Σχεδιασμός Εικονιδίων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Icons are made to draw attention to the content for the viewer. Without icons, everything would look pretty much the same on your desktop. This would make it difficult to figure out what was in each file. Icons attract the customer to the product, which in turn draws the customer in.

Icon designing jobs require graphic design knowledge as well as knowledge of the software for designing icons. Icons require a lot of knowledge of working with vector based graphic design tools. If you don't have this experience things can be missed and your icon will not look like what you desire.

Listening is another skill that is very important to icon designing. Your client needs to be able to explain what they are looking for in an icon. This includes what the software of product is about and what it needs to do. Really listen to your client. As this is an important element of their business.

Icons are a way of communicating. They are interactive and creative. These are important characteristics to becoming an iconic designer. The use of color, design and structure contributes to how well an icon is designed. Working as iconic designer or performing the work on a freelance basis allows individuals to express themselves through the company's vision.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Icon Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Unicorn Theme Kids Birthday Party Supplies - open to bidding 01. We want designs and mock ups. 02. our items are - (9'' square dinner plates), (7'' round dessert plates), Napkins, Paper straw, Spoon, knives, Forks. 03. Knives, Spoons and forks will be in just one color. 04. We want a base ''unicorn and rainbow'' themed party [το url αφαιρέθη&... 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €68
Icon Design - Matching Icons with Website Design - 4 icons Create 4 Icons to replace the images seen in the screenshot. The icons have to be maximum 2 colored and fit with the websites design: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] The Icons have to be syndicate to each other. ... 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Mar 17, 2018 Σήμερα2μέρα 20ώρα €16
Create Pixel Art for My Games I need a number of small images for my games, mostly 72x72 pixel hexes, and images of units (men, monsters, forts castles etc) in .png format (with a transparent layer) Hexes Needed: 5 different hexes of each terrain type that will tile nicely to create an attractive hex map (samples below: 1) Clear (grass) 2) Woods 3) Hills 4) Jungle 5) Desert 6) Mountains 7) Swamp 8) Ocean 40 im... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €53
You create 4 item icons for my game You create 4 icons for my game. Icon 1: Snake skin - If the player kill the snake (look picture), he can loot this snake skin item Icon 2: Destroyed snake skin - Same as above, but destroyed. Icon 3: Snake skin water bag (empty) - The player can craft a bag from the snake skin to store water Icon 4: Snake skin water bag (full of water) - Same as above but filled with water Specifications:... 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €27
need a logo for existing app need a logo for existing app. logo needs to be delivered for use in-app and also for itunes store icon 111 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 16, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €22
Need a logo for a new sports car app We're looking to have a new logo and icon made for our upcoming car meet app. This logo and icon will represent a company called "Toretto" after the main character Dominic Toretto in the movie Fast and Furious. So we're looking for a logo that revolves around cars or racing or street racing in feel. The logo should have the name "Toretto" in it nothing else. 110 Branding, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Mar 16, 2018 Σήμερα5μέρα 2ώρα €203
Design a Logo for Crypto Site I am starting a website, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and need a logo designed. This is a site that is going to walk people through how to sign up and buy cryptocurrencies. Be original, use your artistic fre... 30 Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 14ώρα €28
I need 3 flat icons designed Start your request with 'dulceria' or i wont read it thanks. I need 3 flat icons designed for an app. The icons are: 1. Profile Icon 2. Email Icon 3. Phone Icon They must look similar in style to the file attached 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 7ώρα €20
Creating a logo Hello everybody, I need logo for my news portal about imigration. Keywords are: home, people, community, heart, love. My priority in visual is simbol home. I want classic and modern style. All details I will send on private message. 78 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 15, 2018 Mar 15, 20185μέρα 6ώρα €21
grow shop logo I need a logo for a grow shop (the name of the shop is GREEN FAMILY), green is the main color, i want something that put in relation grow and family. I've attached on drawing that i like, i want something with a tree 58 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Mar 15, 2018 Mar 15, 20181μέρα 23ώρα €20
Design logo for Guide me application Guide me is a tourism application where the tourist can submit a request for a tourism to a certain city in the kingdom of Saudi Arabia then the tour guide get the request and accept it . so when the date that the tourist select come the tour guide will guide the tourist around the city the tourist select . 108 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 22ώρα €54
Controllable Animated Icons SVG We are looking to get a controllable animated SVG that alternates between 4 different line drawing icons we have created. We love the style of this work: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and want the same sort of flow.... 33 Javascript, Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 11ώρα €233
3D icons for my website Looking for 3D icons for mobile automotive repair shop. Ex. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Ex. of icons that need to be revamped Also Social Media Buttons and Call to Actions. Blue car with tools below is the kind o... 44 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 5ώρα €98
create logo I need a logo for the back of my suit. Text: Sjors Racing Icon: race kart In Baseball American school style. 95 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 14, 2018 Mar 14, 20184μέρα 1ώρα €28
I would like to hire an Icon Designer Looking for someone to design me some icons. The icon should be of a piece of drawn cookie dough. 55 Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 15ώρα €58
Android App Logo and Icon I need a simple, but eye catching graphic and icon for my android app. I've attached the current graphics being used for reference. I need a replacement for each of them. The colors currently used are #d46ed7 and #6b97cc. If you have different shades that may work better together I'm open to changing that as well. The app is called Baby Log and includes a Pump Log, Stash Log, Feedi... 57 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Mar 13, 2018 Mar 13, 201811μέρα 14ώρα €122
Create Cartoon Images I am looking for an artist to create cartoon-like images that will be placed on a website. These images will resemble the following: 1. Name: Del — "the delegator" (Male Alligator) 2. Name: Delphine — “the delegator” (Female Alligator) 3. Name: Doe — “the doer” (Female Deer) 4. Name: Buck — “the doer” (Male Deer) 5. Name:... 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 1ώρα €98
1 icon design We are looking for a talented individual who can design Cool mobile icons for our project. These icons has to be very in detail with and a keen eye for art and creativity. Subject will include- Deposit Icons Jackpots icon, Promotion Icon and much more with €25 for each that you do. Example of the style we want are here [το url αφαιρέθη&ka... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 13, 2018 Mar 13, 20183μέρα 1ώρα €22
Build iOS App Icons and screenshots for app store I'm building an iOS app which is almost complete and I need the icon for the app as well as some other images like screenshots of the app inside a phone mockup to put them on the app description on app store 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 15ώρα €62
Design 2 icons Please make icons based on the attached logo Brief : 1. favicon - Based on logo 2. App icon - continuation of favicon (except add additional symbol to represent ARC, which is the sub product) ______ We are in process of launching a mobile app for B2B customer. We want to create a unique identity in the form of icon which can be used as 1. App icon 2. favicon About Agricx : An ... 88 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 15ώρα €85
Need Some Graphics work done see description - 3 separate jobs (1) I need this image [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] redone with the correct map markers. Same design but markers in different locations/US cities - I will give you spreadsheet with the cities (2) I have made thi... 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 13ώρα €28
Project for Saravanan K. Hi Saravanan K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Mar 12, 2018 Mar 12, 20185μέρα 4ώρα €206
Building an ICO for a crypto currency project Looking to have built an ICO page allowing us to raise funds for our project, at this stage it will be a complete design which will need logo's, images and layout of an ICO. I will need to look at previous designs and previous ICOs which have been done by yourselves and must have knowledge of crypto currencies, erc20 tokens etc.. the project will be disclosed once i pick someone profession to... 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20182μέρα 3ώρα €948
App icon for an app in the spirituality industry Hello Everyone, We are launching this contest in search not only of an app icon, but also in search of talented designers who are eager to work long term on various mobile and web design projects. Please take this opportunity to show off your talent! Thank you for participating! Ofir FaceValue Ltd. --------------------------------------- Design an icon for an ios and android app in ... 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 201815μέρα 22ώρα €8
Design Price carts for outdoor furniture company Hi! We need new price tags for our outdoor furniture company. The size has to be 85 x 55 mm The logo must be in the carts. Please see attached Good luck! 12 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 22ώρα €30
Graphics - Flag icons A few flag icons should be developed. Flags - artificial ones, not too many different colors per flag, no complicated patterns; the flags should be waiving and ideally shiny, making them look elegant and not static. Color combinations should be friendly and positive. In total, 3 different flag motives are required, and each motiv should be presented in 3 different color combinations (making 9 di... 59 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων, GIMP Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 21ώρα €27
Mobile Icons Design We are looking for a talented individual who can design Cool mobile icons for our project. These icons has to be very in detail with and a keen eye for art and creativity. Subject will include- Deposit Icons Jackpots icon, Promotion Icon and much more with €25 for each that you do. Example of the style we want are here [το url αφαιρέθη&ka... 76 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 20ώρα €372
Coin design We are a digital assets company, that use three coins based on user investment, from which we invest into the crypto world. We have a logo design that we are happy with and want three coins to be designed based off this logo. The three coins are DAC, DAC-I and DAC-SMSF. Subsequently, we want one coin with a D, the next with a D-I and thirdly with D-S. The coins should be based off the given exampl... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 19ώρα €31
Build Emoji Keyboard We need someone to build and emoji keyboard. The emoji design will be discussed once we see previous keyboards that have been built by the developer. This keynoard should be comparable to other top keyboards listed in the iOS app store and the Android apps. High quality and professional work is required. 69 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 18ώρα €476
Digital Artist Company Name: Minatsu I Need Three Logos/Icons. One Will Be "Minatsu" With Cherry Blossom Leaves Flying From Left To Right. The Second Will Be A Square/Circle (Fits) Logo That Will Be The Same Theme. The Third Will Just Say "Minatsu". 66 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 18ώρα €71
make design updates to an existing UI for a health app. Looking for an experiences UI designer, who specializes in Humanist Interface design, graphic design, and other skills needed in UI designing. 36 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 17ώρα €287
Create Print Label for Omega Foods Jam Jar and cans We need to create 2 sets of labels for imported preserves. One is in the jar and the other one is on the large cans. Each set has multiple flavors and fruits that I will include the details in the following. Start with creating one label and if I award you, then go ahead and start working on the rest of the labels. The label sizes: The Jar 375 gram 140x36 mm The Can 1 Liter 140x80... 10 Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Ετικέτας Mar 11, 2018 Mar 11, 20184μέρα 10ώρα €53
Design Screens for Mobile App Design Mobile App Screens for Coupon App. Screens will be around 12 - 15. Reference will be shown to the selected applicant. Logo will be provided Budget: 10K. 25 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 11, 2018 Mar 11, 201819ώρα 13λ €97
I need some Graphic Design we need a logo design for a new brand that focuses on women suiting. the brand aims at 25 - 35 year old. the brand is hip and fashion forward and delivers tailored pieces with a twist, they are bold and colourful. The brand is considered premium. the mission of the brand is to empower women through their suits. we need a logo to reflect this. the logo will be used for the facade, packaging, and on... 23 Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 11, 2018 Mar 11, 201817ώρα 12λ €15
Design a logo and browser icon for my small business Hello! I am working on my small business and getting it up and running. It is an apparel line for dog lovers called "mutts n motivation". I am looking for both a main logo and a simple logo to use as my browser icon. I would like something thats crisp. I would like it to look like it is related to dogs, especially the browser icon. I am thinking maybe adding a paw print, but I am ope... 59 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €20
Project for Kyaw H. Hi johndelight31, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Διαφήμισης, , Διαδικτυακή Έρευνα Mar 9, 2018 Mar 9, 20182μέρα 2ώρα €204
Graphic design We are looking for an artistic graphic designer that can create logos, website designs, icons, printed material and anything else you can do with graphics. 3D and animation will be a plus. A professional portfolio is a must. We are only looking for ONE freelance graphic designer and we are seriously not looking for any companies or teams. 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Κινούμενα Σχέδια 3D Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €11
Vector tracing for my android app icon I have a PNG file/image which I used for my android app. I need you to do a vector tracing (convert it to SVG). This should and can be done quickly. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €9
Need a designer for icon and feature graphic for android app play store Need a designer for icon and feature graphic for android app play store 36 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Android, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €21
Create custom icons for website I would like a series of six theme based icons that resemble the example document that I have uploaded. The icons I need represented as 1. Children Aikido 2. Adult Aikido 3. Female Aikido 4. Male Aikido 5. Aikido with Sword 6 Aikido with Stick. The "icons" will be rendered in place of font awesome glyphs for reference and usage. 37 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €85
I need 10 icons to be re-designed. I need 9 icons redesigned to achieve a consistent look and feel. Please read attached description for extra info and decision process. 12 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 20184μέρα 7ώρα €24
Graphic design for an app We need a logo and design created for an app. The app is social in nature but the appearance does need to be professional 70 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €388
design 4 characters to be used in a augmented reality display I am looking for an illustrator to design 4 characters; a Viscount, a young women, a cook and a housekeeper for use in a augmented reality app. I want them to be lifelike and not too cartoon-esque and they need to be full body drawings. Thank you 37 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €2174
Design N.8 icons based on existing style I need someone to design N.8 icons (size 150x100) based on an existing icon-set - example attached. Icons are supposed to be used on the web. 37 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €24
Need an icon artist for game . Must match style of other icons. No vector art. Hi, I am looking for an icon artist for a video game. It is absolutely important the icon style, color, quality matches the icons we already have. I can't accept any icons that don't match the game because it will look off. If you include a sample icon based off of the "Icon_Instruction" sheet provided in the attachment below and I can see that it matches our current style, yo... 21 Photoshop, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €102
Create illustrations for educational games We are looking for an illustrator who has design sense and can create illustrations for learning games for maths and English for children. You will be provided with the game flow in a powerpoint format. A sample of the input file has been attached. It contains 2 mini-games. Your task will be to design icons, graphics and background for the games. Some of the illustrations will have to be desig... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €1281
Design a logo for app i already drawn a logo and i need logo designers to make it in high-resolution 2048x2048 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €15
Design a logo for my company and also for our restaurant management software Design 2 logo's one for Restaurant Software named "Rest 'O' Helper" and for the Company named "Sri Haridev Software Solutions". Use only Yellow, black and brown, green, white color for designing 42 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Mar 7, 2018 Mar 7, 20183μέρα 17ώρα €16
Create me a logo for my Semi-permanent makeup company I need a logo for a semi permanent makeup company called "Brows & Co. España" . It will offer the service of microblading, micropogmentation and eyelash extensiones. It needs to be a logo that is classy, simple and one that can easily be used for socal media and packaging of a beauty brand. 61 Δημιουργικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Ετικέτας , Σχεδιασμός Λογοτύπου Mar 6, 2018 Mar 6, 20186μέρα 5ώρα €33
Website and app icon I need an icon/ Logo to be designed Deliverable SVG or any Vector graphic which can be opened by open source tools. Design should be unique. I don't have a preference on color. But app as material design App description This is a note-taking app called desknote. where the user adds his task or notes. The app can be accessed from desktop. Similar to [το url αφ&... 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου Mar 6, 2018 Mar 6, 20184μέρα 3ώρα €8
Showing 1 to 50 of 309 entries
« 1 2 3 4 5 »