Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,623 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπέρα, με ενδιαφέρει σε σταθερή βάση editing short video tik tok με transitions, subs etc. 30"-60" βίντεο κατά βάση και 30 βίντεο το μήνα.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Δημιουργία post και διαφήμιση για ανάπτυξη κοινού, αλληλεπίδρασης και πωλήσεις.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Ζητείται από σχολή κατασκευής κοσμήματος στην Αθήνα (Σύνταγμα), υπάλληλος γραφείου για μερική εξ αποστάσεως απασχόληση.(ευέλικτο ωράριο) : Αρμοδιότητες : Έκ&delta...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Υποστήριξη πελατών, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω chat.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Video editor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled video editor who can assist me with editing corporate videos. The ideal candidate should have experience in editing corporate videos and be familiar with the style and tone commonly used in this genre The final video should be between 3-4 mins. Will share all required ppt. Budget is only 500Rs

  €7 - €17
  €7 - €17
  0 προσφορές
  i need a tableau expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Tableau expert who can help me with data visualization tasks. Tasks: - Create data visualizations using Tableau - Analyze and interpret data using Tableau - Create dashboards for data visualization Dataset size: Small (less than 1000 rows) Visual style: The client has a specific visual style or type of chart in mind for the data visualization. Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience in Tableau - Proficiency in data visualization and analysis - Ability to create visually appealing and informative dashboards - Understanding of different chart types and visualization techniques If you are a Tableau expert with experience in data visualization and creating dashboards, please apply for this project.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Recruiting VA 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Recruiting VA Tasks: - Engaging & qualifying candidates through ATS via SMS and email Experience: - Entry-level Time Zone: - Yes, a specific time zone not my own Ideal Skills and Experience: - Strong communication skills for engaging and qualifying candidates - Familiarity with ATS (Applicant Tracking System) for efficient candidate management - Ability to work independently and meet deadlines - Detail-oriented and organized for effective candidate screening and assessment - Flexibility to work in a specific time zone as required by the client

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I opened and used an account to buy Google Search results URLs by calling (key)&cx=(cx)&start=(start)&q=(q) about 1.5 years ago. It returned 10 results for search Term Q. I haven't used it in a year. Now it fails. I want to reopen it again. It might be a previous credit card.

  €9 - €23
  €9 - €23
  0 προσφορές
  Trophy icon Engaging 30 sec video 14 μέρες left

  We are searching for an editor for engaging 30 sec video: - script here - raw footage here - C145, 141- 144, 156- 161, 130-131 Requirements: - fast and engaging video - subtitles for the whole video which are away from edges - Montserrat font and we usually use bold or extra bold - last shot like in this video Do an amazing edit, if you are good I have 10 other videos for you to do and a lot of other products for you to do. I will pay $30 per edit, it is only 30 sec. Submit your entries fast, we will not wait 15 days to select a winner. As soon as we see a good entry we will select the winner and give you lots of work.

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Graphic Designer for LearnWorlds website and digital course 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a graphic designer for my LearnWorlds website and digital course. The project involves creating web pages, landing pages and course templates for the website. Also sourcing sustainability stock images and creating PDF brochures. Specific design assets needed: - Web pages - Course templates - Stock image selection - PDF Brochures Color scheme and branding guidelines: - I have specific guidelines to follow Number of pages: - The LearnWorlds website and digital course consist of more than 10 pages. - The PDF brochures consist of up to 5 pages Ideal skills and experience: - Proficient in graphic design - Experience in creating website banners and graphics - Experience in creating PDF brochures - Familiarity with LearnWorlds platform is a plus - Good English and accuracy skill...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Company Description We are on a mission to teach the world how to code, by creating engaging learning experiences for beginners as well as experienced professionals to grow and excel in their careers. Role Description This is a part-time remote role for a Full Stack Course Developer and Instructor (Java/Spring Boot & React). We are looking for a Full Stack Course Developer and Instructor with expertise in Java, Spring Boot, and React. The ideal candidate will develop a complex, real-world e-commerce application as the foundation for our course, covering both backend and frontend technologies comprehensively. Qualifications Proficiency in Java, Spring Boot, and React, with hands-on experience in full-stack development. 5+ years of experience developing web applications with Java/S...

  €548 (Avg Bid)
  €548 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Require a KOFAX Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Require a KOFAX Developer Customization of KOFAX modules - I am looking for a skilled KOFAX developer who can assist with customizing KOFAX modules. - The project involves making modifications and adaptations to existing KOFAX modules to meet our specific requirements. - The ideal candidate should have experience in working with KOFAX and be familiar with its customization capabilities. - Integration with existing systems is not required for this project. - The timeframe for this project is flexible. - Please provide your budget for this project when submitting your proposal. You must understand and have demonstrated experience of KCM, KTA, SignDoc, APIs and DLLs. You will need to be able to work in the UK time zone and join any relevant meetings as part of a wider team. Please bid wi...

  €523 (Avg Bid)
  €523 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  i need video editor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i need to edit a event video for 1 min long .

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  create me a blank html on hostinger 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a blank HTML page on Hostinger. The purpose of this page is to serve as a placeholder. Requirements: - The page layout and design can be simple, as there are no specific requirements in this regard. - However, I am open to suggestions if the freelancer has any creative ideas. - There are specific features that I would like to integrate into the page, although I am not sure what those features are at the moment. I am open to suggestions from the freelancer. Ideal skills and experience: - Proficiency in HTML and web development. - Creativity and the ability to provide suggestions for page design and features. - Strong communication skills to understand my needs and provide input throughout the project.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Translation needed 6 μέρες left

  I am looking for a translator to help me with a project that involves translating content from English to French. Here are the details of the project: Source Language: English Target Language: French Translation Requirements: - Translate English content to French accurately and effectively - Ensure the translated content maintains the original meaning and tone - Proofread and edit the translated content for grammar, spelling, and punctuation errors - Adapt the translated content to the French language and culture, if necessary Ideal Skills and Experience: - Native or fluent proficiency in both English and French - Proven experience in translation projects - Excellent command of grammar, spelling, and punctuation in both languages - Knowledge of the subject matter, if applicable - Famili...

  €1052 (Avg Bid)
  €1052 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Upload Bulk Photographs -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer based in Khulna, Bangladesh who can help me with uploading a bulk of photographs with WeTransfer. Format: The photographs are in JPEG format. Quantity: I have around 16 gb photographs that need to be uploaded. Categorization: There is no specific categorization or labeling required for the photographs. Skills and Experience: - Proficient in uploading and managing large amounts of photographs - Familiarity with various image formats, specifically JPEG - Attention to detail to ensure accurate uploading - Ability to organize and categorize images if needed - Experience working with website content management systems would be a plus.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  my microsoft outlook computer is not talking to my iPhone 11 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me resolve the syncing issue between my Microsoft Outlook computer and iPhone 14 Pro. I am currently unable to sync contacts and calendar between the two devices. Requirements: - Experience in troubleshooting syncing issues between Microsoft Outlook and iPhone devices - Knowledge of the steps and techniques to resolve syncing problems - Familiarity with the settings and configurations of Microsoft Outlook and iPhone 14 pro I have not encountered any error messages while attempting to sync, and I am unsure of the troubleshooting steps to take. Therefore, I am seeking a freelancer who can provide guidance and support in resolving this issue.

  €465 (Avg Bid)
  €465 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  2-hour project: Fix my server's email deliverability issues 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Before you bid, please check our "Employer profile" on Freelancer.com We are an established employer. Quick and correct work will earn you positive feedback and timely payment. ************************************************************************************************** Project description : I have recently booked a new domain to send e-mails to our clients from. The domain has a lot of issues with sending emails (See Image #1 attached), all mails are going into spam folder. This is where the image is from: You need to fix the DKIM, SPF, Reverse DNS and any other records on the domain and the mail server, so that <every> mail sent from this domain lands correctly in the inbox - irrespective of who it is sent to. The domain cPanel also agrees that there are del...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Trophy icon make me a website 3 μέρες left

  wix Website It will be a demo website at first. Must be an editable website features about home service store blog contact section social media links icons containing link extensions such as instagram Facebook royalty free image premium font banner for site editable store banner

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  REDIS Onboarding 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a developer who is good in onboarding Enterprise Redis for the client . Should be available to work on remote machine . Should be very good with REDIS onboarding and sizing .

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Interior design for flat 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an interior designer to help me with a small space (under 500 sq ft) in a modern style. I have specific colors in mind for the design. Skills and experience needed: - Extensive knowledge and experience in modern interior design - Ability to work with limited space and create functional and stylish solutions - Strong understanding of color schemes and the ability to incorporate specific colors into the design - Attention to detail and the ability to create a cohesive and visually appealing space

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  real time system c/c++ ; qnx 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer with experience in real-time system development using C/C++ and QNX. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Strong knowledge of real-time data processing - Experience in implementing fault tolerance and reliability mechanisms - Proficiency in multi-threading and concurrency support The specific features required for the real-time system are: - Real-time data processing - Fault tolerance and reliability - Multi-threading and concurrency support There are no specific hardware requirements for the system, so the developer can suggest suitable hardware options. The deadline for completing the project is not specified, indicating that there is no specific deadline.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Crear página en Wordpress Elementor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Perfeccionar y modernizar a la página hfs-argentina En esta página incluir un espacio para subir elementos y servicios en venta de manera facil y agil. La página debe contener: Posibilidad de enviar whastappp (actualmente funcional). Totalmente editable. Se pueden utilizar plantillas pre armadas. Presupuesto 20 dolares

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  WebRTC expert needed - EXPERTS ONLY 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  WebRTC expert needed - EXPERTS ONLY Thank you

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  French - English translator with marketing knowledge. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for someone to translate slides from a sales video into American language and adapt the text if necessary so that the meaning of my sales script is respected.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Selenium Expert 6 μέρες left

  I am looking for a Selenium expert to help me automate repetitive tasks on a specific website. The tasks should be of moderate complexity, including navigating through sites and handling pop-ups. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Selenium and web automation - Experience with navigating through websites and handling pop-ups - Familiarity with different browsers and their settings - Ability to write efficient and reliable automation scripts - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for web scraping and interacting with web elements - Understanding of basic programming concepts (e.g., variables, loops, conditional statements) - Attention to detail and ability to troubleshoot and debug automation scripts - Strong problem-solving skills and ability to work independently If y...

  €6 - €30
  Σφραγισμένο
  €6 - €30
  2 προσφορές

  See the diagram attached this needs to have 2 different types of payroll categories as per the website will need to trigger the pay when a client is assigned

  €232 - €697
  Σφραγισμένο
  €232 - €697
  33 προσφορές
  Smart tracker device with 5g, GPS, Lorawan and other sensors 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to design a smart tracker device for personal use. The main purpose of this tracker device is to provide 5G connectivity, GPS tracking, Lorawan, and some other sensors. The device is of small form factor and less weight. I need complete schematics and PCB design files for this device. Key requirements for the tracker device include: - Small and discreet design - GPS tracking functionality - Sensor accuracy for precise tracking - Lorawan Ideal skills and experience for this project: - Experience in developing and integrating 5G connectivity into devices - Proficiency in GPS tracking technology - Knowledge of sensor technology for accurate data collection -Knowledge of lorawan The freelancer should be able to deliver a small and discreet tracker device wit...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Packaging design 6 μέρες left

  I am looking for a talented designer to create packaging for my baby care products. Although I have a general concept in mind, I am open to suggestions and would appreciate your creative input. Key Elements: - Eye-Catching Graphic Design: I want the packaging to stand out and grab the attention of potential customers. - Logo and Brand Name: The packaging should prominently feature my logo and brand name to establish brand recognition. - Product Information: It is important to include essential product information such as ingredients, usage instructions, and any necessary warnings. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise: The designer should have a strong portfolio showcasing their ability to create visually appealing and eye-catching designs. - Knowledge of packaging de...

  €1007 (Avg Bid)
  €1007 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Virtual Assistant 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Web design, graphics, wordpress, and other content tasks. Looking for someone to help with these tasks and more. If you have experience in web design please specify. Availability 4-6 hours per week. Time zone 8am-3pm PST

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Minecraft Mod 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Minecraft mod developer to create a basic ProjectE Expansion mod. The mod will have a Transmutation interface similar to Project Expansions and will need to be for MC Version 1.12.2 Let me know if your interested in this as i can provide a more detailed explanation if interested Thank you for your time

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Looking for someone to list my eBay products and find trending products to dropship on eBay from amazon and Walmart websites as well as list them and fulfill the orders.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  MARKET RESEARCHER NEEDED IN BRISBANE AUSTRALIA IMMEDIATELY -- 4 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a consumer researcher to complete a store audit in Brisbane Australia There are 5 stores- - Carindale Westfield 1151 Creek Road, Carindale, 4152 Wynnum 145 Florence Street, Wynnum 4178. - Ipswich Riverlink 3 The Terrace North, Ipswich, 4305, - Taigum 312 - 320 Roghan Road, Taigum 4432 5. Coles - Wymnum 132 - 140 Florence Street, Wynnum 4178 The payment for this project is 150 euro. Deadline - 12th December All necessary training material will be provided. Products to audit include Baby Diapers , kitchen paper, toilet paper and feminine hygiene products- no purchases are required, only good quality photographs of the products. Necessary Skills Responds effectively and in a timely fashion to all emails. An Android device is required for th...

  €150 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €150 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo for a Wellness App named Evolve 6 μέρες left

  I am looking for a talented designer to create a modern logo for my wellness app named Evolve. The logo should reflect a vibrant and bold color scheme (leaning towards shades of blue), with a minimalistic and clean style. I am open to the designer's creativity and would like them to come up with unique and innovative ideas for the logo. The logo can either include specific symbols related to wellness and performance or simply focus on the name of the app. Ideal skills and experience for this job include: - Strong graphic design skills - Experience in creating modern and eye-catching logos - Knowledge of color theory and the ability to work with vibrant and bold colors - Understanding of minimalistic and clean design principles - Creativity and the ability to come up with unique and ...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  12 συμμετοχές
  Fix Figma Design 6 μέρες left

  Dispatch mobile app Figma UI. I already have a design, but I would like to make it better:

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Build a website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Custom-built E-commerce website with a focus on custom tshirt design option where customers can upload their own images. See this site for example of what I'm looking for: Ideal Skills and Experience: - Strong experience in custom website development - Proficiency in web design and development languages such as HTML, CSS, JavaScript - Knowledge of e-commerce platforms and frameworks - Ability to integrate a custom tshirt design feature with image upload functionality - Experience in developing secure payment gateways and shopping cart systems - Familiarity with responsive web design principles for optimal user experience across devices - Attention to detail and ability to create a visually appealing and user-friendly website - Strong communication skills to understand and implement...

  €437 (Avg Bid)
  €437 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές
  Cambios en página web en PHP 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Presupuesto son 25 dolares Es un script web de codecanyon, el cual presenta varios errores : 1.-Falta de compatibilidad con navegadores de iOS, por ejemplo: las transmisiones en vivo no se reproducen, y no se puede transmitir desde un dispositivo IOS, caso contrario en pc y android, funciona sin problemas, asi como el sitio principal tiene un vídeo de fondo, que solo se ve en android y pc, en ios no se ve nada. Probablemente las videollamadas tambien presente errores en ios. 2.- Tiene un sistema de "regalos", cuando un streamer hace una transmicion, puedes optar por enviarle un regalo, el cual tiene costo y te hace el descuento de tu balance, en pc puedes seleccionar cual regalo, ver cuanto cuesta y una vez que lo envías todos lo pueden ver, y desaparece o se recor...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Send Blast Email 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me send a blast email for a promotion/sales campaign. Target Demographic: - I have a specific target demographic that I want to reach with this email. Email Content: - The email content is ready to send, so no need to create it from scratch. Ideal Skills and Experience: - Experience in email marketing and creating effective promotional/sales emails. - Knowledge of segmentation and targeting strategies to reach the specific demographic. - Ability to optimize the email for high deliverability and open rates. - Strong copywriting and editing skills to ensure the email content is engaging and persuasive. - Familiarity with email marketing platforms and tools to track and analyze the campaign's performance. If you have the required skills and...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer to create a high-detail walkthrough tour of my architectural drawings and property. Requirements: - Experience in creating virtual walkthrough tours - Proficiency in adding textures, lighting, and outdoor elements to enhance the realism of the tour - Ability to work with existing architectural drawings and incorporate them into the virtual tour Skills and experience needed: - Proficiency in 3D modeling and rendering software - Knowledge of architectural design and layout - Experience in creating realistic lighting and textures - Ability to create a seamless and immersive virtual tour experience

  €677 (Avg Bid)
  €677 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  tik tok videos 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create 1-3 educational/how-to about "film production insurance" TikTok videos. I don't have a specific concept in mind and I'm open to ideas. Ideal Skills and Experience: - Experience creating TikTok videos in the educational/how-to genre - Ability to come up with creative and engaging concepts for the videos - Proficiency in video editing and post-production techniques - Strong understanding of TikTok trends and best practices - Excellent communication skills to collaborate and refine ideas with me

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  I need a Logo for the Game known as Rust. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented graphic designer to create a logo for a game known as Rust. The logo style should be graffiti, with a bold and edgy feel. The logo should include specific game elements as well as the name of the community, 'Rusty Standards'. I am open to suggestions for incorporating these elements in a creative and visually appealing way. I expect to have 1-2 revisions for the logo design to ensure that it meets my requirements and vision. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in graphic design software - Experience in creating graffiti-style logos - Ability to incorporate specific game elements into the design - Strong creativity and attention to detail If you are confident in your ability to create a unique and eye-catching...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Quantize an onnx / yolo object Detection model to Int16 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled developer who can write me a Python code quantize an ONNX object detection model (weights and bias) to Int16. There should be some Quantization Frameworks like tensorflow, onnxruntime etc. to convert float32 to int16, but i could not find it. (i only found int8 converter but i need int16 conversion) Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in working with ONNX Yolo object detection models - Experience with quantization processes and techniques - Knowledge of Int16 data type and its implications in machine learning models

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Experto en MYSQL Server 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Necesitamos hacer unos cambios en un diagrama de flujo en MYSQL serven necesitamos que sepa hacer gráfico y también sepa hacer tablas quedo atento para comenzar de inmediato es un trabajo urgente que para un experto no sea mucha complejidad el tiempo de entrega es para hoy el presupuesto es de 17 dolares

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Compensation position benchmarks 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Compensation Position Benchmarks in the Healthcare Industry We are a healthcare company seeking to benchmark our executive roles' compensation positions against other companies in the industry. We aim to gather data from 6-10 companies to compare and evaluate our compensation strategies. Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting compensation benchmarking studies in the healthcare industry - Knowledge of executive roles and their compensation structures within healthcare organizations - Familiarity with data collection methods and tools to gather compensation data from multiple companies - Strong analytical skills to analyze and interpret the collected data - Ability to present the findings in a clear and concise manner, including recommendations f...

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Remove slogan from a GIF video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to remove the slogan from a GIF video that is less than 10 seconds long. There are no other modifications needed, only the removal of the slogan. The modified GIF must be delivered in GIF format. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in editing GIF videos - Knowledge of software or tools for removing text or objects from videos - Attention to detail to ensure a seamless removal of the slogan.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Create a Microsoft Power Automate flow: 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to create a Microsoft Power Automate flow for my project. The flow should have the following requirements: Trigger: - The Power Automate flow should be triggered when a new email is received. Action: - The flow should transcribe an attached sound file using OpenAI WhisperAPI. Transcribed Text: - The transcribed text should be sent as an email, along with the original sound file. Ideal Skills and Experience: - Experience in Microsoft Power Automate and creating flows. - Familiarity with OpenAI WhisperAPI for sound file transcription. - Proficiency in email handling and sending. - Strong attention to detail and accuracy in transcribing the sound file. If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your proposal.

  €6 - €18
  €6 - €18
  0 προσφορές
  YouTube Scripts -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Are you a talented and passionate writer with a keen interest in the world of true crime? Do you have a knack for crafting captivating narratives that keep viewers on the edge of their seats? If so, we have an exciting opportunity for you to join our team as a Script Writer for our YouTube crime channel! Role and Responsibilities: As a Script Writer for our YouTube crime channel, you will be an integral part of our creative team. Your responsibilities will include: Script Creation: Craft compelling and well-researched scripts for our crime videos. These scripts go beyond mere narration, incorporating detailed information, insights, and emotional resonance that capture our audience's attention. Footage Research: Thoroughly research and gather relevant video footage, audio clips, and in...

  €28 - €232
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €28 - €232
  4 προσφορές

  I am looking for a freelancer who is familiar with the Discogs API and can integrate and sync a few complete inventories to a new Shopify store. We don't want to use third party app like Disconnect or other... we want use free Discogs API all the time and everyday. The ideal candidate should have good and enough experience in creating Shopify stores and have a strong understanding of the Discogs API. Requirements: - Familiarity with the Discogs - Familiarity with the Discogs API - Full integration with the Discogs API - Ability to sync music records and cds inventories with the Shopify new store - Ability to import music records and cds inventories from excel/csv files with the Shopify new store Skills and experience: - Proficiency in using the Discogs API - Experience in creating a...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Create an AI generated video / animation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Create an AI generated educational animated short film - I am looking to create an animated short film using AI technology - The purpose of the film is to provide educational content - The project needs to be completed within a month Ideal Skills and Experience: - Experience in creating animated short films - Proficiency in AI technology and its application in video/animation creation - Knowledge of educational content development and storytelling - Ability to work within tight deadlines - I have a script, and would like to create a video from that. Please contact me in PM with a link to some reference AI generated videos you have done earlier.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές