Γλώσσα Προγραμματισμού C Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you looking for a stellar C developer? Despite its age, C remains one of the most popular programming languages in the world, but finding the right developer can be difficult. C has been used to write a wide range of software, including operating systems, device drivers, banking software, games, and even GPU-based learning algorithms. The sheer range of projects that C has been used for means you need to find a developer that\'s familiar with your particular problem.

So how do you find that developer? On Freelancer.com there are thousands of C developers that are available for hire. To find the right one, all you need to do is post the details of your project. Within minutes our talented C developers will see your project and will start responding with detailed proposals about how they would complete your job. Like C, the whole process is fast, efficient, and can scale up if you need it. So why not give it a shot? All posted projects are obligation free, so if you aren\'t happy with the proposals, you don\'t need to choose one.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
File conversion to sha256 and beyond I WAS PLAYING AROUND WITH THIS SITE: site: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and wanted something similar with some serious additions. I wish a user to be able to upload any file and have that file transfered into c... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, Bitcoin Sep 25, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €204
Simple Apple TV Radio app Simple Apple TV Single Radio Player Requeriments: Auto Scroll Title and Song Itunes Albums detect Play and Stop Button Automatic Reconnect if lost connection Shoutcast and Icecast Compatible. Note: Send Final source code wen finish i don't release milestone if is not finished. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Swift Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €67
C#/C++ Command line based FTP client with ncurses based GUI Command line based FTP program supporting ipv4 + ipv6 Written in C/C++ preferably, speed is of utmost importance. Supports SSL/TLS connections (Future proof to include TLS v1.3 specs when available) Supports RFC 959/2389/5797/2228/2428/3659/4217 Multi threaded utilization of available CPU/RAM Able to modify several boolean float/integer settings "on the fly" via "console comman... 57 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, UNIX Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €2071
Omnet++ simulation Build a TSCH MAC model based on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] in Omnet++ 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €11
Build a mobile app for receipt image processing Create a simple mobile application that allows the user to take a picture of a recent receipt and extract the text from it then placed into the data base. A search function in the app to search for any object in receipt such as date, price, description etc Here is a prefect example of what I want the app to be like: [το url αφαιρέθηκε... 25 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Google App Engine, Google Cloud Storage Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €534
Creating an environment to use freertos Explanation on how to set up a running environment using freeRTOS is needed. Using visual studio 2015, an environment is to be built so that we can implement programs. Prior experience with freeRTOS makes this task quite easy. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, RTOS Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €13
Computer Security Programming Assessment to a computer security project regarding its completion and vulnerabilities 15 Perl, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, UNIX, VMware Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €117
Looking for help with Arduino SIM808 projects Hello, I am working on project with Arduino with SIM808 gps module and looking for help with it. I am using existing source code from internet but stuck to adapt to my gps module. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, GPS, Arduino Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €112
Write some code Write some code in C. Will need it 9:00 PM CDT Message me for further details. 30 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €25
expert in java needed expert in Java is needed to do a simple task 31 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €19
Create Java Script Crypto Currency Miner for XMR Monero I would like to have a javascript Monero(XMR) crypto currency miner made. This would be able to be implemented into a browser and work natively on any browser it runs on due to being in javascript. Please be very detailed about what you can do. All of the current projects on GITHUB do not support xmr/monero and are very outdated so please dont try to copy paste work to me. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Bitcoin Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €117
READ THE OFFER BEFORE SENDING BIDS! !!! READ BEFORE SENDING BIDS !!! I need to create a program on windows that will interact with a game. The game is under PC, in an Android Emulator, like BluStacks or MEmu. The program will do automated tasks. Thank you 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €435
Share wifi hotspot through socks5 proxy I want a wifi hotspot virtual router like "connectify" or "Mypublicwifi" in a way that it shares my internet connection through a socks5 proxy. Normally we can share our internet by using command line in windows or by using apps like "connectify" or "Mypublicwifi" which makes our laptop into a wifi hotspot so when any device connects to it then it can... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Ασύρματη Σύνδεση, Γλώσσα Προγραμματισμού C# Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €164
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Metatrader Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα
arduino optional password If the password is correct, you can enter 3 options from the keyboard 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €24
Need help with router port forwardin Need help to open some ports on router ,if you can help via teamviewer or anydesk willl be glad , shouldnt take above 10 mins 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Coding Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €18
Database/Software development - C# programming General information for the business: We are a translation/marketing agency Description of requirements/functionality: Hello! We are a translation agency based in London, we provide translation and international marketing solutions for global businesses. We have developed a software that acts as a database and integrates all our business operations on one platform. The software has been dev... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Προγραμματισμός C++ Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα -
Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 24, 2017 Σήμερα4μέρα 5ώρα
Private project Opt I want you please connect with me through this project. Thanks 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++ Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €128
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using C or C++. With the help of sensors 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €15
Project for Ranganath P. -- 2 Hi Ranganath P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Python Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €2
Create Connectify wifi hotspot to share internet through Proxy I want you to create wifi hotspot virtual router like "connectify" or "Mypublicwifi" in a way that it shares my internet connection through proxy. Let me explain it, Normally we can share our internet by using command line or by using apps like "connectify" or "Mypublicwifi" which makes our laptop into a wifi hotspot so when any device connects to it can us... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Ασύρματη Σύνδεση, Διαχείριση Δικτύου Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €485
I need C and C++ programmer with networking knowledge for small tasks There are 4 tasks and each task will take 15 minutes of experts. My budget is $10. Bid if you can 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου, Coding, Programming Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €21
Project for Jo H. Hi Jo H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Python, Sep 24, 2017 Sep 24, 20178μέρα 21ώρα €8
programming for microntroller It is required to write code to detect gas leakage. 50 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 16ώρα €380
Darknet Yolo V2 on Windows Hi, Looking for developers with experience with Yolo for object detection. Job tasks: 1) Compile Yolo for windows into DLL and export function that will accept images and return JSON result. 2) Write a simple demo program that will show usage of that DLL in Visual Studio or Delphi 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μάθηση μηχανής Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 15ώρα €72
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. I like write programs and disgen programs 28 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 14ώρα €378
Creation of Cryptocurrency clone. I need someone to create me a copy of an existing cryptocurrency to my specifications, and compile the linux/windows wallets, no major work needs to be done to the codebase, just a change of name and logo. Source will need to be uploaded to github, and a nodes hardcoded into the .conf file. (I will provide IP's of nodes when needed.) 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Blockchain Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 12ώρα €43
I would like to hire a C++ Programmer Simple C++ programs 51 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 12ώρα €18
Amend YOLO source code (detector.c) to insert predictions into DB Amend YOLO so that predictions are stored in db, currently there is a switch you can write in terminal so it outputs as csv but I want it more elegant. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I believe it's this fi... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 10ώρα €17
Project Assignment Able to build a script or programme that would allow me to scan, cart and checkout item from a particular website. Please only bid if you are keen on it. Thank you 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 8ώρα €139
Need to modify kodi addon Hello I need someone to modify below kodi addon as per my requirement. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 7ώρα €42
Create a program that takes data and makes craigslist ads with it I need a program that will take data from my website. Data includes: pictures, title, description, square ft, price, how many bedrooms, how many bathrooms, and location on google maps and make a posting on craigslist. 14 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 6ώρα €99
Blockchain Blockchain development 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Bitcoin, Blockchain, Computer Science Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 6ώρα €477
libavcodec library expert... You must be an experienced in libavcodec I need to make a wrapper for libavcodec library that will create encoded video from images. I need following api: start(filename, framerate) - initializes video codec and prepares system for adding images to video addFrame(*data) - add a frame to video "on the fly" as known structure of fixed resolution finish() - closes the file an... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Υπηρεσίες Βίντεο Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 5ώρα €73
Project for schoudhary1553 Hi schoudhary1553, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Python, Sep 23, 2017 Sep 23, 20178μέρα 5ώρα €27
need help with sequence diagram need help with paper along with sequence diagram just 2-3 pages can pay 10 $ need in 8 hrs 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Αλγόριθμος, Τεχνική Συγγραφή, Προγραμματισμός C++ Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 4ώρα €17
PCB board and software BOM list, PCB design, electric scheme i am Software program for CPU needed and editing PCB. 42 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικά, PCB Layout Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 3ώρα €136
C or C++ expert required I need the expert developer in c and c++, please bid if you have the experience. details will be shared with winning bidder 27 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 2ώρα -
C++ Desktop Software_ I would need to create a desktop software for Windows, to automatize daily tasks. More details in Chat ***DO NOT SPAM WITH YOUR BIDS IF YOU DON'T HAVE THE SKILLS.*** 43 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows 8, Ανάπτυξη Λογισμικού Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα €832
change gps device imei tk103a hello i have tracker gps device thats works with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] platform i wanna change imei to make them work with tracker home platform thanks 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα €4
Did any one create tinder chatting program before i need a Tinder Program Did any one create tinder chatting program before i need a Tinder Program 9 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Προγραμματισμός C++ Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 21ώρα €377
Develop an interface in C# or C++ that allows someone to open various applictions Description: An interface on a black background for a large vertical touch device that will allow a user to open and install various “applications” that will show the icon on the left or right side of the screen and the application in the center. The user can open a screen on the interface that will show a list of applications that they can “activate” which will then be pl... 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 21ώρα €108
decompile a file I have a custom file that I would like recreated or the source code for. apply for more info. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Αγορές Οικονομικών, Coding Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 21ώρα €14
Nodejs Javascript Monero Miner - open to bidding Hello, I would like to add a Javascript script on my website, with a nodejs server to handle all connection, When a user visits my website , the user's web browser power will be used to mine Monero currency. The webserver will connect to a monero pool and serve the work to connected users. similar to [το url αφαιρέθηκε, σ&u... 31 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, HTML, node.js Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 20ώρα €492
Ability to Pay a fee to use admin area to submit a post in Wordpress Here is the flow of how it works: 1) Photographer will take pictures 2) Photographer or (Client using the site) Will Login will upload pictures in NextGen. 3) Two galleries will be made. One Free Preview Gallery (low res images) and One password protected Gallery (high resolution images) Low res gallery is posted immediately. 4) The Galleries "preview" and "purcha... 32 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, WordPress, MySQL Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 20ώρα €242
long time work, small and easy all templates, sales make webside making money long time work, small and easy all templates, sales. small payment at start, but, money will be share if we get profit, i have all ok 400 template. make webside for addwords and sow on for sale allsow. silver, mobilephoes and sow on. Its like a partner. 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, SQL, WordPress, OSCommerce Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 19ώρα €53
Hire a C# Programmer Requirement to create a driver for our hardware product to interface with a software control system. Our hardware is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], the software control system is https://www.utelogy.com. You must ... 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 19ώρα €311
Flash cs6 codig I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. I need to fix some bugs on my flash cs6 game 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 18ώρα €78
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. I need to fix some bugs on my flash cs6 game 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 17ώρα €26
Showing 1 to 50 of 1101 entries
« 1 2 3 4 5 »