Arduino Δουλειές και Διαγωνισμοί

Arduino is an open-source electronic prototyping platform for working with electronics. It is a expert field requiring specialized skillsets. If your business needs help with Arduino projects then you have come to the right place. Post your projects related to Arduino here on this website and we can let freelancers bid on them.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Arduino Engineer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Project for Gaurav S. Hi gauravsharma132, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Προϊόντων, , Arduino Jan 22, 2018 Σήμερα9μέρα 15ώρα €82
Design and build beaglebone based audio streamer board and reconfigure Linux ALSA - Purpose of Board: Receive audio signal via Ethernet using ARM board and output ALSA audio to discrete TDA1545a DAC What I have: Beaglebone Black with OEM RTOS image connected to Cape with Reclocker and i2s audio signal output Auth chip Schematics/Diagram for Cape Requirement: I need someone to design and build prototype: -Streaming audiophile quality Ethernet ARM board connected to a ... 12 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 11ώρα €1300
Android app development -- 2 - 22/01/2018 11:48 EST The concept is about taking data from e drum pad via Bluetooth through arduino and save stats onto mobile device . Arduino Part is done and app GUI animation is done i am attaching the files which is hand written i want a freelancer developer preferably a female from north India with decent attitude and can we available for me Bugdet is fixed and just a matter of 2 days work 6 Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, Android, Arduino Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €90
Android app development The concept is about taking data from e drum pad via Bluetooth through arduino and save stats onto mobile device . Arduino Part is done and app GUI animation is done i am attaching the files which is hand written i want a freelancer developer preferably a female from north India with decent attitude and can we available for me Bugdet is fixed and just a matter of 2 days work 2 Ηλεκτρονικά, Mobile App Development, iPhone, Android, Arduino Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €54
stm32f dual can-bus project Need firmware written for stm32f105 that utilizes both can lines, and forward traffic from one to another. Can lines also will be on different baud rate. Please, only people with experience with this. If this project is a success there will be others, so in general, we are looking for long-term cooperation. 12 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €348
Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Metatrader, Προγραμματισμός C++, Arduino Jan 22, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα
Molding machine in LABVIEW Plastic molding machine in LABVIEW connect via arduino, i need to control all the sensor input outputs 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, LabVIEW, Arduino Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 8ώρα €281
Auto pilot Arduino Controller I'm looking for someone to design an Arduino device that will sens GPS/Compass bearing and correct the course by controlling a servo motor (to ultimately control rudders). Arduino hardware need to be specified and flexible code will need to be written for a device that looks a behaves just like this .... [το url αφαιρέθηκε, &sigma... 31 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 21, 2018 Jan 21, 20185μέρα 5ώρα €298
Modem + Sensor with STM32 MCU Shield Hi, I have project to build Modem+Sensor with STM32 MCU shield. My requirement are to have 1x MCU STM32 ARM Cortex M4 1x Authenticator Solution 1x Modem 1x Antennova embedded module 1x GPS antenna embedded module 1x ESIM / NanoSim 1x Accelerometer 1x Temperature and Humidity sensor Thanks Please your quote 25 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 16ώρα €699
Multi GUI VST example - open to bidding I need a Multi GUI VST example, that has 5 tabs with 5 different window synth settings, like 1. osc, 2. filter, 3. envelopes, 4. effects, 5. modulation. Each window has 1 knob, 1 button, 1 slider, 1 OnOff switch, 1 display and all of these controls have midi learn. Very well documented and clear C++ VST for best understanding. If this way is a wrong way of doing multiple GUI in VST environment, pl... 1 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Προγραμματισμός C++, Arduino, Συμβολική Γλώσσα Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 14ώρα €68
Simple verilog simulator using python HI, till my project deadline is tomorrow I decided to send it one more time.(I mean who want to do this have to do this in one day). so if you think you can't do whole of the steps just post me that can complete which steps till tomorrow(cause I'll accept that too). project is in file below. 2 Python, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, LabVIEW, Arduino Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 13ώρα €33
Export .PCB file to Altium ASCII v5.0 Hi Guys, I have .PCB file i need to convert into Altium ASCII v5.0 and Gerber Simple task, 100% milestone will be released upon files verification on my send with no problem & gerber 3 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 11ώρα €12
Repair the linux (Angstrom) filesystem (ext3) on my gumstix device Hi, the filesystem on my gumstix device (overo) running Angstrom 2011.03 is broken due to a friends foolishness. The system was running OK and then a fsck on a mounted filesystem was done: e2fsck /dev/mmcblk0p2 e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010) /dev/mmcblk0p2 is mounted. WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL*** cause ***SEVERE*** filesystem damage. Do you ... 5 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Έχει λήξει €380
Looking for an affordable computer engineer for CNC software development Looking for a person willing to design a basic software interface for both desktop and mobile devices (Android) which can be connected through WLAN. The project relates to CNC milling machine and how to make it communicate with the said software using Arduino as the microcontroller. 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, LabVIEW, Arduino Jan 20, 2018 Jan 20, 20184μέρα 1ώρα €949
Arduino project An arduino I can talk to and it can talk back too. Need a programmer and a someone who knows these micro processors. Feel free to message me so that we can talk the details about it. Thank you. 51 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jan 20, 2018 Jan 20, 20183μέρα 23ώρα €100
Project for Salatiel A. Hi Salatiel i have found your requirement you are looking for android app similar like Modicas i can provide you similar app with all features in android studio format 4 Excel, Χαρτογραφία & Χάρτες, Πηγή Αγοραστών, Μοντελοποίηση 3D, , Arduino Jan 19, 2018 Jan 19, 20186μέρα 22ώρα €44
HCI (arduino uno + grasshoper) I'm seeking two different projects of the same principle but different idea's of course, the project should be implemented using an Arduino-Uno and one type of sensor (physical agent) and be designed in Rhino, Grasshopper and interface with Arduino (virtual agent), the project is about recognizing two different gestures using a sensor (of your choice), the grasshopper should reflect t... 9 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 15ώρα €126
writing firmware and APP (Android and IoS) The use case General function: This device is for a box where the vehicle glass is lacquered and the car's switch is inserted into it. The user will not need to carry the switch, and when he approaches the car, Bluetooth will unlock with the APP to the steering wheel and remove the car switch and take the key box into the car. we will need to integrate a way that the original user will have... 26 Mobile App Development, iPhone, Android, Arduino, Bluetooth Low Energy (BLE) Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 10ώρα €482
application server GPS tracker and integrated Google maps server that will communicate with an arduino through a GSM/GPRS module 20 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Jan 19, 2018 Jan 19, 20183μέρα 6ώρα €436
Firmware Microcontroller STM project Please read [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Tasks: Inspect the PCB design (if it is necessary to modify the pcb). Help buy components in china and manufacture prototype pcb in china. Microcontroller programm... 14 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 18, 2018 Jan 18, 20182μέρα 22ώρα €104
ESP8266 SERVER FOR ALL NODES I have many esp8266 that works as WEB-servers, they have a unique port and IP address. I need to create another MAIN Gateway that could manage all my existing ESP8266 web-server modules without the need of opening many ports for each of my WIFI modules. Some other developer suggested star topology, and other MQTT. But I do not want to change my HTML web-server built-in modules because they work pe... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Προγραμματισμός C++, HTML, Arduino Jan 18, 2018 Jan 18, 20181μέρα 23ώρα €35
Divert surplus power generated by PV system to hot water reservoirs in turn Hi, my name is Frits and I am looking for a C+ Developer to help me build a home automation project that will send surplus electricity to warm water tanks based on temp and available power from PV Panels. I have written the requirements and used cases and now need to find a developer that has worked with Raspberry Pi and Arduino. Knowledge of emonCMS would be an advantage. Visit [το... 11 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός C++, Arduino, Raspberry Pi Jan 17, 2018 Jan 17, 20181μέρα 13ώρα €81
code for fingerprint sensor with raspberry pi in python code for fingerprint sensor with raspberry pi in python. 19 Python, Linux, Arduino Jan 17, 2018 Jan 17, 20181μέρα 10ώρα €270
C/C++ programming to control nRF52 clip with bluetooth connection Hi, I look for a professional in C/C++ programming to control nRF52 clip thru bluetooth connection, get the real time heart beat rate data and show the data in a graphic chart. The previous similar working experience is a must. Please show your previous work. Thanks. 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Jan 17, 2018 Jan 17, 20181μέρα 10ώρα €234
VST GUI programming We need to attach a GUI to an existing VST plugin, plus modifying it so the UI gets better. Everything has been done in JUCE. 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Arduino Jan 17, 2018 Jan 17, 20181μέρα 2ώρα €14
ARDUINO ETHERNET SHIELD 2 The Ethernet shield 2 is connected with the Arduino DUE R3 board and then to the computer by usb and ethernet cable. Now I have to send an image and a video from my computer to the memory card which is in the Ethernet shield 2 via UDP PROTOCOL. 9 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Jan 16, 2018 Jan 16, 201817ώρα 27λ €34
Project for sagradoamicus -- 2 PCB Design SRT Green PCB3 11 Μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, , Arduino Jan 16, 2018 Jan 16, 20183μέρα 14ώρα €299
555 ic expert i need an electronics ngineer who can design 555 based ic upto my requirements. 21 Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων Jan 16, 2018 Jan 16, 201813ώρα 12λ €12
Self levelling platform for rc camera vehicle hi, I am creating a self levelling platform for a camera car, i am good with the rc design and platform design and the electronics but not so good with arduino and coding. so the vehicle is rc, and will go at speeds of up to 18mph and the platform will be driven by pot feedback electric actuators, these are fairly fast 44mm/p/sec, they will be set in a tripod configuration from the base. these w... 18 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Jan 16, 2018 Jan 16, 20186ώρα 57λ €595
Java Developer with Arduino Experience needed Hi, my name is Andrew and I am looking for a Java Developer to help me build a JSP Project that will be accessed via a web browser. I had written the project in JavaScript but now I need it converted to Java. I will avail my previous implementation to the successful candidate. The project will have these sections: A Welcome Page, A two-part Registration Form, A Login Form, and an Account Page. ... 9 PHP, Java, Javascript, HTML, Arduino Jan 16, 2018 Jan 16, 20184ώρα 55λ €108
Arduino and Raspberry Pi3 We need to connect arduino to MySQL need reed and write, 19 PHP, Linux, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €21
VCDC Firmware - Problem solving I am stuck with communition with device. Please find the below information and pls guide on vdip commands sequence // 1) we used tool called [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] to modify the FTD file which you giv... 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Arduino Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €43
Speaking Arduino I want my arduino to talk to me, also I want the same arduino I'm using for GPS to talk to me. Feel free to contact regarding anything 18 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €202
1S battery charger and power supply (UPS) Hi, i need some one to make the PCB design or (point me for a cheap one) for a UPS design Input : 4.5 to 30v Charging current: 1.5A Output: 5V 2A Fuel gauge IC lithium battery protection,current Protection (OCP) , Overvoltage Protection (OVP), Short circuit protection (SCP),Over Temperature Protection (OTP) Reference products: [το url αφαιρέ&theta... 10 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €26
spectrum of pulse shaping signal i need a python code showing the spectrum of rectangular pulse , sinc pulse and raised cosine pulse. 15 Python, Matlab and Mathematica, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Μάθηση μηχανής, Arduino Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €36
Arduino code get stuck after running for a few hours I have this code that get stuck in after running for a few hours, and I have to reset to get it working again. What the code does is to read an ibeacon and using a bluetooth module once the ibeacon is in range it turn on HIGH pin D0 but when the ibeacon is out of range pin D0 goes low. sometimes D0 get stuck on high and sometimes it get stuck on LOW. I attached the code the problem is it does... 21 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Έχει λήξει €26
digital water curtain What I need is a software that allows me to interconnect with a hardware, the digital water curtain (CAD) projects images in the water with the control of independent electrovalves, currently the brain of this equipment in an ARDUINO MEGA which receives orders from a PC through an interface, a program made in VISUAL BASIC 6.0 is responsible for processing the images and send them to the ARDUINO ME... 16 Visual Basic, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €497
Python Program for Raspberry Pi I need a python program to run on raspberry pi where when I throw ball in from of camera it should tell me following 1. Identify Object ( i.e Ball) 2. Identify color of ball 3. Identify path of ball 4. Tell Me Velocity of Ball ( also distance and time) Please not following only one milestone that on completion of work and you should have raspberry pi to test it Milestone will be release ... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Arduino Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €121
Setup a arduino-bluetooth circuit to transmit analog data(voltage value) I want to measure a resistance value(changing continuously) from a strain gauge. So obviously I would need a voltage source and will be measuring voltage values. Now I want to transfer these voltage values continously and wirelessly to a laptop/mobile. The circuit elements shall include arduino uno(preferably arduino nano), a bluetooth module and small batteries as the strain gauge will be present... 17 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, PCB Layout, Arduino, Bluetooth Low Energy (BLE) Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €34
design a pcb in eagle I want an arduino mega 2560 board to be integrated with a relay board and also the ios to be connceted with parallel port to arduino 31 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €124
Converting programming code, from arudino code to a compilation of arudino and raspberry pi. We have a project consisting of converting programming code, from arudino code to a compilation of arudino and raspberry pi. We wish that those who bid on this project have programming skills within the controller based board in industrial use. As we have high standards, we expect only freelancers who have a high level of knowledge within this offering. In the case of a successful project... 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €789
Mind sensors using Arduino i have a small project that should be done with specification that takes signs from the mind sensors and translate them into a microcontroller, and i want somebody has already work something similar to it please, i do not want someone never work with it please. 11 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino, Ηλεκτρολόγοι Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €20
Heater control - open to bidding - On pressing start button, two digital o/p d1, d2 will be on. - An ON delay timer (0 - 5 min) will be ON. Time setting by pot. - After timer is output is issued - d1 will be off. - After 1 min of d1 getting off - d2 will be off and system will reset / ready to start again. - On pressing of Stop button - d1 & d2 will be Off and system will reset. - If found cost effective - may require some 25... 34 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Σχεδιασμός Προϊόντων, Arduino Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €304
verilog simulator using python (pyparser) looking for someone who can write a code to parse below code(using pyparsing) immediately : module module-name(input a, input b, input c, output r); wire mid1; mid1=a&(~b) wire mid2=b|c; wire mid3=a|c,mid4=b&c; wire mid5,mid6; mid5=a|(~c); mid6=a&b; r=mid5|mid6 endmodule *we have 4 ways to define wire as shown in above exampl... 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Προγραμματισμός C++, Arduino Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €84
require sensor fusion code for MPU9250 Hi, I m working on a project using MPU9250 and atmega328p for measuring coordinates and require a programmer for modifying the sensor fusion code which I got from github and convert it so as to support Atmel studio 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €142
reqired MPU9250 code for ATMEL studio I am working on project to get co-ordinates from MPU9250 using processor ATMEGA 328P(MLF-28). I have an aurdino code from git hub public repository but I am unable run it. I need an electronics expert who can modify the program to get the tip co-ordinates. Someone with past experience of Digital motion processing would do the job. 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, Arduino Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €163
linux based dvr firmware developer my company want dvt firmware developer for cctv monitor and testing tools. 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Arduino Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €339
I have node mcu esp8266 micro with 32x128 oled display I am looking for some arduino code to run my display I have one version working. But i want to show a graph and a bar graph. The ada library has that code but I can't get it to run. I will including the working code and the non working code. This is small project 32 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Προγραμματισμός C++, Arduino Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €115
Project for Constantin R. Hi Constantin R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Microcontroller, PCB Layout, , Arduino, Σχεδιασμός Κυκλωμάτων, FPGA Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €5002
SD card FAT32 for ARM controller Design of a FAT32 file system for SD card. Interfaced to ARM microcontroller (Cypress MB9BFD18T) through SPI high speed line. Functions needed: - file open/create - file read/write - file close - file erase - no sub-directories needed, only root entries 21 Ηλεκτρονικά, Microcontroller, Ηλεκτρική μηχανολογία, PCB Layout, Arduino Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €512
Showing 1 to 50 of 417 entries
« 1 2 3 4 5 »