Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Δουλειές και Διαγωνισμοί

The development of x86/x64 Assembler made it easy for developers to eliminate nearly all common mistakes that can be generated when programs are being compiled or run.

This equipment has high levels of code generation that is essential for creating JIT code. The creation of JIT codes, abstracts discrepancies caused by x86/x64 Assembler, functions calling as well as platforms such as ABI. This technology has been successfully tested on a number of C++ compilers that include GCC, MSVC, BorlandC++ and Clag. Among the major operating systems that this technology was tested on are Windows, Mac and Linux. Among benefits that can be achieved on your computer system by incorporating freelancers to set up your x86/x64 Assembler include the complete instruction sets, compile time and run time safety, both low code and high code generation of codes, a successfully built in CPU detection and a virtual memory management among many other functions.

Are you a freelancer with knowledge on x86/x64 Assembler? Freelancer.com provides you with a platform where you will meet clients in need of your services as well as a platform to negotiate terms for your service delivery. Sign up on freelancer.com and start working for numerous clients who are willing to hire your services. The process to sign up as an x86/x64 Assembler is simple and friendly.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an x86/x64 Assembler Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Assembly program x86 using Irvine32.inc Please help me finish assembly code which has : Create a menu for a program as shown below. Option 1 will request a string from the user. This string may contain any character on the keyboard, both upper and lowercase letters (for now the strings are limited to a length of 50 characters). Option 2 will convert all elements of the string to lower case. Option 3 will remove all non-lette... 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €24
IAT Hooking+shell codes so i am studying c++ but i couldnt understand this thing so I want a IAT hook that will call my Main dll to get injected into (Batteleye Protected games) so i have a manual map injector i just need someone to make the IAT hook and the shell code to call my other Dll main so it gets injected + Need a source code for it you can contact me [Removed by Freelancer.com admin] 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 18, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €24
need an expert on assembly language Expert in assembly language and pic is needed 9 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 18, 2018 Mar 18, 20185μέρα 18ώρα €19
AVR Assembly I need someone who can teach me all about AVR assembly. 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 17, 2018 Mar 17, 20185μέρα 11ώρα €19
how to find artifacts on box.com and dropbox.com using their desktop application - open to bidding i need a lab report on how to find cloud arifacts and artifacts including last run time, last sync time, username, password, files uploaded, changes in registry etc. It needs to be a professional looking lab sheet that other students can follow and find the same results. Encase will need to be used along with FTK imager and registry viewer. I need someone that knows what they are doing to make thi... 5 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Twitter, Web Scraping, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 17, 2018 Mar 17, 20184μέρα 13ώρα €222
VB6 Compression Utility Need to develop a proprietary compression technique in visual basic 6.0. The algorithm should be deliverable as a form with 2 textboxes with perhaps a few parameters. This project will be done in visual basic 6.0 which will not be provided. Applicants must have experience in visual basic 6.0. 10 Visual Basic, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, VB.NET Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 6ώρα €24
Create a VB6 user control Help me create VB6 (Visual Basic 6.0) user control. Here is the description and requirement: 1. The goals is a user control which looks like "heat contour map" i uploaded. I 2. Each point/dot/origin of "heat" could be enabled or not, when it is enabled, the mapping will include that dot when rendering contour. And vice versa, when that particular point is disabed, then the... 6 Visual Basic, Αλγόριθμος, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, VB.NET, Graphics Programming Mar 16, 2018 Mar 16, 20184μέρα 1ώρα €72
Delphi SIP client to make click to call from a windows programm I am looking for a Delphi developer,who is very good in developing SIP software /dialer for this project. Developer should have the deep understanding about SIP protocol. This dialer should have some special features like. *Multiple SIP lines from different providers * Dial to a single number using all providers at the same time * Deliver the status of the lines via a small API * Au... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 15, 2018 Mar 15, 20182μέρα 21ώρα €421
Oscam - cardsharing software project I have a BIN file. I do not have the source code. Currently, only one serial number works of smart card. I need to make a modification for another serial number and to change it in assembler. so We can agree as follows: the software only responds to the serial number to be exchanged. for other word----> I need to make a change for another card serial number. working card 03 19 EC 16 00 00 ... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 13, 2018 Mar 13, 20181μέρα 3ώρα €45
H1 assmebly language for palindrome The project is about H1 assembly language, Write an assembly language program to do the following: In a loop, ask the user if they want to test for a palindrome word (y/n) If the answer is 'y', ask the user to input a string; echo the string back out As on the exam, call a function pal to determine whether or not the string represents a single-word palindrome, and... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 12, 2018 Mar 12, 20183ώρα 11λ €19
Need help with an assembly language assignment. Let's discuss this on a chat.. 11 Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Solidworks, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 12, 2018 Mar 12, 20181ώρα 35λ €30
Delphi Convert indySocket to overByte or IOCP Project Client / Server using Indy Socket.I heard that Indy is not compatible for unlimited connection and using high memory and slow performance. 1: looking best Components , Overbyte , IOCP or other best for this kind.. 2: Optimizing the client and server code and performance slightly faster. 3: use minimum memory of CPU. Apply only if you have strong knowledge of TCP/UDP Sockets Client... 3 Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €565
Remove HardwareID Check from a DLL I have a .DLL coded in Delphi 3.0 with a HardwareID Check in it. Im looking for someone who has skills in reverse Engineering to remove the HWID Check from the DLL. When everything works, it can be a monthly Project. 27 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €159
Assembly Language Work I have some work related to assembly language. Please, message me for details but I have a really short deadline of 7-8 hours. so if you are not free for next 7-8 hours plz do not respond. 7 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €19
MIPS project123 MIPS code and assembly language 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Verilog / VHDL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €12
converting a java to MIPS assembly converting a java to MIPS assembly: I need to convert a java code to MIPS (low level) code for my raspberryPI 6 Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Mar 2, 2018 Mar 2, 2018Έχει λήξει €22
Help Finish a Program Need help to finish and look over a MIPS Assembly Matrix multi problem 17 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €89
2 small programs in Linux assembly Need 2 assembly language programs that run under Linux. More details to be provided. 6 Linux, UNIX, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €30
Simple assembly language translation in Linux Need some code translating to assembly language. More details to be provided 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €28
C Code to Assembly We need to convert C code to assembly in 20mins. Project is urgent and easy if you know assembly. #define PREDEFINED_X 11 #define PREDEFINED_Y 5 int myEquation (int x, int y){ z=(x+y)y;//note that it is x plus y to the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €15
Handyman and Furniture Assembly We need subcontractor to do TV Installation, Furniture Assembly and Exercise Equipment Assembly. Ideal for Handyman, Maintenance guys, or contractors looking to supplement their income. TV install pay out: $80-$90 to mount the TV and do wires conceal (no outlet necessary) $130-$140 to mount the TV above a fireplace and wire conceal using the Powerbridge that we will provide. Furniture ... 1 CAD/CAM, Solidworks, AutoCAD, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €126
need screenshots from DS5 assembly language Need assembly language screenshots from DS5 1 Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 24, 2018 Feb 24, 2018Έχει λήξει €3
Need assembly language programmer Write (and test using DS5) an assembly language program in ARMv8 to find the sum, the largest and the smallest of n non-zero positive integers. Declare data sections to store the n positive values as an array v and a variable to store n. Create a loop to go through the array for finding the sum of the elements of the array, the largest and the smallest numbers. Store sum in register X8, larges... 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 23, 2018 Feb 23, 2018Έχει λήξει €3
Recursive Sum Assembly Recursive sum using assembly language 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 23, 2018 Feb 23, 2018Έχει λήξει €37
Find an offset on an .exe with ASM I need to find a specific offset address from an .exe file, it's the socket address to be used on a WS2_32 send. I have the offset from another .exe (same program, different version) that can be used for reference to find on the other .exe. I'll provide both files as well as the offset I already have for reference. Example of what I need: #define pActiveSocket *(SOCKET*)(*(DWO... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €102
Recursive sum (assembly) .data first: .asciiz "nnPlease enter an integer:" sumMsg: .asciiz "nThe sum from 0 to " isMsg: .asciiz " is: " .code .globl main ################################################################### # Sum Recursion # Input: if $a0 = 0 set $v0 to zero # otherwise, subract 1, recursively call Sum and then add $a0 to $v0 # # Output: Return in $v... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 22, 2018 Feb 22, 2018Έχει λήξει €23
Assembly Language on MIPS Need help on very small project about assembly language on MIPS 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 21, 2018 Feb 21, 2018Έχει λήξει €23
Unpack exe/dll (VMProtect) We have 3 files which are packed with PE protector. Most likely its VMProtect. What needed is: - File have to be fully unpacked and functional ( reconstructed IAT, EAT etc... ) - All functions which are virtualized with VM macros must be transformed to real x86 code which can be later analyzed - All encrypted strings should be decrypted This 3 conditions are obligatory. Please bid only if... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 21, 2018 Feb 21, 2018Έχει λήξει €270
C Coding Interpretation Pretty basic coding that was run through gdb. Need you to answer some questions that cover material such as floating points, write an assembly language line, fmull instructions. It will only take 15-20 minutes. Need it right now. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 20, 2018 Feb 20, 2018Έχει λήξει €19
I am looking to convert a VB6 program into a VC++6 program I need a person who can program with VB6 and VC++6. As I am looking to convert a VB6 program into a VC++6 program. I have already started the VC++6 program, and just need to add in the initialization and complete the rest of the project. Let me know the time of when you will be able to complete this project. The files are attached, so take a look first and let me know if you are able to do it or n... 8 Visual Basic, Delphi, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, VB.NET Feb 20, 2018 Feb 20, 2018Έχει λήξει €130
I need a person who can program with VB6 and VC++6 I need a person who can program with VB6 and VC++6. As I am looking to convert a VB6 program into a VC++6 program. I have already started the VC++6 program, and just need to add in the initialization and complete the rest of the project. Let me know the time of when you will be able to complete this project. The files are attached, so take a look first and let me know if you are able to do it or n... 6 Visual Basic, Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, VB.NET Feb 20, 2018 Feb 20, 2018Έχει λήξει €145
experience in embedded devices x86/x64 Assembler BIOS Images expert only............ Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 4 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 19, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €392
Make DELPHI EXE work in ReflectivePEInjection (powershell script) I need a solution to run an EXE in Delphi in memory using the PowerShell script ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]). .EXAMPLE Load DemoEXE and run it locally. $ PEBytes = [[το url αφα&io... 6 Delphi, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Powershell Feb 18, 2018 ΣήμεραΈχει λήξει €125
Edit oscam I need edit and change some items in oscam 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 16, 2018 Feb 16, 2018Έχει λήξει €134
Simple assembly language code I want some very basic x86 assembly language code writing. More details will be provided. 6 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €21
experience in embedded devices x86/x64 Assembler BIOS Images expert only.......III Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 0 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει -
experience in embedded devices x86/x64 Assembler BIOS Images expert only....... Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 0 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει -
Need MIPS assembly developer Write a MIPS assembly program in the MARS simulator that accepts an input string of size less than 40 characters, applies the following decompression algorithm to the string, and then prints the resulting decompressed string. In the input string, if a "#" is encountered, the next byte is interpreted as a number i between 0-255; the output string would then replace the # and its i with i-... 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 13, 2018 Feb 13, 2018Έχει λήξει €4
Special job1 for C Programming This assignment consists of three programs. All programs must be written in ANSI C, compiled with the following options: -Wall -Wextra -std=c99, and display no errors and almost no warnings (the only acceptable warning is unused parameter 'argc' or ... 'argv'). Each program shall consist of one C file. No header files are required. Do not submit executable files (only C sou... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €9
CAD VB Developer Create VB Tool for linkage with Autocad or any other CAD Tool 6 Visual Basic, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, AutoCAD, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, VB.NET Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €498
développeur haskell (haskell programer) implémenter des fonctions en haskell (implemtation haskell functions) 7 Java, Prolog, Haskell, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Lisp Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Έχει λήξει €89
experience in embedded devices x86/x64 Assembler BIOS Images expert only.. Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 1 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €361
experience in embedded devices x86/x64 Assembler BIOS Images task--- Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 0 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει -
Project for Ilia F. Hi Ilia F., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Windows API, Ανάπτυξη Λογισμικού Feb 8, 2018 Feb 8, 2018Έχει λήξει €40
experience in embedded devices x86/x64 Assembler BIOS Images task Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 0 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει -
Program some methods to obtain bonuses in an old MMO game. IDA/WPE Pro/CheatEngine/Assembly experience required. 3-5 days task. Hello, I am looking for somebody with experience in assembly basic insight on MMORPG gaming. The objective is to dissemble the game files (.dll), and find a way to obtain bonuses in the game, like stat stacking (equipping the same object multiple times for example). The game is very old and it has no security at all. Much information on how the game works will be provided, task must be d... 14 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €563
Project x86/x64 Assembler BIOS Images .....expert need Hi If you are expert x86/x64 Assembler BIOS Image. then bid this task. also more details on attach file here. 0 Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει -
Project for Rev E. Hi Rev E., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Κρυπτογράφηση, , Διόρθωση Σφαλμάτων, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64, Ανάλυση Binary Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €8
computer science 2 questions about AVR assembly language are to be answered. questions in attachment contact if you know how to answer. 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συμβολική Γλώσσα , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €51
Project for JITNC1 Hi JITNC1, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Linux, Ασφάλεια Ιστού, Twitter, Web Scraping, , Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64 Feb 5, 2018 Feb 5, 2018Έχει λήξει €8
Showing 1 to 50 of 139 entries
« 1 2 3 »