, at the very least: shell scripts; the running of arbitrary commands with arguments; the “cd” command; at least one pipe; and I/O redirection (including append). Beyond that, there is considerable choice as to what you decide to implement. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €132
Showing 1 to 50 of 4909 entries
« 1 2 3 4 5 »