Διαφήμιση μέσω Facebook Δουλειές και Διαγωνισμοί

Facebook is the most popular social networking website in which users can add friends playing games, sending messages and posting status updates. Users can also join networks organized by commonality of knowledge and interests. If you need help with Facebook, designing apps and creating pages, or your business needs help obtaining or expanding a Facebook presence (Facebook fan pages), then you can take the help of freelancers for the same. Start by posting your Facebook-related job today.

Facebook jobs on Freelancer.com are available a lot at Freelancer.com and there are a lot of clients needing your help with creating Facebook apps, having more Facebook likes, creating and designing Facebook pages, creating Facebook games and Facebook cover designs.

You will be asked to do Facebook projects. If you believe you can do that, then start bidding on Facebook projects and get paid with an average of $30 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Facebook Marketing Specialist; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Usa facebook marketing to get likes to my site Hi i want face book likes from USA ,Atleast 1000 real likes no fake ,exchange only real under the freebies interest section 4 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €156
Bing advistise Hello Internet Marketers, i need a good person who can advistise business on bing and yahoo. Please ping me so that we can talk. Thanks 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Google Adwords, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €362
Social Media Content I am looking for expert to help me create a few social media content for Facebook & Instagram & other apps. 6 Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €16
Short Video promotion for instagram Hi, I'd like to have short video promotion for the company to be posted on instagrm and facebook. Important...!!! Please send me the samples of your work on chat box. ( similar projects ) 29 Υπηρεσίες Βίντεο, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €27
Project for Mustafa K. Hi Mustafa K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Κοινωνική Δικτύωση, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Jan 17, 2018 Σήμερα9μέρα 21ώρα €23
i want to have same like pinterest pin on my website if u can do then only bid hi need same pin like pintrest pin on my website if u can do then bid me 3 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαφήμιση μέσω Facebook , HTML, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €44
Adwords & facebook marketing We need a adwords & facebook marketing expert! 15 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Google Adwords, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €5
Virtual assistant needed to Grow and Manage facebook groups and fan page/profile I need someone to manage and grow Facebook groups of mine for affiliate marketing, shopify, entrepreneurship and making money online. Tasks include 1. Posting helpful content daily. 2. Answering questions within group 3. Growing the number of people in the groups 4. Moderate content and delete spammers or people promoting their own offers 5. Posting my content when relevant into the group ... 29 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Εικονικός Βοηθός, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €24
Create profitable ROI Adword / FB PPC Campaigns for my Tshirt Website I have a tshirt website which I'm about to launch. I'm looking for someone with a proven track record to help me run some campaigns on Google and Facebook to bring a profitable ROI. Please could you help give me an example of what my CPA would be for geek/nerd/funny tshirts selling in the UK 15 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Google Adwords, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €200
Trust Pilot reviews We urgently need trust pilot reviews of our site. We need someone who has countless email addresses and the ability to make public trust pilot reviews of our site/services. They must be believable, written in very good English (like they have been written by someone from England) and look like they have come from a company that we work with or have done work for. They must pull in new business... 1 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €14
Cache server stable for ISP we need to cache ( YOUTUBE, Facebook, http, https, streaming) 4 PHP, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 19ώρα €334
Facebook/IG Content Creator A small tutoring home business looking to have a bigger presence online (Facebook/Instagram). We are looking at having some content created . Approximately 10 photos for starts. We wont be posting them all at the same time but could be lead to more content later down the track. Basic photoshop design. Creative control will be left to the designer. 28 Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop, Εικονογράφος , Διαφήμιση μέσω Facebook , Σχεδιασμός Photoshop Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €82
Optimize Youtube Channel We own a channel [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and aspire to add a lot of Videos this year to educate our subscribes. We need a Youtube Expert who can: # Develop Content Strategy # Analyse our Social Med... 4 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €344
Social Media Marketing for game platform I need you to take care of my social media marketing campaing for my website [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] . part of the job is to use paid ads on instagram and facebook. and also post on twitter and pinterest if yo... 31 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €141
Hire a social media marketer I need an excellent social media marketer for my company social media pages. 20 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €16
Looking for Virtual Assistant I am looking for a virtual assistant to help with social media marketing. I need someone to post, reply, and communicate on our social media outlets. Content creation would be needed. Also I need someone that can assist with email marketing campaigns, and some office admin duties. 22 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Εικονικός Βοηθός, Google Plus, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €16
Verified Warm Leads for Award Winning Global Social Media Agency in London, UK. Hello, We are looking to expand our expert team at WeLoveSocial. We are an award-winning global social media marketing agency looking for more brands and companies to work with and provide our services to. We offer Social Media Marketing , Influencer Marketing, Email Marketing, Paid Advertising, and other Social Advertising tools. We want you to contact lots of companies and provide us... 8 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση μέσω Facebook , Οδηγίες, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €19
Seeking Facebook Account Creator I need someone who is well versed in creating FB accounts (NON PVA). Each account must have a US profile photo, background image, and 5-7 posts along with 5-8 random images. Contact me if you're able to set this up and have experience with setting up multiple FB accounts. 25 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €17
free wifi only with like fanpage I want an application that will interfere with my router and you can have free wifi only if you like it on my facebook facebook. i can send and pop up messages 13 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Διαφήμιση μέσω Facebook Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €15
Complete Digital Marketing Looking for Complete Digital Marketing, SEO, PPC, Paid Marketing, Lead Genration, Email Marketing, Social Media Marketing, 27 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €291
Be my social Media marketer To pick contents and develop animations, short videos, create social media accounts and maintain same with SEO optimization of my company. I need to be seen globally on the job i do in Nigeria. I am targetting investors in the power, mining, agriculture sector globally 10 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Google Plus, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €32
Contest requires 1000 Vvvooottteeesss Facebook based platform Can you provide 1000 all today? If possible please give your best price. 100% milestone. 8 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €87
Social Media Administrator Australian owned company is currently finalising a global e-commerce network selling a unique Footwear product. Our contract position is a unique one. We are looking for social media savvy people in the following countries to manage our social media platforms which support and promote our e-commerce websites. Countries include - U.K France Italy Germany Spain E.U other countries outside... 31 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα -
blockchain expert/marketing We are starting a ICO herefore we are searching for blockchain-advisors to think about our approach to the market. We have a good and decend team behind the ICO. To forfill our ideas, an extra inside would never be a bad idea, and can give good opportunity's for our grow. The skills required are; How approach the market/marketing skills How to ... 14 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €1178
Digital Marketing for my new online store Hi All, I have started a new online store [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and currently looking for digital marketing expert to assist me in boosting the sales by implementing SEO , PPC and google adwords and face... 66 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Google Adwords, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €168
DanuAdventure We are Pindari Vallery Based Tour operator , Offering Trekking ( Sunderdhunga, Maiktoli , Pindari , Kafani Glaciers ) , Village Culture Tourism , Camping , Hiking and other adventure activities . 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Digital Marketing Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €30
Hotukdeal Posters Hi,I will need some posters with high level and safe Hotukdeal accounts for posting cost-effective [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] money to [το url αφαιρέθηκ&epsilo... 27 Σχεδιασμός Γραφικών, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Photoshop, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €19
Deal Site post for electronics and cellphone accessories commission based, we pay an agreed amount per item sold. plus a small posting fee. Please contact us if you are have alot of fans in our niche or if you are an old blog or forum poster. We are looking for long term partners with a community of over 200 sellers on various platforms. 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook Jan 17, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €148
Marketing promotion I'm looking for a freelancer to drive sales to my website which promotes my self-help book now for sale on Amazon 15 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €113
Digital Media Advertising and Marketing - Short Term The College of New Jersey - Office of Graduate and Advancing Education(TCNJOAE) seeks a digital media service provider to coordinate and manage Social Media Advertising and Search Engine Marketing. To include: Facebook, Instagram,Twitter, PPC(Google, Bing, Yahoo) Estimated contract length: 3 - 6 months TCNJOAE is comprised of 4 units: Continuing and Professional Education Graduate Studies... 20 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Διαφήμιση Μηχανής Αναζήτησης Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €2753
Promoting Twitch I need someone who can promote my twitch 8 Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €33
Facebook marketing Need someone thats creative and can help with facebook ads 28 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Δημιουργική Συγγραφή, Δημιουργικό Σχέδιο Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €32
Manage my social media here in Australia Hello! :) I have a growing business in corporate wellness here in Melbourne, Australia and need someone to manage the weekly activity, posts and brand awareness across Facebook, Instagram and LinkedIn. Recently I had the pleasure of working with a social media Guru that I met through Freelancer who is unable to continue for personal reasons so I am back on here looking for someone to help me. ... 32 Διαφήμιση μέσω Facebook , Linkedin, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Instagram Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €13
OMNIFIT nutrition social meadia set up we need help with setting up pinterest, facebook, Instagram 22 Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €317
SOCIAL MEDIA MARKETING My job is internet marketing. I am doing it for 5 years. I create sites SEO and their optimization. Beside that, i am successful at making banners. Also, i have experience in advertising on facebook and all social media. I make 3D videos for youtube and i like working on my one, and teamwork. Communication is one of my skills and i am very [το url αφαιρέ&th... 14 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €87
Facebook Advertising Expert needed to run campaigns for my women's education programs Facebook Advertising Expert needed: Paid hourly with an incentive: I need 1 smart person to run FaceBook ads to get sign-ups into my women's online education programs. WANTED: An economical, no-nonsense coach or contractor, to help me set up my online campaigns I am in the industry of self-help. My audience are Western women who are into personal development, relationships, spirituality,... 7 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €2321
SOCIAL MEDIA MARKETING I am looking for a virtual assistant to help with social media marketing. I need someone to post, reply, and communicate on our social media outlets. Content creation would be needed. Also I need someone that can assist with email marketing campaigns, and some office admin duties. 32 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €111
Marketing Support for YouTube channel I am a new Youtuber and I need marketing support for my youtube channel. My Youtube Channel : [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] My insta profile : [το url αφαιρέθηκ&... 2 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €12
Need a Social Media Marketer Need a Social Media Marketer For increase my Fanpage Likes. Details discuss will be chat . 20 Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Pinterest, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €66
SEO, Manage social media Need to get on first page of search engines and keep it there. drive online customers to my website, We are a T-shirt printing company and Embroidery, Our website is in place with e-commerce . 64 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €92
Facebook page promotion Hi I need my Facebook page to be promoted to get views for YouTube...the audience who comes here must need to be real...that's the big condition..no bot only real traffic and they should visit my page when something is posted on d page 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €23
Facebook Page management I need help to manage my Facebook page for a new venture. The page is around Organic lifestyle and I will need postings that can generate organic likes. Limitations: Relevant to Organic lifestyle No robot posting USA/Canada only likes At least a post a day, no spamming though Unique content I'll need to see your portfolio It'll be a monthly recurring job, please provide the n... 31 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €8
Facebook Advertizing I have a facebook bis page - it is - Self Mastery Training - however I just don't get tech - need someone to show me how to use it - need the tech part - how to post pictures with text etc - as in literally - what keys to use on the computer - not tech savy - and if they know anything about advertising that would be good also my web site is at [το url αφα&iota... 11 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κοινωνική Δικτύωση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €24
WE ARE LOOKING FOR SALES REPRESENTATIVE We are looking for business partners in USA, Canada, Europe, Australia.. , Who can find potential client and convert clients into sales and for that we can give nice commission on each project. We're a worldwide design agency from Europe but for the last 8 years we work for clients around the world. YOUR JOB: sell all our services!!! More info on chat 11 Διαχείριση Πρότζεκτ, Πωλήσεις, Google Adwords, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €372
Social Media Development & Ongoing Management Creation, development and ongoing management of Facebook and LinkedIn. Scope include: - Creation of company profile - Adding targeted audience to network / friends list - Joining targeted groups - Creating new groups and finding targeted audience to join - Creating, sharing and writing articles relevant to company services and industry - Ongoing management and maintenance 13 Κοινωνική Δικτύωση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Research Writing, Linkedin, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €168
Looking Digital Media Marketing Agents The Design and Media company based in Pune, India is looking for interesting projects in Digital Media [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] team size is [το url αφαιρέθη&kappa... 5 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα €3
Facebook Ad Expert I need some help selling a service for small businesses through facebook ads or groups. 33 Πωλήσεις, Διαφήμιση μέσω Facebook Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα €44
Digital Marketing, Διαφήμιση μέσω Facebook , Instagram Marketing, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Κοινωνική Δικτύωση Jan 16, 2018 Jan 16, 201828μέρα 23ώρα
Promotional task/ Video editing. I am looking for a person who can help me promote my youtube channel and also edit videos for me. I have a fashion/styling related youtube channel. [Removed by [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] admin] 21 Υπηρεσίες Βίντεο, Διαφήμιση μέσω Facebook , YouTube, Παραγωγή Βίντεο, Επεξεργασία Βίντεο Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 23ώρα €15
facebook page Am looking for a freelancer that can boost my facebook page and post my item for me to get more likes and inquiries. 39 Κοινωνική Δικτύωση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Google Plus, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 23ώρα €78
Showing 1 to 50 of 2842 entries
« 1 2 3 4 5 »