Σχεδιασμός Λογοτύπου Δουλειές και Διαγωνισμοί

Your business needs a fantastic logo that is instantly recogniseable and that your customers remember. Getting a logo designed, is one of your first key branding decisions when building and launching your business. A logo is the cornerstone of all your branding and will be used across your website and marketing material.

Freelancer gives you access to over 1 million graphic designers that are ready to bid on your logo design project. Post a project or contest today and receive bids from the world's best designers.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Logo Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Logo Graphic Design I have started a new golf ball brand based in Toronto, Canada. I am looking to have a logo created for a this brand which is called Birdie Golf. This logo will be the identity of the brand, and also used directly on the golf ball. It is a simple logo and I have provided a few hand sketches as a reference. I am looking to receive some variations of each image to see what looks best. Simplicit... 41 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €50
LOGO MAKER LOGO MAKER WOULD LIKE TO DESIGN LOGO FOR VRS INFOTECH 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
Logo design for Golden Talent I need design logo for mobile application. The name of mobile app is " Golden Talent " 2 Σχεδιασμός 3D , Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €24
Design a Logo for fashion store Design a nice looking logo for my ecommerce store called ( Luvforeva ) - it is a jewelry, fashion and accessories type store. You can use your imagination for color and font - Looking for something modern and sleek 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Design project I need a logo designed. Company name is Pet Clerk 47 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €20
Design project Logo design that can be printed in various size must be able to be a general design for handmade items eg candle, soap, bath bomb will be a expanding 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Create Namecard & Logo Recreate & modernise my existing namecard using the logo. Also to redraw the logo for our use. Namecard format shall be in powerpoint and word format. All graphics files shall be in all workable and scalable format such as PNG, SVG, EPS, PSD, EPS & AI and BASE 64 etc. 42 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €51
mjuioip90887 i am seaching a web designer for my website 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Design logo I need a logo designed. Need logo in marathi language for nagar panchayat. "wada nagar panchayat" 12 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
Design a company logo I would like to design a logo for the new Trading & Contracting Company. 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €16
Design project I need a logo designed. Start up natural soap company needs uniqe logo 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €17
logo for textile logo for a textile for me the name in shopyzone 37 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €16
Design project I need a logo designed. Looking for Logo, letter head, and business card design. 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €17
Design project Looking for a logo and t shirt design for new web site Nerd Mafia. pop culture collectibles and apparel. a daf punk 1920s vibe. Robot gangster 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €21
Design logo Hello everyone, we are looking for a designer / graphic designer who can create a logo for our new Web Agency. We need for design commitments to respect the following characteristics: - Colors: Blue, Green, Orange, White (these are the colors we used to whiten the interior of the offices) - Style: Minimalist, Modern, Userfriendly - Dimensions: small, large, medium - Format: PSD f... 67 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επαγγελματικές Κάρτες Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
illustration and logo design I need a logo designed. 4 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €5349
Design a simple Company Logo I need to design a logo for a real estate company, should be in English and/ or Arabic (preferably both at the same logo). Designer must provide multiple options. Unlimited reviews must be accepted before final payment. The designer must wait until we get approval from the ministry for the logo and must be ready to do minor changes if required. 47 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €24
Build me A LOGO! I want a Logo that perfectly describes my business. Its a Food product, of ayurvedic digestive pills, mouth freshener, pickles, candies etc. Need a meaningful logo that either shows some message or portrays the product. I have attached some images, of the product, you can take idea from same 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €16
Design a Body, Mind and Spirit Logo Design a minimalistic and simple logo with lots of white spaces with some green and black. Logo Name: Heal Slogan: Body Mind Spirit. Ideas and likes attached. 25 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα9μέρα 21ώρα €65
Project for Ashish S. Hi Ashish, as discussed please start working on my project 4 Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, HTML, , Corel Draw, CSS3 Apr 21, 2018 Σήμερα9μέρα 21ώρα €21
Make me a Logo for our Team Building Shirt Need a logo for our Team building Shirt. Sample logo attached. 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €17
Restro Bar and Vaastu Kitchen (Modular Kitchen) Logo Desigining Need to design two logo for my company based on the restro bar concept and Modular kitchen 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός 3D Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €18
Design A Professional Logo Require SUPER creative and innovative designer able to create a substantial and professional 3D logo design standard that is on par with a company logo. Send in some sample work if you are interested. 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός 3D Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €19
A&W mockup Project Description We are looking to redesign our current website for Armstrong & Wilson. Our company specializes in high end men’s accessory products. The site should be designed with, “Fashion Forward” design technique in place. Please keep in mind that the mock will be applied to the big commerce shopping cart software as well. We do have an account with shutter stock... 4 BigCommerce, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €406
Design a logo for satay COmpany My Company is selling a local delicacy of satay i would like to design a logo for it Company name 喜临门 ( Xi Lin Men) 4 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €9
Cloud Based System Define how it will be used? The solution is a claim and policy administration tool that provides clients with a platform to add all aspects of their business to a cloud based solution. The aspects include elements such as customer policy registrations, customer claim registrations, customer forms and document uploads, supplier information, emergency service information and so forth. Which helps w... 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €547
A book cover We need a book cover for a journal/book we have written. It is called The 100X Journal Our preference is that it has white and red writing on black cover similar rto the books cover attached 7 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €62
cvgtyuioplki - 21/04/2018 07:05 EDT i need a logo developer which is expert 14 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €18
Create EPS Create en eps out of the Image for Plotter. Redraw no vector tool please 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €11
Design a kickass logo for a website The logo needs to be drawn from the picture of the man with the hat holding the glass with a cigar. It needs to look like a drawing vintage/retro, with less graphic details than the actual photo. The logo need to look like a vintage stamp with few color shade from the website colors, and it needs to look kickass once placed on the screenshot. The vintage stamp must no be takken from a stamps lib... 55 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδίαση Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €85
Logo design I need to redesign the existing logo to be more refined & futuristic. The existing reflects the business of ours, the vehicles, Transport (road dotted line) management& growth (upward arrow), techno (carbon fiber) & environment (green) The company name is Beegle Fleet Management (Pvt) Ltd and prefers a square typeface. The logo need not be a very same and we are OK to change. But it ... 60 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €67
Design a Logo Hello we are the company OM Trading which is a major distributor of various products, fruits, tea, etc. We see ourselves simply as trading company and we would like to have our logo. We are open for any kind of suggestions. Both options with OM Trading and Om Trading can be included, as we are still deciding which option is better for us. Note : Om abbreviation is not related to the sacred sou... 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα13μέρα 21ώρα €20
Update the attached logo - interested in variants. Like the colours - so an update of this logo that I have done 'badly', different fonts for the rest of the word... and i need high res outputs as well as black on white, white on black also a few sign mocks would be good. 38 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα2μέρα 20ώρα €17
Logo and a front page design Hello, We are a company selling art supplies to US and EU markets. We need 3 things. Front page design - in 2 sizes 270x96 and 100x100. The same look. And a small logo design - for the same product, but in small size. Company name is Raw Graffix. The sketches for front page and logo are attached. The first is for the front page. The word on it should be changed to Raw and the background (aft... 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Photoshop Apr 21, 2018 Σήμερα2μέρα 20ώρα €41
Develop a Corporate Identity UPDATED DESCRIPTION We need to change our Company HEADER and FOOTER for all our documents. Please be guided by the attached files. Keep the original logo as is - You can only change the logo colors scheme, the text font and face. Arabic Text will be needed as well but not required. Again, You can change the color scheme. We want it to make it modern, simple and yet appealing and attrac... 20 Σχεδιασμός Πινακίδας, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop Apr 21, 2018 Σήμερα4μέρα 23ώρα €38
Σχεδιασμός Γραφικών, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Apr 21, 2018 Σήμερα9μέρα 20ώρα
Build me a Logo i need a logo related to ecommerce products photography, i have a website that is related to ecommerce product photography 71 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €22
logo design + two similar designs + two t-shirt design logo design (similar attached), design bansed on caves, similar designs i have attached, scope for partnership in the company, we have an e-commerce website. on checkout we need a cave or the beatles design to gave customer surity (similar panda design is attached) checkout. A design on e-mail for cart checkout based on the beatles or cave. (similar panda design is attached) 18 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Photoshop, T-Shirt Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €28
Design a flyer for waterless carwash A non-profit organisation based in Johannesburg is launching a social enterprise offering waterless carwash service, to kick-start the project we aim to sell 500 vouchers that will provide us with the operating funds. We want a flyer design to deliver the message across about the project that we launching, and hopefully drive traffic to our website. We need a double-sided flyer Sell the servic... 68 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Διαφήμιση, Σχεδιασμός Φυλλαδίου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €57
infect I need a logo designed. 32 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
2 logo designing I need a logo designed. Two logos: 1- Apps Stage for softwares Creation Softwares creation must be in small font. 2- logo describes the “Tolerance”. All logos must be well designed and must be able to used in different types of documents and files. 47 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €24
Audit my website for new products posibilitys www.vleporama.com Hi. I need new products but they are hard for me to develop. Cut deals are very popular and there is a lot things what can be made. Check out my website to have more ideas about decals what I can produce [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ&epsilo... 5 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, HTML Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €23
Design project I need a logo designed. I have 30 nutritional products that I need labels for. How much will it cost me? 72 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €162
Coffee desing File in adobe illustrator I need a design for a gift wrap of coffee I would like it to be vertical, showing the beauty of raw coffee bean, its for a thank you present 20 cm length by 5 centimeter hight use your imagination :) I don't have one haha 50 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €21
Homemade Beer Bottle Logo Sticker Foque [Beer Name] Alternative IPA [Beer Type] Cerveceros desde 2018 [Text] [Social Media Logos] [Regular Copyright logos] 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα2μέρα 19ώρα €20
Designprojekt Entwerfen Sie ein Logo The logo is for YONA AG, a company that is focused on various services in the medical field as well as legal support and start-ups. YONA is also a name of a prophet from the Jewish tradition, that is associated with a dove and service to people. My initial idea is to have one of the parts of the letter „Y“ being a feather, while the rest is kept quite neutral. ... 51 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €100
Name a freelance Site like Fiverr.com I need a good name for a freelance site simillar to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] With a preference for a single word name or 3 word`s maximum, if possible include the meanning of the name to see if it fits 20 Επανασυγγραφή Άρθρου, Copywriting, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Apr 21, 2018 Σήμερα19μέρα 19ώρα €20
Apartments Inn representative name for ApartHotel. I would like the accent on letter A as the main logo. 31 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός 3D Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €20
Seeking Designers of business logo, hologram logo, two stamps and four certificate design We are seeking designer who can design us this jobs Business Logo, Hologram Logo, Two Stamps and Four Certificate designs Design for Business Licence Certificate Design for House Property Certificate Design for Birth Certificate Design for Identity Conformation Certificate 46 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Επαγγελματικές Κάρτες Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €85
Design a logo for my website It is a project related to construction bussiness. I have attached the visuals related to the website. So, you can imagine how a good logo can be. *** I want you to send me your porfolio and I will look at your previous works and I will tell you what sort of logo I want. It should be unique and has some interesting idea but not something crane or helmet put on a word It should be in .svg fo... 66 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός 3D Apr 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €63
Showing 1 to 50 of 16153 entries
« 1 2 3 4 5 »