Συμβολική Γλώσσα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Assembly language is a computing language used in the programming of computerized devices. Since there are not many people that understand this language, experts like you should take all the jobs available at Freelancer.com.

Assembly language refers to the low-level language used in programming of computers and other related devices. There is always a strong connection between the assembly language and the code instructions and there are languages specifically created for each device. There is an assembler, a utility program that converts the language into a format that can be understood by the device. This process is what is referred to as an assembly.

In the computing world, a big number of people do not understand the intricate part of programs. But luckily, there are freelancers. If you are good in assembly and you need to use your skills to earn, Freelancer.com should be your next home. The site offers a platform where freelancers in different field can get jobs. There are many clients looking for assembly freelancers and you should not waste this chance to be their savior. The good thing about working at Freelancer.com is that you get to choose the job you are interested in and which client to work with. Start practicing your assembly profession at Freelancer.com today.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Assembly Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Mini Shell Terminal C Programming You have to program a UNIX command interpreter. The interpreter is expected to display a prompt ( $> , for example) and then wait for you to write a command line, which must be validated by a newline. The prompt must be displayed again only after the command execution. Only basic command lines are expected to executed; no pipes, redirections or any other advanced features. The executables shoul... 16 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €65
I need Verilog Code for BMI calculation that can be running in Quartus software. I need coding VERILOG code for BMI calculation that can be run in Quartus software and burn in ALTERA DE2 board. maximum 80usd 6 Verilog / VHDL, Microcontroller, LabVIEW, Συμβολική Γλώσσα , FPGA May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €84
Mips assembly -- 2 Hi , will you be able to do a project in MIPS assembly 6 Συμβολική Γλώσσα May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 12ώρα €153
3ds convert plugin Need .ANI to 3dmax 2016-2018 script, with import/export capability and editing functionality. 7 Python, Προγραμματισμός C++, 3ds Max, Συμβολική Γλώσσα May 19, 2018 May 19, 20185μέρα 4ώρα €181
assembly language program assembly language program to input a string from the user, count and display the number of times each word occur in the user input string. For example if the user types in: "Hi you, How you doing, Hop you doing fine, Hi" Your output should be: Hi 2 You 3 How 1 doing 2 Hop 1 fine 1 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 21ώρα €22
Intel Assembly Language x86 The program consists of a C++ and .asm file. Only modifications to the .asm file is [login to view URL] essense, it is a short program to control a snake using keys and mouse. In short, it is similar to a snake game. Arrays must be used for the program. More details will be given later. 7 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 21ώρα €54
Need Help with Online Exam, 7-9pm, 05.18.18 (PDT), Today.. Assembly Language, MASM, x86 Hi there, Can you help me get 100% on my online exam? If so, I will pay 45CAD/ hour. We can do share screen via skype. Payment completed only if result is min. 96%. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 21ώρα €28
Write some software -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I want someone who is familiar with python and assembly i will provide the CVE and the python tool with the source code i want to refud a python builder tool for cve vulnerability 3 Python, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 14ώρα €45
need a high level assembly code expert. I'm currently looking for need a high level assembly code expert. 5 Συμβολική Γλώσσα , Programming May 17, 2018 May 17, 20182μέρα 22ώρα €390
assembly emu8086 you are required to write an Intel x86 16-bit assembly language program that will ask the user to enter the name of a text file with file extension .txt that contains ASCII encoded text. Then the program will process the file to count the number and type of characters in it, and then display on the screen the statistics counted from the file. The program should count the following different types... 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 17, 2018 May 17, 20182μέρα 18ώρα €122
Looking for C and C++ and Assembly Expert -- 2 I need very high skilled c/c++ and assembly developer. You must have very deep knowladge in Windows API . You must Can develop all what i need from scratch , NO COPY any code from the internet. You must be able to write from scratch a socket modules as well as its encrypted. You must have very good knowladge in cryptography. You must have very good knowladge in VNC. Please read before you bid , i... 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Κρυπτογράφηση, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Windows API May 16, 2018 May 16, 20182μέρα 7ώρα €3229
Small Assembly Program Create a program in Assembly MIPS, using software edition and simulation MARS, when given a specific 2D graphic image, will be able to detect his presence on a specific map of bits (bitmap). The map should be square and have a impar side dimension. I have more information to share. 2 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 16, 2018 May 16, 20182μέρα 4ώρα €55
6800 Program Write a 6800 program which sorts the values in an array of positive integers in descending order (that is, from the largest value to the smallest value). You can modify the array in place, or you can choose to create a new array with the sorted values. Here is an example of the input array (called data in this example) - the array is terminated with negative one (-1):data .byte 2,9,4,3,5,6,1,3,2,5... 5 Συμβολική Γλώσσα May 16, 2018 May 16, 20181μέρα 16ώρα €27
MMORPG Server-side Development Looking for someone skilled with debugging (IDA Pro/OllyDbg/x32dbg) to update old server code (c#) to work with a newer client application. Server side packet structures/layout must be updated to make sure the new client properly communicates with the server (there must be no major bugs in the implementation). 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα May 15, 2018 May 15, 20181μέρα 2ώρα €1225
Assembly language Assembly mips language 0 Συμβολική Γλώσσα May 15, 2018 May 15, 201818ώρα 23λ -
Write an ARM assembly program to implement a Time-Of-Day clock application Write an ARM assembly program to implement a Time-Of-Day clock application as specified below: The TOD Clock will have 4 separate counters: HR Indicator: indicates the hour of the day with values ranging from 0 - 24 MIN Indicator: indicates the current minute with values ranging from 0 - 60 SEC Indicator: indicate the current second with values ranging from 0 - 60 MSEC: indicates th... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 14, 2018 May 14, 20181ώρα 59λ €98
RM4SCC - Barcode decoding Using assembly MIPS 0 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει -
MIPS assembly Any one will you be able to do a project in MIPS assembly 5 Συμβολική Γλώσσα May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €44
Create a MIPS code for travelling salesman In this project, a shortest tour is found starting from City-1 and finally returning to it, while visiting other cities only once. The coordinates of the cities are City-1(0,0), City-2(2,6), City-3(8,4), City-4(7,2), City-5(1,6), City-6(4,9), City-7(3,2) You need to find the tour in terms of the sequence of the cities visited and the traveling distance. As the output, present the path and... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €106
Online Tutor For Advanced Programming Language User should have proper knowledge of the programming languages viz. (at least Java , C , C++, Python) etc. Should be proficient in Assembly Language, compilers, parsers, scanners. Should be able to solve the numerical or code efficiently and quickly 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €104
website design and develop I am looking for someone who knows assembly language. The use of DOSBOX EMU8086; MASM/TASM. I want someone to create a text editor. Not a long one. You create a .txt file with one sentence or a list of 20 letters. Your program should be able to read the file. Edit things. Write in it. and display in Video memory. The editing needs to be done using the cursor (move cursor left and right and delete ... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €420
a simple project for emu 8086 Moving Advertisement Consol i need you to design and implement using the emu8086 emulator, an assembly program written in 16-bit x86 assembly language to show simple advertisements on the screen. The advertisements(could be about cars , places ,...etc) and should appear inside a single rectangle (or other attractive suitable shapes). The shape should move slowly around the screen to attract a... 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 11, 2018 May 11, 2018Έχει λήξει €131
Solid works Motion analysis I have a assembly made, but have some redundant constraints needs to be fixed and fully define the assembly and simulate as per the defined loads. and able to get a contact force curve as mentioned in the image. 25 Μηχανολογία, CAD/CAM, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα May 10, 2018 May 10, 2018Έχει λήξει €75
Assembly Language Spell Checker You will write a code in x86 assembly that will read the input from a text file. There will be another text file called "dictionary" that will contain about 20 random words. The code will compare the words in the input text file to those in the dictionary. The text will be displayed on the video memory. Any misspellings of words will be displayed on the video memory screen in a different... 9 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €97
need help with assembly Suppose we have a five-stage pipeline (fetch, decode/read reg, ALU, memory, write result). What dependencies and/or hazards exist in the following sequence of instructions? Assume the first operand is the destination and there is a unified L1 cache. List them in the form g-h, j-k … List every dependency and/or hazard, even if it does not result in a pipeline bubble. a. add r5,r6,r7 b. ld ... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €24
Electronic Safe Control Electronic Safe Control in Assembly Language using ARMSim# 3 Συμβολική Γλώσσα May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €132
Microprograme, micro insteuctions, assembly for mic 1 architecture Microprograme , assembly for mic 1 architecture 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 9, 2018 May 9, 2018Έχει λήξει €15
assembly expert. i have a project. if you know assembly, please bid. 43 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €24
Assembly Language Project Need an expert for assembly language Budget- 25$ 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Solidworks, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €20
Creating MIPS Code You have to make this c code file into MIPS assembly code, as I have to compile the program into MIPS assembly called SPIM program. In the assembly program, please put the instruction by which the number of instructions executed can be counted when the program is run. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 8, 2018 May 8, 2018Έχει λήξει €45
Build a close shell system -- 2 I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €52814
Build a close shell system I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. 18 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα May 7, 2018 May 7, 2018Έχει λήξει €54105
Compiler - Code Generation It is an urgent work, please one with compiler experience. Everything work with the compiler the parser is good, but the semantic to generat the code to assembly, it is still need fix. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Συμβολική Γλώσσα May 5, 2018 May 5, 2018Έχει λήξει €146
Assembly Modify Existing .EXE to work differently Hi, I want to see if there is somebody that can do this task: There is a .exe which does stuff, run things and work. It's wrote in assembly, and I have the source code. What is need to redone is how it processes tasks, read things and write into memory, it just have to write it in a different way. 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 4, 2018 May 4, 2018Έχει λήξει €136
cuda programming - 02/05/2018 18:28 EDT Estimateπ in Parallel Using CUDA. π can be e stimated using the following Leibniz formula:Its summation notation is ∑=1-1/3+1/5-1/7+1/9-........=(π)/4 I need both serial C program and CUDA program to estimate π using Leibniz formula. You must compare the serial runtime (one CPU) and parallel runtimes (Tp) of the CUDA program with respect to differe... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, CUDA, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 2, 2018 May 2, 2018Έχει λήξει €135
Create an Exception/Interrupt Handler in C and Assembly for linux kernel - 01/05/2018 13:32 EDT Write an "Assembly handler" and a correspodning "C handler." Try to follow the steps below and also the ones discussed in class yesterday: Obtain the IDT table address using inline assembly. See store_idt()/load_idt() for loading and storing the IDT base address. Replace the high and low address of IDT entry n with the new high/low address, where n is an exception number. T... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 May 1, 2018 May 1, 2018Έχει λήξει €71
Master the mainframe contest parts 1 and 2 -- 2 I need someone to do parts 1 and 2 for master to mainframe contest 2 Συμβολική Γλώσσα Apr 30, 2018 Apr 30, 2018Έχει λήξει €472
Master the mainframe contest parts 1 and 2 I need someone to do parts 1 and 2 for master to mainframe contest 2 Συμβολική Γλώσσα Apr 30, 2018 Apr 30, 2018Έχει λήξει €132
Prolog one question - 30/04/2018 06:55 EDT very easy question in prolog but i have no time ; see the file 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Prolog, Μαθηματικά, Συμβολική Γλώσσα , Lisp Apr 30, 2018 Apr 30, 2018Έχει λήξει €21
Project for vhrut Hi vhrut, Tomorrow you hired me but I think you deleted project..Please let me know if we need to work...Thanks 1 .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, , Συμβολική Γλώσσα Apr 28, 2018 Apr 28, 2018Έχει λήξει €8
Project for Miguel R. Hi Miguel, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Προγραμματισμός C++, , Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 25, 2018 Apr 25, 2018Έχει λήξει €127
i need Assembly expert I am an employee of the company. However, I need a coder that my company needs. Work is a very easy task. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Assembla Apr 25, 2018 Apr 25, 2018Έχει λήξει €29
Job oppourtunity for Graphic Design Engineer with Joulestowatts!! Hi job seekers, EXP:5+ Notice period:Immediate to 30Days. Job Description: responsible for a new functional block of the complex 3D Graphics IP cores for a combined CPU/GPU development effort (APU and dGPU). RTL and DV skills are required. Knowledge of basic 3D pipelines Be part of a team of designers and verification engineers, working closely with other team members to implement and verify the... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 25, 2018 Apr 25, 2018Έχει λήξει €295
LUA Scripting required for CBUS Clipsal We are wanting to created a software solution on a Clipsal CBUS device which is a network automation controller. It is written with LUA but need to get RS232 devices communicating with the drivers. Any experience with CBUS or home automation a plus. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 25, 2018 Apr 25, 2018Έχει λήξει €31
x86 assembly language Urgent help needed 4 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 24, 2018 Apr 24, 2018Έχει λήξει €21
Microprogramming Microprogramming and assembly programming very basic full instruction in the word file. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 24, 2018 Apr 24, 2018Έχει λήξει €33
x87 assembly 64 bit hi, Please make sure you know it 1 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 23, 2018 Apr 23, 2018Έχει λήξει €23
gpu miner optimization for opencl miners. We want to create a new optimized GPU miner for ethereum blockchain based on [login to view URL] with special features. requirements are as follow (please dont apply if you dont have the right set of skills for this) 1) understanding of crypto currency. 2) practical experience of computing algorithms. 3) practical experience with openCL (AMD) 4) programming in assembly for optimization of ... 17 Αλγόριθμος, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , OpenCL Apr 23, 2018 Apr 23, 2018Έχει λήξει €4357
delphi programming twincat3 interface create a test module for testing a DLL based interface to a twincat 3 project 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Apr 23, 2018 Apr 23, 2018Έχει λήξει €42
Applications of Assembly Language Hi, Need to complete some tasks of the Assembly language project (AVR Assembly code) Additional details can be shared later 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Programming Apr 22, 2018 Apr 22, 2018Έχει λήξει €39
Showing 1 to 50 of 284 entries
« 1 2 3 4 5 »