Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Δουλειές και Διαγωνισμοί

The development of x86/x64 Assembler made it easy for developers to eliminate nearly all common mistakes that can be generated when programs are being compiled or run.

This equipment has high levels of code generation that is essential for creating JIT code. The creation of JIT codes, abstracts discrepancies caused by x86/x64 Assembler, functions calling as well as platforms such as ABI. This technology has been successfully tested on a number of C++ compilers that include GCC, MSVC, BorlandC++ and Clag. Among the major operating systems that this technology was tested on are Windows, Mac and Linux. Among benefits that can be achieved on your computer system by incorporating freelancers to set up your x86/x64 Assembler include the complete instruction sets, compile time and run time safety, both low code and high code generation of codes, a successfully built in CPU detection and a virtual memory management among many other functions.

Are you a freelancer with knowledge on x86/x64 Assembler? Freelancer.com provides you with a platform where you will meet clients in need of your services as well as a platform to negotiate terms for your service delivery. Sign up on freelancer.com and start working for numerous clients who are willing to hire your services. The process to sign up as an x86/x64 Assembler is simple and friendly.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an x86/x64 Assembler Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Assembly Project - Log Computer Activity & Send over the Internet I am looking for a person willing to create an assembly program that creates weekly reports on when the computer was turned on, for how long, and what IP addresses were accessed from the computer. These three things, with timestamps. Then sends the report via the internet. For further details, please contact me. Thank you. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €142
build a mips recursive quicksort use recursive way to write quicksort in mips, the c code will be offered 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €40
Work in home packing and assembly work from home 36 Μηχανολογία, Solidworks, Μηχανική Μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €16
Racket/Scheme/Lisp Programmer Hi, I have a big project that needs to be done in Racket/Scheme. If you are Racket/Scheme Developer, your help will be appreciated. Thank you! I will followup with more details to shortlisted candidates. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Prolog, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Lisp Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 14ώρα €7
MIPS assembler task easy task that won´t take too much time for an expert to solve like 30 min. the project is due to tuesday night 16/01/2018 23h GMT 3 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 8ώρα €26
MIPS assembly language program (Qtspim) Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a text file which in the format of an email and identify some "Badwords" in this file. These bad words are predefined in another text file and the program should compare the mail to the badwords and if they exist,the mail should be marked as [το url αφαιρέθηκε, &si... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 3ώρα €47
C++ Expert Developer, Optimization Project Looking a developer for optimize some modules on our c++ software. Our software is like a tunnel for process internet packets. Have some 8 modules at total, but we need optimize someones. Each module you do not need to know the other to be able to optimize. If the work is good, we can even create new modules with you. Need strong skills on: C++ Boost Visual studio Medium skills on: Socke... 37 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 3ώρα €30
Simple MIPS assembly language program (Qtspim) Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a text file which in the format of an email and identify some "Badwords" in this file. These bad words are predefined in another text file and the program should compare the mail to the badwords and if they exist,the mail should be marked as [το url αφαιρέθηκε, &sig... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 2ώρα €27
Simple MIPS assembly language program using Qtspim Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a text file which in the format of an email and identify some "Badwords" in this file. These bad words are predefined in another text file and the program should compare the mail to the badwords and if they exist,the mail should be marked as [το url αφαιρέθηκε, &si... 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 14ώρα -
Qtspim MIPS simple program Hello everybody, I need a simple Qtspim(MIPS Assembly) program that can read a text file in an email format and compare this file with some predefined given file which contains"Badwords" if the email contains the given badwords it should mark it as spam .Please message me for further details. (German language is preferred) Thanks 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 13ώρα -
MIPS assembly language programming Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a file and identify some words and say whether it is spam or [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is a simple spam filter using MIPS assembly [το ... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 10ώρα €75
Maze Solver in MIPS Assembly Hello Freelancers! I attach a project on assembly, everything is on ATTACHED DOC Thank you all in advance 3 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Assembla Jan 11, 2018 Jan 11, 201815ώρα 10λ €33
MIPS assembly language programming using QtSpim Hello everybody, I need a simple Qtspim program that can read a file and identify some words and say whether it is spam or [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is a simple spam filter using MIPS assembly [το u... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €27
I need computer engineer I need computer engineer to help me to write some codes 20 Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €22
crypter for exe i need crypter for executabile file 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €16
Unpack Pecompact and more. It is necessary to unpack the self-assembly assembly. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €189
Reverse proxy authorization the program is written in C ++ . Must license key be verified via Apache + PHP 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 30, 2017 Dec 30, 2017Έχει λήξει €203
X86 assembly floating point routines. A freelancer is needed to write a full set of floating point math and conversion routines in X86 assembly. The routines must be optimized for the fastest possible execution. Please see attachment for details. 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 28, 2017 Dec 28, 2017Έχει λήξει €169
DLL injector in process Hi i need an dll injector to inject dll file into a x64 process. PM for more detail 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 26, 2017 Dec 26, 2017Έχει λήξει €1111
WebInject & FormGrabber Modules in Delphi WARNING. If you do not know what it is a FormGrabber [post data] or a WebInject, you CAN NOT develop this project. I am looking for a programmer already experienced this kind of code. About the Modules: * Need Work in All OS (Vista/7/8/10) * Need Work in x86 and x64 * Need Work in Chrome/IE/FireFox * Need have Full Unicode Suport * Need Grab HTTP+HTTPS * Need to do WebInject in An... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 18, 2017 Dec 18, 2017Έχει λήξει €820
Need an AutoLisp Programmer for teaching me AUtoLisp Hi, I need an Autolisp programmer to teach me autolisp programming and help me grasp the concepts behind it. I am looking mainly at autocad electrical package. Regards 3 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Lisp Dec 18, 2017 Dec 18, 2017Έχει λήξει €50
assembly language project Write an assembly language program (Include [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) to input a string from the user, count and display the number of times each word occur in the user input string. For example if the user ... 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 16, 2017 Dec 16, 2017Έχει λήξει €37
Credit card integration into VB6 Application I need a new way to integrate my VB6 Application to process credit cards. I was using a third party component called FDMS Integrator 2.0 but that software doesn't support TLS 1.2 so Datawire will reject all transactions after January 2018. I need a need third party component that we can substitute into the VB6 Application. Ideal software would support communication with First Data Car... 12 Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Visual Foxpro, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, VB.NET Dec 16, 2017 Dec 16, 2017Έχει λήξει €920
Easy Sorter Assembly Project Assembly language sorter project. Details are in the upload file 7 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 15, 2017 Dec 15, 2017Έχει λήξει €30
[C# or C++] Load DLL with manual mapping. x86 + SOURCE I need to load a dll with manual mapping. The injection method must be done with "manual mapping", so if you do not understand this please do not respond to this project. This is a fairly simple small project. It just needs to be a simple console application that allows me to input a process name to target, and input a path to dll that will be injected into the target. This must co... 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 15, 2017 Dec 15, 2017Έχει λήξει €107
Assembly Code Development Need to implement a an assembly program that draws a "bike" shape in the figure as specified in the attached doc. The code has to be commented. Moreover, there is a need to explain the code. Note: We need to use Emu8086 only 2 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 15, 2017 Dec 15, 2017Έχει λήξει €20
static and dynamic The program must be analyzed in detail (but with less emphasis on details) methods learned in the laboratory. What follows: - understanding the code itself. The executable contains several functions and global variables, identified only by addresses. In the README's will have to make a description of these functions and variables: the address found in the code, many arguments have type, the r... 2 Δυναμική, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Συναρμολόγηση Επίπλων, Assembla Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Έχει λήξει €43
convert old Fortran code (wrote in FORTRAN Visual Workbench version 1.00) to MATLAB code I would like to find some experts on FORTRAN or MATLAB to convert the old FORTRAN code to MATLAB. The FORTRAN code was written using FORTRAN Visual Workbench version 1.00. The code is attaced 16 Matlab and Mathematica, Prolog, Fortran, LabVIEW, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 12, 2017 Dec 12, 2017Έχει λήξει €10
(assembly AsmIde) Dragon12+ Anyproject code (60$) need in less than 24 hrs i just need someone that can give any code project to run in my Dragon12+board using assembly language i only have Reg9s12.h uploaded a picture of the program im using 1 Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Computer Science Dec 11, 2017 Dec 11, 2017Έχει λήξει €82
testing private game security i have a private game with a very simple anti-cheat, it scans the memory and make sure none of the memory is changed. if memory is changed it will close the game. I would like someone that can make a bypass for this. You may write your code in any language, but I do require the source. So that I may learn from this and provide solutions to fix these exploits in the anti-cheat. Thank you. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Programming Dec 10, 2017 Dec 10, 2017Έχει λήξει €147
Parallel Programming for GPU (AMD) - cAlgo application (c#) Looking to leverage AMD GPUs Radeon series to assist optimization for cAlgo software (c#). 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 9, 2017 Dec 9, 2017Έχει λήξει €14
Assembly code to Flowchart Convert assembly language code to flow chart. 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €16
Develop a Stopwatch Timer Using 68k Assembly Language It is a project to Develop a Stopwatch Timer Using 68k Assembly Language. It should display minutes, seconds and tenth's like that: mm:ss:s. Will give the details later. 0 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει -
unpack the exe file by winlicense 2.x File was packed using WinLicense / Themida We need someone who could unpack the file Criteria for successful completion of the project are: The program must be with the code readable in IDA the file is here [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να &delta... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €179
Assembly Language Programming for Irvine32 It is a Assembly Language Programming for Irvine32 . Will provide the details later. 4 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €34
ARM Assembly Language Very simple project which requires some knowledge about this language 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €39
ARM Assembly Programming language simple function writers needed Someone who has knowledge about ARM Assembly Language and is familiar with the use of VisUAL. He/she just need to write a few functions. 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €16
Pass one required for assembler urgently I need you to develop pass one for two pass assembler. I would like this to be developed for Windows using C and it's urgently needed 0 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, UNIX, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει -
Pass one required for assembler urgently - 05/12/2017 08:46 EST I need you to develop pass one for two pass assembler. I would like this to be developed for Windows using C and it's urgently needed 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, UNIX, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €159
Assembly and C/C++ programmer needed I need help with a C++ code that is basically using a assembly language logic. I wanna implement Assembly program logic by C++ code. If it make sense. I'll explain more details when we meet on chatting room. 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €15
Assembly language Simple Can you solve problem on MICROPROCESSORS. Its Assembly language Simple I need them as soon as you Can. I need it within 5 hours to be solved. If so, we can discuss further about the assignment if you would like to. Meanwhile, I will try to provide everything about the ptoblem in case you accept that. Please consider that and tell me what do you thinks. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €103
Implementation of 32-bit MIPS Processor I need someone who knows MIPS Assembly Language and knows how to use the LogicWorks software to design a Single-cycle processor (see Figure 1 in attached document) and a Five-stage pipelined processor (see Figure 2 in attached document). Please keep all bids within the budget, otherwise you will not be selected for the project. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €96
non named project I would like to build an external designed UIs working with DLL which will be used on a game, by hooking the client incoming & outgoing bytes and by some of the player actions. The job description is pretty easy, But the project is a bit huge and gotta take a hard working and time. 6 Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €17
Write an Assembler Program It is to Write an Assembler Program which is Utilizing the irvine32 library. will provide the details later. 1 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €33
encode and decode2 NASM, is an 80x86 and x86-64 assembler designed for portability and modularity enun Implement a program that decodes an array of strings encoded by different cryptographic methods. Structure and implementation details This assignment is made up of several subsections, each subsection comprising decoding a number encoded by a specified method. Paragraphs can be solved independently, bu... 1 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Συναρμολόγηση Επίπλων, Assembla Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €20
decoding and encoded for NASM, is an 80x86 and x86-64 assembler designed for portability and modularity Implement a program that decodes an array of strings encoded by different cryptographic methods. This assignment is made up of several subsections, each subsection comprising decoding a number encoded by a specified method. Paragraphs can be solved independently, but can reuse fragments of solving a subsection in... 2 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Assembla Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €66
VB6 Eclipse Orgins RPG Engine - CUSTOM OPTIONS NEEDED If you aren't familiar with Eclipse Orgins you should have debugging skills then to figure out how the Engine works. It's an open source VB6 project, that uses picboxes, winsock, etc... 2 custom options I need implemented: FULL SCREEN MULTI-NPC DROP There is a tutorial for the multi-npc drop, although when I attempt to do it I receive bugs so I need someone more knowledgeable ... 12 Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €427
Task in Prolog Hi, I have a task in Prolog and I hope someone who is free could help. more details will be provided... thanks 9 Java, Prolog, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Lisp Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €21
Chat Clinet DELPHI LANGUAGE I have some codes it,s was a running messenger just need to change some scripts ,design and to remove gift system from it and also need to host .for further information msg [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ADVANCE PAYM... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει €108
Assembly language expert required need someone to work right now for less than 1 hour. My price is fixed. Should be good at Assembly and Sorting algorithms. 0 Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Έχει λήξει -
Showing 1 to 50 of 106 entries
« 1 2 3 »