Μάθηση μηχανής Δουλειές και Διαγωνισμοί

Machine Learning is a scientific discipline which focuses on automatically recognizing complex patterns and making intelligent decisions based on available data. This branch of study develops algorithms for computers to evolve behaviors for the same. If your business needs help with machine learning algorithms, you have come to the right place. You can hire expert freelancers with machine learning experience right here. Simply post your job today!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Machine Learning Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
I would like to hire a Machine Learning Expert for a startup project (Removed by Freelancer.com Admin) The project is to build NLP/Neural Networks/re-enforcement learning and classification algorithm in python for the project. 4 Python, Μάθηση μηχανής, Φυσική Γλώσσα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1584
Cv Recommendation, Resume Parser, Data Platform We want the project to be done with php. By processing the records in our database, we want to find records that match a job posting. At the same time, we want to find jobs for the most suitable people by processing Cvs from outside. On this platform, we want an artificial intelligence based interview system. We have a list of these questions. We want to find answers to these questions and candida... 10 Μάθηση μηχανής, Φυσική Γλώσσα, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €1021
Deep learning CNN for Object Recognition using MATLAB I need to detect some objects using Deep learning Will send u test and train dataset 3 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €53
Academic Researcher & writer in Deep Learning, Convolutional and Deep Neural Networks & Machine Learning I am looking for a high quality researcher and academic writer in computer science and vision who has scientific knowledge in deep neural networks and machine learning ..I am looking for an expert in deep learning neural network, machine learning and python, who is knowledgeable in triplets network, alexnet, ResNet architecture and python libaries, training the network and extracting key features ... 12 Python, Επιστημονική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €121
[Chinese Language] Keyword extraction from text Hi all You must be a Chinese speaker to do this. This is machine learning with Python 3.x. If you are given a block of text in simplified Chinese, I need you to extract the most important keywords from the text. Each keyword should include it's associated probability score. We will provide you with training data (texts + their keywords). Any questions, please ask. 9 Python, Μάθηση μηχανής Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €409
Researcher in Deep Learning, Convolutional and Deep Neural Networks & Machine Learning;. I am looking for a high quality researcher and academic writer in computer science and vision who has scientific knowledge in deep neural networks and machine learning ..I am looking for an expert in deep learning neural network, machine learning and python, who is knowledgeable in triplets network, alexnet, ResNet architecture and python libaries, training the network and extracting key features ... 9 Python, Επιστημονική Έρευνα, Ghostwriting, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €552
Object detection Make a small code that will Detect object and improve it and make it more precisely 5 Python, Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Προσώπου, Image Processing, OpenCV Jun 20, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €23
machine learning expert I need person expert in ML to write research paper 40 Python, Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Μάθηση μηχανής Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €390
Looking for someone to explain/consulation for me about machine learning . fuzzy logic, data regression. Hello, I am looking to hire someone with high knowledge about deep learning and data regression , such as fuzzy logic . applying and implementiong a fuzzy expert system. Below is the sample short questions and answer . If you can answer those questions. I would like to hire you for 4 hour's real time ( specific date and time will be told after awarding )with the hourly rate. Note i will be p... 5 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων, Neural Networks Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €12
Mobile development -- 2 I need a responsive website. I would like it designed and built. Need Application Developers who could build apps on python. 8 Python, Mobile App Development, Μάθηση μηχανής, Augmented Reality, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €102
Looking for consultion about data deep learning , fuzzy logic and data regression Hello, I am looking to hire someone with high knowledge about deep learning and data regression , such as fuzzy logic . applying and implementiong a fuzzy expert system. Below is the sample short questions and answer . If you can answer those questions. I would like to hire you for 4 hour's real time ( specific date and time will be told after awarding )with the hourly rate. Note i will be p... 3 Python, Μάθηση μηχανής, Επιστήμη Δεδομένων, Computer Science Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 23ώρα €15
Data sciencetist Data science to extract parts for background. And train it so that it become better and better 15 Python, Μάθηση μηχανής, Αναγνώριση Προσώπου, Επιστήμη Δεδομένων, OpenCV Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 21ώρα €28
Corporate Gamification Software Corporate gamification software utilising Machine learning and analytics. Currently only MVP necessary but will ideally be software application with multiple UI. Interactive avatars User and leader dashboards Game playform support Survey interraction 19 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 19, 2018 Jun 19, 20185μέρα 16ώρα €5404
Teach kids machine learning Must love to teach kids machine learning. Record video based on presentations. Share sample to show previous experiences such as Youtube video etc. Send a clip of 20+ seconds of you speaking into a camera about ML. 8 Μάθηση μηχανής, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 9ώρα €22
Machine Learning, Artificial Intelligence, Neural Networks, Convolutional Neural Networks, MLC Looking for freelancers who can proofread my machine learning classifier and neural network paper. 21 Αλγόριθμος, Research Writing, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Neural Networks Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 2ώρα €34
Machine Learning Project - Develop a Classifier and provide C/C++ code for inference I would like to see if there is a classifier model out there which will beat my current best classifier. I am currently using BRT for classification. I will provide training and validation CSV files. Criteria for comparison would be PD/PFA on validation data set. 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Προγραμματισμός C++ Jun 18, 2018 Jun 18, 20185μέρα 2ώρα €146
NLP and Machine learning application I need someone who is an expert in NLP and machine learning algorithm. I need some one to develop a system which d-identifies patient names, place names, dates, gender, Age. This should be done using Bayes Classifier and training with N-gram statistical language model. Generation of keywords, then clustering keywords into semantically related clusters namely: Symptoms, Diagnosis,Assessment(Conclus... 24 Java, Python, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 23ώρα €182
Machine learning Experienced required_. Details will be shared with winning bidder. 25 Python, Μάθηση μηχανής Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 22ώρα €82
Machine learning Experienced required_ Details will be shared with winning bidder. 20 Java, Python, Μάθηση μηχανής Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 22ώρα €29
Looking for Python Programming trainer Looking for an expert trainer who can teach Python programming. Here is the course curriculum [login to view URL] Python is a popular high-level, open source programming language with a wide range of applications in automation, big data, development of games and web applications. It is a flexible, powerful object-oriented and interpreted (need not be compiled) language. The best part is that it i... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 20ώρα €366
Predict credit card acceptence I was analysed tha data set according that dataset I was predict who get credit card or not 8 Μάθηση μηχανής Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 16ώρα €334
Digital attribution model using Google Analytics data Dear all, I am looking for a solution that allows me to define the digital attribution model of my company, using Google Analytics data. Attention point: I am not looking for the configuration/implementation of the attribution model feature of Google Analytics. As example (please up to you to propose the best solution)I am thinking on something like: 1. Get existing data on GA 2. Send/upload/s... 15 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Google Analytics, Στατιστική Ανάλυση, Digital Marketing Jun 18, 2018 Jun 18, 20184μέρα 15ώρα €304
AI / Machine Learning Chatbot I would like you to create an AI chatbot system and website for me that I can monetize. You will create the chatbot template and then you will create a website that users can use to create a chatbot for their website. The user would create an account. The user would pay me on a monthly basis to use the chatbot on their website. What this involves 1) AI / Machine Learning Chatbot template develop... 25 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Μάθηση μηχανής, HTML Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 7ώρα €2194
visualization of the convolutional layers of a CNN network I need to visualize the features of the couple of convolutional layers of a specific CNN network for optical flow estimation 10 Μάθηση μηχανής Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 1ώρα €25
Building Deep learning application for Automotive i'm looking for very experienced deep learning person to work on a project 37 Python, Αλγόριθμος, Αυτοκίνηση, Μάθηση μηχανής Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα €413
data scientist for few projects Looking for data scientist for few projects skill - Python, DataScience, build model, machine learning algorithm, predictive analysis, descriptive analysis, anaconda Jupiter, automation, micro service, dev ops. 89 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 3ώρα €385
Server hosting, uploading video data to server using MongoDB and Celery/Spark, Parallel Programming in Python. Need help and guidance Make a Video Server, to download videos from multiple sources and save them on one server and retrieve from another. Also, do some parallel programming in python. 2 Python, NoSQL Couch & Mongo, Μάθηση μηχανής, Ubuntu, Spark Jun 16, 2018 Jun 16, 20183μέρα 3ώρα €14
BUILDING A BOT wE ARE trying to build a bot which can learn about the user based on the chat interactions he made with the bot . Bot should be able to assess the user academically and psychologically. We are looking for a guy who can help us to build this thing . He should be good at machine learning alogorithms and nlp. 17 Python, Μάθηση μηχανής, Φυσική Γλώσσα, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 16, 2018 Jun 16, 20182μέρα 20ώρα €323
Article Compare Looking to take two paragraphs and compare them for semantics so that we can tell whether the two paragraphs are stating the same thing. They may state the same general concept in different ways but they are conveying the same message. As an example if two paragraphs talk about climate heating up but are describing it in different ways, the two are ultimately saying the same thing (climate is heat... 19 Python, Επεξεργασία Δεδομένων, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 3ώρα €1702
Deep Learning Image Recognition I am looking for an expert in deep learning image recognition to provide an evaluation to an approach that was developed for determining of an image contains inappropriate content. 49 Java, Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 2ώρα €45
Baseball Sports App This contest is to see who can enhance an existing sports application. We currently have a sports application built in Android environment that allows users to record videos, specifically their baseball swings. This contest is to add functionality to the application that will track the speed of the ball moving toward and away from player as well as the angle in which the balls moves away from ... 6 Android, Image Processing, Μάθηση μηχανής, Mobile App Development Jun 15, 2018 Jun 15, 20181ώρα 51λ €648
NER (Named Entity Recognition) for detecting, form texts written in spanish, PERSONS, ADDERESSES and ORGANIZATIONS Written in VB (preferred) NET, a Function that receives a TXT file, with text containing name of persons and locations written, also for spanish, and returns the detected Entities (Persons, Locations/Addresses and Organizations). 26 Visual Basic, .NET, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα €496
artificial intelligence financial markets I'm looking for help designing custom stock screens using artificial intelligence. I would like to use biocomp systems Neuro Genetic Optimizer with fundamental stock data to build stock screens. Would like to use classifications models to define Value vs. Growth stocks Find key fundamental parameters that hold up in OOS for each stock classification. Create classifications for Relative pr... 14 Οικονομική Έρευνα, Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Στατιστική Ανάλυση, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα €18
internet of things I need Python & IOT Tutor or Trainer. S/he can be fresher also or Part timer. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 22ώρα €91
Resume Parser via NLP Looking for a Machine Learning expert who can make a resume parser by following the steps mentioned in the document. 19 Python, Μάθηση μηχανής Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 15ώρα €169
Smart skin management System using AI We wannna make 'Smart skin management System using AI'. 'This project is just begun. We have only concepts and key words for system. The folliwing is the steps of system we planned. 1. Taking photo and answering some questions 2. Analyse skin type and give solutions(Cosmetic products or skin care) 3. share user's opnion and results(skin photo) of solutions 4. Data of step 3... 17 Python, Μάθηση μηχανής, Τεχνητή Νοημοσύνη Jun 15, 2018 Jun 15, 20181μέρα 15ώρα €11899
R Machine Learning development This project needs a skilled professional in data analytics using R. this project will require skills such as machine learning models and web scrapping. With emphasis on machine learning more details after initial contact and the set price is provisional negotiations are welcome. Skill , expertise and experience will considered 24 Matlab and Mathematica, Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Data Analytics, Writing Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 12ώρα €48
Need Python Expert to debug weird code performance issue I have a codebase written in Python that runs an HTTP server and accepts REST calls. When it gets a REST call, it runs a computer vision object detect neural network and returns results. I'm using tic() and toc() immediately before/after the visual detection line of code to measure the time taken. I use PyInstaller to convert this codebase into an executable. When I run the code directly/ma... 18 Java, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 7ώρα €512
Azure Machine Learning - forecasting time series based on different ARIMA models I'm looking for someone who can help me with setting up a simple azure machine learning project for forecasting time series based on ARIMA models The routine should enable to 1) Drag and Drop time series (in Excel format) 2) enable to manually set-up to two different ARIMA models. The manual set-up of the two should concern (1) the quantity of data that the ARIMA model is processing (the s... 15 Azure, Μάθηση μηχανής Jun 14, 2018 Jun 14, 20181μέρα 1ώρα €199
Matlab/Python Developer for home power and devices research project We are looking for developer experienced in Matlab and Python to assist in a research project located in Kildare Ireland. For the most part, the successful candidate can work remotely. However, they will need to be able to attend site meetings from time to time. The project is based around home power and devices and is primarily research-based. 25 Python, Matlab and Mathematica, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά Jun 14, 2018 Jun 14, 201821ώρα 5λ €39
Simple Machine Learning excercise The data set to use is here: [login to view URL] The goal is to create a model where a user can input the information in columns F-U and get as result the tuple in columns C-E . Deliverables: 1. Source code and brief manual on how to update the model 2. Working app (web app OR CLI OR android app) 3. Trained model. Preferebly Google Prediction API. 27 Μάθηση μηχανής Jun 13, 2018 Jun 13, 20187ώρα 27λ €144
Detect Facial Actions I am a machine learning architect, but I do not have time to work on this project. Please read the entire post before applying for the job, and please provide feedback on particular points to increase the chance of being hired. Write a machine learning model, in Keras or Tensorflow, to the following based on one-second of selfie video recordings: 1) Eyebrow raises 2) Eyebrow furrows ( lowe... 16 Μάθηση μηχανής Jun 13, 2018 Jun 13, 20183ώρα 38λ €194
Feature learning using Deep Learning Method Feature learning using Deep Learning Method Dataset is ready 13 Αλγόριθμος, Μάθηση μηχανής, Neural Networks Jun 13, 2018 Jun 13, 20181ώρα 14λ €159
Machine Learning, Mathematics, Python Expert I need a Machine Learning, Mathematics, Python expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 20 Python, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Οικονομική Ανάλυση Jun 7, 2018 Jun 7, 20183μέρα €78
Python expert required. I need a Python expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 33 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής May 26, 2018 May 26, 20185μέρα 4ώρα €38
Javascript, Machine Learning, node.js Expert I need a Javascript, Machine Learning, node.js expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 12 Javascript, Android, Μάθηση μηχανής, node.js May 14, 2018 May 14, 20184μέρα 22ώρα €101
Java, Machine Learning Expert Needed... I need a Java, Machine Learning expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής May 7, 2018 May 7, 20184μέρα 23ώρα €93
Mathematics, Python eXPERT - 02/05/2018 10:54 EDT... - 02/05/2018 10:59 EDT I need a Mathematics, Python expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 22 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά May 2, 2018 May 2, 20184μέρα 23ώρα €63
Mathematics, Python eXPERT - 02/05/2018 10:54 EDT I need a Mathematics, Python expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 16 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά May 2, 2018 May 2, 20184μέρα 23ώρα €45
Machine learning expert required... - 27/04/2018 11:55 EDT. - 27/04/2018 13:04 EDT I need a Machine learning expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. Its a small job . 38 Μάθηση μηχανής, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, Επιστήμη Δεδομένων Apr 27, 2018 Apr 27, 20185μέρα 1ώρα €89
Showing 1 to 50 of 61 entries
« 1 2 »