Προγραμματισμός C++ Δουλειές και Διαγωνισμοί

C++ is one of the most popular programming languages and is implemented on a wide variety of hardware and operating system platforms. It is one of the most popular programming language for graphic applications, and it is used to create computer programs ranging from art applications, music players and even video games. If you need help with C++ developers, you can get the help of C++ freelancers on this site. Start connecting with them by posting your job today!

If you can work under pressure, and an expert at working on C++ projects, then Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking for using your expertise to have their jobs done professionally, settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C++ projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C++ Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Implementing Rushing attack in static nodes using AODV or DSR protocol in networking I want results of parameters a) Packet Drop ratio b) Packet delivery ratio c) Throughput d) Energy loss e) End to end f) control overhead g) Normalized routing overhead for the following two cases Case 1:- Deploy 100 static nodes. Implement AODV or DSR protocol. Get the values for the above a,b,c,d,e,f parameters. Case 2:- Deploy 100 static nodes. Implement AODV or DSR protoco... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Linux, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €97
Online Address Book II - 19/03/2018 00:26 EDT I need to develop code for network program of client and multi thread server. 5 Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €132
C Programming, Python Expert Needed..... I need the expert for my job. please bid if you are [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will be shared with winning bidder. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €70
C Programming, Python Expert Needed I need the expert for my job. please bid if you are [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will be shared with winning bidder. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €37
Online Address Book II I need to develop code for network program of client and multi thread server. 4 Προγραμματισμός C++ Mar 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €33
Proof-Read, Improve, a Chemical Engineering thesis - Repost - open to bidding I want someone to proofread my work, improve style, make it look as professional as possible etc. correct any errors 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €114
OpenGL game Memory game(Match the correct two shapes or pictures) 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, OpenGL Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €143
เขียนซอฟต์แวร์ Windows C หรือ C++ อยากให้เขียน code ของโปรแกรม gromacs ที่ใช้ศึกษา molecular dynamics ค่ะ โดยใช้growth hormone เป็นprotein และใช้ sucrose และ trehalose เป็น solvEnt เพื่อหา % aggregation ของ protein ค่ะ 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €143
Написать программу -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Библиотеку под lora Sx1276, rfm95 на stm32f103 HAL keil 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €135
Camera and Projector Calibration Tool visual studio c++ 2015 OpenCV Purpase of the program: We need a tool to calculate needed parameters to pre-distort an image/video within an area of projector’s maximum screen. This software will use a simple 1080p webcam which is pre-calibrated by using chess board calibration method. This calibrated camera is fixed over a projector and will be directed to a screen which has 4 markers on 4 corners manually placed. Wit... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, ActionScript Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €296
Hiring Coder to make a csgo cheat for me need to be familiar with VAC anti-cheats for the game of CS:GO. I will give pics of how I want the menu to look like etc when you get the job. 5 Προγραμματισμός C++, Coding Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €140
Looking for QT expert I'm looking for QT expert. I got some errors during converting project from mac to windows. "Unknown module(s) in QT: webengine" The "webengine" is already installed. But I got above errors. The developer should work in my computer via teamviewer. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €138
Line drawing and save DB need to do by using C# that's all The previous Developer did not do the job so it needed finishing. Please read the project description before bid making, bidded price is the quote for implementation. Current status * The source code exists and can be used, Running Application * database model data exists and DB with sample data Project scope: * The project has already been implemented but the graphic picture has been mi... 11 .NET, SQL, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €43
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα
Adding cryptocurrencies for trade to my Peatio trade board Need 2 cryptocurrencies added to my Peatio trade board. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €90
DVD Copy Encryption Software DVD Dublicate Copy Encryption Software We Need an Destop Software or Any Plugin when Write it with that Plugin. The DVD Get an Encryption Automatickly. With Tht Encryption No one can Copy it to Computer or Make and duplicate DVD for it. But can able to play in DVD Player and Computer Player only. But cannot copy from Computer. 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €202
small work based on c++ need to write a small source code in a visual studio 30 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €20
dfa simulator and minimization (Hopcroft algorithm) fluent in c language. needed ASAP 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €112
Delete an individual file from Shadow Copy snapshot in windows I need a C++ code which is able to detect and remove an individual file from VSS snapshots. The project must remove a specific file's content from all VSS snapshots, without removing snapshots themselves. 6 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €546
IAT Hooking+shell codes so i am studying c++ but i couldnt understand this thing so I want a IAT hook that will call my Main dll to get injected into (Batteleye Protected games) so i have a manual map injector i just need someone to make the IAT hook and the shell code to call my other Dll main so it gets injected + Need a source code for it you can contact me [Removed by Freelancer.com admin] 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €24
client and server side webpage client side is in HTML and javascript, server side is in javascript and node.js and c 11 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, HTML, node.js Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €95
I want to create a multiple cryptocurrency mining software like claymore I want create mining software for ETH, ETN, ETC, Polymath, Etc. We have to give option to mine 2 coins at a time from the given coins. We have to create this software for windows pc. Someone who knows blockchain understanding and have developed such type of softwares can apply for the porject. 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €9
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Develop an AI Software 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €3488
Object Oriented Programming in C++ c++ work needed................ 25 Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €14
Написать программу Другое или затрудняюсь ответить C или C++ Библиотеку modbus rtu для stm32 hal 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €130
Claim genesis premine Simply take the privekey in chainparams for genesis block, convert it to import key using the hex prefix then import it into wallet and collect the premine. Simple. 2 Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €22
Claim genesis premine Simply take the privekey in chainparams for genesis block, convert it to import key using the hex prefix then import it into wallet and collect the premine. Simple. 1 Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €20
Assignment compiler in java and pascal expert who can complete it fast Need an expert who can work on assignment and finish it up as soon as possible. Things need to be done ASAP its bit urgent. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Pascal Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €100
Programming Build a 2D array of size 20 x 20 consist 0 or 1 using a RAND generator. 25 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €13
anti Ransomware - open to bidding The project is almost completed with little touchups needed, including decryption of the system and setting explaining the code in words ex. explaining key functions (what does the function do and whats the input and output of the function and how does it flow with the rest of the code) there is a documentation will provide an over view of the code. Its an easy project. 11 PHP, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €408
Create 3D apartment in OpenGL using Visual Studio 2017 and C++ Create an 3D apartment with objects in it? I will provide list of objects you need to add in it (e.g. necessary items for the apartments). Also apply navigation, so we can navigate in it using keyboard and mouse. Floor design of the apartment is attached 9 Προγραμματισμός C++, Μοντελοποίηση 3D, OpenGL Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €169
C++ experimental write-up with an introduction, aim, methods, results and conclusion using Monte Carlo to evaluate an integral Explain the method as well as the interpretation of the results. Quote your answer with uncertainty to within the 95% confidence interval (2-alpha) 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Research Writing, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €381
Project for Kaloyan P. Hi Kaloyan P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++, UNIX, Mar 18, 2018 Σήμερα9μέρα 9ώρα €214
cs go gambling website - open to bidding Firstly I need to talk to you about the project. The project is about gambling cs go items. tnx My email address is : I8xn@[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 5 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €785
change code to work on linux i have a code and i want to change it it only work on windows.i want it to work on linux. 8 Linux, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €60
Looking for Blockchain Expert for blockcypher explorer I want to get an instance of blockcypher explorer for own my cryptocurrency - altcoin [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 7 Python, Προγραμματισμός C++, Blockchain Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €187
Parser for Programming Language Script In 2 days i need very basic parser for programming language script. Easy project. 11 Μηχανολογία, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού, Scripting, Computer Science Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €23
smart contract erc20 and ICO i need experience developer for smart contract 15 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Blockchain, Ethereum Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €1084
Object oriented work its all about object oriented programming work. 20 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €26
Get an instance of blockcypher explorer Get an instance of blockcypher explorer for our own running coin - altcoin. Only Expert 7 Python, Προγραμματισμός C++, Blockchain Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €469
Visual Studios C++ programming I need help with complex code. This project involves an advanced understanding of C++ and statistics and probability. The code involves some statistics and some basic simulation for customer service. More details will be given. 28 Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Προγραμματισμός C++, Στατιστική Ανάλυση, Programming Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €148
Pubg shooter Multiplayer online battle game similar like ' pubg' players can buy and win all kind of tools. Built things and battle eachother 15 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €985
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα
Get an instance of blockcypher exporer Get an instance of blockcypher explorer for our own running coin - altcoin. Only Expert 5 Python, Προγραμματισμός C++, Blockchain Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €15
Bulk Images Scan and Analyze Hi, Im looking for someone who can develop small and simple application which will get as an input a bulk of images (folder of images), and will provide as an output the following results (according some initial settings): 1. first thing is a notepad text file which will include the next details: a. Type of file (PNG JPEG) b. Dimensions (By Pixels, CM) c. Size (By KB MB) 2. The secon... 21 Java, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €42
I am looking for a programming expert My business is developing a new Industrial IoT solution and need a software engineer who is capable of working with embedded devices such as Raspberry Pi and Piine64. I am looking for someone who knows Java and used the Pi4J library to communicate with external sensors through the GPIO interface. This person will be responsible for developing on the RaspberryPi/Pine64 platform to communicate with ... 37 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €45
Game Hack “Rust” I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Need a game hack created for the game “Rust” it has to have a private EAC bypass (Easy anti cheat) Using C++ this should be a simple task for someone who is skilled. I will pass more info to what requirements the hack must have after job is accepted. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €245
Looking for Blockchain Developer for long term : ONLY EXPERT Need blockchain expert with more than 3 years experience . Will test skills first. Must be familiar with coin development and block explorere and have good experience and deep knowledge about blockchain infrastructure 13 Python, Προγραμματισμός C++, Blockchain Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα €33
Convert small Go code to C++ Convert the Go code below to C++ that will compile in VS studio in Windows. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα €55
Developer with C++ and Java skills is required Developer is needed on project. Must have both C++ and Java skills. 40 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα €375
Showing 1 to 50 of 3289 entries
« 1 2 3 4 5 »