Programming Δουλειές και Διαγωνισμοί

-
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Programmer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Programmer for ZKteco F18 SDK I need some SDK programming to be done for our electronic door lock by ZKteco This is the product: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] What I need is a small program or webpage that can be used to open the electronic do... 1 Visual Basic, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €130
a mathematical modelling programmer using lingo software 2 stage stochastic programming under uncertainty conditions 3 Πολιτική Μηχανική, Programming Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €69
I need C and C++ programmer with networking knowledge for small tasks There are 4 tasks and each task will take 15 minutes of experts. My budget is $10. Bid if you can 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου, Coding, Programming Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €20
API integration services for a sport betting/booking site I am in need of a person/company who can offer API services for my sport betting/booking website. API mist include all sport games available . 6 Αθλητισμός, Programming, API Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €442
Very Small C and C++ programming tasks I need C and C++ developer to do very small 4 programming tasks for me. My budget is $10. $2.5 for each task (each task will take maximum time of 15 minutes) A professional can complete them in an hour. 24 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Sep 24, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €14
C-Programming i need hard work......................................................... 17 Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €146
programming/code language -- 2 Hi, I need someone to create an entirely new programming/coding language for me... Like C+, C++, Java, Django... I know what I would like it to be but need it done... Must be language that will allow multi-use and be compatible with basically everything on the internet... I have the name and domain... This would be incredibly secure and hack-proof... Finished product must be scalable... It ... 6 Coding, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €398
Hire a Programmer i need a high skilled programmer to create a high quality game 22 PHP, Προγραμματισμός C++, HTML, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €1959
i need PROGRAMMER i want to develop an app with ionic framework with firewall database 9 Δοκιμή Εφαρμογής Κινητής Τηλεφωνίας, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €159
I Need to Create a Google Chrome Add-On Hi, I need to create a google chrome add-on. Please visit [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to get an idea of how the pennyposting add-on works for YouGotListings and make it work on Facebook on your facebook page and y... 8 Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €187
clon to jobin.es clon site, and application for iOS and android as [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 8 Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €95
Tierion Node Management Software(Blockchain, ETH) I am running Tierion nodes([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) And i need a comprehensive management software that will allow me to manage all the nodes (running ubuntu x64..digital ocean droplets) Work has to be s... 13 Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming, Blockchain Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα -
Microstrategy Desktop USA Stock Market Analysis and Predictive Analysis I am looking to use the software Microstrategy Desktop to analyze the USA stock market. And any individual stock on the OTC Market, NASDAQ. And all the industry sectors. I would like to cross analyze as a whole from day to day. Week to week. Month to Month. Year to Year. etc..And in different timeframes as in 1minute 5minute, 1 hour, daily, weekly and monthly timeframes. The more options to... 13 Εξόρυξη Δεδομένων, Big Data, Αναλύσεις, Οικονομική Ανάλυση, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €418
Build a Delphi SQL component Create a Delphi component that should associate several controls from a Form and execute specific SQL commands. For a better understanding you can see bellow a proposal with the structure of this component: TSodaSqlForm [TComponent] ------------------------- FDConnection +Buttons |-BtnDelete |-BtnModalOK |-BtnModalCancel |-BtnModalDelete |-BtnNewEntry |-BtnSave +SqlCommands |... 5 Delphi, SQL, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €529
3rd Party Pictures won't load in eBay with Chrome? Just wondering if anyone has come across this? 3rd Party pictures not loading in an ebay listing with Chrome. If you know about this please let me know. People just bidding and not reading and explaining anything will have to be ignored sorry. 5 eBay, HTML5, Coding, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €15
CRM Programming Expert We get leads from a telemarketing campaign, and we use HubSpot as our CRM. The leads contain contact details in the body of the email. We'd like to be able to create a contact record automatically, from the leads that are emailed to us in realtime. Currently, we are manually copying the fields from the emails, and pasting the data into HubSpot to create a contact record. We'd like ... 7 CRM, Programming Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €21
programmer New project opening - small team of remote workers. Working with skilled programmers. Likely to be 12-months or more, 20-30 hours per week. Please price yourself accordingly. Responsibilities: - SASS/CSS recreation of PSD designs, into Angular components - Using internal API to present data - State management of screens Needs to be multi platform and responsive, using Angular 4 and Ionic 3. 23 CSS, Programming, Typescript Sep 23, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €14001
My Computer Help Project Writing a simple chatbot 17 Perl, Javascript, Python, Coding, Programming Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 22ώρα €117
I need a programmer Delta plc programmer. Working with servo motors and motion control 7 Programming Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 20ώρα €1932
smarthings programmer I need to program a simple turn all lights on for 1 miniute then go back to what state they originally were in. 6 Programming Sep 23, 2017 Sep 23, 20175μέρα 20ώρα €20
KNX ETS5 programming needed for my zipabox Hello i have zipabox with KNX module. i need someone who knows ets5 programming to integrate it with my daikin VRV IV airconditioning system. 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Bluetooth Low Energy (BLE), Coding, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 13ώρα €96
a programmer i have an idea for application the idea of the these application i , However, i need a programmer to crate an application for my idea . is i idea is. application for weeding and parties and apartments the design and the icons i want it like booking or more professionally.. let me explain more . in Saudi Arabia if some one want to marry he has to make a (reservation in weeding hall )and (restaur... 15 Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 13ώρα €1737
intrusion detection system using Cooja I want someone professional in working on Cooja or OMNET ++ or OPNET to Study the effective of attacker behavior in my proposed IDS such that we should have 3 types of attacker behaviors that will be illustrated later. 3 Ασφάλεια Υπολογιστή, Ταύτιση Μοτίβων, Διαχείριση Κρίσεων, Ασφάλεια Διαδικτύου, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 12ώρα €148
perl and c++ comparing two or more structural similarity of proteins. simple bioinformatics program manipulation of constructing a phylogenetic tree from a distance matrix 3 Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 10ώρα €59
Help with a Sevcon Gen 4 Motor Controller Good Afternoon, I have a problem with the programmer of a Sevcon GEN 4 Electric Motor Controller. The controller abord a data load and now is locket (1 long flash - 2 short flat and shot down). I need of expert in this particular product. BEST REGARDS ATTILIO PICCOLO 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 8ώρα €126
Assembly Language Programming Hi, I am looking for a assembly language programmer who can solve task on regular basis. You should have experience with AVR too. All details and guideline will be provided to shortlisted candidate. Thanks! 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 7ώρα €6
Build New app From Scratch and design new app build from scratch include design number i mentioned for full app fixed price not per hours it is travel app affiliate with some extra features i will inform you with details once you hired only full payment after test the app and works completely fine i expect to provide first copy of the app after 10 days to test and see if i would like to do some changes and if you did as i wan... 86 Mobile App Development, App Designer, App Developer, Programming, iOS Development Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 7ώρα €1090
Hire a Programmer 1. neo4j 2. mongoDB 3. API 4. PhoneGap 12 NoSQL Couch & Mongo, PhoneGap, Programming, API Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 6ώρα €38
Customize a PHP script for tech support We have an existing PHP script that needs some customizations. It's object oriented, 100% opensource and well written. We will give you a list of tasks upon first contact. Need Skype availability. 37 PHP, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 5ώρα €117
Home Maintenance We are a general contracting company, and we want to lunch an app that facilitates the communication between our clients and us. The project aims to help people who have any plumbing, electrical, air conditioning, painting, or general contracting work to request the services they need. We want to offer a periodic visit program. 11 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα 4ώρα €154
I need a WEbsite/LAMP programmer I run a not for profit club and we need to modernise to a membership database with record keeping, attendance and qualifications. We also need to be able to allow members to log in and book events and amend their details. 13 Programming Sep 22, 2017 Sep 22, 20175μέρα €149
Create a Custom Metatrader MT4 indicator I am searching for a coder who can create a custom Metatrader MT4 indicator for me, but I want to test your abilities before I give away all the specific rules. Here is a small example of what I need. Is it possible to create an indicator that performs the following actions- 1. Wait for 2 consecutive candles to close above a line. 2. Once the second candle closes above the line, automatic... 2 Coding, Metatrader, PHP, Programming, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Sep 22, 2017 Sep 22, 20174μέρα 20ώρα €84
Installation instructions for Vagrant/Homestead with Dependencies (Pear etc.) While I have installed Vagrant/Homestead with VirtualBox I am having difficulties installing ALL of the required dependencies needed to run a clone: git clone [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] On windows 10 Pro. ... 11 PHP, Laravel, Git, Programming, Virtual Machines Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 16ώρα €151
OData C# REST Service help -- Build on Skeleton Code You'll need to take skeleton code and turn it into a simple functioning OData service using a functional programming style. Type "pineapple" in your bid so that I know that you've read this. Thanks! 22 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 13ώρα €108
I need web programming, WebGL and OpenGL expert for long project I need web programming, WebGL and OpenGL expert for long project. 9 Javascript, OpenGL, Coding, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 12ώρα €163
Signal processing tests I have a project which required a solid background in Digital Signal Processing. it requires a solid knowledge of filtering and processing signals. please contact me for further details 42 Matlab and Mathematica, Ταύτιση Μοτίβων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 12ώρα €355
Stack Overflow Get me stackoverflow reputation 4 Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 11ώρα €8
Access database developer required -- 4 Please bid if you have experience only. Freshers are also welcome with excellent knowledge. Details will be shared with winning bidder. 11 Microsoft Access, PDF, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 6ώρα -
Automation bot program for tradingview.com Hi, Tradingview is like instagram for investment. You can follow a person, like his ideas and comment on them. I would like to build a software that uses a proxy list to log into thousands of tradingview accounts. From there, it can follow a certain user and automatically like and comment on new ideas he posts everyday. Comments will be picked from a list of generic comments that we will ... 20 Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 5ώρα €760
Hire a Programmer I need to hire a zip recruiter poster or glass door ad poster 18 PHP, HTML, Ανάπτυξη Λογισμικού, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 3ώρα €130
Programmer needed We are a small R&D electronics company. want to change our wall controller from RT 3" screen to 4.3" CT screen DMA, current team no previous experience with DMA. 7 Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 3ώρα €368
Arduino - Multiple Stepper Motor Control Sequence - Coding Hi there, I would like to control 5 stepper motors with an arduino to work in a specific sequence. I have no experience, and have never coded, but have a fun little project to do and have been told that it is an easy job for someone who knows what they are doing. The motors and drivers I have can be found in the below link. I do not know if the code or information they give in the link is comp... 57 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 1ώρα €25
CSGO Gambling Site I wanted to make a CSGO gambling site with roulette, crash, coinflip and Jackpot. 7 Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20174μέρα 1ώρα €168
Create application (32-bit) by using ASM/C Hello, I want you to create application (32-bit) by using NASM/C. Please create your own bootloader and kernel. Make sure your application can be launched at booting time, at the least on the device which use Intel' microprocessor. Thank you. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 22ώρα €4995
Track changes in power point template - Immediate start -- 2 I need to track the live changes in the power point . I need the software for that. please ping if you can do it only. Rest details will be shared with winning bidder. 5 .NET, Powerpoint, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 22ώρα -
Hire a Software Developer "coding" - Lights and Switches - Software everything will be attached .......... all the coding is provided you just need to organize it and complete the missing parts. 9 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διόρθωση Σφαλμάτων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 21ώρα €28
Build up an order form for a website. We would like to change our poor "Quote Form" on our website. We would like to have a special form where customers can have their quote calculated instantly on our website and they can get an offer and proceed to payment. Will show you examples of what we need before assignment of the project. Thanks, Hamdy 106 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Coding, Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 20ώρα €126
i need programming looking for work remote with us 14 Programming Sep 21, 2017 Sep 21, 20173μέρα 19ώρα €6013
Build apps like UBER 1. Build applications like uber: website, ios, android. 2. Products include motorbike and taxi. (Can add new products) 3. Customers can pay visa, master, bank. Payment can be made by cash or wallet 4. Send push notifications to customers and drive 5. Create account and login client and drive by phone number, Facebook 6. Vietnamtaxi charges a fee of 10% per trip (this number can be changed), except... 120 Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Programming, Web Development, iOS Development Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 18ώρα €1648
Track changes in power point template - Immediate start I need to track the live changes in the power point . I need the software for that. please ping if you can do it only. Rest details will be shared with winning bidder. 4 .NET, Powerpoint, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Programming Sep 20, 2017 Sep 20, 20173μέρα 16ώρα -
Showing 1 to 50 of 721 entries
« 1 2 3 4 5 »