Μάθηση μηχανής Δουλειές και Διαγωνισμοί

Machine Learning is a scientific discipline which focuses on automatically recognizing complex patterns and making intelligent decisions based on available data. This branch of study develops algorithms for computers to evolve behaviors for the same. If your business needs help with machine learning algorithms, you have come to the right place. You can hire expert freelancers with machine learning experience right here. Simply post your job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Machine Learning Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Python Chatbot for answering questions on a school/college/university I am looking for someone with experience in Python, information retrieval and natural language processing to complete this chatbot. This chatbot must use a specific school/college/University website (URL will be provided to bidder) as data to answer user's questions when input into the chatbot. For example, if someone where to ask, "who teaches CS504?", the system should know what t... 5 Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €93
AI engine - question/answer system Hi, I am looking for AI professional to make similar app [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] This should be an AI engine program. It runs on a server and has access to web resources portals like google, WIKI’s and ... 14 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €869
Machine learning assignment -- 2 Hi need to do assignment related to machine learning by Saturday EOD 12 Μάθηση μηχανής Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €85
detect face Make a code that Extract head from photo. We pay $40 Complete head is needed. Rest nothing 7 Python, Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Προσώπου, OpenCV Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €46
Machine Learning: Classify text according to it's target age group Lots of blogs and newspapers write articles aimed at certain age groups. For example, a women's magazine might have articles aimed at women in their 20s, as well as articles aimed at women in their 40s. I need a classifier which can detect the target age group of an article. You don't need to write a crawler. You just need to train the models, and provide the code which can determi... 27 Python, Μάθηση μηχανής Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €691
Machine Learning in Python Machine Learning in Python. More details to be provided. 14 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €28
Need an expert in linear programming optimization Hi, I need an expert in LP optimization to help me to solve my problem. Looking someone who is familiar with heu and meta-algorithms. Details will be given. 12 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Γραμμικός Προγραμματισμός, Βιομηχανική Μηχανολογία Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €96
Image Recognition using TensorFlow complete with a Simple C# winform app Requirements: 1. Image Recognition using TensorFlow with an accuracy of above 97%. 2. Simple C# WinForms with the trained data model from Tensorflow for testing. 3. Provide ample documentation for the codes in both the TensorFlow System and C# Winforms. Please provide the amount of training data needed. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μάθηση μηχανής Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €58
Cybersecurity slides Malware and different attacks 10 Ασφάλεια Ιστού, Ασφάλεια Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής, Διαχείριση Δικτύου, Ασφάλεια Διαδικτύου Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €33
Feature selection problem I have a matrix with size(64*16) and I want to find the best (8*8) sub-matrix that maximize the objective function. I want to implement the best algorithm that can do that efficiently and fast. 10 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Neural Networks Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €46
Looking for experienced developer for clearbot Hi, developers. Please check [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] This is AI engine to answer the questions. I want to find the experienced developer on this. We can discuss more on PM. Thanks 3 Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Object Oriented Programming (OOP) Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €1662
tensorflow python script Hello, I use tensorflow-gpu 1.7 on windows 10 and server 2012 R2 machines and everything works as it should. And I need to do some python coding. When I use [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for some image, it loads th... 9 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Μάθηση μηχανής Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €146
machine learning implement the perceptron learning algorithm to obtain a solution to the classification probem of separating {(-1,0),(0,1),(1,0)} from {(1,1),(1,2),(2,2)}.start from initial values Wo=(wo,w1,w2)=(1,-1,0)and present input patterns repeatedly in the order (-1,0)-(0,1)-(1,0)-(1,1)-(1,2)-(2,2). determine how many weight modification(add or subtract) steps are performed before convergence if 1.n(ne... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Neural Networks Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €27
Python Project Update with AI Agent Hi, I have a project that require an in depth knowledge of machine learning and Q-learning, Python and XML. The project requirements will be sent shortly by private message. 20 PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €211
classification of nursery dataset using genetic algorithm The project is to do classification on application forms for nursery schools using genetic algorithm. Dataset is taken from UCI machine learning repository. The language preferred is C++. I want the project in 7-8 days. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €81
Experienced Machine Learning, Data Visualization, AI, Deep Learning Freelancer needed. Experienced Machine Learning, Data Visualization, AI, Deep Learning Freelancer needed. Must be good in Data Visualization, Experienced in Python, Tensorflow, or other Machine Learning Tools. 13 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €22
Tensorflow Make a code that grab image part from pictures and use tensorflow to improve it. Budget $50 5 Python, Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Image Processing, OpenCV Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 23ώρα €53
Count tree by Matlab image processing I want to count the tree in sample picture by using matlab image processing 20 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Image Processing Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 23ώρα €115
Virtual Assistance Job This is virtual assistance job Need some specification service for me about computer science and business. Details will be published in next interview. 15 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 19ώρα €117
parser and builder tree software expert needed in this domain 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 17ώρα €28
machine learning data mining calculate the entropy and information gain from a given table of data 6 Java, Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 15ώρα €24
folium map and python Create a live folium map and python 3 Python, Μάθηση μηχανής, Data Analytics Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 10ώρα €64
Text classification using word2vec in tensorflow Designing multi class text classification algorithm in tensorflow with existing word embeddings. 4 Μάθηση μηχανής, Φυσική Γλώσσα, Computer Science Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 9ώρα €104
DevOps projects elastic search expert and lynux hands on good in python and docker 25 Java, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 7ώρα €439
Επιστήμη Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Python, Spark Apr 17, 2018 Apr 17, 20181μέρα 3ώρα
code for video captioning in deep learning looking for a person who can write a code for video captioning using tensorflow or can use existing [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] it in 2 [το url αφαιρέθηκ&epsilo... 1 Python, Μάθηση μηχανής, Coding Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 22ώρα €16
Machine Learning Data Extraction of PDFs... I need a system that enables me to drop a PDF and upload it to the cloud (Azure). The PDF is analysed through Machine Learning to extract specific elements of the PDF. The ML ensures that the system can adapt to different PDF designs whilst still getting the correct elements. Extracted elements are stored to a Azure Db. 6 .NET, SQL, PDF, Μάθηση μηχανής, MVC Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 17ώρα €143
Neural Network on an FPGA I want to get a simple 3 layer (Input-Hidden-Output) layer neural network implemented on an FPGA. The network I wish to implement is a wide network with hidden neurons ~1000-2000. I want this to be implemented for highest data throughput with optimized resource utilization. Also want to software to be written for the implemented hardware. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Μάθηση μηχανής, FPGA, Neural Networks Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 17ώρα €140
Machine learning Experienced required>> - 16/04/2018 23:52 EDT Details will be shared with winning bidder. 15 Java, Python, Μάθηση μηχανής Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 16ώρα €59
Machine learning expert required._ Hi I need an expert who have good knowledge in machine learning. Project details will be shared with bidders in messages. Only Experience person will be considered. 8 Μάθηση μηχανής Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 16ώρα €10
Machine Learning Expert Required - Urgent ..Immediate starter I need a Machine Learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 13 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 16ώρα €119
Machine Learning Expert Required - Urgent -- 2 ..... I need a Machine Learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 10 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 15ώρα €112
Machine Learning Expert Required - Urgent -- 2 .... I need a Machine Learning expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 8 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 15ώρα €124
Machine Learning Data Extraction of PDFs I need a system that enables me to drop a PDF and upload it to the cloud (Azure). The PDF is analysed through Machine Learning to extract specific elements of the PDF. The ML ensures that the system can adapt to different PDF designs whilst still getting the correct elements. Extracted elements are stored to a Azure Db. 7 .NET, SQL, PDF, Μάθηση μηχανής, MVC Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 15ώρα €185
Project for Dinh Hong P. -- 3 Hi Dinh Hong P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Apr 16, 2018 Apr 16, 20187μέρα 14ώρα €283
Machine Learning Data Extraction of PDFs I need a system that enables me to drop a PDF and upload it to the cloud (Azure). The PDF is analysed through Machine Learning to extract specific elements of the PDF. The ML ensures that the system can adapt to different PDF designs whilst still getting the correct elements. Extracted elements are stored to a Azure Db. 13 .NET, SQL, PDF, Μάθηση μηχανής, MVC Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 13ώρα €362
Changing Doc2Vec transformer to Word2Vec Hello all, I have a Doc2Vec transformer for a text classification task which works perfectly fine. Now I want to convert this Doc2Vec Transformer into Word2Vec but I am getting some error . The attached is the Ipython notebook and the dataset that is used for this project. Anyone who can debug this error should feel free to write me 2 Python, Μάθηση μηχανής, Επιστήμη Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 8ώρα €22
Python project needed Hi, I need 2 projects about pythons program codes by [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] details via PM. 22 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 4ώρα €18
Cv Recommendation System in Php Web Site - open to bidding I have a project and I want help from you. I have a job posting site and I would like to offer a firm cv. I want to find the best among the people who make the recommendation. Sometimes the best 10 people, sometimes 20 people. I should be able to change this number. Your system should be with php because our project is with php. Can you do it? How long do you do it? 3 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 2ώρα €298
Cv Recommendation System in Php - open to bidding I have a project and I want help from you. I have a job posting site and I would like to offer a firm cv. I want to find the best among the people who make the recommendation. Sometimes the best 10 people, sometimes 20 people. I should be able to change this number. Your system should be with php because our project is with php. Can you do it? How long do you do it? 8 PHP, Java, Python, .NET, Μάθηση μηχανής Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα 2ώρα €421
Build backend in python Kontakty ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) is a new startup to be launched by the startup studio Creative Dock. We save, process and enrich all contacts that arrive to a company through email communication. This w... 21 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Apr 16, 2018 Apr 16, 20184μέρα €15
machine learning Need trainer for the training on machine learning in collages 13 Java, Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 21ώρα €312
Weka Trainer To provide a one on one training on Weka for classification purposes. More details will be provided to interested parties only. 12 Java, Python, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 21ώρα €19
Automated Image Processing Technique For Floor Surface Detection - 16/04/2018 00:47 EDT automated floor surface detection using image processing technique. This project is to develop a new way of warning people about their walking path pedestrian so that this system will assist the user and notify them if it is wet, dry, and sandy. The outcome is expected to prevent any slip or fall occurs by providing early notification. Different conditions of floor images were captured using Time... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 17ώρα €125
need help on deploying ML model to web on my site need help on deploying ML model to web on my site 4 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 15ώρα €23
Stock Prediction/Machine Learning I have a project I have been working on for a bit. It's intent is to predict stock prices. I was working with someone on this but he had some issues to attend to. I would like to continue the project if possible. I am on the next iteration. The site is rjgoptions.com. This piece of the project will be on the tab called "Stock Game". This is where this project will take place. Att... 29 Python, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Οικονομικά, Μάθηση μηχανής, HTML Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 15ώρα €433
R or Matlab Expert Have to use Sliding window and turnstile models of machine learning on data streaming using 3 data sets. Firstly i want the results of one model on 3 data sets 9 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 12ώρα €121
Triplet loss for multi-label classification using Deep Learning & Deep Neural Networks looking for an expert in deep learning neural network, machine learning and python, who is knowledgeable in triplets network, alexnet, ResNet architecture and python libaries, training the network and extracting key features and who also has solid background in SVM, image processing, face detection and recognition. This will be implemented using Keras library with Theano or Tensorflow backen... 17 Python, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks, Computer Science Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 9ώρα €183
Building Predictive model (Python) by Logistice Regression, Random Forest, decison Tree. Big Data (Yes,NO) This is research paper, building Predictive model ( Logistic Regression, OR Decision Tree, OR Random Forest) to Predict ( YES,NO) Gas pipe failure based on Historical data. 300,000 Data sample (No damage) & 1000 data sample (Yes Damage). I've the data broken into 35 features/attributes in Excel, and Python. - After I did run the data in Python, it gave me 99% accuracy, then I did confusi... 30 Python, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 7ώρα €150
Drowsiness detection using convolution neural network I would like to get a project to detect if a person is drowsy in real time. Preferably on python using tensorflow and keras. 5 Python, Μάθηση μηχανής Apr 15, 2018 Apr 15, 20183μέρα 6ώρα €71
Showing 1 to 50 of 869 entries
« 1 2 3 4 5 »