Σχεδιασμός Γραφικών Δουλειές και Διαγωνισμοί

We\'ve all seen examples of great graphic design. Whether it\'s an app, a website, an advertisement, or just a nice poster, really good graphic design makes us pay attention. Sometimes it\'s even enough to make us show our friends. But what about all the other designs? You\'ve probably already seen dozens of designs today. How many do you remember?

Graphic design is what separates the successful businesses from the ones that blend into the background. If you update your designs, you can stop your customers from ignoring your business, and get them to start paying attention. You can make your designs the ones that people remember.

At Freelancer.com, you don\'t need to pay exorbitant rates to get great designs. Freelancer.com is the world\'s largest freelancing and crowdsourcing platform, so you can find competitive quotes for your design project. Alternatively, if you\'d like to harness the power of the crowd, you can run a Freelancer.com design contest and get dozens of designs to choose from. Getting started is easy, so don\'t let your business blend in, get a new design today!

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Graphic Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Website (WordPress- Build & Design) For Start Up - Dealer Data Services The company that I have started will be doing data cleansing and making available financial reports for new vehicle franchised dealerships. This will be the main business specialty area but does not exclude any other analytics in other industries. The tag line for the company is ANALYTICS THAT IMPACT and I have attached my company logo that was designed last month through a Freelancer! My pre... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress Dec 15, 2017 Σήμερα2μέρα 23ώρα €165
Photoshop Product pictures I am looking for some one to help with Photoshop about 100+ pictures I have taken of the products. Need this ASAP. Looking for competitive fixed price quotes. 6 Σχεδιασμός Γραφικών, Φωτογραφία, Photoshop, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €39
I need some changes to an existing website I need some changes to an existing website. I need you to design a website for my small business. 13 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εγκατάσταση Ιστολογίου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €5053
WEBDONATION need same web template donation [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] sama persis sampe selesai 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
Powtoon Animated Videos Need two Powtoon animated videos (voice over will be provided): 1. One minute teaser 2. Four minute educational We have the Powtoon Pro license you can use. Preferred design is use of Powtoon Storyblock videos.  -------------------------- 1. What will be your rate for a video like I mentioned? 2. What will be your turnaround time for i) the one minute video, and ii)four minute... 1 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Branding, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €944
Design a website for my company I am looking for Developer who can build my website for my company. 27 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €266
Flyer Design We are designing a flyer for a retreat for college men Please use Microsoft Publisher, Word, or Powerpoint. The first page of the document includes the current flyer that needs to be updated. The second page includes information to add to the new flyer. Please include the Westcott logo and choose any other pictures attached in the document to add as well. 0 Δημιουργικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Φυλλαδίου, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα29μέρα 23ώρα €8
Design a Brochure -10-15 pages company presentation. I am looking for a non-conventional information flow, a story tale.(who we are, what we do, our services….), that allow to show all previous features. I was thinking about pages with a few words and other pages with more details information -Spartaco is an italian artisanal studio. We are 4 people. -Spartaco is a leather watchstrap maker. We are est... 0 Σχεδιασμός Μπροσούρας, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα19μέρα 23ώρα €425
I need a Ai designer I have a Ai logo started, but need the finishing touches. 39 Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €53
develop website We want to develop a website all details i can send 49 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, node.js, React.js Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €3232
Web development I need a new website. I need you to design and build my online store. Starting my own travel agency 15 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €296
Landing Pages Looking for landing pages to link our google ads to that convert; 1. Fishing Charters [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2. Catamaran Tour. [το url αφαιρέθηκ&epsil... 36 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €6678
Design project I need a logo designed. My name is Rahul My travel agency My company name is amazing trips So please create logo of amazing trips 12 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €15
Design project I need a logo designed. We have a new brand name and need a logo and stationary design to support it. The brand name is Cirros, it's based around the word Cirro for Clouds. The company / product we have is an enterprise level cloud managed print solution, the solution supports enterprise level secure printing and print accounting with full cloud based management and support allowing the cust... 1 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €212
build website I need a website similar to [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 19 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €368
Build a Website Create a nice modern looking one page food delivery website called DMUTakeaways with a homepage, how it works page, testimonial page and contact page that should look similar to the ones on this site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δε... 0 CSS3, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML5, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dec 15, 2017 Σήμερα23ώρα 45λ €141
Pitch Deck for Tech company This is a pitch deck for a Start-Up. It was worked on by a previous designer and needs to be polished. We a tech company getting into Urban innovation of Driver less car infrastructure and the PDF or PPT deck is being requested by some of the Globes biggest Tech firms. So the Deck needs to be absolutely perfect with every picture and detail serving a purpose to reflect the information ... 26 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Powerpoint, Επιχειρησιακή Ταυτότητα Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €186
Website help Hello, we need help once in a while make changes or adding thing to our wordpress website. Website is www beergardenfurniture net. Please contact me if you are interested. Thanks, Michael 63 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €8
Web development I need some changes to an existing website. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I'm building a store of earths elemental nutrition. I need a logo designed and a website. 86 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €417
Design project Desenhar um logotipo It’s a 1 person company involved in events production. 23 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €18
Gleena's website or blog I'm looking for someone to create my blog no later than Monday. I'm restoring the store and the site must be ready for Monday. 31 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €152
Draw some electrical engineering examination diagrams I need some electrical engineering examination diagrams to be drawn by looking at pdf files. Final output should be jpeg. 13 Σχεδιασμός Γραφικών, AutoCAD, Σχεδιασμός Μηχανικής, Corel Draw Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
Build A Website for a Video production agency. -- 2 - 15/12/2017 12:28 EST *responsive website (all different mobiles, desktop etc,) *infrastructure for SEO *graphic design concept mockup. *UI design with an emphasis on “call to action” *design and build the following pages: Home, Blog (professional articles), Portfolio, about and contact us *dynamic menu (with a sticky option) *contact form *Meta management tags on all pages and pictur... 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €22
Design project I need some graphic design. Custom typography with custom brush work for typography design. 28 Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €88
Design a logo I need a logo designed. 30 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €79
Dress company (logo and identity) Fist milestone : we need a logo designed. Arab woman dresses shop. (daraa- دراعة) + shirts we want the logo to be simple and also not just a font type. both English and Arabic version of the logo. name of the company is : English: 60 inch Arabic: ٦٠ إنش second milstone : and if we like it we want a Whole Brand for the company (even the shirt tag and size) please provide us with y... 29 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Σχεδιασμός Photoshop Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €293
I need a Logotype to do a Personal Marketing - Ignacio Reveco I need a Logotype to do a Personal Marketing - Ignacio Reveco: -Im a Musician(Bass player on a Hard Rock and Jazz Bands - My Passion), Teacher(Dictate Classes in University), Enterpreneur(im the owner a Coffee Shop in Temuco, Chile - My Other Passion), and for now i have a Great Job of Project Leader of International IT Projects for a company Called Geodis. that`s basically the resume of what i D... 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Επιχειρησιακή Ταυτότητα Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €88
I need a new website I need a new website. I need you to design and build my online store. i need mlm concept with this. i need very urjently. rest info will be discuss on chat 30 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, MySQL Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €101
banners display I want to design banners for a online costume retailer. Texts in the ad need to be in spanish. We should have the logo of the brand and the name (predefined) and a call to action to shop online. Banner should have the following measurments 336x280 large rectangle 300x250 medium rectangle 728x90 leaderboard 300x600 half page 320x100 large mobile banner I should provide the images that wil... 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €88
shortvideo i need a master in short video ad making for my site [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] any short film editor and maker can take up please see my website and use and tell me your suggestions 9 Σχεδιασμός Γραφικών, After Effects , 3ds Max, Adobe Air, Adobe Illustrator Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €143
Web development We would renovate a little bit the existing web site and  need some changes in the style, graphic and add the German and Italian languages. We will provide the text translated 55 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €169
Create an ad for a Cold Storage The ad should contain the following information: Name: Atlas Cold Storage (include the logo, do not write name on the ad) Address; 9900 S Keystone Dr. Pharr Tx., 78577 (do not write address on the ad) Phone: 956-843-118 (do not include word phone on the ad) Website: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsi... 2 Σχεδιασμός Γραφικών, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Photoshop, Vectorization Dec 15, 2017 Σήμερα3μέρα 23ώρα €161
animation video i want promotion 80 animation videoes 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο, Κινούμενα Σχέδια, After Effects , Κινούμενα Σχέδια 3D Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €493
Design a Logo for DSM Insurance My website is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] I would like a logo for my Insurance Company. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €21
Design website for Call Center company I need a professional web designer that can create a clean, modern, fast website for a call center enterprise. The company al ready has a website in Spanish: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] (use this website as re... 0 Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dec 15, 2017 Σήμερα4μέρα 23ώρα €127
T shirt design Have simple text that I would like placed on a Tshirt. I am not sure what font or style would best represent the saying. 44 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, T-Shirt Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €30
i need to change the color of my logo and the top of the text hi, im trying to adjust my logo to new projects , its the same logo only changes the color and the top of the text. 1. gypsy market (pink) 2. gypsy centro de eventos - black 3. gypsy kids festival - green 4. gypsy camping - blue 5. gypsy producciones - black 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €54
Edit product photos Got alot of good quality product photos taken in a light tent (white background). There's some curves in the background aswell as shadows on next to the products, I need this edited out for each photo aswell as making edits so the product itself looks very high quality. I will upload two example photos that I need edited. 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €21
web developer i have a website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . i wanna renovate my website for user please use my chat website and use and tell me what is the best way to re design android app too and logo design and database... 16 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Android, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €476
Web development I need a new website. I need you to design and build a landing page. 29 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Εγκατάσταση Ιστολογίου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €351
Advisorbox Directory Mobile App Advisorbox is an outsourcing solutions firm to Financial Advisors in the US. We have recently launch the Advisorbox Directory, [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and want to build a cross platform mobile app. Our conce... 14 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, ASP Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €2458
Graphic design and website management for fast casual dining concept In the process of developing a fast casual dining concept. The concept is conceived and mapped out. In need of a graphic designer with a background in hospitality to port together the graphic design elements (branding, element layers for all design projects, website content, social media content, etc.) I'm am looking for someone who sees the potential in this idea and would be interested in ... 6 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €18864
Design project I need some graphic design. 10 Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €15
La Farmacia de Yeyita I need a logo designed. 40 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €30
Website Designer (needed for start up solutions company) I am a starting up company looking for someone who can create an stunning website for the company. payment is to be discuss, looking for serious inquires only. Will explain more and detail upon bid. 100 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €392
Web development I need a new website. I need you to design and build it. I'd like a site built with a membership area where people can make requests and I can match with other members based on criteria and key words. The site must have a an attractive landing page with the main site being more standard in lay out. 65 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €396
Design Logo for my website store The website is called the The Sixth Man, it will sale male accessories. The slogan is "Be Ready when it's time to come off the bench". The connotation is the sixth man is the sixth person on a basketball team that's usually the first to come be substituted into the game. 90 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Photoshop, Εικονογράφος Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €62
Website editing need a web designer for small project. 19 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, CSS, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €93
Build me a website I want a website with the possibility to share documents in a secure way. The website will also offer the possibility to create secure customer account with protected access for customers. 79 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, HTML Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €1111
Need a website deaign I need a website designed. It is a tech based website offering following services: Mobile application development Website development E-commerce development Also I need to some graphics designing as well for the website. 22 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδίαση Dec 15, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €144
Showing 1 to 50 of 32480 entries
« 1 2 3 4 5 »