Σχεδιασμός Εικονιδίων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Icons are made to draw attention to the content for the viewer. Without icons, everything would look pretty much the same on your desktop. This would make it difficult to figure out what was in each file. Icons attract the customer to the product, which in turn draws the customer in.

Icon designing jobs require graphic design knowledge as well as knowledge of the software for designing icons. Icons require a lot of knowledge of working with vector based graphic design tools. If you don't have this experience things can be missed and your icon will not look like what you desire.

Listening is another skill that is very important to icon designing. Your client needs to be able to explain what they are looking for in an icon. This includes what the software of product is about and what it needs to do. Really listen to your client. As this is an important element of their business.

Icons are a way of communicating. They are interactive and creative. These are important characteristics to becoming an iconic designer. The use of color, design and structure contributes to how well an icon is designed. Working as iconic designer or performing the work on a freelance basis allows individuals to express themselves through the company's vision.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Icon Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a logo for garden maintenance business I am looking for a logo design for a high-end backyard management business. I would like 3 initial designs which will be reduced to 1 once I am satisfied. I am looking for unlimited revisions on the chosen design, I need the design in the following formats (.psd, .png, .jgp) All layers need to be unlocked and accessible and all fonts used must be freely available. The logo itself wil... 99 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €49
I need wpf ribbon icon developer Require wpf ribbon icons for the wireless industry 4 Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €638
Baby T-shirt Design Need a baby Tshirt design for my daughter. The quote will read: I am Sassy like my Aunt Isabella You may use nice typography fonts, design elements etc. Looking for a little more than just fonts. Here are some designs I like: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γι... 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου, T-Shirt Dec 15, 2017 Σήμερα2μέρα 7ώρα €21
Design a Logo for an adventure and travel photography blog I want to start a blog about traveling and travel photography called "Photo and Adventures" and need a logo for it. I would like a cool, hipster or vintage looking logo which symbolizes adventure, freedom and beauty. The logo should contain the words "Photo & Adventures" or "Photo and Adventures". Please keep the logo in black and white and maybe handrawn. Attache... 54 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα4μέρα 6ώρα €30
I need some Graphic Design Hi everyone, I need some vector icons design for a post from my website. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] You can use this image only for references purposes: [το url αφαι&... 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Vectorization Dec 15, 2017 Σήμερα2μέρα 1ώρα €13
Design event badge i need to create an event "id badge", with a unique QR code for each (90 QR code will be provided). 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 20ώρα €62
SUPER CREATIVE Ui / UiX DESIGNER NEEDD FOR MOBULE APP "REDESIGN" Need excellent quality User interface (UI ) designer for our iOS mobile app. We are looking to redesign several screens ( some minimal designs) to help the flow better on a particular section. If you can design a visually stunning, professional and modern looking Mobile UI as per our requirements & specs then let us know. We'd like to hear from you. 8 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 9ώρα €135
Business Logo - abstract square logo for beauty company Abstract square logo (similar to examples provided) but unique and not plagiarised. In a variety of different colours - 1. White background Logo colour - gold, blue, black, red or purple 2. Black background Logo colour - white, gold, orange, silver, 77 Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 14, 2017 Dec 14, 20171μέρα 22ώρα €43
Re-design Icons and arrows for eCommerce site We want to redesign our icons and arrows for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] according to the following instructions: [το url αφαιρέθηκε, συ&n... 19 Σχεδίαση , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Photoshop, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dec 14, 2017 Dec 14, 20173μέρα 19ώρα €255
Create icon and splash screen for app. Create icon and splash screen for app. icon Size: 1024x1024 Px Splash Size: 512x1024 Px Color code: ColorPrimary #663399 icon idea: App is for referral social media. 29 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Android, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 18ώρα €19
designing a logo for Team sport I want to hair some one to desinge logo for my mobile applicaiton as flowing: -the logo must meet the idea of the application functions description: the application functions are to build your own team for any sports that you like and you can schedule time and challenge other teams in the same application. - the logo must be in simple and high quality also it does have meaning of the functio... 64 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 14, 2017 Dec 14, 20174μέρα 18ώρα €26
New Company Logo for Susan Shatzer International Thank you all... I haven't fallen in love with any of them yet so I have ADDED 5 new examples of the elegance, style, grace, and class that I'm looking for. Susan Shatzer International is growing at a very rapid rate. The good news is my company is helping to expand consciousness and bring connection to the collective to raise the vibrational frequency on the planet! I have 7 #1 Inte... 179 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 13, 2017 Dec 13, 20172μέρα 13ώρα €43
Design icon, sticker động, background, screen shot. Design icon and sticker emotion gif, example sticker on messenger, or sticker facebook or imessage. 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 11ώρα €276
Design a new logo We will be launching a new ticketing site and app. We are calling it Ticket Mafya. We need a logo for the same. Ideally it should have an identifiable icon. Like Soosh in Nike. Brand Personality: Smart, Cunning, Bold, New Age 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 5ώρα €16
Rebrush icons or make new ones. We need to have 14 icons redesigned or refurbished. Nothing special. Just make them a little bit different within one theme. 47 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 5ώρα €25
Pixel Art Sprite sheets I would like a few characters to be done front side and back and a pixel art background in the sense of Sci-Fi. I have concept work to use as reference and other ideas. Up to 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 13, 2017 Dec 13, 20174μέρα 3ώρα €86
I need to design a set of 3 logo (rounded, squared, website use) for my fintech company I need to design a set of 3 logo (rounded, squared, website use) for my fintech company. Company Name: diraku Meaning of company name: dira ("Forex dealer" in Japanese) ku ("my" in Bahasa Melayu), thus dira+ku = my dealer Business: Remittance, Foreign Exchange Industry: Fintech Focus: Good foreign exchange rates, best dealer service, low remittance cost, global service, pr... 10 Business Card Design, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 13, 2017 Dec 13, 201711μέρα €41
Emoji and sticker design design sticker for our keyboard APP 58 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 17ώρα €70
Design a logo - Very Little Time Required - Logo for Hot Dog company wanted. The company is called, Matt's Hotdogs. - It should be very minimalist, simple. Only two colours. - I would like two versions of the logo: One with black lettering and an icon (in any colour) on a white background, and one with white lettering and the same icon (exact same colour) on a dark/black background. l've uploaded... 47 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα 9ώρα €21
hardwork I need you to write some articles. 19 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Article Writing, Δημόσιες Σχέσεις, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα 7ώρα €23
Board game component design - player card My board game is about space exploration. For player card I have a background illustration and component sketch layout. I will share more detail after I choose the best freelancer. Please keep in mind that this project is only a small pice of work (and money) I have for you in the future. Other items that I need to be done are: board, 4 types of cards, rulebook, tokens etc. Please send offers with... 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα 6ώρα €111
$100 Prize- Contest: Design a Logo for PrepMonsters.com My name is Ben, and I'm the founder of PrepMonsters.com. We help students prepare to conquer the SAT/ACT. I need a logo/icon that will go on my site/marketing materials/branded textbooks/etc... The logo should be square or slightly rectangular. I need a vector file for both the color and black and white versions. Company name: PrepMonsters Tag line: Tests Fear Us I'm leaning t... 116 Επαγγελματικές Κάρτες, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 12, 2017 Dec 12, 20173μέρα €85
Map Maker Cartographer Needed (USA, World, USA & Europe) > Size Small (11.7x16.5in) large standard 24 x 32 or 36 in) large/xl (small oversize, 24 x 17 in) > Design 1. World Map to correct scale 2. US Map to scale 3. US & Europe Map to scale >Others Landmarks, Colors Map maker needed / Cartographer needed [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users] T... 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 19ώρα €82
3 vector icons in specific format .eot, .woff with css I need 3 vector icons. Unless you can deliver in .eot / .woff format with css please do not bid. The icons are very simple: point, line, polygon. I have attached an example. I need the icons slightly modified. For example 3 points in the line with a bend. Then a parallelagram instead of a square for the polygon. 26 Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 13ώρα €20
Create 500 Flat Icons Create 500 Flat Icons From Scratch on Illustrator. 57 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 4ώρα €168
reskin graphic of app candy jump reskin of this game [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 11, 2017 Dec 11, 20172μέρα 1ώρα €522
Design some Icons I need icons designed for my menu (SIMILAR STYLE TO MY OWN ICON, SEE ATTACHMENT) for the following items: - Chicken - Beef - French Fries - Hotdog - Milkshake - Soft drink - Desserts - Salads - Sandwich - Shrimp - Fish - Sauces Please see the attached original icon to base your designs the same. 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 11, 2017 Dec 11, 20171μέρα 20ώρα €85
ICO Blockchain Development We have a business concept that we would like to launch an ICO for. So, we have a product. Now we need assistance with: Selecting the best and most appropriate platform for this product BTC, ETH, DASH or whatever you recommend. This will require very large and fast transactional volumes and be retail-friendly . Drawing up the Smart Contract Creating the wallet and other requirements t... 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 11, 2017 Dec 11, 20171μέρα 20ώρα €1226
I need 40 custom icons designed I run a Heating & Cooling website. I'm looking for custom icons relating to the HVAC industry. I will give the full list in private, but such icons as: - Furnace Repair - Heat Pump Replacement - Air Conditioning Maintenance The icons should be 48x48 and match the color scheme of the website. Please make sure the delivery time is accurate in your proposal :) 67 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 10, 2017 Dec 10, 20171μέρα 1ώρα €130
Icon Design #UPDATE I think it's not clear what I mean, we do not need our logo with a text, we need icons, a visual representation that illustrates the advantages of our company. In the appendix I have some examples of the style of the icons. - please no round designs - Our logo should NOT be the main part of the icon ____________________________________________________ Hello designer We... 56 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 10, 2017 Dec 10, 201720ώρα 32λ €89
Icons & Logos - Design in or Convert to SVG I need someone who I can reach out to regularly to convert icons or logos from JPG/PNG to SVG for use on a website and other media. On some occasions, may need customer work such as fresh designs or design modifications. This will be ongoing after the first run and should have work coming in for months or years. 46 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 10, 2017 Dec 10, 201716ώρα 39λ €20
Quick Changes to Existing Graphic Design! We need small changes done to our existing files. Moderately experienced designer who can deliver right away can apply. 45 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 10, 2017 Dec 10, 201714ώρα 48λ €20
i need 30 icons like example in different categories - my budget is 5$ i need 30 icons like an example in different categories - my budget is 5$ My budget is 5$ for 30 of them. So if you think you are not able to do it 5$ do not bid my project. The colors and style will be same. You can check all categories on the home page. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτ... 18 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 9, 2017 Dec 9, 201712ώρα 20λ €7
Design Icons for Website I need 21 new icons for my website. All old icons should be redesigned. New Icons should be black on the transparent background in one style. 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 9, 2017 Dec 9, 20179ώρα 13λ €29
Re-Design an existing Magento website I need my website re-designed with icons, images, etc. 3 Pages. 44 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Magento, MySQL, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 9, 2017 Dec 9, 20176ώρα 54λ €115
Design Logo, splash screen Android and I Phone Application Hello, I am inviting you all to design a logo for my application. The logo should be attractive and unique. My Application name is GoVehico and it is basically a vehicle servicing application. Designer need to provide me Logo + App Icon(All sizes of android and I Phone) + Splash(All size of android and i phone.) 25 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 9, 2017 Dec 9, 20173ώρα 45λ €20
Arabic and English logo and app icon I need a logo design in 2 versions, Arabic and English. Also I need icon design for the application. 63 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 9, 2017 Dec 9, 2017Έχει λήξει €26
Design a Logo: Electric Caffeine Electric Caffeine is a third wave specialty coffee shop that will be opening shortly. We are also going to be producing a range of apps and web pages so we want to have a strong visual design. We want our logo to be clean and simple, but also to follow the theme of the name "Electric Caffeine" We want a minimal logo with little to no color, so that either a white or dark version of ... 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 8, 2017 Dec 8, 201722μέρα 1ώρα €22
Project V for Isurusampath Update a logo for .ico-format, create images for toolbar in an application, utdate an icon. 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €62
Application design & graphics I need someone to design an application for me, and do icons & graphics required for this application. 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €29
Web design and Graphic Design I am looking for a very talented FREELANCE web designer and graphic artist that is able to design logos, icons etc. Good communication skills (English) is a must. I would like to see a portfolio so please have one so I can view your work. 61 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €10
A professional infographic CV It should look professional and creative. The CV is related to aircraft and flying. Things to include in CV: Timeline of Education and Work experience Scores of academic result display in gauge format and similar to the panel in a JET aircraft. Hobbies icons Flying hours in bar chart or any format Personal Attributes Objective Personal profile Most of all, it is about sky, flying and... 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων, Infographics Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €70
Design Icons for App I have some icons I want to create them in a outline style: 1- Carpentry 2- Painting 3- Pets Control 4- Plumbing 5- Curtains 6- Cooker 7- Shifting 8- Cleaning 9- Baby Settings 10- Key Making 11- Fridge 12- Home Appliances 13- Wash Machine 14- Party Organizer 15- Pest Control 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 7, 2017 Dec 7, 201721μέρα 5ώρα €38
looking for app logo designer looking for app logo designer for app icon/apple tv 73 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €23
Need to build stylish graphic design of custom map( day per day) with icons for each day. Need to make custom stylish map for an adventure day per day 21 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €23
chatbot icon chatbot icon, chatbot icon, chatbot icon 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €20
Graphic Designer needed for thousands of prints We are looking for a graphic designer to create hundreds of prints from fun and interesting phrases. I have attached a few images to give you an idea of what we want. prints in black and white and color. Some to have icons and graphics. They need to be fun and appealing. 1. Bid a price per print. 2. Start your bid with "instructions read." 3. Don't bid higher than .10 ... 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €241
Need 18 icons created i need 18 icons made in an outlined, png style. (ive attached a picture of the example) this is a fairly easy job. 83 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €101
Design a logo for project I am looking for someone who can design logo for my start-up company called optimex. We are sales team located in Poland, specialized in two different areas: distributing of raw materials for many industries, and we are also supporting foreign companies in developing their businessess in Poland. Our logo must be simple, universal and unique. We are always focusing on providing OPTIMAL solutions/... 68 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €92
http://blufolio.com/ We need a new logo other than the one seen on the Website. The Logo needs to be designed with the letters "B & F" and the tag line "Bringing health to your handheld. The Application is basically an app to record and organize ones health related files You can get more information on the website itself. Keep in mind the color code RGB(10,80,200) / #0a50c8 Attached is o... 36 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €68
Showing 1 to 50 of 234 entries
« 1 2 3 4 5 »