Σχεδιασμός UML Δουλειές και Διαγωνισμοί

UML stands for Unified Modeling Language and it is a diagramming protocol for software engineering. It includes a set of graphical notation techniques to create and maintain visual models of software systems. You can document your high-level software design projects using UML design tools. You can outsource this task to UML design freelancers. Simply post your UML design task today to start getting bids from freelancers.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a UML Designer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Looking Part Time - for Tester or BA - must be very good in Requirement Hello, We Looking for Tester or BA - must be very good in Requirement , and writing . A functional requirement , RTM, Wireframes. We need Part time only not full time. So only bid if you doing par time from home. time zone is not the problem. Need to manage few project time to time. Thanks! 18 Διαχείριση Πρότζεκτ, Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Σχεδιασμός UML, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Επιχειρηματική Ανάλυση Jan 21, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €94
Build a social platform front and back End and android app Read the job post entirely before placing a bid best experienced team will be considered for the project. Build a social platform front and back End and android app *Your proposal should include which framework you would use and why ? *In How many days can you deliver. Your team Must consist of minimum of 2 people Designer must understand front end designs UI And UX And its best pr... 9 Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MVC, Δημιουργικό Σχέδιο, User Interface Design Jan 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €372
Pandora Design Insurance project, need to create: - Design landing page (single page with scrolling and short links). - Offering, Customer data entering/validation, contract creation pages. - Auth. Customer portal with 2 pages (existing Offers, possibility to initiate offers renewal, and 2nd page with concluded contracts) 31 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός UML, Wireframes Jan 19, 2018 Jan 19, 20185μέρα 4ώρα €1120
OOD Project i already made a college project in OOD and it needs some repairs ,could use some help with statechart simulation using yakindu software and review if every thing else is good . the project is 7 page so far 4 Σχεδιασμός UML Jan 19, 2018 Jan 19, 20184μέρα 22ώρα €30
I would like to hire a UML Designer I have eight paragraphs worth of requirements I need turned into a UML Class Diagram in MS Visio VSD format (not VSDX). I need to have a separate readme document explaining to me the design chosen and why objects are arranged as they are so to speak (assume I understand nothing). Thanks. 10 Σχεδιασμός UML Jan 17, 2018 Jan 17, 20183μέρα 12ώρα €17
Project for a1services Hi a1services, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 Σχεδιασμός Παιχνιδιών, WordPress, Σχεδιασμός UML, Κωδικοποίηση Photoshop, YouTube, Jan 16, 2018 Jan 16, 20184μέρα 22ώρα €8
Software designn I need some help with something simple. Need a statechart diagram and class diagram of an app, pretty basic stuff. If you did software design and know what i'm talking about please text me 6 Σχεδιασμός UML Jan 14, 2018 Jan 14, 2018Έχει λήξει €28
Design Plan for Inventory Software Need a dedicated resource to build design plan for the Inventory software development. Also to act as lead for the project in development phase. Need a aggressive and assertive person. 4 .NET, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Jan 11, 2018 Jan 11, 2018Έχει λήξει €132
You are to develop a database design (both conceptual and logical) for an appropriate business situation of your choice You are to develop a database design (both conceptual and logical) for an appropriate business situation of your choice, and then implement and subsequently query an ORACLE database that is derived from your database design. For this assignment you must work individually. There are two stages to the work you need to undertake 22 SQL, Σχεδιασμός UML, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €104
Technical Report- Software Architecture Hi, Looking for a detailed technical report SRS , UML diagrams and other necessary details for my idea. Please share sample reports. 32 Σχεδιασμός UML, Τεχνική Συγγραφή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Συγγραφή Αναφοράς, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 28, 2017 Dec 28, 2017Έχει λήξει €933
Software Requirement Specification (SRS) as title says , create an SRS for a hotel web application there is 4 total parts you are required to do ONLY 1 part of the document that include 4 tasks (include designing in word document etc and use cases) more details will be handed to you . 18 Σχεδιασμός UML, Ανάπτυξη Λογισμικού, Σχεδίαση Dec 27, 2017 Dec 27, 2017Έχει λήξει €39
Cafe Simulation using Java Language and Concurrent Programming Develop a cafe simulation based on case scenario as written in the attached document document with documentation. 17 Java, Σχεδιασμός UML, Δοκιμή Λογισμικού, Documentation Dec 25, 2017 Dec 25, 2017Έχει λήξει €116
help - Software Design for GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search. Hello there, GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search for both single player and multiplayer using Java. I would like you to help me with the software design, using software engineering architectures (MVC, or facade, or etc).UML diagrams, class diagrams and basic descriptions of classes and methods inside each of the respective classes would be ideal. So basically I need some s... 4 Java, Σχεδιασμός UML, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €119
Software Design for GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search- Hello there, GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search for both single player and multiplayer using Java. I would like you to help me with the software design, using software engineering architectures (MVC, or facade, or etc).UML diagrams, class diagrams and basic descriptions of classes and methods inside each of the respective classes would be ideal. So basically I need some sort... 2 Java, Σχεδιασμός UML, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €99
Software Design for GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search. Hello there, GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search for both single player and multiplayer using Java. I would like you to help me with the software design, using software engineering architectures (MVC, or facade, or etc).UML diagrams, class diagrams and basic descriptions of classes and methods inside each of the respective classes would be ideal. So basically I need some so... 7 Java, Σχεδιασμός UML, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €79
Software Design for GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search Hello there, GUI based Connect 4 game using Monte-Carlo Tree Search for both single player and multiplayer using Java. I would like you to help me with the software design, using software engineering architectures (MVC, or facade, or etc).UML diagrams, class diagrams and basic descriptions of classes and methods inside each of the respective classes would be ideal. So basically I need some sort... 4 Java, Σχεδιασμός UML, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Έχει λήξει €92
SAP Workflow Design and BPMN Modelling I am looking for someone who has experience in BPMN modelling and SAP Workflow Design. Please bid for more details. Thanks 2 Μηχανολογία, Σχεδιασμός UML, SAP, Διαγράμματα Ροής Dec 21, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €22
object orianted Hello There I am looking for someone to do a project please read below for farther details Initial Task 1. Analyze the Current System and a. Identify the problems with the current system b. Provide reasonable solution C. model the proposed system implementation using all UML Diagram techniques Document needed 1. Cover Page 2. Introduction 3. Diagram -heading/subheading/ des... 18 Σχεδιασμός UML, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Object Oriented Programming (OOP), Writing Dec 20, 2017 Dec 20, 2017Έχει λήξει €71
Technical/Project Analysis Hi, We are looking for senior analyst for technical/analysis report writing. I have the idea and concept of my system, I need someone to write everything in technical terms including UML Diagrams, SRS and all other necessary documents to execute the project for development. It should have all the details covered in development model. Need only professional technical analyst. 19 Σχεδιασμός UML, Τεχνική Συγγραφή, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 19, 2017 Dec 19, 2017Έχει λήξει €869
activity diagram hello, i have some small project its about controlling robot with inmoov i just want to make activity diagram small one not very big 10 Ασφάλεια Υπολογιστή, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 18, 2017 Dec 18, 2017Έχει λήξει €11
Dice Chess Game Basic edition and implementation of a simple Dice Chess Game with using Java and Grafic User Interface of Java in an object oriented design and uml diagram of that design like attached program below. 8 Java, Σχεδιασμός UML, JavaFX, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 17, 2017 Dec 17, 2017Έχει λήξει €40
Writting use case senario for use case Diagram I have a use casediagram , I need someone to write the use case senario for each activity My budget is 20$ , + I need it to be done within 24 hours # of Actors around 8-10 # of activities around 30 9 Σχεδιασμός UML Dec 17, 2017 Dec 17, 2017Έχει λήξει €20
systems development project create a systems development project for an institution 18 Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 16, 2017 Dec 16, 2017Έχει λήξει €438
Create ERD and DFD I want someone that can do ERD and DFD for my application. 10 Διαχείριση Συστήματος, Σχεδιασμός UML, Oracle, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 15, 2017 Dec 15, 2017Έχει λήξει €14
Project Management and UML diagrams -- 2 I am looking for a freelancer who is efficient in project management tasks and UML diagrams. More details in chat window. 13 Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Σχεδιασμός Έργων Dec 15, 2017 Dec 15, 2017Έχει λήξει €74
Project Management and UML diagrams I am looking for a freelancer who is efficient in project management tasks and UML diagrams. More details in chat window. 10 Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Σχεδιασμός Έργων Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Έχει λήξει €82
Need help with UML diagrams - 14/12/2017 10:02 EST Please apply if you have proficiency in the following : Work Breakdown Structure(WBS) PERT Gantt chart and other project plan tasks 8 Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Σχεδιασμός Έργων Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Έχει λήξει €115
Need help with UML diagrams -- 2 - 14/12/2017 10:02 EST Please apply if you have proficiency in the following : Work Breakdown Structure(WBS) PERT Gantt chart and other project plan tasks 6 Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Microsoft Visio Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Έχει λήξει €17
Need help with UML diagrams Please apply if you have proficiency in the following : Work Breakdown Structure(WBS) PERT Gantt chart and other project plan tasks 4 Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Microsoft Visio Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Έχει λήξει €26
Multiprocessor Scheduling in c++ -- 2 - 13/12/2017 14:32 EST -- 3 Inroduction: This project is about designing and simulating a clock-driven quad-processor scheduler in an object-oriented manner. The scheduler consists of a multi-level job queue where each level follows a different scheduling algorithm viz. Priority, Shortest Job First (SJF) and First-come-first-serve (FCFS). These queues will be enqueued with PCBs. The PCBs can further be classified into Rec... 4 Σχεδιασμός UML, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Έχει λήξει €10
Multiprocessor Scheduling in c++ Inroduction: This project is about designing and simulating a clock-driven quad-processor scheduler in an object-oriented manner. The scheduler consists of a multi-level job queue where each level follows a different scheduling algorithm viz. Priority, Shortest Job First (SJF) and First-come-first-serve (FCFS). These queues will be enqueued with PCBs. The PCBs can further be classified into Rec... 2 Σχεδιασμός UML, Προγραμματισμός C++, Ανάπτυξη Λογισμικού, Coding, Programming Dec 13, 2017 Dec 13, 2017Έχει λήξει €104
software architecture must have good knowledge of an object-oriented programming and design pattern and UML design should be able to work remotely via Anydesk 23 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Σχεδιασμός UML, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 11, 2017 Dec 11, 2017Έχει λήξει €7
Need Help with Database Design/UML diagrams Looking for a freelancer who is very experienced with practical on the following Database design concepts 1) entity-relationship data modelling 2) Business Rules 3) Entity and Attribute definitions and etc More details will be discussed in the chat window4 PLEASE DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE EXPERIENCE IN THE ABOVE AREAS. 5 Σχεδιασμός UML, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Dec 11, 2017 Dec 11, 2017Έχει λήξει €21
Diagrams and prototype I have a small website.. I need a prototype for my website and different diagrams like Entity relationship, use case, sequence, and UML. 10 PHP, Java, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 10, 2017 Dec 10, 2017Έχει λήξει €20
Advanced software design It is a writing task, to Perform architectural design,specify uml package,component and deployment Diagrams 8 Αρχιτεκτονική Κτιρίων, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 9, 2017 Dec 9, 2017Έχει λήξει €21
Completion of an initial structural model for project Completion of an initial structural model for project it is very important using class diagram 7 Σχεδιασμός UML Dec 9, 2017 Dec 9, 2017Έχει λήξει €21
Project presentation Uml class diagrams, State, sequence diagrams. Knowledge in advanced software design. SDLC. UML package and deployment diagrams 18 Σχεδιασμός UML, Τεχνική Συγγραφή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €20
Architectural design For the project Chocoholics Anonymous project description (please see attachment for project description, and book): Step 1: Perform the architectural design (Page 268-figures 9-2-7 and 9-2-8 summarize the steps to perform the architectural design) Step 2: Specify the UML package, component and deployment diagrams individually (Chapter 9) Step 3: Complete the mid level design using advanc... 7 Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €54
document generator Create a financial report using a tailor-made user interface and the ultimate output is in pdf format. 5 Σχεδιασμός UML, Συγγραφή Αναφοράς, PDF, Οικονομική Ανάλυση, Documentation Dec 6, 2017 Dec 6, 2017Έχει λήξει €1508
use case and features of framework based on ontology I need a help of drawing a diagram that shows the links between my use cases and features of my framework. 13 Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Dec 3, 2017 Dec 3, 2017Έχει λήξει €564
Project for Thakorlal D. -- 4 Hi Thakorlal D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Επεξεργασία Δεδομένων, Διαχείριση Πρότζεκτ, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Διαχείριση, Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €209
SAP UI 5.0 Fiori application Development SAP UI 5.0 Fiori application Development 13 Java, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Oracle, SAP Dec 1, 2017 Dec 1, 2017Έχει λήξει €59
Class Diagram ,Sequence Diagram , Package diagram and State diagram Just need to create these diagrams 10 Java, Σχεδιασμός Γραφικών, Μηχανολογία, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Έχει λήξει €16
use case/dfd diagrams details will be provided directly 10 Σχεδιασμός UML, Τεχνική Συγγραφή, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €37
UML Diagrams project I have 4 use case stories( In the document attached) and I need the following UML diagrams to be generated depending on the use case stories and as mentioned in the description ( In the document attached). Need it delivered within the next 12-15 hours and onlyu 2 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων, Java, Oracle, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός UML Nov 26, 2017 Nov 26, 2017Έχει λήξει €11
I need a diagram and 2 pages based on the functionality of a decentralized businesses plan based on ethereum and smart contracts technology I need a diagram and 2 pages based on the functionality of a decentralized businesses plan based on ethereum and smart contracts technology 16 Σχεδιασμός UML, Επιχειρησιακή Συγγραφή, Blockchain, Ethereum Nov 23, 2017 Nov 23, 2017Έχει λήξει €22
Need Logical ERD diagram made from the Figure given in document. There is a conceptual entity relationship model shown in figure 3 that I need to convert into a logical relational data model and I need to complete it by Thursday the latest (23/11/2017). I'm having a bit of trouble so I've come here but I am working on a low budget so I hope you understand. 6 Σχεδιασμός UML, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Nov 21, 2017 Nov 21, 2017Έχει λήξει €20
Tableau Architect (Full Time Temporary Contract) Innovation Stage is a company founded by a team of successful entrepreneurs with over 50 years of collective experience focused on providing a great platform and on-going mentorship for entrepreneurs to help them succeed in transforming their vision into a great market opportunity. We are currently developing a data visualization and data analytics based product and we are putting together a t... 9 Σχεδιασμός UML, Oracle, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, QlikView, Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Nov 20, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €29
Object-Oriented Analysis and Design I need a Software Engineer to complete some diagrams in UML 2.0. You can open the PDF file to know more about what needs to be done. The deadline is 19th November 20:00 (GMT +0). I know that the deadline is very short but you can concentrate only on Question 2. 8 Μηχανολογία, Σχεδιασμός UML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Έχει λήξει €13
Softwaare design document preparation please ping me for details please ping me for details please ping me for details 11 Java, Σχεδιασμός UML, Ανάπτυξη Λογισμικού, Object Oriented Programming (OOP) Nov 16, 2017 Nov 16, 2017Έχει λήξει €91
Showing 1 to 50 of 95 entries
« 1 2 »