Γλώσσα Προγραμματισμού C Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you looking for a stellar C developer? Despite its age, C remains one of the most popular programming languages in the world, but finding the right developer can be difficult. C has been used to write a wide range of software, including operating systems, device drivers, banking software, games, and even GPU-based learning algorithms. The sheer range of projects that C has been used for means you need to find a developer that\'s familiar with your particular problem.

So how do you find that developer? On Freelancer.com there are thousands of C developers that are available for hire. To find the right one, all you need to do is post the details of your project. Within minutes our talented C developers will see your project and will start responding with detailed proposals about how they would complete your job. Like C, the whole process is fast, efficient, and can scale up if you need it. So why not give it a shot? All posted projects are obligation free, so if you aren\'t happy with the proposals, you don\'t need to choose one.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Launch OBS (open broadcaster software) hidden I need shell script for windows 10 and windows 7 to launch OBS from command line, absolutly hidden on startup, and need run multiple instances. My current script works "C:Program Files (x86)obs-studiobin64bit[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&alpha... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Visual Basic, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++, Windows 8 Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Batch Processing software for fingerprint processing SDK [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Sample Program [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&iot... 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VB.NET Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €126
Macro Program I am looking for a developer who can build me a program that will allow me to set different types of mouse relative movement macro's and then use these when mouse button 1 is clicked. I have written up a google doc with UI and functional specs, and can share this when needed for more information about the project. I keep the project on simple: and am willing to pay up to 100euro 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €114
I am looking for Melis2.0(F1 E200 chipe) Programmer I wanna build an app with (in-house operating system Melis 2.00 OS) Embedded C Who interested in this project, please bid! I will pay enough for this project. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €83
Desktop Software for Gem Lab I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++ for a Gem Lab , with the following features Register /Login - 3 User Types Customer Registration Automated Customer Details Retrieval through customer code Admin update Certificate Price Details Admin User details Billing and Invoice Accounting Function to retrieve Sales Record Gem C... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €938
PLC Twido programming I have a Schneider Twido TWDLCAE40DRF - PLC and i want to create a web interface (better if in PHP) that allows me to turn on and off 10 sockets. I would require the diagram for twido soft and the php code for the web interface. 5 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €118
Face skin analysis I would like to have a face skin analysis library developed, which will run on windows for the beginning and have a C# interface. It is important that it can be used in Unity 3d. It should analysis the following: dark circle (eye) Dark Spot Red Spot Wrinkles Pore Redness Dryness/Flakiness 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Μοντελοποίηση 3D Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €461
Java brute-force cryptanalysis of Caesar Cipher Create a program using Java that can help you to perform brute-force cryptanalysis of Caesar Cipher, which is a simple substitution cipher. Program must try and print all the different possibilities of plaintext based on all the possible keys. Project must be completed in less than 24 hours. program will take unique ciphertext as input, print out all the different possible plaintext by trying all... 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €25
Face Analysis I would like to have a face analysis library developed, which will run on windows for the beginning and have a C# interface. It is important that it can be used in Unity 3d. the 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Unity 3D Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €485
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα
Arduino C Programmer Take an Embedded C Arduino based project that is 80% complete and finish it. This is a real time, Industrial device that uses three Aurdino processors and many sensor devices. The finishing includes Wi-Fi and Ethernet interfaces. 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €29
Programmer for Rexroth We need to modify the code to add another function on machine. Rexroth Indra Drive C. Using IndraWorks V14.16 software. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Έλεγχος Ευχρηστίας Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €7311
Peer to peer cryptocurrency exchange4 below how our overall flow work [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] = for overall flow member registered can do maker/ taker of buy/ sell Maker (A) post a sale trade, buyer ( B ) choose his favoured trade to buy the ... 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €712
fault detection using wavelet transformation With the given data you have to detect the fault using wavelet transformation 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €77
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα
Build a car crashing game in andriod. Hello, i need a professional android developer who can make a decent car crashing game similar to the "the car crashing bumper" that we mostly played in the amusement park. I need a similar game in which similar features should be added. There may be different features that can be added like the more hard the user's car hit the rival, the more coins the user can get, hit all the riv... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, Android, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €182
Power Frequency Overvoltage protection device Design the product from hardware to firmware. Power Frequency Overvoltage protection device on three phase system according to EN50550. Hardware and firmware development 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €387
Mario SDL2 c++ I need a mario game made using c++ i will give files and photos etc that you have to follow and use to make the program i want it exactly how the tutorials state Attatched is an example of how i want everything Variable names and everything should be the exact same 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €46
write software to read passport information via suprema Scanner we need a function to read passport information (First Name, Surname, passportNo, Nationality....) via suprema Model"RealPass-F". this function should be developed by Delphi 2010. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Thread programming in C I have a big C project related to thread. I first want to make sure the person I hire really knows what he claims so I have a relatively simple c project that involves gcc 11 with condition variables, threading, mutexes and semaphores. The first project shouldn't take over a day to complete and the second project needs done but is not time sensitive so you should be able to work on it as you ... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Developing ESP32 Libraries based on Arduino Framework We are looking for freelance developers to assist us in developing custom libraries based on the Arduino Framework for ESP32. Libraries that we needed would be: 1. IR Sending/Receiving (16bits with CRC) 2. I2S Wav/MP3 playback from SDCARD / Internal Memory / SPI Flash. MP3/WAV must be able to be triggered independent of main program loop and must have the capability to trigger several files at... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €874
App Based Crime Deterrent in Home Security integrated with EOS and Deep Learn Image Processing – The Theft Defense Enhancement of technologies also enhances technic of theft. Most of the Indian population let their home alone for hours; they also ensure their security by installing a door lock or security camera etc. Here is your real time security system is ready. Stay satisfied with the project, it works in two phases. In recent trends automation is our entire wish, so this project puts on idea to establish ... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Mobile App Development, Android, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €20
Must have linux local server , C# app fixing - urgent start Please Read before bidding We want a very professional and experienced developer C# Senior developer for fixing an issue with our app our app is working Peer2Peer and we changed it to work through kurento server , we made some changes to the backend by another developer but there is some issues with it need to be fixed so it would work perfectly it's urgent start and should be do... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €260
SDR# Settings for recording a signal Hi, I am having a DVB-T Stick and I have already recorded a pir signal, and I could see it great! Now I changed some settings and there is a lot of noise, so I can't record the signal. Can anybody help me to get the correct settings again? 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €438
Help Build a RPG Creating tool Hello I am currently building a RPG Creation tool using Unity and am looking for a developer with a BSC In Computing (or equivalent) and experience of Unity, the RPG Creation tool uses C# as the language so you must also be able to code in C# and use Visual studio. Skills desired -c# -Unity -Visual Studio I am currently looking for ideas of how to - customise character movement (npc and... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Unity 3D Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €15
App Based Crime Deterrent in Home Security integrated with Deep Learn Image Processing – The Theft Defense Enhancement of technologies also enhances technic of theft. Most of the Indian population let their home alone for hours; they also ensure their security by installing a door lock or security camera etc. Here is your real time security system is ready. Stay satisfied with the project, it works in two phases. In recent trends automation is our entire wish, so this project puts on idea to establish ... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €16
Bios programming I need a program written that will be installed to the bios. The program will control the temperature of the video card. It will also need a windows based interface that will allow setup and control of the setting. This job was posted from a mobile device, so please pardon any typos or any missing details. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €87
noise of fingerprint image processing the fingerprint image size is 120x120, 256 gray. I need to remove the noise by C language code. the following 2 images, one have noise,other one's noise removed. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Απεικόνιση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €205
Android developer who can integrate Hype Lab SDK for offline chat I need one chat application on the native Android. - Basically, application stands for an offline chat application. Users can chat offline without having internet using peer to peer connection. For peer to peer connection, I purchased hype lab SDK ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε... 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €479
SDK Floating Lyrics Component Library Overview [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε](file_format) Component Library Platform for Web - Android - iOS - Windows Detail ● Lyrics Format using LRC Lyrics Timing Enhanced format word by word not ... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Python Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα -
Configuration of Yiimp Pool like zergpool.com Hi, I have a pool on Yiimp but i would same configuration as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] So : - Guest can mine what he want or not - Guest can autoexchange on what he want (on his wallet currency) - Guest ... 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Yii Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €59
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα
Do a programming project for me Bellow is the image containing details about the program to create. 31 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €17
Need a lab to be done related to PIC. I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €126
C++ Expert needed I need a C++ coder I need somebody who is good at coding games. 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €96
Small AFL Amibroker code Small AFL Amibroker code Write a small strategy for AFL Code with Auto trader experience. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €120
emv reader Hi,I need your services to create a pcb emv reader. It's a flex pcb that contain a microchip and a memory, that fit between the emv card and the pos and save informations transmitted from the emv card to the pos. The informations needed to be save in the memory is the track 2 and the pin of the emv card. You can use the composents you like and the programation you like.  Pcb specificatio... 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €2752
C++ Expert battleship game Need an expert guy in C++ battleship game who can do it right away 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €82
creating two AES code in C based ideas from two research paper, I already have one part done Basically I want create two code in C, I want the code implemented from two different paper's main ideas on how to improve encryption strength/speed. I have papers, you can pick any two(or find any paper online). Then test and compare the result of two code(ideas) 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €102
Need a game programmer for game that runs on android, apple, webpage I'm looking to create a rpmg game that playable on android, apple devices direct on the website. Simpler to game like kindom war, design kinda like a disconnected game called empire craft.. playable on all plateforms. Players should be able to purchase item from within the game. This will be a long term project because new feature will alway need to be added and weekly and monthly events... 19 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Mobile App Development, MySQL Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €1770
android app developer i want to create a android app 25 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Mobile App Development, Android, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €235
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα
build app for this site I want to convert an online game site to an application on iPhones and iPads And added it to the store where players can buy jewelry inside the game through your Apple Store I want all application data to be followed by the site and any secret numbers are delivered if they exist I want the app to be connected to the site naturally and without problems The programmer does not cause problems wit... 36 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, iPhone, Objective C Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €830
Write a BankAccount class for storing a bank balance and calculating interest this is a C# console application and a small one. if you are interested with this i have more projects like this 37 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €28
To Develop a Music Native App for Android Hi Everyone. I've got an Interesting App to develop for you today. It's about Creating Your Own Music, Very Simply, With A Cellphone. The Details, can be found in the Attached Word File. It's just Two Pages Long. . To everyone, I'm gonna require to Sign an NDA and an IP Agreements. . When you have read and understood the file, you can make any questions. What I want to... 80 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Mobile App Development, iPhone, Android Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €1332
C programmer to build a new Cryptocurrency I need someone to create a cryptocurrency in C, basically just for linux terminal. It needs to be efficient(low energy consumption), secure, and anonymous. Send me your ideas and your experience info. Im also looking for partners. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €2162
Implementation of transport layer Go-Back-N protocol in Python (1):Modify the given client and server code to include services provided by Go-Back-N protocol. Client code and server code in Python will be provided (2):brief description of the functions that you write (3): an output which demonstrates at least 10 successful frame transmissions A to B with corruption rate and loss rate of 0.2. (4): a screenshot of the output for both client and server 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €28
Migrate a simple User Mode Driver (UMDF V2) in C++ for Windows 10 based on Linux sources You have to build a User Mode Driver (UMDF V2) for USB device for Windows 10. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The USB device is present in available. There are available github sources for Linux implementation in ... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Windows API Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €1017
Project for Ruihe R. -- 18/03/20 15:34:40 Hi Ruihe R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Python, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Mar 20, 2018 Σήμερα9μέρα 7ώρα €8
Showing 1 to 50 of 3820 entries
« 1 2 3 4 5 »