Ανάπτυξη Λογισμικού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Freelancer.com provides experts for software development services. If you want your business to be in professional hands, you should hire a freelance developer at Freelancer.com.Software development refers to the process of developing software products. It is the act of computer programming that involves the maintaining and writing of the source code. Software development comprises of two types of development like commercial and open source software to meet goals for potential users, to meet a certain need for customers and business or the software could be for personal use. Whatever the case might be, it is important to get a talented Software Developer to tackle the program. The best place to get the right skills is Freelancer.com.Freelancer.com is the best place for a software developer to offer design, research and testing software services to businesses. Many developer jobs are posted for people who do not fear putting in some real time to freelancing. With no expenses like travel costs, benefits and insurance to think about, the freelance software development experts will always charge lower prices. The good thing is that there is a lot of work for everyone on freelancer.com, no matter what their skill is. If you are very good, chances are that you will get a good long term software development job.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Software Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
software development - 19/02/2018 03:08 EST we are into website development business and we are looking for software developer for our clients projects 15 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €732
detect QR code with openCV in Java Are you a master of openCV? Do you know how to read qr-codes? Do you know how to detect logos on images? Can you easily detect the skew angle and rotate the image properly? (The documents are either slightly rotated (about +/- 0-30°)) Do you know how to change page orientation to have readable text? Do you know how to despeckle scanned images? You have many yes answers? Great, please ... 5 Java, Ανάπτυξη Λογισμικού, Image Processing, OpenCV Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €188
Need API programmed for website database Database will be automobiles. Year, make, model. Need API with dropdowns dependent on previous selection. Select year, then make, then model. Simple, right? 9 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 19, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €21
Parse XML feed from external jobs board XML file and loop all elments through PHP page I have an XML feed (it's huge) from a UK jobs board. This XML feed has been set up for my company, but it is a huge feed and I need to split it up into categories and limit the number of jobs returned to the page. I want to be able to loop through this feed from different job categories and locations that I specify. The XML feed needs to be simple to use and basic, I'm not afte... 6 PHP, XML, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €25
Tradestation Easy Language (EL) code in 4 Stages Simple Moving Average and Stochastics Entry with multiple Exits using Bollinger Bands, time of day, normal Stop Loss, and Profit Targets. INCLUDES Daily Loss limitation code. Stage 1: code LONG trades. Stage 2: Troubleshoot, eliminate errors, correct code from Stage 1. Stage 3: code SHORT trades. Stage 4: Troubleshoot, eliminate errors, correct code from Stage 3. Payments released for each comp... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Metatrader, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €360
Create marketing portfolio for a software development company We are looking for someone who is excellent in English and has software development background who can write for us a document to be used as our marketing portfolio, the chosen freelancer will need to have some imagination and be able to write on his own good words about: - Developing eLearning courses - Developing web applications - Developing mobile applications - Developing IoT applicatio... 5 Διαφήμιση, Τεχνική Συγγραφή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαφημιστικά Σποτ, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €247
Browser-based DAW (Digital Audio Workstation) - browser-based Recording Software Hello Everybody, my name is Stefan and I am really passionate musician and music nerd. (LinkedIn: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) I am currently doing a project that is a browser-based DAW (Digital Audio Workst... 5 Ηχητικές Υπηρεσίες, Ανάπτυξη Λογισμικού, Υπηρεσίες Δικτύου, Programming Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €377
I want web developer in regular basis... developer only from Rajkot, Surat and Ahmedabad... I need you to design and build it. 2 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ανάπτυξη Λογισμικού, ASP.NET Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €348
Create algorithm looking for arbitrage opportunities on crypto exchanges We are looking for person able to create the pretty simple algorithm: compare bid/ask prices for coins at different crypto exchanges and signal if there are some arbitrage opportunities (buying interest on one exchange is higher then selling interest on another exchange) It should be done via API connection and have flexible front-end part The list of exchanges: 1. [το url α&... 12 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 23ώρα €947
linkedin web scraper- dead line 24 to 36 hrs Use python, linkedin official API and json, using linkedin id and url as input to scrape individul's basic information. my budget is 30 to 50$ please dont bid if not able to do that, thanks. Work should must be done in time. 17 PHP, Python, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 19ώρα €27
Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 18, 2018 Feb 18, 20185μέρα 18ώρα
Build an API The API will check websites and get products, product name, product price, product details, where it got it from. Then post the data to a firebase database to be queried by a mobile app. The api will keep checking the products and keep track of them on a specific bases. If a sudden change happens it will update the database, and post the new product detail to a new data set where it will cont... 21 PHP, Mobile App Development, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 17ώρα €126
whatsapp Bulk sender. I need to have a small project for a whatsapp bulk sender 11 SEO, SQL, Διαφήμιση, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 14ώρα €138
Software Engineer Required Develop web based, browser based, or browser extension or app. depending which is best suited for the project. 8 PHP, Java, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 12ώρα €21
Software Engineer Chronicled is the leading company in supply chain solutions by leveraging blockchain. We want to be the leaders in the market. For this we are looking for someone who knows the ins and outs regarding software application. Prior knowledge about Chronicled platform will get preference. Please visit [το url αφαιρέθηκε, συν&... 10 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 6ώρα €191
Help witch 3CX Help witch 3CX Extension transfer does not work through virtual assistant 2 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 6ώρα €23
Food Delivery App Hey everybody! Im looking for a software developer to help build a mobile application for ios and android. Vague explanation: The purpose of this app is to help customers shop at grocery stores from home, pay, and either pick up their purchase or pay to have it delivered. I have a mockup of my idea but I want to find some good programers with experience before we get into the details. Thank you... 94 Android, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ανάπτυξη Λογισμικού, Σχεδίαση , iOS Development Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 5ώρα €1142
C++ Developer Needed I need a talented C++ developer 32 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 2ώρα €103
Decode / decrypt contents of xml file to readable text Hi, I have attached a text file which has some encoded / encrypted text. The task is to decrypt / decode this text, if possible. Please take a look at the file and apply if you think it is possible to do. Thanks. 2 XML, Ανάπτυξη Λογισμικού, Data Extraction Feb 17, 2018 Feb 17, 20185μέρα 1ώρα €229
Create a Dentist Clinic System Create System for a Dental Clinic 77 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ανάπτυξη Λογισμικού, VB.NET, Object Oriented Programming (OOP) Feb 17, 2018 Feb 17, 20184μέρα 23ώρα €712
looking for seagull expert Need to test diameter-Gx interface 1 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 17, 2018 Feb 17, 20184μέρα 23ώρα €3
Write an ERP plugin Purchase & Shipping funcions needed to be automized for an offline operation team. You will write the plugin and integrate it into a wp site along with portfolio and contacts assigned to products. 15 WordPress, Ανάπτυξη Λογισμικού, Πρόσθετο Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 15ώρα €151
Development of a Conceptual Model Development of a Conceptual Model for a Virtual Simulation of a Master Household Clock/Controller 3 Μηχανολογία, Ανάπτυξη Λογισμικού, Computer Science Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 14ώρα €150
Convert to HTML and EDIT any section inside HTML This project is about converting PDF or JPG file to HTML. And ability to edit the HTML File in any section. Edit HTML with 1) Text 2) Add Links and images 3) Highlighter tools 4) Shape Tools 5) Add colour Finally ability to save HTML files in PDF or JPG Developer must convert without using any 3rd party solution that is a paid service and non-licencing. We do not want to tie up to an... 35 PHP, Javascript, Codeigniter, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 14ώρα €364
GrathixFit App/Mobile Website or potentially desktop site that allows people to have a fitness session with an expert over a video call. Consumer will have to sign up and choose from a list of experts in various fields e.g. yoga, bodybuilding, nutritionists. Once they have selected who they want their session to be with they can choose a video call time from the times available set by the expert and pay the ... 7 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Mobile App Development, Κοινωνική Δικτύωση, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 14ώρα €171
Create an application from an existing website and API that extracts text data into a spreadsheet I am in need of someone to create an application for me that will take data from a museum website and generate a csv or .xls database with that information based on search terms. For example, if I were to type in "cat" the application would access the museum website and then generate a spreadsheet which listed every piece of art that contained "cat" in its metadata, without lim... 19 Java, Ανάπτυξη Λογισμικού, JSON, Coding, Programming Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 12ώρα €126
(Read b4 bid )Php already built website ,report and design(please read please read before bid) I have a complete website built in code ignitor pho. I want some one to write a report of the already bulit website the report includes the following : # use cases complete. #class diagram. # sequence diagram #screen shots of the code behind and gui for that. #and some reaserch on the report of minimum 50 to 70 pages . The pages includes the work describes above . More can be discussed upon... 11 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, MySQL, HTML, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 12ώρα €149
AxiomSL Developer I need someone who is currently working on AxiomSL ContrillerView Platform and is looking to make extra money on the side. 3 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 11ώρα €288
Tensorflow with web browser via http requests I need someone who can help me run models generated via tensorflow on a browser for realtime image classifier. The application will run on a local-system, and will be used to classify number of times a car, person, or cycle etc appeared . Please apply to discuss more on this project. Regards H 0 Python, Δοκιμή Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 8ώρα -
Run a Sample Java Program I have a sample program to open. The jar files are in a zip folder with some source code in the folders as well. I will need someone to teach me how to open this java program and run it, together with how to open the files in Eclipse to view and build the source code. You may have to change the files/manifest. Your deliverable, is to understand my sample program, run it, and write a short docum... 49 Java, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 8ώρα €18
build me a app for mining Hello, I'm interested in making an OFFLINE (with some online functions like get-update from web but it should run offline) application for miners. It will include functions for coins (more on that when we talk), remote control(client-server), address saving (wallets), encrypted seed message saving, backup. 12 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 7ώρα €1914
rotate (deskew) scanned image with openCV in Java Are you a master of openCV? Can you easily detect the skew angle and rotate the image properly? (The documents are either slightly rotated (about +/- 0-30°)) Do you know how to change page orientation to have readable text? Do you know how to despeckle scanned images? Do you know how to read qr-codes? Do you know how to detect logos on images? You have many yes answers? Great, please ... 2 Java, Ανάπτυξη Λογισμικού, Image Processing, OpenCV Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 7ώρα €178
Software Architecture Expert Needed I need the Software Architecture expert freelancer for my current project. Details will be shared with winning bidder. Please bid if you have the experience. 10 PHP, Java, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 6ώρα €100
Experienced Blockchain Experts Needed ( C++ ) Hello All, For one of the blockchain projects, we want to empower our team with additional blockchain experts which have decent experience in this field. The following experiences are mandatory: - Good C++ Programming skills - Several past experiences on blockchain projects ( Bitcoin fork projects ) - Knowledge of Master Nodes - Knowledge of Atomic SWAPs If you feel to suit above ski... 9 Προγραμματισμός C++, Bitcoin, Ανάπτυξη Λογισμικού, Blockchain Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 6ώρα €3609
Looking to Hire a Front-End Developer Specializing in angular and/or React for MVP build of web app. Meal Plan Ninja's mission is to help users adopt a healthier lifestyle by reducing the time and effort it takes to research, select, shop and cook healthy food that they will eat and enjoy. In the end, we hope to keep them out of the processed food aisles, away from fast food, and maybe save them a couple of bucks along the way. We're building an MVP version of a consumer SaaS web app... 6 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Ανάπτυξη Λογισμικού, Angular.js, React.js, Frontend Development Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 6ώρα €6054
Customize biomechanical software To do this project the expert have to customize kinovea software. This is a software open source and free. I need to create a pilot and better the interface with users. Freelancer should eliminate some steps like for example: Reference frames. 2- Scales 3- Markers to follow up 4- Step to Excel 5- Calculations in Excel. In summary: the user only has to upload the video, and see recommendations to... 15 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 4ώρα €2022
Project for Technoweb W. Hi Technoweb W., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, HTML, , Shopify, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20187μέρα 3ώρα €202
Copy Restricted CD OR DVD I want to create a cd or dvd that anyone cant copy. For this, i need to do Copy Restricted CD OR DVD software or player. 2 PHP, Java, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 2ώρα €18
blockchain web + mobile apps and dapps development looking for experienced blockchain developer to create an ICO landing page, with the possibility of partnering with us for a long term ICO project which involved development of web + mobile apps and dapp. 34 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Blockchain, Web Development Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα €21518
whmcs integration with the php sales panel I am looking for a programmer to integrate my panel on the basis of php, mysql with the WHMCS panel integration of clients, offers whmcs lies in cpanel my panel is on vps ubunt 10 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός Επιστολόχαρτων, WHMCS, Ανάπτυξη Λογισμικού, Odoo Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα €150
Customise Pocketsphinx Speech recognition engine to work offline Should work on Raspberry Pi Zero with 512 mb RAM, 4GB Storage, Linux as OS The following should be accomplished 1. Pocketsphinx ASR should work without internet 2. Should recognise Indian accents 3. Should recognise the wake up word. We should be able to configure the wake up word 4. Once the wake up word is recognised, it should connect to Google Speech API 5. If the Internet connection i... 3 Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20183μέρα 23ώρα €490
python coder need to develop a program related to algorithm trading in indian financial markets. 11 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 16, 2018 Feb 16, 20183μέρα 22ώρα €264
Build me a software Hi, I am looking for a software which can compare keywords and tell us which keywords not used. After that it will have to compare both files and tell us how many time not used keyword is searched and its volume by comparing both excel sheets. thanks, Q Tran 34 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Excel VBA Feb 16, 2018 Feb 16, 20183μέρα 20ώρα €361
Develop a software program I have a microcontroller that has software loaded on it, i need someone to duplicate the software and create the program that is used to load the software onto these microcontrollers. The microcontroller has a USB port on the side of it as well as an SD card port but i believe the USB port is what will be used to load the software onto the microcontroller. 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 18ώρα €1818
Trading Crypto Currency Platform I would like to have a desktop and mobile app to trade crypto currencies. Features: Whatchlist panel, graphics, orders, add exchanges APIs. 7 Javascript, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 14ώρα €1383
Create an online assessment tool We have created a Capability Model for learning and development professionals (i.e. trainers, facilitators, instructional designers. The model has six core areas and then the desired key behaviours (23) that describe the various capabilities identified for Foundation -> Capable -> Experienced -> Expert levels. Attached is a sample of one core area and a behaviour levels. They might ch... 10 Αναλύσεις, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 14ώρα €901
MoneyXpress Good morning! Read carefully before make any type of bid,contact me System Settings::: Manage all pre-defined countries, cities and currencies Setup your favourite countries, cities and currencies to appear on top of the list Manage customers idenfications list Manage user accounts and assign access permissions Setup business logo and email profiles settings and a lot more Manage the dai... 5 PHP, .NET, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 9ώρα €485
Accounting Software required Project Description I am looking for an ERP software and source code, it should be developed intuitive, flexible and unique ERP software package for small-to-medium businesses. The software should have features similar to z.o.h.o or [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γι&a... 28 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 7ώρα €3680
MCQ MANAGEMENT SOFTWARE I need a multiple choice question [ MCQ ] management software. I need to feed thousands of MCQ,s in a large question bank,that can be further categorized into different subjects, topics, subtopics, chapterwise, difficulty wise [ easy, medium and difficult ] and another category of previously asked exam questions 23 Java, PHP, Research Writing, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 6ώρα €350
IBM Mainframe Consultants, any mainframe related works We need a senior IBM Mainframe consultant that can understand and document a current IBM Mainframe environment in a big european baink, identify the costs, identify improvments and help Us to produce an Advise Report. Need to know about IBM Mainframe Operating Systems, DB2 database, Cobol, Banking applications. 10 Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 4ώρα €16
Showing 1 to 50 of 2356 entries
« 1 2 3 4 5 »