Προγραμματισμός C++ Δουλειές και Διαγωνισμοί

C++ is one of the most popular programming languages and is implemented on a wide variety of hardware and operating system platforms. It is one of the most popular programming language for graphic applications, and it is used to create computer programs ranging from art applications, music players and even video games. If you need help with C++ developers, you can get the help of C++ freelancers on this site. Start connecting with them by posting your job today!

If you can work under pressure, and an expert at working on C++ projects, then Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking for using your expertise to have their jobs done professionally, settling for nothing but the best.

If you believe you can do that, then start bidding on C++ projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a C++ Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
cpu scheduler Create a Scheduler class. It should enqueue the PCB objects into a STL Queue based on the arrival time and dequeue a PCB object whenever the CPU is free. Calculate whether CPU is free based on the allocation time + burst time of the previous PCB object. Assume CPU is free for the initial case 2 Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €23
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα
Qt + OpenGL rendering MetaBall using Raytracing -- 2 Hi, I have an example of rendering a number of spheres using raytracing (Qt nad QOpenGL). I want to edit the code to render the spheres as a Metaball (connected ball) with smooth surfaces. See the images: The first image represents the spheres. They seem connected but in fact, their surface is disconnected surface. The second images (step 2 and 3) shows a metaball. What exactly I want is tha... 3 Απεικόνιση 3D, GPGPU, Προγραμματισμός C++, OpenGL, Qt Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €117
Development of an API for TWS Adjust a csv with trading orders to be executable on TWS from Interactive Brokers. 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €122
C#, WPF and Python programmer I'm looking for a programmer skilled in C# WPF development for a 2-hour-per-day ongoing job. Monday to friday, with free weekends and up to 30 days of paid vacation per year. The company is set in Brazil. Payments are delivered weekly. Please attach proof of your skills in WPF and C#. Python knowledge is a plus. English skills is a must. Do not bid if you can't communicate effec... 9 Python, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €18
Metatrader, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα
Pattern recognition algorithm c++ I need a talented programmer with experience in pattern recognition algorithms for a c++ project, which will run on Linux. There will likely be repeat work once this project is completed. The first project is to create a classification algorithm that determines events, in real-time, which occur on two input signals (200 samples per second). There are two types of event, with three possible loca... 21 Linux, Matlab and Mathematica, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €488
modification of indicator i wants to add arrows in my indicator 11 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €33
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Zp mobiledialer 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €24
C++ overloading operators, and containers Implement two classes and two containers, with operator overloading. Will provide more details in private message 18 Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €17
Expert Structural Software Developer maniac wanted We are a civil engineering company with the aim of developing software products for the construction domain. We looking for an experienced freelancer to be part of our team. To qualify: - Have a bachelor's degree in civil engineering - Have experience with C#, openGL, Microsoft Visual Studio, TFS - Capable of writing algorithms - Have a deep understanding of BIM concepts and familiarit... 12 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Πολιτική Μηχανική, Προγραμματισμός C++, WPF Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €406
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα
Scanning application We require a Windows application that would use the CapturePerfect SDK by Canon ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]). The application must connect to a URL that will provide an XML with 2 lists, it should then display 2... 25 XML, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €396
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα
Creating a Macro in excel to sort data as a sequence Hi, An expert in macro coding in excel is required to do this job. the data is as below: A B 1 B C 0 B D 1 D F 1 Th macro should return the following string (sequence) based on the active values as : A-B-D-F 38 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €63
project for Vadim S. project for Vadim S. C++ programming 1 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €30
Wilress Body Area Netowrk and routing protocols I want to do simulation for WBAN Routing protocol called (M-ATTEMPT) - Mobility-supporting Adaptive Threshold-based Thermal-aware Energy-efficientMulti-hop ProTocol In my project, I would like Using simulator omnet++ and platform Castalia 8 Ασύρματη Σύνδεση, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου Oct 19, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €307
cryto currency sdk made from bitcoin's sdk I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Could you code a cryto currency sdk that can be plugged into a web app and mobile app? 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, .NET, Android, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €430
build me what i need if you have good knowledge with online video games and with c++ and c msg me let's have a talk about what i need 19 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €282
Project for Peter M. Hi Peter M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Cloud Computing, Golang, Προγραμματισμός C++, , Διόρθωση Σφαλμάτων Oct 18, 2017 Σήμερα9μέρα 9ώρα €222
Delphi Executable File De-Compilation I have a Software's Executable File(Not Source Code) and would like to De-compile and make small changes which will not take more that 5-7 days for Delphi Knowledgeable person. Need to get this done ASAP! 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €937
i want to Enhancement K-means Algorithms i want to Enhancement K-means Algorithms 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €38
Project for Chernyshev V. Hi Chernyshev V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 0 Python, Android, Προγραμματισμός C++, , Κατασκευή Παιχνιδιών, JSON Oct 18, 2017 Σήμερα9μέρα 6ώρα -
PortfolioTrader MatrixApp - open to bidding A [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] that allocate matrixs and communicate with PT with a DLL trow 2 commands: MatrixSet(name,col,row, value) and MatrixGet([το url αφαιρέθη... 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €32
Develop a Objective-C program I prefer European candidates 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €150
.NET Obfuscator. Im in need of a real obfuscator for .net. It doesnt matter if its based on a free solution such as confuserEx, but it must fix all decompiling tools avaiable. Plus, i would like to have few more features such as: -> Code virtualization -> Native layer -> Stack trace of methods for constants. -> Integrity check. -> junk code and control flow for difficulting the read of MSIL c... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €4499
Remote desktop software Hi, We are looking for a new remote desktop software for our client services project with below features: 1- Remote desktop access/desktop sharing with control 2- Voice+text chatbox 3- Session recording 4- Secure file transfer Specs: i- Remote desktop/desktop should have ability to give control and not to give control(only seeing desktop) ii- Complete software will be hosted on our o... 11 PHP, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €2295
Write a Software for importing data into a database Hi everyone, I need a program where I can import multiple .html saved files and store them in my SQL database as tables. These .HTML files I might import them on daily basis. I want to be able to be notified if I imported this files before and if I want to over-write it. Also, I can delete some specific ones or for specific dates So, I would be able to export all the data imported into ... 32 PHP, Visual Basic, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €331
program script/chrome extension HI i need help with creating a program script or browser extension on chrome or firefox to run an Amazon Flex application ( you can learn more about Amazon Flex here [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]). I have the pr... 10 Javascript, Python, Προγραμματισμός C++, Google Chrome Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €110
Create a login panel for me I want the program to when loaded give you a login option (username/password) then when you login I want it to check the Hardware ID registered to that (username/password) if it's not the same you cannot login and if it's the same you can login also if you get (username/password) wrong then again you can't login so simple login with HWID ID check to that user. I want this to be a... 8 PHP, MySQL, Προγραμματισμός C++, phpMyAdmin Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €24
Sayvee calculator I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Calculator 26 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €338
data collection software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed to be compatible with both Windows & Mac. The software will need to collect data from existing software's being used, and record automatically onto the software where reports can be produced. 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €547
PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα
Application on D Programming language Modifications Hello. I have an app for multiplayer game website. I am Facing an issue about stacking terminal. Also the app does not save the logs which is supposed to. I need someone who can fix this. Will send the app to developer. in total The tasks are : 1) Fix stacking issue in the terminal, 2) Fix saving logs 3) Fix the reconnection issue (during the game if one of the opponent has left the game th... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €159
ffmpeg web - 18/10/2017 15:22 EDT C++ streaming module needs work with FFmpeg & FFProbe Inputs : HTTP,RTMP,RTSP,RTP,UDP Output MPEG-TS,HLS, RTMP webgui: - login system * user level - admin level - moderator level * funtcions login systeem ban - unban - block - unblock when blocked or banned user see error message when try login! check: [το url αφαιρέθηκ&epsil... 4 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €117
Authentication Service Project. Create an authentication service that provides a way for your chat server to authenticate users. This authentication service should be reusable. You must use C++. 2 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Socket IO Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €105
AutomationProject UI automation testing for mobile app and mobile web using Visual studio, telerik tool, TFS, MTM, C# 5 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, ASP.NET Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €224
Bug fix in Delphi software 64 bits - DLL in c++, software in Delphi XE4 I need to make my 64-bit software in Delphi make a correct call from a 64-bit DLL, compiled of library OpenNl in C. At 32 bits it works ok, but when I went to 64 bits it crashed giving error message. I have the necessary files in Visual Studio 2013 and Delphi XE4. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €19
expert in particle filter I am looking for some expert to extend particle filter with innovation . Do not use already published method this new particle filter algorithm should to track vehicles in bad weather conditions using matlab or C time 10 dayes . plz send me massage if you are expert in image processing especially in particle filter ! 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €89
I would like to hire a C Programmer Embedded C Software Engineer needed for technology company developing high performance speech/ audio system for porting MATLAB audio algorithms. Embedded / Firmware / Software Engineer with >2 years hands-on experience in embedded programming of micro-controllers to work with a team of world-class firmware, electronics, mechanical and control engineers 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Προγραμματισμός C++, Γενική Εργασία Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €2109
Unity 3D character path finding programmer Please provide a sample scene and a brief documentation of how adapt this to my own scene. Level should contain a simple maze and a character(unity animator) In the maze there are several targets. When one target is clicked by mouse, the character starts to move towards this target. When another target is selected, the character stops its current pathfinding and moves towards the current se... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Mobile App Development, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Unity 3D Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα €131
Auction.com Scrapper with U.I EASY PROJECT [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Please develop a user interface (Like you have in the past which acts the same way if not better with [το url αφαιρέθηκε, &... 12 Java, Python, Web Scraping, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Σήμερα6μέρα €95
Hire a JUCE developer for VST plugin host I am seeking JUCE developers with expertise both in audio and GUI development. Note* :- As a freelancer, you will be assigned tasks related to certain portions of the tools at a given time. Deadlines are soft, but progress must be demonstrable. 1. The given budget is for the complete project. 2. The project is divided into certain milestones, so is the budget. Each milestone has some pr... 0 Προγραμματισμός C++, Παραγωγή Ήχου Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 23ώρα -
An application for creating members for Telegram We need your help for programming an application. Project details: An application for creating fake members in the well-known messaging app, Telegram (website address: [url removed, login to view]). - The application should have the following capabilities: 1. Creating a certain number of virtual numbers (for instance, 1 million members). 2. Registering these numbers in Telegram. ... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 23ώρα €241
Transform Code from SDL to SFML Insert and transform 2D game map created with SDL in a SFML game both with C ++ base. Attach the functions of the SDL part including .map and Tileset files. 8 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Κονσόλες Παιχνιδιών Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 22ώρα €198
video encoding and streaming using C++ and FFMPEG We are looking for a video encoding and streaming expert to help us with building a small and cross platform library that allows us to do encoding and live streaming from video file or camera. 17 Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 22ώρα €464
ERC20 token experienced developer Make a fully functional digital erc20 token coins also known as a cryptocurrency, customize the coin to our specifications, and add a custom name to our tokens. the token will be a standard ERC 20 token with fast transaction speed and high security. The token will be verified on the ether scan blockchain with prof of verification Requirements : 1- Token development as we want . 2- Do al... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Blockchain Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 22ώρα €48
Web developer or java programmer I need some a talented developer to develop hotel reservation system 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Excel, CSS, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 21ώρα €247
Provide basic questions and answers on Multicore and GPU programming I need someone to provide basic lab questions and answers on Programming with Multicore and GPUs. I will need a lab-like scenario questions and answers of about 10 questions and answers. Need it urgently 4 GPGPU, Προγραμματισμός C++, Κατασκευή Παιχνιδιών, Graphics Programming Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 21ώρα €64
Programmer C++ Hello All, I need one exe will first dump the process memory, extract the data information, contact for more informations, tahnks. 24 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Oct 18, 2017 Oct 18, 20175μέρα 20ώρα €391
Showing 1 to 50 of 1308 entries
« 1 2 3 4 5 »