Τηλεπωλήσεις Δουλειές και Διαγωνισμοί

Telemarketing services may be provided for sales of products and services, appointment setting, lead generation, or surveys. No business owner or manager really has the time to sit on the phone day in and day out making phone calls. By hiring a freelancer to warm up potential leads with appointments, make soft sales, or ask survey questions designed to validate leads, you can greatly increase your sales potential while also freeing up time for more active selling.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Telemarketer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Sales Job United States/ UK retail stores Hello, I have a product related to sneaker apparel companies. Think stores like Footlocker or Finishline. I need someone to assist in sells of the product I have. I know it will be hard to get into bigger stores, but there are plenty of smaller mom and pop stores across the united states that i believe would carry my item. There is a 50%+ margin on the item! I what i'm looking for is some... 6 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες, Marketing Strategy Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €19
I need a sales generator/telemarketing I need some help with selling something. I am an associate for mca and I need an assistant to help me sell the benefits. I will give all details required and this is a long time position. need someone with the right experiences 8 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Εικονικός Βοηθός, Οδηγίες, Επικοινωνίες Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €25
Sales Assistant I need someone to build relationshsips with leads from linkedin and sell them my products 9 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Οδηγίες, Google Analytics, Linkedin Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €80
Hiring freelancer BPO recruiter (work from home, 50% commission+ Incentives) Hi. I’m the business owner of IT Company in India. I’m looking for a Hindi/English call center Agent(Boys/Girls) or freelancer to book me leeds/appointment for my team & Dealing with Client. Language: Hindi/English 28 Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Φωνητικό Ταλέντο, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €13
Hindi English Call Center : Only For Indian : Full time job : Only For Male In starting it will be a part-time job. soon you have to do full time. You should know outlook & email handling, Website account management,You need to provide telephone support as well, So You should be fluent to speak Hindi & English both language. Check out the website [login to view URL] The website is related to herbal medicine & also have product related to sexual problems. some... 9 Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Excel, Εικονικός Βοηθός, Διαδικτυακή Αναζήτηση Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €78
Need Marketers to sell Firearms Courses Marketers needed to sell our firearms courses. 1. Multistate Handgun Permit Course 2. Live Fire (Handgun, Rifle and Shotgun) Training Courses We pay a fixed price of $25 per registration. No limit on registrations. 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Jun 24, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €168
Lead Generation This is for call center project or a Freelancer is to do outbound call for one of our client and create a lead for them and transfer the call to a live agent. The agent will received Outbound & Inbound (blended) The Schedule is EST with option to do OT 7 PHP, Τηλεπωλήσεις, Asterisk PBX, Οδηγίες, Χειρισμός Τηλεφώνου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €2
Quick and Easy Phone Work. Im looking for a cold caller to call a list of home owners to see it they would like to sell. This person will be using mojo phone dialing service and doing data entry. Must have a landline and speak clearly. 22 Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Excel, Πωλήσεις, Εικονικός Βοηθός Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 19ώρα €4
24*7 domestic call center (Only Domestic Process) CALL CENTER SERVICES for your business promotions . If you're looking to promote your business then AS BPO Solutions is the best place for you. We're a call center based in india providing inbound & outbound services for donestic process (lead generation, TPV transfers, appointment setting, customer support, new outbound quality sales and much more) We offer single or multiple se... 1 Τηλεπωλήσεις Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 16ώρα €351
24*7 Inbound Call center services CALL CENTER SERVICES for your business promotions . If you're looking to promote your business then AS BPO Solutions is the best place for you. We're a call center based in Pakistan providing inbound & outbound services (lead generation, TPV transfers, appointment setting, customer support, new outbound quality sales and much more) We offer single or multiple seats on $8 per hour... 1 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 16ώρα €14
Call Center : Dedicated Customer Care Support Guy Needed Should know hindi & english both 1 Τηλεπωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εξυπηρέτηση Πελατών, Χειρισμός Τηλεφώνου, Χειρισμός Email Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 12ώρα €158
New Zealand leads from Ruma 70k 2018 leads that are at least 6 months old. Each lead should include the following details: - First name - Last name - Email - Phone number * No duplicates 34 Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Excel, Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 10ώρα €328
Looking for CRM Expert to find creative solution Looking for CRM Expert to make creative automation which will establish direct contact with customers through email. Please do NOT apply if you are not into this field!!! 18 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, CRM, Salesforce.com Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 8ώρα €118
Required Freelancer's for Telesales in any language Work Description: - To make outgoing calls to people. - To inform them about new products and services. - To try and sell the products and services to people. - To listen to objections and handle them effectively. - To generate more leads from the people outcalled. - To enter the details of every interaction in the system. • Makes outgoing customer calls or cold calls in order to sell pro... 1 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Διαφήμιση Jun 23, 2018 Jun 23, 20185μέρα 4ώρα €22
Leads for Homoeopathic Paradise I need some help with finding some leads for our business Homoeopathic Paradise. We deal in Pharma Ingredients, Chemicals, Pharmaceuticals Raw Materials, herbal extracts, Phytochemicals, Intermediates & homeopathic [login to view URL] with the sole motto of serving global clients with premium quality of bulk drug raw materials this notable player has acquired a major stake in its discipline. T... 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 1ώρα €3
USA - call monitoring and quality control - 06.21.18 PROJECT: I am looking for 3-5 people to actively monitor incoming calls to my call center and review past calls that are being sent to clients. We receive 70-100 calls per day and calls come in 24-hours a day. All of the calls are recorded so if calls come in outside the hours you are able to work, an archive exists to perform the reviews. All calls are in USA English with different regional acce... 83 Τηλεπωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Αγγλικά (ΗΠΑ), Χειρισμός Τηλεφώνου, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 20ώρα €5
Call Centers for inbound process Hello, Centers I have an inbound process, for student loan leads. minimum Seats "5" Telemarketing Campaign, Job: pre-qualify student with a federal debt not attending school, not in a program, with a source of income, Center with experience preferably 15 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Χειρισμός Τηλεφώνου Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 20ώρα €18
Lead Gneration / Cold Calling Seeking enthusiastic cold callers to generate qualified business leads (B2B). You will be provided with a list of contacts to pursue by phone. 14 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 18ώρα €4
cold calls for real estate agent I'm a real estate agent based in Minnesota. I need someone whos comfortable talking on the phone to make cold calls for me. I will provide the software used to make the calls as well as a short script of what to say. Your primary job will be to set appointments for me to follow up with people interested in my services. It will be a part time position 2-4 hours per week. Expect to be making an... 31 Ηχητικές Υπηρεσίες, Τηλεπωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εικονικός Βοηθός, Φωνητικό Ταλέντο Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 16ώρα €9
Wanted Operation Manager in India. Wanted Operation Manager in India. English, Tamil and Hindi language is an added advantage.. Females are given highest priority... Here are some typical types of tasks a Operation Manager assistant might handle: Administrative/Fielding Calls Marketing Support Professional Support IT/Technical Support Sales Support Operational Tasks Client and Vendor Support They should have work as same as in... 9 Τηλεπωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εικονικός Βοηθός, Εξυπηρέτηση Πελατών, Γραφείο Γενικών Καθηκόντων Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 16ώρα €119
Build a sales team I am building an online marketplace and need Europen speakers, preferably based in Europe, who can contact european suppliers by telephone and email. 4 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 13ώρα €5
Sales leads collection from google or other search engine Sales leads collection from google or other search engine. 11 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Οδηγίες Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 11ώρα €40
Sales Development/Lead Generation/ Appointment Setting We need someone to set B2B appointments with Senior Procurement Managers in US. You must be a native English speaker with Outbound experience in appointment setting or telesales. We have a crisp and clear value proposition, and need it delivered to the right people within our target accounts. We will provide client target lists, VOIP and all the support needed for your success. If it's succes... 10 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Οδηγίες Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 11ώρα €18
Need female to receive our phone call and generate leads We need a soft voice female person who will attend our customers call, it does not matter from which geographical location you are but MUST!!! need to attend all the call and this on going job will be suspended if any calls get dropped. The chance to get most of the calls during US working hours. though some calls may be from Australia or another country. Job responsibilities: Attend the call a... 3 Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Οδηγίες, Φωνητικό Ταλέντο Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 11ώρα €22
Sales Agent for Website Design Services Please READ the description below first before making a bid. I just started making a wordpress website design company for corporate websites. I need a Sales Agent to help me get my first batch of clients. Target market is small/medium sized business. I'm looking for someone who can do outbound sales, doesn't matter whether it's offline or online methods (ie cold calls, social media... 8 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 7ώρα €375
Tellecaller for sale process Company: Credit Card / Properties Designation: Tele-Calling Executive/ Sr. Executive / Field Executive About the role: The role is focused towards generating revenue for the company by marketing / selling Credit Card & Properties to customers. It also involves maintaining relationships with the existing clients. We are looking for a talented and competitive Inside Sales Representative t... 12 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες, Εξυπηρέτηση Πελατών Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 7ώρα €101
Call centre for onboarding Vendors(sellers) for my Indian Online Ecommerce website Need call centre which could Help me in onboarding Vendors(sellers) for my Indian Online Ecommerce website which connect Retailing shops and Wholesalers/manufacturers in Textile & Garment Industry . Payment will be for successful seller registration. 10 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, BPO, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 6ώρα €371
Email Database For Sale Hi Guys, I Just wanted to inform you that, I have large database (100 k) of verified Marketing companies database for global countries with all the fruitful details (Exp: Emp. Size, Cxo Name and Direct Email, Website, Phone/Mobile etc..). It will be help you with in Revenue Growth, Lead Generation, Email Marketing, and Cold Calling if you want to buy. if you are interested to know more, I would... 1 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Jun 22, 2018 Jun 22, 20184μέρα 5ώρα €140
Looking for outbound cold callers and stockbrokers Looking for outbound cold callers and stockbrokers that can do cold calls on Commission only basis. Must supply there own leads , each sale of our stocks will result in a 1k commission to you . Must be in the usa and have financial , tellemarketing/sales experience. We sell to Our investors crypto currency, Penny stocks, and high risk bonds . If intrested apply and make huge money today . 0 Τηλεπωλήσεις, Λογιστικά, Πωλήσεις, Χειρισμός Τηλεφώνου, Έρευνα Επενδύσεων Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 2ώρα -
B2B Sale's I looking for a sales closer that can close my leads. 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 1ώρα €20
Mobile phone number live validation i need to set up a system which will connect to a bulk list of mobile phone numbers in the usa and verify that they are active lines or disconnected + the current carrier. perhaps using voip's and asterisk ect. thanks. 18 Linux, Τηλεπωλήσεις, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Asterisk PBX, VoIP Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 22ώρα €2008
Lead Genaration for website designing and Internet marketing services Cold calling business owners in the USA and pitching company's website designing and Marketing plans. Reps paid once the sale is confirmed. Calling data and VoIP provided with a remuneration of USD $50 per converted customer. 1 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 19ώρα €34
Real Estate Broker want to hire more Realtors Real Estate brokerage selling single family homes 6 Τηλεπωλήσεις Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 15ώρα €405
Outbound Appointment Fixing Executives required Looking for someone with good communication Skills Able to talk to business owners and get them to go with our process 1 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Έρευνα Αγοράς Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 12ώρα €1581
Online sales we are hosting our 6th edition of International Conference on Aerospace and Aerodynamics 2018 to be held at Barcelona, Spain during August 02-03,2018. We require your assistance in getting more interested participants towards our [login to view URL] official invitation letter that may be required for VISA purposes would also be provided. 15% commission charge for each registration received through... 12 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Έρευνα, Τηλεπωλήσεις Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 11ώρα €462
Assist me with Bulk Marketing Bulk marketing 5 Τηλεπωλήσεις Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 9ώρα €126
Find Leads I need help selling my domain names. Looking for someone who has experience with outbound domain sales, who can research companies and employees to market the domains to. These domains are easy to sell and most are .com, we are not over asking for them at all, so it makes your job easier. One who is able to reach to potential buyer and expert in closing deals ASAP. We are offering a generous comm... 0 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 9ώρα -
Business Development Manager Want to hire BDM with minimum 1 year of Corporate sales experience. Very Good communication skills. Fresh MBA Passout candidate will also be considered. Knowledge of Digital Marketing will be an added advantage. Job Location is Mumbai. Candidate can also work from home and all necessary training and infrastructure required will be taken care of. Job Role - Candidate will have to identify Corporat... 3 SEO, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαδικτυακή Έρευνα, Digital Marketing Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 8ώρα €176
Dialer system telemarketing I need a Diler system for telesales compony. I wish to have a system possible to connect GSM card for calling 7 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Asterisk PBX, VoIP, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 7ώρα €61
Cold calling VPs of Sales for a champion sales speaker I am an award-winning speaker and trainer, and I would like someone to cold call Vice Presidents of Sales to tell them about my seminars on LinkedIn and other types of social media. If you apply, I will have you a 30 second test call that you perform to be considered, or if you have a 30 second sample of your voice online, please include it. If you’re hired, I will supply a list of Vice ... 7 Τηλεπωλήσεις, Excel, Χειρισμός Τηλεφώνου Jun 21, 2018 Jun 21, 20183μέρα 4ώρα €12
Expert Telemarketer ASPIRE COMMUNICATIONS is hiring Full time Home Based Telemarketers This campaign has been running for years and is expanding. 30 DAY PROBATION PERIOD (DURING THE 30 DAYS COMMISSION ONLY) AFTER PROBATION Base $2.5 per Hour plus Commissions Shift: 8 Hours Calling Shift, Starts at 10PM to 7 AM EDT Bonus: Competitive bonus per appointment Starting Date: ASAP Training: Provided Payout / Payment: Paypa... 5 Εισαγωγή Δεδομένων, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Εικονικός Βοηθός, Χειρισμός Τηλεφώνου Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 3ώρα €3
Merchant Services Appointment Setting I need help setting appointments for Merchant Services 17 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες, Τηλεφωνική Υποστήριξη Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 20ώρα €15
appointment setter needed Looking for call center office or home based set up or individual who would like to do appointment setting for my solar account. The job is so simple you will call homeowner and qualify their electric bill and want to have a free energy analysis/consultation and set appointment for our representative/s. 11 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 19ώρα €9
Telemarketing I am an Insurance Broker who is looking for someone to make calls to particular businesses I have targeted to set up an appointment. Outsourcing the prospective caller who has speaks clear english. Call/Email for additional details and to explain what I need to do further. Thanks, Mike Watson [Removed by Freelancer.com Admin] Insurance One Group 11 Τηλεπωλήσεις Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 17ώρα €4
B2B Lead Generation North America Cold Calling Campaign This is a simple verification campaign where the resource need to speak with the owner of the outlet/shop and confirm contact details and 3 custom questions. If all confirmed and have yes, with recordings, its a lead. Only Companies with minimum 5 resources to start this campaign should bid. Project is in CPL basis. Its a long term project and payments are done Bi-Weekly. Easy campaign. 14 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 15ώρα €16
Need telemarketing expert to sell mobile apps servuces to B2B business owners in UK Australia & USA Hello We are a software company having our captive process of mobile App Development. Our advance app development website helps customers to build their app by themselves. It requires no technical knowledge. They can either convert their existing website to an app or build a new app by our advance app creation editor. Our pricing are best as per industry standard. Website: [login to view URL] Yo... 15 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 15ώρα €21
Generate leads We need to generate leads for specific kind of business through web research, calls and linkedIn reachout. We will guide you initially how to do so. If you can help out with all tasks or specific tasks, please apply. 7 Τηλεπωλήσεις, Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαδικτυακή Έρευνα Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 11ώρα €92
Amazon Seller Registration Anuratech Pvt Ltd ( Ecommerce specialist ) is looking for Freelancers for Amazon Seller Acquisition Program. Basically you have to register the retailers from any category ,Upload their documents & Finally upload their 51 products. Work Description & Job Responsibilities • Contacting business merchants or sellers through phone, email, chat or direct walk-in provided as lead to... 7 Τηλεπωλήσεις, Photoshop, Πωλήσεις, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 11ώρα €12
telemarketing for Textile company Hi, We are Hsiang Lun Industrial corporation, and now looking for business opportunity, please refer to our brief introduction as below Hsiang-Lun is a company established in 1980, specialized in fabrics for different applications to meet customer needs. Hsiang-Lun is a member of Blue Sign system partner Our Products *Technical stretch woven fabric *High visibility fabric(Meet EN471 & AN... 2 Σχέδιο Μόδας, Telecom Sales, Τηλεπωλήσεις, Μηχανική Υφασμάτων Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 8ώρα €866
Domestic Inbound Process We are looking for Genuine customers who are willing to grab this golden opportunity. Below are the details: Process: Telecom Domestic Inbound Process. No of Seats: Min 10. Payout: 4,20,000/Month for 10 seats. Training: 15 days. Nature of Job: Nature of Job: Inbound handling of Customer Retention, Customer Complaints, Customer MNP and tariff issues. For more details, (Removed by Freelancer.com ... 3 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εικονικός Βοηθός, Οδηγίες Jun 20, 2018 Jun 20, 20182μέρα 8ώρα €4546
Showing 1 to 50 of 75 entries
« 1 2 »