Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Δουλειές και Διαγωνισμοί

Have you ever been on a website and gotten "lost?" User frustration is still the first reason people abandon a website. Optimizing the presentation of your website through effective organization means the difference between people finding what they want or becoming frustrated and clicking away from your site (and maybe on to a competitor's)!

Information architecture is the discipline of defining the structure, organization, navigation, labeling, and indexing of a website. Classification decisions will not only be based upon current best practices, but also on specific case variables such as business goals and strategy, current size of the website and future expansion plans, your audience(s), etc.

User interface / information architecture refers to the concept of designing how a user interacts with a given software application or system. Designers and developers are usually engaged in conceptualizing the user interface before finalizing the same with the customer or the client. You and your business can use some freelancer help in the area of user interface and information architecture. Post your job today to find freelance help!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a User Interface / IA Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Design Mockup UI/UX We are haloplatform.tech. We are building a next generation blockchain, and application platform. We need someone that can take the second attached image of [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and redesign it to suit our ... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, User Interface Design Feb 20, 2018 Σήμερα23ώρα 45λ €162
'Best Colors' mobile website screens and logo 'Best Colors' is a fashion app that provides a user with clothes guidance around their best, and worst colors. All based on a selfie they take or provide (using AI, image processing, ...) The request is for three of the screens to be designed and a logo image (which can be incorporated into the design.) A ppt/pdf file is attached defining the full screen workflow/screen elements... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €81
Need Best website designer !! We are looking for expert website designer so bid only who is cheap and best. Also show me your portfolios ... 13 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €29
UX and graphics for iOS sport and health app Hi Designers, I am looking for a freelancer who will: - sign NDA - have a conversation with me thru skype and will collect all my requirements and ideas - prepare professional UX design for iOS mobile app based on collected requirements - prepare professional graphics: jpgs, icons, backgrounds, whatever else is needed to build an iOS app based on proposed UX design - have regular calls wit... 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, User Interface Design Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €206
Visual Foxpro Payroll and Human Resource system with source code I am looking for a Visual Foxpro Payroll and Human Resource system complete with source code. I require a system that has personnel tracking, employee self-service, benefits administration, applicant tracking, time and attendance, performance reviews, payroll systems, and more. 0 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα -
graphic designing for my website i want a graphic designer, who can design my website according to the requirements and can make it more user friendly. if you are serious than only apply. here is my website link [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 27 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Photoshop Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €14
Create Proto.io 3 Page iOS Web App Mockup and Design I require a [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] mock up for our App project. 1. Startup Screen - Animated Logo and App Name 2. 3 Screen Intro to App idea - REQUIRES 3 Illustrations or Icon 3. Login and Password Ar... 8 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Mobile App Development, iPhone, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €143
Content for website A rough JD would be content writing for a website, preparing monthly floaters, etc etc 10 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €13
Wordpress Design - Simple Home Page Re Design (Graphic Design). I am looking for a skilled designer who is experienced with implementing their designs in Wordpress. There will be ongoing work, but this is a very simple test project to try and find the right person for my ongoing design work. I am looking for someone who has a "design consultant" mindset and can suggest improvements - you have to be able to come up with creative re-designs, rath... 87 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €15
website designing Design a Website for company - we are manufacture of Knit Garments like T-shirts, Track pants... 53 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Photoshop Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €117
Improve android app with features and firebase integration 1. The freelancer would improve the UI/UX of the current prototype of the app in place. 2. The freelancer would improve/implement the back end integration into cloud platforms., attribution links, reminder notifications, community feature, chat , etc. 3. The freelancer would implement encrypted/secure file storage and encrypted/secure app. other nuances: Code commit on Git ( in bitbucket )... 21 Mobile App Development, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €157
Design a Mockup for a website Hi, we currently have an online training website we would like to build. We have our different users and their various functionalities, documented. We also have a mobile mockups of some users. We need a creative mind, to design a creative and very user friendly website, using an tool, following these steps flowchart, wireframe and mockups, job should be completed within a month. 68 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €172
Cesium Based Geospatial Data Management Platform I would like to gauge the cost involved with engaging the services of an end to end developer that can build a geospatial data management platform built on Cesium. It is likely that the chosen developer would be assigned an ongoing role for further development and growth of the platform over time. The platform will display models created with photogrammetry software, and allow the end user to i... 20 Javascript, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Μοντελοποίηση 3D, OpenGL, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €3395
React Native Code review and perfection Have set up screens I want to add navigation and scan code which I already have 33 Javascript, Mobile App Development, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, React.js Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €16
UX design fro stock app design UX for redesign of my app [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] let me know your strategy and approach and what you can deliver. 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €19
Design a Shopify website mockup for a watch company. Please design a website mockup for our watch company. We will be using Shopify. Our website is JaydexWatches.com. We have not designed it yet. Whatever is there is the default from Shopify. We need a nice, clean, professional design. Make us look better than our competitors. We only need one page designed. The homepage. We added some sample products to the website that you can review and ... 46 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Shopify Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €145
Tablet App Concept - construction industry We are creating an app for a construction company and need some concept designs (key screens only) to be created. Basic wireframes will be supplied. 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €282
Design Mobile App Mock-up and two UI for iphone and android i want you to Design Mobile App Mock-up and two UI for iphone and android you must give me 3 designs with different UI from iOS to Android when i approve for design you will give me the source and will create new milestone for complete design for all screens i will send you power point file describe the design i need it with professional design i want it in good time 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €125
Ηλεκτρονικά, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, PCB Layout, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα
web designer Ashish S. i want you to design [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 11 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €23
pokego designer I need an app designer all you will do is design 4 pages of an app really simple and I promise you it won't take more than 2hours to get it done. 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €93
Design Landing Page Mockup For Online Course I need a landing page designed for my online course. PLEASE view my explanation video here, where I give example and details: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Notes: > Static call to action and details (explai... 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €121
Looking for food lable design focused on the user experience not on marketing We are developing a product line of products like beans, grains, seeds and spices. All are simple not processed food and in order to make it easy to use for the customer we develope a system that provides easy to understand information how these foods can be combined. We use icons and colors. The system is already developed but I am looking for nice design. If you have UX design expereince on labl... 42 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εικονιδίων Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €313
Global Health Care Need to develop a UI/UX Design for healthcare. we have an existing model which needs to be redeveloped with different concept, look and feel. The project will be discussed in detail with a good UI/UX designer. The selection will be based on the work done, we would like to see the reference quality work done by the designer. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Mobile App Development, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €98
Redesign Website look for a web designer to redesign a website you can see the url in the attached files: Design needs to responsive with sitemap text needs to be same and no SEO value can be lost. 59 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €101
Web designer with experience in teaching pnline website Looking for someone who can design a website for a new teaching site will match the look and feel of our mockup. Will work with framework of elearning management system. 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €145
attendance software in c# with access database i want to build a attendance management software who can be in sync with our special hardware . which is giving output in excel format. so we want to build a software basically desktop app which will run on win 98 to win 10 all os. also reports will be needed . 25 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Microsoft Access Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €612
Design mockups for website redesign Create mockups for a new design for the homepage and inner pages of our website. More details in private chat. 39 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €113
design screens with storyboard flow UI Designs screens for app create a storyboard that captures the screen flow for the android app. to give developers a declarative (non-programming) way to lay out the screen flow of an app, as well as define the layout of each screen in the app. A storyboard consists of the following: Designs screens and a graphical representation of each screen in an app A specification of the transitions between... 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Storyboard Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €55
UI/UX designer The Role We are looking for a talented designer to work remotely and meet regularly with the team leader. We want a designer that feels passionate about UX design and can assist in creating beautiful experiences based on the CEO and the team leader directions, put word fresh on the top of your proposal. The ideal candidate has an eye for UX, but can move effortlessly between user experience design... 36 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα €17
UI/UX Designer to design mobile website templates We are looking for a html template designer who can design psd templates and convert it to html templates. Need visionary and talented designers. 12 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, PSD σε HTML, HTML5, User Interface Design Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 23ώρα €17
Redesign and build iPhone and Android app. I have an iPhone app. I would like it redesigned and built. There are currently five tab bar pages. I would like all of these pages to be on one, similar to Snapchat, where you swipe left/right/up/down to get to the others. 32 Mobile App Development, iPhone, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Swift, App Developer Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 22ώρα €145
Designing Inner Pages Designing of Inner pages for a website with same structure and pattern 19 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 22ώρα €29
Need HTML Designer Need HTML Designer (Freelancer) to Design Templates for New Project. Preferably from Pune. Good Graphic Sense & Design Sense. Ready to work in Long Term. 22 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, PSD σε HTML, HTML5, HTML, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 22ώρα €22
Creat PSD for a new website project I am looking for a graphic designer with great skills and creativity. This project needs to be completed by 21st February. I need to create the design for the homepage for a new website. I can provide some instructions but I am looking for a creative designer. 71 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 22ώρα €80
UX/UI for Android App We would like to have some activiti ux/ui for android app to sale and by products. There are just 5 activiti. 1-Principal activiti where are all products to by shared 2-Activiti to upload new product with some images and GPS locatio, and also image of profile 3-Activiti with pofil of user, (name, surename, photo, location, products,assessment). 4-Login activiti with posiblity to login with fa... 61 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 22ώρα €163
GRAPHIC DESIGNER Innovation Strategies (Spanish IT Company) is looking for: Graphic Designer to colaborate in a website and a mobile app, both of them will be used by arabic population. These projects are focused on user experience (it should be easy to understand and to use). We require a professional with high experience in UX/UI/IxD. If you are interested to colaborate, please send us a professional p... 57 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 20ώρα €2279
ARABIC GRAPHIC DESIGNER Innovation Strategies (Spanish IT Company) is looking for: Arabic Graphic Designer to colaborate in a website and a mobile app, both of them will be used by arabic population. These projects are focused on user experience (it should be easy to understand and to use). We require a professional with high experience in UX/UI/IxD. If you are interested to colaborate, please send us a profess... 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 20ώρα €2433
Design app screens and create a prototype Im looking for a very creative designer that can design the screens for a mobile application and then create a wireframe prototype. The App will include: - Splashscreen - Login/Register screen -Facebook / gmail registration - Name & email to sign up - How it works - Here we will include 7 screens that you slide to explain our services - Home screen - 5 categories - First catego... 54 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, jQuery / Prototype, Wireframes Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 18ώρα €274
Urgent Requirement of UI & UX Design and development of wireframes (Basic Design) Required web, UI & UX designs & Development for our new projects along with the htmls. Please go through the following link for design screens. we need designs for all the pages (redesign completely with given option in the reference). [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε &ga... 24 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 16ώρα €132
Design Home Page for Wordpress Website I want to design the home page of a wordpress website according to attached mock up. I also need logo for the website: Item Testers 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, WordPress Feb 19, 2018 Feb 19, 20181μέρα 14ώρα €81
cms and ecommerce application prototype A mockup that should as below with minimal viable product functionalities included in it. 1. Login should have user and business login options along with facebook and twitter to it 2. User homepage should look as defined picture and with ""functionalities"" and is the business home page as in attachment 3. also add a wishlist and cart icons to it. Note: I need to see t... 51 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 13ώρα €468
Clickable Prototype for new CRM Platform Need a UI/UX designer to make clickable wireframes/prototypes for a Construction CRM platform. The person should be comfortable with heuristic evaluation and should adopt the same while working on the project. 3 Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Wireframes Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 12ώρα €83
UI UX app desinger Professional Require a professional graphics designer. 46 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 12ώρα €121
App UI designer iOS & ANDRIOD I requrie a professionl ios APP designer, modern designs, top graphics design required. No Subcontracting or sales teams must be a designer directly. Use of scetch is required. Must have designs to show, ongoing work. 56 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 11ώρα €115
Dragon Breeders Crypto Game (similar to cryptokitties) (Please do not send a copy paste offer. I will not respond to it. Send an honest response for my project.) I need an iPhone app. I would like it designed and built. A Blockchain game based trading card game similar to Pokémon trading card game. This game should be able to combine the aspects of Cryptokitties where cats could be bred and registered to each and every owner, as well as so... 33 Mobile App Development, iPhone, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Blockchain Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 10ώρα €6938
Web Designer Needed We are looking for Web designer who have experience in material design. Here's a site what we are trying to replicate [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Designer must have good experience on both desktop an... 41 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 10ώρα €419
Design an App Mockup Need to redesign the attached screen. The design should include both tablet and phone. The tablet screen should be a separate design and utilize the available extra screen space. The color, text and etc should match the existing attached screen. You need to provide all the original files including font, images and etc with PSD or other original file when awarded. Changes Needed: - Option for d... 8 App Designer, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 9ώρα €40
Jazz my website up I manage an online fashion retail store called Infinite Definite. I am a graphic/web designer but cannot code so I need a competent developer to take my designs and edit the code of our site to match. We would prefer to stay with our current theme and just make changes instead of custom-building a new site at this stage. We would love someone who has mega attention to detail, slick skillz, some kn... 21 Javascript, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML, CSS3 Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 8ώρα €16
High fidelity mock up for healthcare programming app I am developing a prototype (Minimal Demonstrable product) for a healthcare practitioners to create, manage their digital wellness programs. This will enable to improve compliance of the patients. I already have a lower fidelity mock up developed, and would like to seek help from a passionate and professional UX/UI designer to develop a high fidelity prototype so we can get initial user feedback. ... 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 4ώρα €16
Showing 1 to 50 of 1456 entries
« 1 2 3 4 5 »