Συμβολική Γλώσσα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Assembly language is a computing language used in the programming of computerized devices. Since there are not many people that understand this language, experts like you should take all the jobs available at Freelancer.com.

Assembly language refers to the low-level language used in programming of computers and other related devices. There is always a strong connection between the assembly language and the code instructions and there are languages specifically created for each device. There is an assembler, a utility program that converts the language into a format that can be understood by the device. This process is what is referred to as an assembly.

In the computing world, a big number of people do not understand the intricate part of programs. But luckily, there are freelancers. If you are good in assembly and you need to use your skills to earn, Freelancer.com should be your next home. The site offers a platform where freelancers in different field can get jobs. There are many clients looking for assembly freelancers and you should not waste this chance to be their savior. The good thing about working at Freelancer.com is that you get to choose the job you are interested in and which client to work with. Start practicing your assembly profession at Freelancer.com today.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Assembly Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Need assembly language programmer Write (and test using DS5) an assembly language program in ARMv8 to find the sum, the largest and the smallest of n non-zero positive integers. Declare data sections to store the n positive values as an array v and a variable to store n. Create a loop to go through the array for finding the sum of the elements of the array, the largest and the smallest numbers. Store sum in register X8, larges... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €3
Recursive Sum Assembly Recursive sum using assembly language 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €37
Find an offset on an .exe with ASM I need to find a specific offset address from an .exe file, it's the socket address to be used on a WS2_32 send. I have the offset from another .exe (same program, different version) that can be used for reference to find on the other .exe. I'll provide both files as well as the offset I already have for reference. Example of what I need: #define pActiveSocket *(SOCKET*)(*(DWO... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 22, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €100
Recursive sum (assembly) .data first: .asciiz "nnPlease enter an integer:" sumMsg: .asciiz "nThe sum from 0 to " isMsg: .asciiz " is: " .code .globl main ################################################################### # Sum Recursion # Input: if $a0 = 0 set $v0 to zero # otherwise, subract 1, recursively call Sum and then add $a0 to $v0 # # Output: Return in $v... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 22, 2018 Feb 22, 20185μέρα 20ώρα €23
Assembly Language on MIPS Need help on very small project about assembly language on MIPS 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 13ώρα €24
MPI Programm - 21/02/2018 18:11 EST Write a MPI program that uses all-to-all personalized communication operation to compute the transposition of an n × n matrix. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα Feb 21, 2018 Feb 21, 20185μέρα 10ώρα €37
C Coding Interpretation Pretty basic coding that was run through gdb. Need you to answer some questions that cover material such as floating points, write an assembly language line, fmull instructions. It will only take 15-20 minutes. Need it right now. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 20, 2018 Feb 20, 20184μέρα 14ώρα €19
Electronic Tech or Eng,With Arduino exp Already have working [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to change communication side to GSM for distance,Need C+ knowledge for module and microsoft for collecting data. 8 Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Feb 19, 2018 Feb 19, 20183μέρα 9ώρα €119
project in python using ASLR hi, need to modify my project based on my attachment file 6 Python, Linux, Ασφάλεια Υπολογιστή, Συμβολική Γλώσσα Feb 18, 2018 Feb 18, 20182μέρα 15ώρα €122
MIPS assembly language routines, sort, search, stats Need a few assembly routines in MIPS code for sorting, searching, and performing a few basic calculations. (Using MARS which runs under Windows or Linux), more details will be provided. 5 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα Feb 18, 2018 Feb 18, 20182μέρα 9ώρα €28
Set up qtspim on WIndows Just need some help setting up qtspim and running a small program in it. 0 Συμβολική Γλώσσα Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει -
MIPS assembly language routines I need a few routines converting into MIPS assembly language (running on Mipsym emulator). More details will be provided. 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €33
Simple assembly language code I want some very basic x86 assembly language code writing. More details will be provided. 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €21
Customize a japanese software written in c++ This job only for Japanese software engineer. who know Japanese language very well. i have a software written in c c++ . only japanese apply here. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €419
Project for Martin project for social media infomation 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Συμβολική Γλώσσα Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €8
Assembly expert I have many assembly code to analyze. If you are expert. please answer question below. fcomdword [ebx+0xb25aabc] 15 Μηχανολογία, Microcontroller, Μηχανική Μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €363
Need MIPS assembly developer Write a MIPS assembly program in the MARS simulator that accepts an input string of size less than 40 characters, applies the following decompression algorithm to the string, and then prints the resulting decompressed string. In the input string, if a "#" is encountered, the next byte is interpreted as a number i between 0-255; the output string would then replace the # and its i with i-... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €4
Linux assembly hex dump program Need a program to display a file as hexidecimal byte values in assembly 6 Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €62
Need help in assembly programming need someone who is quik please - 12/02/2018 03:19 EST Need help in assembly programming need someone who is quik please It's very small task, more project will be coming if done perfectly. Budget is $10 9 Συμβολική Γλώσσα Feb 12, 2018 Feb 12, 2018Έχει λήξει €4
Help with plptools needed need perfect work Help with plptools needed need perfect work.. All the details would be given on the chat... Need to submit it till midnight today... 2 Matlab and Mathematica, Verilog / VHDL, Microcontroller, Μαθηματικά, , Συμβολική Γλώσσα Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €61
Create a 16 bit machine code simulator and some sample assembly programs Need a virtual machine code simulator (16 bit RISC processor) and sample programs written using the simulated machine code. The simulator should be in Java. 2 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €42
Program some methods to obtain bonuses in an old MMO game. IDA/WPE Pro/CheatEngine/Assembly experience required. 3-5 days task. Hello, I am looking for somebody with experience in assembly basic insight on MMORPG gaming. The objective is to dissemble the game files (.dll), and find a way to obtain bonuses in the game, like stat stacking (equipping the same object multiple times for example). The game is very old and it has no security at all. Much information on how the game works will be provided, task must be d... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €563
Manufacturing Software we need to develop the customizable manufacturing software. 12 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €1311
computer science 2 questions about AVR assembly language are to be answered. questions in attachment contact if you know how to answer. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €51
Simple MIPS interpretor Want someone to finish a MIPS project. The project will be required to be finished by the end of the day 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 4, 2018 Feb 4, 2018Έχει λήξει €42
Racket/Scheme/Lisp Programmer -- 5 Hi, I have a big project that needs to be done in Racket/Scheme. If you are Racket/Scheme Developer, your help will be appreciated. Thank you! I will followup with more details to shortlisted candidates. 1 Prolog, Συμβολική Γλώσσα , Lisp, Scheme, Racket Feb 3, 2018 Feb 3, 2018Έχει λήξει €6
Communication PCB for the Super Nintendo cartdrige slot I am looking for a freelancer with knowledge of assembly, microcontrollers, and pcb design. The project is about creating a communication pcb for an older video game console, the Super Nintendo / Super Nes. Let's have a really basic overview of the game system : The software game code is stored within a cartdrige. When the device is powered, the game's ROM placed on the cartdrige is ... 17 Ηλεκτρονικά, PCB Layout, Συμβολική Γλώσσα , FPGA Feb 2, 2018 Feb 2, 2018Έχει λήξει €1754
Pthread and OpenMP I have some simple code that I want to compare in OpenMP and pThread to see which is more performant. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Verilog / VHDL, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα Jan 31, 2018 Jan 31, 2018Έχει λήξει €28
trim galor Genome Assembly Need to to quality control on the sequences of genomes in a Bioinformatics project Want to try trim galore 5 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €16
Laptop Keyboard Repair One of my laptop keys died and then fell off the keyboard. Due to the way it's setup, the keyboard itself may need to be replaced. I'm afraid to bring it to the shop due to how expensive it is and I'm not so good at doing these kind of repairs and I don't want to risk breaking the laptop further. 3 Ηλεκτρονικά, Τεχνική Υποστήριξη, Συμβολική Γλώσσα , Βοήθεια Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €21
assimply Assembler commands and assembler program 10 Συμβολική Γλώσσα Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €24
Hat Embroidery I have designed two logos for a clothing line and am in the process of having these logos embroidered on hats. Eventually I want t shirts screen printed, stickers, etc, but for now Im looking to get 30-40 hats embroidered because I want to see how these sell before I purchase a larger quantity. Also you have to select a budget range and cannot enter specific amounts. My budget is up to $350 for 30... 5 Branding, Συμβολική Γλώσσα Jan 29, 2018 Jan 29, 2018Έχει λήξει €315
Looking for a game developer Looking for someone who has experience with packet cryptography and analysis to update an old program for our game. Knowledge of C#, C++, Assembly will be helpful. 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα Jan 27, 2018 Jan 27, 2018Έχει λήξει €153
CNC Programming for Amada Turret Punch Press I have a sheet metal fabrication shop that is overloaded with new parts that require flat pattern programming. I can provide .sldprt, .dwg or .pdf files and need .prt in return. This is an ongoing requirement we are seeking to fulfill. 7 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €1074
Automation of heater software. I want to hire someone to develop a program for a smart heater which changes the heating power output to maintain a constant temperature. 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα Jan 24, 2018 Jan 24, 2018Έχει λήξει €8
Create an assembly code for PIC We have a project relatet with a integrated card and we need an assembly code for it 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 23, 2018 Jan 23, 2018Έχει λήξει €3
Part Time Bench Break/Fix Tech This position is responsible for diagnostic, problem resolution and repair of PC's and laptops. Must be able to function independently with minimal oversight and direction. Generally requires 3+ years of direct professional experience with strong customer service and communication skills. Experience with Apple/Mac repair a definite plus. This is an open ended position that is well suited for ... 2 Συμβολική Γλώσσα Jan 22, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €10
Basic Http controller. If you don't know what an HTTP Controller is and don't know how they operate then please refrain from bidding. This project will be for open source use to the internet and fully created for educated purposes only. I need the source code to be fully commented which means English needs to be excellent. Website Design: Colors don't matter but must be complementary. AJAX for... 5 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Penetration Testing Jan 21, 2018 Jan 21, 2018Έχει λήξει €217
Light weight mobile operating system developer. Looking a developer for light weight mobile operating system designer. Before proposal please describe all details for a mobile os with touch support. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Swing (Java) Jan 21, 2018 Jan 21, 2018Έχει λήξει €180
Multi GUI VST example - open to bidding I need a Multi GUI VST example, that has 5 tabs with 5 different window synth settings, like 1. osc, 2. filter, 3. envelopes, 4. effects, 5. modulation. Each window has 1 knob, 1 button, 1 slider, 1 OnOff switch, 1 display and all of these controls have midi learn. Very well documented and clear C++ VST for best understanding. If this way is a wrong way of doing multiple GUI in VST environment, pl... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Προγραμματισμός C++, Arduino, Συμβολική Γλώσσα Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Έχει λήξει €67
shellcode project can you create shellcode to run embedded xor encrypted exe in memory ? the shellcode can detect if it is running in 32bit or 64 bit process 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 19, 2018 Jan 19, 2018Έχει λήξει €106
Assembly language thumb2 instruction set simple programming I have some assembly thumb2 code that is incomplete and I need someone to finish the rest off. It's a very basic program. The program needs to find the mode of a group of numbers. Ideally, you should have experience using keil uvision. The code will be simulated on an arm m3 processor. I need this completed as soon as possible. 8 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 18, 2018 Jan 18, 2018Έχει λήξει €19
build a mips recursive quicksort use recursive way to write quicksort in mips, the c code will be offered 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 17, 2018 Jan 17, 2018Έχει λήξει €33
Project for springware hi. i would like to speak to you 2 Javascript, .NET, Windows Επιφάνεια Εργασίας, WordPress, , Συμβολική Γλώσσα Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Έχει λήξει €214
Sun chair assembly 2 seater sun chair and 1 seater sun chair assembly ( one seater 50% assembled) Vidaxl Sunlounge [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 36 Συμβολική Γλώσσα Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Έχει λήξει €84
MIPS assembler task easy task that won´t take too much time for an expert to solve like 30 min. the project is due to tuesday night 16/01/2018 23h GMT 3 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €26
MIPS assembly language program (Qtspim) Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a text file which in the format of an email and identify some "Badwords" in this file. These bad words are predefined in another text file and the program should compare the mail to the badwords and if they exist,the mail should be marked as [το url αφαιρέθηκε, &si... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €47
Simple MIPS assembly language program using Qtspim Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a text file which in the format of an email and identify some "Badwords" in this file. These bad words are predefined in another text file and the program should compare the mail to the badwords and if they exist,the mail should be marked as [το url αφαιρέθηκε, &si... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει -
Qtspim MIPS simple program Hello everybody, I need a simple Qtspim(MIPS Assembly) program that can read a text file in an email format and compare this file with some predefined given file which contains"Badwords" if the email contains the given badwords it should mark it as spam .Please message me for further details. (German language is preferred) Thanks 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €28
MIPS assembly language programming Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a file and identify some words and say whether it is spam or [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is a simple spam filter using MIPS assembly [το ... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €75
Showing 1 to 50 of 197 entries
« 1 2 3 4 »