Σχεδιασμός Εικονιδίων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Icons are made to draw attention to the content for the viewer. Without icons, everything would look pretty much the same on your desktop. This would make it difficult to figure out what was in each file. Icons attract the customer to the product, which in turn draws the customer in.

Icon designing jobs require graphic design knowledge as well as knowledge of the software for designing icons. Icons require a lot of knowledge of working with vector based graphic design tools. If you don't have this experience things can be missed and your icon will not look like what you desire.

Listening is another skill that is very important to icon designing. Your client needs to be able to explain what they are looking for in an icon. This includes what the software of product is about and what it needs to do. Really listen to your client. As this is an important element of their business.

Icons are a way of communicating. They are interactive and creative. These are important characteristics to becoming an iconic designer. The use of color, design and structure contributes to how well an icon is designed. Working as iconic designer or performing the work on a freelance basis allows individuals to express themselves through the company's vision.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Icon Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design a Travelator Banner Need a Travelator artwork to highlight Customization of Sofa, Bed & Mattress. Size: 27 x .54 meters. Most importantly it should highlight CUSTOMIZATION service at ROYAL FURNITURE & COOLTECTH store. Need something very Innovative. Can contain product imag... 0 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας May 24, 2018 Σήμερα2μέρα 23ώρα €9
Creative stamp designs Hello, I am looking for some assistance in designing some small individual logos with various simple designs on them that I can drag and drop into newsletters that I create on a template within Campaign Monitor. I would like to have the designs in various file formats including JPEG, PDF and PNG. At this stage I will need about 6 different stamps designed but there is the potential for additio... 18 Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου May 23, 2018 Σήμερα19ώρα 2λ €58
Design icons for print material categories I need to have some icon created for a website that sells print-related materials. The icons will be for categories products. Here are the icons I need and a brief description of what would be in each category: Stationery: Business cards, letterhead, envelopes, etc. Cards: Thank you cards, note cards, etc. Forms: Invoices, estimates, purchase orders, inventory forms, etc. Large Format: poste... 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 23, 2018 Σήμερα2μέρα 10ώρα €64
Development Excutives, Community Manager, Media Relations are needed for a cryptocrrency project. We are now looking for these 3 positions for our upcoming ICO Any body has exprience before or same some advantage similiar to our recruitment, please kindly message me Basic fixed salary with good bonus when we run the token distribution Ping me for more 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €400
design beautiful images for our healthcare websiite Design relevant great looking images for our healthcare services website 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €60
icon designer create an icon with my 2 name initials, "SL" 45 Σχεδιασμός Εικονιδίων May 23, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €21
Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου May 23, 2018 Σήμερα4μέρα 3ώρα
Project for Jatin S. Hi Jatin S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων, May 23, 2018 May 23, 20188μέρα 22ώρα €48
Icon for windows app I need an icon and a hi-res picture. THey will be the icon of windows application and its logo for windows store. The application allow users to count time spent on different activities, so the icon should remember both time and work. 12 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 17ώρα €9
Logo and Label Design Hello, We are developing the best hair loss product natural product in the market for man and woman. We are going to sell a serum, shampoo, vitamins, conditioner, styling gel and so on. Our plan is to sell this in retail, stores and thats why we are looking for the most catchy design. What we need is your help with a good product name. We need to create a logo for the brand and an icon to ident... 2 Branding, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διαφήμιση May 22, 2018 May 22, 201828μέρα 13ώρα €43
Consensus-UI Product Logo and Animation We need a logo for our new software product, Consensus-UI. The product provides an easy way to build business applications for mobile platforms, the web and the desktop using any programming language. It also provides advanced features for system administration and application support. The name is Consensus-UI because it is a user interface programming approach that everybody can agree on. I... 78 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 13ώρα €256
2D Flat Design Social Media Post Updating our App. And require 5-6 social media posts to engage users and educate them about our App's features. Screen shots will be shared. But all info, icons, illustrations must be in 2D Flat designs. 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 12ώρα €56
Project for Vuk -- 2 Hi Vuk, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων, , Σχεδίαση May 22, 2018 May 22, 20188μέρα 9ώρα €9
Project for Vuk Hi Vuk, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων, , Σχεδίαση May 22, 2018 May 22, 20188μέρα 9ώρα €9
Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Λογοτύπου May 22, 2018 May 22, 20186μέρα 6ώρα
build me android app i need application like sistic 26 Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Εικονιδίων, PhoneGap May 22, 2018 May 22, 20185μέρα 2ώρα €1369
Graphic Designing { I am offering this } Hi Designing App & Website is my passion.  I Do Beautiful App Design With Interactive Mockup. I'll Make Prototypes of your App With Interactive Mockup  I Provide a Link where you can check your app yourself. and when you satisfied you can give all the PSD, icons and all the pictures to your coders. You don't have to be log... 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη May 22, 2018 May 22, 20185μέρα €89
Mobile App Icon Famous Poker Players is a mobile app, coming soon to iOS and Android. The project is to create an app icon. FPP is a poker game. Icon requirements: - Design that will work for both iOS and Android - Minimalist and flat (the iMovie icon attached is a good example) - Visibility is important - Star(s) and chip(s) included - "Famous Poker Players" text should not be included in the d... 59 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 21, 2018 May 21, 20182μέρα 9ώρα €107
Looking for Mobile Designer I am going to hire mobile designer. there is 20~25 screens. i am not sure for now how many screens are there exactly. i want to hire expert designer. Please bid who can agree with this. i will share details document to you. i need to be done as soon as possible. Thanks 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων, App Designer, Σχεδίαση May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 6ώρα €90
Icon Designer We are starting a website so we need some icons which should be unique and crystal clear. 15 Σχεδιασμός Εικονιδίων May 21, 2018 May 21, 20184μέρα 3ώρα €49
Iconic gamer tag Need an icon made for a gamer tag. Name is Respecugnize Need this name to be stylized/iconized. Prefer the color red. Name is a combination of Respect and Recognize so this can be included thematically 21 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 19ώρα €19
6 POSTERS and 2 INFOGRAPHICS (beautiful, clean simple design) to explain basics of mobile app I own mobile app which is connecting two parts of sport events. Sportsmen (and their managers) with organizers of the sporting events. I'm looking for designer who can prepare beautiful designs for 6 posters explaining basic features of the app. Also need two beautiful infographics about app. I prefer simple, flat and clean design. If you can help also with copywriting and creative part of de... 65 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 14ώρα €400
Custom Icon Design I have the vision, scope of work. Need 4-6 custom icons created. 81 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 20, 2018 May 20, 20183μέρα 3ώρα €68
Design an App Logo/Icon CREATIVE BRIEF <Task> To design a logo. Please provide both portrait and landscape format. <Background> I need a logo design for a lucky draw app called Heng Heng. In Chinese dialect, Heng Heng means "lucky lucky". Heng Heng app allow shoppers to take part in many promotions at any one time, hence the chances of winning is very high. The logo must depict what this app is ... 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 19, 2018 May 19, 20182μέρα 18ώρα €20
ICON APP DESIGN with our Logo I need a professional Design for ANDROID and IOS ICON APP We have made a sample of design to follow . 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 19, 2018 May 19, 20182μέρα €103
Infographic project We need an infographic that describe our history and our mission. Data are easily available on our website. All details can be taken there or asking us. You need to provide us a preview of the style in which you are able to work. You can use your own set of icon. Icon must be free to use for non commercial purpuse. Thanks. 65 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων, Infographics May 19, 2018 May 19, 20181μέρα 22ώρα €93
Realize an infographic based We need to realize an infographic that describe our history and our mission. Data are easily available on our website. All details can be taken there or asking us. You need to provide us a preview of the style in which you are able to work. You can use your own set of icon. Icon must be free to use for non commercial purpuse. Thanks. 53 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Infographics May 19, 2018 May 19, 20181μέρα 22ώρα €279
Design a Liquidate Small and Light Icon We need a small and light icon for our inventory management software. Information: - The icon will be used to indicate the item is in small and light which means that the item is small and it's light. - See sample for some ideas, but do NOT copy those exact images. Details: - Icon size application is expected to be small (< 40x40 pixels) - The icon needs to be in color 20 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 6ώρα €17
Design a Liquidate Icon We need a liquidate icon for our inventory management software. Information: - The icon will be used to indicate the item we are selling is being liquidated which means we're selling at a loss to move it out of inventory. - See sample for some ideas, but do NOT copy those exact tags. Details: - Icon size application is expected to be small (< 40x40 pixels) - The icon needs to be ... 63 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 18, 2018 May 18, 20181μέρα 6ώρα €17
logo for a firm named Blue Link Systems I would like a logo for a firm named Blue Link Systems, whose deals in opening doors using the low energy Bluetooth function on the mobile phone. Apart from that, we also implement IoT solutions. I would also like a logo for the Bluetooth door-opening device. The two logos should be similar. A text logo and an icon to use it for a phone application 365 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop May 18, 2018 May 18, 20188μέρα 1ώρα €149
New logo for British luxury watch brand We are a boutique British watch brand called Wesson & Co. Our core belief is an affordable luxury lifestyle brand that everyday folks can enjoy and wear with pride. We are looking to refresh the company image with a brand new logo. Your design will be proudly displayed on the face of the watch. In the future, it might be incorporated into bracelets, polos, and more! Here are the requirem... 485 Σχέδιο Μόδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Σχεδιασμός Λογοτύπου May 18, 2018 May 18, 201823μέρα 22ώρα €171
Logo - Great Windows my client is [login to view URL] and if you go to the site you'll see the logo hidden at the bottom. It's weak and washed out and if you put it on printed material it looks terrible. We're looking to update this. Great Windows is a window installation company. 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop May 17, 2018 May 17, 201814μέρα 15ώρα €66
logo Icon for clothing Hi! This is a competition for really creative people We have a small nordic women's clothing brand (fashion) and want to develop a fun logo/image icon that we can incorporate on clothing and in textile design. Some big fashion brands have creative graphic logo icons that are very good for this purpose (see attachments)...we want something like that for us....not copies of the examples.... 207 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop May 17, 2018 May 17, 20185ώρα 54λ €189
create funny sticker I want a new funny sticker for my webshop --> www.urinal-sticker.com. The sticker changes design when someone pees on it. The sticker must have to 2 layers. Layer on top is partly black and when you pee on the sticker the black colour will be removed and you can see everything from the 2nd layer. Please see website and attached image for examples. Possible design can be funny smiley or sp... 33 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 17, 2018 May 17, 20184μέρα 23ώρα €38
Project for Xitoxic A. -- 2 Hi Xitoxic A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Σχεδιασμός Εικονιδίων, , Δημιουργικό Σχέδιο May 17, 2018 May 17, 20182μέρα 22ώρα €19
Design a Brand Im looking for a graphic designer who will design a brand for me using some of the pictures I have on my vision board. Don't use them just let these photos give you an idea of what I want in it. The wolf and bird and somehow put them together where it makes sense. Also a few words I would want my audience to know from my brand are freedom, carefree, and special, unique. The brand should pop o... 79 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Adobe InDesign, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 17, 2018 May 17, 2018Έχει λήξει €83
Designing cards for board game I want 6 templates for what could eventually become full decks of cards in a new game. The cards will be the main mechanism of gameplay and will come in 6 different varieties (some 2.25” x 3.5” and some 1.75” x 2.5” cards). Once we complete this preliminary design project, we may move on to another project of laying them out for print. The game is about arms manufacture... 50 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €119
Icon and Logo Design For android Mobile App Icon and Logo Design For android Mobile App ICON, BACKGROUNDS Provide To You Size Icon And Resolution 41 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Android, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €58
Create me an icon out of a clothing item I need an icon made out of one of our signature clothing pieces. (I have attached a photo of the flutter sleeve leotard with the flower that is ours) Please make it sort of like the example of icons I have attached. 66 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων, Drawing May 16, 2018 May 16, 2018Έχει λήξει €16
Logo & Icon design Am looking for a creative logo designer, to create a logo for my app and website. A descriptive logo, not less than 5 logos 67 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €28
Make a car company logo and icon. I would like a car company logo and icon. The name of the company is: RDN Automotive The company is about buying and selling cars. Surprise me! 109 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €75
Create an ICO project. Looking for expert who have already worked on ICO. 32 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 15, 2018 May 15, 2018Έχει λήξει €1589
Design Mobile App Screens (Based on Perfect Mocks) hi we only wanted to make rough sketches but ended up creating near perfect mobile screens you can see here [login to view URL] all graphic assets, colors, logos, fonts will be provided you just need to REproduce the same exact look only 11 screens need it done asap 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €47
Change some icons on a picture I need some icons changed on a picture 67 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €51
Project for brApps Hi brApps, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , CSS, HTML, Σχεδιασμός Εικονιδίων, May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €224
Project for Stellar H. -- 2 Summer icons 4 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Εικονογράφος , Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Εικονιδίων, May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €41
Buttons luminious for a game i need 3 luminious buttons of any color it's for a game and the buttons have to have the ability to make you inmortal in real life. Thanks Dalas Brown 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Καρικατούρες & Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €423
OBJECTS to be separated individually and vectorized 1. LOOK OBJECTS HERE: [login to view URL] 2. TAKE EACH OBJECT AND VECTORIZE EACH ONE 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €28
Design a presentation for a tech start up. You must - Follow the design style I will provide you - Use Coreldraw 2017 - Create custom Icons - Have a fast turn around time (I am GMT +10) - Have a good compression of English Please understand, you will need to deliver the first draft and then there will be revisions. The presentation is currently 8 pages long and I will provide you with design files in .cdr format. This way you ca... 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Powerpoint, Σχεδιασμός Εικονιδίων May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €17
Project for Sajida P. Hi sajidaparveen71, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 9 Σχεδιασμός Επιστολόχαρτων, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, T-Shirt, Σχεδιασμός Εικονιδίων, May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €226
Showing 1 to 50 of 372 entries
« 1 2 3 4 5 »