Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Outsourcing research projects will be beneficial for the employer and the company in many ways. Researcher job plays a very pivotal role for the growth of the company. Researching jobs need the right person at the right time and this can be provided using the services of Freelancer.com. This service can be given to any specialized and experienced person from any part of the world. You can outsource this job as a part or a whole to a team or to any independent freelancer.

Researching is a field that needs tremendous skill and careful analysis on the various facets that are related to the company\'s transactions and dealings. The researcher should always be alert and prove their credential to the benefit of the company. The job involves handling day-to-day coordination activity, managing the firm, and taking active part in the decision-making process. If you are a career-minded person with a self-motivated spirit, you can find thousands of research jobs at Freelancer.com.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Research Analyst; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα
Real estate research I am looking for an experienced Real estate researcher who can research 300 email address of the real estate agents on our list. 2 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Εξόρυξη Δεδομένων, Κτηματομεσιτικά, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
ebook writing I want an ebook for romance category 5 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Amazon Kindle, Συγγραφή Βιβλίων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €24
Write something (civilization/history) Please check the attachment for details. 33 Έρευνα, Research Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €76
White Paper for ICO (Technology) Hello, I need someone to write BUNCH of white papers which are going to be used in ICO websites. All the IDEAS are original and I have a complete set of resources that help you to write a research white paper. You must already have experience in writing ICO white papers, able to research, author the content, and speed of delivery and regular communication to understand the requirements ... 11 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Blockchain, Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €178
Ebay dropshipping research I need someone to find and list items from amazon to ebay . 24 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Πωλήσεις, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €313
Research Project I want a detailed research document with something to do with economics. 26 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €3668
I need an English linguist, familiar with Old/Middle/Early Modern English and applying the Leipzig Glossing rules 16 sentences need to be analysed and put into a powerpoint presentation 13 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Research Writing, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλική Γραμματική Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €26
writing research paper Detection and Tracking cars in degraded weather more details will be given. 37 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €59
Report for my lean six sigma project I would like to have someone do a report on the following paper. 25 Μηχανολογία, Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €16
Sociology paper Education policy in Ecuador Introduction Education policy is a common policy for any society or country. Since the ancient times, societies have been developing efficient systems of transmitting knowledge from generation to generation (Johnson, 2017). As Jameson (1999) stipulates, the earliest roles of education were transmission of cultural values from one generation to another and inculcation ... 16 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Διαχείριση, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €322
Research and Content for Top Lists I’m looking for someone research and write content for a top list website. The name of the list will be specified, but building the rest is part of this task. Task includes the following two things: - Research to find what should be included on the list, usually 10 bullets. - Write headline and short text for each bullet, usually 10-20 words. Some creativity and imagination is requi... 12 Copywriting, Έρευνα, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €7
academic essay writing I am looking for someone who is good at writing essays and has creative thinking. If you think you are creating enough then now is your time. 26 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €16
Do a case Study on Ethics My project needs skills in MBA, work experience in Information Technology, project requires you to write about an ethical issue within an organization; or you may choose to write about an emerging ethical issue within your current or planned industry. 31 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €70
Project for Laura A. Hi Laura A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Έρευνα, Android, , Κουζίνα, Διαδικτυακή Έρευνα, Πλύσιμο Και Σιδέρωμα Ρούχων Jan 20, 2018 Σήμερα9μέρα 16ώρα €8
gather some information about a product Hello, i am loooking for someone that can help me find product information in saudi arabia. the product i am interested in is alfalfa/hay. i will like to know general knowledge about this product in saudi arabia. like average selling/buying price in the country, annual consumption, companies that are importing this product, etc. 51 Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €99
Thailand Local required to be research on property market in Bangkok Looking for a Thailand local to do some research on property market in Bangkok, i.e price & pros and cons of living in different region, local people view on the property market, different regions' future development in Bangkok ect. 3 Έρευνα, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Αναλύσεις, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €5
Bidder - Get Jobs- Land Projects Looking for self starter we pay commission for projects landed. You will be bidding in Online Platform and get paid a percentage of the 1st month profit. Commission based. 6 Έρευνα, Πωλήσεις, Ηλεκτρονικό εμπόριο, BPO, Sales Promotion Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €405
Internet Research & Data Collection I am looking for someone who is skilled at doing internet research an compiling an Excel data base from that research. This researcher MUST have a virtual private network (VPN) with USA IP addresses, which will be used in that research. The number of records that need to be researched is about 2,600, and I need eight data elements from each of these records. Five of the data elements will be ty... 52 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €178
I need an English linguist, familiar with Old/Middle/Early Modern English and the Leipzig Glossing Rules I need an English linguist, familiar with Old/Middle/Early Modern English and the Leipzig Glossing Rules, 16 sentences need to be analysed 10 Έρευνα, Research Writing, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλική Γραμματική, Qualitative Research Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €35
article summary I need someone to do a literature review on the following hypothesis . That Hotband transition (IR spectrum peaks moves due to temperature change) for each different oil group which differed once treated with temperature. please view the attached file for more details. Job requirements; 1- A comprehensive literature review on related papers, journals, conference papers or thesis not older than... 61 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €119
Social scientist Need a social scientist (preferably a native english speaker) to discuss a few methodologies over the phone 9 Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €18
I need a Psychology project related to MMSC, BPRS, structure interview and scoring at LOW budget I need a Psychology Report related to neurotic patient. For example we can take the patient of social anxiety, phobia anxiety, depression etc. but the patient must be neurotic not psychotic. It is related to tests of MMSC, BPRS structure interview. It also need scoring. I need at LOW budget 12 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €5
E-Commerce Shop Data Entry - Product Listing (1000 Products) Note: This will be easy, since you can simply ‘copy’ a completed products posting and just edit values for the next ‘unique item’. E-Commerce Shop Data Entry - Product Listing Please find job description below: I am looking to hire someone on a long term basis. Person needs to be computer savy. Difficulty Level: Easy Duration: Long Term ** BRIEFING ** ... 69 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €29
Data research and analyzing I need to research and analyzing data about famous companies in Europe. 36 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €327
notes I need an Android app. I would like it designed and built. 2 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €420
Very simple Data Extraction work, 25.000 EUR Budget. Increased payout. - Repost - open to bidding This is a very simple task. Extract data from several tradeshow websites by copy-pasting 3 data pieces. You will create and fill an excel file with the following details, order of columns important: 1. Email Address of Company (First Column) 2. Website of Company (Second Column) 3. Name of Company (Third Column) Since there are many fairs, I will divide this task to several freelancers, giving... 55 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €98
Psychology Writing Lab report SPSS Psychology Writing need to have experience in psychology & SPSS 34 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €59
What do u need Is done -- 2 I need someone to copy information from some websites. 8 Έρευνα, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €15
What do u need Is done I need someone to copy information from some websites. 10 Έρευνα, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €15
Able to write multiple articles per week? Hey everyone. I work with a chain of websites that needs good content writers. Content contains product review type pages and traditional articles on certain topics; as well as researching and updating prior, outdated articles. Our main focus is on running gear, as well as all types of shoes and shoe related accessories. Pay rate for content starts at $15 per 1000 words. This is paid out o... 62 Έρευνα, WordPress, Blog, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €262
I need someone who can write my ebook,do the cover,and build me a website for my ebook The title of my ebook is,"HOW TO SATISFIED YOUR PARTNER IN BED". The book must have a ten to twelve chapter,the cover is just a human shadow. 2 Έρευνα, Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €17
RESEARCH PROJECT ON MATLAB topic : "The impact of employed worker's contact rate on wage inequalities". It's expected to give both some theoretical insights and empiricial/simulations illustrations related to this topic (figures, key indicators of wage inequalities…). A report of 10-12 pages + related Matlab program. 10 Έρευνα, Matlab and Mathematica, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €16
Individual Assignment Select a manufacturer that you are familiar with and assume that you are the logistics manager of this organization. 52 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €74
Project on the security of Gwadar Port [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] threats and other threats against the Gwadar Port and CPEC project as well as against agencies and personals working for those projects. [το url αφαι&r... 4 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Γενική Εργασία Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €106
Market research (updated) I am writing a research paper on dating industry and need research data for 82 selected countries. Want an excel with following data in 82 countries 1) top minimum 30 - 50 dating sites per countries (both local and international) (based on traffic) (*) 2) top minimum 20 - 50 dating apps per countries (both local and international) (based on traffic) (**) 3) google on local [το ur... 21 Έρευνα, Στατιστικά, Έρευνα Αγοράς Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €58
Do some data entry I need someone to copy information from some websites. Copy the use full data from the other website and then copy and paste to the Ms office or excel sheet 1 Έρευνα, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €356
Find me instagram influencers I'm about to start up a new pop up business and before I get started ill need to find influencers for my niche. I'm looking for people who know how to find a good targeted group for my niche and influencers. 24 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Έρευνα, Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Instagram Marketing Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €86
Ingreso y recopilación de datos I need someone to copy information from some websites. Recopilación completa de datos de cualquier índole publicados en diferentes páginas web, organizacion y entrega de los mismos en el tiempo solicitado. Amplia Experiencia demostrable. 9 Έρευνα, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα €87
Write a Journal ready Manuscript Publishable article in High Impact Factor scientific journal in the field of Neuroscience. Requirement: expert in the field of Neuroscience, Scientific publications in reputed SCI journals 24 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 23ώρα €414
The topic area has to be IT/IS related it has to be no less than 30 pages of content. That specifically excludes the header, abstract, table of contents and reference pages. - the topic area has to be IT/IS related BUT THIS IS THE TRICKY PART. You need to think along these lines. While you get to pick the topic you are to think of me as the CEO of the company. I am tasking you to analyze your topic area as if I want to invest... 44 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 20ώρα €187
Academic Ghostwriting - international relations A 4600 word original essay regarding Transitional justice and conflict on a particular country 81 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 19ώρα €141
Looking For Ebook Writing EXPERT to write Ebooks Hi i am looking for someone who can Ghostwrite my E-Books, I have no articles, experience or chosen niche, I have ideas and specifications but no actual work. So if you are an ebook writer can we please brainstorm ideas, and also talk about your E-book experience, do you have any sample/portfolio E-books i can see? I am only looking for people who create interesting/innovative and creative ebo... 26 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €115
Market Research via Google Search Word I don't know how to go about researching demand for a product based on Internet tools, but I would like work to be carried out in this regard and I'd like to be trained a bit. 15 Έρευνα, Διαφήμιση, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €4
Do some data entry I need someone to copy information from some websites. Tenho "formação" rs em sites seguros, pesquiso fontes e as analiso, todas as informações possíveis que tiver, verdadeiras e completas, passo para o cliente. 6 Έρευνα, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €18
Psychology Report needed with Tests and results at LOW budget I need a psychology Report with Tests and results at LOW budget. I need a serious and hard working person for LONG term 14 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €4
Internet research expert required. I need the Internet research expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 53 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 16ώρα €14
geneologist research my family tree back 5 generations 14 Έρευνα Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 16ώρα €287
Some researches Now I want to get data form internet. I need some one with English skill. Location want America and Europe. 51 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Research Writing, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαδικτυακή Έρευνα Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 16ώρα €268
I need great bullet points for Amazon product Hello I have Amazon Best seller product ,i need great bullet points keywords, product description etc. 21 Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Περιγραφή Προϊόντων, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 16ώρα €6
Showing 1 to 50 of 3368 entries
« 1 2 3 4 5 »