Σχεδιασμός Παιχνιδιών Δουλειές και Διαγωνισμοί

Unlike in the past, Game Design has become a common profession in the online market and more professionals are continuing to join the field. Thanks to Freelancer.com, professionals in this field can now find rewarding jobs online.

Game Design is simply the process used in designing the rules and content of a particular game. As research studies have found out, the average age of gamers is 30 years of age. Unlike in the past, the gaming industry has become a great business. Studies indicate higher earnings in gaming than in Hollywood.

If you are in the Game Design field, then you can start making money online by working on what you enjoy most. Freelancer.com is a renowned site where freelancers can choose from a wide variety of available jobs and the best thing is that one gets to bid on projects they can surely handle and deliver comfortably. The site has loads of Game Design jobs, particularly because employers and contractors are always posting these types of jobs on a daily basis. With impressive rates for Game Design jobs, experts in this field are sure to earn a handsome extra income while doing what they do best.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Game Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Game development using Unity3D Hi. developers. How are you? Now I am developing multiplayer robot game using unity3D. Already I done all UI parts. I need to game play engine(single and multiplayer). So I am looking multiplayer game development expert can help me. If you are expert on Unity3D and Photon server part, place bid. [login to view URL] you can get game idea(1:08 ~) 1 Mobile App Development, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €476
Unity 2D / 3D Game Development We want to build a simple cards related game in the beginning (eg. Teen Patti), and then keep adding more games and features to it in the future. Looking for a long term person to work inhouse or remotely. Also we require the game developed in android, and we will help in some of the development. It should be a multiplayer game, and we will help in backend functionality and server related softwar... 7 Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €2028
I need Expert game developer I need a similar game app [login to view URL] Please come with me with your previous excellent experience and samples 4 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €32838
game for google playstore Hello, I need a developer to design and build a mobile game for Android platform with following specifications: 1- The required game is based on the existing "Alto's Adventures" published mobile game. This includes having same controls, graphic, and motion. 2- This job includes design of all the graphics, programming, and quality control. 3- The game's setup is for a kid ri... 8 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €708
Candy crush Who can make a similar game as candy crush with similar features. We need an expert in these kind of games 20 Mobile App Development, iPhone, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €643
Fantastic Mobile Game I am looking for Fantastic Game source or Idea. If you have any good game for mobile, please show me as link. It would be simple tap game as below games. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] If you have, please bid 20 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €466
Adult Game Development Unity 3D This is an adult game with very explicit sex scenes and story line. I want to develop a chapter every two weeks. it will be a book/movie type game where the players choices will determine the path/outcome. 22 Mobile App Development, iPhone, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €469
Similar games to league of legend All matches are in league of legend And only the characters of the game will change The lowest bid will be accepted thanks 8 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κονσόλες Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών, GameSalad Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €18
Adobe Illustrator, Δημιουργικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Σχεδιασμός Γραφικών Jun 22, 2018 Σήμερα29μέρα 8ώρα
Similar games to league of legend All matches are in league of legend And only the characters of the game will change The lowest bid will be accepted thanks 20 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κονσόλες Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών, GameSalad Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €3504
I am looking a 2d game designer Hello I need a 2d character using unity game. Character is similar with one in Mario. I will send details via chat. If you have no experience in designing 2d character include animations(walk, jumping,death etc) ,don't bid me. Please start your bid "2d character". Else your bid will be ignore. Thanks. 16 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κινούμενα Σχέδια Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €111
Builders Devs We build games more often and we can hire devs and builders. We also are game company and were more than that you can also make friends in our game and do not exploit it would be a perm ban. 25 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, HTML Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα €348
Match 3 game We want a Match3 game similar as candy crush gardenscapes. That logic ( not a asset store logic)!!! So only Experts reply pls 24 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, CGI, Κατασκευή Παιχνιδιών, App Designer Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 20ώρα €492
Need multi-player mobile AR games to drive traffic to my ladies garments, shoes and accessories stores We need 5-7 games to drive traffic to our stores that sell garments, shoes, bags and accessories for ladies. Our target segment is female (aged 25-40 years) - non technical. You can quote your cost per game. Please include a basic idea of your game along with the cost so that we know what we are buying. If the idea is interesting to us we will buy upto 7 games from same or different vendors/fr... 17 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Παιχνιδοποίηση, Κατασκευή Παιχνιδιών, Augmented Reality Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 20ώρα €1036
Design an arcade style fighting game. Design a arcade fighting style game. Similar to mortal combat or Injustice vidoe games. This games will be based on the characters provided. Please submit a portiflio of your work. 31 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κονσόλες Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 22, 2018 Jun 22, 20185μέρα 18ώρα €3856
Game development using React native. I am finding a great mobile game developer using React native. If you are right man for this job, please contact me. And let me know why you are right man. Thanks. 35 Mobile App Development, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών, React.js Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 16ώρα €17
Build me the Characters and Game UI for the isometric simulation game. Hello, I am building a simulation game, I myself is a developer and I need the graphic designer to create UI, characters and other stuff for the game. I am looking for a professional designer here. time waster please don't bid. I myself is a developer so I need some serious people here. You have to show your portfolio. If you read this type "rich" so that i can confirm you had read ... 10 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, iPhone, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 7ώρα €462
Unity character animator i am looking for a 2D animator who can animate characters inside unity using spine or anima. Please contact with your previous work. Thank you, 13 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κινούμενα Σχέδια, Κινούμενα Σχέδια 3D, Unity 3D Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 22ώρα €157
Request to Build Android Mobile Game Hello, I need a developer to design and build a mobile game for Android platform with following specifications: 1- The required game is based on the existing "Alto's Adventures" published mobile game. This includes having same controls, graphic, and motion. 2- This job includes design of all the graphics, programming, and quality control. 3- The game's setup is for a kid ridin... 50 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 22ώρα €868
Unreal Engine Blueprints a Interactive UI that controls the changing of Assets and Multiple Materials on each Asset 9 Σχεδιασμός Παιχνιδιών Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 21ώρα €20
Fortnite Who can design and deven op a similar game as FORTNITE. All features and levels must be similar as by ' fortnite ' Only teams of course 24 Mobile App Development, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, CGI, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 21, 2018 Jun 21, 20184μέρα 21ώρα €10195
Build me A Ludo Android Game I want someome to build me a board game which should be connected to facebook for multiplayer and a payment gateway for entering on board and the winner gets rewarded. 12 Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 7ώρα €391
Browser game (randomly generated) web-development and game development skills needed. How it works - User makes account - Users deposits funds - User bets on jackpot - User's bet reflects their odds (e.g. player 1 bets 75, player 2 bets 25 - odds will be 75% & 25%) - Winning user decided randomly (provably fair) - Outcome displayed in a top down Battle Royale game, where the players in-game are the betters. - The game is an outcome animation, users cannot control the play... 36 PHP, Javascript, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 7ώρα €1029
Need an unity android game developer Hi Guys, I need an android game developer who can integrate Admob in my game, I don't know why but my last developer failed to do that. he said he tried a lot but it's beyond his limit. 20 Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 5ώρα €503
A Maze Game Project scope: make a simple online website game , It is a maze game, I will provide the scope on a document, I will provide the web admin. This will be a website game, with a interactive menu, stages and scores to be saved. Completion of project, please provide the source code. The scope may change a bit during development, to fill out blanks. 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Κατασκευή Παιχνιδιών, Υπηρεσίες Δικτύου Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 1ώρα €27
Game Expert long term Game expert to set up a team for long term. Many years of experience you must have in 3d games. Games like shooter. But also candy crush and clash royale 23 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Παιχνιδοποίηση, Κονσόλες Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 21ώρα €628
Games Graphics designer I need a games graphics designer. kenyans freelancer to make the bid. 25 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Εικονογράφος , Εικονογράφηση Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 20ώρα €88
Illustrate Android game "Catwalk Superstars" We need graphics for an Android game "Catwalk Superstars - Fashion Show Makeover". Work volume: 8 backgrounds, 4 bodies, 35 facial features, 250 equippable items, ~20 GUI elements, 1 banner (in 8 sizes), 10 icon versions, 6 screenshot examples 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κινούμενα Σχέδια, Εικονογράφηση Jun 20, 2018 Jun 20, 20183μέρα 19ώρα €400
create me a game app for mobile i want someone to create a mobile game for me, i do not have an exact idea for the game so i am free to accept ideas as well. 42 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 19, 2018 Jun 19, 20183μέρα 10ώρα €602
Design A Sword for Mobile RPG Game. I'm working for mobile game company. Our head office is in South Korea and North America office is in Canada. We develop 2D mobile games and concentrate on RPG genre. So, we need graphic resources continueously. And this would be the start to work together if your graphic is fit to our games. This time, we need one sword for the RPG game which is on sale in Android & iOS market. S... 8 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Photoshop Jun 19, 2018 Jun 19, 20183μέρα 9ώρα €19
Illustrate Something I'm working for mobile game company. Our head office is in South Korea and North America office is in Canada. We develop 2D mobile games and concentrate on RPG genre. So, we need graphic resources continueously. And this would be the start to work together if your graphic is fit to our games. This time, we need one sword for the RPG game which is on sale in Android & iOS market. S... 4 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Εικονογράφηση, Εικονογράφος , Photoshop Jun 19, 2018 Jun 19, 20183μέρα 9ώρα €19
Unity 3d developers $200-$350 per month (40 hours a week) Unity 3d developers $200-$350 per month (40 hours a week) PLEASE READ CAREFULLY We are a small mobile app firm and we are seeking a Game Developer. Requirements -Write clean, manageable object oriented code - Implement existing game designs - Utilize problem solving skills At Least 1 Year of experience and knowledge of: - Unity 3D - Game Development - Mobile Platforms (Android / iOS) Plus - Gam... 13 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα 23ώρα €1929
Boardgame new Creation of boardgame 14 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Σχεδιασμός Ιδεών, Δημιουργικό Σχέδιο, Κατασκευή Παιχνιδιών, Content Strategy Jun 19, 2018 Jun 19, 20182μέρα 22ώρα €16
creation of mobile application (app) "graphic chart + programming". Creation of mobile application "graphic chart + programming" from a model and explanation. 45 Mobile App Development, AJAX, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, HTML5, jQuery / Prototype Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 16ώρα €519
Android Game in cocos The game is basically a screen destroying game, I have previously worked on it with a developer who did not do good in design. Here are some games to give you an idea about the game: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] 35 Java, Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 12ώρα €557
Build me a game Need to develop a superhero game with full HD graphics 6 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κινούμενα Σχέδια, Coding Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 12ώρα €2835
anak kecil main bola I need a simple distance measured android game with share to facebook functionality and buy coins to improve character and video ads enabled 16 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 9ώρα €30
create an android game I need a simple distance measured android game with share to facebook functionality and buy coins to improve character and video ads enabled 6 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 9ώρα €110
Build A game for android I need someone to help me make a ball racing game 35 Java, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 8ώρα €260
Need html5 game developer to help build arcade/gaming portal *** Automatic decline for any recycled cover letters *** We're looking for someone who can help us build a html5 based mobile gaming portal/arcade. We're hoping to have at least 30 games (if not more) including replicas of all the most popular games around (if possible) such as flappybird, angry birds, candy crush, doodle jump, colour bounce, tap revenge, ridiculous fishing, temple ru... 25 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, HTML5, Ανάπτυξη Λογισμικού, Κατασκευή Παιχνιδιών, App Developer Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 7ώρα €1883
Toy blast game Make a similar game as TOY BLAST 3 in row game with over many levels and special features. Check TOY BLAST app. Before you bid 30 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Unity 3D, Παιχνιδοποίηση, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 22ώρα €1096
android game for kids Hi i want a android game (android studio) for kids , (Kids Doctor Game) with 10 levels like this : [login to view URL] OR this [login to view URL] 19 Java, Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 22ώρα €698
Game Application Development I need a few mobile games developed similar to casino slot games. You can contact me for more details These should have reward points and must be functional on ios, iphone, android and tabs. If this is something you are interested in, could you send me the costs, timeline, maintenance costs etc. 23 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 21ώρα €5259
Match 3d game Make a Match 3 game in candy crush style. So NOT a simple Match 3 game but all tricks and features of candy crush in it 26 iPhone, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κονσόλες Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 20ώρα €1237
I need an RPG VISUAL NOVEL designed with a TURN-BASED COMBAT SYSTEM. This project involves collecting armor and weapons using money and talking to NPCs to engage in turn-based combat at certain points of the game. I need someone who can design such a game. It is a visual novel, which is important to bear in mind. 7 Σχεδιασμός Παιχνιδιών Jun 18, 2018 Jun 18, 20181μέρα 19ώρα €1098
game app developer Need indie /2D arcade type fighting game can be release to multiple platforms , e.g. android mobile / windows Xbox/ iOS devices. Got character Ai files , character ‘ facing 3/4 way ‘and their sprites, background Ai arts to create several levels. Cheap quotes, fast delivery. Must be able to monetise 14 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 4ώρα €165
app developer Need indie /2D arcade type fighting game can be release to multiple platforms , e.g. android mobile / windows Xbox/ iOS devices. Got character Ai files , character ‘ facing 3/4 way ‘and their sprites, background Ai arts to create several levels. Cheap quotes, fast delivery. Must be able to monetise 6 Mobile App Development, iPhone, Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 4ώρα €169
game programmers we want to launch a game for our web site : [login to view URL] Please game programmers send us message to discuss this work 33 PHP, Mobile App Development, iPhone, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 2ώρα €7837
Build me a Car vs Cops Game Build me a Car vs Cops Game. Time frame - 4 days. 22 Android, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Unity 3D, Κατασκευή Παιχνιδιών, iOS Development Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα €384
video game programing hello i am looking for a programmer to design an online multiplayer game a cross between fallout4 and world of war craft 28 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, iPhone, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Κατασκευή Παιχνιδιών Jun 16, 2018 Jun 16, 201814ώρα 36λ €11278
Showing 1 to 50 of 57 entries
« 1 2 »