Απεικόνιση 3D Δουλειές και Διαγωνισμοί

3D rendering is the process of automatically converting 3D models into 2D images with 3D effects on a computer. If you are developing or working with such 3D software that requires rendering capabilities and 3D expertise, look no further than this site to hire expert 3D/rendering help in the form of freelancers. You can choose to post your Rendering/3D job today to find such talent!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a 3D Rendering Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Проект по дизайну Design interior 3 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €298
create three Techpacks for a leather bag, garment and shoes. Each Tech-pack should contain at least 10 spec sheets for the product overall specs and then for materials and trims and everything else that is in the product. images of the products are provided but only flat sketches and rendered sketches are to be used in the tech-pack. please to do not use rendering for the flat sketches. Need this to be done as soon as possible. 3 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €14
3D and 4D options for rapid prototyping 3D and 4D options for rapid prototyping 8 Παραγωγή, Απεικόνιση 3D, Μηχανική Μηχανολογία, Αεροδιαστημική Μηχανολογία Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €148
I need Interior Designer or Architecture Project I hope I get a some project interior or architecture. 16 Σχεδιασμός Λογοτύπου, Απεικόνιση 3D, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €454
Convert my 3D floorplan (static image) into a 3d ENVIRONMENT I have a 3D floorplan STATIC image and wish to NAVIGATE AROUND the entire floorplan...using my mouse 26 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €130
Do some 3D Modelling Hello, I have a pretty simple project. I need someone to help me make a 3D model of my project. Thanks! 48 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €92
Design project I need a 3D model of something. I have designed and modeled a small floating cabin in sketchup, I require someone to tidy it up and add some extra details like changing the balcony railing etc. I then require the model to be rendered to a high quality with 3 - 4 scenes. And also then have the 3D model added to two aerial photos to place it in the real word - I will provide photos 26 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €319
Do some 3D modeling I need a 3D model of something. 12 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €24
3d modeling and rendering of simple model see the attached file i need same 3d model and rendering of model , if this model done well there are more to come. my budget is 1000 inr for this 4 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
Design project I need a 3D model of something. 5 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €15
Design project I need a 3D model of something. I can do 3d modeling in autocad 5 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 22, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €303
Web development I need a 3D model of something. i’m looking for someone who can do interior renderings 15 PHP, Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €131
Looking for a 3d cad designer who must know rhino 3d matrix for jewelery desinging fast turn around time required. only serious inquires plz Jewelry cad designer needed 2 Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός 3D , 4D, 3D Model Maker Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €17
Design packaging for product Looking to get a simple 3D model of cardboard box for our new product. A logo and a few labels should be on it(will be provided to you). Dimensions are 19x10.5 cm Simple plain model, nothing fancy. The maximum price is $30 dollars, no upfront payments. Thank you! 15 Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, Εξώφυλλα & Συσκευασία, Μοντελοποίηση 3D, Σχεδιασμός 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €23
Design project -- 2 I need a 3D model of something. Hi I need a 3D video designer 9 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €418
Draw Bedroom Furniture Required high quality render for these products. Each product in a separate render in white background. 26 Απεικόνιση 3D, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €113
sketch up modelling I modelled most of it. But it should be in exact dimensions with the drawing in dwg file. You will need to fix it, complete the model and assign materials and get renders with different angles. 8 Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Google SketchUp, Μοντελοποίηση 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €91
Build A New Website Im a photographer of products .. example aerial photography , videos & promo videos, specialising in aircraft ready for marketing , static objects for e-commerce sites. i also am a graphic designer and 3d model designer making ready artwork for customers that submit artwork to magazines , websites , creating newsletters etc etc ...i need a place to upload images to the website and display them... 38 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Απεικόνιση 3D, HTML Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €509
Κινούμενα Σχέδια 3D, Απεικόνιση 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών Oct 21, 2017 Σήμερα2μέρα 12ώρα
Design project I need a 3D model of something. Visual elements for my project concept design, its a big architecture project. You are a 3d, 2d visualisation specialist to provide me a rendering and visualisation of my idea 18 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €11770
Edit CAD/Revit plans for small apartment building -- 2 Looking for an individual experienced with Revit and AutoCAD to edit .rvt and .dwg files to correct errors, show dimensions between points, and to redraw some floor plans for a small apartment building (e.g. to place the building and building components correctly relative to gridlines, to insert correct wall types, move windows, resize a showers from 36" to 40" and adjust bathroom sizes ... 36 CAD/CAM, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Προσχεδιασμός Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €8
3D Modelling of Low poly Architecture We already have the architecture models, you need to combine all the house models in to one texture. Currently all the house models have one texture for each, combine it to one texture 4096 X 4096 Also add some extra element to make the roads and building looks better. It will lead to more JOB! P.S: Keep polycount low and make it look better! Good Luck and Happy bidding! 23 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €60
Project for Igor D. Hi Igor D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, YouTube, After Effects , Oct 21, 2017 Σήμερα9μέρα 9ώρα €45
3D Artist for Multiple Projects The first project we need is the colorado river forming the grand canyon. 26 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €298
3D Design and Electronic Component Selection Hello, I have a pretty simple project. I need someone to help me make a 3D model of my project. It is very simple, it's a cube with cutouts (like a fidget cube) with a simple snap mechanism and a locking/screw-in mechanism. I will also need the freelancer to help me select electronic parts that will work, just going onto DigiKey or something and finding parts. Please make sure all bids are $... 10 Παραγωγή, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €17
3D design support work I have an existing 3D model. but reflection resolution is too low and pixelated when i add reflection image. I see problems with geometry normals. If this is not pixels then how to fix this problem? I just attached 2 images 24 Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, Σχεδιασμός 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €74
Sketch up project I modelled most of it. But it should be in exact dimensions with the drawing in dwg file. You will need to fix it, complete the model (especially trusses and roof) and assign materials and get renders with different angles as I added screenshots to folder. 23 CAD/CAM, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Google SketchUp, Μοντελοποίηση 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €39
3d visualization add materials, add more life and 3 views for 80usd 11 Απεικόνιση 3D, Visualization Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €68
Do some 3D Modelling 3d projects 42 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €104
I need character 3d modeler and rigging artist More details will be in inbox we have ongoing work for a big company we need professional 3d modeler rigging artist and character animator thanks... 15 Απεικόνιση 3D, Maya, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €140
Creative arts Mural arts,ceramics,glass painting,clay jewellery etc 6 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €344
Design project -- 2 I need a 3D model of something. Short movie on frndship 4 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €16
Design project I need a 3D model of something. Frndship 9 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 7ώρα €853
Low Poly modelling for mobile We're looking for someone to do some 3d low poly modelling for a mobile game. A single scene is required on this contest and the winner could get more work on our upcoming project. The 3d scene consists of a desert terrain with a pyramid and a statue of Osiris. It has to be decorated with palm trees and other elements of your choice (Egyptian decor). Feel free to do it your style to let us d... 2 Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D Oct 21, 2017 Σήμερα4μέρα 7ώρα €51
3d Modeler - 21/10/2017 11:32 EDT I have a 3d character I made in Fuse(adobe software). I hired an animator who has rigged the character and is creating animations for him. I would like to have interchangeable clothing at runtime. Fuse has a library of clothes that I would like to use. I need someone who can skin the clothes to my rig so it will play properly with animations and can be switched in game run time. 10 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια, Maya, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €9
Design me a Product i wan a product 3d model / solidwork of my product 22 Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €82
Do some 3D Modelling I am looking for a unique design for my healthcare marketing website markets services to to various healthcare services levels. In other words, in any town or city, there is the usual mix of hospital(s), medical office building (specialist docs) peppered through the town primary care docs, and now urgent care centers (docs in a box). The returning trend of "wellness centers we can break out ... 1 Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Oct 21, 2017 Σήμερα4μέρα 5ώρα €85
Massage Capsule Design Capsule to provide privacy to the massage customers. 21 Απεικόνιση 3D, Solidworks, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 5ώρα €431
Drawing 3D Designs for wood and furniture factory I want 10 interior designs using sketch up or 3d rendering software that can be implemented in real world. l want the wood to be the primary thing in the designs. draw: 2 dressing room, 3 modern living room, 2 bed rooms, and 3 office. 60 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση, Μοντελοποίηση 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €471
3d design for mold making need 3d design of some models, in STEP format to create mold for plastic injection, characters will be toys, soliders, tanks, airplanes. contact if you have knowledge or have done similar work before PS. i need more than 20 models so put price accordingly 36 Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D, 3D Model Maker Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €178
Projet de design - 21/10/2017 09:32 EDT Faire de la modélisation 3D Shdmontage 12 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €955
Design project I need a 3D model of something. 39 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €404
Architecture Design -- 2 design a dining area kitchen, design house, design many products 17 Σχεδιασμός Γραφικών, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, Εσωτερική Διακόσμηση Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 3ώρα €23882
Design project I need a 3D model of something. I need an free Lancer who can design logo and some static report Regards Venkat [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users] 10 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €753
3D Render Architectural AutoCAD Hello, A PROFESSIONAL 3D Render is required for Exterior and Floor plan. Only the best will do, and will need to be SAME OR BETTER quality than attached images. Including landscape and background sky, etc. There are 4 small single story homes with AutoCAD available and colour schedule. Thank you, 63 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, AutoCAD, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 2ώρα €118
Design project I need a 3D model of something. 18 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Πηγή Προμηθευτών Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €320
I need a 3d cad rendering designer I need a 3d rendering for a feminine cloth product. 25 Απεικόνιση 3D, Κινούμενα Σχέδια Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα 1ώρα €362
Modelling 700 bathroom objects in 3ds max Sir/Madam, We would like to hire someone for a longer time to model a lot of products. Sinks, baths, showers etc. We start of with modelling 500 products. If satisfied a lot more will come. If satisfied we can also talk about rendering and animations. A portfolio is required. Regards 30 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Απεικόνιση 3D, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Σήμερα6μέρα €3692
Interior Designing looking for an interior designer for a gift shop,, the end product should be in a form of photorealistic (renders) images. 52 Απεικόνιση 3D, Σχεδιασμός Οικίας, Εσωτερική Διακόσμηση, 3ds Max, Μοντελοποίηση 3D Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 23ώρα €131
create 3D animation videos for education I need an artist that can help me in creating 3D animation videos for my YouTube channel on medical education. This project is 30 videos long. I have already completed 10 videos. And we will be working together for remaining 20 videos. Videos are very simple as they are for education purpose. I will also be actively involved in creation. It is prefered if you are from Ahmedabad, Gujarat, India. B... 16 Υπηρεσίες Βίντεο, Απεικόνιση 3D, Μοντελοποίηση 3D, Κινούμενα Σχέδια 3D Oct 21, 2017 Oct 21, 20175μέρα 23ώρα €436
Showing 1 to 50 of 1780 entries
« 1 2 3 4 5 »