Ηλεκτρονικό εμπόριο Δουλειές και Διαγωνισμοί

With more than 22 million online global customers searching for products and services daily, e-commerce became widely used. E-commerce can help you with buying and selling your products and services through electronic systems such as computer networks and the internet. Freelancer.com offers you a lot of e-commerce projects , with clients looking for e-commerce sites that shouldn't just "wow" customers - it should also be well-organized and easy to navigate.

Our clients need powerful e-commerce websites and professional business websites that have the functionality to create a successful online business.

Freelancer.com supplies e-commerce freelancers with thousands of projects, having clients from all over the world looking to have the job done professionally and settling for nothing but the best. If you believe you can do that, then start bidding on e-commerce projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an eCommerce Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Add Products to webshop I need someone who got the time to fill my webshop with products from aliexpress. I am using a plugin to import the products you only need to add the different colors yourself. 12 Εισαγωγή Δεδομένων, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, WooCommerce Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Customize magneto theme Customize ecommerce magneto 2 theme 14 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €151
Building a Membership community of exchanging products and services with points We want to build an exchange Community of products and services with 5 modules working with a system of exchange of points. 1. Membership 2. Store of products 3. Booking activities and travelling 4. Jobs application 5. Coaching - teaching 1- Membership • Everyone will be members first, with 3 kinds of membership - Individual - Small cie (less than 10 employees) - Big cie (... 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €625
PROFESSIONAL, FULL-STACK, FREELANCER TO DEVELOP A COMPLETE ECOMMERCE WEBSITE We are looking for a full-stack, experienced and professional freelancer to design, construct and implement a fully-featured, dynamic and responsive eCommerce site from scratch. Details of the e-Commerce module include: • Shopping Cart System, including Customer Registration and Account Management. • Catalog Management and Order Management. • Multiple Pricing Structures a... 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €81
need to customize new magento 2 website and transfer items from magent 1to magento 2 need to customize new magento 2 website and transfer items from magent 1to magento 2 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €158
Magento JS issue Magento is having an issue where it does not update the shipping prices after the zipcode is entered. It works fine in development but after I put it in production it stops working. 9 PHP, Javascript, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €32
Fix Magento Emails Sending Hello thank you for viewing this project! My customer has [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] which uses Magento 1x, and we have recently switched to new hosting provider but now all the Emails do not work. New Order... 19 PHP, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, MySQL, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €68
Build a Shopify website that allows customers to buy cars online. A plattform that allows customers to View cars, View information about the cars, chose a car and directly buy one online. 36 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Shopify Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €389
build an ecommerce website build an ecommerce website message for more info 81 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €253
Magento Expert for long-term work Dear Freelancers, our company requires an expert for Magento 1.9.3.1. This would be on-going work. Some of these issues require knowledge of web design, other require a more technical kind of knowledge. In order to give you an overview of the tasks, please look below: 1. Changes in Magento Blog 2. Editing Magento search to include Blog articles 3. program sth so we can add alt tags to our... 33 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, CSS, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €7
Project for azarbahrama Hi azarbahrama, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML5, HTML, , Coding, Frontend Development Feb 22, 2018 Σήμερα9μέρα 18ώρα €10
Build me a website I want an e-commerce website to be build with admin console. It would also need payment gateway integration. I can give you an example from which you can take down the products and images from:- [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δεί&ta... 26 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €140
Ajuste de layout e integração magento I need to be configured plugin integration that turns magento into a marketplace and adjust some business rules like shipping and commissioning. Another adjustment is to integrate some payment gateway, quite likely to be Iugu ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ... 0 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Σχεδιασμός Γραφικών, Magento, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €406
Amazon Alibaba Expert Nedd assistance in promoting products in this 2 platform. people with a lt of experience in this platform needed. 4 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Alibaba Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €136
build an online wine store on wordpress nction I have buld the site alrady on wix template i need to be copied on word press and fuction a e commers sire the idea is to dropship wne 114 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €522
Some images are not showing after Opencart Migration Need a cheap open cart expert. After migrating opencart store from old server to new some images are missing. i need an open cart expert to tell me solution. 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Open Cart Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €6
conectar siigo con woocomerce Quiero conectar el software contable siigo con mi woocomerce 10 PHP, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, WooCommerce Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €21
3dcart Online Store Developer Needed We are an eCommerece business and all of our online stores are built on 3dcart.com. We are looking for an experienced 3dcart developer to build/revamp our eCommerece websites. You must be familiar with all latest trends and designs. Need a "can do" attitude and an eCommerece mindset. 6 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €150
Build a Website Need to build an e-commerce website for a Vaping Store. 40 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €162
Megento Website, for fresh flowers. Develop a Magento website, details as per: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 1 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Magento, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Feb 22, 2018 Σήμερα2μέρα 15ώρα €609
Online Tax Submission We are in the planning phase to develop an online tax submission portal. Similar websites include, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], and hrblock.com. The client enters information about their salary, rent , dividen... 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €618
Opencart extensions needed and design modification Have a v2 opencart shopping site, need some extensions to get a better looking when mobile browsing, extensions for easier file uploads, or any good extension. might need some design work too. Thank you Uk 24 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Open Cart Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €129
Build my website I am seeking somebody to build an online shop for me. The product we are selling is a personalised gift, therefore, we will need a form whereby the customer can change the product and view these changes as they go along. 74 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €450
Build my website I am seeking somebody to build an online shop for me. The product we are selling is a personalised gift, therefore, we will need a form whereby the customer can change the product and view these changes as they go along. 92 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €479
my website An eCommerce platform with multi seller The current website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 19 Javascript, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Angular.js Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €2119
e-commerce website i need a e commerce website for selling something. 59 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €371
Garment customization We have a website made on Wix and you can see "DIY" section on this website. ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) This website is a small brand of sweatshirts. We want to link below demo, Vans system to ... 29 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €144
Offline payment method for Magento 2 need Offline payment method for Magento 2 , 1- need to show logo , like below screen shot 2-Minimum order $500 to show the payment method 3- need DOB required field when asking for payment process 4- custom page showing with message after place the order , something your application is under process we will contact you shortly. 12 PHP, Javascript, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €95
integration souq.com with shopify hello as a title i want some one do integration [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] with shopify thanks 24 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Πρότυπα Shopify, Shopify Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €136
Magneto full Website ASAP in 1 day I want to build a Magento website just like image attached and here are the details and I don't want agencies, Only bid on jobif can do in budget find the attached file only serious and professional chat with me 11 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €19
Multi vendor E Commerce web and Mobile app I am looking for Ready made multi vendor, Ecommerce website or mobile application. 37 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Ηλεκτρονικό εμπόριο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €468
Add products to a shop Online furniture shop. Adding 120 products from manufacturers catalog to a Prestashop catalog. Groups created and pricing already sorted. Needs adding all to the catalog in the proper category and adding pricing according to list. 46 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Prestashop Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €138
Show me how to set up less source map magento Show me how to set up less source map magento 8 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €58
Magento Website ASAP in 1 day I want to build a Magento website just like image attached and here are the details and I don't want agencies, Only bid on jobif can do in budget find the attached file only serious and professional chat with me 4 Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €140
I want a websites & web app ( For the Vegetable & retail Marketing ) I need a small websites & Web app for the small grosseries , vegetable & Fruit in E-commerce . 22 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, App Developer, Web Development Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €164
Build a Magento marketpalce website I need an experienced magento developer who can build a customized B2B2C (marketplace) commerce site with a customized Front-end UI as well as the checkout and payment sytem. Further details to be shared on the most suitable bidder. 45 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €5
Digital Marketing Chronicled is the leader in supply chain solutions by leveraging block-chain. We are seeking someone who knows the ins and outs of digital marketing. Knowing a thing or two about Chronicled platform will get preference. Go through [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για... 16 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Big Data, Digital Marketing Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €140
Build an awesome website for Vodka brand ! Hello, We are an agency that it currently has a new project for creating a new website for Vodka producer We are looking for someonw who can create an integrated website at which contains: i. BRAND & COMAPNY - web site i ii. E - COMMERCE - B2C and B2B b. The site must be in two languages ​English and xxxx, with the possibility of adding ad... 137 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €581
Create a international marketplace online Create an Online platform which gathers users from all over the world to do buying and selling. Our purpose in this project is to provide an online market place where sellers can upsell their products and buyers can purchase their desirable products or services from their selected sellers. It is very similar to other existing online marketplaces such as the most famous ones but we have better and ... 91 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €741
Cryptographer Chronicled is the industry leader in supply chain solutions by leveraging block-chain. we want to emulate their success. We are looking for someone who knows about coding like the back o his hand. Preference will be given to those who are familiar with Chronicled outlay. Do visit [το url αφαιρέθηκε, συνδε&t... 8 Ηλεκτρονικό εμπόριο, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €170
Magento Developer I have a website which is ready but I need to do some changes on it which my developer is not able to do. 34 PHP, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €7
Project for Parth B. -- 5 Hi Parth B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 PHP, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, , Shopify Feb 22, 2018 Σήμερα9μέρα 6ώρα €41
e-Commerce Website We would like to develop and host an e-commerce website to sell products and services to our customers. The main feature of the website will include Registration, Login, listing of products and services, ability to customise services and add them in the shopping basket, payment through third-party gateways, affiliate tracking for traffic coming through partners, Order Management, profile managemen... 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €349
my website in opencart i need some header and navigation changes and some view product style i day only some look like app my website in opencart i need some header and navigation changes and some view product style i day only some look like app 25 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML, Open Cart Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €22
Magento development Custom development of Magento modules. Tasks are primary for senior backend developer 136 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Magento, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €14
Build me a website I need an Ebay style website with the ability for people to sign in and create their own pages to sell their products. the following categories will be included Categories will include... Paint correction- with approx 7 sub categories Paint protection - with approx 5 sub categories Hardware - with approx 5 sub categories Interior - with approx 8 sub categories Vehicle sales Services 145 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €409
E- commerce website with pay pal Integration E- commerce website with pay pal Integration 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €1670
Online shopping site technology cooperator We are looking for a technician partner to cooperate for a online shopping site maintenance (technology shares) Requirements: you must have Independent network operation ability; Cooperation Reward: Online shopping site's product sales benefits shares, and sales into; to ensure the end of security expectations 16 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Καλάθια Αγορών, Ηλεκτρονικό εμπόριο Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €4539
Add Payment Gateway (STRIPE) to our website. We recently set up an account with Stripe to accept credit card payments and we need to implement it on our website so consumers can pay for their orders online. Our website is in WordPress. 57 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €36
Squareup integration hi i like to use paypal and Square up,, paypal is already integrated but i need square i used custome template with custome paypal woocommerce, room reservation 36 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress, Ηλεκτρονικό εμπόριο, HTML Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €129
Showing 1 to 50 of 3209 entries
« 1 2 3 4 5 »