Γλώσσα Προγραμματισμού C Δουλειές και Διαγωνισμοί

Are you looking for a stellar C developer? Despite its age, C remains one of the most popular programming languages in the world, but finding the right developer can be difficult. C has been used to write a wide range of software, including operating systems, device drivers, banking software, games, and even GPU-based learning algorithms. The sheer range of projects that C has been used for means you need to find a developer that\'s familiar with your particular problem.

So how do you find that developer? On Freelancer.com there are thousands of C developers that are available for hire. To find the right one, all you need to do is post the details of your project. Within minutes our talented C developers will see your project and will start responding with detailed proposals about how they would complete your job. Like C, the whole process is fast, efficient, and can scale up if you need it. So why not give it a shot? All posted projects are obligation free, so if you aren\'t happy with the proposals, you don\'t need to choose one.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Blockchain etherum developer We are looking for a developer with experience in Blockchain to develop an application based on open source. please send proposals with detailed information and proof of previous blockchain experience. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €4777
Insert Drawings , widgets. and tables If you are not expert in C++ DO NOT CONTINUE Highly expert C++ and GUI programmer. There is no built in functions to do it, you need to override what ever needed and/or write your own functions. using: Ultimate++ @ [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&alph... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
programming project c++ project c++ project c++ project c++ project c++ project 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €360
VPN client application for windows with login functionnality VPN client application for windows with login functionnality. The app should be downloaded by user through our website. Client can then write in his login and password and login to our vpn server with a press of the button "Connect". User configuration files should be downloaded automaticly from the server for a specific username and correct password 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, jQuery / Prototype Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €339
How to protect a python exe file created with pyinstaller ? Nuitka? I created an exe file using pyinstaller. Do you know how to protect code from reverse engineering? Do you know how to use Nuitka for that? 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €322
Software Defined Routing Question- [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] PFA for the code that was already provided to us that needs to be expanded. We also have controller and network topology on the department server but we cannot access co... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €107
RFID Software would like a RFID software for a spa. i would like this to include payment gateway and ability to scan and capture details. 23 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €8527
8-Bit Microcontroller FIFO loopback Application The goal of this exercise is to write a FIFO-based loopback application for an imaginary/generic 8-bit microcontroller. In this exercise, we don't specify the exact microcontroller and therefore can't actually execute or test this code, but we will evaluate the source code instead. Let's assume our imaginary microcontroller has a common address space for code and data, so you don�... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €25
Arduino Joystick Box Project I wanted to build a joystick button box to save money, and I bought all the parts needed, and realized I need help. It is using an arduino uno, and several types of switches. I want to know if you are interested in writing the code needed for the arduino to control spst/dpdt toggles, led momentary switches, a 3 position key switch, and rotary encoder dials? I will also need wiring diagram, and ... 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €9
DESIGN A SMALL SOFTWARE AT ANY CODING METHOD -- 2 CREATE A NEW SOFTWARE THAT SELECT AND STORES THE VARIES RANDOM PROBABILITY OF GIVEN NUMBERS WITHIN THE SELECTED TEAM WITH GIVEN CONDITIONS. EG: RANDOM PROBABILITY OF CARDS 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, MySQL Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €15
Other or not sure I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €69
building cryptocurrency I need a build crytopcurrency expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €44
expert in programming and seam carvig algorithm details will be given in the chat 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €38
Hire a C Programmer c exercise 29 Γλώσσα Προγραμματισμού C Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €20
Ardoino small project C. Solve See project description for details. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Arduino Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €11
Telegram Bot I would like to create a telegram bot with Inline Keyboards and saved the replies from users to an Excel sheet. No restrictions on the programming software or language used. 14 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €91
Write a Programme/Software I will like to hire someone to write a programmed / software that will allow me to get released blocks of time for my job as an independent contractor. Delivery service. Drivers can accept blocks of work once they are released through out the day. Currently it is a crapshoot and all about who is the fastest at refreshing and accepting. Blocks are accepted through the an application provided by... 21 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €472
SHA256 Iteration of Input Strings Want to create a mini Java based code to create multiple iteration of inputted String 13 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €14
seam carving algorithm details will be given to you in the chat room, 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €23
Simulated Virtual Address Space It is a project on Simulated Virtual Address Space. I will give the details later. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €34
Learning Standard Project A Small project which we're going to use as a learning example at the school Using a netbeans IDE and following the good standard practicing More Details on chat 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €85
Analytic Vehicle Counting Software Development I am looking for a developer who have experience CCTV real time video analysis. Description are - RTSP network video input - 2 or 4 way vehicle moving detection and counting - size filtering algorithm for motorbike, vehicle, or truck - should consider day and night condition - report : data log by time, direction, and size - configurable : threshold for image recognition related factors - ... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €346
amend an existing dll (C#) to make it usable in Qt 5.7 C++ I am having some software written in QT to replace an old system written in VB6. I also have a dll (C#) which acts as a drawing viewer that needs to be integrated into the new software. I need someone to amend the existing dll (C#) to make it usable in Qt 5.7 C++. We need it to export the types as a COM object dll. What I mean is described here in this example [το url α&p... 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €197
write C++ program for single linked list to write a template class for a singly linked list and implement functions like push back,size etc and also copy constructor and assignment operator. Deadline is before Monday night. 29 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €16
ALGORITHIM wants to write some algo strategy in JAVA language.I need a person who has done previous such job in stock market. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €100
Develop Operating system for smartphone ,laptop & desktop Hi All, Am looking for a team or an individual who can develop a new operating system platform like android/Ios , interested people should comeup with the solution and delivery plan and a document with design , interested people can only bid on this , others please dont bid the projects if that condition is not suitable for you. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €1631
Gta FiveM Server Hi I need a server setup I already have a hosting company with the server I need a custom server made like family RP and Nopixel the game is GTA 5 its a fivem server so i need custom scripts made for jobs cops fuel system animations there ar already some modes that can be installed on the server if you look up those to names i gave you on twitch to see what am talking about maybe you can help me t... 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, MySQL, Προγραμματισμός C++, Lua Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €377
PCB Design and embedded programming for a brushless DC driver Requirements : 1- It's a mobile system that works with battery. So low power consuption is required and also high efficiency. 2- Nominal voltage : 48 V Nominal current (max. continuous current): 4 A Stall current : 60 A 3- No want fans etc. Only heat sink. 4- Minimum PCB size. 5- Failsafe microcontroller. 6- Failsafe communication protocol needed. 7- Motor protection by hardware and... 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €54
Create Hidden Cryptocurrency Miner Application/Script For use on personal machines. Create similar program like Playerz Multi Hidden Cryptocurrency Miner. I want 3 Versions of the Program to be created with different programming templates and signatures no open source code as much as possible to eliminate false positive anti-virus detection, or change code so template and signature so undetectable to anti-virus. All versions of the program need... 11 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €83
need c and c++ expert i have a long term task in c and c++ 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €4
Design a Flowchart Basically you have to create a flowchart for the Battleship Game. Files below should explain better. 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Διαγράμματα Ροής, Coding, Programming Nov 18, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €15
AST parser for my grammar in Phyton using PLY library I have the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Computer Science Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €55
Project for Krishnaa K. Hi Krishnaa, My name is Lucas, I'm a young entrepreneur doing a project in fashion and i noticed your work on Code Canyon about the Instagram Scraping. I'm contacting you because i saw this really cool Instagram Money Calculator : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γ&... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ενσωματωμένο Λογισμικό, , App Developer Nov 17, 2017 Σήμερα9μέρα 1ώρα €49
instagram helper You need to write program on C#( .net 2.0 ) which will allow to manage instagram account Something like this program: keplerbotDOTcom It is long term project Placing your bid reply with word COOL_PROJECT and tell me how you will implement program 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα €358
I need assembly MIPS I need assembly MIPS... thanks 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Nov 17, 2017 Σήμερα6μέρα €89
I want to create a Cryptocurrency I want to create my own Coin and also exchanger on it. 15 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Σήμερα5μέρα 18ώρα €824
Java encryption/Decryption Hello, I need someone experienced in Android Java Cryptography, my app uses AES encryption, I just need to improve the encryption method and make it more secure with salts, IV or else.. 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 23ώρα €31
BULK SMS SENDER software We need a BULK SMS SENDER software that uses TEXTFREE ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) free accounts. It must have the following features: 1) multi-threading, 2) be able to use http&socks proxies, 3) be a... 28 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 23ώρα €1152
Programming Language I need someone who can write a code on C programming language using some concept of Socket programming language and take some sessions with him. 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Διαχείριση Δικτύου, Programming Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 23ώρα €108
Pdf comparsion I have to compare 2 pdf using c# code. I have to compare only images in the pdfs not the text or content ..please help me i have a solution also fr this magiclibrary dlll we can use 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, PDF, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €28
c++ i need some one who is really knows something about Sensors to design and develop a code in C++ 36 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €394
Other or not sure I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €20
C++ project on Dijistra Alogorithm In this project, i have different alphabets A-E. Need to create a console application on c++ to find the shortest distance between alphabets. Need to be done with underground stations as well. I already have two txt files which i will send you. 28 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 22ώρα €35
Cryptocurrency Arbitrage Software need a software which arbitrages different cryptocurrencys automatically 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Blockchain Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 21ώρα €14946
Embedded Firmware Alexa AVS designer with Audio Experence and Raspberry PI knowledge We are looking for a firmware/hardware developer who can create a solution helping us to use Alexa AVS in an industrial solution as an embedded device. Either based upon XMOS, Cirrus Logic or other reference design. Part of the job is to embedding, what is running in the development kits on an Raspberry PI to have one common PCB instead. Preferred would be firmware and hardware development combi... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Raspberry Pi Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 20ώρα €536
Blockchain Using Waves Platform We have many previous successful projects are we are now looking into advancing into Blockchain using the Waves Platform. We are creating a real estate investment to allow users that have purchased during the sale to be able to track their tokens in their members account and than the ability to move their purchased tokens into specific properties we own to generate them a profit. More details will... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 19ώρα €357
Plugin for Revit - About thermal and acoustic performance. I need to develop a plugin that pulls information from the Revit 3D model to perform the thermal and acoustic performance assessment. Can you work by generating this tool that pulls the model data and calculates it within Revit? The text of the program must be in Portuguese. Thank you. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Visual Basic, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Autodesk Revit Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 19ώρα €395
Maintenance existing software We have a software implemented with VTK, QT and C++ Some bugs have been detected. We need someone to produce some basic documentation and able to solve some bugs. 19 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 18ώρα €2279
TOG Voting TOG Voting contact me for more information 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 18ώρα €86
TOG Voting - 17/11/2017 10:22 EST TOG Voting contact me for more information 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C Nov 17, 2017 Nov 17, 20175μέρα 18ώρα €94
Showing 1 to 50 of 2194 entries
« 1 2 3 4 5 »