Μαθηματικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Mathematics is a study in abstraction, logical reasoning, calculation, counting and measurement and of the systematic study of shapes of objects. If you need help with mathematics then you can hire talented math freelancers to obtain help from. You can get started today! Simply post your mathematics job on this site.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Mathematics Teacher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Need mathematics or engineers - 26/04/2018 15:09 EDT Some maths issue need handwritten solving Simple project, a few hours work Knowledge on math 9 Matlab and Mathematica, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €91
Project for Abid R. Hi Abid R., I'm looking to get electrical engineering schematics created for a hybrid medical vital monitoring device . is this something you think you would be interested in ? 1 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Apr 26, 2018 Σήμερα9μέρα 23ώρα €207
Random walk method - 26/04/2018 12:26 EDT In this project you need to apply Random Walk Method to calculate the fractal dimension of gravity anomaly 3-D surface. 1 Μαθηματικά Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €25
Bioinformatics - 26/04/2018 11:38 EDT sample statistics project involving bioinformatics 10 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €122
Finite Difference methods - 26/04/2018 11:16 EDT I need help to implement finite difference methods for solving heat equation in fractal and pre fractal domain. 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €14
Civil engineering Project - 26/04/2018 11:14 EDT The link below has all the information about the project. 4 Πολιτική Μηχανική, Μαθηματικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €99
Project for Koray B. Hi Koray B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Apr 26, 2018 Σήμερα9μέρα 19ώρα €87
Lyx Mathematics worker needed - 26/04/2018 05:18 EDT Freelancer needed who has an experience in working with lyx The job is to convert pdf into lyx A small test will be given before assigning project 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, LaTeX, Μαθηματικά Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €373
Assessment creation Dear All, Iam looking for Vendors or Freelancers who can prepare IIT JEE Assessment creation for Physics , Chemistry and Mathematics. Interested candidates can contact me at [Removed by Freelancer.com Admin] Regards, Juliet Laly SPi Global 5 Μαθηματικά, Φυσική Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €97
Alexnet for face verification (neural network) Alexnet for face recognation in matlab . Just to compare 2 image is it match or not match only using this picture . must use net=alexnet method in matlab . train the network to compare 2 image is it match or not match and test the image to get at least 90% . 2 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €19
Logo Design job - EL TUCANAZO * - open to bidding Have a restaurant and auto sales business. El Tucanazo auto sales and El Tucanzo restaurante. Restaurant has been open 13 years and auto sales 10. A family run business with the same base of "El tucanazo" would like to update the Tucan bird and lettering after these years. logo text: El Tucanazo. Must Have: Tucan bird. Something flexible between the industries. Thanks 7 Java, Python, Android, Web Scraping, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €91
MATlab Project Simulate different variants (discrete and continuous random walks) Code the Metropolis algorithm Entire project details are here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 17 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €124
Project for Edgard Jose D. Hi Edgard Jose D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Python, Research Writing, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Apr 25, 2018 Σήμερα9μέρα 3ώρα €207
Run my matlab code on a server or supercomputer - Repost - open to bidding I need someone to run my matlab code on a server or a supercomputer as the observations in my codes are a lot and requires more time. However i dont have that time to wait. So i will be happy if you can run it for me and produce results asap. Thanks. Contact me if u can for details. 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €165
Special Purpose profile grinding machines - open to bidding We are looking for experts in CNC machine building particularly in grinding machines. These machines will be used for mass [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] can share concepts. 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €1010
Mechanical Engineering calculation 1. Design the pipe support with appropriate cross-section for this application. The signs and supporting truss span weight 300 pounds, and assume that the center of mass of the sign and supporting truss span is in the middle of the blue sign area as indicated to the right. The maximum wind loading in the y is 80 lb/ft2. The maximum allowable Von Mises stress using maximum distortion energy criteri... 10 Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα €65
Cuda based approches to retrieve passwords I need you to write a research article. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Research Writing, Κρυπτογράφηση, CUDA, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 21ώρα €18
Need Strctural civil engineer Expert structural engineer [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to design a footing in Eurocode.(Wind turbine footing design)The engineer needs to start the design right [το url αφαιρέ&... 11 Μηχανολογία, Πολιτική Μηχανική, Δομική και Στατική Μηχανική, AutoCAD, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 20ώρα €92
Matlab project I am having Matlab project that Many engineers are good at solving well-defined problems. However, you will discover that many engineering problems are not well-defined and that open-ended problems are difficult to solve. Open-ended engineering problems often involve many variables and constraints that engineers need to understand to solve the problem in a simple and efficient manner. Engineer... 28 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μηχανική Μηχανολογία, Research Writing, Μαθηματικά Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 19ώρα €121
need to develop AI algo that will learn to recognize certain type of website and give it a grade need to develop AI algo that will learn to recognize certain type of website and give it a grade . need super expert in AI field with a lot of proven experience. please reply with read it if you did similar projects before. thanks. 5 Μαθηματικά, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 19ώρα €461
Time-Dependent Poisson Regression I am looking for excel expert and want to model in excel with formulas the following. 1) Prediction Method....Time-Dependent Poisson Regression 2) Regression Algorithm....Maximum Likelihood 3) Time Dependence......Time dumping factor 17 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €29
Time-Dependent Markov Chain I am looking for excel expert and want to model in excel with formulas the following. 1) Method....Time-Dependent Markov Chain 2) Regression Algorithm....Monte-Carlo 3) Time Dependence......Markov Chain model 3 Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €20
Quick CFD simple rotary project Fluent I have the domain that have the rotary body inside it, you just need to assign the setup and do a quick run to confirm that it works. also I need you to write a word file to specify what you did 11 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Χημική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 14ώρα €70
Statistics and R programming project with deep statistical and analytical skills. Also need to R programming to solve the problems kindly serious bids only 15 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 14ώρα €20
Matlab Parallel ToolBox i have a cell array contains N cells each cell is 3*m array i do a computation on each cell independently in sequential manner, i am already use MatLab R2016a to implement my code, first i implement it sequentially that means after finish the first cell go to the another cell and so on. i want to do the same computation on all cells in parallel, i tried to use ParFor and SPMD but the speedup (t... 10 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα 1ώρα €28
Math expression - test cases mathematical expression on Math expression - test cases 13 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 20ώρα €22
Numerical and Analytical solution for heat transfer on fractal and pre-fractal domains Want to replicated the results as mentioned in the following paper 4 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Στατιστικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 19ώρα €17
Project for Sameera V. Hi Sameera V., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Μαθηματικά, Apr 24, 2018 Apr 24, 20187μέρα 19ώρα €211
Design a Maximum power point tracking method using Glow warm swarm optimization technique Design a Maximum power point tracking method using Glow warm swarm optimization technique 14 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 18ώρα €323
Mathematical Genius / Microsoft EXCEL Expert Hello, I am looking for someone who is an absolute genius in mathematics to make calculations smarter. The project is in a bad Exel format with calculations and links that must be made smart & beauty. The Project must start from today. for more information, please drop me here a Message :) Lovely regards 47 Επεξεργασία Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Στατιστικά, Μαθηματικά Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 17ώρα €14
Vehicle detection and classification using matlab To detect and classify vehicles (bikes,car and bus) from a video sample using optical flow and gaussian foreground detection. can anyone help me with that? 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 16ώρα €39
Machine learning algorithms report Machine learning algorithms report Machine learning algorithms report 23 Python, Research Writing, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 15ώρα €308
Project for Van Ngo N. Hi Van Ngo N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Apr 24, 2018 Apr 24, 20187μέρα 12ώρα €8
Aritificial Intelligence Agent Build out - open to bidding I use Dialog Flow and I am looking for someone that can help me build out AI agents. We need to be able to build the agents and the natural talk. 11 Java, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μαθηματικά, Τεχνητή Νοημοσύνη Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 8ώρα €18
Explain the code in matlab I want someone to edit the comments in the code. 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 8ώρα €13
its me about the c++ project - open to bidding its me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ projectits me about the c++ project 19 Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 8ώρα €150
Biometría FIR Biometría Fingerprint Identification Registrer (FIR) extraer FIR de huellas. Implementar rutinas con Matlab (Find_Transformation, Transform, Match_FIR) 5 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 7ώρα €50
Expert in Linear Control Systems Topics+Matlab I need someone expert on this topic : Linear Control Systems and Matlab 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 1ώρα €27
Scale FX Test builder Hello, I am searching for someone who can explain and build me a scale fx test 1. You should have experience in scale fx 2. you should have experience in programming + webdesign If you have any questions contact me 4 Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20184μέρα 1ώρα €7984
Find encryption key, cryptography expert only Hi there, please read details carefully. In this project I need an high skilled cryptograph, to find an encoding key between 2 chains of characters. I will provide samples, from them you will have to find the relation between them. Big reward will be given. Only expert and serious person, no time wasters, if you're trying to be sneaky, you will be reported, if you know you're not up ... 11 Μηχανολογία, Ασφάλεια Υπολογιστή, Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 19ώρα €505
Dynamic Programming for Insurance Using Matlab Need an Expert. Dynamic Programming for Insurance Using Matlab. PM for more details. 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 19ώρα €24
Evaluations and Optimisations questions It is a series of nine problems that need addressing f 10 Μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 19ώρα €21
MPPT FLOW CHART BASED ON GSO TECHNIQUE i want flow chart of maximum power point tracker based on Glow warm swarm optimization technique. 7 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 14ώρα €101
Image Processing, Mathematics, Matlab and Mathematica Expert Required I need a Image Processing, Mathematics, Matlab and Mathematica expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. 13 Matlab and Mathematica, Μαθηματικά, Image Processing Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 14ώρα €44
C++ circuit design I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 12ώρα €162
Monte Carlo Simulation I need monte carlo simulation done on a simple dataset.I will explain more details later. 16 Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 12ώρα €64
I would like to hire a Cryptographer Community driven blockchain project is looking for a cryptographer on a project basis for a proof of concept and development of sidechains to execute functions linked to an active blockchain. 12 Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά, Αναλύσεις, Blockchain, Computer Science Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 11ώρα €327
matlab: moment of method of antenna Method of Moment (MoM) Applied to Dipole Antenna 12 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Apr 23, 2018 Apr 23, 20183μέρα 9ώρα €40
R and SparkR Data Scientist Looking for an experienced R and SparkR Data Scientist to have in-depth knowledge on Random Forest, Gradient Boost, XGBoost, etc. models. 10 Στατιστικά, Μαθηματικά, Εξόρυξη Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση Apr 22, 2018 Apr 22, 20183μέρα 2ώρα €19
Statistics WebContent I need help writing statistics web content. 7 Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Apr 22, 2018 Apr 22, 20183μέρα 2ώρα €3
Showing 1 to 50 of 1062 entries
« 1 2 3 4 5 »