Συγγραφή Αναφοράς Δουλειές και Διαγωνισμοί

Reports, sometimes called white papers, are a valuable tool for getting your name, product or service out there in print. Sometimes these are given out as freebies or incentive to purchase an eBook with more information. Other times they are simply created for informational purposes. Whatever the purpose, report writing should be professional and error free. Only an experienced writer can give value to these texts. By hiring a freelancer, you save the time and effort of writing yourself, while also enjoying the power of well written content.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Report Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Research Writing Project this project is urgent. thanks 36 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €67
Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment in the current world. 23 Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Word, Economics Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €134
operation management paper I am looking for Operation management/ OPIM writer to help me with a work. Will discuss further over chat. 28 Διαχείριση Πρότζεκτ, Συγγραφή Αναφοράς, Διαχείριση, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €26
Housing Report To prepare a housing report, by understanding the two presentation which are uploaded and preparing a 4-5 page report from the same. The presentation are based on a housing conference which was attended. Knowledge for real estate and housing market is required 25 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €62
Case Report (Competition Economics) The case report is basically like an inquiry/investigation for the behavior of a firm (or firms) that is suspected to be anti-competitive. To give you an idea, some of the things that need to be written are the background of the parties and industry; relevant market- product market and geographic market, among other things; and analysis of the conduct (included here are the theories of harm). ... 24 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Economics Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
social work letter of intent for MSW program PLEASE CHECK ATTACHED FILE AND READ DESCRIPTION BEFORE YOU BID . MY MAX BUDGET IS CAD 20 DOLLARS FOR THIS PROJECT . I need someone who is good at writing letter of intent for Master of Social Worker admission. You should have very good Academic writing skill and good knowledge of social work field . YOU NEED TO ANSWER 3 QUESTIONS 500 WORDS EACH . YOU MUST MEET ALL THE CRITERIA OF GIVEN QUEST... 10 Συγγραφή Αναφοράς, Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €13
Human Trafficking Evaluation Report Hello, I'm an independent evaluator based in Toronto and I'm looking to have an evaluation report I produced for the community professionally designed. The report is about 45 pages and includes very basic excel pie charts and graphs. Also, the graphics design I want to professionalize the report is very basic. This link is a sample of what I'd like it to look like: [τ&o... 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €89
Report writing -- 2 A consulting company has been approached by the Singapore Government who, in order to recognize the contributions of Singapore’s senior citizens, have commenced a project to ensure there is adequate access to infrastructure and facilities for those people across Singapore. This infrastructure might include improved access to Public Transport, additional funding for Seniors Corners, or other ... 24 Συγγραφή Αναφοράς Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €32
221117_353 - 22/11/2017 10:53 EST Description: Please go through the mail and attachments thoroughly, and work as per the specification required. There should be absolutely no plagiarism. This assignment is a case study for cantebury travels, answer the given question. Deliverable: i. Length: 800 words + cover and refernces page ii. Format: 12, Calibri, 1.2 line spacing, Justify indentation. The format must ... 4 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €18
221117_360 - 22/11/2017 10:40 EST Description: Please go through the mail and attachments thoroughly, and work as per the specification required. There should be absolutely no plagiarism. This is a case study assignment, please answer them in brief. Deliverable: i. Length: 600 words+ cover and reference page ii. Format: 12, Calibri, 1.2 line spacing, Justify indentation. The format must be STRICTLY FOLLOWED. ... 9 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €15
221117_365 - 22/11/2017 10:33 EST Deliverable: i. Length: 200 words each question+ cover and reference page ii. Format: 12, Calibri, 1.2 line spacing, Justify indentation. The format must be STRICTLY FOLLOWED. iii. All references in APAand ZERO plagiarism. Please ensure there isn't any plagiarism or we won't be able to pay you. Plagiarism is a strict issue in all academic writings. 8 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €16
221117_366 - 22/11/2017 10:31 EST Deliverable: i. Length: 900 words + cover and reference page ii. Format: Infographics and footnotes are compulsory , for report- font size 12, times new roman, 1.5 spacing iii. All references in APAand ZERO plagiarism. Please ensure there isn't any plagiarism or we won't be able to pay you. Plagiarism is a strict issue in all academic writings. 8 Επεξεργασία, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €16
AI computational intelligence report AI based report based on natural disasters. 11 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Τεχνητή Νοημοσύνη Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €20
High quality content writers needed immediately I need blog content Writers for my web sites. More details will be over chat. Thank you. 71 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Συγγραφή προτάσεων/προσφορών, Επιχειρησιακή Συγγραφή Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €324
Good pay for Academic Project with 1st class quality (we have 5 projects like this, if you complete well, you will get another one) We are a research house and we have 5 projects on academic writings and all of them pays well. The very first one requires to have knowledge about energy economics and electrity pricing and modelling. What you need to is to read and perfectly 25-35 academic articles and perfectly summarize their content with unique comments and remarks into at least 125 pages. The work will be checked by a sof... 64 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €891
Write a report I need you to summarise video into content briefly. 51 Συγγραφή Αναφοράς, Σχεδιασμός Ιδεών, Επιχειρηματική Ανάλυση, Συγγραφή Περιεχομένου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €25
need a writer with film background on film theories and movies to write an essay of 1000-2000 words 26 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €19
Essays: 2 page and 4 page Masters level health administration essays - Strategic analysis. Due date Saturday, 11/25 at 8 am. 85 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €87
Multiple and Urgent Academic Writing Projects 221117-1 Hi, We are an education consulting firm. We are looking for experts from different fields who are available instantly and thereafter on a regular basis (if they successfully complete their first work with us). You can have expertise in any field varying from Autocad, Engineering, Science to Management, Finance etc. In case you are available to work now please answer the following: H... 14 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €16
Project for Rachael M. Hi Rachael M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Διαφήμιση, Συγγραφή Αναφοράς, Οδηγίες, Research Writing, , Προσωπική Ανάπτυξη Nov 22, 2017 Σήμερα9μέρα 7ώρα €224
Project for ALGO Hi ALGO, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Nov 22, 2017 Σήμερα9μέρα 7ώρα €224
SOP for Penetration test of a single Linux target, offering several network services. Critique the published penetration testing methodologies <<(Completed) and derive to a benchmark you will use for designing and developing your Standard Operating Procedure (SOP), including a decision-making tree (please put this in an appendix), to describe the phases of: intelligence gathering, target profiling, vulnerability identification, target exploitation and post exploitation. An SO... 8 Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ασφάλεια Διαδικτύου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €41
Write a BCM report Research online, about an actual incident (significant) involving an airport (excluding Changi Airport) that had disrupted airport’s operational effectiveness and efficiency. Due Date: 26th November 2017 • Introduction a. A short background on the facility. • Contents (Points to include but not limited to) a. Give details of the incident. i. Highlight the thre... 31 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €71
project on strategic planning Project on Haworth company about its strategic planning for future success of the company 34 Διαχείριση Πρότζεκτ, Συγγραφή Αναφοράς, Διαχείριση, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €30
PMI/Prince2 certified project manager On going Project management work in Audio Video Installation and maintenance project. Must use Microsoft project collaboratively. 15 Διαχείριση Πρότζεκτ, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Επιχειρηματική Ανάλυση, Microsoft Visio Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €33
Help me write something I need you to write short report about Pawnhero.ph. You need to become a mystery shopper of Pawnhero and describe a full process of getting loan with attachment of loan agreement and other documents which you get form Pawnhero. TriumphConsult. A company providing reasearch service of different businesses worldwide. 28 Συγγραφή Αναφοράς Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €85
redesign the exist reports - Redesign 40 reports already written in word, each report has with an average 12 pages, to be exactly the same as an old report I already have. - The reports are written in ( English - Arabic ). - This will be ongoing work in the future. 9 PDF, Σχεδιασμός Photoshop, Συγγραφή Αναφοράς Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €465
Project for Martin M this project is for Martin M who is expert in Project Management Thanks 9 Διαχείριση Πρότζεκτ, Συγγραφή Αναφοράς, Διαχείριση, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €110
Data mining with R project Course Project The purpose of this project is to have you demonstrate how the data mining methods learnt can be applied on real world problems. It will further allow you to develop a deeper understanding of different algorithms by implementing them yourself and provide hands on experience using data mining methods for real data. You’re asked to perform the following steps: 2. Select th... 13 Συγγραφή Αναφοράς, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Επιστήμη Δεδομένων Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €150
Ballet writer I need a ballerina to write an in-depth article that judges how accurate and precise the portrayal of ballet training is in "Barbie and the Pink Shoes", primarily for the first 13 minutes of the movie. For your bid, the first word will be the first name of the character Barbie is playing. After that, please elaborate on your first-hand experience with "Swan Lake", "Gise... 29 Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Essay Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €72
Article Critique Article Critique based on attached article "The 7 principals of SCM" 59 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €66
Write a report I need you to write a report for something. 10 Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €16
research summary I would like to summarise a research paper to one and half pages 57 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €25
European business environment 1 - open to bidding - All the details in the file attached - Max 15% plagiarism take care - I need two copies one for me and the other for my brother, So everything should be different 38 Copywriting, Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Nov 22, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €35
Content writing I need someone to write 1000 word Top 10 articles on a topic I will issue. 46 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Συγγραφή Περιεχομένου Nov 21, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €26
Project for Joyce W. Hi Joyce W., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, , Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 21, 2017 Σήμερα9μέρα 1ώρα €8
Networking technical writing I need you to write a report for something. I need someone with extended Networking and Encryption knowledge and technical writing experience to write a report. 17 Συγγραφή Αναφοράς Nov 21, 2017 Σήμερα6μέρα €38
social engineering research I need a social engineering research (in English) that has the following organization: - Abstract - Introduction - Previous work - Your Research - Conclusions - Bibliography Expected is a 10-page report (This is at least 10 pages of content including the Title Page, or Bibliography, Double spaced, 12pt font). Images/Screenshots are encouraged, however, they should not compose of the m... 24 Έρευνα, Ασφάλεια Υπολογιστή, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Αγγλικά (ΗΠΑ) Nov 21, 2017 Σήμερα6μέρα €45
Project Management and Risk Management Identify a project that you can work on, i.e. a defined piece of work that you can plan, investigate, develop and deliver during your time at work. Your project does not have to be big, but it cannot be routine, everyday work, such as working on help desk, assembling PC’s, fixing bugs in programs, and so on. You will use this project to produce an RMP (Risk Management Plan). 1. create a Sc... 35 Διαχείριση Πρότζεκτ, Συγγραφή Αναφοράς, Συγγραφή Περιεχομένου, Διαχείριση Κρίσεων Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 23ώρα €84
Short Articles Reporting on Book Auctions I will give you a list of auction results for books like Hemingway's Old Man and the Sea and Jane Austen's Pride and Prejudice. For each book, I need a short paragraph of no more than 125 words with a summary report of the most interesting 3 or 4 auction results over the last 10-15 years. Here's an example of auction results for Edward Abbey's Monkey Wrench Gang: [τ&o... 17 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 22ώρα €211
The 7 Principles of SCM -- Article Critique pls see attached Assignment Brief ( Pg 1 & 2) , & read article titled "The 7 Principles of SCM" & do an article critique. 29 Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 21ώρα €67
Project for Rachael M. Hi Rachael M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαφήμιση, Συγγραφή Αναφοράς, Οδηγίες, Research Writing, , Προσωπική Ανάπτυξη Nov 21, 2017 Nov 21, 20178μέρα 19ώρα €223
Financial Accounting Report Read the case study and write a report 62 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 19ώρα €126
Formal Business Report regarding recommendations for a company based on current analysis/proposal. 50 Συγγραφή Αναφοράς, Επαγγελματικά Σχέδια, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 16ώρα €112
Wilcom embroidery logo digitizing Hi I am embroidery digitizer and I am doing work this field embroidery digitizing more than 3years.i will make all type of design like cap.visor. left ches and jacket back if will work together in future so I Will provide you all type of file formats for embroidery purpose like [το url αφαιρέθηκε, συνδε&the... 3 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Συγγραφή Αναφοράς, Σχεδιασμός Ιστολογίου Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 15ώρα €253
Academic Writing - PHD I need an analytical, experienced Academic writer to do some work on a PhD project. NB: Only bid if you have a sample high-quality work and can work fast PhD QUALITY WORK NEEDED 3,000 Words 42 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 15ώρα €73
Conduct a FIRAC on a give case FIRAC stands for (Facts, Issue, Rules, Applications and Conclusion) and also add a bibliography as seen in the attached guidelines. 17 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 14ώρα €85
paper for strategic plan strategic plan for haworth company 28 Συγγραφή Αναφοράς, Επαγγελματικά Σχέδια, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 14ώρα €41
Integrative International HRM Project Integrative International Human Resource Management Project, Word limit : 3750 (+-10%) All necessities are written in the file that i will send you. I include in my file what is required in each paragraph. This project counts for my whole grade, so no second chance for another essay. Project is about choosing a manufacturing company whose headquarters are in london. 58 Διαχείριση Πρότζεκτ, Συγγραφή Αναφοράς, Διαχείριση, Research Writing, Επιχειρησιακή Συγγραφή Nov 21, 2017 Nov 21, 20175μέρα 12ώρα €143
Project for Muhammad B. Hi Muhammad B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Συγγραφή Αναφοράς, Ηλεκτρική μηχανολογία, Research Writing, , Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Nov 21, 2017 Nov 21, 20178μέρα 12ώρα €221
Showing 1 to 50 of 1861 entries
« 1 2 3 4 5 »