Ανάπτυξη Λογισμικού Δουλειές και Διαγωνισμοί

Freelancer.com provides experts for software development services. If you want your business to be in professional hands, you should hire a freelance developer at Freelancer.com.Software development refers to the process of developing software products. It is the act of computer programming that involves the maintaining and writing of the source code. Software development comprises of two types of development like commercial and open source software to meet goals for potential users, to meet a certain need for customers and business or the software could be for personal use. Whatever the case might be, it is important to get a talented Software Developer to tackle the program. The best place to get the right skills is Freelancer.com.Freelancer.com is the best place for a software developer to offer design, research and testing software services to businesses. Many developer jobs are posted for people who do not fear putting in some real time to freelancing. With no expenses like travel costs, benefits and insurance to think about, the freelance software development experts will always charge lower prices. The good thing is that there is a lot of work for everyone on freelancer.com, no matter what their skill is. If you are very good, chances are that you will get a good long term software development job.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Software Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Bitcoin, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming, Blockchain, Ethereum, Web Development Jun 19, 2018 Σήμερα23ώρα 27λ
roland keyboard driver convertion to 64 bit hello everyone, i have a Roland ED pc-300 wich can only be working on computers tru usb conection to a 32 bit computers. reading on forums and some websites i found that there is no 64 bit drivers for this unit, so i hope to find solution by this way. [login to view URL] 1 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €22
WooCommerce Aliexpress Import Plugin I'm looking for someone who is expert in web scraping, WooCommerce and wordpress plugin development. The plugin scrapes product info and images from Aliexpress and imports them into WooCommerce products. Imported products need to have these data and function from original aliexpress product: - Product title - MUST support product variation. Eg. When color choice is selected, product imag... 17 PHP, Καλάθια Αγορών, WordPress, Web Scraping, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €63
Discord invite-bot Methodology of how to mass invite (1000 users) to my discord Details on discussion, commission on completion 4 Java, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €263
Z-Wave design Please only respond if you a vast knowledge of Z-Wave design and modules. I am working on a design that is a simple concept however I need the right person to do this. You must have Hardware and software background. This project will consist of a hardware design and a software design. 6 Linux, Ασύρματη Σύνδεση, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €445
Program with Java and forms to create a report of shirt sizes Description: An application to register users with a series of fields, in which later on the application we need to take note of shirt sizes and generate a report of the summary of amount of shirts of sizes and another report of a user list containing user information and shirt sizes. Requirements: The application should be able to • Users • Groups • Types • Shirt size &b... 15 Java, JavaFX, MySQL, Ανάπτυξη Λογισμικού, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €154
Block incognito mode and chrome.google.com/webstore Block incognito mode and [login to view URL] in normal PC in my office i want to block so we can even open incognito mode and [login to view URL] though windows registry or any other way 5 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Διαχείριση Συστήματος, Chrome OS, Windows Server, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €99
SSI encoder reader software for Arm cortex Software for reading encoder with SSI protocol is needed for ARM (prefably STM32F407G-DISC1 or EK-TM4C123GXL cards). A software for position reading in every 200ms (or more) for an SSI protocol with different brands and bits is needed.. The position information should be send with a common protocol (RxTx, I2C, RS485 etc.). Technical Details - SSI encoder position information with (a touch of butto... 5 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 21ώρα €125
I would like to hire someone to customize a WordPress plugin I would like the WordPress plugin ([login to view URL]) customized to add an MPesa feature ([login to view URL]) . The givewp plugin as it is is fine with all the features. I would like to still accept credit card option and PayPal. It should allow for once off or monthly donations as well. 42 PHP, WordPress, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 21ώρα €136
zoho experienced required_ Bid only if you have experience. 6 PHP, Zoho, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 20ώρα €714
Telegram bot for instagram pods i have to do a management bot for telegram group. i can send to you some examples. The bot must be replicable. I don't know how to do this and what kind of information do you need so please you must be able to explain to me how we can work togheter for setting the best workflow. 9 Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 20ώρα €108
write a virtual sports betting software Good day, i need someone to build/write a virtual betting software which runs with the same algorithm and statistics as the virtual software used by major sports betting companies like bet365, nairabet,1960bet,ladbrokes,merrybet,bet9ja. the emphasis of this software should be on virtual football league, FEATURES OF THE SOFTWARE/PROGRAMME 1. IT SHOULD BE ABLE TO RUN ON THE SAME algorithm and se... 7 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 20ώρα €253
police database I am doing a tv Police drama and I need a very simple easy to use police database creating / making 16 Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 19ώρα €137
consultation for Apps, AI, 3D, VR, electronics consultation for Apps, AI, 3D, VR, electronics 4 Ηλεκτρονικά, CAD/CAM, Σχεδιασμός Προϊόντων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 17ώρα €84
Build a ChildCare web application for a Daycare center We are looking for childcare solution for our center! the system will function like Childcare Saga software [[login to view URL]] and will have a modern interface like SmartCare [login to view URL] 109 PHP, Ruby on Rails, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 15ώρα €2008
Automated Arbitrage [login to view URL] arbitrage automated software for indian stock exchange such as difference between nse and bse 1 Python, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 14ώρα €17
Software Application and Hardware Interface utilizing Infrared Sensor I am in need of someone with software development and hardware integration experience to design and execute a small-scale software application and hardware interface that sorts through images utilizing infrared sensors. The high-level design of the device has already been envisioned, so the time commitment will be modest and you will be considered for a percentage of future royalties if the device... 12 Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 13ώρα €759
Whatsapp Bulk Sender Dear Bidders, You need to deliver the software and let me test it BEFORE payment because I need to verify that messages get to phones in my area. If you do not have experience in this kind of project please don't bid. 1. I need a website or desktop app to send thousands of whatsapp messages. 2. You need to tell me how many messages can be sent every day or every hour. 3. I need to be... 8 PHP, Javascript, Visual Basic, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 11ώρα €335
MIS Automation Software Required We would like to automate below activities  Open URL  Login with user name & password  select the report and select start to end date  execute the report  after 15min – again login and select the same report and click on download data to download in fixed folder  once download the data just rename file (which name previous liked in access  open MS Access and run macro  once c... 3 Visual Basic, .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Developer Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 9ώρα €312
Rendering clean and simple PDF from other PDF I am looking for a programmer who will build me a c# class or function, which will enable me to take any kind of PDF (signed, protected, damaged, with any kind of text, etc.) and simplify it in a manner that will result in the same type of PDF as generated by Chrome's Save to PDF, Microsoft's Print to PDF, etc. It should be simplified, like the PDF which rendered by a scanner, so i can e... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 7ώρα €529
Draw software architecture diagram for a project I need a software architecture diagram for a project 14 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 5ώρα €25
Searching for an AI expert I am looking for an AI expert. 15 Ανάπτυξη Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 5ώρα €11
Need developer for stock market related application development I need an native android app and its website which is a very innovative concept. Would like it designed and built. I need some one who understands share market (stock exchange) or have worked on similar application. if the developer have knowledge about the stock market it would be easy. 13 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 20185μέρα 4ώρα €827
Project for Darwin M. Hi Darwin M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 SEO, Android, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, , node.js, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 17, 2018 Jun 17, 20188μέρα €9
I would like to hire a Software Developer Develop a web based tool for managing health and safety in the workplace. Give staff a tool to enter events and hazards, managers will then progress the issues through stage gates. Basically tables with multiple links etc. Also need to manage other key H&S areas but again just tables with a nice user interface. 46 Mobile App Development, Ανάπτυξη Λογισμικού, Web Development Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 19ώρα €811
create an operating system you have to make operating system for mobile phone it should be fast 2 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 18ώρα €35
Open Ms Word in browser using Java applet Our project need document to be edited online, -> for which java applet opens ms word application from the local system, -> the application is also posted the remote url doc file (eg. [login to view URL]) -> user will edit the file and save / post to remote url for upload. This needs to work integrated to workflow / web application, i.e user logs to web app, clicks on assigned documen... 12 Java, XML, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 4ώρα €294
Disk Firmware Patch A POC (Proof-of-Concept) project for creating a patch in hard disk firmware that is capable of changing file bytes delivered from disk media to the operating system. SOW (Statement-of-Work) is attached. 1 Ενσωματωμένο Λογισμικό, Συμβολική Γλώσσα , Διόρθωση Σφαλμάτων, Windows API, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα 3ώρα €961
Code a HTTP controller with CPP and Admin Panel with PHP need a coder HTTP Controller will be coded with C++ with PHP admin panel to control the client's machines. it should work from Windows XP to Windows 10 x64. More details can be sent if you are able to do this. 13 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 20184μέρα €701
Troubleshooting an issue with Atlassian Bamboo Plan We use Atlassian Bamboo's continuous integration tool to run a Maven test suite. It has working fine for month but suddenly the test are getting "hung" and the test aren't running. The logs leave me thinking it's an issue with memory, but I can't seem to resolve the problem. 7 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Selenium Webdriver Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 22ώρα €148
Build me a software to prevent stuff from being copied in USB. To prevent videos from being copied from a USB and to play those videos for a specific number of days and for a specific number of times during a day. 7 Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 19ώρα €336
hadoop H Base systems hello I need your help with Hadoop if you know what it is then please bid here 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Hadoop, Map Reduce, Ανάπτυξη Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 18ώρα €128
Forex trading platform with CRM rem Hi make our own Forex Trading platform we need to make a Forex broker website which allow traders to open account, buy sell Cryptocurrencies, Forex and Commodities Trading login to there account, and all other info how we operate. we have front end style apply with your past platform with login write A5 in your bids 21 PHP, Django, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, node.js, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 15ώρα €1286
Need AWS expert to convert database to StratML Format Simply stated, the objective is to convert the relevant elements of the IRS Form 990 database into model performance plan/reports for all of the tax-exempt million+ organizations included in the database. Since the data is not particularly well-suited to the purposes of performance plans and reports, the challenge will be to map the most relevant elements in the database to the elements of the... 13 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ανάπτυξη Λογισμικού, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 13ώρα €1137
Project for Emad S. - 15/06/2018 22:54 EDT We are a new company will be establish in Cairo next month, we need a free lancer Business/system analyst to join us in the beginning immediately I will be in Cairo next Monday, please contact me (Removed by Freelancer.com admin) Happy Eid & Best Regards, 13 Διαχείριση Συστήματος, Λογιστικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 12ώρα €9
Verifone software, digital signing of app I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for verifone. So only developer who have extensive knowledge regarding Verifone terminals or handheld card machine so contact me. Please no time wasters 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 8ώρα €534
Raspberry Pi Pan/Tilt Camera Hi. Im trying to build a PAN/TILT camera that can be used to record sports, like soccer or basquetball. Ideally, this device will be controlled by a laptop (OS both linux and windows) thru a wifi connection, using the laptop keyboard in real time. Can be similiar to the one on the following link: [login to view URL] Fundamentally, Im looking for smooth servo control and low velocity gradients. C... 19 Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός C++, Ρομποτική, Ανάπτυξη Λογισμικού, Raspberry Pi Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 8ώρα €525
software and app Need a app and website for my real estate company 31 Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 5ώρα €2153
Blockchain expert on making new crypto currency I wanna make the ideal cryptocurrency 18 Java, Μηχανολογία, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 4ώρα €37
I am looking to find a great freelance developer that is familiar with imInsiders, JVZoo and setting up a review site. I already have the site up with the theme, I just need for the theme to be designed. I want the entire set up to be done for a product launch with these products profit canvas, video takeover, click back rewards, instant video pages, and HI Jax. I would like for my blog to have an educational feel to it. It is a review and interview blog that sells software products. I am very big on people doing... 6 Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 1ώρα €552
Automatic Buyer/Seller bot for crytpo exchange website Looking for someone that can develop a bot that can read take information from a website, and can buy/sell depending the information. I want the bot to compare the price in 2 websites, and then buy in the one that is cheaper. So it must be able to take the information of the pages, compare then and then buy or sell, all automatically. Looking forward to see your proposals 16 PHP, Javascript, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 1ώρα €560
install libstdc++.so.2.8 via remote install libstdc++.so.2.8 via remote 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα 1ώρα €19
Work on Open Source Projects I need somebody to make 4 contributions to different open source projects. I can pay up to a $100 CAD dollars for each release. Thanks 24 Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Jun 15, 2018 Jun 15, 20183μέρα €305
Travel Management agent, Tour, Hotel and etc software and website Industry standard solution Full automated workflows Multi GDS integration Remarks & Quality Control Full reporting tools Collection management Flight (both GDS and low-cost) Hotel Car Transfer Insurance Cruise Activity Travel Package For Leisure and Business Agents and Tour Operators. Travel agent booking system International booking system API integration Disney Destinations and International... 26 Cocoa, Mac OS, Ταξιδιωτική Συγγραφή, Ότι Να'ναι, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 20ώρα €499
customize PrestaShop cart to show custom price customize PrestaShop cart to show custom price. I have a custom price calculation that I want to be used for cart calculations. 11 AJAX, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Prestashop, Smarty PHP, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 19ώρα €22
Client Reporting Tool We are looking for a talented individual or team to help us build a Hubspot type reporting tool. Every month we generate reports for our clients. These reports include: - Google Analytics Dashboard - SEO Rankings - Social Media Analytics (Likes / Followers / Reach etc) - Facebook data - Sales (through Shopify - Google Adwords information - Mail Chimp & Campaign Monitor Stats - Reports on AB ... 13 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Analytics, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 17ώρα €338
Independent remote software development team leader Do you have an experience in working as an independent software development project manager? Have you managed team members in different locations in a remote way? If yes, send in your details with past experience - clients, projects, remote team etc. If you do not have experience in managing remote teams, do not respond. 8 Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 16ώρα €20
Student Enrollment System Metro Campus is one of the leading institutes offering MSc, Final year (Computing) programmes in partnership with Wimble University – UK. The institute is located in the Metropolitan. Currently the institution requires a student enrollment system to record student information. Students who are joining for MSc in Information Technology are Postgraduate students and their basic information ... 43 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 16ώρα €10
Odoo11: website snippet for manage a single customer linked to logged user I need a snippet (draggable from website standard editor of odoo, theme based on ) that give possibility to add a form on a new page for create/update a customer linked to logged user. In this way, a generic user can log in website portal and see or fill information on own linked customer. Fixed fields on form must be: - company name - company logo - company address (street, city, state, zip)... 13 Python, ERP, Ανάπτυξη Λογισμικού, Odoo Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 10ώρα €146
Ionic app deployment I have created a new app, based on the IonWordpress ([login to view URL]). The application is deployed on Apple Store and on Google Play, but I want the following fixes: 1. Notifications to be configured and work. The ionic source files and plug-ins are available. IonWordpress theme documentation is also available here: [login to view URL] I need your development services to debug and fix the ... 22 PhoneGap, Ανάπτυξη Λογισμικού, Angular.js, Ionic Framework Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 4ώρα €193
Showing 1 to 50 of 84 entries
« 1 2 »