Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητείται back end mobile app developer για να αναλάβει το αντίστοιχο κομμάτι για mobile Android/iOS app

  €2012 (Avg Bid)
  €2012 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  Στόχος είναι Η δημιουργία μιας τρισδιάστατης σκηνής στο Blender, της οποίας η θεματική / το «σενάριο» είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Κρατήστε στιγμιότυπα της δ&et...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Looking for online promotion services for my subreddit, mainly looking for: - Upvotes - Comments - Subscribers This project aims to enhance the visibility and reach of my subreddit to: - The general public - Reddit users passionate about specific topics The goals for this promotion are: - Boost in upvotes - Uptick in comments and discussions - Growth in subscriber numbers Ideal candidates should have experience in social media promotion, specifically on Reddit. Understanding Reddit's unique culture and knowing how to pitch content to generate more activity is crucial. A successful candidate is familiar with Reddit's rules and subreddit moderation, and has previously managed successful promotional campaigns. Tracking the success of the subreddit promotion is important. An i...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm in need of a sophisticated food delivery mobile app, similar to Zomato. The application should be developed for both Android and iOS platforms. Key Features: - **Three User Roles**: The app should have three distinct user roles: Customers, Restaurant Owners, and Delivery Personnel. Each role will have its own set of functionalities and access privileges. - **Payment Gateway Integration**: I'm looking to integrate local banking systems as the primary payment gateway. This will require a secure and seamless payment process for users. Ideal Candidate: - **Experience with Food Delivery Apps**: Previous experience working on similar projects will be a big plus. - **Cross-Platform Development Skills**: Proficiency in developing apps for both Android and iOS platforms is essen...

  €309 (Avg Bid)
  €309 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm in need of an expert mobile app developer to build a food selling application similar to Zomato, catering to both iOS and Android platforms. Key Features: - Menu Browsing and Ordering: The app should have a user-friendly interface for browsing through various restaurants and their menus, with an intuitive ordering system. - Restaurant Rating and Reviews: A comprehensive rating and review system for users to share their experiences and feedback on restaurants they've ordered from. - Real-time Order Tracking: A must-have feature that allows users to track their order in real-time, ensuring transparency and enhancing user experience. Expertise in both iOS and Android development is critical. Additionally, experience in developing similar food delivery apps or e-commerce platfo...

  €686 (Avg Bid)
  €686 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Budget is 120$ not more because i have already laravel website!!! - Fix some issues on backend input fields edit buttons - upgrade to newest laravel - frontend needs shopping feature, product details galery with slider, variable non variable product - contact and quoteation form needs captcha protection backend needs simple ecommerce system * category module - create category sub category description, auto slug, auto seo, category image edit upload delete change * product module - create product, product variable option, variable option prices, product normal price, product discount price (show % discount on product), product description, stock quantity. vat type selection, multi picture option. - manage orders , show transactions, completed orders, payment type, order number / client n...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am in need of a skilled graphic designer to translate a photograph into a canva picture, for an event. Specific details to be included were skipped, but I'm eager to discuss options once we get into the project. The ideal candidate will have strong experience with Canva, a keen eye for detail, and creative insight to construct an engaging image that suits the event's atmosphere.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm looking for a skilled writer to create a brief, engaging review. Here are some important details: - The review will be for a general audience, so it needs to be accessible and engaging. - The primary goal is to give a brief overview, not an in-depth analysis of the subject. - As the review will be for a general audience, it should be free of jargon and overly complex language. Ideal skills and experience: - Experience in writing reviews would be a plus, especially for a wide readership. - Strong grasp of engaging, accessible language. - Ability to communicate the essence of a subject without getting bogged down in details.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  La actividad consiste en pedir una cotización de manera presencial en cinco empresas asignadas por tu coordinador. Para realizar satisfactoriamente la actividad se requiere de lo siguiente: 1. Estudiar guía proporcionada por nosotros, comprender lo que se requiere mencionar y lo que se requiere cotizar, tener comunicación con nosotros por este medio antes de iniciar la actividad para aclarar el objetivo y resolver cualquier duda. (Tiempo aproximado 1 hora, de la cual son 30 minutos de estudio de guía y 30 minutos para resolver dudas). 2. Acudir de manera presencial a cada uno de los cinco negocios asignados. (Tiempo aproximado 5 horas: 30 minutos en cada negocio + 30 minutos de tiempo de traslado a cada negocio) 3. Enviarnos las cotizaciones recibidas por corr...

  €28 - €230
  Τοπικό
  €28 - €230
  0 προσφορές

  I'm seeking a skilled video editor with experience in mixed media production for my YouTube channel. - The main goal of the videos is to promote our product or service to young adults (18-24), making it crucial that the content is both engaging and relatable to this demographic. - The ideal candidate should have a flair for both animated and live-action videography, as the preferred video style is a mix of both. Your role will involve creating captivating, high-quality videos that effectively communicate the benefits of our product in a way that resonates with young adults. Experience in video editing with a focus on product promotion and a strong understanding of the target demographic's preferences are essential. Please provide previous work samples that showcase your abil...

  €8 - €14 / hr
  €8 - €14 / hr
  0 προσφορές

  I'm in need of a talented writer to craft a romantic short story for a radio broadcast. The story should be centered around the theme of first love with the central characters experiencing a love story that ultimately leads to success. Ideal Experience: - Proven track record in crafting compelling romantic stories - Understanding of radio broadcast requirements - Strong narrative skills to engage the audience This project is ideal for writers who have a passion for romance writing and have experience tailoring their work for a specific medium.

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Solicitar cotizaciones vía telefónica - CDMX y Valle de México 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Para realizar satisfactoriamente la actividad se requiere de lo siguiente: 1. Estudiar guía de llamada, comprender lo que se requiere mencionar y lo que se requiere cotizar, tener comunicación con nosotros antes de iniciar la actividad para aclarar el objetivo y resolver cualquier duda. (Tiempo aproximado 1 hora: 30 minutos de estudio de guía y 30 minutos para comunicación previa y resolver dudas). 2. Realizar las seis llamadas para solicitar información y cotizar el servicio, cada llamada dura en promedio 15 minutos. (Tiempo aproximado 2 horas). 3. En caso de que alguno de los negocios a los que se llamó no haya respondido es necesario volver a marcar más tarde para lograr la conversación con los vendedores y obtener la cotizaci&oacu...

  €28 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  AdSense Approval for Entertainment News Blog 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced professional in Google AdSense approval to help me secure a spot for my news blog. Unfortunately, my initial application was rejected. My Blog Url is In your proposal, please highlight your past experiences with Google AdSense approvals, particularly for news blogs. I'm looking forward to working with a professional who can help me get my AdSense application accepted. Note: Payment release after google AdSense Approval Mail so don't ask for advance payment please.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hey! I'm looking for someone to create the album artwork for my independant band – delivered as an image + as a 7 second animation. I suggest using kitbash assets where possible to save modelling time, and something like Mixamo for the humans. Blender, Unreal Engine, Houdini or 3DS Max recommended. Physics simulation or custom animation for the human getting sucked through the pipe and sliding out the other side. Basic matte painting / stylised low detail background, lighting not confirmed but likely sunlight. Pipes will be coloured acrylic so light should reflect through and show some colour reflections on floor. Open to collaborative ideas, would love someone who's passionate about sci-fi / dystopian machines who can have some creative input! Hoping to hire someon...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Design Overhaul for Extensive PDF 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need someone to work on the data in a 40 page pdf that I will provide. The current version is quite dry and unengaging, and I'm looking to revamp its design, typography, and its visual elements to make it more compelling and interesting. I also need assistance in implementing data visualisation to present the information in a more digestible format. More details will be shared in person. Please connect only if you can get to work immediately and deliver soon. Please submit a pdf in dm to help with the decision if possible.

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  SCADA ABB DCS 800 XA Automation Engineer Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of an expert engineer well-versed in SCADA ABB DCS automation specifically using the 800 XA system with the P13 controller. I require assistance with two main areas; programming and troubleshooting. Key Responsibilities: - Programming: The ideal candidate would be adept at programming on the SCADA ABB DCS automation 800 XA system. This task may involve creating new programs, updating existing ones, or optimizing them for better performance. - Troubleshooting: The engineer should be able to diagnose and resolve any issues that may arise while working with the system. This is especially true for data analysis and reporting, which I am currently facing problems with. Access to the System: I am able to provide both remote and physical access to the system, as needed, for t...

  €2480 (Avg Bid)
  €2480 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  TradingView Pine Coder for Custom Indicator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in search of a skilled Pine coder on TradingView to build a custom indicator based on option strike price. The core functions of this role include: - Plotting Moving average crossover, RSI (Relative Strength Index) divergence, Bollinger Bands as part of the custom indicator. - Calculating the custom indicator based on the option strike price that aligns with the current market price. Experience with TradingView Platform and proficiency in Pine scripting language are essential. An understanding of key financial indicators such as moving averages, RSI, and Bollinger Bands is necessary. Candidates with thorough knowledge in options trading and market price evaluations would be most suitable for this project.

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Youreka - PHP/MySQL Site Migration & Update 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled developer to help me migrate my PHP/MySQL website from PHP 7.2 to the latest PHP version, ensuring that it works flawlessly post-migration. Key Requirements: - Migration: The site should be smoothly transitioned, maintaining all its current functionalities. - Update: The site must be updated to work seamlessly with the latest PHP version. - Custom PHP Extensions: The site relies on custom PHP extensions, so these must be diligently updated as well. The key functionalities that need to be maintained post-migration are: - User Login/Registration: The user system is crucial to our website, so it must remain operational. - Content Management System (CMS): The CMS is heavily used for updating content regularly, hence it's essential that it continues to fun...

  €331 (Avg Bid)
  €331 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I'm in need of an Odoo17 Accounting Trainer who can provide a hands-on training session on the accounting, Expense management, Purchase management, Project modules. Focus: general and analytic accounting. Training will be held in our testing environment already set up and running through remotes sessions. Before each session a list of specific queries/topics will be sent in order to prepare the meeting. There will be 2-4 trainings per week each during 1hr Payment up to 55 eur per hour depending on communication and technical skills The participants have an intermediate level of proficiency with Odoo's accounting module PLEASE NOTE: (MUST NOT) No payment in advance: we need a 1 hour trial to asses trainer No consulting package in hours after first session we will purchase 3hrs t...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  WordPress Website Fixes 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced WordPress developer who can assist in fixing various issues on my website. Key Responsibilities: - Identify and resolve broken links, if any. - Optimize the website for faster loading speed. - Rectify any formatting issues that may be present. I expect the freelancer to have a strong understanding of WordPress, its plugins, and themes. Additionally, a keen eye for detail and an ability to troubleshoot and problem-solve effectively will be crucial in this task.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  98 προσφορές
  We need a banner for our homepage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  On the banner there should be 4 people who look with their backs to us and on the t-shirts / sweaters our logos should be seen on it. It is supposed to be two men and two women who have their hands on their shoulders and hug everyone.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Hindi & English Voice Over Artist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a professional voice over artist who can fluently speak both Hindi and English. Scope of work: Language - English and Hindi Content Type - E learning Duration - 2 hours per language Artist Required - Male & Female If interested then kindly share your studio quality E learning VO samples with us. Looking forward for your bits.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a skilled mobile app developer to create an educational app for students. The app will have a primary function of facilitating learning for students. Key requirements include: - Design: The app should have an intuitive and engaging design that appeals to students. - Functionality: It should have interactive features to enhance the learning process. - Content: The app will host educational content suitable for students. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in mobile app development - Experience in developing educational apps - Understanding of the student audience and their learning needs. I'm open to your creative input on how to best design and execute this app for optimal educational impact.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm seeking an innovative and budget-conscious interior designer who can transform my living room, bedroom and kitchen. The ideal freelancer for this job should have: - Expertise in modern interior design. - A track record of projects completed on a tight budget. As this project is less than $500, creativity in sourcing affordable, modern pieces will be key. Please share examples of your work, particularly where you had to adhere to a strict budget.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  PHP CODE PROBLEM 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  the problems is on fuctions php..the job time line is max one day the work is on anydesk for my pc or change with file not Access on wp or hosting is basi rules this ...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  As a social sciences scholar, my focus is primarily on producing journal articles. However, my current publications are not receiving the visibility or citation rates I desire, as they are poorly cited. I am looking for a professional capable of boosting my H index. - Responsibilities: * Implement strategies to increase the citation of my journal articles. * Provide creative solutions to increase the visibility of my work. - Ideal candidate skills and experience: * Deep understanding of the social sciences. * Proven track record in successfully improving the H-index of academics. * Strong network functioning within academic circles, particularly those related to social sciences. * Capable of innovatively promoting academic work for optimized coverage and citation.

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Infographics Designer for Facebook & Instagram 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a graphic designer who can help me create infographics for my social media presence. The designs will be used on both Facebook and Instagram. I envision a professional and corporate theme for the graphics, so a good understanding of this style is crucial. Key requirements include: - Design of infographics for Facebook and Instagram. - Adherence to a corporate and professional theme. - Ability to deliver engaging, visually appealing content. - Prior experience in creating similar social media content is a plus.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Angular + PHP CRUD Web App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a web application that allows CRUD operations on employee records using Angular and PHP. Key Features: - Data Entry: The application should allow for seamless data entry of employee records. - Reports: There should be a reporting feature to generate relevant reports based on the employee records. I'm looking for a professional who has experience working with Angular 14+ and Core PHP and has a solid understanding of CRUD operations on a MySql database. The ideal candidate should have prior experience in creating similar web applications and should be able to deliver a robust, user-friendly application within a reasonable timeframe. NOTE: We have HTML pages ready, just need to make it dynamic using Angular and PHP APIs. APIs must be written in Core PHP not any fr...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  E-Commerce Website Development & Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional web developer who can help me with the design and layout, as well as the front-end development of my new e-commerce website. In particular, I'm looking for someone who can help with: - Design and layout - Front-end development The website will have a user registration and login functionality. Your experience in e-commerce website development, particularly those with user registration and login systems, will be a substantial advantage in completing this project. Also, you should have a keen eye for design and a solid understanding of front-end development. Please let me know your hourly rate.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I am seeking a confident and competent Social Media Expert for my company that can make it widely known across effectively utilized social media platforms. The primary responsibilities are: - Content creation and posting on my company's Facebook page. Original, engaging, and regular updates are essential. - Audience engagement. Building rapport with our followers by responding to comments, messages, and reviews. - Page promotion and advertising. You will be in charge of increasing awareness and converting traffic into new leads. The expert should be proficient in reaching out to a diverse group encompassing Millennials (18-34 years), Parents (25-44 years), and Business Professionals (25-54 years). It's critical for the ideal candidate to have a thorough understanding of these d...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Onpage SEO Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of a highly skilled Onpage SEO specialist who can significantly improve my website's rank through Onpage SEO techniques. Key Tasks: - Conduct keyword research for my industry and optimize the website content accordingly. - Optimize meta tags and descriptions to ensure they align with the chosen keywords. - Implement content optimization strategies to improve the overall search engine visibility of my website. The ideal freelancer for this job should: - Have a proven track record of successfully improving website rankings solely through Onpage SEO. - Be able to provide examples of past work, highlighting the improvements they've made. Communication preferences are flexible, and I'm open to discussing what works best for both parties.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Ghl Expert Required for Snapshot Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm on the lookout for a seasoned professional well-versed in Go High Level. Your primary tasks will entail setting up funnels, creating email campaigns, and managing client communication. Key Responsibilities: - Setting up Funnels: You will be responsible for creating and configuring funnels within Go High Level. An in-depth understanding of how to set up and optimize funnels for the best results is crucial. - Email Campaign Creation: Crafting email campaigns that are engaging, compelling, and optimized for conversions. You should have a solid understanding of email marketing best practices. - Client Communication Management: Efficiently manage client communication within the platform. Your communication skills and ability to engage with our audience will be vital for this role. ...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Java PDF Editing Library for Linux 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a java library to edit PDF files to be setup on the Ubuntu server i'm using - the lib should be able to crop/cut pdf - add anotation, text, drawing,... to the pdf // tell me if you've already worked with such a library and provide a demo url if possible so there will be no confusion

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Trophy icon Physio4life Logo and Brand Color Design 3 μέρες left

  I need a skilled graphic designer to create a logo and brand color scheme for my new practice, Physio4life. - Creator must have experience in branding, particularly within healthcare or wellness sectors. - The logo should visually represent the concepts of health, wellness, professionalism, and trust. - I'm flexible about color choices, but I have a slight preference for blues, greens, greys, and pinks. - The final design should be usable in a variety of formats - web, print, and promotional items. - The physiotherapy I do is very specialised to 2 distinct areas: children (paediatrics) and Pelvic health (incontinence/pre/post-natal). My previous company was set up when I just did paediatrics so I was “physio4kids” and had logo etc for that(visible on ) but now I need to...

  €27 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €27
  288 συμμετοχές
  Miningcore Connect link issue 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello. I need help with fix miningcore WebUi. Im not sure is it mining core, webUi or nginx issue but all works fine but when I click "Connect" link right page just flash and then I get only white page where is text "2024".

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm seeking an experienced photo editor to transform my photos for personal use. The end goal is to achieve an artistic and stylized aesthetic. Ideal Skills: - Expertise in color correction and retouching, even though background removal is not necessary - A keen eye for artistic, stylized aesthetics - Prior work in editing photos for personal use - Ability to communicate effectively to understand my vision and preferences In summary, I need my photos to be intricately edited, delivering an artistic and stylized outcome.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Web Scraping Python Script Required 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a script in Python to fetch data from a given site. It is an open site and no restrictions to get the data. Need someone : * To start immediately and get me the script in 3 hours maximum * I will not create milestone meaning that I will not fund escrow. Will make payment ONLY AFTER delivery of the script. NO EXCEPTIONS. Dont bid if you are not ok with this and waste my and your time. * Maximum budget is $12

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Advanced Virtual Assistant Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Title: Personal Assistant for Online Tasks and Development Projects Location: Remote Wage: $9 AUD/hour About Me: I am an entrepreneur with a diverse range of projects and interests, seeking a highly skilled and versatile Personal Assistant to support me in various online tasks and development projects. If you are tech-savvy, adaptable, and eager to take on new challenges, I would love to hear from you! Key Responsibilities: Manage and develop eCommerce stores, including product listings, inventory management, and customer service. Assist with programming projects, including coding, debugging, and testing. Design, develop, and maintain websites, ensuring they are user-friendly and up-to-date. Conduct research and provide insights on various topics as needed. Handle administrative t...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Residential Landscape Master Plan & 3D/2D CGI Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a talented landscape designer who can create a comprehensive master plan for a residential land sub-division gated community property of 91 lots, along with detailed 3D and 2D computer-generated images. Key Requirements: - The design must include elements such as garden paths, roads, public amenities, gardens, lawns, and mature trees. - A tropical design style is preferred. I will provide examples of the kind of tropical design I'm looking for. Ideal Candidate: - Proven experience in creating detailed landscape master plans. - Proficiency in 3D and 2D CGI software. - Previous experience with tropical landscape designs would be a big plus.

  €594 (Avg Bid)
  €594 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Online Fashion Portfolio Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced web designer/developer to help me create a high-quality online fashion portfolio. Key Features: - Primary focus on building an image gallery: The portfolio must showcase my fashion work through an elegant and user-friendly image gallery. The presentation of images should be sharp, clear, and aesthetically pleasing. - Responsive Design: The portfolio must be mobile and tablet-friendly, adapting smoothly to all screen sizes. This is a must-have feature to ensure seamless viewing across devices. Ideal Candidate: - Proven experience in designing and developing online portfolios, especially in the fashion or creative industry. - Proficiency in creating visually appealing image galleries. - Strong understanding of responsive design and experience in building mob...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Urgent Technical Text Generator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a large language model created for generating technical documentation urgently. Key Requirements: - The model should have a strong focus on generating technical content, including but not limited to technical guides, manuals, and reports. - It needs to be able to produce high-quality, coherent, and accurate technical documentation. Skills and Experience: - Proficiency in natural language processing and deep learning models. - Previous experience in developing and fine-tuning language models, particularly those that generate technical documentation. - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality results within a short timeframe.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  As I near the completion of my independent film, I'm in search of a skilled DI/Colorist to enhance the visual narrative of the project. The film is aimed at digital streaming audiences and the desired visual tone is dark and moody. Key Responsibilities: - Perform color grading for the entire film in accordance with the specified visual tone. - Ensure consistency in color grading throughout the production. - Excellent command of DI/Color grading software to deliver high-quality results. Your role in this project is vital, as the color grading will play a crucial part in conveying the intended emotional impact and atmosphere of the film. Please provide examples of your previous work in similar projects when applying. Thank you.

  €16 - €137
  €16 - €137
  0 προσφορές

  I am seeking a skilled professional to update the version of OpenVPN on my Edgerouter to support TLS 1.3. Currently running on OpenVPN version 2.4.7 and EdgeOS, I require an update with keen attention to preserving the current settings and functionalities: Requirements: - Expert knowledge in OpenVPN and EdgeOS. - Experience in configuring and managing network devices, routers specifically. - Proficiency in software updating while maintaining integrity of existing system configurations. - Ability to troubleshoot and solve issues that may arise during the update process. Please Note: I skipped the question about specific configurations in my OpenVPN setup because they are standard. However, I want reassurance that they will remain undisturbed post-upgrade. Looking forward to your bids ...

  €507 (Avg Bid)
  €507 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm in need of a proficient Android app developer who can take charge of creating an e-commerce app for my business. While I have the main features in mind, I require someone who can assist in the design and branding. Key Requirements: - Crafting a user-friendly interface with a product catalog, shopping cart, and payment gateway that can cater to middle-aged adults. - Collaborating on the design and branding of the app to ensure an appealing look and feel for the target audience. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in developing successful, high-rated e-commerce apps on the Android platform. - Expertise in UI/UX design, specifically in tailoring it to suit a middle-aged user base. - Strong understanding of e-commerce payment systems and security protocols. Please, o...

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Hola, Estoy intentando pasar de python a easylanguage varias lineas de código, pero easylanguage tiene una serie de limitacion frente a python que necesito a alguien experto en el área de easylanguage. Por ejemplo: import numpy as np import pandas as pd # Ejemplo de datos de entrada (deben ser reemplazados por datos reales) (0) # Para reproducibilidad returns = ((100)) close = ((100)) volume = ((100)) open_price = ((100)) low = ((100)) vwap = ((100)) adv20 = ((100)) # Ejemplo para adv20 # Funciones auxiliares def rank(series): return (pct=True) def Ts_ArgMax(series, window): return (window).apply() + 1 def SignedPower(series, power): return (series) * ((series) ** power) def stddev(series, window): return (window).std() def correlation(x, y, window):...

  €1164 (Avg Bid)
  €1164 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Assistance Required for Android App Рublishing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are on the lookout for a proficient Mobile Application Developer to aid in the release of our software. This role will involve working closely with our development squad to guarantee the seamless entry and ongoing administration of our app within the Google Play ecosystem.

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I need an experienced designer to create a modern logo for my furniture brand. The design should be minimalist but creative. Key Requirements: - Modern Style: I am particularly interested in a logo that reflects a modern aesthetic. It should be simple yet sophisticated, fitting the furniture brand's identity. - Color Scheme: I'd like the logo to feature a combination of brown and grey. These colors should be used in a way that makes the logo stand out. - Creative Incorporation of Furniture Elements: I'm open to suggestions and would appreciate it if the designer can incorporate elements like a chair, table or tree into the design in a unique, creative way. Ideal Skills: - Proven experience in modern logo design - Adept at working with limited color palettes - Strong unde...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I'm looking for a skilled photographer with a keen eye for detail to capture stunning landscape and product shots in France and Italy. The photos will be used commercially; hence, your ability to harness natural light to produce appealing images that can catch the consumer's attention is crucial. Key tasks include: - Conducting outdoor shoots to capture landscape and nature shots including a wide array of natural settings. - Shooting product images outdoors, incorporating the product with the captivating landscape of France and Italy. The ideal freelancer: - Has expertise in landscape and product photography. - Demonstrates outstanding proficiency in capturing high-resolution images. - Has prior commercial photography experience. - Is able to travel within France and Italy. ...

  €1050 (Avg Bid)
  €1050 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Urgent Wiki Page Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an experienced wiki writer/editor to swiftly create a wiki page for me. - The wiki page will cover a certain topic that will be shared with you in further detail. - Your expertise in formatting and referencing the page is critical. I expect a professional approach, adherence to Wikipedia's guidelines, and a high level of accuracy. - The completion of the project is urgent and I am looking for someone who can start ASAP.

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  ZSTD to Plain Text Conversion -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a ZSTD file that needs to be converted into a plain text file for data analysis. The project is simple. DDoSecrets recently published documents relating to a data breach at mSpy and I would like to obtain a copy of some of that data, so I can review it. It is located here: There are 5 files and I am interested in only 2-3 of them: Users; Tickets and Zendesk. If you can download this data and put it in a file format I can read and review. Auto bid will reject.

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές