Επεξεργασία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Hire a professional editing freelancer to make sure that your content is accurate, error-free and exactly as you want it to be. You can easily connect with those talented freelancers simply by posting your editing job today!

Start bidding on editing jobs if you are creative, professional, and talented. Freelancer.com offers you many clients who need your help with their projects. Editing projects here on Freelancer.com vary from editing photos, videos, audio files, PDF files, Word documents, Excel sheets and proofreading and editing any given text.

If you believe you can do that, then start bidding on editing projects and get paid with an average of $50 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Editor; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
editor for fashion editing model shoots, ghost mannequin shoot. 7 Επεξεργασία Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €62
Tweak my LinkedIn Profile Need someone to tweak my resume and my LinkedIn profile geared toward Operations manager and Recruiter 9 Copywriting, Επεξεργασία, Βιογραφικά , Linkedin, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €23
transcription a food menu from pdf to word please check the pdf file below. If you can not read some places, i can send a new photo. 79 Επεξεργασία, Απομαγνητοφώνηση, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €63
Powerpoint, Επεξεργασία, Word, Microsoft, Microsoft Office Apr 19, 2018 Σήμερα23ώρα 9λ
MS Publisher to Word Book Transfer Project Hello, I have been given a book to edit. It is currently in MS Publisher and I would like to have the document transferred to MS Word, fully formatted like the Publisher document. It is 335 pages (8.5x11") and includes text and pictures. I need to be able to edit the document in Word. It is a copyrighted document and I will request a privacy/confidentiality agreement. I have attached a sample... 6 Επεξεργασία, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Microsoft Office Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €147
Heavy Proofreading of 25 to 50 page Legal Paper I need a proofread and editor for my legal article, the work will have between 23-35 pages. It is a dense material involving theoretical and doctrinal discussions of international law, law and economics and political science. You do not need to have a degree in any of the above-mentioned fields, but you must possess an outstanding control of language, grammar and academic style. I would want to wo... 31 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €167
Resume and LinkedIn profile editing As a 24 year business development professional I have accumulated many accomplishments and believe that my Resume and LinkedIn profile are under-selling my abilities. I am looking for a freelancer to quickly create a powerful version of the attached resume and my LinkedIn profile. Please review the following feedback I have received on my resume as well as the attached copy and my profile at ... 17 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Περιγραφή Προϊόντων, Βιογραφικά Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €105
Modifing and Writing a paper A simple job that requires a professional freelancer! I have a 5 page research paper and I want to improve its write up language, use better words, improve the layout and change current statements to different simpler but similar one. Don't waste your time and mine by bidding if you know you will do a basic job, because I already did more than that! I uploaded a sample for bidders to view, my... 38 Τεχνική Συγγραφή, Επεξεργασία, Συγγραφή Αναφοράς, Article Writing, Research Writing Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €37
Edit Big MP3 File Into 5000 Little MP3s I'm looking for an audio editor to take my mp3 file and cut it into 5000 individual files ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε], [το url αφαιρέθηκε, σ... 29 Ηχητικές Υπηρεσίες, Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, Επεξεργασία Βίντεο, Παραγωγή Ήχου Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €71
Advanced Transcription Editors needed Hi, I am representing a translation company. We are having a big transcription project of 500 audio hours, so we are now in need of many Advanced Transcription Editors Only (Transcribers who Can Edit Transcription Work). Also we are only looking for long-term cooperating relations. So if you are interested in this position, please take a test (video link) I included here so that we can know your a... 27 Επεξεργασία, Απομαγνητοφώνηση, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €15
word document alignment I have 10 documents each 1 or 2 pages. You have to align in a predefined format which I will give you after confirming the project. Deadline 1 or 2 hours only 35 Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Microsoft Office Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €13
edit a business card change the address on a business card 95 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Επεξεργασία, Επαγγελματικές Κάρτες Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €13
Proofread a business plan. Business plan is 4000 words (13 word pages) long and is written in English. Terminology is not to complex as document should be easy to understand for average internet user. We expect you to go through text and correct all mistakes and poorly formed sentences using tracking changes in Word. 79 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επαγγελματικά Σχέδια, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €92
Content Proofreading I am looking for someone who can proofread an entire website documents with a lot of content. Person should be able to correct all the grammatical and other mistakes from the content. If you have an experience in print media and have done masters in English, that would be an added benefit. To sum up, I am looking for a Grammar Nazi. :D I will share more details after selecting some proposals. 37 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Αγγλική Γραμματική Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €93
Convert PDF to WORD document I’m looking for the conversion of a PDF document in to Word format ! The word document is 22 pages. Please give me your Real bids. Thank you. 275 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, PDF, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €17
Advanced Proofreaders Needed (Only Advanced) Hello am looking for three advanced proofreaders to work in my company on a long term basis, probably six months, my rate is in the range of $8-$12, only bid if you are advanced proofreader and you can do the attached test file, use track changes to proofread the attached document, when you finish just send to me as a word document, saved with your name, your rate and site eg. if you are called An... 25 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €8
Outline my novel I need someone to outline my novel. It's about 90,000 words and either chapters. The novel has not been edited in any regards. For the moment, I just need what is written outlined. 43 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Research Writing, Δημιουργική Συγγραφή Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €459
Check and update PHP exam questions I need to have 180 "PHP" multiple choice questions (and answers) checked and updated. Here are some details about the work I need done. * Fix spelling and grammatical errors * Rewrite questions and answers if necessary * Ensure questions have an unambiguous answer * Ensure questions are consistently formatted 13 PHP, Επεξεργασία, Αγγλική Ορθογραφία, Αγγλική Γραμματική, Writing Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €119
Transcrição de texto jornalistico Transcrição de entrevistas jornalistica. 6 Επεξεργασία, Research Writing Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €9
Content editor wanted for a research paper-- We require an excellent content editor who can edit a research article. It has to be manual editing line by line and no use of any software whatsoever (7886 words). You will also format in journal template. if you are good in manual content editing, this is a job for you. Must have experience editing contents first and also proof-reading. 37 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €100
Experienced proof reader and editor needed (US English) We are looking for an experienced native US English speaking freelancer to help us with small edits and a careful proof reading project. The selected freelancer will receive a 12-13k words document, meaning several chapters of a book, and will be asked to: - Proof read with track changes; - Check a few facts (don't expect for more than a few, 3-4); - Signalize any discrepancy in tone o... 46 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Ορθογραφία, Αγγλική Γραμματική Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €147
I need an editor and agent advisor I need copy editing and overall criticism, and I'm looking for an editor who has experience in the genre of my work, which is Politics and American Society. I ultimately need my work agent-query ready. 22 Επεξεργασία Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €273
Copyediting I am a Spiritual leader looking for a professional editor who can edit my book called "Holiness". This project is for teaching and inspiring purposes.I need someone having an experience of editing spiritual books for teaching [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε γι&a... 43 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Δημιουργική Συγγραφή Apr 18, 2018 Σήμερα6μέρα €161
Proof read the content of the website. American English. Only native speakers please. This is a travel company website. I need someone to proof read all main pages, starting from the home page. 70 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 23ώρα €28
I need a content editor for my novel Making the novel great (not necessarily again) 36 Επεξεργασία Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 23ώρα €1374
I need you to do me a book cover and book illustrations and if you can do down writing I need some graphic design. 29 Σχεδιασμός Γραφικών, Διόρθωση, Επεξεργασία Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 22ώρα €33
I need you to proofread and edit my book I need to proofread my book and it will be finished in about four to eleven months 27 Διόρθωση, Επεξεργασία Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 22ώρα €25
Translation English to German Fiction We are looking for a translator who can translate English romance books into German for us. The texts are about 30,000 words long. The result should read like a 100% perfect native and flawless German romance story, preserving the original writer’s voice. We pay 0,01 USD per word (so about 300 USD for the entire text). Qualifications: - Must be able to deliver high quality work only ... 24 Μετάφραση, Διόρθωση, Επεξεργασία, Γερμανικά, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 20ώρα €318
edit indd files and format I need someone to edit the attached files and remove all languages and reformat with only English. final files to be resupplied in indd and pdf format. 45 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επεξεργασία, PDF, Adobe InDesign Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 17ώρα €42
content editing I have to edit two paragraphs , need SEO writers asap 58 Copywriting, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 17ώρα €24
Enhance our web copy based on our tone of voice We're an agency from Prague (Europe) - we make digital products, apps, websites and campaigns. We're working on our brand new website to better explain what we can offer to our potential customers (both startups/CME or corporations). We've already created web copy for all content pages (5) and now we need a professional copywriter to enhance that based on our tone of voice. We don&#... 17 Copywriting, Επεξεργασία, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 17ώρα €775
Easy Research and Writing - 5 Mini articles Blog style. - open to bidding Content for U.S. online newsletter service. We need articles quickly and professionally researched and written. We have 12 months of needed content. Each month will contain 5 short mini-articles in the following topics: Health and Wellness, Tips and Tricks, Seasonal Food/Recipe, Gadget or Service Spotlight, Outdoor Adventure. There is no specific formatting or word count requirement. Content must ... 57 Νομικά, Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 15ώρα €103
I WANT CV FOR ME SOME ONE MAKE CV FOR ME IN ENGLISH 53 Επεξεργασία, Ghostwriting, Συγγραφή Περιεχομένου, CV Library Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 15ώρα €24
Write a document We have a 92 page PDF document that needs to be copied into a word document. Then we need a number of new sections copied into this document from a word document. Then we need the document formatted corectly, removing the unnecessary tabs and spaces that will occur from the copy / paste from the PDF. The outcome needs to be a correctly formatted word document. The person that does the work needs t... 162 Επεξεργασία, Word, Microsoft, Επεξεργασία Κειμένου , Microsoft Office Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 14ώρα €75
Proof Read & Edit Existing Draft for Dutch Language Proof Read & Edit Existing Draft for Dutch Language Looking for an experienced Dutch writer with extremely good writing skills to edit and proofread an existing draft. The content writer needs to correct the flow, structure the content, remove redundancy & verbosity from the existing draft. Urgent Requirement. Please PM. 2$ per page and total pages are 30-40. 5 Επανασυγγραφή Άρθρου, Ολλανδικά, Επεξεργασία, Γερμανικά, Διόρθωση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 13ώρα €89
Trivia Editor Need an editor to develop multiple choice questions for Trivia quiz with different difficulty. 21 Επεξεργασία Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 13ώρα €86
Looking for people in UK for making proofreading for a file we are looking for people in UK for making proofreading for a file 27 Μετάφραση, Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 12ώρα €24
Help writing one chapter of mini academic research I'm looking for someone who is expert in writing academic researches, so he/she could help me writing one chapter of my mini research, also to help me proofreading. So, I'll explain verbally the idea of the research, so you could have clear idea. The research simply is about creating an online system that will reduce the time of work and increasing the efficiency of the work. Prefer... 35 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 12ώρα €28
$0.20 per page max, 600 pages per book , ( Organize IT and cyber security books ) 15 books total , around 600 pages each book . A ghost writer needed 11 Ασφάλεια Ιστού, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 11ώρα €64
Objective statement for resume I'm looking for a catchy objective statement for my resume 29 Copywriting, Επεξεργασία, Research Writing, Βιογραφικά , Συγγραφή Περιεχομένου Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 10ώρα €14
Make an EXACT copy of my excel sheet and convert to Google Docs I have 5 extremely fundamental exceed expectations sheets that should be in Google Docs. It is exceptionally straightforward. I would do it without anyone else's help however I don't have room schedule-wise to do it. The docs should be EXACTLY the same with a similar usefulness. The exceed expectations booklet is enormous yet I simply require 5 exceed expectations sheets changed over to ... 62 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Επεξεργασία, Word Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 9ώρα €77
Help me editing a paper I am writing a paper to submit it to a conference. It is double column paper and 5 pages long. I need someone who's first language is English to help me to edit it. If you bid to this project, keep in mind this how we are going to work; We will meet online (Skype or your preferred software) and I will share my screen with you. Then, we will go over the text sentence by sentence to edi... 44 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Research Writing, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 8ώρα €27
I need a Children's Book Editor Writing Children's picture books. This is my first attempt at this venture and I need an editor to critique my work, but cant afford alot of money to have this done. 39 Επεξεργασία Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 7ώρα €79
Project for GaronHelton hi garon I have a prject for you. 8 Copywriting, Επεξεργασία, Article Writing, , Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Apr 17, 2018 Apr 17, 20188μέρα 6ώρα €33
editing an assignment changing some information and paraphrasing 63 Έρευνα, Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 6ώρα €24
Edit an existing Biography Have an existing bio. Want to freshen it up, make sure it's inclusive of my experience and differentiate me in the market. 45 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 4ώρα €91
Generate my CV and cover letter I am looking to apply to several companies in regards to graduate schemes, my old CV is outdated and rather than start from scratch I am looking for a professional to help represent me. 56 Copywriting, Τεχνική Συγγραφή, Επεξεργασία, Research Writing, Βιογραφικά Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 3ώρα €108
Looking for a video editor A video editor is required for a two episodes web series. Approximately two times 10 minutes. The work needs to be done asap, first draft for the 4th of May and final draft on the 8th. Editing (Connecting the images with the sound) Colour correcting 11 Επεξεργασία Apr 17, 2018 Apr 17, 20185μέρα 2ώρα €305
Can you Type? Hello Freelancers I am in need of a few professionals who can work for my projects for the next 6-8 months. I own a small publishing house in India and I am looking for people who can help me in converting text images to typed letters. These images will include hand-written pages, newspaper clippings, scanned images of typewriter printed copies etc. The objective is to have these images in a... 95 Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 23ώρα €87
proofreading for research(academic level) proofreading for research(academic level) 75 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 21ώρα €23
Showing 1 to 50 of 1532 entries
« 1 2 3 4 5 »