Επεξεργασία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Hire a professional editing freelancer to make sure that your content is accurate, error-free and exactly as you want it to be. You can easily connect with those talented freelancers simply by posting your editing job today!

Start bidding on editing jobs if you are creative, professional, and talented. Freelancer.com offers you many clients who need your help with their projects. Editing projects here on Freelancer.com vary from editing photos, videos, audio files, PDF files, Word documents, Excel sheets and proofreading and editing any given text.

If you believe you can do that, then start bidding on editing projects and get paid with an average of $50 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Editor; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Native Editors Required for Long Term - 6 We are a content development company having about 100 writers and 25 editors working with us. We are planning to expand our team now and are looking for excellent editors to join our team. You shall be paid at USD 3 per 500 words for editing work, and there shall an uninterrupted flow of work. As of now, our fulltime editors earn about USD 3,000 per month (the editor who earned the most from us in... 9 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €3
Book editor I am writing chapters for a book based on Erotica. I need an editor, versed in anatomy, grammatical fluency, and comfort with the subject matter. I need the quality to be in presentation mode for publishers to read. 18 Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €17
Ebook formatting - Link superscripts and end notes for ebook and create epub and mobi files I want to create epub and mobi files for an ebook. This will involve linking superscripts to endnotes in the file. 2 Επεξεργασία, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Adobe InDesign, Amazon Kindle, Συγγραφή Βιβλίων Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €117
Need a professional in publishing Wikipedia pages Hi i need my Wikipedia pages published. I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks 5 Επεξεργασία, Έκδοση, WIKI, Βικιπαίδεια, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €69
English grammar correction I have written a short story and would like to correct grammar 44 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Ορθογραφία, Αγγλική Γραμματική Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €3
Photo Editing Hello. I wanna post edit a photo of me. I wanna increse the quality. 35 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επεξεργασία, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €3
Original Blog Articles Needed We need well written articles for our blog below, we seek smooth, elegant and attractive topics. [login to view URL] [login to view URL] Average words count should be (1500-2500) words. Estimated budget is $800. Proofreading and correcting is a plus, previous experience preferred. Regards 21 Διόρθωση, Blog, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €468
ms word typing needed good ms word typers of 9 pages 100 Επεξεργασία, Word, Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Επεξεργασία Κειμένου , Microsoft Office Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €251
Editor for Young Adult Novel I am a new writer and need an editor to review my 62,000-word manuscript before I send it to agents. My novel is young adult fiction. 31 Επεξεργασία Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €221
Editing work The draft is 10K words. Seeking a competent editor for text edit and revisions. Preferable someone with MA in English or Literature. 36 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλική Γραμματική Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €106
Proofreading and editing needed..... Hello! I'm looking for someone who will very talented on proofreading and Editing. I've many many projects like that. So, Must be expert proofreader needed for this job. If you do great job for this project then I'll offer you many more writing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thank... 35 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €14
Proofreading of translated English document Greetings to all! I have a translation from Spanish to English. The quality of translation is not up to mark. I am looking for a high quality editor who can correct it to best quality. The content must be written in perfect English. Native English speakers only! Cheers! 58 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €92
Linkedin Project Need to improve my linkedin page profile by writting and editing articles Articles, pictures and video about retail and real estate 15 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €10
English Proofreading/Editing Task Hi there, Looking for an Entry Level Native English proofreader for multiple tasks, proofreading English translations from a foreign language. Please send me your rates if you are interested. Happy bid! 71 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €88
I need an editor I'm a writer that's looking for an editor to hire and help clean up my novel 38 Επεξεργασία Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €89
Editor Wanted Seeking a skilled editor for editing and revising content. High Volume work. Pls elaborate on educational credential ( Universities attended, Degree Earned) in detail while replying with fees for 1000 words. 37 Διόρθωση, Επεξεργασία, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €398
Project 2 for Tracey Write about the Gaps Diet [login to view URL] 14 Copywriting, Επεξεργασία, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €27
Proofreading and editing needed.... Hello! I'm looking for someone who will very talented on proofreading and Editing. I've many many projects like that. So, Must be expert proofreader needed for this job. If you do great job for this project then I'll offer you many more writing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thank... 29 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €13
Proofreading and editing needed... Hello! I'm looking for someone who will very talented on proofreading and Editing. I've many many projects like that. So, Must be expert proofreader needed for this job. If you do great job for this project then I'll offer you many more writing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thank... 44 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €14
Update my resume I am looking to update my resume to highlight and experience in banking, sales and relocation. I have been out of the workforce for a while, but I want to my resume to focus on more managerial and sales goals experience. 34 Copywriting, Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Βιογραφικά Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €34
Editing and proof reading academic articles The job involves editing and proof reading academic articles in English. Essential prerequisites: Excellent knowledge of English grammar; Ability to read diligently and a keen; and A sharp mind to find out mistakes in densely written academic text Editing jobs usually have 2-3 days of turn-around time. But proof reading jobs will have to be returned on the same day itself. Good remuneration. C... 60 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €89
i need a editor i need someone to edit my book and my pictures 15 Επεξεργασία Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €54
ProofReading Work for a long-term - 22/06/2018 20:08 EDT If you based in America, it's a job for you. 25 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα €12
Edit the format style of a document I have an academic document and I need to edit its format style with as requested. The instructions of the requested format will be given to editing the document according to it. 18 Επεξεργασία Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 23ώρα €21
I'd like to proofread my document in English Hi there, I would like to proofread and edit my document. English native speakers only. Please send me your rates. Thank you. 85 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 20ώρα €85
Proofreading and editing needed.. Hello! I'm looking for someone who will very talented on proofreading and Editing. I've many many projects like that. So, Must be expert proofreader needed for this job. If you do great job for this project then I'll offer you many more writing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thank... 36 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 20ώρα €18
Ghost writer, journalist-editor. Required work experience: 1-3 years. Amount: 4 big (1200 – 2000 words), 4 small (400 – 800 words) articles in 1 month. Field: technologies. English Native. - We write together articles. I give a blank and an invoice, a journalist --- makes material out of this joint development of materials Details of the project are under the NDA. Literacy, preferably profile education. The block... 28 Επεξεργασία, Ghostwriting, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 20ώρα €338
Proofreading an economics paper I need an English (UK) proofreader who can also read economics technicalities. It is a 6000 word paper that requires a good technical eye. 83 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλική Γραμματική Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 18ώρα €130
French Editor / Proofreader needed for a Publishing Company Hello, We are a looking to hire a small team of professional french speakers to edit and proofread our portfolio of 25 health & fitness books. We've already translated the books from English to French using a software. However, will need you to carefully read and go over the content and make the proper adjustments. We've already successfully built a team to edit/proofread our book... 36 Μετάφραση, Διόρθωση, Επεξεργασία, Γαλλικά, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 18ώρα €85
Novel proofread I have written a novel that I need proofread. It is around 100,000 words. I'm not looking for editing content but just a check for grammar/spelling mistakes. I would like to sell the book on Kindle so I could use formatting help with that, too. 110 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 16ώρα €531
Australian assistance sought - review, copy-edit, re-work, and re-design - report on stat analysis of survey data Legal profession data/stat demographic profile report 17-25 pages - draft already created - requires copy editing, review, re-writing as required. Must have some experience in area of stat reporting. Also required - formatting and design of doc: require professional standard presentation for publication. Please submit demo previous reports copy-edited and publication-designed. Must be prepar... 12 Copywriting, Νομικά, Διόρθωση, Επεξεργασία, Συγγραφή Αναφοράς Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 16ώρα €234
Proofreading a thesis I need someone to proofread my thesis. Big parts of it (I would say 90% of it) has been proofreaded already, but I did some changes and I would like someone to proofread it. It's 80 pages, but 20 are references that don't need to be check. 92 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 15ώρα €28
Post 4 articles to slideshare Post 4 articles to my slideshare account. Convert the 4 word docs to pdf. Remove any spell check markings. Upload to slideshare. 30 Επεξεργασία, PDF, Word Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 12ώρα €18
remove plagiarism or rephrase the highlighted phrases in the pdf i want to rephrase the phd thesis only the highlighted parts not whole document. plagiarism should be less than 5 percent and sentences should be gramatically perfect. its a thesis on digital image processing. the file is attached. check and qoute your price and time you can deliver. i will hire in 5-6 hrs or even early if i find the right [login to view URL] the file from the below link [login ... 27 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 11ώρα €125
Editing word document Editing a 4000 word piece of writing. 110 Επεξεργασία, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 8ώρα €68
Business promote Am specialist services in promote Business online 14 Μετάφραση, Επεξεργασία, Επαγγελματικά Σχέδια, Article Writing Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 7ώρα €20
Photo Quality Editing Hello. I wanna post edit a photo of me. I wanna increse the quality. 43 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Επεξεργασία, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 7ώρα €4
Praesidium Internationalis A contemporary political thriller on "International Protection", as in refugee asylum, with international, political, legal and personal parameters. 10 Επεξεργασία Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 2ώρα €82
Autobiography I am currently writing my biography in stages and need an editor to follow me every step of the way, giving advice and editing on a periodic basis 30 Επεξεργασία Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 1ώρα €148
Proofread a manuscript A manuscript (words 3200) needs to be proofread. 82 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα €33
demanding letter proofread one paragraph for professional editing. It's a letter to customer regarding their outstanding payment due. 37 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 23ώρα €18
Edit and proofread Story I need an editor for a book I am writing. The book is an alternate history where Napoleon wins the 1812 Invasion of Russia. If you have an pretty good or even passable knowledge of Napoleonic History, it is a plus. You will not only edit, checking for grammer and spelling, but also ensure continuity within the story. Not only making sure that the characters keep a consistent description but also ... 36 Copywriting, Επεξεργασία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 23ώρα €108
Proofreading and editing needed. Hello! I'm looking for someone who will very talented on proofreading and Editing. I've many many projects like that. So, Must be expert proofreader needed for this job. If you do great job for this project then I'll offer you many more writing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thank... 22 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 21ώρα €13
Write and Design a Short Story Public Service Announcement (PSA) ******PLEASE READ CAREFULLY BEFORE BIDDING****** You will have to create a Short Story Public Service Announcement about one of the following stories: Ambush Everything Stuck to Him A Worn Path The Turtle Winter Dreams In Another Country The Jilting of Granny Weatherall The Rockpile Everyday Use The Life You Save May Be Your Own A Rose for Emily There are 2 steps that need to be done in order for... 8 Επεξεργασία, Article Writing, Δημιουργική Συγγραφή, Σχεδίαση Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 21ώρα €24
Proofread & Edit needed.... Hello! I'm looking for someone who will very talented on proofreading and Editing. Must be expert proofreader needed for this job. If you do great job for this project then I'll offer you many more writing projects in future. Only native English speaker are allowed to place bid on this project. No time waster please. More details on chat. Thank you 35 Διόρθωση, Επεξεργασία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 19ώρα €13
Edit Professional Pictures for a Client I need some assistance editing a set of pictures that I took for a client of their company warehouse. I need all the pictures to not look overdone, but to have just enough done to them that they would be good enough to print and display on the company walls. Typically, when I edit pictures, I boost the contrast, boost the color, etc. Whoever I get to work on this project will want to edit a few of... 26 Photoshop, Επεξεργασία, Επεξεργασία Φωτογραφίας, Σχεδιασμός Photoshop Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 16ώρα €19
I am looking for a 300 word text editor We sell e-commerce sites and are looking for a 300-word text editor for the e-commerce site sales presentation site. We are looking for someone with a sense of persuasion. 31 Copywriting, Επεξεργασία, Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Επιχειρησιακή Συγγραφή Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 15ώρα €26
ProofReading Work for long-term If you based in America, it's a job for you. 39 Διόρθωση, Επεξεργασία, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 14ώρα €13
Project for John B. I need the proofreading of 4 Excel documents, which contain description of software's command. It is absolutely obliged, that all special symbols (like $, %, < or something else) should stay in their positions. The column C (text) would contain text, which is needed to be checked. All changes should be pointed in column D (proofreading) Total number of letters - approximately 50 000 Langua... 3 Διόρθωση, Επεξεργασία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 11ώρα €159
Translating electronic product description Introduction: 1, this document is about a product description 2, composed of bullet point and description 3, about a charging cable for iPhone Requirements: 1, you should be Native British or American. 2, You need to make the entire paragraph easy to understand If it is possible, you can try to translate one paragraph, then I will consider you fist. Thank you 25 Copywriting, Επεξεργασία, Περιγραφή Προϊόντων, Ισπανικά, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 10ώρα €232
Showing 1 to 50 of 140 entries
« 1 2 3 »