Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Digital Marketing 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Δημιουργία post στα social, καμπάνιες κλπ

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Θελω να κατεβάζω moded εφαρμογες και να τρεχουν στο android κινητό μ

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Event promotion 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Ενδιαφερόμαστε για την προώθηση ενός event το οποίο θα πραγματοποιηθεί τέλος Νοεμβρίου. Αναζητούμε social media expert που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την προώθηση του στ&...

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Εχω αγορασει ετοιμη εφαρμογη - κωδικα απο envato και θελω να το σεταρω σωστα με το android auto. Περιοχη Αθηνα

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Fashion Designer 5 μέρες left

  Γεια σου WP Coders, έχω προσέξει το προφίλ σου και θα ήθελα να σου προσφέρω την εργασία μου. Μπορούμε να συζητήσουμε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες μέσω της συνομ&iota...

  €30 - €30
  €30 - €30
  0 προσφορές
  Real-Time Social Media Metric Dashboard 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a dashboard that displays real-time social media metrics. - Data Source: The data will be sourced from MongoDB - Metric Focus: The dashboard should present metrics of various social media platforms - Update Frequency: I need the dashboard to be updated in real-time The ideal candidate should have: - Strong experience in working with MongoDB - Proficiency in creating data visualizations, specifically with JavaScript libraries such as D3.js or - An understanding of social media metrics and how they can be utilized in dashboard creation

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  As a developer, I'm looking to contract a seasoned construction team for the creation of a mixed-use building. The building should comprise of both residential units and a daycare center. The new structure is aimed to have 4-7 floors. In addition to excellent construction skills, the team should have experience in: - Building mixed-use structures - Constructing residential units with high safety standards - The creation of daycare spaces - Designing and building for 4-7 floors Any additional knowledge on urban planning and adherence to local building regulations is much appreciated. Please share examples of similar past projects in your proposal.

  €230 - €691
  €230 - €691
  0 προσφορές
  Resolve Windows Server 2012 Directory Errors 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm experiencing group policy errors and DFSR errors which are causing significant issues. In detail, the issues being observed are: * DFSR replication is failing between domain controllers * Group policy is not executing as it should on our Domain Controllers As far as I'm aware, there haven't been any recent alterations to either our network infrastructure or our domain controllers, which makes these issues even more puzzling. Skills that are crucial for successful project completion include: * Proficiency in Windows Server 2012 * Expertise in managing and troubleshooting Active Directory * Understanding of DFSR replication and group policy management * Exceptional analytical and diagnostic skills to pinpoint and resolve the underlying cause of these issues * An abili...

  €28 - €236
  €28 - €236
  0 προσφορές
  3D Motion Advertisement Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The video starts in space, then zooms into Earth's cities. A person falls from space onto the Earth and notices various transportation like buses, taxis, and auto-rickshaws. They see our service advertised on taxi doors, auto hoods, and buses. Next, they take a metro ride where they see our promotion inside the train and outside on hoardings and big LED screens. They visit a mall where our promotion is visible inside. They then go to a club and notice our service on menu cards, employee T-shirts, and reserved tags. Finally, they explore a local market where vendors are selling our branded bags, caps, T-shirts, and newspapers. The journey ends with them realizing the widespread reach of our service.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Eco-Friendly Transition for Lawn-care Business 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced grant writer who specializes in green or eco-friendly initiatives. The primary goal is to enhance the environmental impact of my small lawncare business. Here's what I need: - Secure funds that will enable a complete transition from gas to electric equipment. This shift will significantly reduce our carbon footprint and support environmental sustainability. Ideal skills and experience: - Successful track record of securing grants for environmental / green projects - Proficiency in grant research and writing - Knowledge in lawncare businesses or related fields Together, let's make my business a role model for eco-friendly practices in the lawncare industry.

  €308 (Avg Bid)
  €308 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Trophy icon Cannabis drink packaging 23 ώρες left

  Cannabis infused COLD BREW ICED COFFE Must provide Adobe illustrator file in vector format.

  €69 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον Εγγυημένος

  I'm in need of an experienced editor who is adept at performing content editing and proofreading for my fiction manuscript. The manuscript is extensive, with a word count around 140,000 words, which poses an exciting challenge. Key requirements for this project include: - Extensive experience in Content editing with a focus on fiction (horror/drama/thriller). - Ability to handle higher word count manuscripts, reflecting an attention to detail and commitment to thoroughness. - Knowledge of genre tropes and conventions in fiction; ability to enhance the content while respecting the genre. - Proofreading Your task would involve improving the narrative by checking the story for consistency, plot holes and character development, enriching the manuscript while preserving my voice an...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm seeking a talented game developer to create an Adventure game specifically for PC. The game's primary focus will be on exploration and Combat. The ideal candidate should have a strong portfolio of game development work, particularly in the Adventure genre. Key requirements for the project include: - Experience with PC game development - Proficiency in Adventure game mechanics and design - Ability to create a captivating exploration-focused game

  €1179 (Avg Bid)
  €1179 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm looking for a tech-savvy professional to set up Office 365 for under 10 users with a focus on email management. • Ideal skills: proficiency in Microsoft Office 365 setup, email management within the platform, and user configuration. A proven track record of successful small scale Office 365 implementation is a plus. • Task at hand: The chosen professional will be responsible for full setup, integration of email management tools and user set up and education. Your expertise will help ensure all users are comfortable using the platform for their email needs. Expect the project to be meticulous and to the point. I look forward to connecting with a knowledgeable expert committed to bringing seamless email management to our team.

  €568 (Avg Bid)
  €568 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Convertir estrategia de trading en bot -- 4 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Tengo una estrategia de trading binaria que necesito convertirla en un bot para que pueda operar con una interfaz super facil y no detectable para los broquel quotex o pocket option esta estrategia es para operar a 5 segundo y también debe tener un análisis de precio del mercado en tiempo real presupuesto son 100 dólares busco algo sencillo pero funcional

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  PDF File Conversion 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need assistance converting multiple file types to PDF, with specific formatting requirements and the need for both editable and read-only versions. Key Project Details: - File Types: The job involves converting Word documents, Excel spreadsheets, and PowerPoint presentations to PDF. - Formatting: The converted PDF files must maintain the original formatting. This is crucial to ensure the integrity and appearance of the content. - Editable and Read-Only PDFs: Both editable and read-only versions of the PDF files are needed. The editable versions will allow for further modifications, while the read-only versions will be used for distribution. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PDF conversion tools and software. - Strong understanding of maintaining formatting integrity during ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm looking for a skilled video editor and producer who can craft an entertaining YouTube video that highlights the beauty of golf course scenery while incorporating funny golf fails and a showcasing full 18-hole game. These should be creatively interwoven to engage golf fans. Skills and Requirements: - Exceptional video editing capabilities - Experience in sports video production, especially golf - Ability to capture and incorporate humorous elements - Good understanding of golf play, specifically, full 18-hole games The project is time-sensitive and needs to be completed ASAP. Therefore, candidates who can commit to a fast turnaround will be highly considered. Please provide examples of similar projects you've completed.

  €14 - €23 / hr
  Τοπικό
  €14 - €23 / hr
  0 προσφορές
  Trophy icon SEC Data Extraction API Development 6 μέρες left

  I’m looking for a professional API developer to create a RESTful API that extracts text data from company filings on the SEC website. This specialist task involves structuring the data in a way that's congruent and easy to use. Key Responsibilities: - Set up a RESTful API - Extract text data from company filings - Structure and organize the extracted data for ease of use Ideal Skills: - Strong experience in API development (preferably RESTful) - Familiarity with the SEC website and its data - Ability to organize large sets of data in a user-friendly way. I am trying to count specific words from companies’ 10K available in SEC EDGER through python coding. I need data from 2001 to 2023. But I get the word counts from 2014 for some companies and even 2019 for some compan...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Java User Registration & Editing Fix 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm having some issues with the user registration, editing, and user list screens on my system. The main problems are: - Unable to register new users - Unable to edit existing user information - Unable to view the list of registered users I'm looking for a skilled Java developer who can help me fix these issues as soon as possible. The system is built using Java and uses a Postgres database management system. Ideal Skills and Experience: - Strong Java programming skills - Experience with Postgres database - Previous work with user registration and editing functionalities in Java applications - Ability to troubleshoot and resolve issues in a timely manner

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Dark and Moody Album Artwork Touch-Up 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm after a talented graphic designer to help me clean up some lines on my artwork in order to give it a polished and professional look. Your tasks include: - Refining the lines on the painting - Ensuring the middle shape is isolated and able to be applied to a new background effectively The theme of the artwork is Nature and the color scheme preferred is Dark and Moody. It's essential that you have a good understanding of these concepts and can translate them into a visually appealing final product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in graphic design - Experience with fine detail work - A strong portfolio that demonstrates previous successful work with similar themes and color schemes. I have attached an old piece we used (Original Spaceskelly), the trea...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Audit Assistance for Moderate-Sized NGO 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a certified accountant with experience in financial statement preparation, account reconciliation, and audit planning and coordination. Our NGO operates in Canada and maintains its financial records using basic accounting software. Key Responsibilities: - Assist in the preparation of financial statements - Reconcile accounts to ensure accuracy and compliance - Plan and prepare for upcoming audit to ensure we pass Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of Canadian accounting standards for NGOs - Proven track record in financial statement preparation and account reconciliation - Experience in coordinating audits, preferably for moderate-sized organizations - Proficiency in working with basic accounting software, we use quickbooks Your expertise will be c...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm seeking an advanced tutor proficient in Logic Pro, specifically well-versed in creating backing tracks. (STEMS editing and mixing). I aspire to gain quick medium practical knowledge in these areas to edit mix, change tempos to create click tracks for my band. The ideal freelancer should be experienced in teaching these components with a high level of expertise. Mastery in educating these Logic Pro features and a proven track record of helping others achieve similar goals will be a significant advantage.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I have a pressing issue with my website and I'm looking for a skilled PHP Laravel developer to help me fix it. Requirements: - Proven experience with PHP and Laravel - Strong understanding of website development and troubleshooting - Proven track record of solving complex website issues Given the nature of this issue, you should be an expert in PHP and Laravel. Your understanding of website development and troubleshooting will be crucial in determining the root cause of the issue and applying an effective fix. Previous experience in dealing with similar problems on websites is highly desirable. Your ability to work quickly and efficiently will be greatly appreciated.

  €543 (Avg Bid)
  €543 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Trophy icon Modern Podcast Logo Design 2 μέρες left

  I'm seeking a talented graphic designer to create a modern and minimalist logo for my new podcast. The logo needs to be bright and use bold colors. Key Requirements: - Modern and minimalist design - Bright and bold color scheme - Incorporation of a microphone symbol Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and logo creation - Experience in designing for podcasts or similar media - Strong understanding of modern design trends - Ability to work with a vibrant color palette - A portfolio that showcases previous minimalist work This is a fantastic opportunity for a skilled designer to make their mark in the podcasting world.

  €32 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Non-Profit Logo Design--Budget $50 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a designer who can create an affordable, unique, and engaging logo for my non-profit organization. We are the "Missouri Green Angels Network", and we provide free cannabis RSO/FECO to cancer patients in our state who can't afford it. KEY REQUIREMENTS: --The logo MUST be original and clear of any copyright infringement, meaning that only original or correctly-licensed images/elements are used. --The Freelancer MUST sign an additional WORK-FOR-HIRE COPYRIGHT RELEASE contract, provided by me. I have used this contract for other work on Freelancer and personally verified that it was allowed. --I need a stencil version of the logo generated as well--please see attached example. The logo will be printed on merchandise AND it will ALSO be laser-engraved ...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I need an experienced video editor to produce short reels, less than a minute long. - Objective: These reels will focus on two main concepts: showcasing our golf training aid product and providing easy to grasp instructional content surrounding its usage. - Skills: The ideal candidate would have previous experience in creating product and instructional videos, preferably in the sports niche to understand the technicalities involved. Understanding golf would be an added advantage to highlight the unique selling points of our golf training aid in the product reels and present practical, golf-focused tips in the instructional reels. - Expectations: The final output should fit well for social media channels, engaging and visually appealing, capturing the viewer's interest within t...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Moodle AI-Enhanced Short Answer Plugin 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced developer who can create a Moodle plugin centered around facilitating short answer type exams for students. Key Features: - Handwriting Canvas: The plugin should allow students to provide answers via smooth handwriting, making it easy to insert a background image for a more engaging experience. - AI Integration: It should be able to interpret the meaning of the answers provided, rather than just looking for exact matches. This will be crucial in ensuring the plugin accepts a variety of correct answers. Ideal Skills: - Extensive experience in Moodle plugin development - Proficiency in integrating AI into web applications - Familiarity with front-end features and ensuring a user-friendly experience This project is ideal for developers who have a passi...

  €287 (Avg Bid)
  €287 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Fiction Book Copyright & LLC Registration Consultation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I've recently completed a fiction novel and am looking to get it copyrighted. Simultaneously, I want to explore the options and associated costs for LLC registration on various levels - state, federal, and international. I'd appreciate a comprehensive discussion moving forward. Ideal skills and experiences would be: - A comprehensive understanding of copyright laws, particularly pertaining to literary works. - Expertise in LLC registrations across various levels, able to provide detailed cost breakdowns. - Previous experience handling both copyrights for books and business registrations.

  €8 - €30
  €8 - €30
  0 προσφορές

  I'm seeking an expert in LED programming, specifically for light panels (more specifically led flood lights), to create a system that allows for color changes and customizable patterns. The panels will be used for outdoor events. Key tasks: - Design a system for LED panels, allowing for color modulation - Enable customizable light pattern features Ideal freelancer: - Experience in LED programming - The ability to devise user-friendly interfaces for light customization

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Trophy icon Currux Vision - AI Traffic Server Logo 14 μέρες left

  I need a logo that represents my company, Currux Vision, a business specializing in the development and sale of AI-based servers for vehicle traffic management. Key Components: - Real-time traffic monitoring - Intelligent traffic signal control - Traffic flow optimization - Emphasis on safety Target Audience: - Government entities - Transportation agencies The logo should communicate the cutting-edge and sophisticated nature of our technology, while maintaining a professional and trustworthy appearance for the governmental and transportation sector. The design should ideally reflect innovation and efficiency, as well as safety and reliability. The logo will be used on our website, products, and marketing materials, so it should be versatile and scalable. Ideal Skills and Experience: -...

  €230 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €230
  7 συμμετοχές

  We're seeking an experienced Stripe developer to help with payment processing tasks on our platform. Key Tasks: • Integrate Stripe payment processing Platform Information: • Our business platform is based on selling digital products and services. Project Timeline: • We're looking into having this project completed ASAP. Time is of the essence. Ideal Skills: • Experience with Stripe payment gateway • Background in e-commerce platforms, specifically digital products and services • Proactive, can work within tight deadlines

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Android SMS Reader & Forwarder App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced Android app developer to create a simple yet effective SMS reading and forwarding application. Key Features: - The app should read incoming SMS messages from the device. - A specific pattern within the message (determined by the message format) should be identified. - These messages are then to be sent to a remote server. Requirements: - You should have experience in Android app development. - Familiarity with reading and processing SMS messages within an app. - Proficient in sending data to a remote server (API integration). - Understanding of restricted access to URLs with password protection. I expect the app to be user-friendly and efficient in reading and forwarding messages. Please ensure the solution is secure and efficient.

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Urgent CRM Platform Replication in VueJS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an existing CRM platform built with HTML and backed by APIs. I need a skilled developer to replicate this entire platform using VueJS for the frontend and ExpressJS for the APIs. Key Requirements: - The frontend must be developed using VueJS or reactJS - The API needs to be re-implemented using ExpressJS. - The replication should maintain the existing functionality and design of the CRM platform. Expectations: - This is an urgent project, and I need it completed ASAP. Please only bid if you can commit to this deadline. Ideal Skills & Experience: - Strong proficiency in VueJS for frontend development. - Prior experience in re-implementing APIs, particularly with ExpressJS. - Good understanding of CRM platforms and their functionalities. Please submit your proposal with a clea...

  €1094 (Avg Bid)
  €1094 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Solana Token Creation Page Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a web page designed for token creation on Solana blockchain. The page should include a number of key functionalities. Key Features: - Token Creation: The page should allow users to input the token name, symbol, and total supply for the token they wish to create. - Additional Features: I'd like to include the ability for users to input the number of decimal places for the token, upload a logo for the token and provide a description. - Solana Wallet Authentication: The page should integrate with Solana wallets for user authentication. Ideal Skills: - Proficiency in Solana blockchain and its ecosystem. - Web development experience, particularly in creating data input pages. - Understanding of token creation and cryptocurrency concepts. - Ability to implement secure wallet authe...

  €429 (Avg Bid)
  €429 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Urgent SEO Enhancement for Homepage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm urgently seeking a proficient SEO expert to concentrate on improving the search engine rankings of my website's home page. The desired outcome for this project would be: - Noticeably improved search engine ranking for my homepage Key project focus includes: - Evaluating and improving existing SEO elements on the home page - Implementing strategies to increase organic search traffic - Ongoing monitoring and adjustment of SEO strategies, based on analytics and performance The ideal freelancer for this project will have: - Proven experience with SEO optimisation - Excellent knowledge of analytics and SEO tools - The ability to work quickly without compromising quality, as I'm looking to have this project completed ASAP.

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm seeking a Wikidata expert to assist me with adding new biographical information to the platform. Key Tasks: - You'll be responsible for entering biographical data into Wikidata. Strong attention to detail is essential. - The data will mainly consist of biographical information such as birth dates, places of birth, notable achievements and other relevant details. Verification of Data: - We will be using published sources to verify the accuracy of the biographical information you'll be entering. - Your ability to cross-reference data from multiple sources and ensure reliability and accuracy is crucial. Ideal Candidate: - Previous experience with Wikidata is highly preferred. - Strong research skills and the ability to work with published sources for verification. - Fa...

  €896 (Avg Bid)
  €896 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Need a young woman with a strong voice who has experience in voice acting. Must be comfortable reading pornographic fetish dialogue. Only a couple hundred words. More details: What type of voice acting do you require? Informal, rude, and sadistic What is the expected duration for the voice acting project? Less than 1 hour What is the character's background story? She's a tattooed, sexy, delinquent who isn't afraid to speak her mind

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  SecurePay Integration in Prestashop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled developer who can integrate SecurePay as a payment gateway on my Prestashop website. Key Requirements: - Integration of SecurePay as a payment gateway in Prestashop - Experience in implementing recurring billing features through SecurePay I have registered for a SecurePay account already, and I would like to make use of its recurring billing feature. Ideal Skills: - Prior experience with Prestashop and payment gateway integrations - Familiarity with SecurePay's API - Understanding of recurring billing functionality - Strong attention to security and fraud prevention aspects Please get in touch if you have relevant experience and can deliver a secure and streamlined payment solution for my Prestashop site.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Pay Equity PowerPoint Recommendations 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  This project involves creating a compelling PowerPoint presentation focused on communicating key recommendations for a pay equity initiative. I would need the presentation design for now. Red/blue and white is our colour scheme.5-6 slides should be enough and the aim is to be able to convert these slides to my work template later on. Colour: The dark red colour is 192,0,0 and the dark blue is rgb 0,32,96 and the green is 120,190,32. The actual slides can be white in colour but any tables, graphics, logos etc can be the above The presentation material should primarily include: - In-depth qualitative data analysis. Put forward insights and narratives, helping to reinforce the need for our recommendations. - Recommendations on improving transparency within the organization. I am look...

  €30 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Brand Identity Designer Tarascas 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A friend does not have actual logos, just random pictures from the web. Here are his pictures. Please create a new bubble and squares with a banner, and info similar to what you did with Cuba 312, including address info and others without address info. I think a white background would work best, but be creative. The project's goal is to enhance the brand's visibility. This involves incorporating both bold and colorful, as well as elegant and sophisticated design elements. These designs will be used on menus, websites, and social media accounts. **Key Deliverables:** - Develop a memorable brand identity that stands out in the market. - Incorporate bold, colorful, elegant, and sophisticated design elements. - Ensure that the brand identity aligns with the vision and values of the...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Trophy icon Logo for staffing company revise 6 μέρες left

  I need a revised version of my logo. I need to remove Christmas hat and add a hard hat for construction. Also need to add company name on bottom Company name: SureHire

  €186 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €186
  15 συμμετοχές
  Expert Payments Integration for SaaS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am currently developing a SaaS product and I'm looking for a skilled developer with deep expertise in payment systems integration to join my team. Key Project Details: - **Preferred System**: The project involves integrating GoHighLevel with Stripe. If you have experience with this specific integration, that's a big plus. - **Primary Goal**: The primary goal of the integration is to facilitate subscriptions, one-time payments, refunds, and cancellations through the SaaS product's website and within the SaaS product. - **Subscription Model**: The SaaS product will offer both monthly and annual subscription plans. Your Role: - **Integration**: You'll be responsible for setting up a seamless and secure payment process within the SaaS product and its website. This will...

  €517 (Avg Bid)
  €517 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Launch and Manage Facebook Group for SMB 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a freelancer to launch and manage a Facebook group targeted towards small business owners in the USA and Canada who are in need of financial analysis, cash flow reporting, and forecasting assistance. Our primary goal for the group is to facilitate networking among members. With the right support, I believe this group can grow into a valuable resource for small business owners, helping them connect, share experiences, and ultimately, foster growth in their respective enterprises. Some content I envision sharing in the community includes: - Tips and strategies for growing a business: Practical advice can be a powerful motivator and can help members take their businesses to the next level. - Industry news and updates: Keeping members informed of trends and changes in t...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Domain Selling Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a small collection of less than 10 domains that I am looking to sell. I'm seeking a domain selling specialist who can help me navigate the process of finding buyers and closing sales. Key Responsibilities: - Assist in evaluating the market value of the domains - Develop a strategy for selling the domains - Identify potential buyers and negotiate deals - Manage the domain transfer process Ideal Skills and Experience: - Proven experience in domain selling - Strong negotiation and communication skills - Experience with online marketplaces - Familiarity with domain transfer procedures - Ability to provide advice and strategies for selling domains

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a translator fluent in both Japanese and English for a 2-hour meeting in Saitama, Tokyo on June 4 at 2pm. Your core responsibilities will include: - Verbal translation during a technology-related meeting - Written translation for presentation-related documents I will show the presentation that will be discussed during the meeting. The chosen freelancer will also receive a transportation allowance. Fluent proficiency level in both Japanese and English is expected. Previous experience in a similar role will be highly advantageous.

  min €46 / hr
  Τοπικό
  min €46 / hr
  0 προσφορές

  I am looking for someone to draw a green lizard in the style of Jim Davis' Garfield (see image attached). Key Details: - Style: Cartoonish - Colors: Full color - Purpose: Promotional Skills Required: - Strong portfolio of cartoonish style work - Proficiency in color theory - Proven experience in promotional art creation

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Same like web site Just to create such a website you first need to visit this website and see the complete website with portfolio and reviews. MY Company Name - AL TAJ ALABYAD EVENT ORGANIZERS, I need to create a website under my company name

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm a beginner in the stock market, and I'd like to get a grasp of the basic concepts in a more practical way. I'm looking for a freelancer who can help me create an educational project that focuses on the fundamentals of stock market. The project should: - Cover essential basic concepts in a clear and understandable way. - Include practical examples and scenarios for better understanding. - Be engaging and interactive to keep me interested. - Be tailored for a beginner level, avoiding jargon and complexities. Ideal skills and experience for this project would be: - Strong knowledge and experience with stock market basics. - Experience in creating educational content. - Ability to explain complex concepts in a simple manner. -to Understand the chart pattern

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Soundcloud promoción 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  1. Se trata de una canción de folk-pop music colgada en la plataforma Soundcloud. 2. Promover la canción a miles de oyentes. 3. Lograr que la canción sea escuchada por al menos 900 personas en 6 días. 4. La canción debe ser promovida orgánicamente. 5. La canción debe ser promovida a un público de habla hispana. 6. Durante el proyecto, el freelancer debe indicar los lugares donde esta promoviendo la canción.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Social Networking App UX Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a UX designer to help me create an engaging and user-friendly experience. Cross-Platform Design: Design for both iOS and Android platforms to ensure a seamless and consistent user experience across devices. User Research: Conduct user research to understand the needs, preferences, and behaviors of our target audience, including clients and influencers. Engaging Interfaces: Create intuitive, engaging, and interactive interfaces that encourage user interaction and retention. Core Functionality Enhancement: Design features that enhance the core function of connecting users with shared interests, making it easy and enjoyable to find and engage with like-minded individuals. Wireframing and Prototyping: Develop low-fidelity wireframes and high-fidelity interactive prototype...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές