Λογιστικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Accounting projects may include Quickbooks operation or setup, billing system creation or maintenance, simple accounts payable or receivable tracking, and collections. Anything an in house accountant handles can easily be taken over by the business owner themselves or a knowledgeable freelancer. By hiring a freelancer, you can save hundreds per year over hiring a local accounting firm. You can also save yourself time by outsourcing the more routine accounting tasks to an experienced freelancer.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Accountant; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Find an Accountant Find an Accountant. 14 Λογιστικά Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €793
Business, Accounting and Legal FREELANCER NEEDS TO BE BASED IN UK!!! I need some help with finding an accountant. Complete our year end accounts for 2016/2017 Our current accountants have let us down. All bank accounts have been reconciled. As you can understand, it is very urgent to have this done ASAP. 24 Λογιστικά, Intuit QuickBooks Feb 21, 2018 Σήμερα22ώρα 42λ €178
Prepare Corporation Tax Return and Annual Accounts x2 I have one none trading company that I need to file a null return to HMRC and companies house and one active trading company with some basic accounts less than 12k turn over that I need to file urgently 9 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €268
consultation i need a financial consultant to help me decide the budget for my project 14 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
Promote my $2.99 e-books, INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING & MANAGERIAL ACCOUNTING, courses required for all undergraduate university business students. [1] INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING e-book for $2.99 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] [2] MANAGERIAL ACCOUNTING e-book for $2.99 [το url αφαιρέθηκε, ... 0 Λογιστικά, Διαφήμιση, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα -
Basic Accounting Journals You are to place the transactions into the correct journal and total at the end of the journals. The tables are already created and you have to place the transactions correctly. It is a simple quiz. There are around 25 transactions that need to be placed into the right journal 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Research Writing Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €45
data entry Outsourcing accounting work, include entering daily sales transactions 16 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €92
Financial comparison of the forecasted volumes and real figures . Based on this info and additional planned factors to forecast next year project . All info is filled in Excell with all figures just need a professional consultation with the comments !! Financial comparison of the forecasted volumes and real figures . Based on this info and additional planned factors to forecast next year project . All info is filled in Excell with all figures just need a professional consultation with the comments !! 28 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €135
File my ITR (India) Need a person to file my income tax returns in India 24 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Οικονομικά Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €14
Accountant/Bookkeeper Golf Operation Business that need part time to file tax 16 Λογιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €20
Market Basket Analysis I'm looking to either use a pivot table and the pearson function in excel to determine which items are most frequently purchased together and the probability. In addition, I also need a visual representation of the results in an excel chart or tableau. I have all of the data ready to use. 17 Λογιστικά, Excel, Στατιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €101
Low level design for accounting module. The database design,form design and functional overview required for accounting module. 6 Λογιστικά, Οικονομικά, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €439
Book keeping and Financial Statements I need some help with finding an accountant. 31 Λογιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €113
Administrative Assistant With minimum supervision, the Administrative Assistant (Admin) will be responsible for administrative duties of broad scope and complexity requiring independent judgment and familiarity with applicable procedures. The Admin will have effective interpersonal, verbal and written skills; and a demonstrated ability to interface at all levels of the organization (from employees to executives) while mai... 37 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Εικονικός Βοηθός, Ότι Να'ναι Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €838
Analysis of Financial Statements Financial Statements Analysis of Marriott Intercontinental vs. Hyatt Hotels for the years 2016 to 2012. Conduct a ratio analysis of your firm’s primary competitor (Marriott Intercontinental Hotel) for the most two recent fiscal years. Use this analysis in an industry comparison of your corporation’s performance. This information may be incorporated with the trend analysis or trea... 29 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €37
US Tax advisor Looking for somebody to help me with a US business tax consultation 2 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Φόρος, Φορολογικό Δίκαιο Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €2292
need a training session on Zoho for 1 hr Need a training session on Zoho for one hr, need to be very well experienced in Zoho. preferably for restaurants and in GCC 4 Λογιστικά, Zoho, Τήρηση Βιβλίων Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €22
Tax Preparer (CPA Preferred) Need an experienced preparer to do my individual tax returns. NYC based and CPA preferred. $80.00 for the task. Brgds. 0 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Οικονομικά, Φόρος, Γενική Εργασία Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα -
Business, Accounting and Legal I need some help with finding an accountant. I am account manager working with big firm from last 5 years also doing other person & firm accounting from last 2 years. 17 Λογιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €99
Mortgage_Investment analysis. in excel Mortgage_Investment analysis. in excel 20 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €21
Historical Avidance This excel format sheet can prof Many thing like as servery report,Report of Revenue on the other hand after5 years it would be a strong documents if any reason but...So i think Historical [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&eps... 20 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Συγγραφή Αναφοράς Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €16
Business, Accounting and Legal I need some help with finding an accountant. Tally,day book entry, 22 Λογιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €281
Looking for US people as an ongoing business partner Looking for people living in US to help me with my business. You don't need any specific skillset to work on this project, but you should be permitted to work in US. Basic knowledge on computer networks like router management will be great but not required. I would like to build a close business relationship with a friendly, honest and open-minded person, based on trust and friendlin... 7 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €44
Business, Accounting and Legal I need some help with finding an accountant. I'm sole proprietor from singapore. I want to prepare end of the year accounts/statement for second year of my business 27 Λογιστικά Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €93
Draft a report to draft a report based on different minutes from a meeting. 37 Λογιστικά, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 23ώρα €10
Equity Market Research, Valuation Expert Preferably CFA, CPA Qualifications with exp in Equity & Markets research. Skills CFA, CPA Financial Statement analysis Apply with professional background exp and link to Linkedin CV 16 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 22ώρα €346
Financial analysis support Looking to get monthly support to update a financial forecast model from monthly accounts input. Forecast model is created, but need to update actuals each month, compare actual to previous forecast, then review future forecasts to highlight if any risks to previous assumptions. Write a brief commentary on actual vs forecast, new forecast vs prior forecast. 19 Λογιστικά, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 22ώρα €13
SpreadSheet For Restaurant Accounting Need A Spreadsheet to account my Daily Purchases , Sales , Expenses of my Restaurant . Only People who have the knowledge of the same please contact. 49 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 21ώρα €82
Entertainment Lawyer Looking for an entertainment lawyer who can make a contract between two parties,one who is an investor and another who is taking money for starting youtube channel. 7 Νομικά, Λογιστικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Νομική Συγγραφή Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 21ώρα €22
prepare an incentive deed for use with a commercial property lease in South Australia I need someone (preferably a Lawyer) to provide me with a precedent of a side Incentive Deed that can be used alongside a Commercial Lease document to protect the Landlord who has provided an incentive to a tenant but is concerned that they will default and not repay the incentive as well as setting out the terms of the arrangement. The Deed must be suitable for use with Australian law, ideally i... 11 Νομικά, Λογιστικά, Συμβόλαια, Νομική Έρευνα, Εργατικό Δίκαιο Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 19ώρα €106
File Reconciliation Basically , i have 2 excel/csv files which are generated on Daily Basis, here i need to do a v-lookup to find the difference and with the raw data a pivot table is expected to be generated with selected colums..I will share a sample file shortly 84 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 17ώρα €68
IIF file for item receipts with bill Need to create an IIF file for importing item receipts with bills into QuickBooks 11 Λογιστικά, Excel, Intuit QuickBooks, MYOB, Τήρηση Βιβλίων Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 17ώρα €16
Project for Dilip F. Hi, Dilip F., I have a proposal which is due soon. And the course name is organizational behavior. If you can do it? 9 Λογιστικά, Επαγγελματικά Σχέδια, Διαχείριση, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Feb 19, 2018 Feb 19, 20188μέρα 13ώρα €42
Export QB online copy to QB Desktop I need same copy of QB online in QB desktop 12 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Intuit QuickBooks Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 13ώρα €17
Business, Accounting and Legal I need some help with finding trainers in accounting field. Can do Accounting assignments,both for beginners and intermediate level. Well versant with bookkeeping, financial statements, reconciliations, journal entry,and cost accounting 29 Λογιστικά Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 13ώρα €18
Accounts Payable Processor We are currently seeking for an immediate experienced Accounts Payable Processor to assist our clients to achieve aims and objectives: This is a reasonable job for all applicants. AP Specialist will be responsible for matching, batching, coding of invoices, doing 3-way match working with purchase orders, working with vendors to resolve discrepancies, and performing clerical duties. Responsibi... 25 Λογιστικά, Excel, Oracle, Επιχειρηματική Ανάλυση, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 13ώρα €16
Accounting/Accounts Administrator A waste management company is in need of an accounting/accounts Administrator For immediate consideration. 10 PHP, Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Research Writing Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 12ώρα €390
Online Tax Setup Need help setting up sales taxes from a tax expert. 6 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Φόρος, Φορολογικό Δίκαιο Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 8ώρα €142
Professional Organization tax, book keeping, and profitability systems work We have a need for someone to organize our Quickbooks files in preparation for the 2017 tax year. Additionally, based on the nature of our organization as a professional class, we need help in organizing the profitability of our company based on a "project basis", specific to each of our project managers relative to their respective customers 14 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Τήρηση Βιβλίων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 6ώρα €19
Financial consultant Hi, We are looking for finance consultant. To qualify, You must: 1. good in financial report analysis, financial planning, costing, budgeting 2. You can accept 1.5 USD per hour as minimum hourly charge (for many years of cooperation) 3. You have provided services to Western big companies 19 Λογιστικά Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 5ώρα €16
How to find Free cash flow using Moneycontrol I need someone to teach me how to find Free cash flow using Moneycontrol or screener Ping me if you can help me with it 3 Λογιστικά Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 5ώρα €25
SimCorp Dimension BackOffice Consultant Tasks: Analysis and configuration of back office topics, as well as sporadic coordinative activities. Implementing change requests in SimCorp Dimension and performing initial tests Development and timely implementation of proposed solutions Requirements: SCD know-how and experience in the area of back office configuration (accounting transactions, fees, general ledger accounts, fund plans, ... 3 Λογιστικά Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 4ώρα €52
Sales Tax Accountant Working in the Energy Space for a local company in Lower Fairfield County, this is a 3-4 month project. 60% of the responsibilities will be with Sales Tax and Use Tax returns and 40% Income Tax. The position will work with tax compliance, tax accounting, research and other relevant ad-hoc activities. The position will be part of a small Tax team and will assist the broader Finance team and stakeho... 7 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Φόρος, Τήρηση Βιβλίων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 4ώρα €50
Singapore FRS A project on Singapore FRS, simple if you know your stuff well. Looking through financial report to see if the company is compliant. Highlight any issues. 24 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 2ώρα €87
UK company accounts SImple UK company accounts preparation, MUST BE BASED IN THE UK In BID write "I confirm that I AM UK BASED" 3 Λογιστικά Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 2ώρα €88
data entry Outsourcing accounting work, include entering daily sales transactions 110 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 1ώρα €96
Looking for a Chartered Accountant for Gst Returns filling Process I am e eCommerce seller. Looking for a CA who can help me out in filing gst returns. 27 Λογιστικά, Οικονομικά, eBay, Τήρηση Βιβλίων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 1ώρα €20
Project for Mark Robert H. -- 18/02/19 16:06:03 Hi Mark Robert H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 12 Νομικά, Διαχείριση Πρότζεκτ, Έρευνα, Διόρθωση, Λογιστικά, Feb 19, 2018 Feb 19, 20187μέρα 23ώρα €21
Financial Model Hello.. Finwork this side.. I need someone who has good experience in financial modelling and who can give his inputs on financial forecast. Quality of work is very important. 26 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 22ώρα €20
Business Manager Located in China (Western person) We have several public companies focusing on Fintech, Biotechnology, Hospitality, Environmental, and other areas. We need business managers to provide management and corporate development services for the companies and their subsidiaries. We are also looking for people who can help the companies improve operational efficiencies in their portfolio or research new market opportunities. 8 Λογιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 22ώρα €22
Showing 1 to 50 of 1710 entries
« 1 2 3 4 5 »