Ηλεκτρονικές Φόρμες Δουλειές και Διαγωνισμοί

Electronic Forms enable generation of multiple document templates for use in day-to-day businesses and professional operations.

Why would you look for electronic form jobs on Freelancer.com? Most online businesses require that operations are also conducted online. This is the reason why developing or using electronic forms is one smart move if the operations are to be conducted in the most efficient manner. Most businesses with online components would increase the process and ease of conducting their businesses by using document templates when necessary. Electronic forms automate the operation of the online business thus staying relevant to the advancement in technology yet reducing the associated costs.

Freelancers with prerequisite knowledge in the development of electronic forms have a free platform at Freelancer.com to meet, connect and secure contracts from clients. With reviews written by clients after the completion of a project, freelancers have the chance to build goodwill, an asset useful in securing future contracts from the same clients. Equally, previous clients can commend their services to other clients giving such a freelancer a competitive edge in the freelancing industry as far as their professions are concerned. It is for this reason that freelancers are encouraged to provide quality work to all of their clients all the time.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Form Filler; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Sabrelite imx6q boot loader Sabre lite imx6 loading uboot 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 6ώρα €519
Fillable PDF I have a 9 page pdf that needs to be recreated into a fillable/insertable pdf that we can fill out online. 48 Σχεδιασμός Γραφικών, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Adobe InDesign, Word Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 1ώρα €42
create a fillable form in word create a fillable form in microsoft word. 39 PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Word, Microsoft, Microsoft Office Mar 12, 2018 Mar 12, 201821ώρα 53λ €281
Help me write something I need you to write some articles. 1 Ηλεκτρονικές Φόρμες Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €470
Project for Ahmed M. Hi Ahmed, This is Hadi. I’m developing an iOS Ludo game for Saudi Arabia market. I wanted to know more about the Ludo in Saudi Arabia. i.e, how it’s played in SA, what are the variations and so on. Because these games are all a little bit different in each country. Do you have time to help? Are you from SA and familiar with Ludo? I will pay your hourly rate. All in all, I probably n... 3 Εισαγωγή Δεδομένων, Μηχανολογία, Excel, Ηλεκτρονικές Φόρμες, , Microsoft Office Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €20
I need a box design that blow cool air through tiny fan..like AC cool. 20 to 25 celcius celcius. Need cooling deaign setup for science show.. I need a box design that blow cool air through tiny fan..like AC cool. 20 to 25 celcius celcius. But Very small setup.. Length and with are 6 cm X 17 cm.. Tiny setup.. 3 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €16
order form mac, ios, windows need to create an order form compatible with mac, ios, windows. it shows a picture of the product and pricing and you can select the number of cases. it totals cases and $ cost. it can be filed, transmitted, printed. 1 Ηλεκτρονικές Φόρμες Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €99
Need Someone Proficient in Adobe LiveCycle Designer Revise an existing template in Adobe - e.g. change out logo's (new logos will be provided), change email address, etc. Few simple changes. Thank you for your consideration. 2 Σχεδιασμός Γραφικών, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Σχεδιαστής Adobe LiveCycle Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €20
Acrobat pdf form email submission issue Completed interactive employment form does not submit. I need someone who has experience with Acrobat email form submit that can troubleshoot this. It may be very simple. 9 PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει €13
Update website I need my website re-configured. I am looking for someone to reword all pages and fix my form problems as no contact forms are being sent. Looking to add website analytics to page also. 143 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστήματος, WordPress, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Website Analytics Feb 21, 2018 Feb 21, 2018Έχει λήξει €92
pic32mz expert I want to hire pic32mz expert. We having a problem activating the ADC please bid who can do this. 0 Ηλεκτρονικές Φόρμες, PICK Multivalue DB Feb 17, 2018 Feb 17, 2018Έχει λήξει -
Create a PDF Fillable Form for my company I want to find a freelancer to create and design a fillable PDF Form for my company, which I can send to a customer to fill out their personal information, their job history, their educational history, their marital status, and their travel experience. 48 PHP, Σχεδιασμός Γραφικών, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Feb 15, 2018 Feb 15, 2018Έχει λήξει €75
SPIE LYX template creation Looking for someone to help me in creating a SPIE LYX template from the attached zip file. Knowledge of Latex is needed for this job. More help is in the link below or ask. [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ... 4 PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Word, LaTeX, Μορφοποίηση & Διαρρύθμιση Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €22
design a blueprint for a Dc motor with linear capability I need a blueprint on how I can alter my rotary motion into linear motion with high speed. Not an actuator. But I need the motor to be in a vertical position, not the typical horizontal position like you see in rotary tattoo machines 7 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €170
Engineering Questions on Memory Interfacing Please read the questions in the attachment. The deadline is for 29/01/2018 by 9am. Please show all the working out clearly. 10 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία, Computer Science Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Έχει λήξει €19
Getting a error f1005 in my abb ac drive . Please find a solution to rectify Getting a error f1005 in my abb ac drive . Please find a solution to rectify. 12 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 28, 2018 Jan 28, 2018Έχει λήξει €104
credit report I am looking for 2 credit score reports. it doesnt have to be a detailed report, just something with our scores that i can give to my future landord so i can rent a house. must be a canadian report, with a rating of about 700 each. is this something you would b able to do quickly and if so how much would this cost? I can give you an example of what i am looking for 3 Excel, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Μορφοποίηση & Διαρρύθμιση, , Σχεδιαστής Adobe LiveCycle Jan 22, 2018 Jan 22, 2018Έχει λήξει €84
three phase current balancer unequal load distribution in my three phase current supply causes problems, so i want to balance the pulled current by evenly distributing the load in the in-going phases (380V). can you ie convert the AC-current to DC and build a box that pulls the same load on all three phases and distributes reconverted to AC-current to the phases as needed? pic attached 12 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρολόγοι Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Έχει λήξει €122
modding ps4 controller Hi, please chat with me if you have the experience with modding electronic gadgets. 5 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Έχει λήξει €22
Create PDF interactive forms I have created some data capture forms in Word which I would like to convert into Interactive PDF forms. We will use these forms internally to fill out on screen and also send to customers by email to fill out. Some of the questions on the form which are answered in 'Yes or No' or by clicking 'X' may need to be pre-filled as standard but can be changed by the user. The forms sh... 33 PHP, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €419
Electronics Communication 11/1 Analog Signal Conditioning Project The Anderson Current Loop technology for conditioning the outputs of remote resistive and capacitive sensors The design of optical perimeters and their application to polarization responding sensors. 5 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία, Φυσική Jan 11, 2018 Jan 11, 2018Έχει λήξει €20
Create PDF fillable form from Word Doc I have a Word doc with 50 questions that need to be created into a PDF fillable form from supplied Word Doc. Some questions are checkbox (yes no), some are multiple options checkbox, drop down, text field short answer and text field long answer (with word wrap and automatic sidebar scroll when textbox is full), date field and signature, match word with word/number quiz type. 50 questions. M... 36 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Word Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €31
Medical intake form creation I am looking for someone to design medical intake form for me. I need a 2 page form that is clear and easy to read and fill out. It will be filled out by hand and therefore does not necessarily need to be a fillable form. I have some examples of forms that I will provide and all content that needs to appear on form will be provided. Please provide samples of previous work. I will su... 12 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €78
I need someone in the Palm Beach area Palm Beach County to fix my Canon 7D Mark two I need someone in the Palm Beach area Palm Beach County to fix my Canon 7D Mark two 3 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Σχεδιασμός 3D , Εκτύπωση 3D, 3D Model Maker Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Έχει λήξει €94
shad wireless sewing machine i have invented the wireless sewing machine 0 Ηλεκτρονικές Φόρμες Dec 16, 2017 Dec 16, 2017Έχει λήξει -
Create an electronic Request form for a small library I need someone to create help me create an electronic request form containing all the fields in the picture below. I started creating the form on Typeform ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) and Jotform (jotform ([&tau... 6 Εισαγωγή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές Φόρμες Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Έχει λήξει €30
MULTIPLIER CELL DESIGN Multiplier cell design with the application of 8X8 multiplier, related to VLSI design (very large scale integration). required : some report corrections in chapter 1 and 2 regarding the references and report writing. I have a attached a copy of the report and a paper specifying the corrections. 4 Ηλεκτρονικά, Συγγραφή Αναφοράς, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Article Writing, Very-large-scale integration (VLSI) Dec 12, 2017 Dec 12, 2017Έχει λήξει €18
Add fillable PDF to our website I need you to create a page that displays our fillable pdf and emails a completed version to an email address. I have the form just need you to create the link on our site and have when they hit the submit button it emails a completed version to us and shows a confirmation message to the person filling out. Must be fillable on computer, phone, and tablet. 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €34
I need a google forms developer I'm starting a new inspection business and I want to use Google forms to collect data on customer contacts. And then I want to be able to pre-populate an inspection form that a second user will fill out in the field. Robust capture and storage of data is essential and I want it simple enough for a non-programmer to maintain, 21 Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 7, 2017 Dec 7, 2017Έχει λήξει €360
Creating a Health Proposal template We need to make a health benefits proposal template for your clients, we need to be able to edit quotes without changing the sizes and formatting that we currently have. 25 Διαχείριση Πρότζεκτ, Excel, Microsoft Access, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Μορφοποίηση & Διαρρύθμιση Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €15
Who know use WIX to create below tasks? Key: WIX, User Experience Design, Electronics Forms, AutoTask, Website Management hi... need you to use this WIX to draft the [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Design/User Experience/Forms some AutoTask to be disc... 2 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Wix, Autotask Nov 23, 2017 Nov 23, 2017Έχει λήξει €28
Fillable Form I need someone to take my Adobe Fillable form (pdf attached) and save it in a way that I can use it on my website and that when finished being filled out by a site visitor, the Submit button sends it to my email. 18 PHP, CSS, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, HTML Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει €37
speaker design i required 3 way speaker cross over deign oh HIFI audio out put 0 Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 17, 2017 Nov 17, 2017Έχει λήξει -
Dual Channel Function Generator Dual channel function / waveform / signal generator for the speaker / headphone audio output. App must put a waveform on the audio output at 44.1 kHz and with a resolution of 16-bit. Two separate waveforms can be output to the left and right audio output channels respectively. • Sine, square & triangular waveforms. • Frequency range from 1 mHz up to 22 kHz. • Amplitu... 15 Ηλεκτρονικά, Android, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €459
ASESORIAS DE TAREAS ASESORIAS EN LAS AREAS DE MATEMATICAS, ALGEBRA, TRIGONOMETRIA, CALCULO, FISICA. QUIMICA INORGNICA, INGLES BASICO, ESTADISTICA, GEOMETRIA E INFORMATICA 4 Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €20
Any Graduate/Post Graduate Minimum 0.5 Year to 3 Years of experience (Inbound/Outbound International Process Only US UK or Australia etc.) Customer Relationship Management. Persuasive and Excellent English Communication Skills. we are doing tax filing & tax related work. 8 Εισαγωγή Δεδομένων, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Επικοινωνίες, Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €351
FFT Processor In Matlab It is a project on FFT Processor In Matlab. I will give the details later. 19 Matlab and Mathematica, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Έχει λήξει €37
Design a Website and Survey and Integrate with FormSite This is a two part project - you must be able to complete both parts: 1) I need a unique five page website design. 2) I need a survey built in FormSite and the FormSite survey then integrated into the website design. The website design will consist of five pages. The FormSite survey will consist of 65 questions. Must be complete in two weeks. 26 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €132
Set up form and database interface Allow vendors to fill out a form and then store information in a database. Manipulate the database for reports. Existing pdf form will be made available once bid is accepted. 1. Create a Vendor form that will populate a vendor application table (we have a pdf form suited for this already, you can use this or write your own, as you see fit) 2. Create an interface to insert/update/delete record... 11 Joomla, Ηλεκτρονικές Φόρμες Nov 2, 2017 Nov 2, 2017Έχει λήξει €176
Design a Production Monitoring LCD SHOW Target versus Actual records 1- Down Time 2- Target Production 3- Actual Production 4- Quality Defects Count 1 Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €632
Boost Converter I need a Boost Converter: 1500W Load, 16-32 V DC input, 300V DC ouptut, Weight 5 Kg maximum. Project completion duration 2-3 weeks. 5 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €137
CNC RETROFITTING REQUIRED URGENTLY CNC RETROFITTING REQUIRED FOR MITSUBISHI AND SEIMENS MAKE CNC. 3 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Parallels Automation, JD Edwards CNC Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει €784
CNC RETROFITTING REQUIRED CNC RETROFITTING REQUIRED FOR MITSUBISHI AND SEIMENS MAKE CNC. 4 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία, JD Edwards CNC Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει €317
Needs handson training in repairing of ac/dc drives candidate invited to bid who can have good knowlege in repairing of ac/dc drives 5 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρονικές Φόρμες, PLC & SCADA, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €111
interactive PDF I want to change a simple PDF into a form that people can fill out electronically and send back to me. i have the form, which also needs some slight amendments. 8 Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 22, 2017 Oct 22, 2017Έχει λήξει €14
Open up Trip Packs WE are looking to hire someone that would be able to post our scanned images on the weekends Saturday and Sundays. We get up too 500 images that nee to be posted to our system. 3 Ασύρματη Σύνδεση, Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 17, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €8
Create a fillable pdf form I have an existing PDF form that I need clients to be able to complete/sign electronically (e.g. fill in the blank areas, select tick boxes select yes/no questions, sign off, select areas on picture etc.). 22 Εισαγωγή Δεδομένων, PDF, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Word Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Έχει λήξει €18
Edit NinjaForm Submission Values I have several NinjaForms on my website. The information from these forms is saved to the NF database, and also passed to other systems using Zapier. Some fields may or may not contain a value, and as such NF passes an empty object which is causing issues further down the line. I need my NinjaForms to change any empty values on submission, to a string such as 'blank', so that I ... 13 PHP, Javascript, Ηλεκτρονικές Φόρμες Oct 13, 2017 Oct 13, 2017Έχει λήξει €17
New website - Award Registration and Entries I need a new website. I need you to design and build a website for my small business - it is a website for music awards. Users will have to register themselves and submit their award entries through a form which will be integrated with payment gateway. Ref: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθεί&tau... 50 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Ηλεκτρονικές Φόρμες, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Web Development, Payment Gateway Integration Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Έχει λήξει €371
Change a Scanner Light Source (flatbed scanner) with a UV Light Source I would like to transform a usual A4 scanner (a flatbed scanner) into an UV Scanner : (what I mean is that I would like have an A4 scanner but instead of the normal light source ,to replace the source with a Ultraviolet light source) Explications : let's say that we buy a A4 Scanner device from Canon or HP (old models or new models, preferable new models) and the scanner has a normal light... 4 Ηλεκτρονικές Φόρμες, Ηλεκτρική μηχανολογία Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Έχει λήξει €238
Showing 1 to 50 of 88 entries
« 1 2 »