Εξυπηρέτηση Πελατών Jobs

Customer Support is the cornerstone of any business. It's the primary way customers can interact with a business or brand and make sure their voice is heard. A Customer Support Specialist is the link between the customer and the business, providing not only immediate help but insight into how customers perceive and interact with a brand. An experienced Customer Support Specialist can handle customer queries, process orders, update customer accounts, support loyalty programs, and analyze customer feedback to optimize customer service delivery so that customers get the best experience possible.

Here's some projects that our expert Customer Support specialists made real:

 • Scheduling appointments and providing tech support
 • Verifying customer accounts via data research
 • Language interpreters to provide support locally
 • Handling social media interactions with customers
 • Managing merchandise in physical stores
 • Assessing product pricing in foreign markets
 • Responding to customer emails in multiple languages

The ability for customers to have an expertly managed professional support experience not only provides immediate assistance for customers but creates a positive and lasting image of a brand. With Freelancer.com's extensive global community of talented professionals all ready to take on your project, your brand could benefit from the skills of our expert Customer Support Specialists. Post your project today on Freelancer.com and take advantage of all that experts can do for you and your customers!

Από 136,617 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Customer Support Specialists με 4.87 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Customer Support Specialists

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  65 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Chat Support Specialist 6 μέρες left

  We are seeking a highly motivated and customer-oriented Chat Support Specialist to join our team. As a Chat Support Specialist, you will be responsible for providing exceptional customer service and support through chat platforms. Your main role will be to assist customers with their inquiries, resolve any issues they may have, and ensure their overall satisfaction. Responsibilities: Engage with potential customers through chat platforms, initiating conversations and building rapport. Understand customer needs and recommend appropriate content solutions to meet their requirements. Effectively communicate pricing and promotional offers to drive sales. Utilize persuasive sales techniques to overcome objections and close sales. Maintain a high level of product knowledge to confidently address...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές
  Virtual assistant with cold calling expierence 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Virtual assistant with cold calling experience Tasks: - Lead generation Script: - The client has a script to use for cold calling Experience with a dialer, and preferably with skip trace You will be given a script and a list to call. You will leave VM if they did not answer or write down their info if they are interested. This is for real estate industry. You are bidding for a job of a list with 250 calls as trial / interview. Usually only 5% of the list will be answered. So realistically, it will be for about 12.5 calls. Rates on other platforms for this job is 55 dollars. Bid only what you want. Can negotiate rates after 1 week of work with proven results. Hiring multiple candidates for long term. Type 55 dollars to show not a bot.

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Personal assistant 6 μέρες left

  Project Title: Personal Assistant Tasks: - Researching and conducting data analysis on various topics - Assisting with administrative tasks as needed - Managing scheduling and calendar to ensure efficient time management Ideal Skills and Experience: - Strong research and data analysis skills - Proficiency in Microsoft Office Suite and other relevant software - Excellent organizational and time management abilities - Strong communication skills, particularly over phone calls - Ability to handle multiple tasks and prioritize effectively - Attention to detail and accuracy in data analysis Communication Method: Phone Call Estimated Hours per Week: More than 20 hours Note: This project requires a dedicated individual who can efficiently handle research, data analysis, and administrative ta...

  €263 (Avg Bid)
  €263 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Retail assistant 6 μέρες left

  Project Title: Retail Assistant Responsibilities: - Performing cashier duties - Stocking shelves - Providing excellent customer service Working Hours: - Flexible schedule Preferred Experience Level: - Entry-level Ideal Skills and Experience: - Strong communication and customer service skills - Ability to handle cash transactions accurately - Basic knowledge of stocking and organizing shelves - Willingness to learn and adapt to new tasks and responsibilities - Ability to work well in a team and handle customer inquiries and complaints professionally Note: This project is suitable for individuals who are looking to gain experience in the retail industry or start their career as a retail assistant.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  VIRTUAL ASSISTANT 6 μέρες left

  Hunting for any person that is capable of providing remote assistance to a small project that involves the required tasks highlighted on this job post, this job is easy to grasp and the hours are flexible, I'm easy going and I will teach you "every step" within a matter of minutes. No experience needed and must be residing in USA. I would love to hear from you. Please provide your portfolio and let me know your availability.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Virtual Assistant 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a virtual assistant to help me with administrative tasks. The ideal candidate should have experience in handling administrative tasks efficiently and should be able to work for 10-20 hours per week. There is no specific time zone preference for the virtual assistant. Some of the tasks that the virtual assistant will be responsible for include data entry, research, and analysis. The virtual assistant should be organized, detail-oriented, and have excellent communication skills. - Looking for an assistant bi-lingual in Chinese / English.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  i need virtual assistant to manage my telegram channel for 1 week 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  You need to update products which are for sale on my telegram channel and update sold items 24/7 for 1 week. Budget is $10

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Confirmis Site Verifier (Nakhon Ratchasima, Thailand) -- 2 8 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Confirmis () is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome the perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision-making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Arrive at the location at least one hour before the appointment with the subject company and make sure you have arrived at the correct location. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirm...

  €14 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Project Title: VRBO Customer Support Customer Support Type: - Phone Support - Email Support - Live Chat Support Training and Knowledge Requirements: - Basic training is sufficient Hours of Support Needed per Week: - 10-20 hours Job Description: We are seeking a customer support representative to handle administrative tasks for our VRBO platform. The ideal candidate should have experience in providing phone, email, and live chat support to assist our clients with their inquiries and concerns. Basic training will be provided, so no extensive training or specific knowledge requirements are necessary. The candidate should be available to work 10-20 hours per week to ensure prompt and efficient customer support. Excellent communication skills and attention to detail are essential for this r...

  €410 (Avg Bid)
  €410 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  freelancer Bidder 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  freelancer Bidder We are looking for a long-term freelancer to join our team. We need a skilled individual who can handle various tasks with clients Skills and Experience: communicationwith all clients we have social media agency so we want to work on freelancer website and we need person which handle all clients and bidding Fluency in multiple languages is a plus. Budget and Timeline: - Budget: We have a flexible budget and are willing to discuss compensation based on skills and experience. - Timeline: As this is a long-term position, the timeline for completing each project will vary. We are looking for someone who can work efficiently and meet deadlines. If you are a talented freelancer with a diverse skill set and are looking for a long-term opportunity, we would love to hear f...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Real estate channel partners are needed - Looking for Agents/Brokers as partners - Partnership will be project-based - Dealing with Residential properties. Ideal Skills and Experience: - Experience in real estate as an agent or broker - Knowledge of the residential property market - Strong negotiation and communication skills

  €551 (Avg Bid)
  €551 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  KPI's and scorecard for call center 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i have case study for job offer i need someone to help me on things 1. Based on the attached, you must create score cards for all agents. 2. Based on the score card, you must create action plan & PIP to enhance missing KPIs ( CSAT, AHT, FRT). 3. You can create the plan in a way that best reflects their skills as supervisor and style of thinking.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Full Time Virtual Assistant (Highly Organized, Driven, Reliable) 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a SUPERSTAR FULL-TIME VIRTUAL ASSISTANT to assist primarily on a variety of high-level business tasks. A committed and motivated individual who can provide efficient and effective support with a mix of valuable experiences in construction trade and industry, marketing, etc. The company is related to construction - painting and real estate business in the US. Need someone to help with administrative tasks, research, tendering, marketing, etc. Must be amenable to work during EST hours 7AM - 5PM subject to over time. All tasks as assigned from the CEO/President. We need someone who is EXTREMELY ORGANIZED and can handle pressure. Some of the mandatory skills listed below: -Excellent English language communication skills (speaking and written) -High organizational skills -Qui...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Virtual Assistant -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a skilled and reliable Virtual Assistant to join our team at The Reliable Solutions Company, LLC. This is a permanent position for someone who can effectively handle email correspondence, respond to texts, make calls, and manage various administrative tasks. The ideal candidate should possess excellent communication skills, attention to detail, and the ability to work independently. Responsibilities: Email Management: Respond to emails promptly and professionally. Organize and prioritize emails for efficient communication. Text Responses: Handle text messages promptly, conveying information accurately. Phone Calls: Make and receive calls on behalf of the company. Provide information and assistance as needed. Administrative Tasks: Assist in various administrative duties...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Necesito quien me atienda la cuenta de Whatsapp 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hola tengo un pequeño emprendimiento y necesito quien me gestione a los clientes en Whatsapp que sea de Republica Dominicana. En promedio llegan unos 20 a 30 mensajes por dia, aveces menos Pago 60 USD por mes

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Assistant um meine Emails zu bearbeiten und zu beantworten 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Ich brauche jemand, der meine vielen Emails durchgeht, ordnet und so weit es geht beantwortet.

  €25 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a person who is familiar with listing on Airbnb and Booking.com. I primarily use both platforms for listing my properties. I need help managing the entire listing process, not just a specific area. My main goal for my listings is to increase occupancy. Skills and Experience: - Experience with listing on Airbnb and - Knowledge of how to optimize listings to increase occupancy - Familiarity with managing the entire listing process, including pricing, availability, and guest communication - Ability to track and analyze listing performance to make data-driven decisions - Excellent communication and customer service skills to ensure a positive guest experience.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Package forwarder needed in USA 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a USA package forwarder who lives in any one of these states (California, Texas, Illinois, Ohio, Michigan, Florida and New York) who specializes in international shipping. I prefer DHL/FedEx as the shipping carrier for the packages, and will need assistance with any type of items being shipped. This means that the forwarder should have experience dealing with items of varied sizes, weights and shapes, along with any additional custom documentation needed. The forwarder should also be able to provide specialized services such as reshipping within the US. I am looking for a forwarder who can provide fast, reliable, and secure shipping solutions. I need someone on the mainland USA to receive packages, that can only be delivered within USA. I then need this product repacked (su...

  €23 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Project Title: VRBO Customer Support Customer Support Type: - Phone Support - Email Support - Live Chat Support Training and Knowledge Requirements: - Basic training is sufficient Hours of Support Needed per Week: - 10-20 hours Job Description: We are seeking a customer support representative to handle administrative tasks for our VRBO platform. The ideal candidate should have experience in providing phone, email, and live chat support to assist our clients with their inquiries and concerns. Basic training will be provided, so no extensive training or specific knowledge requirements are necessary. The candidate should be available to work 10-20 hours per week to ensure prompt and efficient customer support. Excellent communication skills and attention to detail are essential for this r...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  VRBO Customer Support 4 μέρες left

  Title: VRBO Customer Support Summary: We are seeking a customer support specialist to handle administrative tasks for our VRBO (Vacation Rental By Owner) platform. The ideal candidate will have experience in providing phone, email, and live chat support to assist customers with their inquiries and concerns. Responsibilities: - Handle incoming customer inquiries and provide timely and accurate responses - Assist customers with booking and reservation-related issues - Resolve complaints and conflicts in a professional and courteous manner - Collaborate with other team members to ensure customer satisfaction - Maintain a high level of knowledge about the VRBO platform and its features Skills and Experience: - Proven experience in customer support, preferably in the vacation rental or hospi...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Customer Support 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to provide email support for my business. The ideal candidate should have general customer service skills and be able to handle customer inquiries and resolve issues via email. Excellent English is a must. 2-4 USD per hour dependant on experience Skills and experience needed: - Strong written communication skills - Ability to handle customer inquiries and provide prompt and accurate responses - Attention to detail and ability to multitask - Familiarity with customer support software and tools The workload is expected to be less than 10 hours per week, with the potential for additional hours as the business grows. This is a long-term opportunity for the right candidate.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  I am looking for a virtual assistant based in Bulgaria to help me with administrative tasks on a part-time basis, requiring less than 10 hours per week. Tasks include: - Managing emails and correspondence - Data entry and organization - File management and organization - Basic research and analysis Ideal skills and experience: - Proficient in English and Bulgarian language - Strong organizational and time management skills - Attention to detail and accuracy - Familiarity with administrative tasks and software tools - Reliable and able to meet deadlines This is a great opportunity for someone who is looking for a flexible part-time role and has the necessary skills to assist with various administrative tasks.

  €979 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €979 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  SUPERVISOR OF MERCHANDISE IN El Coyol Alajuela, Costa Rica -- 3 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need a freelancer to carry out a simple task (at El Coyol Alajuela, Parque Industrial Propark). It is about verifying that a shipment matches against a packing list. The Freelancer must go to the factory or warehouse where the shipment is located, count the products and take photos according to a manual that we will send; stay in the factory or warehouse until the containers are filled out and take pictures of the loading process according to the manual we would provide

  €93 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €93 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for someone familiar with Airbnb to assist my agency in publishing our portfolio of properties. Specifically, I need help with creating property listings on Airbnb for 6-10 properties. Additionally, I require assistance with Airbnb account setup and management to ensure a smooth and efficient process. Ideal skills and experience for this job include: - Previous experience in creating property listings on Airbnb - Proficiency in managing Airbnb accounts and bookings - Strong attention to detail in optimizing property listings for maximum visibility and bookings. If you have experience in Airbnb property management and professional photography, that would be a plus. Overall, I am seeking someone who is reliable, efficient, and knowledgeable about Airbnb's platform...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  executive assistant 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an executive assistant to provide support with email management and correspondence. The ideal candidate should have experience in the business field and be available for less than 10 hours per week. Tasks: - Manage and organize emails efficiently - Draft and send professional correspondence - Ensure timely responses to important emails Skills and Experience: - Prior experience in email management and correspondence - Strong written and verbal communication skills - Proficiency in email management tools and software Availability: - Less than 10 hours per week If you have the necessary skills and experience, and can commit to the required hours, please submit your proposal.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  156 προσφορές
  JOB TITLE- VIRTUAL ASSISTANT POSITION 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A virtual assistant is responsible for providing administrative, technical, or creative support to clients from a remote location. They typically work from home or a remote office and use technology to communicate and collaborate with clients. Assist in managing email correspondence, responding to inquiries, and handling basic customer queries. The job description for a virtual assistant position may include the following responsibilities: 1. Administrative Tasks: Handling emails, schedulingStrong organizational skills and exceptional time management abilities. appointments or meetings, managing calendars, making travel arrangements, and organizing files and documents. 2. Customer Service: Responding to customer inquiries or complaints via email, chat, or phone, providing product or serv...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  137 προσφορές
  UK Native needed -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for Native British people for a short study. You need to make 2 calls and send a voicemail or pretend like a customer Pay is 13$ for 2 valid calls. Must be in the UK.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Virtual Assistant Italy 2 μέρες left

  I am looking for a virtual assistant based in Italy to help me with scheduling appointments with distributors that we will supply to. The ideal candidate should be available to work in European time zone and be able to dedicate 10-20 hours per week to this project. Tasks: - Cold calling distributors from our data base - Scheduling appointments for zoom meetings - Be present in all zoom meetings for translation between both parties Skills and Experience: - Strong organizational and time management skills - Excellent communication skills - Attention to detail -Motivated to make calls and transact deals - Proficient in using scheduling software and tools - Familiarity with Italian business culture and etiquette

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  appointment bookings 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a virtual assistant to organize meetings for me in Outlook. I have the contact list of the names and the area for the meetings to be organised. It is making appointments with doctors. The assistant will be calling the reception to book an appointment with doctors; will only be speaking with the receptionist The volume of meetings will depend on the location and how many clients are in each of those areas but they will need to make sure there is enough time between each appointment. Most likely between 3-5. They will need to be able to speak very good English, or even English to be there first language

  €12 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  PHILIPINA ASSISTANT FOR OFFICE JOBS 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  PHILIPINA ONLY !!!!! I am looking for a skilled and reliable Filipina assistant to help me with various office tasks. The ideal candidate should have experience in administrative tasks and be proficient in using Microsoft Office Suite. Tasks to be performed will include but are not limited to: - Data entry - Customer support - Assisting with administrative duties The assistant should be available for less than 10 hours per week. Skills and experience required for this job: - Strong organizational and time management skills - Proficiency in Microsoft Office Suite - Excellent communication skills - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to handle customer inquiries and provide support If you are a dedicated and efficient assistant with the necessary skills, please ...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  FRONT DESK PERSON MUST BE IN NEW YORK 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  WANT A PERSON FOR FRONT DESK < FACE TO FACE IN NEW YORK CITY TO HANDLE STORE CUSTOMERS

  €459 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €459 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  front desk service customers 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Going on 9th business year. We buy diabetic supplies from the public . No pharma or any liquids or injectables . Customers sell supplies they no longer want, you evaluate supply by brand, expiration date . and wear and tear, pay customer. This is an ongoing part-time , 2 hrs per day , 5 days per week , $250, flat

  €299 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €299 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Agency seeking an experienced HR Recruiter for technology industry positions. Must have entry-level experience and be able to fill 4-6 positions.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am seeking an experienced Vrbo/Airbnb expert who can assist me in publishing my property portfolio consisting of 6-10 properties. Skills and Experience: - Proficient in creating attractive and engaging property listings on the Vrbo platform - Familiarity with Vrbo's listing guidelines and requirements - Ability to optimize pricing strategy to maximize bookings and revenue - Knowledge of the Vrbo platform's navigation and features to ensure seamless property management and guest communication Responsibilities: - Create compelling and accurate property listings on Vrbo - Implement an effective pricing strategy to attract potential guests and optimize revenue - Assist in navigating the Vrbo platform, ensuring smooth property management and guest communication If you are a Vrbo...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing in Østerkobbel 446440 Augustenborg, Denmark. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done.

  €37 - €46
  Τοπικό
  €37 - €46
  0 προσφορές
  €102 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Pre-employment check- Imlay City-Michigan-USA 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pre-employment check- Imlay City-Michigan-USA I am in need of a freelancer who can assist me with conducting employment history verifications. Specifically, I require the verification of the candidate's previous institute. Skills and Experience: - Previous experience in conducting employment history verifications - Familiarity with the process of contacting previous employers and verifying the provided information - Attention to detail to ensure accurate and thorough verification Timeframe: - The completion of this check is required within a week. If you have the necessary skills and experience in conducting employment history verifications and can meet the specified timeframe, please submit your proposal

  €55 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €55 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Merhaba, Canlı destek hizmetlerinde deneyimli ve etkili iletişim becerilerine sahip olarak, bahis sitenizde müşterilere en üst düzeyde destek sağlamaktan memnuniyet duyarım. Gerek telefonla gerekse yazılı iletişim araçlarıyla, müşterilerinizle etkileşimde bulunarak sorularını yanıtlamak ve çözümler sunmak için buradayım. Yeni kurulan veya hali hazırda olan siteleriniz için benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size ve müşterilerinize kaliteli hizmet sunmak için buradayım.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Angola Speaking Virtual Assistant 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a dynamic and highly organized Angola speaking Virtual Assistant to join our team. This remote position offers a fantastic opportunity for a motivated individual who wishes to contribute to our growing business. Note: you need to speak Angola Languages.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Monthly Research Opportunity - Hamburg, Germany 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking researchers in Hamburg, Germany to conduct market research for a bar audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own and android mobile device in order to be eligible for this project. You will visit 20 bars in the city of Hamburg every month and the payment for this project is €200 (per month) In each bar you will assess 1 product using our app that you will download on your phone. Product costs will also be covered at the end of the project. Training material will be provided before the project begins. Please Note: You must be available to complete the project within 10 days of every month. A start date and deadline will be provided every month. Specific requirements for the project include: - Conducting bar audits ...

  €248 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €248 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  We are looking for a qualified person to manage the publication of our diverse portfolio of properties. As the ideal candidate, you should be well versed in the intricacies of these platforms and have a keen sense of detail to optimize property listings. Requirements: Familiarity with Booking, Airbnb, Vrbo and other relevant platforms. Strong communication skills to respond to requests and manage guest interactions. Ability to adapt to changing algorithms and platform trends.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Travel Agency Seeking Experienced Administrative Assistants for Immediate Hiring - We are a travel agency in need of highly skilled and experienced administrative assistants to join our team immediately - Specific roles to be filled include administrative assistants to support our operations and ensure smooth functioning of our office - Ideal candidates should have a proven track record in administrative support, with a strong focus on organization, time management, and attention to detail - Experience in the travel industry or related fields is a plus, but not mandatory - The ability to multitask, work under pressure, and meet deadlines is essential for this role - Candidates must possess excellent communication and interpersonal skills, as they will be interacting with clients, colleagu...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  EASY MONEY! Part Time Job at the Supermarket! (AUSTRALIA) 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are searching a person for Part Time Job (4 hours a day) at the supermarket, $15 per hour. We can verify that the person spends 4 hours in the supermarket taking photos of products. That means $60 dollars for each day, $360 the week. This job involves going to a supermarket and taking photos of products (3 photos for each product). You'll only need a basic cell phone camera without editing photos. See attached sample photos. A list of product categories will be provided and there is no limit to the number of products to be shipped. If you are interested, leave a message and I will give you more information.

  €18 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Virtual Assistant Needed for Diverse Business Group Tasks: - Administrative tasks - Social media management - Data entry Duration: - Will be needed for 24 months Preferred method of communication: - Phone Ideal Skills and Experience: - Excellent organizational and multitasking abilities - Strong communication skills, particularly over the phone - Proficiency in administrative tasks and data entry - Experience with social media management - Attention to detail and accuracy in work - Ability to work independently and meet deadlines

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Seeking Professional for an On-Site Test Center Audit - Munich 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Munich. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 45 minutes. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  €31 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Virtual Assistant Needed for Diverse Business Group 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Virtual Assistant Needed for Diverse Business Group Tasks: - Administrative tasks - Social media management - Data entry Duration: - Will be needed for 24 months Preferred method of communication: - Phone Ideal Skills and Experience: - Excellent organizational and multitasking abilities - Strong communication skills, particularly over the phone - Proficiency in administrative tasks and data entry - Experience with social media management - Attention to detail and accuracy in work - Ability to work independently and meet deadlines

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Brighton & Hove. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 45 minutes. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  €17 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hello Freelancers, We're looking for customer support agents to join our team. Duties: - Taking Calls - Helping customers to place orders - Helping customers to locate their packages - Solving issues with customers - Order status - Answering emails Time Zone: Atlantic Standard Time Working Shifts: Saturdays and Sundays - From 9:00 am to 4:00 pm This is EXCLUSIVELY for a long-term position. Good luck!

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Monthly Research Opportunity - Stockholm, Sweden 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking researchers in Stockholm, Sweden to conduct market research for a bar audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own and android mobile device in order to be eligible for this project. You will visit 20 bars in the city of Stockholm every month and the payment for this project is €200 (per month) In each bar you will assess 1 product using our app that you will download on your phone. Product costs will also be covered at the end of the project. Training material will be provided before the project begins. Please Note: You must be available to complete the project within 10 days of every month. A start date and deadline will be provided every month. Specific requirements for the project include: - Conducting bar audi...

  €654 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €654 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  Data entry is an important task, but choosing the wrong solution can seriously harm your company's productivity.
  6 MIN READ
  Learn how to hire and collaborate with a freelance Typeform Specialist to create impactful forms for your business.
  15 MIN READ
  A complete guide to finding, hiring, and working with a skilled freelance typist for your typing projects.
  15 MIN READ