Μαθηματικά Δουλειές και Διαγωνισμοί

Mathematics is a study in abstraction, logical reasoning, calculation, counting and measurement and of the systematic study of shapes of objects. If you need help with mathematics then you can hire talented math freelancers to obtain help from. You can get started today! Simply post your mathematics job on this site.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Mathematics Teacher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Part TIme Job for USA, Canada and Australian Computer Science and Engineering students Hi I am CEO of the tutoring website homeworkhelp4u. I am looking for first and second year students with a CS and Enginerring majors to work as coders and technical writters. I am ready to pay 5USD per hour. Supervisor will check your work before sending it to clients. Also we can help you with your own studies. Requirements. 1. Basic coding skills. c++, java or python. 2. Any gpa... 13 Java, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €3
Professional crypto analysist for proposed Simplified AES I have proposed a Simplified AES that is tested experimentally and compared against multiple cipher. I wish to extend the analysis by providing additional analysis based using the following techniques. - Differential and linear cryptanalysis - Algebraic attacks - Key schedule attacks - Etc .. This will include writing the text that describe each in details. 3 Ασφάλεια Υπολογιστή, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €84
ELECTRICAL INSULATION COMPANY KPI WE NEED AN EXCEL SHEET TO ENTER INFORMATION AND WITH THIS INFORMATION THAT THE SALES , PURCHASING, FINANCE , LOGISTIC ETC DEPARTMENTS ENTER IT GIVES US A KPI DASHBOARD FOR EACH DEPARTMENT. ONCE WE HAVE THE SHEET WITH THE INFORMATION AND THE SHEET WITH DASH BOARD . WE WILL SEND THIS DOCUMENT VIA EMAIL SO THE DIFFERENT DEPARTMENTS CAN ENTER THE INFORMATION AND RETURN IT VI EMAIL TO ME . ONCE ... 9 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Επιχειρηματική Ανάλυση, Μαθηματικά Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €300
Time-serie forecasting based on regression techniques Develop a model to forecast the value of a dependent variable over time, based on given values of several independent variables. There is past data with both all independent and the dependent variables with values over time in it. If possible model should be able to improve when new back-data is added after model has already been established (self learning) 34 Στατιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €914
Image processing i want matlab code for brain mri segmentation on image processing 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €29
Convert MATLAB Code to PHP Hello, Hope you guys doing great. I just need to convert 30 Lines of simple MATLAB Code to PHP. Please bid only if you know both technologies Happy Bidding! 10 PHP, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 20, 2018 Σήμερα6μέρα €15
USRP Communication - open to bidding Hi, I want to develop OFDM MIMO based multiple USRP communication system using MATLAB/Python. Let me know if interested 10 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Ενορχήστρωση Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 22ώρα €104
Android: RenderScript Fast Fourier Transform We want a lightning-fast Android implementation of forward and inverse FFT (Fast Fourier Transform) for audio, written in RenderScript. Requirements: * It must behave the same way as the FFTW real-data DFT: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δ... 24 Android, Μαθηματικά, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 17ώρα €984
MatLab solution required Description of the task will be send to you on messanger upon your confirmation to receive it. 28 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Bluetooth Low Energy (BLE) Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 8ώρα €311
Nyquist plot Simple nyquist plot implimentation of 6 points 35 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 5ώρα €115
e.g.Physics and Mathematics Specialist in Physics and Mathematics from the Faculty of Science 60 Excel, Matlab and Mathematica, Word, Μαθηματικά, Φυσική Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 4ώρα €823
Decide what kind of fruit it is by lowest score. using Matlab step1: make a standardized template library (all fruit, 51x51). step2: extract an individual object from an image and generate a single line edge (contour). step3: standardize the image (normalized, single line, 51x51). step4: use the central point as fix point, clockwise scan the two template images (contour projection). step5: choose a tolerance value (3 or 5 pixels) to evaluate the ... 19 Python, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα €161
Details on chat hello can you complete this in 2.5 hrs....let me know as quick as possible so that we can discuss more on the project 11 Matlab and Mathematica, Powerpoint, Αλγόριθμος, Μαθηματικά, , Γραμμικός Προγραμματισμός Jan 18, 2018 Jan 18, 20187μέρα 23ώρα €22
Matlab Equation Code 1 Five tables that need to be coded and include graph in the report. 40 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 20ώρα €85
Matlab video and image coding Hello , we need a piece of code that will be integrated in bigger system eventually. What we need is b-frame generator. Coded in matlab , piece of code that will do uprate of fps. It doesn't have to be sophisticated, just make it simplest as you can do, but it has to work. Make it in matlab, make it work, and you'll get payed. Cheers 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 18ώρα €154
Someone who has experience on digital and analog signals, Logic gates, Boolean algebra,Logic devices Someone who has experience on digital and analog signals, Logic gates, Boolean algebra,Logic devices 25 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 18ώρα €70
We have a website which provides online test for competitive exams.We want to integrate Math jax in website. Integration of Mathjax. Currently we use images for mathematical equations. 11 PHP, Javascript, Matlab and Mathematica, Μαθηματικά, HTML Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 12ώρα €103
matlab code code needs urgently!!!!!!!!!!! 39 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 11ώρα €98
mathematics i want you to show me how to find equation of a line given two points of a line 103 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Στατιστικά, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 9ώρα €17
Emotion Detection for Autism kids I'm looking for some one who can detect the emotions of an Autism kid using Image processing methods. 15 Java, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 8ώρα €112
Math Tutor needed for Algebra 2 quizzes and tests at the algebra 2 level. Payment is $20 per hour 78 Matlab and Mathematica, Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Στατιστικά, Μαθηματικά Jan 18, 2018 Jan 18, 20184μέρα 6ώρα €13
Transcribe Geometric shapes from pen and paper to Latex or word. I am writing a math book, and i need help trasncribing geometric figures to latex or word. I would need help drawing squares, circles, triangles, parallelograms etc. 22 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Απομαγνητοφώνηση, LaTeX, Μαθηματικά, Φυσική Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 23ώρα €8
Fortran and Matlab Expert Needed Hello, I need someone who is good at both "Fortran & Matlab". You must have to be good in both so please bid only if you are. Please don't waste my time or your time. Please Anwer in your proposal. Do you have experience with CPS data? Do you have experience with PSID? Thank You 8 Matlab and Mathematica, Fortran, Μαθηματικά, Economics Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 19ώρα €8
Matlab Equation code Five tables that need to be coded and include graph in the report. 3 days is the timeline. 17 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 17ώρα €98
Help me to work with Matlab i have few tasks related to matlab and i really need help for new and quality [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will win the bid 26 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 13ώρα €17
need some help for matlab code need some help for matlab code need to implement a paper in matlab 44 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 12ώρα €114
Matlab works If you are good in matlab and fast then plz bid more details in pm 22 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 10ώρα €25
Engineer for Matlab I have few tasks related to matlab so please make bid then iwill pm. 25 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 9ώρα €25
Matlab image processing for Match feature brand and model of car from input image only cut only model text . discuss later see sample logo at attached file 14 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Απεικόνιση Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 8ώρα €101
Svm algorithum in Matlab I will share more details in chat box as itas about the matlab only 11 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Μαθηματικά Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 7ώρα €28
Fortran and Matlab Expert Hello, I need someone who is good at both "Fortran & Matlab". You must have to be good in both so please bid only if you are. Please don't waste my time or your time. Thank You 7 Matlab and Mathematica, Fortran, Μαθηματικά, Economics Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 23ώρα €18
I need some testers to solve my self-made assignments which I'm going to use in my hypothesis to make a level measurement for my project My self-made assignments are made of microeconomics/game theoritical problems and I need some testers to try to solve these and then give me feedback with their answers. I'm still working on the assignments but they will be ready on monday or tuesday. 31 Research Writing, Μαθηματικά, Economics Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 22ώρα €322
vdm +++ tools experience i am having problem with explicit . 9 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μαθηματικά, Programming, Computer Science Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 16ώρα €124
statistical chi square, anova, t test related issue to work on, out from the array of data by proper analysis statistical chi square, anova, t test related issue to be work on, out from the array of data by proper analysis. mesg me privately as well. 38 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 16ώρα €29
Python - Data Collection and Analysis expert wanted XD is a start up located in the data analyse space. We are seeking a skilled Python developer to setup a data warehouse and connect the data to analysis tools. YOUR TASKS Design and implementation of services and tools for data collection Play an active role in research and development of new workflows to push the boundaries of visualization Work closely with artists in production to be... 21 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Μαθηματικά, SPSS Στατιστική Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 14ώρα €2008
Optimise 33 lines of Matlab script by converting to c++ for use via MEX file. I require someone who is skilled and well versed in both Matlab and C++ as will need to be able to understand the original MATLAB script well enough to then convert to solid C++ code. The purpose of the project is to speed up the run time as at present is not acceptable. Part of the work has already been done by a freelancer who I work with regularly on Matlab projects but his C++ skills are not q... 21 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Στατιστικά, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 14ώρα €142
Solve the P=NP problem Hi there I'm looking for someone who can help me in solving the world-famous P=NP question. For more information: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] If the question is solved properly and you can proof the equ... 5 Μαθηματικά, Computer Science Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 12ώρα €1052258
rewriting Matlab code into C++ Matlab code(around 1000 lines, simple maths) needs to be rewritten into C++ 43 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 11ώρα €98
Matlab coding higher level using GEO images All details of the images are in the link As well , PCA image it should be before classification ,, yes?? just I want to pay attention about preprocessing I hope you consider it before implement PCA And if it possible would you give me briefly which methods you will implement I will send each band or image alone for each Landsat if you have problem with them , because it is so important ... 9 Μηχανολογία, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 11ώρα €52
Maths, English, VR and NVR questions I have a learning platform for students (8-11 year olds) and I am looking for already existing question banks which would allow me to upload maths, english, vr and NVR questions for them. Preferably, this can be in as an API Only contact me if you have access to an already existing question bank. If you dont, you will not hear back from me. 9 Μαθηματικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου) Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 10ώρα €431
cryptocurrency analysis (seesaw method algorithm) I need someone who is skilled in seesaw method (think PIVX). I am trying to make a prediction or basic analysis table of what to expect for future etc.. So please be able to understand seesaw method, master nodes, stakers, POW vs POS, coin supply. Mainly trying to understand and figure out that... Every block at POS phase carries a reward which is split between masternodes and stakers via see... 10 Αλγόριθμος, Κρυπτογράφηση, Μαθηματικά, Blockchain, Ethereum Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 6ώρα €17
Polar Diagram in Excel Hello, I want you to create polar chart in excel according to the values at the my excel attach. It should be [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], I attached jrs standard. Best Regards. 32 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Μαθηματικά Jan 16, 2018 Jan 16, 20182μέρα 4ώρα €22
Project for Dolgormaa M. Hi Dolgormaa M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά, Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 18ώρα €25
Need talented physicists Our company is recruiting really smart physicists who are exceptionally brilliant. If you are not major in Physics then do not apply, background of electricity, college level mechanics is required. 31 Μηχανολογία, Μηχανική Μηχανολογία, Μαθηματικά, Φυσική Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 16ώρα €342
Algorithm Expert (non-programming) I'm looking to establish a long term relation with someone who knows academic algorithms subject well and is versatile to help in intermediate (or perhaps advanced) problems that arise which I may not able to see their solutions immediately as I learn the subject. I would assume you have read/know one or multiple of these books: Introduction to Algorithms (CLRS) Algorithms design (Jon Kl... 7 Αλγόριθμος, Μαθηματικά Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 14ώρα €101
Statistics Expert with good knowledge of SPSS and Correlation at LOW Budget I need a Statistics Expert with good knowledge of SPSS and Correlation at LOW budget. I need a serious and hard working person who may work with us for long Term 23 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 14ώρα €5
Project for Muhammad A. Hi Muhammad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Έρευνα, Αλγόριθμος, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Μαθηματικά, Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 13ώρα €19
New Freelancer work related to Statistics, SPSS Correlation for LONG term I need a Statistics expert with good knowledge of SPSS and Correlation. I need at LOW budget. I need a serious and hard working person for LONG term 15 Στατιστικά, Μαθηματικά, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 9ώρα €5
shortest path problem cuckoo algorithm cuckoo algorithm, shortest path , optimization, transportation, traffic, matlab,c++,writing,web,app,mathematics, 22 Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Προγραμματισμός C++, Μαθηματικά, Υπηρεσίες Δικτύου Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 7ώρα €2837
newton raphson technique for multilevel inverter MATLAB I have prbolem with newton raphson technique for multilevel inverter in MATLAB, I want profphonal one in newton raphson technique for multilevel inverter in MATLAB, to solve the problem 14 Ηλεκτρονικά, Matlab and Mathematica, Αλγόριθμος, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μαθηματικά Jan 15, 2018 Jan 15, 20181μέρα 4ώρα €17
Showing 1 to 50 of 715 entries
« 1 2 3 4 5 »