Σχεδιασμός Λογοτύπου Δουλειές και Διαγωνισμοί

Your business needs a fantastic logo that is instantly recogniseable and that your customers remember. Getting a logo designed, is one of your first key branding decisions when building and launching your business. A logo is the cornerstone of all your branding and will be used across your website and marketing material.

Freelancer gives you access to over 1 million graphic designers that are ready to bid on your logo design project. Post a project or contest today and receive bids from the world's best designers.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Logo Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
I need somone to remove icon on image I need someone to remove an icon on an image 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
company graphics its a graphic designing project 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €79
I need some Graphic Designs for my upcoming brand Hello all, I would need a simple graphic designs / logos for my upcoming brand. I already have a clear vision what I would like to do and also, I have some drafts & sketches too. Ideally, I am looking for long-term cooperation. Thank you M. 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €79
i need a graphic designer for an ongoing projects must havr a knowledge of photoshop , photo manipulation , preference will be given to the freshers i need a graphic designer for an ongoing projects must havr a knowledge of photoshop , photo manipulation , preference will be given to the freshers 6 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €32
Logo Needed for BlueEmber Marketing Hello! I would like a nice, interesting, modern, professional looking logo for my new business, BlueEmber Marketing. The website will be www.blueembermarketing.com. BlueEmber will provide highly targeted, professional lead generation services across all industries. We are an innovative professional services firm. 0 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €311
KAM Event I am hosting my first Kingdom Ambassadors Event. It's a Royal Celebration for God's people. The Logo must represent Royalty with Purple, Gold, Red. The logo represents Power, Rulership and Authority in God's' Kingdom. 34 Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €70
Real State Logo We need a logo for a real state development. We already have a render a the name. Name of the development: Torre Emilia The tower will be a coworking space. We need to communicate that "Torre Emilia" is a modern place to work. The logo must be fancy. 1 Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα2μέρα 23ώρα €17
Tri-fold brochure We want to redesign a restaurant tri-fold brochure. 82 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €61
Design project I need a logo designed. 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
i need a logo designer We are a tech company using artificial intelligence technology. I'll give more details to potential Logo Designer. 62 Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €848
Create a new logo for my jogging club We would like to create a new logo for my running club. The club is named 'JCHSH' this stand for "Jogging Club Ham-sur-Heure", Ham-sur-Heure is the name of the city where we live. The main color of the club is Orange. Please check the current web site [login to view URL] You will see in the website that there is a castle, the club is located in the basement of this castle. We n... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €65
Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα23ώρα 30λ
design a logo Design a nice looking logo in 2 days. 64 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €23
Logo Revamp I have an existing logo for the Douglas Arms Hotel in Castle Douglas, Scotland. The logo and coat of arms is very dated, and i would like to have a modern interpretation of the Coat of Arms which is attached in photo and a logo that i can use for menus, promotional material and general branding. 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα2μέρα 23ώρα €28
Be the Source Logo This will be a logo for an upcoming fundraiser for our non-profit. It will be based on our current logo. Current logo is shown. The logo should use our same orange and gray/black colors and very similar fonts. The words "Be the Source" should be the logo somehow. The sun or glowing aspect can also be included. 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €26
Design project I’m looking for clip art animation to be developed for my YouTube channel. 13 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €21
Business Card, Letter Head with Continuation Sheets, Both Size Envelope and T-Shirt I need to get Visiting Card, Letter Head with Continuation sheets, Envelope and T-Shirt designed for my startup which is an Event and Experience crafting company . We are primarily into event conceptualization and planning however we strive to create experiences for clients which become memories they would cherish forever . We impact the personalities and perspectives of our clients through our co... 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, T-Shirt Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €26
wedding caricture creative design Hello We are looking for a design that will blow everyone's mind. I have my wedding picture and i want it to be creative funky lovable like people going aww. I hope you will do justice to this. Looking forward to hearing from you guys soon. Thank you. 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €22
Adobe Photoshop Expert Needed I want to hire an Designer with rich experiment and technology. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €135
Design Gift Card It's a simple work. This is about Logo design as a gift card 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επαγγελματικές Κάρτες Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €61
logo design Hi there! My name is Norell and I've just started a small jewelry line, mostly earrings to start and as I further develop my skills, I'll move further into jewelry design. What I'm trying to achieve is something simple, with a possible feather in there. I have included a few photos of designs. I prefer that norell be all lower case, maybe jewelry not as defined or as large as nore... 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα2μέρα 22ώρα €43
Logo Design Company Overview: This site will act as a sub-project/brand of our parent site [login to view URL] which sells a complete real estate investing system that walks you through every step of flipping a home while at the same time providing the capital in which to do so. The focus with Do Hard Money is on funding while we would like to shift gears and have [login to view URL] focus more on the sys... 1 Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €86
Brand Redesign Ideas We've got a few different designers looking at this project right now. We're a national fraternity that has continually defied typical fraternity stereotypes – allowing members regardless of race, religion, creed, sexual orientation, and banning the pledging/hazing process that fraternities are known for. Most recently, we passed legislation for all our fraternity houses to be 100%... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, T-Shirt Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €9
Logo design Looking for a simple, elegant and neat logo for a maternity belt. The name of the business is Diastasis Recti Wraps. Attached is an example of the style I'm looking for. Logo can be anything maternity related, let your imagination go and show me what you got! 98 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €67
I need some Graphic Design Looking to update our logo. It should say Remember the Time Photo Booth We are attaching our current logo, but we want it to reflect all of our products, not just our mirror. We are also attaching our other photo booths. 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €35
Branding Identity and Style Guide We need our brand identity to be developed. Including Business card Website layout ideas Business cards Email signature Letterhead Brand color palette and Style Guide We are a digital freight forwarder, what means we do international logistics, based in Mexico, a business to business company. At the same time that we want to transmit confidence and colors and shapes according to our industry w... 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επαγγελματικές Κάρτες Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €121
Re-Design a Logo Redesign logo attached, please implement new colors , this is for a prestigious pediatric's office. 11 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €13
urgent eye Logo Artist shall take the existing [login to view URL] logo arrangement and elements and reconstruct/redesign/recompose and update the present logo elements into a linear logo with an aspect ratio of 1 pixel tall/high to 8 pixels long/wide as a minimum, and no more than a 1 to 10 ratio. New concepts and ideas may be added by the artist for consideration by the owner and some discretion is encouraged. ... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα9μέρα 22ώρα €17
Nee a logo designer Fresh Logo design for a chiropractic clinic for humans and animals 88 Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €53
Event Social Media Post and Flyer In need of promotional 10-15 social media posts and a couple event flyers. The event is Basketball camp featuring a professional athlete. The camp will be for two days, July 17 and 18. The social media posts should be informative and have the link to online registration for the event. Each social media post should be unique and call to actions on each. The flyer should not be to busy but attr... 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €79
LOGO design I need a simple, creative, memorable, enduring, versatile, appropriate logo for my venture -Name Bombay kitchen -Industry details Bombay kitchen is a restaurant, food delivery, catering business for last 5 years, with our main motto is to give superior quality food, reasonable price, we are maintaining both Indian and Chinese menu. COLOR choice give the best color which suitable for this type of ... 2 Επαγγελματικές Κάρτες, Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα2μέρα 21ώρα €12
Logo designing for an MNC I need a logo designed. 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €2205
Tshirt TypoGraphics Require 3 typographic designs to be printed on t shirts based on the theme "believe in yourself" Must be eye catchy designs. 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, T-Shirt Jun 19, 2018 Σήμερα9μέρα 21ώρα €18
Logo for a used car dealer I need a logo design to a used car reseller. The logo should consist of the name and a illustration, drawing or etc. of a special used car that will be a signature of the shop., i have added the files of how it looks in real life. The name of the company is: Niels O. Auto It should be vector graphics as AI and EPS. 7 Adobe Illustrator, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα3μέρα 21ώρα €26
Design Project Graphic Design, Logo Design, Website Design, Photoshop Design and many more 34 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €14
Diatiro I require someone to design my gymnastic leotards that will be manufactured. 20 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €24
Create Logo "Aqui Indica" Company Name "Aqui Indica" Catalog website of online companies, separated by category, with the aim of promoting, publicizing and ranking companies by classification. The logo must also be a credibility stamp "AQUI" means the place, the company, the establishment that will be indicated. "INDICA" is the recommendation of the place, the company, the establishm... 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €18
Digital technologey Digital technology are based of reail technology 2 Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €11
Create a Poster 24 x 36 high resolution I want our vision and mission on a poster along with our logo, website information, both locations, etc... Be creative. Feel free to use information from our website - but I want the poster to look clean and be easy to read [login to view URL] The logo tree can be used as a watermark (full or partial) if you so choose. I want the poster to command attention and to be easy to read. The colors sho... 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Αφισών Jun 19, 2018 Σήμερα4μέρα 21ώρα €26
Astrological Symbols Hello Freelancers. We are looking for someone who can create high-resolution icons of Astrological symbols. We need the icons of all planets + all signs. We would need PSD files of these designs and this should be flat. No over designing, please. Please share samples of your work in this area. 13 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Εικονιδίων Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €19
Design me a Logo Lawnitix is a marketing SEO specialist firm specifically tailored to proffesionals in the legal industry. 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €26
Redesign of a community logo would like to have the "Norway House Cree Nation" and "Kinosao Sipi" removed. make it more modern and simple. remove the wing design and make it more modern with a feather design. stick to the color scheme but use more modern colors that look close to what they are now. 78 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €51
Design project I need a logo designed. 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €258
Design project I need a logo designed. shoes 42 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €238
Design a podcast cover Hope & Help is launching a health podcast where we speak to experts and interesting people in the field with specialties in a various areas. We want the cover to have a welcoming feeling when people scroll for new things to listen to. The colors of our logo and branding are Red #ED1C24 Blue: #5164a9 and White with Futura and Garamond Font for our uses in branding. However, we do not need the P... 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €17
I need a logo illustration (Lama Unicorn) I'm looking for a new logo design. Requirments: 1.) It will be of the "Lama Unicorn from Fortnite". 2.) With the letters "WTF" bold underneath it. 3.) The outline shape will be in a circle as to fit in icons slots for social media. Please see reference photos' below. I would like it to be very close to photo #1. Keep the color scheme the same. If y... 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €26
Derek Nguyen I need the first two images of my home page be redone. I would like to add " New York City X Shanghai" to the first image. Have it on the top. "Up to 70 % OFF" The second image is a "Shop All" I need someone to remake the image and have many different products mix together using my the products on my site. [login to view URL] Please show an example of h... 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €26
STANDARD TEMPLATE RESPONSES WILL BE IGNORED !!!!!!! I need a business card designed for [login to view URL] 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επαγγελματικές Κάρτες Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €23
Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα
I WILL IGNORE STANDARD TEMPLATE RESPONSES. Facebook Posters. I need professional flyers / posters created for [login to view URL] This will be ongoing project. Your services will be required when there is events in the city. 19 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Φυλλαδίου Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €5
Showing 1 to 50 of 1612 entries
« 1 2 3 4 5 »