Διαδικτυακή Αναζήτηση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Having good research needs a lot of work. Web search is the way of collecting information and knowledge in order to write research papers. If you don't have time for web search, you have come to the right place. Wait no longer and hire a professional, talented, and expert freelancer ready to help you find the data you need and deliver it at the best organized and quality work.

Freelancer.com offers you many web search projects with clients who need to use your talent and expertise at web searching to have interesting, organized, important and unique web search to get their jobs done.

You will be asked to do web search projects. If you believe you can do that, then start bidding on web search projects and get paid with an average of $30 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Web Searcher; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Pull email addresses from bloggers website I have a google doc with about 500 influencer bloggers. I need help collecting their email address and first name and add it to the google doc from their website 22 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €21
buid database with web scrape and excel i am looking to collect a list of research companies that sell advice/ research to financial institutions such as mutual funds, pension funds and hedge funds on foreign exchange, fixed income and commodities. The research company needs to provide some of its research for free online, eg as a blog post or similar. Ideally the author will need to have a background of working in an investment bank or... 23 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €81
Virtual assistant for long term We need someone to work full time for us as virtual assistant. You will be doing simple tasks like 1) Sending mails to our database MANUALLY. STRICTLY NOT WITH TOOLS. we will provide email id & pls respond if you know how to use outlook. 2) Collecting data 3) Filling request forms etc We will train you. Need someone with good internet connection and work everyday 8hrs a day. ... 22 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €7
US clients only - Research task to find NON IT -- 33318 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €70
data entry - 21/03/2018 21:00 EDT Using the specific web links listed in the ‘Website Domains’ tab in the Excel spreadsheet, please pull down all the First Names, Last Names, and Email Addresses available on each of the websites, and input the information in the corresponding columns in the ‘Email Addresses’ tab. The column ‘Company Name’ should correspond to the company on the website from whic... 5 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €13
Excel Data Entry & Clean I have 2 excel spreadsheets with names and emails: 800 contacts total Some email fields are blank. All phone number fields are blank. What we need: 1. Cross reference company/name/job title with ZoomInfo software (I have login for you) 2. Copy and Paste correct email and phone number for each person on spreadsheet 3. Save completed spreadsheet as a CSV and send back to me. 31 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
Scrape names and email addresses We are interested in compiling a list of email addresses of partners at various law firms. We are providing you with an Excel spreadsheet to compile your findings. Using the specific web links listed in the ‘Website Domains’ tab in the Excel spreadsheet, please pull down all the First Names, Last Names, and Email Addresses available on each of the websites, and input the information in... 76 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €294
Assistant with decent English needed I have tons of works to handle so I need an assistant. Successful candidate should have proficiency with computer. Should have fluency in English and Male assistants preferred! 39 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €14
Get me information on the curators of 100 different spotify playlists. Hey there! My name is Eric and I am a musician looking for a little technical help pitching to playlists to grow my following. Spotify is a great resource for me to grow with, and by retrieving information of popular playlisters, I can better pitch my music to them in order to attract new fans. All of the following should be in the POP genre with a focus on playlists that favor sounds from Sam Smi... 7 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €56
Collect recipes for website This is a pretty straightforward project: I need you to go around the web and collect a bunch of recipes for a specific type of food (which I'll tell you about once you're hired). It won't be hard to find them, I just need someone to gather them all into one place. Right now I just want 30 recipes, so this should be reasonably quick. If you can show that you can do this task with... 33 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €16
Project for Juan Ignacio I. Hi Juan, I have a task to do so I'd like to discuss with you. 1 Διαδικτυακή Αναζήτηση, Επεξεργασία Φωτογραφίας, 3ds Max, , Βιντεογραφία, Παραγωγή Βίντεο Mar 21, 2018 Σήμερα9μέρα 17ώρα €121
Need list of private Tuition Centers in Argentina Hi, I need a list of private tuition centers from Argentina. Data I need is, Center Name, Address, Tel, Contact persons name and email. Further details will be provided . Best 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €75
Need freelancer for analyzing the market of our product We are finding a good designer to help us create a new brand of our product. We are preparing new version of e-Learning system and need to get the customer reports from social media. We will provide the specification once candidate is selected. Candidate should be familiar with translation, data entry and excel. 23 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €374
Find email from Website. I need lower Bider 2 I need email find from journal website. my Budget low 73 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €16
Assist with ratings website I'm looking for someone to help with some data entry for a ratings website. I need people who have a US (New York) IP address and access to 30 different email addresses. The work is pretty easy. Message for specifics. 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €18
Take Data from E-commerce Website I want you take e-mails from Website Data, is it possible? 53 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €285
an excellent research to extract email & phone number (urgently hire) Hello i will provide the names of companies, want their personal email address with telephone no. more details through PM will hire within an hour fixed budget 20 USD 61 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €17
Doctors Research in UAE, Saudi Arabia and Qatar I need Details of Doctors In UAE, Saudi Arabia and Qatar, you need to do internet research for the details and should input the details in a excel. Deliverable will be an excel of name, mobile number, email id., clinic/hospital number, hospital name and city. Hepatologist - 500 Gastroenterologist - 500 Gastroenterologists with a sub-specialisation in hepatology - 250 PCP/Family physician/Int... 29 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €87
Fill out online form We're looking to get on online form filled out with different emails. We would need 150 entries per day. You may use 10 of our emails and then the rest would need to be provided by you. This project goes until 3/25. So in total we're looking for 750 entries. If you do more we will provide a bonus. 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Microsoft Office, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 21, 2018 Σήμερα9μέρα 13ώρα €87
Need BIG List of Doctors, Dentists and chiropractors - Database I Need list of Dentists and Chiropractors. Please provide me sample data or if you can scrap new data. 1. If you have already database ready. Send me sample with all fields. 2. If you scrap data how much you can provide and with which fields. -----NEED DATA IN EXCEL FILE ONLY----- Regards! 24 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €68
Need few data entry specialist (New Freelancers Welcome) Hi, I have 50 products to research on amazon & get their ASINs simple project multiple hire $5 fix price for 50 products. I need to get done this within 2 hours after awarded. 102 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €3
Administrative Assistant - Ukraine, for ecommerce site We are looking for candidates in Ukraine, but will consider other Eastern European or Central Asian countries. Speaking Russian is preferred, but not a requirement. Essential responsibilities: - research - data entry - work with content - different projects assistance Applicant should be a quick learner and have ability to work independently. 15 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Ρωσικά Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €43
US clients only - Research task to find NON IT -- 33317 - 21/03/2018 09:39 EDT I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 25 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €64
mail merge help business forms -Word - Repost - open to bidding I need to create forms called an entry notice to customer tenants, many at a time, the forms are filled from a report that I can compile from my project management software in the form of a csv. my issue is that the output needs editing in between with excel to change some formats such as dates into dd/mm/yyyy formats and a time field that comes out as eg 9:00am, 9:20am, 9:40, etc which need to co... 19 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €77
search alexa 10,000 websites and create a report is the webpage is in ASP.NET or PHP search alexa 10,000 websites and create a report is the webpage is in ASP.NET or PHP and put domain name, php or asp, whois information 19 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €87
Lead Nurturing Assistant (Part-Time) A growing consulting company is looking for a part-time virtual assistant (Entry-level). The job itself takes an average of 2-3 hours per day Monday-Friday and needs to be done during the Finnish office hours (6am-2pm GMT). You are going to be working on tasks related to lead-generation, sales and follow up and follow our processes as they are laid out in our documentation. You will be workin... 34 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €4
Web research in Uzbekistan Hi I am looking for an experienced web researcher who speaks native Russian & Uzbek for web research. If you have those skills please send us message. Thanks in advance 8 Μετάφραση, Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Ρωσικά, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €11
Simple data entry tasks Your job will be to tally a set of 4-digit codes. This is a simple ,work from home job. You will be required to create an account on our online platform, however all payments will be made via Freelancer.com. Please do not request payment in any other way. 13 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €1465
data entry from website I need to create a database from the details available on a website. Total line items will be approx 50-70k. Each page has 100 entries. The entries can be directly copy pasted into excel ( entries on a page can be copy pasted in a single shot ) So in total the person will have to go through 5000-7000 pages and copy paste the data into excel..... 35 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €2978
Data entry from website I need to create a database from the details available on a website. Total line items will be approx 50-70k. Each page has 100 entries. The entries can be directly copy pasted into excel ( entries on a page can be copy pasted in a single shot ) So in total the person will have to go through 5000-7000 pages and copy paste the data into excel. 83 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €87
Contact Scraping For Taiwanese Businesses Must be able to speak English and Taiwanese (Chinese) looking for a freelancer to get me multiple Taiwanese business ranging from Hotels Resturants Liquor shops Wedding Venues Clubs and anywhere else that sells Wine must be able to get Company or business name Contact phone number Email address Business Location Please only apply if you have read our description please start your... 22 Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Εξόρυξη Δεδομένων Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €83
Lead generation for my IT company I need a research professional who could help me in lead generation, appointment setting, email and number finding of the decision makers in International Web and Mobile development agencies. 25 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €23
Data entry from website I need to create a database from the details available on a website. Total line items will be approx 50-70k. Each page has 100 entries. The entries can be directly copy pasted into excel ( entries on a page can be copy pasted in a single shot ) So in total the person will have to go through 5000-7000 pages and copy paste the data into excel. 101 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €76
Put together a list of prospect customers We would like an email list of all the retail pharmacies, chemists and health food stores in Australia. Preferably we would like emails of some management people within the businesses, not just info@.... or sales@... 39 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 21, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €241
Looking for US guys Looking for US guys for long term virtual assistant 13 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €15
Virtual Assistant I'm seeking a Virtual Assistant to help with emails, contact and lead scraping, and occasional research tasks. Please recommend the best way you will approach these tasks. Please reply with ""I have read and understood the instructions" at the start of your application. What challenging part of this job are you most experienced in? 68 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €3
Online / Virtual Secretary Tasks : - schedule appointment - Data entry Jobs. - Websearch. - friendly Company - I am working alone for more than 15 hours (Descent) work is 5 days a week / 5 hours per day You must have a good working environment (Pc, Net, headset, and webcam ) Please Start Your Bid with "I am the one " - then write about each task and point at your proposal. 84 Μετάφραση, Εισαγωγή Δεδομένων, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Ότι Να'ναι Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 23ώρα €8
Google scrub you will scrub Google pages for Chiropractors in select cities 33 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 23ώρα €3
DIRECTV PAY PER CALL REQUIRED I need some help with generating calls for DIRECTV and spectrum. I will pay you per call. This is not a one time gig. You will run Google adwords primarily and the calls will land on my number. I will PAY PER CALL. I will tell the specifics later on. Call quality should be good and I will pay only for the calls which exceed 2 minutes so that I can filter out customer service/billing/technical supp... 8 Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Έρευνα Αγοράς, Διαφήμιση Μηχανής Αναζήτησης, Keyword Research Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 21ώρα €21
Data Entry I need to gather contact info for local teachers. I will provide a list of schools. I need someone to Google each school's website (match the address given to make sure you have the right school), and then copy/paste each teacher's name, title, and email address into a spreadsheet. I'd like to start with 200 schools and see how it goes. 99 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 21ώρα €92
US clients only - Research task to find NON IT -- 33316 I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Data Entry and Internet Research. I am happy to pay a fixed priced and my maximum budget is $30 USD. Job is to use the given keywords and research via Google daily 2 times for 30 days. It will just take 5 minutes of your time daily 26 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαδικτυακή Έρευνα Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 19ώρα €81
extract data from website and paste in excel i need to get information from a webpage into excel 38 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 19ώρα €2
create report for alexa 10000 most trafficed websites get domain name, dns servers names, whois information, dns contact person email, and ceo email address and put it into excel sheet 27 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 18ώρα €19
Data Entry for Pharma & Innovation I would need a data entry expert to implement our website. Website is about pharma and hi-tech. Data entry means insert examples of b2b cases of potential customers looking for business partners, networking, research support, joint ventures etc. 37 Εισαγωγή Δεδομένων, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 18ώρα €369
looking for data entry expert for long term I am looking to hire someone for really long term project. you will be working with : 1. email handling 2. data entry 3. excel sheets 4. some web search apart from this you should have very good communication skills. only apply if you have some experience with these. thanks. hiring now. 70 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 17ώρα €16
Ecommerce Pro Needed to Assist in Growing International Company We are looking for highly motivated individuals who value working independently. Our chosen candidate will have experience in a company selling on Amazon or with other ecommerce platforms. We are looking for a virtual assistant who can help us to take our business to the next level. THE FOLLOWING ARE A MUST FOR THIS POSITION: 1)Extensive knowledge of ecommerce platforms. (Listing products, ... 22 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 17ώρα €377
Wanted Philippines/Vietnam Data-Entry Virtual Assistant. I am looking for 1 Philippines/Vietnam Virtual Assistant for 3 days to work 12 hours/day. I will pay $12/day (total $36) and if this 3 day work goes well, then I will hire for over 1 month. Basically Data-Entry work. I need to hire a Philippines/Vietnam Virtual Assistant because I have purchased a service which runs only in Philippines/Vietnam, so I need someone from Philippines/Vietnam to complet... 25 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 16ώρα €70
eMail database of all Chiropractor in USA We need email list of all Chiropractor Doctor's around USA. Fields required: Name, address, phone number, Email address (must). Budget not too much! We hope someone already have ready email list. 22 Web Scraping, Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 16ώρα €39
Collect Email1 Collect Email from New York Building Department website. 49 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 16ώρα €91
Collect Email Collect Email from New York Building Department website. 125 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση Mar 20, 2018 Mar 20, 20185μέρα 15ώρα €77
Showing 1 to 50 of 1886 entries
« 1 2 3 4 5 »