Αρχιτεκτονική Λογισμικού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Software architecture means documenting the architecture of a whole software system. Software architecture documents help in communication among high-level stakeholders of a software project. You can find expert software architecture help from freelancers specializing in this area. To get such help, simply post your job today!

Clients are looking for your help with online booking software architecture, making a software architecture plan, MCQ software architecture, creating a software architecture online system, and image editor software architecture.

If you are an expert software architecture who can finish tasks with high-level standards and in a timely manner, then this is the right place for you! Freelancer.com supplies software architecture freelancers with thousands of projects, having clients from all over the world looking to have their job done professionally and settling for nothing but the best.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Software Architecture Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Small PHP project Create a form with following fields 1. Name 2. Email 3. Phone 4. Attachment user can attach multiple files form different folder use Ajax to submit form and upload files Save all the data in database. 22 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
Small Cafe System We required small Cafe system with client and server setup. We need small Csharp and Java Based system which has two outputs. One will be install on desktop system once the software is install it shows screen from where user will log in to system and select the games. This system for every user is setup from the admin end where admin will add up the time of expiration of session and it generates t... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €30
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Typing programs 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €38
GStreamer app for Windows controlled from a simple C# application Using latest GStreamer I need you to create a Windows 10 app, which would be able to do the following things upon commands from a separate C# application: 1. Start/stop receiving the H.265 1080p or higher res audio/video stream via UDP. 2. Start storing that incoming stream to a local file at a given path/filename in MP4 format - with an option to recode H.265 to another format on the fly up... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €354
Capture an iPhone app traffic on fiddler or Charles I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . Anyone has a jail broken iPhone where they can capture an app traffic for me and send it to me? The reason it must be jail broken phone because then you can kill certificate pinging since the app does that. I will tell you the app. All you need to do capture its traffic (pressing specific buttons inside i will... 0 Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Operating system project -- 3 POSIX systems' way to create new processes is using the fork system call. Fork will duplicate the currently executing process copying all its memory state, then return 0 in the child and return the child's PID in the parent process. Copying the whole memory state of a running process might be prohibitively expensive. So instead of doing this, modern POSIX systems implement a copy-on-w... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €89
Develop VB ASP.NET  systems I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using .NET. I need freelancer worked in [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] with VB, To develop software contain 25 pages only. The... 28 .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €424
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Gsm Gps Based Bus tracking System (8051+Arduino) Bus station (8051 + Gsm) - to display Gps content On bus (Arduino + gps + gsm) - collect data from gps send the data via sms to bus station 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €41
Campus Management Software, institute, College, School ERP with mobile app nativ myclass pro school/college/coaching/tuition centre Management software just like for fedena some extra feature add php : codeigniter ,laravel STUDENT ENQUIRY • Generate enquiry reports. • Assigning Task to create Customer profile • Assign enquiries to staff for follow-up. • Easily record incoming enquiries. • Monitoring of Sales Force Activities ... 6 PHP, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €8401
Mobile App development (iOS and Android) Looking for someone to develop an app to aid in project management progress updates. basic info is that I am looking to develop a project management reporting app. I have a flow diagram of how I would like it to work which I can send you. I will also develop photoshop renderings to show this clearer if required. the main scope would be: User uploads an excel job list to the app to create th... 21 Mobile App Development, iPhone, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, iPad Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €175
Amazon UPC Looking Signature Fix Having a problem setting up Amazon UPC Lookup signature... Says signature does not match. 1 PHP, Linux, Magento, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €26
Linux This is a assignment based on computational geometry (advanced algorithms) that involves coding in c++ and writing a report in latex format. Also requires using OpenCV and reading research paper and improvising the algorithm. PLEASE DO NOT BID IF YOU ARE NOT PROFICIENT IN READING AND UNDERSTANDING ALGORITHMS. will send you all details once i select you. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €133
Fix small issue in API - Fix the API in backend application PHP 24 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €24
Java Android code= I need to have multiple touch actions on a single button that each call their own code I need to have multiple touch actions on a single button: TAP -simple tap or "click" DOUBLE TAP - "simple double tap or click" FLING - "simple fling gesture" HOLDING DOWN BUTTON - (ex :ACTION_DOWN wSetonTouchListener) when holding down call one set of code, when releasing (ACTION_UP for example) call another set of code... WHILE MOVING - i... 11 Java, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €71
Build a Trading bot to use on live markets I require a trading bot to be built to trade on live markets The bot must analyse when a new stock is added to this market and purchase shares in it, up to a certain price will discuss via PM 11 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €159
Build a Android App with QR Code reader inside We need an Android App wich can connect to our database and wich can scan a qr code..... more infos on Skype 70 PHP, Java, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1176
parser for a web-site Pareser for web site is needed. Web-site url is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Parser has to be made using Python 3.5 and above, Beautiful Soup 4.6. Parsing results should be stored as a csv file, where for each pr... 16 Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €111
Doctor control panel Hi, I woud like to develop a program which will allow doctors to track their visits, patients, revenues, performances etc. and will make easier to search for categories of patients ( thanks to the filters ) and make invoices. The software will be part of a website where customers will make monthly subscriptions. The control panel should be simple and clean, really intuitive to use but having a g... 1 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα9μέρα 22ώρα €338
Other or not sure I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Java. 9 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €17
Delphi 10 SQLite small development example project I require Delphi developer who can write a small example project to decode Base64 image data and insert to SQLite DB. I can supply an external file(s) with example Base64 data, I require a small example project that loads the file ... loads it into an onscreen container (memo, etc so it can be seen) then insert it into a simple SQLite database. It is educational use as I do not have time to inv... 6 Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €120
zoho recruit maximum automation set-up Hello , me and my partner are setting up an IT recruitment firm. We haven't set-up Zoho recruit yet but we have made the decision to have it as our company ATS . We would like benefit and utilize its full potential of automation for the entire recruitment lifecycle . I would need a specialist who helps me, first of all to set-up from scratch the system , integrating it with my website ,... 17 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, CRM, Chrome OS, Zoho Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €520
build an app on windows 7 i will play some prices on bet 365 and i want an app that will play aytomatically exactly the same odds and prices that i will play to onother platform. 12 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €28
Publish Django convert SQLite to postgress Hello I have a simple Django module with SQLite developed with Visual Studio on Windows 10 connected to bitbucket Git. I am looking for someone to work with me to 1. convert over to postgres on windows 10 2. publish through Bitbucket to Heroku, Cloud9,or similar free-tier cloud solution that can easily scale to paid production Project details 1. Current platform: a. Windows 10, Visual Stu... 24 Python, Django, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, NoSQL Couch & Mongo, PostgreSQL Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €19
Simple Text manipulation project in Python Hello! I'm looking for something in Python other languages would work too. I have four .csv files. File one has 28 observations and 8 variables v1-v8 File two has 280 observations and 8 variables v9-v16 File three has 1,120 observations and 8 variables v17-v24 File four has 840 observations and 8 variables v25-v32 What I'm looking for is a .csv file with 7,375,872,000 observ... 10 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €27
java programming caluculator java program with trignometry add sub multiple divide 39 PHP, Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €16
inventory management system redesign The freelancer must become familiar with how our current systems operates, and how it connects with 3rd party software. We want to eliminate some 3rd party software and design one unified platform that works specifically for our company's needs, much more efficiently and user-friendly than our splintered systems work now. We need to redesign and recreate the backend database infrastructure,... 9 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €7248
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac . Development of a whatsapp style messaging app with a conscious capitalism edge to it. I'm assuming the actually creation of the app isn't that difficult but I need someone who also understands the encryption element of messaging and the overall systems that sit in the back ground between two ... 1 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS, App Designer, App Developer Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1266
I need Team Chat for my Java Software I need a team chat just like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to implement in my java software that is already running with my clients. Backend Java and front end JavaScript The project has a very short deadline, exp... 12 Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €115
Escrever algum software Windows Python Borbulhas No intro 5 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €46
blockchain creation - add results I would like to create a blockchain where i can add results. It's for a new service. We will test the skills of the worker, and we will upload it to the blockchain. Please tell me about your experience on it 18 PHP, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Blockchain Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1238
Gravity Forms PULL from Google Sheets in Workflow We are a medium-sized commercial nursery located in the pacific northwest USA. We have several google sheets that contain client, sales, and product data. We need to develop a simple workflow using gravity forms that will allow us to pull data from the g-sheets and autofill form fields based on previous selections. Is this possible with gravity forms? I provided an image upload to something simi... 13 PHP, Javascript, Excel, WordPress, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €451
create a script which creates a file with 50 current proxies Create a script that creates a list with a maximum of 50 current proxies and summarizes them in one file. The proxies are anonymous or elite level, have a reaction time under 2 seconds and not from Germany. If new file create the old file should be saved in a backup subfolder. The script should be started by cronjob once a day. We create the cronjob. The file (CLRF, UTF-8) should contain ... 3 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, JSON Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €44
cryptocurrency exchanger i want cryptocurrency exchanger for cryptocurrency trading 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Bitcoin Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €338
Need Software Engineer Hello Need Software Engineer to lead my team. Prerequisites: - 6 years of C/C++, C# - Best practice for designing template - Able to discuss with the project in English, Spain is plus - Operating System & Web Server Guru - Embedded Engineering Thank you. 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €30
Windows -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. Looking for saml expert. 6 Java, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €122
Web application project I need to have a script like pusher for my notifications 8 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €20
C++ Project for Mukesh Hello This is C++ Project for prcessing the data for Mukesh Bhardwaj. The deadline is today, so apply asap 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €102
Compile mac QT wallet for crypto currency i need someone , to Compile mac QT wallet for crypto currency Source files for the currency will be provided. it is a bitcoin fork (pow/pos) 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €77
I NEED A. NET DEVELOPER I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I NEED A. NET DEVELOPER 21 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €387
php core programmer NO INDIANS! Integrating Tracking with GA. The scope of this project is to link Gogle Analytics details (isp / geolocation) to custom tracking and to fix tracking issues. Issues 1 - We will add a googleAnalytics account that will be embedded into the tracking mechanismt. This will set up custom variables for all uses visiting the sits tracked. To do this we need to mark the sessions as well as the use... 12 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Analytics, MySQL Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €658
Send messages via Telegram from a Linux Computer with C++ / QT We have a software running on a Linux Computer which was developed under C++ / QT. We want to send messages from this software via Telegram with the following specifications: - include text and pictures - optionally use encryption The messages shall be sent directly from the C++ / QT software without any user interaction (i.e. not via the web interface of telegram). If you bid to... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €426
i want make a site like davor.io for ico crownsale with lending system, refer program, etc i want make a site like [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for ico crownsale with lending system, refer program, user area, admin area and bitcoin adress need be create for each user to deposit to my wallet. 16 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €402
php core programmer Integrating Tracking with GA. The scope of this project is to link Gogle Analytics details (isp / geolocation) to custom tracking and to fix tracking issues. Issues 1 - We will add a googleAnalytics account that will be embedded into the tracking mechanismt. This will set up custom variables for all uses visiting the sits tracked. To do this we need to mark the sessions as well as the use... 23 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Analytics, MySQL Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €570
Make a freelance bidding website Hello, we are looking for a freelance bidding website. And functions in the same way as many other freelance bidding websites, such as internal messaging system, payments, withdrawals, disputes, bidding, local jobs, different packages for freelancers, employer dashboard, freelancer dashboard and so on. client wants to start a local freelance website. we shall give you the design layouts o... 45 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €711
caluculator java program I need a java program for caluculator ( which contains trignometry operations,add, subtract, multiply, divide and must n should “>” prompt,, “quit”,,,”invalid input”.) 23 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Coding Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €37
odoo restaurant i am looking for odoo restaurant pos with accounting, payroll , attendance . i am looking for someone who has already done this work before. u should have the source code of it. 10 Python, Λογιστικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, SAP, ERP Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €153
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I would like an MS Access database to create and control a Google calendar (create/read/update/delete events) which can also sync events between the database and the Google calendar 0 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα -
php core programmer Integrating Tracking with GA. The scope of this project is to link Gogle Analytics details (isp / geolocation) to custom tracking and to fix tracking issues. Issues 1 - We will add a googleAnalytics account that will be embedded into the tracking mechanismt. This will set up custom variables for all uses visiting the sits tracked. To do this we need to mark the sessions as well as the use... 34 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Analytics, MySQL Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €597
Connect my bitcoin traidng platform with BTC/LTC Daemons I have fully system working and both BTC/LTC daemons installed at server. Now i am looking for someone having expertise to connect my website to these daemons so that users can start live trading, can deposite currency etc. YOU WILL BE PAID ONLY AFTER YOU FINISH. I have been scammed. 4 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Bitcoin Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €231
Windows -- 5 I need you to develop ERP software for me. I would like this software to be developed for Web using .NET. 11 .NET, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, ERP Nov 23, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €468
Showing 1 to 50 of 8312 entries
« 1 2 3 4 5 »