Επεξεργασία Δεδομένων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Data processing is collecting data in order to analyze, convert or summarize it into other usable information. If you do not have enough time to do this and your business needs help with data processing, you should consider hiring an expert freelancer to do that for you so that you would focus more on increasing your business.

Do you have experience in data processing? Freelancer.com offers you a lot of clients that need to use your help with Excel data processing, voice data processing, market research data processing, and categories data processing.

You will be asked to do data processing projects. If you believe you can do that, then start bidding on data processing projects and get paid with an average of $30 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Data Processing Executive; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Travel budget spreadsheet A travel budget spreadsheet using excel. Must be able to input formulas and put some graphics and a business logo into it. Needs to be a downloadable purchase from a website. See file attached. Would like it produced very similar but a few variables changed. 18 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Word, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €61
Build Web Plug In for Currency Financial Information Require a web plug in (preferably written in HTML 5 such that it can work on mobile platform as well) to show financial information of major currencies (ex. USD, EUR, JPY, GBP etc) such as the current price, historical chart, financial news etc. I've already built a model for Chinese Yen rate prediction using ML and therefore need a UI representation of the data and the application needs ... 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Επεξεργασία Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, API Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €138
Data Entry I will be conducting email marketing to schools in the Perth area of Western Australia in order to gain work as a Coach/Consultant. I've started compiling the school database list of Principals and Deputy Principals (name, email address and number of staff) and need help in finishing it. All the info is on a website and just needs to be entered (mostly copy and paste) into the spreads... 63 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €69
Data Entry in Excel Steps: 1. Download the files "Instructions" and "Sample" 2. Read the information provided in the "Instructions" file and use it to complete the spreadsheet "Sample" 3. If you can successfully complete the spreadsheet, send me the completed spreadsheet and THEN place a bid. Bids submitted without sending me the completed spreadsheet will not be conside... 9 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €81
We are looking for Data Encoders We are in need of Data Encoders who can work on March 2018 for us. This job is for PST Timezone. The job requires 15-20 hours per week. 39 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €2
Work From Home - Simple Task & Survey You will be allocated different tasks & survey from time to time , and you need to spend around 1 to 2 hours to complete them daily. Maximum hours per day depends on you. It is a simple job with no investments required. Depending on your performance, it may be an ongoing position. 102 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €16
Two scripts each rearranged so that it does not look like it's initial copy, then put together to give out a much more creative output such as a graph or chart well labeled. Two coding scripts 1) rearranged 2) put together the two scripts are already written and are giving out graphs they should be together and give out one graph detailing things nicely. that is giving out something much more creative like a graph with good lables . the two codes are Euler and runga kutta method they are separate from one another but all solve the same function Euler's method... 12 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μαθηματικά Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €23
Data Validation Project 2 Need to work on the data validation (Excel File) Create a program to filter data (Web based) Web Java 8 Linux, Επεξεργασία Δεδομένων, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Oracle Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €81
Data Entry Looking Data Entry person who can make data entry and form filling , can make 100 form daily. wiht real data. 72 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €355
Excel Expert I am looking for someone who have good experiences with Excel. I have got many excel works so I need someone who can manage these in time I wish. Candidates who are located in Europe will be considered on this job. happy bidding 36 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Office Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €10
Work From Home - Simple Task & Survey You will be allocated different tasks & survey from time to time , and you need to spend around 1 to 2 hours to complete them daily. Maximum hours per day depends on you. It is a simple job with no investments required. Depending on your performance, it may be an ongoing position. 92 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €338
Office Assistant The person for this position will generate "Newsletters, Hand-Outs of Events, Maintain a DataBase, Etc" and receive inputs on jobs from the director. This will be a contracted employee and must know Office 365 software package and Excel 22 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Microsoft Office Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €122
Need Data Encoders for a New Project We are looking for possible freelancers here for a new job and that would be for a data entry job. Once hired, you will be working in PST and will render 10-15 hours of you time in a week. 30 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €2
data entry We are looking for a number of individuals to join our already established team in the Philippines; our current team has worked for us for over 7 years. The successful candidates will be home based workers who will receive ongoing work on a regular basis The work will include data inputting, stock reconciliation and product listing. As this is potentially a long term contract there will be a st... 30 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Εικονικός Βοηθός Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €3
data entry for ads data entry for ads. I pay 100$ a week to post ads 5 hours a day 19 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €84
eBay and Amazon Product Resellers We are a product supplier for the Electronics industry. We are looking for successful online retailers which we can partner and supply products at our cost for profit sharing. You will be selling our brand of accessories and parts for cell phones. We will supply products directly from our partner manufacturer at our cost , nothing out of your pocket! We will give pictures so you do not have... 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Πωλήσεις, Περιγραφή Προϊόντων, eBay Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €387
Data Entry and Indexing Assistant We are seeking Data Entry and Indexing Assistant: Our client has a need for a hungry Data Entry and Indexing Assistant to come onboard for a 4month CONTRACT opportunity. This candidate will enter data, file, index, and verify documents. Candidates who have great data entry skills would excel in this 40 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €8
Enter details of businesses into an excel spreqadsheet Hello, I am looking for someone who is capable of finding and making an organized list of software and technology companies into an excel spreadsheet. I want their company name, full name, email, phone number, address, and website. Thank you in advance. 65 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €232
Someone who knows how to list items on AMAZON seller account. or Create new item I have several equipment I need to list but I am not good at figuring out Amazon Seller interface to make new items. 34 PHP, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €44
Do some data entry A/P data entry clerk needed for a part-time position processing payments and related transactions. Will evaluate and fulfill requests, manage communications, oversee invoicing needs, verify data. 89 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Εικονικός Βοηθός Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €27
Very Simple Online Task- Unlimited Work, Weekly Pay I need hardworking online workers. There is unlimited work to do for unlimited worker. Every one willing to work and wants to earn money can join me. This work needs continuous working. You can work any time be your own boss. As much as you work you earn. I will guide and help you throughout the process and every step. Because your success is my success. We are seeking a data entry good team/indiv... 182 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Typing Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €3
Data Collection (Country , City , District) Data Collection for the following: Tree Data Scheme as following : Country , City , District (World Wide) Examples Shown In attached Documents 75 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Data Extraction Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €86
fill excel worksheet fill this excel worksheet with data processing 60 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €15
I need a data entry specialist A/P data entry clerk needed for a part-time position processing payments and related transactions. Will evaluate and fulfill requests, manage communications, oversee invoicing needs, verify data. 71 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Εικονικός Βοηθός Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €27
Data Entry for 3 months- Only women This is simple Data entry job that retrieves necessary information. So I need one woman, not man. Also if your English skill is good enough, don't bid and I will discuss with call, not chatting. Actually, I have done this for 1 month for my large project and now I need someone who can do this instead of me. It requires excel skill and good level of English. But what the most important for... 64 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €5
List of education company in India Iam looking for a list of education company in India in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in India. 55 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €49
FILL ONLINE FORMS URGENT - 17/02/2018 09:39 EST YOU HAVE TO DO SIMPLE DATA ENTRY WORK ON A WEBSITE. THERE ARE 15-20 DETAILS THAT U HAVE TO FILLED AND I WANT WORK TO BE COMPLETED TILL THIS TUESDAY 20/02/2018 . AROUND 1800 FORMS YOU HAVE TO FILL TILL THIS TUESDAY . THIS IS AN URGENT AND SHORT WORK.I AM ATTACHING EXAMPLE OF FILLED AND UNFILLED FORM. I AM ALSO PROVIDING DETAILS OR FORMAT I N WHICH THE DETAILS ARE PROVIDED IN THE IMAGE FROM WHICH U... 114 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €17
List of education company in UK. Iam looking for a list of education company in UK in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in UK. 45 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €56
Project for Diamond 247 [40+ Experts] Hi Diamond 247 [40+ Exparts], I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 12 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €15
List of education company in Montenegro Iam looking for a list of education company in Montenegro in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in Montenegro. 26 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €65
List of education company in Andorra Iam looking for a list of education company in Andorra in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in Andorra. 24 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €66
List of edutacion in Albania Iam looking for a list of education company in ALBANIA in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in ALBANIA. 34 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €50
List of education company Australia Iam looking for a list of education company in AUSTRALIA in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in AUSTRALIA. 34 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €21
List of education company Russia Iam looking for a list of education company in Russia in format xls /name, website,email/. We need a list of 1000 biggest company in Russia. 26 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €22
Copy Google Results into Excel I need help copying Google results into an Excel document. 74 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €3
fill the spreadsheet with data2 data entry work anyone can apply 79 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €63
Continuous long-term virtual assistant needed for copy and paste jobs I’d like to hire a data entry assistant for continuous work ranging from 0.5 - 2 hours per day everyday. Hours worked must be recorded using the Freelancer tracker. Please do not bid if you do not want to use the tracker. You will be given a list of URLs leading to a page on this website. You will then need to: 1. Click on a link in the list to open a webpage 2. Click on a button ... 38 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €2
Date Entry Operator Hi! I am looking for a data entry operator. with good spoken and written English. You need to be able to work for 10 - 12 hours You need to be available for a call anytime during work hours and your maximum response time should be 15 minutes. 48 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €276
Directory layout Layout data for directory, design has created, just pagination for data, somes files (template, database..) for test. Thank you 20 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €96
PDF form filling, I am looking for a part-time VA - 1-2 hour daily work . Role would involve - 1) pdf form filling. 2) excel entries 3) online posting etc. 4) Social media Preferable candidate would have / be 1) Good writing English skills. 2) Professional, hard working 3) Good knowledge of internet marketing 4) Must have your own PC and a reliable high speed internet connection.( Most important)... 73 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €12
Project for Awais J. Hi Awais J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 14 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Word, Feb 17, 2018 Σήμερα9μέρα 3ώρα €25
Looking for Data Encoders - 17/02/2018 06:57 EST We are looking for possible freelancers here for a new job and that would be for a data entry job. Once hired, you will be working in PST and will render 10-15 hours of you time in a week. 46 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €3
Data entry for woocommerce shopping website 4. Dear I am looking for partner of data entry. I am running webstore. I want to increase more items. The main job is downloading and uploading images. 1 image is $0.02 50 images is $1 Please bid for 500 images for 10$. Thank you for looking. Hiromitsu 60 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, WordPress, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €15
Mobile app design - open to bidding make an app called Beaches (Find your travel buddy) able to meet people from different cities around the world - (one server) at the same area in which you’re staying at. 23 PHP, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €4
data entry i need someone for my company task. 64 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €18
Urgent Data Entry Work Chronicled is the no.1 block chain company in the world. We are trying to copy their business model. To do this I am looking for a few project managers that could step in to help manage urgent projects. Preference will be given to those having previous experience in Chronicled platform. Please visit [το url αφαιρέθηκε, συ&n... 26 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €136
data entry i need someone for my company task. 48 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €22
Data Entry Woocommerce Wordpress 314 products Hello, I need to upload 314 products that are from one online e-commerce to my ecommerce. I need pratically to c-lone all products from that website to my website. 50 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, WordPress, WooCommerce Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €28
Need Data of Indian students going to Australia in 2018 Need Data of Indian students going to Australia in 2018 Data should be latest - email and phone numbers 20 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, BPO Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα €297
Project for Mitch Stevens -- 18/02/17 16:21:57 Hi Mitch Stevens, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, Article Writing, Feb 17, 2018 Σήμερα9μέρα €6
Showing 1 to 50 of 2408 entries
« 1 2 3 4 5 »