Μάθηση μηχανής Δουλειές και Διαγωνισμοί

Machine Learning is a scientific discipline which focuses on automatically recognizing complex patterns and making intelligent decisions based on available data. This branch of study develops algorithms for computers to evolve behaviors for the same. If your business needs help with machine learning algorithms, you have come to the right place. You can hire expert freelancers with machine learning experience right here. Simply post your job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Machine Learning Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Develop a computer vision based surveillance system. Develop a computer vision based real time object detection system. To identify vehicles and pedestrians in road and track them realtime. 23 Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €923
Tensor Flow Project Monday, January 22, 2018 11:10 PM 1. Our application will take screenshots of a popular game. We need someone to build a classification model with some text recognition sprinkled in to give us information about what's on the screen. You are not responsible for taking the screenshots, only the classification model and the wrapper API. 2. On each frame *could be* 5 items that look like... 25 Python, Μάθηση μηχανής Jan 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €1009
Make a RNN and CNN (neural network) in Python important!!! you have to be a guy from Machine Learning area. I need you to write me a code in Python for RNN and CNN. The code should be well structured with all the comments and descriptions of everything (including the parameters in parenthesis etc.). I expect to you to send me the source files, dataset (or at least the link to dataset if it is too large) and the instructions in text format (e.... 11 Python, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Jan 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €42
Project A.R.G.E--2 We want to create a Augmented Reality Graphics Engine, that can be used for mobile & AR Glasses. Glasses would be Microsoft Hololens, Magic Leap, & any other AR glasses. Knowledge required: Machine Learning Neural Networking AR experience Android & Ios development Some knowledge in Computer vision would be helpful. In short we want to create a advanced filter to overl... 32 Mobile App Development, Μάθηση μηχανής, Κινούμενα Σχέδια 3D, Augmented Reality, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €12931
Need Brilliant Idea For Photo Spoofing Detection I want secure face recognition system. What is the most important thing is to protect it from photo spoofing. Many methods have been proposed, but I don't think they are suitable for practical purpose. I'll hire someone who has brilliant idea in this field. 12 Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Προσώπου, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €33
Computer vision expert - recognize objects from picture We are looking for a computer vision expert who can write for us a module to recognize objects from a picture (vegetables) and estimate their quantity (as a percentage). Example picture attached. As you will see this is a mix of different vegetables. We can get better quality picture if that would help (and also stereoscopic image if 3d would be helpful), but we would like to start with a simpl... 34 Python, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, Τεχνητή Νοημοσύνη, Graphics Programming Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €379
Develop Algorithm for Social Networking Platform I am developing a social networking platform for the sharing of notes from books and movies and need help creating an algorithm that provides relevant suggestions to users on what other notes would be of interest to them based on their stated interests. 7 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €145
Letter Recognition I need a neuron network to recognize letters. I have already written a program to recognize an image. The output of the programm you can check by the link. So I need a neuron network whose aim is to recognise this output. To cut the long story short, the objective is to identify each of a large number of black-and-white rectangular pixel displays as one of the 26 capital letters in the English ... 9 Python, Αλγόριθμος, CUDA, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €41
Machine learning for my sotre I want to introduce some targeted promotions to clients based on the purchased articles. I already have a database of previous transactional data. For the moment, I only need the algorithm to be developed in python. The algorithm should take into consideration the profile of the user if available (sex, age, location, ...) This is just the start of a bigger project. Please include these words [R... 37 Python, Μάθηση μηχανής, Επιστήμη Δεδομένων, Data Analytics Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €382
Azure Machine Learning Specialist and Trainer I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . We need an expert in azure machine learning who can train for my client . Requirement : Should be good at azure machine learning Should have implemented models on customer churn , segmentation , and recommendations models Should have experience in giving workshops in person for customers He s... 2 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Azure, Μάθηση μηχανής, Επιστήμη Δεδομένων Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €1676
Build Hybrid Sentiment Analyzer for Turkish I would like to finish my project within a month: The project involves a hybrid method for sentiment analyiss of tweets written in Turkish language: There are 2 ways in any of whom a kind of machine learning approach had to be applied. For better communication my phone#: 00905346967077 A simple solution is below,but it relies heavily on NLTK library which works on only English texts: [τ&o... 6 Java, Python, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jan 22, 2018 Jan 22, 20185μέρα 20ώρα €145
Machine Learning Expert needed to develop .ML model We are looking for someone to develop a model to be used in conjunction with an iphone app to detect screws. - The model needs to be of .mlmodel format (This can be converted from various well known platforms using a python tool provided by Apple) - The model will help detect bolts and holes in the live camera feed and identify the missing of bolts in case its not placed. - More details wil... 14 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jan 22, 2018 Jan 22, 20185μέρα 19ώρα -
Freelancer trainer on Machine Learning for Data Sciences Hey Guy, We are looking a freelance trainer on Machine Learning for Data Sciences. we have 5-Days Faculty Development program on Machine Learning for Data Sciences. Dates of Program are: from 25th to 30th January 2018 Training Location: Mumbai, Required Skills: Need well expert in Hand on a sessions, Communication skill only English. Qualification required: [το url αφ&a... 13 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Επιστήμη Δεδομένων Jan 22, 2018 Jan 22, 20185μέρα 18ώρα €300
Machine Learning with Apache Spark or equivalent We are looking to develop an Apache Spark or equivalent Pipeline to replace our hosted ML platform, and host the server ourselves. The current hosted platform is doing quite well, with ROC / AUC, Precision, Accuracy, Recall and F1 all above .98 (mostly above .99), but with 300,000+ Production API Transactions, it is getting quite expensive, so we are looking for alternatives. Our current 3 cl... 10 Μάθηση μηχανής, Spark, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 14ώρα €503
Python project with Scrapy and Entity extraction Python project with Scrapy and Entity extraction 15 Python, Μάθηση μηχανής Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 11ώρα €159
machine learning project as title, i need done a machine learning project 34 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 10ώρα €130
Project for Adnan F. Hi Adnan F., you here 1 PHP, .NET, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Μάθηση μηχανής, , Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 21, 2018 Jan 21, 20188μέρα 10ώρα €2
Need expert android developer with expertise in image processing, machine learning and OpenCV Need expert android developer with expertise in image processing, machine learning and OpenCV to create an app. We need to make an android app which can detect the face of a person in a selfie photo and blur the background except the face, in real time. The app has to be made in Java and for image editing it will happen with OpenCV. However, the image should be blurred in real time, before ... 22 Java, Android, Μάθηση μηχανής, Image Processing, OpenCV Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 3ώρα €435
Python project about Entity Extraction Working knowledge of Python required. Should have prior experience with Spacy. Note: Mention your previous work with Spacy 3 Python, Μάθηση μηχανής, Φυσική Γλώσσα Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 2ώρα €20
ML TASK in DATA it is a project in ML using data set 17 Μάθηση μηχανής, Data Analytics Jan 21, 2018 Jan 21, 20184μέρα 23ώρα €37
TensorFlow Training session I want to learn the basics of machine learning and computer vision using TensorFlow and python, and also be able to identify potential problems and good professionals to hire when discussing the matter. I want to be able to train an algorithim to recognise something and count the numbers of a determinate item in an image. 8 Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 13ώρα €97
Artificial Intelligence - Self Learning Machine The following is a list of features I need in this A.I 1. Thinking – I need my A.I to think on its own. For example, I ask the A.I, “What 10 companies will be going public within 6 months? - This answer the bot can be found easily online BUT… If I ask a question like: “Out of those 10 companies what companies do, “you think” will grow within 1month of ... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 12ώρα €364
Train opencv to detect drones/UAV Need someone good at opencv to train opencv to detect drones in the air. drones like a quadcopter, hexacopter and octocopter. the classifier should be able to detect the drone in the air and on ground. 13 Μάθηση μηχανής, Neural Networks, Image Processing, OpenCV Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 12ώρα €19
R, classification, uczenie maszynowe, machine laarning Really simple classification using R (package: rpart, k-cross validation and evaluation on ROC curve, around 10-15 experiments to see which parameters have the biggest influence). Time is really important for me :) 35 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 4ώρα €123
Segment needle in analog meters I have a set of images of meters and needle has to be segmented using image processing and machine learning techniques. Thanks 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μάθηση μηχανής Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα €5
Detect needle in analog meters and segmentation There are many analog meters pictures and I need you to detect needle and segment it and teach me with the code how you did it. Please reply with "hey ram" so that I know you went through the description. 4 Python, Μάθηση μηχανής Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα €17
Provide Advice on Algorithm Development for a Social Networking Platform I am looking for an expert in algorithm development for websites/social networking platforms that I can advise me on how best to move forward in this area. I'm developing a social networking platform for posting notes from books and documentaries and would like for the site to also provide recommendations on book and documentary pages to follow and other notes to check out based on the user&#... 3 Κοινωνική Δικτύωση, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 20, 2018 Jan 20, 20183μέρα 23ώρα €17
Software project ( using Java, machine learning experience required) I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Java. Machine learning experience required. 42 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jan 20, 2018 Jan 20, 20183μέρα 22ώρα €4817
BI Architect Freelancer for Dubai location - Repost - open to bidding We seek a BI Architect Freelancer for Dubai location. Project duration is minimum 3 Months. 1. Minimum 8 years of BI experience. 2. 3-6 years as a BI architect 3. Should know BI tools like Cognos and other BI tools 4. Should be able to create dashboards and reports 5. Should be familiar with RDBMS 6. Good communications skills - should be able to interact with executives at a Director level... 7 Μάθηση μηχανής, SAS, Αναλύσεις, Tableau, Business Intelligence Jan 20, 2018 Jan 20, 20183μέρα 21ώρα €28
Machine learning, Deep learning and AI related training Training and coaching for Machine learning, Deep learning and AI for Bangalore location. Implementation experience for Machine learnings and good hold on all the key algorithm is expected. Both class room and remote training option can be considered. 8 Python, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Jan 20, 2018 Jan 20, 20183μέρα 18ώρα €9
AI Machine learning Lot of technical writing needs to be done for engineering websites. Main areas are Artificial Intelligence and Machine Learning. MATLAB skills also needed 25 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Τεχνική Συγγραφή, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μάθηση μηχανής Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 16ώρα €326
Big Data CSE Major Project I need a person who can complete a big data based project using machine learning. The topic can be variable but should be of recent time and bit of a trendy one. Any project ideas are freely welcome . 10 Μάθηση μηχανής, Big Data Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 6ώρα €90
Build a ChatBot with AI Build a ChatBot System with Artificial Intelligence (Web & Whatsapp Messenger). 1. User will send message using whatsapp messenger and will get reply from same. 2. should work with multiple client at a time. self learning mechanism is key part of scope 3. should be scalable for future 5 Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 5ώρα €2737
Neural Network and Deep Learning Implementation Python Python neural network implementation for digit classification using MNIST data set. I am doing this using tensorflow - google's deep learning library. I am facing problems in the same. I want some one to help and in return I can pay you. 10 Python, Μάθηση μηχανής Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 3ώρα €83
need High end coding using R/Python?Matlab need High end coding using R/Python?Matlab 14 Python, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 1ώρα €18
Machine Learner Required I am looking for a machine learner. The job entails image matching. We are looking to match and extract numbers (digits) from an image and match them to the numbers extracted from another image. Some of the images are lower in resolution but the format is the roughly the same. I am looking for someone who is proactive in searching for solutions and is happy to go through many image types... 33 Μάθηση μηχανής, OpenCV Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα €508
Neural Network Using Python It is a Project based on Neural Network Using Python. Will provide more details later. 20 Python, Μάθηση μηχανής Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα €60
Artificial intelligent and Fraud Prevention I need a developer who can Build intelligent platform and a complete solution to detect and prevent fraud . We need end to end solution that offers data orchestration and risk scoring using rules and machine learning along with case management tools. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Jan 19, 2018 Jan 19, 20182μέρα 23ώρα €259
ID application This is going to be an application for both android and iOS however will do POC in android. It is going to have to do the following: Background: Users will signup onto the website and will be given a reference. This reference will state their name, address and signup time. To do: User will enter that reference into application, at the same time the app will send to the dB that the reference has... 83 Mobile App Development, Android, Cloud Computing, Μάθηση μηχανής Jan 19, 2018 Jan 19, 20182μέρα 19ώρα €1539
Image Processing Project using OpenCV This project is for recognizing the object using OpenCV and Tensorflow. I will discuss with chat. 34 Python, Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++, OpenCV Jan 19, 2018 Jan 19, 20182μέρα 19ώρα €412
machine learning simulation machine learning simulation machine learning simulation machine learning simulation in R Studio or python anaconda or so Network performance metrics such as available bandwidth and latency are essential to achieve good Quality of Service (QoS) in multimedia streaming. There are unique requirements in network performance metrics for media applications, such as audio conferencing, vi... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jan 19, 2018 Jan 19, 20182μέρα 18ώρα €58
Text clustering using unsupervised learning Hi, I have a data set consisting of almost 40,000 samples (texts) that I would like to employ unsupervised learning methods on it to cluster the samples. 17 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 18, 2018 Jan 18, 20182μέρα 10ώρα €92
python Expert needed for Tweets Classification work at LOW budget I need a python expert who has good knowledge of Tweets classification and showing results. I need at LOW budget for LONG term. 18 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής Jan 18, 2018 Jan 18, 20181μέρα 23ώρα €7
Labelling data for machine learning classification Hi, I have a large number of samples (text) that I want to manually label them to use machine learning methods for text classification. The problem is that, since the number of samples is too large (almost 40,000 samples), it is impossible to label them manually. I'm wondering to know: Is there any intelligent way to label samples automatically? 23 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jan 18, 2018 Jan 18, 20181μέρα 22ώρα €34
Image Processing with OpenCV and OCR Task 1: Image Extraction • From Manuscript source: doc/docx/ppt/pptx/xlx/xlsx • Identify type (Raster, Vector) and Colorspace (Grayscale/Color) of the images • Standalone images: Raster (jpg, png, gif etc.), Vector(eps, ai, svg etc.) Task 2: Machine Learning Based Classification algorithms for OCR (standard text font ) • Produce mark-up (text enclosed by rectangles) for ... 15 Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Κειμένου, Image Processing, OpenCV Jan 18, 2018 Jan 18, 20181μέρα 18ώρα €25
Merge and sequence different sections from input package consisting of text, figures, tables etc. Task • Classify different sections of a document and output the sequenced sections as per input specifications Required Skill set 1. Word Document (.docx) Understanding • Understanding of the internal storage of word documents i.e. xml for text part and objects (figures, tables, equations (Word equations and Mathtype)) 2. NLP Experience • Extracting features from text provide... 5 Επεξεργασία Δεδομένων, Word, Μάθηση μηχανής, Φυσική Γλώσσα, Microsoft Office Jan 18, 2018 Jan 18, 20181μέρα 18ώρα €23
Looking for Pyton Trainer Hi All We are looking for Python Trainer to work with us in Bangalore as a freelancer works on Weekend or weekdays. Let me know your availability to discuss more on this Looking forward your earliest response. 12 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής Jan 18, 2018 Jan 18, 20181μέρα 18ώρα €185
License Plate Recognition It is a program that recognizes "license plate" through the smartphone picture function. Trying to apply to Android smartphone app. I would like to develop it using machine learning such as AWS Rekognition or TensorFlow. Please suggest suitable technology. 25 Μάθηση μηχανής, Image Processing, OpenCV, Aws Lambda Jan 17, 2018 Jan 17, 20181μέρα 11ώρα €877
Text Classification with AzureML I need to classify text into categories. I have two xls files one with text and the other with the categories in which I have to classify them. 12 Αλγόριθμος, Azure, Μάθηση μηχανής, Επιστήμη Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη Jan 17, 2018 Jan 17, 20181μέρα 10ώρα €316
D3 and Django based AIML Chatbot Django/python/D3/AIML More details on chat. 7 Javascript, Python, Django, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jan 17, 2018 Jan 17, 201822ώρα 47λ €102
Showing 1 to 50 of 553 entries
« 1 2 3 4 5 »