Προγραμματισμός C++ Δουλειές και Διαγωνισμοί

C++ is one of the most popular programming languages and is implemented on a wide variety of hardware and operating system platforms. It is one of the most popular programming language for graphic applications, and it is used to create computer programs ranging from art applications, music players and even video games. If you need help with C++ developers, you can get the help of C++ freelancers on this site. Start connecting with them by posting your job today!

If you can work under pressure, and an expert at working on C++ projects, then Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking for using your expertise to have their jobs done professionally, settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C++ projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C++ Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Block Display in a made up browser, in c# We're trying to get a solution, We've made a safe exam browser. But the display is not working well. As in, when we insert the HDMI instead of blocking it while the program is running, it blocks it after the program has already run. If you have expertise ,please get back to us. We already have the built made. Thank you. 3 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €13
Convert C++ code to python I have a C++ code for multiparty computation in finite field. I want to convert in to python3 11 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
write some code C# - openGl project you are getting a starting project. elephant and view are controlled by mouse, keyboard and standard elements of user interface: scrollbars, radio buttons, check boxes etc. Changed dynamically: Light properties, shadows and reflections Objects’ form and position Textures 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, OpenGL Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €108
Real-time tracking of micro-sized shapes (circular and rectangular particles) with variant background Hi, What's been done already: I already have working code of real-time detection and tracking of circular particles (100 µm in diameter) without complex background. This code also works with slight background but not with varying background. Until now I have file/stream/camera video interfacing for real time using opencv vs2015 c++. In short, I have working code, GUI to control camera ... 3 Προγραμματισμός C++, Απεικόνιση, Image Processing Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €248
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Intruder system using arduino or pic 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €13
MASTERNODE COIN FORK Dear Coders, i need a coin that is MN, POW / POS based on Xevan Algo. Please you should know what i am talking about, do not waste my time if you are not familiar with MN. I want a coin that can be constantly mined until a certain block hight. 12 Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €808
System Verilog Project 5 ALU The ALU should be coded using these integer operations *, +, -, and /. Register File The register file must be implemented in a separate module. Hex display The hex display must be implemented using a function that converts digits to 7 segment display segments. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, FPGA Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €114
Help start Blockchain / Cryptocurrency (Experts ONLY) We are looking for a solid team or person that can actually help us setup a blockchain and create our own Cryptocurrency for that blockchain. We are interested in having our blockchain provide a number of apps and services that can used on our blockchain. This project is for you to suggest and give design ideas for solid solutions to the blockchain. The industries do not matter as long as the... 21 Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €2331
ghailanhub chatbot using Microsoft’s Bot Framework, their Bot Builder SDK for Node.js. I also used to understand what a person wants in their own words. LUIS uses machine learning to allow developers to build applications that can receive user input in natural language and extract meaning from it and i used Microsoft’s Cognitive Services API for sentiment … 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Προγραμματισμός C++, node.js Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €18
need a software looking for mosaic remover software,software should run for adult videos to remove mosaic on [login to view URL] only if u can 4 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €109
Build a Program Build a C++ Program for Payroll system 37 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €444
Python Master If you are not python master, don't place on bid. I don't want to waste my time. I will share detail in chat. 26 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €133
ray tracing it is a project about ray tracing 9 Προγραμματισμός C++, Graphics Programming Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €85
Whatsapp Bulk Sender Dear Bidders, You need to deliver the software and let me test it BEFORE payment because I need to verify that messages get to phones in my area. If you do not have experience in this kind of project please don't bid. 1. I need a website or desktop app to send thousands of whatsapp messages. 2. You need to tell me how many messages can be sent every day or every hour. 3. I need to be... 8 PHP, Javascript, Visual Basic, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €333
Edit Terminus (C) Fix the Terminus (1) Buffer up and down Engulf candles (2) Buffer up when a BULLISH candle close is above the last BEARISH closed candle’s HIGH (3) Buffer down when BEARISH close candle is below the last BULLISH closed candle’s LOW $55 Budget 9 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €80
c# As if physically typing the keyboard I use Selinium in C #. The website I use is The Chrome extension for keyboard security is automatically installed. (you must install because testing) C # postmessage, or [login to view URL] or win10 virtual keyboard, you can type, but when you submit, it detects that the web page is a virtual keyboard. (because chrome extension) must press the keyboard as if it were physically pressed on a web pa... 7 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Google Chrome Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €436
game server cpp I am looking for c++ dev for rebuilding game server or finishing the modules. visual studio 2005 only. 5 Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €148
Rendering clean and simple PDF from other PDF I am looking for a programmer who will build me a c# class or function, which will enable me to take any kind of PDF (signed, protected, damaged, with any kind of text, etc.) and simplify it in a manner that will result in the same type of PDF as generated by Chrome's Save to PDF, Microsoft's Print to PDF, etc. It should be simplified, like the PDF which rendered by a scanner, so i can e... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €527
To create an application which fetches several binary files and plot them requirement: application tool: C++ / Java/MATLAB or any other programming language About the project: To show the position of the PIG robot (pipeline inspection robot) in a 2D plot. The position can be calculated by 2 methods: ELF(electromagnetic low frequency transmission) and acoustic signals(input files contain these data). The graph has to be plotted for both these methods and with reference ... 7 Java, Python, Matlab and Mathematica, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €71
C++ and Qt: File transfer between an iOS device and PC through USB cable I have a C++ Qt project that works on Windows and Mac and I want to add some new functionality to it. I want it to be able to detect albums on an iOS device which is connected to the PC via USB cable and download all files from a selected album to the PC via the USB cable. If you have any experience related to this, please bid! 11 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS, Προγραμματισμός C++, Qt Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €724
Game  software Windows C ou C++ I’m thinking about a game that there five participants on each team the mission for one of the groups to escape setting (soccer field, jail,house,airplane) and then the other group would have to maintein the first group on there, I don’t want super cool graphics I just want something like animations like fortinite and overwat and then you would be able to buy skins on ... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €1636
Telegram and Discord User add tool I want to have a program that is able to add users from a different channel or from a .txt file to a telegram group/channel and discord channel. It also should be able to do that about 1000 times in an hour (maximum) and send messages to 1000 discord users at once (to users in telegram is a plus) 3 Java, Python, Προγραμματισμός C++, Scala Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €30
Advanced TV/Media: Expertise Request (Urgent Hire) I am in need of an expert in: Advanced TV (Addressable, Optimized Linear, CTV, OTT) and Advanced TV Product Strategy. In my role - my organization provides advanced analytics to guide strategy for: audience engagement, advertising, content, monetization, social engagement, etc. What I desire as a part of this engagement is to expand/deepen my knowledge of Advanced TV to become more effective in my... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Ανέβασμα Βίντεο, Μετάδοση Βίντεο, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €478
automation software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows. the software can import text file and automate my work which i usually did using internet browser. this is a small project and simple work. who can do this please send me a message for further details 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €24
SANA - A platform to share medical records n Switzerland we have unlimited access and virtually no wait times on healthcare, but costs are rising fast every year, so we need a better solution. SANA is designed on the Ethereum blockchain using smart contract technology to improve the communication of healthcare institutions. 11 Javascript, Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Blockchain, Ethereum Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €141
Build an aimbot Looking for an experienced coder to build an Aimbot/ESP for the game Overwatch, needs to be bypassable through Anti-Cheat, with regular updates, proof of recent previous work will need to be given, preferably looking at someone who had done this [login to view URL] for a private coded Aim software that will be secured. - Must also have a silent/LEGIT mode for LAN. - Security needs to be one of a... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €495
intruder system using pic or arduino System need to generate alarm when any motion or movement detected by it during specified [login to view URL] should send sms to specified number when it detect movment. 24 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €4
Bid only if you work on weekends please read the document [login to view URL]!AmocZLSxjLVWiVrfdoiHCAhP6G1q and send me a detailed technical analysis 9 Android, Προγραμματισμός C++, node.js, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 17, 2018 Σήμερα6μέρα €3666
NEED A SOFTWARE DEVELOPER - PROFESSIONAL We are furniture removals company. Need a professional software developer to develop customise software for our company - We need mobile app as well for that software. 61 PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 23ώρα €2205
Amibroker afl work 1.I will give one logic ( partial afl) [login to view URL] display signals- buy/sell/short/ cover( arrow/cross)- with text (entry2___-) /( Exit @_____) [login to view URL] for -buy on close / break of high 4. Toggle for Trade Filter Tf( the trades will be of lower time frame - only when Higher TF confirms Buy) 5 Three Targets and Stop loss - atr percent 6. Explore/tester as perr signals entry exi... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 22ώρα €132
c# Physically keyboard implement I use Selinium in c# The website I'm using is The Chrome extension for keyboard security is automatically installed. If you use a C # postmessage or [login to view URL] or win10 virtual keyboard so on... , you can input, but when you submit, it detects that the web page is a virtual keyboard. (because chrome extension) must press the keyboard as if it were physically pressed on a web page. 9 Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Google Chrome Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 22ώρα €443
Telegram Bot to be created in a shorter time Need an experienced developer to create a Telegram bot. The developer should be able to deliver in a faster turnaround time. More details on the project will be shared through private chat. 16 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 22ώρα €421
OMNET++ Networking 802.11 MAC layer simulation using OMNET++ 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 22ώρα €670
Build Language learning tool using c# Hello I need to build simple c# English learning program for children. There are only one screen. If user click Start button ,it loops for timer. it select random from start no and end no. and show window notification popup with selected no text(chinese, english , french) It should use mysql database. Please bid who can do this as soon as possible. There is attachment image. please check 41 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, MySQL, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 21ώρα €120
software development Client Server Version (CS) For multiple clients connected to a single server Centralized Prepaid card Cash less operation Prepaid card Validity can be configured like PIN NUMBER,expiry date etc. Prepaid card Security amount can be configured. Customer obtains a rechargeable card at the cash counter example Gold,Silver and blue Menber card. Customer can recharge the card as and when required. C... 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 19ώρα €476
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 18ώρα
Software to play csgo on ESEA and FaceIT I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. I need I project to build a program witch can help me play csgo. I wanna play in ESEA and FACEIT. I don’t wanna a paste config. I wanna something trusty and very good. Only aimbot and trigger. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 18ώρα €478
looking for bussiness partner We want launch a e commerce multivender marketplace startup so we need a business partner If you interested work as a business partner point 1: developing cost is your 2:profit we will decide 3: other things decided when discussion 7 PHP, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Προγραμματισμός C++, HTML5, WooCommerce Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 17ώρα €17
PLACE ARROW ON INDICATOR put an arrow on the indicator before sending a proposal first check the indicator if it is possible to do the job 7 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 15ώρα €30
translate project from C# to delphi or C++ I have a c# project that I want translate to delphi or C++ I will show the code by teamViewer for you check if you can translate it. Very thanks ! 42 Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 15ώρα €121
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 13ώρα
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 11ώρα
Write some software -- 3 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Post processors for cnc mastercam 5 axis ,3+2, 3 plus machine head A + rotary attachment B. 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 10ώρα €675
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 10ώρα
We need a programmer for our company with fixed working hours We need a programmer for our company with fixed working hours and fixed salary. 17 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Προγραμματισμός C++, Programming Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 10ώρα €86
Verifone/Ingenico POS Software Developer Looking to Hire Software Developer for Verifone & Ingenico POS System Software Developement.. Person should have experience in Software Development & Architecture of POS System.. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 7ώρα €1034
Build a vpn client tool for a website Hello i need a VPN client build for my vpn business, the client has to be compatible with windows, openvpn, pptp and also has to be compatible with my sites database to users can change their passwords etc, for more information please contact me. 6 PHP, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 4ώρα €500
Create a social network..... [login to view URL]!AmocZLSxjLVWiVrfdoiHCAhP6G1q Please read the details here 8 Android, Προγραμματισμός C++, node.js, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 3ώρα €3300
Computer vision expert object recogntion using google api. Please quote your previous work. 13 Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, OpenGL, OpenCV Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 3ώρα €18
写些软件 Windows C或C++ To create a commercial controling program with data quarry and gps locating workers('s Iphone) in city. Extra function on worker's app are appreciated as well.( further info after discuss) 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Jun 16, 2018 Jun 16, 20185μέρα 3ώρα €284
Showing 1 to 50 of 210 entries
« 1 2 3 4 5 »