Αρχιτεκτονική Λογισμικού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Software architecture means documenting the architecture of a whole software system. Software architecture documents help in communication among high-level stakeholders of a software project. You can find expert software architecture help from freelancers specializing in this area. To get such help, simply post your job today!

Clients are looking for your help with online booking software architecture, making a software architecture plan, MCQ software architecture, creating a software architecture online system, and image editor software architecture.

If you are an expert software architecture who can finish tasks with high-level standards and in a timely manner, then this is the right place for you! Freelancer.com supplies software architecture freelancers with thousands of projects, having clients from all over the world looking to have their job done professionally and settling for nothing but the best.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Software Architecture Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
PHP-Script for Instagram analysis I need a php script to analyze Instagram accounts. A similar application is the app [[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]] 8 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Instagram Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €349
WEB APPLICATION - MLM LOOKING MULTI LEVEL MARKETING WEB APPLICATION EXPERT 4 + years of exp other skills plus pref indian and relevant experience in this Please share the sample NO AGENCY PLEASE 5 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €101
IBPS Online Exam Software IBPS Online Exam Software with Complete Features and Who have Ready to Use Project Most Welcome. 10 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €281
Build an Expert Advisor Hi, I currently trade on Forex Renko charts. I am seeking that is able to develop an EA for Renko charts and for my strategy with the indicators I currently use. As per my strategy I need the EA to place my trades on the close of the second or third confirmation/reversal candle after the harmonic signal has been generated. So as it is with harmonic patterns they tend to repaint and the ind... 0 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα -
Need a java programmer, four small projects. Im a chemistry teacher from the Uk, would like someone to program four java programs to showcase to my students, this alongside a written document to describe what is going on wihtin the programs so i can give them out as hand outs. 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Javascript, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €109
Написать программу Mac Другое или затрудняюсь ответить Port audiointerface driver from the source code for Linux to macOs 1 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €406
Make App for Android Hi, I need an app creator for make an app for android with notifications of update & some other features ill give details via Message. 39 Java, Mobile App Development, iPhone, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €164
WHMCS billing software upgrade Am looking for someone whom can upgrade the hosting billing software 5 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, HTML, WHMCS Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €76
Write some software -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Dclude is a cloud computing platform. We just want to add exciting features. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €380
Ethernet printing code for .net C# POS Recipt printing need a freelacne support to devloper a POS Recipt printing which may need to print in 8-10 printer simultancly when ever order is placed automatically and should support any language eg: perday one printer can pritner near about 5000 recipt means for every 5 sec we can get one print out which contains items name and specail comments 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €180
Matlab program I want to convert a calculation program for application of thermodynamics in engineering written in FORTRAN to Matlab with suitable user interface 8 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μαθηματικά, LabVIEW Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €102
Blockchain Developer Needed for Ongoing Projects Hi, I'm looking for a experienced Blockchain developer who can work on various ongoing projects. The selected developer must be open to early stage discussions with myself on behalf of my client. Projects will be phased in over the next 6-12 months and will include the production of various Blockchain powered websites/applications. Such as: Ledge based, Smart contracts and Transactio... 33 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Blockchain Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €997
Bingo Super Caller Software Rewrite a modified and enhanced version of the software : Based off the programme "BINGO CALLER PRO MAC" [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Written for use on OS X MAC 'el Capitan' and on ... 2 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €99
C# GUI development I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET. I would like to create a GUI for a trading platform using C#. It will have a login screen, a main window and multiple other live data windows that’s user defined. The main window will be used to control what market data will be subscribed to. The the live data windows will contin... 32 .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €409
Android App building I need an android app developer who can develop an app for me with some basic functionalities. 23 Java, Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €90
Complet a code in java I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. I have a code in java l need someone to complet it for me 20 Java, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
running simulation model we need some one to make running simulation for our model architecture. we will provide complete prototype in written form, just need to make graphical image of running simulation model. beside this we want graph for traffic flow increase and decrease. work basically relate to iots and sdn. read details before making bids. there is only need of 1 figure for running simulation model and 1 graph for... 0 Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα -
Software Development Project - Telegram I need a piece of software that can scrape messages from one telegram private channel that i am a memeber of, and then post them into a channel i own Must run 24//7 and forward message based on if that specific message meets criteria.. 11 PHP, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €120
Python Data item set mining Itemset Mining with Eclat and Rule and Pattern Assessment In this assignment, you will find or generate a transaction data set and apply Eclat algorithm on this set to find frequent itemsets. Next, from the frequent itemsets list, you will choose several sets and implement seven rule and pattern assessment measures. Data: Choice of data set is up to you. You can either search on the inter... 3 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €21
Opreating system I have a code in netbeans but it’s not compleated i want some one to folow the instruction also i have a picture for the out put 13 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Mac OS Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €33
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. We required the program could be 1. Manage and Capture unstructured Network Messages From Port Mirroring which thru Manage Switch (TAP(Test Access Point) or SPAN (Switch Port Analyzer Port) 2. Search Engine Index Those unstructured Network Messages, Filter, Decrypt based on those Macing Messag... 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €2078
Online chat desktop app ( merger of whatsapp,imo and Viber) We have thousands od mobile numbers of our customers, they mostly use ( imo, whastapp and viber) to contact us for products. We want a software which can meet following requirements : Software Requirement: 1) admin login 2) moderator login ( atleast 5-7 moderator login) 3) admin can see what moderator is working or which moderator has sended message . 4) we have mobile number of cutomers, onc... 16 PHP, Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €439
AWS Lambda function to copy the tag of EC2 instance to EBS and ENI I want Lambda function in python to copy the required tags from the EC2 Instance and apply the same tags to the EBS Volumes of that instance and the ENI of the respective instance and one more Lambda function to copy the EBS tags to the respective snapshots of that EBS volume. Here environment variable section is where I enter the key of the EC2 tags that are replicated over EBS and one more arr... 4 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €79
I need a programmer to configure a software program I purchased a software program that needs configuring to get it up and running on my PC. A quick and easy job. Here are the instructions.... Put in HtDocs Folder in your Xampp installation. Install cUrl for your OS Navigate to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ... 17 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ubuntu Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €107
Evaluation Project A project to evaluate the managers by the employees it has a lot of specific requirements looking to develop it using Java Spring and to be well secured and cloud based 11 Java, Javascript, J2EE, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €148
Software to store data from passport scanner I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Software that can can read from a passport device scan.. its a scan with ocr reading, i need data to be stored in excel, also picture saved 26 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €942
Script needed to create web pages from data and pictures stored in Excel. I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. we have a CSV file with certain data in it and images are stored in different folder, looking for a script to create a webpage taking these two into one. 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €125
Python programmers I need Python programmer who can help me. Text me for more information. Thank you 21 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €16
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. 1 hour online quiz 7 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Article Crawling System I want to realise a Crawling Project with an additional Administration Tool and some other Features. We need a full scaleable Crywling System with an Administration Frontend, Observer for the Crawler, Database, Dead by Decaptcha and Proxy Server Support. The Crawl Jobs are based on Articlelists (Name, EAN) from a MySQL Database and there are different Sites to crawl (Amazon DE, Google Shop... 12 PHP, Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €17
Urgent C task Details will be shared with you. 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €77
python expert help in automation work python expert help in automation work 8 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €6
Build a Facebook Chat Bot Hello, I need a talented freelancer able to build a Facebook chatbot for my business 6 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, Facebook API Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €115
football arbitage and alert software Hey, i posted this project sometime in last few months but decided to start it again. First before i proceed, make sure you know a lot about football betting and most importantly football Arbitrage betting. Pleas i do not have time to explain it and it is easier someone who has knowledge of it already. For those who know about Arbitrage betting, please look at this service, [το... 29 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €4910
need python developer from Pakistan need python developer from Pakistan more discussion on chat its a simple task 2 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €14
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I am running cars related business. Sale ,purchase, hire . I have developers working on the project- but there are some advance things which they can’t do it . Would like someone who can work with them 20 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €405
OTP based door lock system with additional security Basically, we are making a project using Arduino Uno and Gsm sim900A module, LCD Display(LM016L) , IR sensor 1)Instead of typing a fixed password we want to send the password(4 digit) as an OTP to the registered mobile number. 2)There would be a mobile type keypad in which if the user presses the hash button it would send an OTP to the registered mobile number. 3)Now , when we receive the OTP ... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €44
Write some software -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Human body recognition software to scan images 26 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €654
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. Core java project 2 Java, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €14
Write some software -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. To make an application in Python platform. Application to make a attack and re attacks the IP to protect. 4 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €14
program a tool that loads historical data of cryptocurrencies Hello, i need a tool that loads the historical datas of minimal 100 of the most important cryptocurrencies. (with long as possible history) The tool must have a input for seting the time. For example i set 15:30 then the tool loads every day the datas. A second input must be that i can say "LoadDatasOfCurrentDay" = true or false If it is false, the tool loads the datas, only till ... 16 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++ Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €180
Design a Firewall Program for Windows 10 I am looking for full development of a Windows 10 compatible firewall program. Im looking for all the same features of the infamous Mac OS snitch program. The developer should be familar with the project and what is needed. 10 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €2289
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Understand how to convert an hi3 payload to audio format 2 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €29
Backend developer required for an IoT application Looking for an experienced nodejs developer for an IoT application with knowledge of mysql, mqtt protocol and scalable server deployment. The work would include 1) setting up mysql server 2) deploying mqtt server and writing api in nodejs which sits on top 3) get everything up on cloud IAAS Documentation and introduction to everything would be provided and the work needs to get over with a... 15 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, node.js Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €658
Java Spring Expert Hello I am looking for java spring developer. My existing project is based on apache maven . it was developed using intellji idea tool. i am going to add few things. please bid who can do this. 32 Java, Javascript, J2EE, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, RESTful Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €72
Write some software I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. Am looking for a developer to make a loic application which fetch the IP . 3 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €16
Build online RFQ software/web page We are looking for RFQ portal to put online on our web page. So that we can upload all our requirements online and Supplier can see from our web page and submit quotes. We are pharmaceutical company and our key requirements are medicines, chemicals, raw material etc. 10 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €102
Asteriks Transfer Dialplan I have a running pure asterisk sytsem. I need somebody to write an asterisk transfer dialplan. I need to transfer the PSTN call landed in one zoiper extension to another PSTN Number. 3 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Asterisk PBX, VoIP Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €38
Windows policy scripted Adjust windows policy scripted Setting Windows Policy - do you have 10 to 12 examples of policies that you can set in script? Are you familiar with Windows Policy and setting via Automation? If you have questions please confirm you read all of this, before reaching to me. My first question to you will be; did you read the project details? Please only BID if you know how to do this and are... 3 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Server Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €23
software development for Travel Guide monitoring Ours is a travel company which engages several guides in English and foreign languages. During the season (Aug - Apr) there are multiple duties, multiple sightseeing destinations and multiple fee structures. We need a customized programme to monitor the movement of guides and the charges our company is incurring on a regular basis as well as any mishandling and missed duties. There will be many ot... 8 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €339
Showing 1 to 50 of 15439 entries
« 1 2 3 4 5 »