Ασφάλεια Υπολογιστή Δουλειές και Διαγωνισμοί

Computer security is an important topic in the world of computers. If you are good in enhancing computer security and related devices, you should use your skills to earn money by bidding on jobs posted on Freelancer.com.

Computer Security can also be called IT or Cyber security. It refers to information security applied to computers, related devices and networks. This is a wide field, covering all mechanisms and processes used in protecting computers and related devices from attacks and unauthorized accesses. Computer Security also protects computer data from loss due to unexpected circumstances or natural disasters.

There are many computer users in need of Computer Security solutions. All over the world, there is a great need for professionals in this sector. If you are an expert in matters involving computer security, then you should use your skills to increase your income. This will be easy when you are part of Freelancer.com, the leading freelance online site where many employers post jobs on a daily basis. You can start earning money today by simply creating an account on Freelancer.com and bidding on many computer security related jobs available on the site.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Computer Security Consultant; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
ICND1 Help I am going to sit my ICND1 exam in 2 weeks and now am looking for someone to guide me on how to revise what I know and just guide me on what else to do to ensure I pass the exam. In a way they will be my tutor/mentor. They must be able to speak english properly and communicate with me. PAY WILL BE IN AUD DOLLARS 3 Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €7
Hacking for my business Need someone with a certain set of skills. 4 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €366
Network Project see the attachment please and see the best you can do 3 Java, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €28
Finish RDS server 2016 I need 2016 RDS server set up. Its mostly complete however i cant get it to work likr the old TS system. Id like it to be set up so that when logged to that server via rds only the software program shows up not a full desktop. The successful person should be able to teach how to set up the templates We would be willing to teade server space for services if interested You must message us and ... 4 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Windows Server, Microsoft SQL Server Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €22
Intrusion prevention system(IPS) in GNS3 Need to inspect packets using IPS( Deep packet inspection) entering a private network Need to use different types of packets(IPV4/IPV6) 2 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €23
DSL 4.11RC2 Download DSL 4.11rc2 (which is the 2nd release candidate for version 4.11). It was released ages ago and the project has been dormant since 2012. Here's what I want you to do. 1. Setup, run, scan, enumerate, and create a report on the vulnerabilities on the system. There's definitely need to actually pentest it, You will get extra marks and you'll gain some very good experience. 2... 1 Ασφάλεια Υπολογιστή Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα €162
Banking offline debit card transactions Offline debit card transactions or machine 3 Ασφάλεια Υπολογιστή, Οικονομικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Oct 22, 2017 Oct 22, 20175μέρα 23ώρα €1170
vulnerabilities researcher The task is to develop the ability to convert a PDF document into another PDF document, while the new PDF will have a program (exe) embedded in it so opening the new PDF will also open the program. Platform: Windows 7, Windows, Windows 8.1, Windows 10 32 and 64 bit PDF Readers: Gmail (Google Chrome), Acrobat Reader Requirements: 1. No pre-installation should be required 2. Single PDF ... 7 Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, PDF, Προγραμματισμός C++, Windows API Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 18ώρα €2152
i want to write survey a bout properties requirement in security i want to write survey a bout properties requirement in security 15 Ασφάλεια Υπολογιστή, Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Research Writing Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 15ώρα €35
Software Project - make simple application that will remove cryptography applied by ransom-ware This is a project to remove the ransom-ware cryptography of a new variant of Crysis/Dharma Application will need to select a directory of infected files and bath process removal. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++ Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 13ώρα €425
Website Fingerprinting Implementation I need help implementing website fingerprinting attacks in a closed world setting on my virtual network for a study I'm doing on the Tor Network 5 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 11ώρα €206
Enhancing quality of service in Fog Gateways using Amqp protocol Simulation of nodes using Amqp Protocol and analysis of encrypted packets, increasing the number of encrypted packets processed at fog Gateway than before 1 Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου, AMQP, Penetration Testing Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 9ώρα €173
Need help on a 2500 words essay related health and security Need help on a 2500 words essay related health and security 30 hours left 51 Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 9ώρα €72
Seeking USA Remote PC Rental! We are looking to rent a remote PC in various different USA locations. Each remote pc rental must have the ability to reset or change the IP address with the ISP provider. 1 Ασφάλεια Υπολογιστή, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 7ώρα €170
======= Install 2 SSL Wildcard Certificates ======= I need 2 wildcard ssl certificates installed on a ubuntu vps. 34 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα €20
computer networking assestment Reliable Data Transfer: Stop-n-Wait, Selective Repeat and Protocol Eciency. trying to calculate maximum utilization of the link 9 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 21ώρα €35
Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Υποστήριξη, VMware, Διαχείριση Δικτύου, Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 16ώρα
who knows in SAN networks I have to discuss it with some expert in networking ( SAN networks for example ) .. How to build a network between two positions using SAN network ? 7 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 15ώρα €115
Project for Vuk I. Hi Vuk I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 PHP, Ασφάλεια Ιστού, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Oct 20, 2017 Oct 20, 20177μέρα 7ώρα €14
Networking Hi, I have a small Networking Work Project. 12 Διαχείριση Συστήματος, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 7ώρα €39
Blog Writing (Technical) Ghostwriting blog article(s) to be written specific to the cyber security domain. The tone will be positive with a thought leadership touch to it. Domain knowledge and understanding therefore is key for the success of this project. Article(s) may be 500-600 words long that should be well researched, original and well written keeping in mind that technology experts are the readers. More details on ... 26 Ασφάλεια Υπολογιστή, Blog, Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Article Writing Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 6ώρα €17
Informational Security Review BitCAD is looking for an information security expert to prepare a product description part of business plan for one of our products. The goal of the position is to make an expert review of the product, and to compare it with current analogs. The successful candidate must have the following skills and experience: • 5+ years of experience in evaluating, implementing and managing networks, s... 22 Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 5ώρα €391
Cryptography - cryptoanalysis I am looking for some one to do some small tasks related to cryptography and crypto analysis. I will share complete details with selected freelancer. 8 Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 4ώρα €94
Need CCIE to fix problem in Cisco device Need Need CCIE to fix problem in Cisco device, please bid if you have this experience. I don't want to waste my time. 15 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, VoIP, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 4ώρα €121
Help in Networking Project 1 I need help in project in packet tracer 7. I need expert person. 17 Ασύρματη Σύνδεση, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 2ώρα €27
East-West Communication in SDN WAN I need multiple controllers on separate Virtual machines (VMs) to communicate. The controller choice is floodlight controller. 1 Διαχείριση Συστήματος, Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 20, 2017 Oct 20, 20174μέρα 2ώρα €21
security expert I am looking to hire a security expert or white hat hacker to secure my website from hackers. 26 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 21ώρα €785
Create VPN and facilitate connection to PCoIP card. We have a PCoIP card installed on a Win10 computer. It can be accessed with no problem and works just fine on LAN. We need to access it from outside (WAN). You must be able to remotely create a VPN configure out Nighthawk router to give access to this card from the outside without exposing us to problems. SOLID Networking experience. Please have PCoIP experience. You will work throug... 2 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Windows Server, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 17ώρα €150
Design Secured network (Intelligence Agency and Defense Cloud) Plan and generate a blueprint (a complete plan with diagrams – Microsoft Visio/Edraw Max etc.) of the proposed project. Consider the ultimate security is a must. Ex. Firewall, IDS, Tapping Devices, Interception Devices, IPS, HSM, Self-Destroy Mechanisms, VPN, Honeypot, NAT, Syslog, PAT, LAT, etc. (You may need to decide/suggest what form of security techno... 5 Ασφάλεια Υπολογιστή, Cloud Computing, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 13ώρα €36
Technical Writer is needed -- 2 Security-related Articles needed to be written. The writer should have excellent Grammar. Experienced in the subject of Security. Patient and polite. 19 Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Ghostwriting, Article Writing Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 12ώρα €30
need network engineer in Kolkata, Mumbai, Gujrat we need a Network Engineer in our company. must have Lan, wan, topology experience... 5L per annum, Service type contractual hiring process: interview 8 Ασύρματη Σύνδεση, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 12ώρα €361
Research work related to Identity Based Encryption (IBE) and Elliptic Curve Cryptography (ECC). -- 2 Research work related to Identity Based Encryption (IBE) and Elliptic Curve Cryptography (ECC). Need professional with expertise in security architecture – Network security, application security. Deep technical experience in Security/Identity based Encryption (IBE) and Elliptic Curve Cryptography (ECC). Encryption expertise, HSM (Hardware Security Modules) 16 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Κρυπτογράφηση, Μάθηση μηχανής, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 10ώρα €206
open desktop application we have software which protect by hasp the problem as software wil not open without hasp so we need CK or ph to make that software open 5 .NET, Ασφάλεια Υπολογιστή, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Growth Hacking Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 6ώρα €128
WordPress Ehtical Hacker / Penetraration tester I'm looking for someone who has experience with DDOS attacks and how to prevent them, secure against them. Know how to pentest against DDOS. Need to secure wordpress loopholes for password resets etc. 13 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 19, 2017 Oct 19, 20173μέρα 4ώρα €327
Software Buffer Overflow Lab. (Ubuntu and C programming) [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]~wedu/seed/Labs_12.04/Software/Buffer_Overflow/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ubuntu, Coding Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 21ώρα €39
ber security professionls We are looking for immediate recruitment of several cyber security professionals on a part time basis with the following track record: · Certified in CISA/ CISM/ CISSP or equivalent qualification · Certification in C|EH, C|HFI and any other security related qualifications would be added advantage · Experience in IS audit in financial sector will b... 7 Ασφάλεια Ιστού, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Research Writing, Διαχείριση Δικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 20ώρα €602
Risk Analysis Paper & Risk Mitigation Plan Presentation Short small paper with a powerpoint with 4-10 slides 9 Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Κρίσεων Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 19ώρα €59
Develop license for an application I have a desktop application and need to develop a license for it. 7 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 18ώρα €364
Website security, IT, Fix Hacks -- located in the US Experienced Website Security Specialist, Fixes Hacks, Advice 8 PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 17ώρα €13
Power point Powet point presentation 51 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Powerpoint, Ασφάλεια Διαδικτύου Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 10ώρα €27
CYBER WORKs simple cyber work................................................... 5 Ασφάλεια Υπολογιστή Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα 2ώρα €76
Literature Review on Interactive game playing and network quality Topics to include: • Understanding the impact of network conditions on online game player satisfaction • major concern of network game designers and network engineers, • attention from both angles. • For example, a number of studies have sought to evaluate the effect of aspects of network quality, such as network delay and network loss, on online gamers’ satisfac... 20 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 18, 2017 Oct 18, 20172μέρα €19
information security research Looking for a top-level expert in IT-security to conduct a scientific research for me 29 Ασφάλεια Ιστού, Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 13ώρα €110
Project for Christopher S. Hi Christopher, We're a marketing agency looking for someone that can build websites for our clients, and make updates to current websites. Do you have some time to hop on a call and chat? Or if you prefer you can come in to the office, we are in North Charleston. Thanks, Russ 4 PHP, SEO, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Oct 17, 2017 Oct 17, 20174μέρα 11ώρα €35
Cyber forensic report Write a cyber forensic report in 50-60 pages including pictures and all the details provided. model of 2 reports is provided as reference 29 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 11ώρα €237
Telecom and Networking Project Need an experienced networking expert. Budget- 35$ 17 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 7ώρα €30
Multiprocessing MPI implementatoin for RSA and double DES in C programming languge This project is for research purposes, the goal for this project is to compare the running time to encrypt and decrypt text file (UTF-16) of different sizes (8KB, 16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB, 1024KB, 2048KB don’t worry about the file size I will build different files) using Double DES and RSA algorithm sequentially and using multiprocessing with MPI (MPICH2) with (2, 4, 8,16,32,... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 5ώρα €121
Software Buffer Overflow Lab - 17/10/2017 05:17 EDT [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]~wedu/seed/Labs_12.04/Software/Buffer_Overflow/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Ubuntu, Coding Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα 4ώρα €39
Networking college project Its a project for designing a network 36 Διαχείριση Συστήματος, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Δικτύου Oct 17, 2017 Oct 17, 20171μέρα €333
Troubleshoot a GNS3 network project file I can't open one of my GNS3 projects due to it gives some errors. Looking for help from an expert. 13 Διαχείριση Συστήματος, Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Cisco, Διαχείριση Δικτύου Oct 16, 2017 Oct 16, 201716ώρα 20λ €16
Showing 1 to 50 of 299 entries
« 1 2 3 4 5 »