Οικονομικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Finance is the art and science of managing money. Finance involves three primary areas namely business finance, public finance and personal finance. Finance also includes saving and lending money. Various factors are taken into account in the finance field, such as time, money and risk. There are specialized professionals whose job it is to deal with finance, banking and budgets. You can hire freelancing finance experts to do the book keeping or accounting tasks of your business. You can find qualified talented freelancers on this site by posting a finance job post.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Financial Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Book keeping The name of the Company is MFA Oil Company. headquartered in Columbia, MO, But we have locations in many countries, I believe you are well set & eligible to hear and know more about the opening positions Just follow the briefing. You can ask questions when i am through. Let me know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'... 47 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Τήρηση Βιβλίων Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €16
Accounting of Equity shares sale purchase Looking fo an experience accountant from India especially with knowledge in the field of equity share trading in india. Will have to enter data from contract notes and arrive at profit loss, stock in hand etc on a quarterly basis for 1 [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γι&... 14 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Μισθοδοσία, Τήρηση Βιβλίων Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €16
Need an Assistant Accountant for my Accounting Practice I am looking for an assistant accountant. I am one of the partners at a successful boutique accounting practice in New Zealand. Our clients are mainly small and medium business and individual contractors. We are at a stage now where we need to outsource some the work to a very clued on individual who can help us manage our workload. This is a long term assignment - we are looking to expand conside... 25 Λογιστικά, Οικονομικά, Φόρος, Τήρηση Βιβλίων, Xero Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €319
Monthly Bookkeeping Monthly bookkeeping for small business 56 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Φόρος, Τήρηση Βιβλίων Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €13
Financial Consultation Providing quality, and in depth, financial advise. Offering a range of monetary options to earn returns on investment. 20 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €28
BUSINESS ACADEMIC WRITER An EXPERIENCED academic writer is required, it will be for summative assessment with 3500 words in the following subjects: 1. Business Research Plan 2. Corporate Financial Strategy 3. Financing Business Initiatives 4. Knowledge Management Information System Must have: A minimum of a masters degree in the subject you are interested in. 2+ years academic writing experience... 27 Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €45
Quick books project Need quick books expert for my accounting project 33 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Τήρηση Βιβλίων Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €16
Customer service Performs credit and collection duties for large and moderately complex customer accounts, including telephone collections, account authorization, and account management. Duties: Collects large and moderately complex past due accounts utilizing available technology and collection strategies. Negotiates payment plans with past due customers. Evaluates financial statements and other customer in... 14 Διαχείριση Πρότζεκτ, Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 22ώρα €311
Data scientist &f finance expert I need data scientist for my work 19 Λογιστικά, Excel, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 21ώρα €16
reconcile bank statement need somebody to reconcile bank statement design - templates and data will be provided upon request 59 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Τήρηση Βιβλίων Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 21ώρα €72
Accounting Manager / Book keeper Established service industry business is looking for a qualified candidate to manage and oversee the daily operations of the accounting department including A/P, A/R, collections and payroll. The accounting manager will also be responsible for maintaining banking relationships, coordinating payments for all vendors, managing cash requirements and performing monthly bank reconciliations. This indiv... 34 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 19ώρα €900
Risk Assessment I want a risk assessment report on a new investment acqusition 47 Λογιστικά, Συγγραφή Αναφοράς, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 19ώρα €276
am looking for a chartered accountant to look after my accounts am dealing in milk powder with a annual sales turnover more than 230 crores and am based in gurgaon we wish to employ someone who can take care of accounts/income tax/GST/TDS and should be fluent in english 30 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Φόρος, Μισθοδοσία Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 18ώρα €335
Investment Analysis in LaTeX Hi, I would like to have some help writing an investment analysis report 24 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Οικονομικά, Research Writing Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 17ώρα €52
Financial Year Closing Looking for techno functional support on closing of year in accounting system 37 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Οικονομική Ανάλυση Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 14ώρα €109
Finance and Economics Experts Required ( Pakistan and India only) Finance and Economics Experts Required ( Pakistan and India only) Should be agree to work outside F.L Don't bid if you are not agree to this ... The ones who charge high please don't bid as project budget is low... (later don't argue in inbox please ) 24 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Στατιστικά, Οικονομικά, Research Writing Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 14ώρα €86
Calculate project and equity NPV, IRR, DSCR I have a project cashflow statement excel file Need to calculate project and equity NPV, IRR, DSCR, and show calculations 35 Λογιστικά, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 12ώρα €33
Financial plan I need to present a business case proposal to my peers as part of my club (association) activity. All the work is done except for Financial plan, which is quite technical. Here is what I need for help. 1. Assume the budget 3~5% (Usual tech budget of a big firm) of total revenue ($500~800M) 2. create a financial plan in three different scenarios (Good case(optimistic), OK case(realistic), Bad ... 30 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση Mar 16, 2018 Mar 16, 20185μέρα 3ώρα €123
Accounting project - Only Chennai candidates preferred Need to work on Dallas time. There is a phase wise requirement. If the resource is able to perform then they will be confirmed for a permanent position. 11 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 23ώρα €4
financial and Pro format needed Need help with creating the financial statements for my business startup. 30 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 21ώρα €21
Project for ASR Hi ASR, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαφήμιση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ghostwriting, Οικονομικά, Research Writing, Mar 16, 2018 Mar 16, 20187μέρα 20ώρα €135
Help in Finance 2 I have all details of my work. I need good person for my work. 26 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 19ώρα €12
UK Tax in Quickbooks Online I need someone familiar with the quickbooks online platform to set the correct VAT tax codes for my quarterly return. It should take no longer than 1 hour for someone who knows what they are doing. 19 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Μισθοδοσία, Τήρηση Βιβλίων Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 18ώρα €47
Food Court Proforma I am looking to prepare a multiple concept proforma that incorporates year one construction costs with a 10 year income and operating proforma. Goals of this Proforma are to solve for IRR, NPV, and how many years the payback is calculated. There will need to be an assumptions tab. 10 year income/expense tab, and a monthly tab that is dynamic and adjusts itself based on the inputs on the assump... 21 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 18ώρα €18
USA Income Tax Return --1 I have already completed. But needs revision 6 Λογιστικά, Οικονομικά, Φόρος, Μισθοδοσία, Λογιστικός έλεγχος Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 15ώρα €11
bookeeper work from home 15 hours a month invoicing and bank reconciliation 92 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Τήρηση Βιβλίων Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 11ώρα €26
Finance Administrative Assistant looking for an energetic, hardworking "Finance Administrative Assistant" to work at our corporate offices in Irvine. The perfect candidate will have a minimum of 2 years' experience in an accounting/administrative role. We are looking for an energetic, positive individual who's a great team member that can quickly become a fluid part of our team. Perhaps most importantly th... 26 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Τήρηση Βιβλίων Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 9ώρα €980
Excel Dashboard - 15/03/2018 19:56 EDT I would like to design an excel dashboard of key financial information to be reported to the board of a real estate agency. 42 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Οικονομικά, Excel Macros Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 8ώρα €249
Excel Dashboard - 15/03/2018 19:56 EDT I would like to design an excel dashboard of key financial information to be reported to the board of a real estate agency. 33 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Οικονομικά, Excel Macros Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 8ώρα €228
Project for Sandhya K. Hi Sandhya K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Essentially it is a project which requires understanding structured products. Is this something you have good knowledge off? 5 Excel, Οικονομική Έρευνα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Mar 15, 2018 Mar 15, 20187μέρα 6ώρα €106
Great Accountant based in USA Hello I am looking for an accountant based in the USA to file 2 years of taxes. I am late and I need help to work some type of IRS payment plan to solve all my tax issues. 5 Λογιστικά, Οικονομικά, Φόρος, Μισθοδοσία, Φορολογικό Δίκαιο Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 5ώρα €481
Finance articles and problems 0 Need someone to write finance articles with some search and calculations and solve some problems You must have experience in solving problems of finance and accounting and should know Reference style to apply for this job More Specific details will be given to selected writer Freshers can also apply if they have skills NO TIME WASTERS Please state your rate per 1000 words in your proposal.... 5 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Μισθοδοσία Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 5ώρα €25
Finance articles and problems - forex trades Need someone to write finance articles with some search and calculations and solve some problems related to Forex trades You must have experience in solving problems of finance and accounting and should know Reference style to apply for this job More Specific details will be given to selected writer Freshers can also apply if they have skills NO TIME WASTERS Please state your rate per 1000... 5 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Οικονομική Ανάλυση Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 4ώρα €3
Management Accounting A management accounting function in an organisation is extremely important as decision makers place reliance on the function to provide quality and relevant information. Required (i) Discuss the various management accounting costs. (ii) Evaluate the relevance of the various costs, as discussed above, in an organisations decision-making process. ... 50 Διαχείριση Πρότζεκτ, Λογιστικά, Διαχείριση, Οικονομικά, Research Writing Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 2ώρα €105
Bookkeeping- Wave Software- Accounting I have a very small consulting company. i need someone to use my Wave account to categorize expenses, organize everything, create categories and create a report so that my actual accountant can file my companies taxes for 2017. all my transactions are imported into the software but i do not have time to categorize every single transaction. I need a trustworthy person with good experience and track... 32 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Τήρηση Βιβλίων Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα €23
Write a Business Plan/Pitch I want Elevator Pitch, Pitch Deck, Executive Summary, Business Plan, Financial Documents (Revenue Projections, Operational Expenses, Cash Flow), Business Summary. 23 Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Mar 15, 2018 Mar 15, 20183μέρα 23ώρα €142
Write a Business Plan For Me I want Elevator Pitch, Pitch Deck, Executive Summary, Business Plan, Financial Documents (Revenue Projections, Operational Expenses, Cash Flow), Business Summary. 8 Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Mar 15, 2018 Mar 15, 20183μέρα 23ώρα €67
Bookkeeper needed for project - leading to permanent position I have 4 small funds that need bookkeeping. Initial project will take 40 hours of work to catch up the bookkeeping, after which this job will take 5 hours per week during USA waking hours (8:30 am to 5:00 pm Central Standard Time). If all works out, we have plenty of work to make you a full time bookkeeper. 40 hour project will start in two weeks and must have you Monday through Friday during... 52 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Τήρηση Βιβλίων, Xero Mar 15, 2018 Mar 15, 20183μέρα 22ώρα €4
I need a sales specialist I own Universal FOREX Academy, we teach people from all over the world on how to trade FOREX., we also trade for them via COPY Trading, we also sell FOREX EA's (Robots) that trade for clients automatically. 4 Metatrader, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Sales Promotion Mar 15, 2018 Mar 15, 20183μέρα 21ώρα €83
Project for ASR Hi ASR, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Διαφήμιση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ghostwriting, Οικονομικά, Research Writing, Mar 15, 2018 Mar 15, 20186μέρα 20ώρα €98
a person to customised our accounting schedule Basically the person need to be well versed in Visual Basic and excel macro to customise the accounting schedule 38 Visual Basic, Λογιστικά, Excel, Οικονομικά Mar 15, 2018 Mar 15, 20183μέρα 14ώρα €688
payroll clark needed Our companiy seeks to Hire a Part time Payroll Assistant and motivated individual to join our division as a part time Payroll Clerk. The successful candidate possesses the ability to accurately prepare and process payroll for all project employees on a bi-weekly basis., provide administrative assistance with employee file information, and prepare monthly reports for our client. • Distr... 50 Εισαγωγή Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Microsoft Access, Οικονομικά Mar 15, 2018 Mar 15, 20183μέρα 12ώρα €409
Form 1040 shedule A 2016 and 2441 Form 1040 shedule A 2016 and 2441 I need to be done above if comfortable let me know 6 Λογιστικά, Οικονομικά, Μισθοδοσία Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 11ώρα €32
Need a financial analyst ASAP to review financials and projections for a small startup (More work later) Please US/Canada applicants only and financial analysis experience preferred since I might have more work after this if all goes well 32 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 10ώρα €22
Consult on the accounting considerations in creating a business entity I am looking to gather information on the benefits and requirements of forming a business entity to house my rental property and other business interests. I am speaking with an attorney and wanted to know of any accounting issues that I should be aware of if the decision to move forward with incorporating is taken. Issues of interest include taxes and ongoing maintenance that a business entity wou... 15 Διαχείριση Πρότζεκτ, Λογιστικά, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 5ώρα €137
balancced scorecard Critical Evaluation – 1250 words The current debate over the use of the Balanced Scorecard. The link between the Scorecard and the company’s objectives and strategy Strength and Weakness of the Balanced scorecard Evaluation of the use of Balanced Scorecard Examples used to effectively illustrate the points made Structure/referencing/use of IT/ Referencing/ Style and effective us... 31 Οικονομικά, Research Writing, Essay Writing Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 1ώρα €73
Taxation Calc More details will be shared with the selected bidder 1. Must be good at New Zealand Taxation. 6 Λογιστικά, Οικονομικά, Intuit QuickBooks, Φόρος, Μισθοδοσία Mar 14, 2018 Mar 14, 20182μέρα 23ώρα €6
Need a Business Plan for Lithium Ion Battery manufacturing plant I am seeking someone who can provide me a Business plan/Project Report for investment purpose of manufacturing plant of Lithium Ion cells and Battery Modules. I need you to research and provide all information and financial projections also for the same. 15 Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς Mar 14, 2018 Mar 14, 20182μέρα 19ώρα €200
file income tax return Need to revise the IT return for FY16 & file the return for FY17 53 Λογιστικά, Οικονομικά Mar 14, 2018 Mar 14, 20182μέρα 15ώρα €20
Project for Muhammad Javed I. -- 6 700words count project 8 Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, , Οικονομική Ανάλυση Mar 13, 2018 Mar 13, 20185μέρα 10ώρα €19
Showing 1 to 50 of 1083 entries
« 1 2 3 4 5 »