Τεχνητή Νοημοσύνη Δουλειές και Διαγωνισμοί

-
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Artificial Intelligence Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Classifier that will create Model for YOLO.... Hello, I am looking for a freelancer that have expiration with YOLO & tensorflow to create a program for windows that will automatically generate model for YOLO object detection from a set of my own pictures. I will have tens of pictures of object X and tens of picture of object Y. The program should create a data Model from those picture to detect object X or Y in a picture using YOLO.... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 22, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €122
8-puzzle programming with DFS, BFS, A* Search using Java or Python I've been looking for the code(Java or Python) and detailed description on how to implement 8-puzzle but no one satisfied me so far. I've already studied from simple search to A* search theory but I am a novice so implementation is still hard for me. Most of them on the web are too difficult to understand and I don't need so complex functions(e.g. random, exception...). Easier and s... 10 Java, Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 22, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €33
Machine learning Machine learning of models. Packages can be easily picked from internet to train them so that after you grabbing objects so that all goes fast $40 max 8 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Προσώπου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 22, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €104
Original Real Time Projects report + Implementation Needed Origin of the Proposal: 700 Words Importance: 700 Words Detailed Methodology: 3000 Words Project Implementation 3 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Big Data, Τεχνητή Νοημοσύνη, Blockchain Mar 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €12
Computer vision Script where you use computer vision to detect objects. Extract those and store it $40 max budget! 11 Python, Matlab and Mathematica, Αναγνώριση Προσώπου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 22, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €53
AI Research We are looking for specialists who have in depth experience developing applications and platforms utilising advanced artificial intelligence and distributed neural processing. Please ensure that you have completely read and understood the attached specification document before bidding on this project. Any bids that demonstrate any indications of lack of attention to the specification document w... 13 Cloud Computing, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 3ώρα €47
Image processing Image processing script Detect face and remove background from all sides 14 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Προσώπου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 20, 2018 Mar 20, 20184μέρα 17ώρα €41
AI software for quadcopter controller We need someone who has developed AI solutions for quadcopter control to design a specific solution for us related to image capture and recognition as well as all the other things that such Unmanner Ariel Vehicles (UAVs) already do (vis return to base and evade obstacles). If you have worked on such controllers and algorithms then please get in touch and send some information as to what you have d... 22 Python, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks, OpenCV Mar 20, 2018 Mar 20, 20184μέρα 12ώρα €9119
Academic Writing Academic writing skills are needed. Looking for a talented engineer who not only possesses strong technical skills but also excellent writing skills. The scope of this contest is neural networks with a specific topic on speech enhancement. However, the discussion of Neural Networks algorithms is limited only to Feedforward and Long Short-Term Memory RNNs. It is encouraged that the writer ... 5 Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Αλγόριθμος, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Mar 19, 2018 Mar 19, 20182μέρα 2ώρα €137
Classifier that will create Model for YOLO Hello, I am looking for a freelancer that have expiration with YOLO & tensorflow to create a program for windows that will automatically generate model for YOLO object detection from a set of my own pictures. I will have tens of pictures of object X and tens of picture of object Y. The program should create a data Model from those picture to detect object X or Y in a picture using YOLO.... 28 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 19, 2018 Mar 19, 20183μέρα 17ώρα €449
I need Matlab expert Hello, every one. i have one matlab problem which needs knowledge on machine learning, AI. If you have experience on it, please reply. Thank you very much. 19 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 18, 2018 Mar 18, 20183μέρα 6ώρα €21
An AI Chatbot for providing details to customers A chatbot that is able to answer customer questions, complete bookings, direct customers to correct sections, provide support and marketing. 6 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 18, 2018 Mar 18, 20182μέρα 23ώρα €2752
neural network face recognition in pythin basic task. - 17/03/2018 13:21 EDT neural network face recognition in pythin basic task 4 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 17, 2018 Mar 17, 20181μέρα 23ώρα €16
neural network face recognition in pythin basic task neural network face recognition in pythin basic task 9 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 17, 2018 Mar 17, 20181μέρα 21ώρα €15
Automate the back end of our body measuring software using image processing, deep learning,and other such techniques. Our body measuring app uses front camera to take the body measurement within 30 seconds, but the back end used currently to gather, analyse and calculate the data is in semi automated mode and takes approximately 10 minutes which we used to reduce by automating the process. with the help of image processing, segmentation, deep learning, AI and other such techniques we wish to automate it but by ... 13 Java, Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 17, 2018 Mar 17, 20181μέρα 20ώρα €3359
CI - E commerce - AI - Machine Learning Hi, For my e-commerce website, I need experienced developer in CI. 80% work done - 20% pending. Preferably from India. If you have any work experience with AI or Machine learning, that is a plus point. Send me 1-2 website links- your CI e-commerce portfolio. Will talk on phone first and then only hire. No BDM people - Just developers. Short & Sweet. Thanks. 34 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Codeigniter, Μάθηση μηχανής, MySQL, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 17, 2018 Mar 17, 20181μέρα 15ώρα €874
CI - E commerce website - AI - Machine Learning Hi, For my e-commerce website, I need experienced developer in CI. 80% work done - 20% pending. Preferably from India. If you have any work experience with AI or Machine learning, that is a plus point. Send me 1-2 website links- your CI e-commerce portfolio. Will talk on phone first and then only hire. No BDM people - Just developers. Short & Sweet. Thanks. 19 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Codeigniter, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 17, 2018 Mar 17, 20181μέρα 15ώρα €1726
Artificial intelligence in fabric properties recognition We want to develop a app that determines fabric properties using microscopic images 13 Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 16, 2018 Mar 16, 20181μέρα 9ώρα €282
Cover Letter - Changing Career path I'm in the process of transitioning to a different career path. I need help redoing my cover letter. 26 Copywriting, Έρευνα, Αγγλικά (ΗΠΑ), Τεχνητή Νοημοσύνη, Writing Mar 16, 2018 Mar 16, 20181μέρα €26
Build dialogflow API.AI chat bots Hello, Looking for someone experienced in building chat bots on googles [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] (Dialogflow), ChatFuel, FB messenger Platform I need to build about 2-4 chat bots 10 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 20187ώρα 24λ €149
Need a Custom OCR Engine I need an OCR engine that can extract digital and projected fonts from an image. I will provide a dataset with over 10,000 images and their expected output. I need the OCR engine to be at least 90% accurate when ran against the expected output of the dataset. This must be a unique OCR engine written in python, not just an implementation of pyTesseract. The OCR engine would be a python script that ... 23 Python, Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Κειμένου, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 20185ώρα 49λ €30
I need an OCR Engine I need an OCR engine that is 95 % accurate recognizing somewhat noisy text. Preferably in python. Tensor Flow would probably work 21 Python, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 20185ώρα 28λ €33
Develop Microsoft AI Chatbot Develop and build a Chatbot for a UK based website, this is for a POC and I can provide the requirements. 24 Javascript, node.js, Express JS, Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 20182ώρα 42λ €745
Build me a Web app / site I want to build another website/web app to go along with my existing website; www.forbesandhenryconsultancy.com. This new one is like a recruitment website that compliments one of the services 'Talent Acquisition', listed on the existing website. Note: This is not a job board/post website. We aim to connect employers with the best possible candidate fit for their company, using machine... 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, MySQL, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 2018Έχει λήξει €695
Artificial Intelligence Simulation (demo ) for Store location I need a demo for AI ML Algorithm to predict the location areas need to research and evaluation of physical store locations to open, Uses location analysis techniques and information/mapping systems to analyze geographic areas. The new location area will be based of input data of predication of Increase of mobile customers in this area and the revenue 2 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 2018Έχει λήξει €16
Demo Artificial Intelligence ML use case Algorthim to Create for Telecom use case I need a demo for AI ML Algorithm to Create use case for AI for Telecom, the idea to show any AI will be use to solve any network problem 2 Python, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 2018Έχει λήξει €15
Artificial Intelligence Research Report Writing Report for natural disaster prediction using AI techniques 28 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 15, 2018 Mar 15, 2018Έχει λήξει €22
Editing a python script to run on GPU in pytorch Very simple script that does training and testing of dataset Must be an expert in pytorch Most Importantly, Make Sure That Pytorch Using GPU To Compute 3 Python, Cloud Computing, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €24
design a building Hi, I have a property consultant firm in London, UK. I would like to have an architect joining our team and visualize our dreams. I am looking for someone who has worked on London projects before and has basic knowledge of the UK home standards. Let me know if you think you are suitable. Kind regards, Aron 0 Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει -
Build a Machine Learning (ML) or AI for Poker I need to make the following process work Make an deep learning algo based on neural network that can be told the rules of poker. then the machine is shown real matches and played real poker on different websites online to learn how to play well. after some 20k matches to be able to improve all the time and make good decisions. Bid only if you know what i am talking about and if you are able... 19 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €1974
SWI-PROLOG Prime factors list 3 Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €18
Building a company Hi, I am looking for people from NCR who are good in their fields in the technology. Require them for a new age startup. Web Applications, Artificial Intelligence, Machine Learning, etc. Job with lot of benefits, education is not a criteria. 13 SAP, Μάθηση μηχανής, Κατασκευή Εφαρμογής Salesforce , Τεχνητή Νοημοσύνη, Web Development Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Έχει λήξει €337
String Comparison Service using Machine Learning We're looking to build a simple service that uses an existing library we have as training content, to return AI-calculated string comparisons. 19 Azure, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €1660
Artificial Intelligence Robot task Implement path finding for a simulation robot by creating arcs to move from initial point to goal in Java. 18 Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €137
Create an Article Rewriter tool using machine learning, NLP, neural networks I want to build a tool that is able to rewrite text into new readable content. I want to paraphrase articles and text by using Summarisation, Paraphrasing and Topic Modeling. I understand this can be done with machine learning NLP and neural networks. If you have built something like this already or have experience with this problem please get in touch 17 Επανασυγγραφή Άρθρου, Μάθηση μηχανής, Αγγλική Ορθογραφία, Αγγλική Γραμματική, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €97
Create a disease prediction algorithm based on data analysis and also create a employee satisfaction calculation program I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using data analysis and prediction algorithms I want this in the shortest time span and it should predict whether a person is suffering from a medical disease or not based on diagnosis report and also create a employee satisfaction chart 31 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Data Analytics Mar 13, 2018 Mar 13, 2018Έχει λήξει €461
Help me in building a new Cyber Social Media Giant... I'm developing a new social media of the next generation. Anyone who is interested in helping with some fresh and great ideas are welcome. For example- implementing a Hologram projection for Messages in next HoloPhones.... 7 PHP, Javascript, Mechatronics, HTML5, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 12, 2018 Mar 12, 2018Έχει λήξει €36
promotional logic and cnf wanna write cnf and promotional logic for a simple truth detection problem. 4 Αλγόριθμος, Μαθηματικά, Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Computer Science Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €24
GOOGLE DIALOGFLOW EXPERT We are looking for a developer who knows about Google Dialogflow 7 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €166
IBM WATSON API EXPERT We are looking for an IBM Watson API expert to build a Machine Vision tool. Interested developers can answer this job post. 4 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €17
Voice Commands - Speech recognition and Speech Synthesis I have 2 ready built software. Both software are built using net beans and the programming language Java. I require you to create me 8 voice commands in total. 4 commands for software 1 and 4 commands for software 2. You can use software's like jasper(python) and sphinx4 (java). As long as when I talk to the software it responds and it is of good quality. The code is run using windows but the... 6 Java, Sphinx, Τεχνητή Νοημοσύνη, Raspberry Pi, Netbeans Mar 11, 2018 Mar 11, 2018Έχει λήξει €178
To build a Project on Human Computer Interaction A project should based on human computer interaction including the whole project report and presentation and documentation . 9 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Programming, Image Processing Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €55
Analyze text from scanned books, digital library Need to analyze older books from digital library to identify key words and/or languages 20 Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €380
Artificial Intelligence python 2.7 This job is required python 2.7, with the AI knowledge of first-order logic and knowledge-based agents. The detailed description and the starter code are provided. 14 Python, Αλγόριθμος, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €55
AI program using python 2.7 This job is required python 2.7, with the AI knowledge of first-order logic and knowledge-based agents. The detailed description and the starter code are provided. 6 Python, Αλγόριθμος, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €39
Artificial Intelligence Projects: Build an A.I. to Create / Write Resumes Build an A.I. Software to Create / Write Custom Resumes for Each Vacancy. 1st: A.I. will analyze Customer's Professional Background Information; 2nd: A.I. will analyze the job description / requirements; 3rd: A.I. will create a Personal Resume for the vacancy; (Using and adapting the information that is in the Customer's Professional History and the Requirements of the vacancy) ... 16 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Ανάπτυξη Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €436
Guidance in software -- 2 software to be developed using C or C++ [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] of hardware for exhibiting distributed ARtificial intelligence and multi agent systems (multiple robots) along with robust communication and app... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ρομποτική, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €69
Deep Neural Network for Disease Prediction We want to use Deep Neural Network algorithms for disease prediction using our data. We are looking for someone with extensive knowledge in Neural Network algorithms (Artificial Neural Network, Deep Neural Network). At the same time the person needs to be proficient in statistics and python/R programming. 46 Python, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €137
Content for Training Comlany I need you to write some content for a marketing material (brochure). This is for a training institute that is looking to train candidates on Blockchain, Artificial intelligence, Robitics and Machine Learning 26 Ρομποτική, Συγγραφή Περιεχομένου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Blockchain Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €325
Image Processing Algorithm Hello, I have scientific research paper, it includes some algorithms, I want to give some one images and apply the algorithm to get the output result no need to implement , you can just follow the algorithm and see what will be the out put and the input vector based on the algorithm example of other image are already available This task shovel be delivered within 24 hours 25 Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Απεικόνιση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Image Processing Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €16
Showing 1 to 50 of 336 entries
« 1 2 3 4 5 »