Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  43,496 erlang gui δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Matlab Simulink και GUI Έχει λήξει left

  Οδηγίες στο παραπάνω αρχείο Word To project πρέπει να υλοποιηθεί στα Ελληνικά

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Πολυεθνική εταιρία HVAC με δραστηριότητα στην Ελλάδα θέλει να φτιάξει μια βάση δεδομένων σε Microsoft Access που θα εμφανίζει την Ελλάδα σε νομούς με δυναμική πελατών / πωλήσ&epsilon...

  €1774 (Avg Bid)
  €1774 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Δημιουργία παιχνιδιου skipbo (παιχνιδι με καρτες) με χρηση γραφικών GUI

  €195 (Avg Bid)
  €195 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  P2P network based on LibP2P -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...storage). 4) Deploy RAY over this P2P network: RAY must be deployed, run, and tested in this platform when steps 1-2 are accomplished. It means that the platform must support an external application like RAY. 5) An API must be written to interconnect the P2P network and RAY. 6) The project must be delivered as a single executive file too. 7) Design and create a GUI (interface) for the platform to allow users to manage resources via the GUI, see other peers, etc. More detail will be given in the chat. Important notes: The P2P network must perform over the internet. It means nodes from different geographical locations can connect to this network. - security is a concern: for this, a Sandbox security mechanism can be used to create an isolated environment on the network (if y...

  €645 (Avg Bid)
  €645 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Current situation is that we have a plugin customizing the composite product type of WooCommerce, to use other simple products as composite parts built with a user GUI. For every product the customer needs to choose sizes and a lot of other customizations. The customer asked for 2 new changes: 1. Create a product classification (can use a txonomy) to build upon custom fields 2. For every classification, add default customizations, like: For the group "Shirt", add: - thread - tie So only size will be customizable from product page.

  €524 (Avg Bid)
  €524 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  chatwoot developer 6 μέρες left

  I have 3 tasks can you select the higher priority is number #1 then #2 then #3 : First task #1: I want to create chatbot via gui flow builder for more details Check this issue : --------‐%%%%%%%%%--------- Second task #2: I need chatwoot to support interactive session messages on WhatsApp first then we can improve it on other channels for more details Check this issue : --------‐%%%%%%%%%--------- Thered task #3: I need to manage about inboxes via api account creation Example : I want to create account via api and limit number of inboxes and limit inbox type, like this : create account limit 3 inboxes, limit inbox type twitter, so the account can only create 3 inboxes and he

  €1245 (Avg Bid)
  €1245 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Knowledge Survivor - Python cross platform application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  CROSS PLATFORM PYTHON PROJECT (KIVY probably). - Involves knowledge of writing HTML - Filesystem APIs - including writing to card on mobile using python - User input of urls, parsing and string operations - Downloading, pausing downloads - Possibly integrating a licensing scheme - GUI dev - mostly involving simple user input and maybe tables - GITHUB experience - Deployment experience to Android - Can test on Android and Windows, but also ideally iOS and MAC. Would like to pay $2 for someone young but proven, to $6 maximum (very very experienced)

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Hi , The program will have a GUI and querying Virustotal and IBM Exchange to get several results plus summarization

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Minecraft Manhunt Plugin 4 μέρες left

  Slimified — 08/23/2022 hi! i would a plugin where it is based off of manhunt, however, there are a few significant changes. the first one is that in the plugin you can do /manhunt (/mh as an alias) and it will bring up a gui with a few things. the first one will be two things that pop up when you do it. there will be a classic manhunt and a timed manhunt. the classic manhunt is how a manhunt will normally go, the runner having to beat the game and escape from the hunters. the timed one will be almost identical however there will be a time limit that the runner has to survive, and once that time limit has been successfully reached and the runner is still alive, they will win. after clicking each of them, you will get 2 more options. vanilla manhunt or custom manhunt. the vanill...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  I need a coder 4 μέρες left

  We have create a Grade report using java awt. We have use GUI to give a output screen and using files. So data that is saved in files should show in our output.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  with the following requirements: 1. On/Off button. 2. Enter the frequency. 3. Enter the duty cycle for all the 16PWM signals. 4. Read the value on the previous address variable. 5. Selection of Communication port (COM port). Establish the connection between GUI and Zynq Zedboard 7000 through UART

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Direcus Backend support 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Only apply if you have already worked with directus9!!! I need custom hooks and workflow improvement in Backend 2x Custom Hook as Gui flow is unable to do this On Save Autorename images and place in collection ID folder copy title/description to other field for metag Fix Gui on treeview for level 3 Help backend Layout setup , Only display one Language and change name to actual content Access will only be give when task are working on local environment.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Cart Implementation into PHP Laravel framework 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a php Laravel working Framework. My admin panel already have Product/combo/service/Delivery Slot/ewallet all working. I have a ready cart GUI template. Now i want you to use my cart GUI template and build the cart system to reflect my product/services and also integrate the ewallet function to the cart and delivery slots system. Attached images show all my admin functions ready and the cart how it looks. Do not post me a chunk of your portfolio, you have to see all my images and explain in words what you intend to do and your correct bid amount and timeframe.

  €200 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €200 Μέση Προσφορά
  104 προσφορές
  Python web GUI for existing open source project 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Using this script, make a GUI to upload a csv (will look at the column "Phone") and then display the results of the check with ability do download the results via csv. There should be a cron to append the DB each morning at 1am. Project link: Deliverable is a working GUI (PyGUI), download csv, and daily update of the data via cron When sending a proposal, please say "I'm ready to rock" so we know you read and understand the task. Without this your message will be ignored.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  GUI Connectivity with developed APIs

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Configure openvpn gui server on proxmox 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I was able to create a container and install I need to know/have a script or the commands to do: 1- install OpenVpn with MFA (qr code that will generate the 6 digits the client will enter instead of password. 1-Be able to copy the config file and qr code from the container to external drive to install on client machine. 3- The client will use OpenVpn gui to connect to windows server 2019. 4- Setup a tunnel between local proxmox and cloud proxmox servers, so local users don’t need to use vpn to connect to cloud server (2019 DC Server?

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  P2P network based on LibP2P or IPFS 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...storage). 4) Deploy RAY over this P2P network: RAY must be deployed, run, and tested in this platform when steps 1-2 are accomplished. It means that the platform must support an external application like RAY. 5) An API must be written to interconnect the P2P network and RAY. 6) The project must be delivered as a single executive file too. 7) Design and create a GUI (interface) for the platform to allow users to manage resources via the GUI, see other peers, etc. More detail will be given in the chat. Important notes: The P2P network must perform over the internet. It means nodes from different geographical locations can connect to this network. - security is a concern: for this, a Sandbox security mechanism can be used to create an isolated environment on the network (if y...

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Create python tool Multi Sender BSC wallet project 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I need a tool that can send bulk in many wallets in BEP20 (BSC) network. I think the tool will be like this: I have to put in a txt file all wallets in bsc that I need to send. I have to put somewhere the private key of the wallet that I want to send. Set somewhere the contract address of the token. Set somewhere the amou...wallet that I want to send. Set somewhere the contract address of the token. Set somewhere the amount that want to send with 2 options 1) Random set From and To amounts ( from 1000 to 10000 ) 2) Fixed set the exact amount ( 5000 ) If there is no enough amount in the wallet that send then show the according error. If there is no enough gas fee show the according error. This must be with interface ( GUI ). Also when you finish you have to send me the so...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Electrical devices are attached to computer/android machine through Microcontroller over LAN/wifi . These devices are to be switched ON/OFF...devices are attached to computer/android machine through Microcontroller over LAN/wifi . These devices are to be switched ON/OFF Socket Programming is to be used . 4 relays are to Switch On/Off from Software. Relay ON/Off commands will be given. Same is to be executed through software buttons Microcontroller will send feedback , that is to be listened & decoded in software. Software GUI It will be 2 Page GUI : Dashboard Page , Settings Page Dashboard Page : Operation/Execution of & Status of commands through buttons & its display Settings Page : Do necessary settings wrt LAN IP, Wifi Etc VB, C# Android : Socket prog...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  1. Install the PostGIS spatial database software (if not already completed during week 7); 2. Extend their own existing assignment 1 PostgreSQL relational database to a PostGIS spatial database; 3. Write SQL commands in pgAdmin4 to create spatial data in the extended database; 4. Write spatial queries using SQL; 5. Install the MongoDB document database software, MongoDBCompass GUI and associated software (if not already completed in week 8); 6. Understand the embedded schema proposed and understand the examples given in Appendix A: 7. Use MongoDBCompass or mongosh to: a. Create a document database; b. Create a collection in that document database; c. Create documents within that collection; d. Write MongoDB commands to populate the collection; e. Write MQL to query the database. Yo...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Starting from the application framework provided, implement some image operations for 2D drawing and image rendering. The 2D image processing and visualization, openGL and the fltk-based GUI we will use for more visualization projects in the future. the main menu bar, add a menu item with title ‘Image Processing’ and create pull-down submenus with titles ‘Update’, ‘Average Smooth’, ‘Median Smooth’, ‘Gaussian Smooth’, ‘Edge Detect’, and ‘Undo’. Do this by using ‘fluid’, the FLTK GUI editor. Start with the file , and add the menu/submenu items and their callbacks as it was already done for ‘File’, ‘Read’, and ‘Write’. Writing out the code with &...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  i have an expired ssl cert i need a temp free one working with a wildcard to match old one asap urgent please only bid if you can work on it right now and expect to have it finished and working within 60 minutes

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  P2P network based on LibP2P 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...storage). 4) Deploy RAY over this P2P network: RAY must be deployed, run, and tested in this platform when steps 1-2 are accomplished. It means that the platform must support an external application like RAY. 5) An API must be written to interconnect the P2P network and RAY. 6) The project must be delivered as a single executive file too. 7) Design and create a GUI (interface) for the platform to allow users to manage resources via the GUI, see other peers, etc. More detail will be given in the chat. Important notes: The P2P network must perform over the internet. It means nodes from different geographical locations can connect to this network. - security is a concern: for this, a Sandbox security mechanism can be used to create an isolated environment on the network (if y...

  €524 (Avg Bid)
  €524 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...players around, have little particles kinda fall down as she floats and as she moves she leaves a slight trail. The particles very subtle but enough to notice it, and sounds like the Allay. But I didn't want it as a decoration for players but more like a tool such as; - Use a command to summon her; - /Call <name> - /name - Use a command to send her away - You click her twice and she opens a GUI menu that only admins can create - Click her once and she's able to use World Guard or maybe even detect certain blocks and be able to have a dialogue to comment about it. Or just say something random, and maybe even do a little spin/jump (kinda like emotions). - Maybe if other players hover their pointer at her you can view the nickname they gave her and even clic...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  wdrożenie freepbx Έχει λήξει left

  Witam, Interesuje nas pomoc przy ustawieniu centrali freepbx (z gui). Potrafimy zainstalować, wstępnie skonfigurować, uruchomić do działania. Nie potrafimy jej doustawić, tak aby połączenia wychodziły z odpowiednich zakupionych numerów, itp. Chcemy to zrobić z pomocą ekspertów własnymi rękoma (aby się nauczyć). Przydałoby się na to zapewne kilka godzin ze specjalistą, który nam wskaże co robimy źle.

  €15 - €26 / hr
  €15 - €26 / hr
  0 προσφορές
  espoCRM - Fix bug - Έχει λήξει left

  From Amdinistrator GUI I wanted to add to USERS an upload field . I think ESPOCRM added the field in the code but not in DB. As a result all system crashed. Using internet brower says : Error 500 From DB logs I got this one : log: data/logs/:[2022-09-29 16:22:46] ERROR: (42S22) SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'user.adjunto_id' in 'field list'; GET /I18n; line: 70, file: /home/targetca/ The objetive is to add : File upload field, Date field (Birth day)

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We are looking for a Frontend Designer to take care of the styling of the new pages we added and keep on adding to our platform. The bootstrap-based design already exists as well as the platform - and now, the new pages need to receive the same styling, look & feel the "legacy system" has. The pages are built with Laravel MVC - at the moment, there are 12 files that need to be modified & receive the styling. (eg: resources/views/ resources/views/ resources/views/ resources/views/ ...plus 8 others.. ) This project is only a very small one - just good enough for getting acquainted with each other & check out if we can collaborate well. ... if performance & results are considered to be a good fit, follow-up contracts will follow. + we will provide you access to ...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I require a mobile or a tablet application which does the following steps for reporting the weight scale data as the items are weighted on the scale 1. Prepare a database ...3. Only viewers of the pdf who can only view and print the pdf We are already doing this on a custom built system so we have a lot of samples photos and videos of the item printouts and working which we will show if you are intersted to take this project. We are open to test the app on multiple stages like weight scale and barcode reader bluetooth connection test and barcode scanning The GUI or the UI can be basic as the app will be used only internally with only selected users We can provide you with sample pdf of the barcode slip which you can use to scan for step 2. Looking forward to work with t...

  €641 (Avg Bid)
  €641 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Looking for Laravel Developer Έχει λήξει left

  Hi, I want developer a GUI based application from the API i have the api doc looking for good coder . Thanks

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I need project in 24hrs only expert plz who has idea of java swing

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I need project in 24hrs only expert plz who has idea of java swing

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  IBM storage storewiz V7000 Gen2 Έχει λήξει left

  problem i have is i cant access management gui due to this error ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Para la primera aplicacion - form se abre a pantalla completa en alfa .8, FormBorderSizable: none - dibuja circulo transparente - se mueve el circulo con drag - botones para cambiar el circulo a rectangulo triangulo y salir - se habre el programa con combinacion de teclas - las demas aplicaciones son similares se publicaran luego PLUS se amplia o reduce con gesto tactil (separar dedos amplia, juntarlos reduce la figura) *SUBÍ dos archivos de ejemplo resueltos, mejorarlo For the first application - form opens full screen in alpha .8, FormBorderSizable: none - draw transparent circle - the circle is moved with drag - buttons to change the circle to triangle rectangle and exit - the program will be opened with a combination of keys - the other applications are similar will be publis...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Need a C# developer to do small project. It's C# GUI project, Developer can Use MS access database Prefered but free for MS SQL.

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Visual Studio C# GUI development Έχει λήξει left

  I'm a senior IT consultant looking for a C# developer to wire up a GUI designed in Visual Studio. The mockup of the GUI is already completed (using Visual Studio form designer) and we need a developer to wire up the functionality. The desktop app will connect to an API, which is completed by our back-end developer. I have attached a screenshot of the main form. Hours are flexible and part-time.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Video Encoder Έχει λήξει left

  I would like a program that would monitor specified directory's. I want to convert video files from mkv,mp4,xvid, etc to h265 smallest format or a format that I specify. I would like this software to have a gui that will show me the next 10 files to be converted from each monitoring section in addition show current status on the video that it is converting at that time. I would like this to be multi threaded where it can take advantage of higher core/thread cpus. I would like to be able to specify how many videos that it can convert at a time from the specified directory's ie first dir c:work 5 threads sec dir c:homevideo 5 threads third dir c:homemovies 5 threads

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  python gui (tkinter) Έχει λήξει left

  Instructions Write a Python program to solve the following problem. Your solution should include a file (which includes details of how to run your assignment) and your Python program in a file named , and be submitted as a single .tgz file named pt3.tgz. You should ensure your solution works using the Python 3 interpreter on turing. Problem ReviewMe's CEO is very happy with your work and now wants to extend the business and allow guests to rate restaurants, in addition to professional critics. The ReviewMe's plan is to place a touchscreen device at each participating restaurant, running a program you develop, so guests can give their own ratings for each of the three aspects (food, wine and atmosphere). Your program must provide a graphical user interface that prompts guests...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Java Program Using Netbeans Έχει λήξει left

  I need a program using java GUI SWING in netbean. More discussion in chat.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a program using java GUI SWING in netbean. More discussion in chat.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a program using java GUI SWING in netbean. More discussion in chat.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Assistance with Java project -- 3 Έχει λήξει left

  As a new engineer for a traffic congestion mitigation company, you have been tasked with developing a Java Swing GUI that displays time, traffic signals and other information for traffic analysts. The final GUI design is up to you but should include viewing ports/panels to display the following components of the simulation: 1. Current time stamps in 1 second intervals 2. Real-time Traffic light display for three major intersections 3. X, Y positions and speed of up to 3 cars as they traverse each of the 3 intersections Some of the details of the simulation are up to you but the following guidelines will set the guardrails: 1. The components listed above should run in separate threads. 2. Loop through the simulation with button(s) providing the ability to start, pause, stop a...

  €502 (Avg Bid)
  €502 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  QT Designer GUI for Python Έχει λήξει left

  Scope of work: Edit a existing open source github Repository of a python desktop application GUI as per requirements. Requirement: Prior experience with python GUI using QT Designer.

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  c++ gui cloud computing Έχει λήξει left

  link with c++ aws cloud computing and make some bucket

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  €40 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Coursera project Έχει λήξει left

  can you help me with IBM Watson Assistant. I am completing a course on Coursera taught by IBM but the instructions are 'buggy'. I have developed the entities, dialogs etc. but am getting an error message which i cannot understand. Also having difficult connecting to Facebook and Slack- happy t...taught by IBM but the instructions are 'buggy'. I have developed the entities, dialogs etc. but am getting an error message which i cannot understand. Also having difficult connecting to Facebook and Slack- happy to connect and pay on an hourly or project basis, no matter if the problems take less time to fix. I imagine it is a simple solution. If there is time left over, you can add some exciting GUI- I can send you all information ( usernames, passwords, APIkeys, APIsec...

  €41 / hr (Avg Bid)
  €41 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for someone who can build me a CRM web application. The purpose will be to make new connections, project management, and maintain relevant information. A great GUI would be a significant help as well. I have attached what's needed from the project. But I am open to detailed discussion to help you understand the scope of work better. Looking forward to the best bid

  €741 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €741 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm wanting to automate an install of Zorin OS (or Linux mint---both Ubuntu derivatives) using a bash script---i.e. a script that will download the ISO image, pre-seed the installer with answers to questions as much as possible, remaster the ISO image and then burn it to USB stick. I found a GUI tool that will do this called Cubic but just wondering if we can do this all on the command-line instead. So I found some Ubuntu documentation that mentions this is possible with Ubuntu Server but just wondering if you know of a tool that could do this for a desktop OS. I'm not looking to make a live disc, nor backup a current installation into a restorable ISO. Ideally, I'm seeking only the possibility of: * Seeding Zorin OS or Linux Mint installer with prefilled answers:...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  spx option trade BOT Έχει λήξει left

  ...trade being opened and closed for future analysis. I am looking for an Interactive Brokers TWS API experts to build be a trade management tool in python with a node.js. can be compiled to GUI. Very specific requirements on how it should work. Ideally they would have had past experience in creating trading robots, with Interactive Brokers TWS API and code in python. And be able to fill in the knowledge gaps in my software requirements documents. On IB: Basically an automated version of a lot of the standard SPX/NDX/IWM spread trading and long call/put 1)can use node.js to login to account or GUI to login into the account 2) See the current running Profit/Loss per strategy since the start of use of the application 3) Choose which index you are using (SPX) changin...

  €192 (Avg Bid)
  €192 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Hi! We are a software development company that is looking for a C++engineer to help us on a project for one of our clients. We need an expert C++ developer with experience using image processing applications and GUI functionality. Must have experience developing QT/QML applications. Skills: - C++ - Qt/QML - Familiarity with: OpenSceneGraph, OpenCV, OpenGL Our client is looking to work with a team of developers to create a cloud based business intelligence software to manage their transport business. The goal of this software is to create an inhouse product which can be worked on and progressed over time. This project will contain the following modules each being a vital part of the system. Management Dashboard Booking variables Zone Creation/ Mapping Dynamics Pricing Matrix...

  €1172 (Avg Bid)
  €1172 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές