Κώδικας Συμπεριφοράς Freelancer

Το Freelancer έχει την υποχρέωση να λειτουργεί σε συμφωνία με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους. Είμαστε αφοσοιωμένοι να βοηθάμε όλους τους Χρήστες να λειτουργούν με τρόπο που δεν πλήττει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Αυτός ο Κώδικας είναι ένας οδηγός σωστής χρήσης της Σελίδας μας και πρέπει να τηρείται πάντα. Παραβιάσεις αυτού του Κώδικα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Παραβάσεών μας και επιφέρουν πειθαρχικές ενέργειες έως και τερματισμό λογαριασμού. Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον Κώδικα πρέπει να απευθύνονται στην Freelancer Ομάδα Υποστήριξης όπου μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις σωστές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και να απαντήσουμε τις ανησυχίες σας.

Προσωπική Συμπεριφορά

 • Θα δρω ηθικά και ακέραια.
 • Θα συμμορφώνομαι με όλες τις πολιτικές του Freelancer
 • Θα σέβομαι τα δικαιώματα όλων των Χρηστών.
 • Δεν θα παραβιάσω εμπιστευτικές πληροφορίες, ή θα συμμετέχω σε οποιαδήποτε παράνομη πρακτική.
 • Θα σέβομαι τα ενδιαφέροντα, τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Χρηστών.
 • Δεν θα παρενοχλώ, εκφοβίζω, κάνω διακρίσεις.
 • Δεν θα πλαστογραφώ την δική μου ή οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα και θα παρέχω αληθείς και σωστές πληροφορίες.
 • Δεν θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω ή να λάβω/ξεκινήσω πληρωμές εκτός της σελίδας.
 • Δεν θα συμφωνώ να αναλάβω δουλειές τις οποίες δεν μπορώ να κάνω.
 • Δεν θα ζητώ την προκαταβολική αποδέσμευση Milestone Πληρωμών προτού παραδώσω τη δουλειά.
 • Δεν θα εκμεταλλευτώ τις υπηρεσίες που προσφέρει ο freelancer που έχω προσλάβει.

Περιεχόμενο Χρηστών

Είμαι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτώ στο Freelancer και:
 • Δεν θα αναρτώ περιεχόμενο που καταπατά copyright ή άλλου είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Δεν θα αναρτώ υλικό που παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.
 • Δεν θα αναρτώ υλικό που είναι δυσφημιστικό.
 • Δεν θα αναρτώ υλικό που είναι άσεμνο ή περιέχει παιδική πορνογραφία.
 • Δεν θα αναρτήσω περιεχόμενο που περιλαμβάνει μη ολοκληρωμένες, ψεύτικες ή λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε άτομο, προϊόν, ή υπηρεσία.
 • Δεν θα αναρτώ υλικό που περιέχει ιούς ή προγραμματιστικές ρουτίνες που σκοπεύουν στη ζημιά οποιουδήποτε συστήματος.
 • Δεν θα αναρτώ περιεχόμενο που δημιουργεί πρόβλημα στο Freelancer ή βλάπτει τις επιχειρησιακές του λειτουργίες ή τη φήμη του.

Εμπιστευτικότητα

 • Θα σέβομαι την εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.
 • Δεν θα αποκαλύπτω πληροφορίες ή έγγραφα που απέκτησα, εκτός από όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν δίνεται άδεια από το Freelancer.

Επαφή

 • Δεν θα ζητώ από άλλους χρήστες του Freelancer τα στοιχεία επικοινωνίας τους και θα επικοινωνώ μαζί τους μόνο μέσω των επίσημων καναλιών της ιστοσελίδας.

Απάτη

 • Δεν θα εμπλέκομαι σε απάτες.
 • Δεν θα δημιουργώ πολλαπλούς λογαριασμούς.
 • Δεν θα χρησιμοποιώ τη Σελίδα για να μεταφέρω παράνομα χρήματα.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σελίδα για να δημιουργήσω λανθασμένη αξιολόγηση για οποιοδήποτε άτομο, προϊόν ή υπηρεσία.

Επικοινωνία

 • Θα αποφεύγω υπερβολές, υποτιμητικά σχόλια και απρεπείς αναφορές.
 • Δεν θα εμπλακώ σε προσωπικές επιθέσεις, αρνητική ή άλλη άδικη κριτική και σε οποιαδήποτε μη επαγγελματική συμπεριφορά.

Πλειοδότηση

 • Δεν θα κάνω χαμηλότερες προσφορές για να αποφεύγω χρεώσεις.
 • Δεν θα συμμετέχω σε εργασίες που περιλαμβάνουν παράνομη συμπεριφορά.
 • Θα δώσω προσφορές μόνο σε εργασίες που μπορώ να ολοκληρώσω.

Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία και Διαφήμιση

 • Δεν θα σπαμάρω ή διαφημίζω την ιστοσελίδα ή υπηρεσία μου εκτός αν επιτρέπεται ρητώς.

Συνεργάτες

 • Δεν θα συστήσω τον εαυτό μου για το Πρόγραμμα Συνεργατών.
 • Δεν θα αποκτώ ονόματα από λίστες αλληλογραφίας, ομαδικά email, κλπ για να στέλνω αυθαίρετα emails ("Spam").

Πληρωμές

 • Δεν θα χρησιμοποιήσω το Freelancer για να προβώ σε ανταλλαγή χρημάτων συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμένο των, κρυπτονομισμάτων (π.χ. bitcoin, ethereum, κτλ).
 • Θα τηρήσω τις υποχρεώσεις μου μετά την υποβολή της δουλειάς από τον freelancer.