Ηλεκτρονικές Φόρμες Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronic Forms enable generation of multiple document templates for use in day-to-day businesses and professional operations.

Why would you look for electronic form jobs on Freelancer.com? Most online businesses require that operations are also conducted online. This is the reason why developing or using electronic forms is one smart move if the operations are to be conducted in the most efficient manner. Most businesses with online components would increase the process and ease of conducting their businesses by using document templates when necessary. Electronic forms automate the operation of the online business thus staying relevant to the advancement in technology yet reducing the associated costs.

Freelancers with prerequisite knowledge in the development of electronic forms have a free platform at Freelancer.com to meet, connect and secure contracts from clients. With reviews written by clients after the completion of a project, freelancers have the chance to build goodwill, an asset useful in securing future contracts from the same clients. Equally, previous clients can commend their services to other clients giving such a freelancer a competitive edge in the freelancing industry as far as their professions are concerned. It is for this reason that freelancers are encouraged to provide quality work to all of their clients all the time.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Form Filler; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
shad wireless sewing machine i have invented the wireless sewing machine 0 Ηλεκτρονικές Φόρμες Dec 16, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα -
Electrical / Telecommunications Engineering Modify a digital switch box, to be used in a PBX, analog network. 0 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία, Σχεδιασμός Προϊόντων, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών, Γενική Εργασία Dec 15, 2017 Dec 15, 20175μέρα 10ώρα -
Create a fillable pdf form - Repost - open to bidding I have an existing PDF form that I need clients to be able to complete/sign electronically (e.g. fill in the blank areas, select tick boxes select yes/no questions, sign off, select areas on picture etc.). 18 Javascript, Excel, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Σχεδιαστής Adobe LiveCycle Dec 14, 2017 Dec 14, 20175μέρα 1ώρα €172
Create an electronic Request form for a small library I need someone to create help me create an electronic request form containing all the fields in the picture below. I started creating the form on Typeform ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) and Jotform (jotform ([&tau... 6 Εισαγωγή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές Φόρμες Dec 13, 2017 Dec 13, 20173μέρα 19ώρα €31
MULTIPLIER CELL DESIGN Multiplier cell design with the application of 8X8 multiplier, related to VLSI design (very large scale integration). required : some report corrections in chapter 1 and 2 regarding the references and report writing. I have a attached a copy of the report and a paper specifying the corrections. 4 Ηλεκτρονικά, Συγγραφή Αναφοράς, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Article Writing, Very-large-scale integration (VLSI) Dec 12, 2017 Dec 12, 20172μέρα 16ώρα €19
Documents update in InDesign and fillable PDF We have 15 documents that require updating in PDF format. 11 of the documents require 10 changes each to update the text and the footer codes in InDesign. I have included an example of one document with the changes shown in red (Titled: REDLINE CHANGES FOR PARTNER APPS 112017) in the zip folder along with all the documents to be changed. (It is important to note that the REDLINE example does n... 21 Σχεδιασμός Γραφικών, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Adobe InDesign, Word Dec 11, 2017 Dec 11, 20171μέρα 18ώρα €116
push button relay This: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Its for a mercedes clk 320 2005. My remote starter does not turn on my heated seats.. Price please. Thank you, Charles 15 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Dec 9, 2017 Dec 9, 2017Έχει λήξει €97
Add fillable PDF to our website I need you to create a page that displays our fillable pdf and emails a completed version to an email address. I have the form just need you to create the link on our site and have when they hit the submit button it emails a completed version to us and shows a confirmation message to the person filling out. Must be fillable on computer, phone, and tablet. 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €36
Need A WebPage Project using Wix -- 2 - 08/12/2017 09:45 EST -- 2 Yes, quite middle level skills project create, updates, upgrade WebPages using Wix Web Automation need to progress follow my stage by stage disclosure of project confidential details 9 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Wix, Selenium Webdriver Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €123
Need A WebPage Project using Wix -- 2 - 08/12/2017 09:45 EST Yes, quite middle level skills project create, updates, upgrade WebPages using Wix Web Automation need to progress follow my stage by stage disclosure of project confidential details 34 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Wix, Selenium Webdriver Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €391
Need A WebPage Project using Wix Yes, quite middle level skills project create, updates, upgrade WebPages using Wix Web Automation need to progress follow my stage by stage disclosure of project confidential details 37 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Wix, Selenium Webdriver Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €375
I need a google forms developer I'm starting a new inspection business and I want to use Google forms to collect data on customer contacts. And then I want to be able to pre-populate an inspection form that a second user will fill out in the field. Robust capture and storage of data is essential and I want it simple enough for a non-programmer to maintain, 21 Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €377
Wordpress front end invoicing application (or plugin) Hi, I need a web-based invoicing application for car sellers. It will require user registration, access will be limited to users with a login. The application can also be done as a WP Plugin. Invoices shall be captured by entering data in the front end page, saved in the database and printed as PDF file including Logo and company information. Invoice numbers shall be incremented. The user needs... 57 PHP, XML, WordPress, Ηλεκτρονικές Φόρμες, API Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €656
Creating a Health Proposal template We need to make a health benefits proposal template for your clients, we need to be able to edit quotes without changing the sizes and formatting that we currently have. 25 Διαχείριση Πρότζεκτ, Excel, Microsoft Access, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Μορφοποίηση & Διαρρύθμιση Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €15
Coding, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Σχεδιασμός Γραφικών Dec 4, 2017 Dec 4, 20172μέρα
Female personal assistant Need a personal assistant to help with content writing electronic form creation contract writing 4 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Typing Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €25
Graphic, brochure designer, electronic forms We are an association and would like to develop brochures to drive membership 39 Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 24, 2017 Nov 24, 2017Έχει λήξει €67
Who know use WIX to create below tasks? Key: WIX, User Experience Design, Electronics Forms, AutoTask, Website Management hi... need you to use this WIX to draft the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Design/User Experience/Forms some AutoTask to be disc... 2 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Wix, Autotask Nov 23, 2017 Nov 23, 2017Έχει λήξει €29
Fillable Form I need someone to take my Adobe Fillable form (pdf attached) and save it in a way that I can use it on my website and that when finished being filled out by a site visitor, the Submit button sends it to my email. 18 PHP, CSS, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει €39
Web development -- 2 I need a new website. I need you to design and build my online store. Tax preparation 93 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Έχει λήξει €1757
speaker design i required 3 way speaker cross over deign oh HIFI audio out put 0 Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 17, 2017 Nov 17, 2017Έχει λήξει -
Dual Channel Function Generator Dual channel function / waveform / signal generator for the speaker / headphone audio output. App must put a waveform on the audio output at 44.1 kHz and with a resolution of 16-bit. Two separate waveforms can be output to the left and right audio output channels respectively. • Sine, square & triangular waveforms. • Frequency range from 1 mHz up to 22 kHz. • Amplitu... 15 Ηλεκτρονικά, Android, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 16, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €481
Dynamic form (Microsoft Dynamics 365) A simple web form (MS Forms) which will communicate with our Microsoft Dynamics / CRM and populate contact list with relevant data. Attached is a visual wire frame (schematics) of functions based on questions and answers requested. 23 .NET, Επεξεργασία Δεδομένων, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Microsoft Nov 16, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €606
ASESORIAS DE TAREAS ASESORIAS EN LAS AREAS DE MATEMATICAS, ALGEBRA, TRIGONOMETRIA, CALCULO, FISICA. QUIMICA INORGNICA, INGLES BASICO, ESTADISTICA, GEOMETRIA E INFORMATICA 4 Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €21
Any Graduate/Post Graduate Minimum 0.5 Year to 3 Years of experience (Inbound/Outbound International Process Only US UK or Australia etc.) Customer Relationship Management. Persuasive and Excellent English Communication Skills. we are doing tax filing & tax related work. 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Επικοινωνίες, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €367
FFT Processor In Matlab It is a project on FFT Processor In Matlab. I will give the details later. 19 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €39
Virtual assistent for accountant/tax advisor (also digital marketing) We are a tax advisory/accountancy firm and for our business can use a skilled Super-VA for all kinds of support. For example for supporting the actual business by completing electronic forms (in English), making calculations in Excel, making entries in bookkeeping software etc. But also for digital marketing, writing web content, making graphics, etc. 23 Excel, Εικονικός Βοηθός, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Τήρηση Βιβλίων, Digital Marketing Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €10
Design a Website and Survey and Integrate with FormSite This is a two part project - you must be able to complete both parts: 1) I need a unique five page website design. 2) I need a survey built in FormSite and the FormSite survey then integrated into the website design. The website design will consist of five pages. The FormSite survey will consist of 65 questions. Must be complete in two weeks. 26 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €138
Set up form and database interface Allow vendors to fill out a form and then store information in a database. Manipulate the database for reports. Existing pdf form will be made available once bid is accepted. 1. Create a Vendor form that will populate a vendor application table (we have a pdf form suited for this already, you can use this or write your own, as you see fit) 2. Create an interface to insert/update/delete record... 11 Joomla, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 2, 2017 Nov 2, 2017Έχει λήξει €184
Itinerary Builder from Google Sheet Data The ‘Itinerary Builder’ is used by travelers who have knowledge of where they want to go and what they want to do while traveling in Madagascar. This website form allows users to generate an itinerary based on specific point-to-point selection via two drop-down lists which generated an itinerary with design and technical examples shown below. More information about this project i... 5 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, WordPress, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Έχει λήξει €152
Design a Production Monitoring LCD SHOW Target versus Actual records 1- Down Time 2- Target Production 3- Actual Production 4- Quality Defects Count 1 Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €661
Boost Converter I need a Boost Converter: 1500W Load, 16-32 V DC input, 300V DC ouptut, Weight 5 Kg maximum. Project completion duration 2-3 weeks. 5 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €143
CNC RETROFITTING REQUIRED URGENTLY CNC RETROFITTING REQUIRED FOR MITSUBISHI AND SEIMENS MAKE CNC. 3 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Parallels Automation, JD Edwards CNC Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει €820
CNC RETROFITTING REQUIRED CNC RETROFITTING REQUIRED FOR MITSUBISHI AND SEIMENS MAKE CNC. 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία, JD Edwards CNC Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει €331
Needs handson training in repairing of ac/dc drives candidate invited to bid who can have good knowlege in repairing of ac/dc drives 5 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €117
interactive PDF I want to change a simple PDF into a form that people can fill out electronically and send back to me. i have the form, which also needs some slight amendments. 8 Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 22, 2017 Oct 22, 2017Έχει λήξει €15
Open up Trip Packs WE are looking to hire someone that would be able to post our scanned images on the weekends Saturday and Sundays. We get up too 500 images that nee to be posted to our system. 3 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 17, 2017 Oct 17, 2017Έχει λήξει €9
DocuSign API Developer DocuSign API Developer Looking for DocuSign API developer experience in DocuSign and platform and integration with WebSites. Prior Experience a MUST. 9 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρονικές Φόρμες, node.js Oct 17, 2017 Oct 17, 2017Έχει λήξει €13
Create a fillable pdf form I have an existing PDF form that I need clients to be able to complete/sign electronically (e.g. fill in the blank areas, select tick boxes select yes/no questions, sign off, select areas on picture etc.). 22 Εισαγωγή Δεδομένων, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Word Oct 16, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €19
Edit NinjaForm Submission Values I have several NinjaForms on my website. The information from these forms is saved to the NF database, and also passed to other systems using Zapier. Some fields may or may not contain a value, and as such NF passes an empty object which is causing issues further down the line. I need my NinjaForms to change any empty values on submission, to a string such as 'blank', so that I ... 13 PHP, Javascript, Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 13, 2017 Oct 13, 2017Έχει λήξει €18
New website - Award Registration and Entries I need a new website. I need you to design and build a website for my small business - it is a website for music awards. Users will have to register themselves and submit their award entries through a form which will be integrated with payment gateway. Ref: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθεί&tau... 50 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development, Payment Gateway Integration Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €388
Change a Scanner Light Source (flatbed scanner) with a UV Light Source I would like to transform a usual A4 scanner (a flatbed scanner) into an UV Scanner : (what I mean is that I would like have an A4 scanner but instead of the normal light source ,to replace the source with a Ultraviolet light source) Explications : let's say that we buy a A4 Scanner device from Canon or HP (old models or new models, preferable new models) and the scanner has a normal light... 4 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Έχει λήξει €249
Project for Fabio Andres C. Hi Fabio Andres C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 10 Επεξεργασία Δεδομένων, Λογιστικά, Excel, Ηλεκτρονικές Φόρμες, , Χειρισμός Email Sep 27, 2017 Sep 27, 2017Έχει λήξει €233
stabilizer circuit voltage stabilizer circuit 5 relay 90-290v 4 Ηλεκτρονικές Φόρμες Sep 24, 2017 Sep 24, 2017Έχει λήξει €30
Server upvoting AT rust-servers.net You will need to be able to register 50 unique accounts at [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] which will be used to Vote and Favorite a specific server. Additionally, 10 of these accounts are at random to be used to crea... 1 Ηλεκτρονικές Φόρμες Sep 21, 2017 Sep 21, 2017Έχει λήξει €14
Google Form and Excel Formatting Sailboat Sail making company, looking to create a Google form with value assigned to specific questions in order to assign an overall grade to each sail received by our service team to determine whether or not the sail is repairable or condemned. Taking an excel spreadsheet with calculated formulas that put a value on specific answers and turning it into a google form that populates a spreadshe... 24 Excel, Ηλεκτρονικές Φόρμες Sep 20, 2017 Sep 20, 2017Έχει λήξει €301
SMF forums expert Need a smf forum guy to to some things in my forum 3 PHP, Λογισμικό Φόρουμ, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ανάρτηση Φόρουμ, vBulletin Sep 17, 2017 Sep 17, 2017Έχει λήξει €31
Electronic Forms, Javascript expert required -- Urgent project - Need to start immediate -- 5 I need the expert. please bid if you are expert , details will be shared with winning bidder. 6 Javascript, Ηλεκτρονικές Φόρμες Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει -
Electronic Forms, Javascript expert required -- Urgent project - Need to start immediate -- 4 I need the expert. please bid if you are expert , details will be shared with winning bidder. 3 Javascript, Ηλεκτρονικές Φόρμες Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει -
Electronic Forms, Javascript expert required -- Urgent project - Need to start immediate -- 3 I need the expert. please bid if you are expert , details will be shared with winning bidder. 2 Javascript, Ηλεκτρονικές Φόρμες Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Έχει λήξει -
Showing 1 to 50 of 83 entries
« 1 2 »