Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Copy typing and other secretarial services are some of the most easily outsourced tasks. We have thousands of skilled copy typists and speed typists from all over the world. These freelancers can be engaged for your tasks at reasonable rates. Start connecting with them by posting your copy typing projects now!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Copy Typer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
WorldCup2018 data entry and sports promotion - 20/10/2017 20:56 EDT We need freelancers who like football, know about football and know about World Cup 2018. It will be nice if you know something about players and strength of the teams. For stage 1 : Budget is for each freelancer $30. Please bid $30 when you read job post. Work duration : 1-2 hours at most. Disclaimer: Work content in this job is related with sports betting. Please do not bid for thi... 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Αθλητισμός, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €25
Do some data entry I have some work, in an Excel spreadsheet. 47 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εξυπηρέτηση Πελατών Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €19
Do copy paste Blog posting i need a women/girl freelancer preferably, having knowledge of fashion, and interests in fashion of women. and work is only copy posts from a site and post it to a wordpress website. budget is $2 for 200 Posts, very Neat and clean work. with my instructions. 46 Εισαγωγή Δεδομένων, WordPress, Blog, Υποβολή Άρθρων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €3
English typing and personal website project. This project requires creative skill of web designing and developments. It also contains many written books in English. Good designers, web developers and typists are welcomed. 20 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €110
Data entry Job Track record & update of figures and data in the provided to the Company. 94 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €33
Hire a Data Entry Clerk Looking for Freelancers who are willing to do below mentioned jobs - 1. Data Entry - Simple Feedback from Customers in Excel 2. Customer Support - VOIP Based 3. VA - 3 Openings (4 Boys & 4 Girl) - All with Pixie cut - Mandatory 4. Process Customer Data and enter into ERP software that would be provided to you Industry Sector : Salon - Fashion Jobs Available : 8 Hours of Operation : Your co... 45 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €120
Read 5 documents, then copy and paste selected info Hello, this project is very easy. I need a freelancer who can read 5 ebooks, then copy and paste only the practical instructions / the actionable instructions and the steps to follow. Just read, identify the practicle / actionable instructions and then copy / paste them into a word document. It's a low budget project but will be repeated on a weekly basis. Each document has 175 p... 114 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €20
Need Arabic data entry person Need Arabic data entry person.. 63 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αραβικά Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €15
Project for Aishwarya Hi Aishwarya, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, , Σχεδιασμός Μηχανικής Oct 20, 2017 Σήμερα9μέρα 10ώρα €9
DPF Forms Data Entry Entry data to 56 DPF forms of about 40 to 60 questions each. Many questions are the same for all forms. Need to get them filled with dummy but realistic data. The data should also be presented in a CSV file for a future reference. Sample file on request 41 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, PDF, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα9ώρα 30λ €78
DPF Forms Data Entry Entry data to 56 DPF forms of about 40 to 60 questions each. Many questions are the same for all forms. Need to get them filled with dummy but realistic data. The data should also be presented in a CSV file for a future reference. Sample file on request 55 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, PDF, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €111
Data Entry - Sales Navigator Looking for someone who has linkedin sales navigator subscription. Very easy copy paste task. Need to start right away! 31 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 20, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα -
3 PDF files for DataEntry - 218 Pages 3 PDF files for DataEntry - 218 Pages needed urgently in 1 hour 81 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, PDF, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €255
3 PDF files for DataEntry - 218 Pages 3 PDF files for DataEntry - 218 Pages needed urgently in 1 hour 28 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, PDF, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €60
Analyze some Data -- 3 - 19/10/2017 16:08 EDT In Avature, a SaaS business platform, we are looking for two freelancers for our Natural Language Processing team. About the job: - You will need to read resumes in both English and Chinese and highlight the relevant bits About you: - We need text comprehensions skills both in English and Chinese. 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Απλοποιημένα Κινέζικα (Κίνας), Αγγλικά (ΗΠΑ) Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 18ώρα €20
Audio Transcription (1 hour, 44 mins, 3 seconds) Transcribe audio into Word Document. Audio is in English (US). Audio is 1 hour, 44 minutes and 3 second long. Please have a basic understanding of the English language and grammar. 116 Απομαγνητοφώνηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Ορθογραφία Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 17ώρα €34
Data Entry for Accounting (Bank book entry) - 19/10/2017 07:45 EDT Hi, we have website where we need to do data entry for our bank book entries. These are the data Fields Transaction Date Customer/Vendor Purpose Mode Credit($) Debit($) Balance($) GST For "Purpose", you need to pick it from the list given separately. We have 3 accounts, approximately 500 to 700 Records for each accounts. Deliverable: All entry must be don... 58 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 10ώρα €88
Data Entry - Arabic I am looking for someone who can support me to convert image PDF (Arabic) to Text format. The job needs to be done by manual keying (don't use tools). 99.95% accuracy required. Bulk volume (1 year project). Weekly expected volume is 5,000 to 10,000 pages. Payment cycle is 20 days max. I have uploaded my sample for your analysis here. Please go through the PDF before raising your quote [Remov... 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αραβικά Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 9ώρα €1354
Data Entry - 19/10/2017 03:53 EDT Entry data, simple fields. Deadline is the 26th October. 95 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 6ώρα €102
Web typing task Note: We don't want any Indian,Bangladesh ,Pakistan, Srilanka Freelancer to do bid on this project , So avoid Biding here or i will report you We required a Freelancer to complete the basic typing task ,which doesn't required any technical skill ,this task can be finished with in few hours but we required to do the task step by step method as we instruct 184 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 19, 2017 Oct 19, 20175μέρα 3ώρα €8
I Have to type 1000+ Letters Hello. i'm Kenith from Microsoft. i have to type 1000+ letters fast. ( in 30days) one letter contains 500 words so i need very fast typer 10 Copywriting, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Copyright Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 23ώρα €44140
Transcribir contenido a Excel Necesito transcribir contenido a un Excel. Son alrededor de 300 preguntas con sus respuestas para ser subidos a modulo Moodle. 47 Copywriting, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 21ώρα €95
Data Entry for Accounting (Bank book entry) - 18/10/2017 18:18 EDT Hi, we have website where we need to do data entry for our bank book entries. These are the data Fields Transaction Date Customer/Vendor Purpose Mode Credit($) Debit($) Balance($) GST For "Purpose", you need to pick it from the list given separately. We have 3 accounts, approximately 500 to 700 Records for each accounts. Deliverable: All entry must be don... 28 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 20ώρα €79
Data Entry for Accounting (Bank book entry) Hi, we have website where we need to do data entry for our bank book entries. These are the data Fields Transaction Date Customer/Vendor Purpose Mode Credit($) Debit($) Balance($) GST For "Purpose", you need to pick it from the list given separately. We have 3 accounts, approximately 500 to 700 Records for each accounts. Deliverable: All entry must be don... 40 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 20ώρα €71
Project for Erimmoni - 18/10/2017 16:35 EDT Hi Erimmoni, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 0 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 19ώρα -
copy, paste and format, easy work! I have a very simple project, no experience is required, just copy paste and basic formatting. 1) I need you to go to this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2) I need all the sections on that site copied... 145 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 14ώρα €64
copy, paste and format, easy work! - 18/10/2017 11:47 EDT I have a very simple project, no experience is required, just copy paste and basic formatting. 1) I need you to go to this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2) I need all the sections on that site copied... 70 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 14ώρα €69
copy, paste and format, easy work! - 18/10/2017 11:43 EDT I have a very simple project, no experience is required, just copy paste and basic formatting. 1) I need you to go to this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2) I need all the sections on that site copied... 60 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 14ώρα €15
copy, paste and format, easy work! I have a very simple project, no experience is required, just copy paste and basic formatting. 1) I need you to go to this website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2) I need all the sections on that site copied... 81 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 13ώρα €61
Data entry - 18/10/2017 07:20 EDT I need to research the data from a given website 79 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 10ώρα €276
WorldCup2018 data entry and sports promotion We need freelancers who like football, know about football and know about World Cup 2018. It will be nice if you know something about players and strength of the teams. For stage 1 : Budget is for each freelancer $30. Please bid $30 when you read job post. Work duration : 1-2 hours at most. Disclaimer: Work content in this job is related with sports betting. Please do not bid for thi... 55 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Αθλητισμός, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 9ώρα €22
data entry have to complete some excel files as per the data in the forms 87 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 4ώρα €15
data entry - 18/10/2017 02:06 EDT have to complete some excel files as per the data in the forms 114 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 4ώρα €303
Transcribe Conference Audio to Word Document I have audio files that I would like to have typed out into notes 63 Απομαγνητοφώνηση, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αγγλικά (ΗΠΑ) Oct 18, 2017 Oct 18, 20174μέρα 3ώρα €64
We need a Professional and Experienced Ad poster for Classifieds Sites. You will be required to post Ads on Craigslist, and Oodle on daily basis up to 30 , 20 on Craiglist and 10 on Oodle ads each day for 2 weeks amounting to a total of 420ADS we are willing to pay $1 per LIVE ADS only. amounting to a total pay of $420 only Professionals in Posting on Classified sites should respond to this project must have PVA , this project can be a permanent one if you are up t... 15 Εισαγωγή Δεδομένων, Δημοσίευση Προσωπικών Αγγελίων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 16ώρα €122
Typing and Data Entry i have big performance in typing and editing text ( very fast ) 98 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 16ώρα €91
Typing project. - 17/10/2017 13:16 EDT I want to complete my project which is a article and you retype it. thanks. 129 Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 15ώρα €15
Typing project. I want to complete my project which is a article and you retype it. thanks. 144 Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 14ώρα €15
Simple data entry Draft correspondences and other formal documents Plan and schedule appointments and events Intermediate Data Entry experience required 49 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, BPO, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 14ώρα €14
Typing project. I want to complete my project which is a article and you retype it. thanks. 87 Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 13ώρα €70
Hire a Data Entry Clerk to take down data entry 93 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 11ώρα €133
Post adverts on multiple global websites for recruitment I am looking for a data entry/ recruiter to post adverts on global websites for international staff we need, they will be working off our complied list of websites and will also be responsible for finding free to use websites in each country. You will post the jobs filling in the neccessary information. All details will be given probably 100 job boards. 1 - 2 days work. 46 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 10ώρα €117
Typing Job or data entry I have good typing skills with more than 40 words per minute 66 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 8ώρα €3
data entry - 17/10/2017 02:39 EDT - 17/10/2017 04:51 EDT - 17/10/2017 04:55 EDT I have lots of cell phone related products in spreadsheets that need to broken down by their attributes. For example: description: Samsung B600BU 2600mAh Battery for Samsung Galaxy S4 GT-I9500 you need to create a column for each element in the description like this: Brand Model number category mAh Compatible device Samsung B600BU battery 2600nAh ... 76 Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 7ώρα €113
copy paset work form filling job 136 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Article Writing, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 7ώρα €309
data entry - 17/10/2017 02:39 EDT - 17/10/2017 04:51 EDT I have lots of cell phone related products in spreadsheets that need to broken down by their attributes. For example: description: Samsung B600BU 2600mAh Battery for Samsung Galaxy S4 GT-I9500 you need to create a column for each element in the description like this: Brand Model number category mAh Compatible device Samsung B600BU battery 2600nAh ... 81 Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 7ώρα €118
data entry - 17/10/2017 02:39 EDT I have lots of cell phone related products in spreadsheets that need to broken down by their attributes. For example: description: Samsung B600BU 2600mAh Battery for Samsung Galaxy S4 GT-I9500 you need to create a column for each element in the description like this: Brand Model number category mAh Compatible device Samsung B600BU battery 2600nAh ... 153 Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 5ώρα €87
Hire a Data Entry Clerk We need someone to data entry handwritten and typed notes into into spreadsheets. only the parts highlighted yellow. 28 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Oct 17, 2017 Oct 17, 20173μέρα 4ώρα €16
e.g i need a date entry clerk start with a bit about yourself 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Επεξεργασία Δεδομένων, HTML, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Copyright Oct 16, 2017 Oct 16, 20172μέρα 19ώρα €85
Review writing for long term (only entry level.) Details of work ; only fresher and entry level. bulk hiring 1) it is a simple review writing work . 2) you should know any of the given language 1. english 2. ukrainian 3. italian 4. japanese 3) should have a normal writing experience. 4) you will get paid whenever you complete a task. 5) task is very simple, on completion of 200 task you will get paid 1600 rs. 6)... 40 Copywriting, BPO, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 16, 2017 Oct 16, 20172μέρα 19ώρα €90
Showing 1 to 50 of 493 entries
« 1 2 3 4 5 »