Γλώσσα Προγραμματισμού C Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you looking for a stellar C developer? Despite its age, C remains one of the most popular programming languages in the world, but finding the right developer can be difficult. C has been used to write a wide range of software, including operating systems, device drivers, banking software, games, and even GPU-based learning algorithms. The sheer range of projects that C has been used for means you need to find a developer that\'s familiar with your particular problem.

So how do you find that developer? On Freelancer.com there are thousands of C developers that are available for hire. To find the right one, all you need to do is post the details of your project. Within minutes our talented C developers will see your project and will start responding with detailed proposals about how they would complete your job. Like C, the whole process is fast, efficient, and can scale up if you need it. So why not give it a shot? All posted projects are obligation free, so if you aren\'t happy with the proposals, you don\'t need to choose one.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Artificial Intelligence - Self Learning Machine The following is a list of features I need in this A.I 1. Thinking – I need my A.I to think on its own. For example, I ask the A.I, “What 10 companies will be going public within 6 months? - This answer the bot can be found easily online BUT… If I ask a question like: “Out of those 10 companies what companies do, “you think” will grow within 1month of ... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Bitcoin Transfer Required (0.021) ! Need to be done in next 10 min , will pay 200$ here UPFRONT ! CONTACT ME ! Bitcoin Transfer Required (0.01) ! Need to be done in next 10 min , will pay 280$ here UPFRONT ! CONTACT ME ! 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, LESS/Sass/SCSS, MySQL, PHP Jan 20, 2018 Σήμερα2μέρα 23ώρα €10
Bot to Auto forward messages from other private Telegram channel to my channel I need to forward the msg from Telegram privet channel to my channel. Telegram Bot can not be part of the private channel. If you have any suggestions apart from this, you are most welcome. with option to run in cloud server or via automatic api The only condition is, messages has to be instantly transferred from one channel to other without any delay. 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €19
Building a simple software I need a small application. When I run this application, it should start a background search on whole pc drives, and find a specific files by the name or contain and Email them to an Email address. For example, I can choose "Sample" or "Sample1, Sample2" the application should search for all files on PC which contain "Sample" or "Sample1" or "Sample... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €145
Gdax autotrader using the API Need of a program I can run from windows that will autotrade BTC, BCH, ETH, or LTC on Gdax. The program will only be trading one of the currencies at the same time. Ideally I would like to have a drop down menu to select the currency it trades. There needs to be a text box for the amount bought in USD. The buy will be triggered with the Stochastic Oscillator and then an increase in the 8... 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €127
POS Software for the Mobile Shop Invoice Hi guys i am looking something small pos software to use on touch screen computer. I wan to do is: Create Customer Scan product & Scan Serial number of product Create Invoice/Receipt Product Warranty check, when customer brings item back, i need to scan product serial number and see when it is sold and how much it is sold for. It can be any ready made software as well, i couldn't... 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €306
help me to build windows qt project i need help windows qt build. i mean environment setup. teamviwer help only 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €19
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα
Multi GUI VST example - open to bidding I need a Multi GUI VST example, that has 5 tabs with 5 different window synth settings, like 1. osc, 2. filter, 3. envelopes, 4. effects, 5. modulation. Each window has 1 knob, 1 button, 1 slider, 1 OnOff switch, 1 display and all of these controls have midi learn. Very well documented and clear C++ VST for best understanding. If this way is a wrong way of doing multiple GUI in VST environment, pl... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Προγραμματισμός C++, Arduino, Συμβολική Γλώσσα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα -
Reverse Engineering / Crack for a program Hello, I need a crack for a program that I've been using for months and the program should be fairly simple to crack, it checks for licenses from a server. I'd like for all features of this program to be usable. Looking for someone who can get it done within a couple of days to a week if able. The program is called Gunbot, you can find out about it here - [το url αφ... 4 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €105
Fix somebugs and add two features I created a program in C# using Ozeki to create SIP server protocol. I didn't successed to create a remote database connection via MySQL. Looking for someone can fix my bugs and help me add more features. 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €16
Project for Saira I. -- 18/01/20 23:05:46 Hi Saira I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Python, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Jan 20, 2018 Σήμερα9μέρα 16ώρα €7
Code a mod loader I want to hire a coder that can code loader that injects "mods" to games, the games it would need to work with would be dead by daylight, pubg, h1z1, cs:go, so it would need to be ud from eac, battleye, vac. 9 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €81
Energy efficient algorithm for Multipath TCP operations to develope Energy efficient algorithm for Multipath TCP operations (multipath tcp ie one link is for LTE and the other is Wi-Fi data should flow to and from in both link at the same time) 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €340
New cryptocurrency I am looking for a freelancer or company that I could cooperate with. The order includes creation of the new cryptocurrency. The contractor is required to have a high level of professional experience in cryptocurrency creation and the blockchain. Cryptocurrency must display the following features: SegWit, replay protection, unique address format, smart contract, zero knowledge proof and lightning ... 10 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €3236
Raspberry PI zero USB HID (joystick) configuration script. You must be able to access a Raspberry PI Zero to complete this project. I want to use my Raspberry PI Zero as a HID Device (Joystick). When I connect my Raspberry PI Zero USB port to my Desktop Computer I want it to show up as a joystick and I will be able to use the Joystick Test utility on the desktop operating system (without installing any drivers on my desktop computer to verify X and ... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Microcontroller, Raspberry Pi, Bash Scripting Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €110
LNP LNU LNG Programmers Roles and Requirements: • Acquire and bring structure to data so that it can be used in advanced natural language generation apps. • Build validation tools to maintain an architecture around NLG. • Comfort manipulating and analyzing complex, high-volume, high-dimensionality data from varying sources. • An emphasis on incorporating human decisions into highly automated syst... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Hadoop Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €50000
Legacy Windows DeskTop Kids App brought to Windows Store Highly successful Windows 2D Vector kids Desktop app written in C and C++ already compiling and running in latest Visual Studio. It needs some re-writing of some very basic code for a library that no longer exists. Needs to be readied and tested for the Windows App Store. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €13
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα
Build project. Subject, Description (Missing Data Imputation) Project 1. Fuzzy Expectation maximization and fuzzy clustering- based framework(FEMI) Project 2. Horizontal Partitioning based on decision tree and k-NN (kDMI) Project 3. Granular Computing (GC) Project 4. Attribute- Based Decision graphs (ABDG) please select the price and option like 1.2.3.4 in bid otherwise your bid will assume fake. ... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €54
Software Development Dear All , we are looking for the highly technical and most senior person who can develop the alpha version of our required software of trading platform . the bidder should have strong linked in profile and twitter account to show the real work . kindly bid the reasonable price to move thank you 23 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €3234
Files auto delate Please read and understand before bid ! I will not pay extra if you don't understand what is required in the project Ask if you don't understand. I need a software that program the automatic delate of files or folders please see the attachment. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €23
Project for David D. Hi David D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μετάφραση, Δοκιμή Λογισμικού, MySQL, Jan 20, 2018 Σήμερα9μέρα 8ώρα €17
Project for Jawad A. Hi Jawad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Visual Basic, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Jan 20, 2018 Σήμερα9μέρα 8ώρα €43
openwrt linux sdk training on bulding openwrt firmware traingin on interfacing the openwrt with RF interface over serial port 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Διαχείριση Δικτύου Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €111
Dynamic Analysis in ADTF( Using c++) Hey There, I am interested to create a dynamic analysis filter which performs analysis on memory usage, cpu usage, latency and execution time. Output of Cpu usage should be in graph form (Like task manager). Whole project will be implemented using c++. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €465
Build me a SIP program SIP Program (Really simple) Create, edit, delete users & each user has one-more parameter named URL. when call inbound to user the program knows send GET request with callerid to specific assigned user's URL. GUI is not required, you can make it with NodeJS or C# or whatever. it should be SIP server for anything. (the program) 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, node.js, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €81
PixelSearch And MouseMove click program for game I need a program which search for a pixel color and then move mouse to that location once found and then send click. Thanks! 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €315
Program an excel file to pull ALL Crypto Currency Pair data from Kraken, Binance and GDAX in real time I need an excel file that pulls real-time pair data (cryptocurrency pairs, e.g. BCH/USD, ETH/USD, etc.) for all cryptocurrency pairs on Kraken, Binance, and GDAX. I want to use the excel spreadsheet to create real-time pricing graphs/metrics. I need to pull all data for each crypto pair, and have it load in a single workbook, but each exchange in a separate worksheet. The cryptocurrency pairs need... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Visual Basic, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €94
Code a Trading Script into a Bitcoin Trading Bot C#-script CLR I am looking for someone with experience in CLR coding to help me refine a bitcoin trading bot. I utilize a software which integrates the APIs from various exchanges; to more full access its functionality, I will require custom tailored code to direct the bot. Only reply if you have a general knowledge of crypto-currencies and C#-script programming. If you have read this description, place tiger... 22 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €28
Arduino project An arduino I can talk to and it can talk back too. Need a programmer and a someone who knows these micro processors. Feel free to message me so that we can talk the details about it. Thank you. 32 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €95
Project for Chirag L. -- 18/01/20 10:27:05 Hi Chirag L., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Python, Jan 19, 2018 Σήμερα9μέρα 3ώρα €9
Project for Jorge P. Hi Jorge P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Jan 19, 2018 Σήμερα9μέρα 3ώρα €6
Blockchain developer cryptocurrency needed long term, serious person Hi, I am looking for a blockchain developer, multiple projects, serious person. Option to choose for salary or stake in the project, need someone committed. Please write me when you are interested. Thanks 38 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 22ώρα €28
Bitcoin Source Compile We need to compile the bitcoin opensource code, we need to develop our new bit currency. So we need a programmer with a experience in bit currency projects. Please rate your bids in the comments when replying. 18 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 22ώρα €100
Trigger continuous burst mode SYNCRONISED on MULTIPLE Canon EOS M100 cameras via USB With 10 Canon EOS M100 cameras connected via a USB hub, start and stop continuous shooting mode or repeated single shutter release at at least 5fps, (the camera is advertised to support 6.1fps) and stop after 5 to 20 seconds, with all cameras precisely in sync, so the shutters release simultaneously. A tolerance of 0.002s (1/500th) between shutters is acceptable. An alternative solution is to s... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 22ώρα €2876
bloomberg app development code already exists on ninjascript. Need translation and conversion into a bloomberg app, programmer is required to have access to bloomberg terminal to be able to make the job, since you cannot program bloomber without the access. all aplicants will be required to contact via bloomberg messenger to be considered Might be a first stage of several developments if specifications are met skills ... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 19ώρα €126
Operating System Course Trainer to write the labs for the running OS (Operating Systems ) I have a project related to operating system class for master students, Everything in course will be under this project # At our end we want the student to learn how to write a complete operating system, so the project is to build a simple operating system What is Required ? 5-6 labs regarding how to write a basic OS . Any language can be used. In the bid, don't forget add the program... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 19ώρα €232
Need bot made for my social media account I need a program to login through your personal account, scan profiles loaded through a texfile photos and like any new photos Must include - Private proxy support - Delay in between scanning and liking photos 9 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 19ώρα €85
Roofing Remodeling Estimating Software We need to create software that can also be web enabled with a mobile app. The software needs to be forms driven, with a database back end for reporting, CRM, estimate production, supply management, labor management, process management, user profile security driven. The software needs to be able to run from a hosted Linux server for speed and able to be used by mobile devices. I have included some... 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Visual Basic, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 19ώρα €3565
shellcode project can you create shellcode to run embedded xor encrypted exe in memory ? the shellcode can detect if it is running in 32bit or 64 bit process 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 18ώρα €110
Build my project Subject, Description (Missing Data Imputation) Project 1. Fuzzy Expectation maximization and fuzzy clustering- based framework(FEMI) Project 2. Horizontal Partitioning based on decision tree and k-NN (kDMI) Project 3. Granular Computing (GC) Project 4. Attribute- Based Decision graphs (ABDG) These are the four projects but i will most probably go with Project 2 . 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €92
Trading Software I want to purchase some Trading Software 13 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €183
Cryptocurrency Trading Bot on Cobinhood Exchange I need a bot for Cobinhood cryptocurrency exchange [[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]]. It would need to do 2 things: - Keep switching my SELL order to the highest possible price, while being 1st one in que (with... 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €45
Crypto Exchange Platform We need an expert who has created a cryptocurrency exchange platform. Where users does buy and sell and using multiple digital currency. Please keep in mind we are putting heavy investments on this and we want you to show your past work on crypto exchange platform you have worked in 45 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 15ώρα €27638
I want a program could remove drm from .vbk files (vitalsource), so that I can get the original PDF ebooks from it. I want a program could remove drm from .vbk files (vitalsource), so that I can get the original PDF ebooks from it. If you have experience in vitalsource ebooks, please contact me 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 15ώρα €65
optimize the 2D panel/plate I would like to optimize the 2D panel/plate. The rectangles in different sizes should be placed on the plate in the most efficient way. waste should be around 3% per process. the plate dimensions are standardized and the plate numbers must be increased accordingly. rectangles can also have horizontal and vertical texture orientations. we want to work with someone who will develop an optimization a... 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 14ώρα €399
File Crypter The crypter should be undetected and well commented which will make it easy for me to make the stub fud another time. with the feature of icon changer , runtime/scan time need to work with 32/64 ,delay file execution,Process Persistence,custom fake byte adder/File pumper *File start-up *File melt *.NET support *Every stub is unique *Every output is unique Startup 1: This will... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 14ώρα €106
3D Whiteboard Video Maker Tool Hey Guys i m looking for someone that can create a desktop app that can create 3D Whiteboard Video like this example [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] with the most hand effects ... bid and explain for m... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, JavaFX, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 12ώρα €391
Project for Mohammad Hanif Project for Mohammad Hanif.... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 12ώρα €18
Showing 1 to 50 of 3055 entries
« 1 2 3 4 5 »